Đề Xuất 6/2023 # Tuyển Sinh Chương Trình Tiến Sĩ Sandwich # Top 11 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 6/2023 # Tuyển Sinh Chương Trình Tiến Sĩ Sandwich # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Tuyển Sinh Chương Trình Tiến Sĩ Sandwich mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trên cơ sở Quyết định số 158/QĐ – TTg ngày 29 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) giai đoạn 2015-2017; Công văn số 1239/KTKĐCLGD của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 28/7/2014 về việc công nhận văn bằng do các trường đối tác của TDTU cấp trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng, bao gồm Trường đại học kỹ thuật Ostrava (www.vsb.cz), Trường đại học Tomas Bata (www.utb.cz), Cộng hòa Séc; Công văn số 156/KTKĐCLGD-VB của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 20/2/2017 về việc công nhận văn bằng do các trường đối tác của TDTU cấp trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng, bao gồm Trường đại học hóa công nghệ Praha (www.vscht.cz), Cộng hòa Séc;

TDTU trân trọng thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) năm học 2018-2019 đến giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ khoa học ở các trường đại học, viện nghiên cứu và các đối tượng khác có nguyện vọng như sau:

A. NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO: 1. Trường đại học kỹ thuật Ostrava:

Tin học (Informatics); Công nghệ viễn thông (Communication Technology) ; Toán tính và toán ứng dụng (Computational and Applied Mathematics) ; Máy và thiết bị điện (Electrical Machines, Apparatus and Drives); Năng lượng điện (Electrical Power Engineering); Điện tử (Electronics); Điều khiển học kỹ thuật (Technical Cybernetics); Lý thuyết kết cấu (Theory of Construction); Địa kỹ thuật (Geotechnics); Xây dựng và kỹ thuật đô thị (Municipal Engineering and Construction); Phòng chữa cháy và an toàn công nghiệp (Fire Protection Engineering and Industrial Safety). 2. Trường đại học Tomas Bata:

Quản trị và kinh tế (Management and Economics); Tài chính (Finance); Điều khiển tự động và tin học (Automatic Control and Informatics); Tin học kỹ thuật (Engineering Informatics). 3. Trường đại học hóa công nghệ Praha:

Hóa sinh (Biochemistry); Vi sinh học (Microbiology); Công nghệ sinh học (Biotechnology); Hóa và phân tích thực phẩm (Food Chemistry and Analysis); Công nghệ thực phẩm (Food Technology); Hóa môi trường và công nghệ (Environmental Chemistry and Technology). B. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: xét tuyển và thi tuyển. C. HỒ SƠ DỰ TUYỂN: Hồ sơ gồm: Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp đại học; Bản sao có công chứng Bảng điểm tốt nghiệp đại học; Bản sao có công chứng Bằng thạc sĩ; Bản sao có công chứng Bảng điểm cao học; Lý lịch khoa học (bằng tiếng Anh); Thư giới thiệu (dành cho ứng viên nộp đơn vào Trường đại học Tomas Bata); Năng lực ngoại ngữ: Chứng chỉ xác nhận trình độ tiếng Anh tương đương với mức B1 (hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham chiếu châu Âu chung về tiếng Anh) ở các chuyên ngành học tại Trường đại học kỹ thuật Ostrava, Trường đại học hóa công nghệ Praha;

Chứng chỉ xác nhận trình độ tiếng Anh tương đương với mức B2 (hoặc bậc 4/6 trở lên theo Khung tham chiếu châu Âu chung về tiếng Anh) ở các ngành học tại Trường đại học Tomas Bata.

Bài luận về Đề tài dự kiến nghiên cứu (bằng tiếng Anh). Ghi chú:

Các ứng viên sau không phải nộp chứng chỉ xác nhận trình độ tiếng Anh:

Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ chính thức sử dụng trong học tập là tiếng Anh; Bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh. D. THỜI GIAN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TRƯỜNG ĐÀO TẠO: Thời gian đào tạo là 4 năm. Chương trình đào tạo, tài liệu, giáo trình… là của Trường đại học kỹ thuật Ostrava, Trường đại học Tomas Bata, Trường đại học hóa công nghệ Praha, Cộng hòa Séc.

E. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO: Trường đại học Tôn Đức Thắng (www.tdt.edu.vn); Trường đại học kỹ thuật Ostrava (www.vsb.cz); Trường đại học Tomas Bata (www.utb.cz); Trường đại học hóa công nghệ Praha (www.vscht.cz). F. NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY: tiếng Anh Các môn học cơ bản và chuyên ngành đều được giảng dạy bằng tiếng Anh; Các bài luận, báo cáo đề cương, luận án tiến sĩ… đều phải viết, báo cáo và bảo vệ bằng tiếng Anh; Bảo vệ luận án tiến sĩ: trước Hội đồng bảo vệ quốc gia và được thực hiện tại Trường đại học kỹ thuật Ostrava/Trường đại học Tomas Bata/Trường đại học hóa công nghệ Praha.

G. THẦY HƯỚNG DẪN: Hướng dẫn chính: Giáo sư, Phó giáo sư Trường đại học kỹ thuật Ostrava, Trường đại học Tomas Bata, Trường đại học hóa công nghệ Praha, Cộng hòa Séc là các giảng viên có kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, có trình độ sư phạm và kinh nghiệm hợp tác quốc tế;

Hướng dẫn phụ: là các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ của TDTU và các trường đại học khác, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia hướng dẫn đào tạo sau đại học tối thiểu là 3 năm.

H. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: Từ 3 đến 5 Nghiên cứu sinh/ngành (chuyên ngành)/năm học. I. VĂN BẰNG VÀ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG: Nghiên cứu sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu của mình và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước Hội đồng bảo vệ quốc gia (Cộng hòa Séc), Trường đại học kỹ thuật Ostrava/ Trường đại học Tomas Bata/Trường đại học hóa công nghệ Praha mà các Nghiên cứu sinh theo học sẽ cấp cho Nghiên cứu sinh Bằng tiến sĩ (Ph.D) có giá trị quốc tế.

Bằng tiến sĩ nhận từ chương trình đào tạo này được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận theo Công văn số 1239/KTKĐCLGD của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 28/7/2014 và Công văn số 156/KTKĐCLGD của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 20/2/2017.

J. KINH PHÍ ĐÀO TẠO: Kinh phí đào tạo do người học (Nghiên cứu sinh) chi trả. Học phí: khóa học 2018 – 2022 (nhập học tháng 9/2018) như sau:

Công nghệ thông tin, Công nghệ viễn thông, Toán tính và toán ứng dụng, Máy và thiết bị điện, Kỹ thuật năng lượng điện, Điện tử; Điều khiển học kỹ thuật: 66 triệu đồng/ năm học (tương đương 3.000USD/năm học).

Lý thuyết kết cấu, Địa kỹ thuật, Xây dựng và kỹ thuật đô thị, Phòng chữa cháy và an toàn công nghiệp: 77 triệu đồng/ năm học (tương đương 3.500USD/năm học).

Quản trị và kinh tế, Tài chính, Điều khiển tự động và tin học, Tin học kỹ thuật: 77 triệu đồng/ năm học (tương đương 3.500USD/năm học).

Hóa sinh, Vi sinh học, Công nghệ sinh học, Hóa và phân tích thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Hóa và công nghệ môi trường: 77 triệu đồng/năm học (tương đương 3.500USD/năm học).

Học phí tính bằng USD là không đổi trong suốt cả khóa học. Nghiên cứu sinh nộp học phí tính bằng tiền Việt tương ứng với tỷ giá USD của ngân hàng Vietcombank cho từng thời điểm đóng tiền. Tuy nhiên, chính sách của Cộng hòa Séc cho phép các trường đại học phía Cộng hòa Séc có quyền điều chỉnh học phí riêng cho từng khóa (khóa năm sau có thể khác với khóa năm trước).

TDTU có chính sách cấp học bổng cho nghiên cứu sinh kể từ đầu năm 2016. Người học muốn được nhận học bổng khi tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ này, liên hệ: Phòng quản lý phát triển khoa học công nghệ (levanut@tdt.edu.vn) và/hoặc Phòng sau đại học (dangngocminhduc@tdt.edu.vn) để biết thông tin, điều kiện và thủ tục xin học bổng.

K. QUI TRÌNH ĐÀO TẠO, KẾ HOẠCH HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU: Kế hoạch học tập, nghiên cứu chủ yếu gồm các điểm sau:

Học và thi các môn học cơ bản, chuyên ngành và môn tiếng Anh; Nghiên cứu khoa học: bài báo, báo cáo khoa học, tham gia hội thảo, hội nghị; Thi quốc gia và bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ; Nộp luận án tiến sĩ để bảo vệ; Bảo vệ luận án tiến sĩ; Kết quả học tập, nghiên cứu của Nghiên cứu sinh là các môn học trong chương trình đào tạo, các bài luận, bài báo tham gia hội nghị, trên các tạp chí khoa học, tập san ngành, cuối cùng là luận án tiến sĩ và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước Hội đồng bảo vệ quốc gia.

L. ƯU ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH: Chất lượng đào tạo và bằng cấp có giá trị toàn châu Âu và quốc tế; Đại học kỹ thuật Ostrava nằm trong TOP (#201-250) các trường đại học tốt nhất trên thế giới theo Bảng xếp hạng các trường thuộc BRICS & Các nền kinh tế mới nổi năm 2017 của THE (Times Higher Education World Universities Rangking); Trường đại học Tomas Bata là thành viên của rất nhiều tổ chức quốc tế như Hiệp hội các trường đại học châu Âu, với hơn 800 trường từ 46 quốc gia. Trung tâm Polymer của Trường đứng đầu thế giới với hơn 100 nhà khoa học và nhiều giáo sư nhận được những giải thưởng danh giá như Rolex Award for Enterprise; Trường đại học hóa công nghệ Praha là tổ chức giáo dục lớn nhất trong lĩnh vực hóa và công nghệ ở Trung Âu với truyền thống kéo dài gần hai thế kỷ. Năm 2017 Trường được tổ chức xếp hạng đại học uy tín THE (Times Higher Education World Reputation Ranking) xét chọn thứ hạng vị trí 152của Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất trên thế giới theo thuộc BRICS & Các nền kinh tế mới nổi.

Điều kiện bảo đảm chất lượng cho nghiên cứu sinh Việt Nam khi học tại TDTU là tương đương như ở Cộng hòa Séc. Nghiên cứu sinh Việt Nam có đủ quyền lợi – nghĩa vụ và chất lượng học tập như tất cả nghiên cứu sinh người Séc và nghiên cứu sinh quốc tế khác.

M. THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ ĐĂNG KÝ: VUI LÒNG LIÊN HỆ TRUNG TÂM HỢP TÁC CHÂU ÂU (EUROPEAN COOPERATION CENTER), ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Phòng C126, Tòa nhà C, Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19, Đường Nguyễn Hữu Thọ; Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM; Điện thoại: (028) 3775 5107 Di động: 0948 998 959 – 0916 127527; E-mail: ecc@tdt.edu.vn; phandao@tdt.edu.vn; Website: http://www.tdtu.edu.vn, http://www.ecc.tdtu.edu.vn; Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết 15/6/2018.

Chương Trình Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ

Giới thiệu chương trình đạo tạo Tiến sĩ

Ngoài việc tập trung đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và đại học. Khoa kế toán trường Đại học Tôn Đức Thắng còn có sứ mệnh đào tạo sau đại học như bậc Tiến sĩ. Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kế Toán nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực kế toán có chất lượng cao, có suy nghĩ độc lập và có khả năng tiếp cận và phát triển khả năng nghiên cứu trong lĩnh vực nghề nghiệp, qua đó đưa ra các giải pháp, đề xuất mới phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.

Đội ngũ giảng viên giảng dạy: Để đáp ứng yêu cầu phát triển cả về số lượng và chất lượng, Khoa Kế toán luôn chủ động tìm kiếm đội ngũ giảng viên giỏi trong nước và quốc tế, cũng như nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ giảng viên hiện có. Đến nay Khoa đã có 10 giảng viên cơ hữu phụ trách các môn chuyên ngành, trong đó có 1 PGS, 8 Tiến sĩ, với 5 giảng viên tốt nghiệp từ các nước như Mỹ, Úc, Malaysia, Đài Loan… Ngoài ra, có nhiều GS, Tiến sĩ ở các nước như Úc, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia nhận làm giáo sư đỡ đầu hoặc giáo sư thỉnh giảng quốc tế của Khoa.Về năng lực nghiên cứu khoa học, đây là một trong những điểm phát triển vượt bậc của Khoa. Khoa Kế toán đã thực hiện tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế, thu hút được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước. Năm 2016, Khoa tổ chức thành công thảo quốc tế ICFE 2016. Đây là một trong những hội thảo có kỷ yếu được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu ISI của Thomson Reuter và cơ sở dữ liệu Scopus của Elsevier. Khoa đã nhanh chóng đáp ứng nhu cầu phát triển chung và đóng góp nhiều công bố quốc tế nói chung và ISI nói riêng.

Một số thông tin của Chương trình 

1. Tên ngành :

– Tên ngành tiếng Việt: Kế toán

– Tên ngành tiếng Anh: Accounting

2. Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

3. Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

4. Văn bằng : Tiến sĩ

5. Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu của chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ kế toán là đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực hoạt động chuyên môn, thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo; có khả năng phát hiện các nguyên lý, quy luật và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa khoa học; có khả năng phát triển các vấn đề lý thuyết vào các hoạt động thực tiễn hoạt động trong kinh tế; và hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kế toán.

6. Chuẩn đầu ra:

Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kế toán sau tốt nghiệp, đạt những kiến thức và kỹ năng cụ thể sau:

TT

Nội dung

Mô tả

Tiêu chí đánh giá

Thang đo

1

Kiến thức chung

Nghiên cứu khoa học

– Có hệ thống kiến thức chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện của chuyên ngành đào tạo;

– Có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo;.

– Dự kiểm tra đạt yêu cầu học phần trong chương trình.

Kiến thức chuyên môn

Những hiểu biết, thông tin sâu hơn về Kế toán

– Làm chủ được các giá trị cốt lõi, quan trọng trong học thuật, phát triển các nguyên lý, học thuyết của chuyên ngành;

– Có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu để giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh trong chuyên ngành;

– Dự kiểm tra và đạt yêu cầu học phần trong chương trình.

2

Kỹ năng nghề nghiệp

Về chuyên môn

– Thành thạo trong xử lý các vấn đề về lý thuyết và thực hành nghề nghiệp;

– Có kỹ năng phát hiện, phân tích các vấn đề phức tạp và đưa ra được các giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề;

– Ứng dụng kiến thức khoa học vào quá trình nghiên cứu chuyên sâu;

– Các công trình công bố trên các tạp chí khoa học.

Kỹ năng mềm

– Có khả năng thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế trong hoạt động chuyên môn; có năng lực tổng hợp trí tuệ tập thể, dẫn dắt chuyên môn để xử lý các vấn đề quy mô khu vực và quốc tế;

– Ứng dụng được một số phương pháp, kỹ thuật hiện đại trong hoạt động chuyên môn.

– Dự kiểm tra và đạt yêu cầu học phần; thực hiện thành công các yêu cầu nghiên cứu chuyên đề, công bố quốc tế.

Kỹ năng ngoại ngữ

– Có kỹ năng ngoại ngữ có thể hiểu được các báo cáo phức tạp về các vấn đề cụ thể và trừu tượng, bao gồm cả việc trao đổi học thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành. Có thể giao tiếp, trao đổi học thuật bằng ngoại ngữ ở mức độ trôi chảy, thành thạo với người bản ngữ;

– Trường hợp NCS là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài;

– Báo cáo chuyên đề, hội thảo, các công bố quốc tế bằng tiếng Anh.

3

Thái độ, ý thức xã hội

Thái độ và hành vi

– Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề; rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết công việc;

– Đưa ra được những sáng kiến có giá trị và có khả năng đánh giá giá trị của các sáng kiến;

– Có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế; có năng lực lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển chiến lược của tập thể;

– Được người hướng dẫn kiểm tra qua học tập, thực hiện chuyên đề nghiên cứu, luận án tiến sĩ và đánh giá đạt.

Ý thức về cộng đồng, xã hội

– Có năng lực đưa ra được những đề xuất của chuyên gia hàng đầu với luận cứ chắc chắn về khoa học và thực tiễn;

– Có khả năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lý các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới.

– Tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật phục vụ cộng đồng.

4

Vị trí của người học sau tốt nghiệp

Kết quả ứng dụng kiến thức, kỹ năng, bằng cấp đã có

– Giảng dạy và nghiên cứu ở các Viện, Trường đại học trong nước và quốc tế;

– Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước phù hợp với chuyên ngành;

– Tự khởi nghiệp các Trung tâm, Viện nghiên cứu, Lab chuyên ngành.

– Kết quả điều tra tình hình công việc của NCS sau thời điểm tốt nghiệp 1 năm.

5

Khả năng phát triển chuyên môn

Phát triển sự nghiệp nghiên cứu ở trình độ cao hơn; có nhiều công trình nghiên cứu công bố quốc tế chất lượng

– Tiếp tục nghiên cứu những hướng mới, chuyên sâu trong chuyên ngành;

– Nghiên cứu sau tiến sĩ (Postdoc).

– Số liệu và minh chứng tích lũy qua các năm về cựu NCS.

7. Phương thức tuyển sinh và đối tượng dự tuyển

7.1 Phương thức tuyển sinh: xét tuyển

– Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp và ngành/chuyên gần;

– Người dự tuyển phải có trình độ tiếng Anh đầu vào theo qui định của TDTU.

7.2 Đối tượng dự tuyển:

Căn cứ theo Qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (Quyết định 235/2018/QĐ-TĐT ngày 07/02/2018 của Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng), người dự tuyển phải đáp ứng đúng các quy định sau đây:

Nhóm 1 : Những người đã có bằng Thạc sĩ chuyên ngành đúng, phù hợp với Kế toán được làm hồ sơ đăng ký dự tuyển mà không phải học chương trình bổ sung kiến thức. Những ngành đúng, phù hợp gồm:

– Kế toán;

– Kế toán – Kiểm toán;

– Hoặc các ngành/chuyên ngành không có tên nêu trên nhưng có chương trình đào tạo khác với chương trình đào tạo đại học ngành Kế toán của Trường đại học Tôn Đức Thắng dưới 10% tổng số tiết hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành.

– Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, …;

– Quản Trị Kinh Doanh, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Kinh doanh và quản lý, Khoa học quản lý, Hệ thống thông tin quản lý, Quản lý khoa học và công nghệ; Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, …;

– Kinh tế học, Kinh tế Đối ngoại, …;

– Hoặc các ngành/chuyên ngành không có tên nêu trên nhưng có chương trình đào tạo khác với chương trình đào tạo đại học ngành Kế toán của Trường đại học Tôn Đức Thắng từ 10-40% tổng số tiết hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành.

Ngoài ra, các đối tượng thuộc Nhóm 3 phải hoàn thành chương trình môn học Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định của Bộ GDĐT trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ.

Một số hình ảnh xét duyệt đề cương nghiên cứu sinh Khoa Kế toán

Thí sinh trình bày dự định nghiên cứu của mìnhThí sinh tiếp thu nhận xét, đánh giá của hội đồngThành viên hội đồng và thí sinh chụp hình lưu niệm

Một số hình ảnh của Buổi lễ tốt nghiệp của Chương trình liên kết

TS. Trần Trọng Đạo, Phó hiệu trưởng TDTU phát biểu khai mạcGS. Petr Saha, Phó hiệu trưởng Đại học Tomas BataCác Tân nghiên cứu sinh nhận Quyết định trúng tuyểnCác Tân nghiên cứu sinh tặng hoa và chụp hình lưu niệm với các giáo sư

Một số hình ảnh của buổi Lễ khai giảng

TS. Phan Đạo, Giám đốc Trung tâm hợp tác Châu Âu phát biểu khai mạcGS. chúng tôi Lata,  Hiệu trưởng Đại học Ostrava phát biểu tại Lễ khai giảngPGS. Adriana Knapková, Phó hiệu trưởng Đại học Tomas Bata chia xẻ cảm xúc tại Lễ khai giảngĐại diện lãnh đạo các đại học trao quyết định nhập học cho các Tân nghiên cứu sinh

Học Viện Phật Giáo Vn Tạituyển Sinh Chương Trình Đào Tạo Tiến Sĩ, Thạc Sĩ Phật Học

Theo thông tin từ Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại chúng tôi Học viện sẽ chính thức tuyển sinh đào tạo chương trình Tiến sĩ và Thạc sĩ Phật học.

Thông báo tuyển sinh của Học viện cho biết, Học viện đã được sự cho phép của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN và Ban Tôn giáo Chính phủ, năm 2018, Học viện sẽ tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ Phật học với điều kiện như sau:

ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ PHẬT HỌC:

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

– Đối tượng: Tất cả Tăng Ni và cư sĩ Phật tử. Người dự tuyển phải hội đủ các điều kiện từ mục 3 đến mục 7 trong phần I này.

– Về văn bằng:

a) Có bằng thạc sĩ đúng ngành Phật học (không phân biệt cơ sở đào tạo, loại hình đào tạo, hạng tốt nghiệp),

b) Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp với ngành Phật học(như: Triết học, Tôn giáo học, Văn học) nhưng phải học bổ sung xong 4 học phần gồm 12 tín chỉ (thuộc chương trình thạc sĩ Phật học) trước ngày xét tuyển Tiến sĩ Phật học bao gồm các môn: (i) Phật học Khái luận, (ii) Dẫn nhập triết học Phật giáo, (iii) Lịch sử Phật giáo Ấn Độ, (iv) Kinh Pháp Hoa.

c) Có bằng thạc sĩ ngành gần với ngành Phật học (như: ngành Khoa học Xã hội & Nhân văn) nhưng phải học bổ sung xong 7 học phần gồm 21 tín chỉ (thuộc chương trình thạc sĩ Phật học) trước ngày xét tuyển Tiến sĩ Phật học bao gồm các môn: (i) Phật học khái luận; (ii) Dẫn nhập Triết học Phật giáo; (iii) Đại cương Giới Luật Phật giáo; (iv) Thắng Pháp Tập Yếu luận; (v) Lịch sử Phật giáo Ấn Độ; (vi) Lịch sử Phật giáo Việt Nam; (vii) Trường A Hàm.

d) Có 01 bằng cử nhân Phật học và 01 bằng thạc sĩ ngành khác, phải học bổ sung xong 5 học phầngồm 15 tín chỉ (thuộc chương trình thạc sĩ Phật học) trước ngày xét tuyển Tiến sĩ Phật học bao gồm các môn: (i) Phật giáo nhập thế; (ii) Phật giáo Việt nam và các vấn đề xã hội; (iii) Phật giáo và Triết học Trung quốc; (iv) Phong trào Phục hưng Phật giáo Thế giới; (v) Nghiên cứu tôn giáo.

– Về ngoại ngữ: Người dự tuyển phải có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 2 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Nếu chưa có thì phải bổ túc trong vòng 6 tháng; hoặc có bằng tốt nghiệp cử nhân hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học mà ngôn ngữ sử dụng trong chương trình đào tạo là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác.

– Người hướng dẫn luận án:Được tối thiểu 1 giảng viên của Học viện Phật giáo VN tại chúng tôi (có danh sách do Học viện chỉ định) đồng ý nhận hướng dẫn. Người hướng dẫn độc lập có học vị Tiến sĩ hoặc chức danh Phó Giáo sư trở lên, hoặc 2 người có học vị Tiến sĩ đồng hướng dẫn.

(Lưu ý: Khi nộp hồ sơ, người dự tuyển cần mang theo các văn bằng bản chính để đối chiếu).

Lệ phí: Lệ phí hồ sơ: 60.000 đồng (Sáu mươi ngàn đồng); Lệ phí gởi thư bảo đảm: 15.000 đồng (Mười lăm ngàn đồng); Lệ phí xét tuyển: 3.000.000 đồng/ hồ sơ (Ba triệu đồng).

Thời gian phát và nộp hồ sơ dự tuyển: Bắt đầu từ ngày 20-9-2018 đến hết ngày 14-12-2018, tại Văn phòng Học viện cơ sở I, số 750, Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Nơi xét tuyển và nơi đào tạo: Học viện Phật giáo VN tại chúng tôi cơ sở I.

Hình thức và thời gian đào tạo: Hình thức đào tạo:Hệ Chính quy.

Khối lượng tín chỉ:

a) Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ đúng ngành Phật học: Phải hoàn tất 90 tín chỉ ở trình độ tiến sĩ, gồm: Các học phần ở trình độ tiến sĩ: 12 tín chỉ; Các chuyên đề tiến sĩ: 9 tín chỉ; Tiểu luận tổng quan: 3 tín chỉ; Luận án: 66 tín chỉ.

b) Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp với Phật học (như ngành: Triết học, Tôn giáo học, Văn học) nhưng phải học bổ sung 4 học phần gồm 12 tín chỉ Phật học (thuộc chương trình Thạc sĩ Phật học).

c) Có bằng thạc sĩ thuộc chuyên ngành gần (thuộc nhóm khoa học xã hội và nhân văn) thì phải học 7học phần bổ sung gồm 21 tín chỉ Phật học (thuộc chương trình Thạc sĩ Phật học).

d) Có bằng cử nhân Phật học và bằng thạc sĩ ngành khác thì phải học 5 học phần bổ sung gồm 15 tín chỉ (thuộc chương trình Thạc sĩ Phật học).

ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ PHẬT HỌC:

Các thí sinh phải dự thi đầy đủ 3 môn sau đây: 1. Triết học Phật giáo; 2. Sử học Phật giáo (Ấn Độ và Việt Nam); 3. Sinh ngữ, Cổ ngữ. (Sinh ngữ: Anh văn hoặc Hoa văn – chọn 1 trong 2; Cổ ngữ: Hán cổ, Pàli hoặc Sanskrit – chọn 1 trong 3).

Điều kiện miễn thi môn sinh ngữ:

– Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngoại ngữ; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học tại nước ngoài; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trong nước mà chương trình đào tạo chuyên môn được giảng dạy bằng ngoại ngữ, không qua phiên dịch.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ của các cơ sở đào tạo ngoại ngữ trong nước, các trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc tế với yêu cầu trình độ tiếng Anh TOEFL ITP 500, TOEFL iBT 32, IETLS 5.0 hoặc TOEIC 400 trở lên; hoặc có chứng chỉ của các ngoại ngữ khác đạt ở trình độ C trong thời hạn hai năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi tuyển sinh.

Đối tượng và điều kiện dự thi:

– Đối tượng dự thi: Tất cả Tăng Ni và cư sĩ Phật tử.

– Điều kiện dự thi:

a) Thí sinh có bằng cử nhân đúng ngành Phật học (không phân biệt cơ sở đào tạo, loại hình đào tạo, hạng tốt nghiệp).

b) Thí sinh có bằng cử nhân ngành phù hợp với ngành Phật học (như: Triết học, Tôn giáo học, Đông phương học, Ấn độ học, Văn học) phải bổ sung 12 tín chỉ Phật học trước ngày khai giảng Thạc sĩ Phật học bao gồm các môn: (i) Khái luận về Phật học, (ii) Dẫn nhập triết học Phật giáo, (iii) Lịch sử Văn học Phật giáo, (iv) Lịch sử Phật giáo Ấn Độ, hoặc Lịch sử Phật giáo Việt Nam.

c) Thí sinh có bằng cử nhân ngành gần với ngành Phật học (như: ngành Khoa học Xã hội & Nhân văn), phải bổ sung 15 tín chỉ Phật học căn bản trước ngày khai giảng Thạc sĩ Phật học bao gồm các môn: (i) Khái luận về Phật học, (ii) Dẫn nhập triết học Phật giáo, (iii) Lịch sử Văn học Phật giáo, (iv) Đại cương giới luật Phật giáo, (v) Lịch sử Phật giáo Ấn Độ, hoặc Lịch sử Phật giáo Việt Nam.

d) Thí sinh vừa có bằng cử nhân ngành khác và có bằng cao đẳng Phật học hoặc bằng cao cấp giảng sư thì không phải bổ túc các tín chỉ Phật học.

– Điều kiện được miễn thi tuyển:

a) Thí sinh có văn bằng cử nhân Phật học và một văn bằng cử nhân đại học khác (với điều kiện cả hai văn bằng đều đạt điểm trung bình từ 70% trở lên).

b) Thí sinh có văn bằng cử nhân Phật học của Học viện Phật giáo VN tại chúng tôi với tổng số điểm trung bình từ 80% trở lên và không có môn nào dưới 75%.

Hồ sơ đăng ký dự thi: 1. Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu); 2. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Chính quyền); 3. Giấy giới thiệu của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh/thành nơi thí sinh đang cư trú; 4. Giấy khám sức khỏe (có sức khỏe tốt, không có bệnh tâm thần, truyền nhiễm); 5. Giấy Chứng minh Nhân dân và Chứng nhận Tăng Ni (có thị thực); 6. Bản photo văn bằng và bảng điểm tốt nghiệp cử nhân Phật học (có thị thực); 7. Bản photo văn bằng và bảng điểm tốt nghiệp các đại học khác (có thị thực); 8. Nộp 4 tấm hình khổ 3×4 (nền trắng, hình không quá 6 tháng. Bắc tông: Tăng mặc áo tràng nâu, Ni mặc áo nhựt bình lam. Nam tông và Khất sĩ: mặc sắc phục theo hệ phái). 9. Bì thư có dán tem và địa chỉ của thí sinh (để gởi thư bảo đảm, thí sinh nộp 15.000đ)

(Lưu ý: Khi nộp hồ sơ, các thí sinh cần mang theo các văn bằng bản chính để đối chiếu).

Kế hoạch tuyển sinh:

– Thời gian phát và nhận hồ sơ dự thi: Bắt đầu từ ngày 17-9-2018 đến hết ngày 21-11-2018 (trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 mỗi ngày), tại Văn phòng Học viện cơ sở I (750, Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận, chúng tôi và cơ sở II (số A13/14, Mai Bá Hương, ấp 2, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM).

– Lệ phí thi: 1.000.000đ (Một triệu đồng).

– Ngày, nơi nhận giấy báo dự thi: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 29-11-2018 (nhằm ngày 23/10 Mậu Tuất), tại Văn phòng Học viện cơ sở I, số 750, Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận, chúng tôi (khi nhận giấy báo dự thi, thí sinh cần đem theo biên nhận nộp hồ sơ).

– Ngày, giờ thi: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 1-12-2018 (nhằm ngày 25-10-Mậu Tuất). Các thí sinh phải có mặt trước 6g30 để ổn định.

– Địa điểm thi: Học viện cơ sở I

– Nơi đào tạo chương trình Thạc sĩ: Học viện cơ sở I.

Kết quả xét tuyển Nghiên cứu sinh và thi tuyển chương trình Thạc sĩ Phật học sẽ được niêm yết tại Văn phòng Học viện cơ sở I (750, Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận, chúng tôi và cơ sở II (số A13/14, Mai Bá Hương, ấp 2, X.Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM); Giấy báo trúng tuyển sẽ gởi qua bưu điện; Công bố trên Báo Giác Ngộ và website của Học viện (www.vbu.edu.vn/tin tức).

Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ Đợt 1

Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 1 – năm 2018

Trường Đại học Công nghệ chúng tôi (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ – Đợt 1 năm 2018 như sau:I/ Chuyên ngành đào tạo:– Kỹ thuật điện (mã ngành: 62520202)– Quản trị kinh doanh (mã ngành: 62340102)II/ Hình thức và thời gian đào tạo:

Đào tạo theo hình thức tập trung: 03 năm đối với người đã tốt nghiệp Thạc sĩ, 04 năm đối với người đã tốt nghiệp Đại học.

HUTECH tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2018 với hai ngành đào tạo

III/ Điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh:

Người tham gia dự tuyển cần đảm bảo các điều kiện sau:

3.1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ 3.3. Đạt một trong các điều kiện sau về trình độ ngoại ngữ:

a/ Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ được sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b/ Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c/ Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d/ Nguời dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a của Mục 3.3 khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b của Mục 3.3 khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nuớc ngoài khác tiếng Anh ở trình dộ tương đương (quy định tại Phụ lục II) theo quy định tại điểm c của Mục 3.3 do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

3.4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo yêu cầu cụ thể của cơ sở đào tạo.

3.5. Đạt đủ điều kiện và kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác theo yêu cầu cụ thể của từng ngành dự tuyển do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định.

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đến ngày 28/4/2018

V/ Thời gian nộp hồ sơ và xét tuyển: – Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/04/2018 – Thời gian bảo vệ đề cương: dự kiến ngày 26 – 27/05/2018.

VI/ Lệ phí xét tuyển nghiên cứu sinh: 5.200.000 đồng.

VIII/ Địa điểm phát và nhận hồ sơ:Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A03.26)Trường Đại học Công nghệ chúng tôi (HUTECH)Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, chúng tôi thoại: (028)-35120 781 Website: http://www.hutech.edu.vn/sdh

*Thí sinh tải các mẫu hồ sơ đăng ký dự thi tại file đính kèm bên dưới Posted in Tuyển sinh Đại học 2017

Bạn đang đọc nội dung bài viết Tuyển Sinh Chương Trình Tiến Sĩ Sandwich trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!