Đề Xuất 3/2023 # Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe Quảng Nam # Top 5 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 3/2023 # Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe Quảng Nam # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe Quảng Nam mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH SƠN QUẢNG NAM TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE QUẢNG NAM              Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 06 và tháng 07 năm 2021

TT

Ngày sát

hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng

01

26/06/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K01-21B2

Thăng

Bình

240

B2

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K07-20C

32

C

K08-20C

40

C

02

27/06/2021

(Chủ nhật)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K13-20B2

Thăng

Bình

55

B2

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K01-21B2

50

B2

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K142C

82

C

03

03/07/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K01-21B11

Thăng

Bình

200

B1 (STĐ)

B2, C

Trường Cao đẳng Quảng Nam

K113C

16

C

04

04/07/2021

(Chủ nhật)Sáng

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

M05-21A1

Thăng

Bình

300

A1

05

10/07/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K02-21B2

Thăng

Bình

240

B2

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K143C

48

C

06

11/07/2021

(Chủ nhật)Sáng

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K03-211

Thăng

Bình

350

A1

07

14/07/2021

(Thứ 4)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

M06-21A1

Đông

Giang

200

A1

08

17/07/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K02-21B11

Thăng

Bình

100

B1(STĐ),

B2

K04-20C

16

C

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

Các khóa thi lại

150

B2

09

24/07/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

K01-21B2

Thăng

Bình

240

B2

10

31/07/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K03-21B2

Thăng

Bình

240

B2

                                       Quảng Nam, ngày 18 tháng 06 năm 2021              Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 05 năm 2021

TT

Ngày sát

hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng

01

08/05/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K01-21B2

Thăng

Bình

240

B2

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K07-20C

32

C

02

08/05/2021

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K218B2

Phú Ninh

144

B2

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Lái xe Phú Ninh

K02- 20B11

32

B1 (STĐ)

03

08/05/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

M02-21A1

Đại Lộc

300

A1

04

09/05/2021

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K12-20B2

Đại Lộc

180

B2

05

09/05/2021

(Chủ nhật)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K13-20B2

Thăng

Bình

55

B2

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

Các khóa thi lại

150

B2

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K142C

82

C

06

15/05/2021

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K219B2

Phú Ninh

144

B2

07

15/05/2021

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K01-20DE

Đà Nẵng

27

DE

08

15/05/2021

(Thứ 7)Sáng

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

M05-21A1

Thăng

Bình

300

A1

09

15/05/2021

(Thứ 7)Chiều

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

M06-21A1

Tam Kỳ

250

A1

10

16/05/2021

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K02-21B11

Đại Lộc

56

B1 (STĐ)

Các khóa thi lại

150

B2

11

16/05/2021

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K01-21B11

Thăng

Bình

200

B1 (STĐ) B2, C

12

22/05/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Lái xe Phú Ninh

K03-21B2

Phú Ninh

180

B2

Trường Cao đẳng Công

nghệ Quảng Nam

K261B2

50

B2

13

22/05/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K02-21B2

Thăng

Bình

240

B2

14

29/05/2021

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K220B2

Phú Ninh

144

B2

15

29/05/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

K01-21B2

Thăng

Bình

240

B2

16

30/05/2021

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K03-21B11

Đại Lộc

56

B1 (STĐ)

K01-21B2

180

B2

17

30/05/2021

(Chủ nhật)Sáng

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K03-211

Thăng

Bình

350

A1

18

30/05/2021

(Chủ nhật)Chiều

Trường Cao đẳng Công

nghệ Quảng Nam

M04-21A1

Thăng

Bình

150

A1

Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam

M04-21A1

150

A1

19

30/05/2021

(Chủ nhật)Chiều

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

M06-21A1

Tam Kỳ

250

A1

20

Dự kiến

03/06/2021

(Thứ 4)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

M06-21A1

Đông

Giang

200

A1

21

05/06/2021

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K01-21B2

Thăng

Bình

55

B2

K08-20C

40

C

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K02-21B11

40

B1 (STĐ)

K04-20C

100

B2, C

22

12/06/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K03-21B2

Thăng

Bình

240

B2

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K143C

48

C

                                    Quảng Nam, ngày 03 tháng 05 năm 2021 Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 12 năm 2020

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng

01

05/12/2020

(Thứ 7)

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

K256B2

Thăng Bình

70

B2

K111C

16

C

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K06-20B2

55

B2

K07-20B2

55

B2

K03-20C

48

C

02

05/12/2020

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K10-20B11

Đại Lộc

56

B11

K06-20B2

80

B2

K03-20B1

90

B1

03

06/12/2020

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

K04-20B2

Thăng Bình

176

B2

K02-20B11

30

B11

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K01-20C

16

C

04

12/12/2020

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K211B1

Thăng Bình

31

B1

K211B2

113

B2

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K04-20C

48

C

05

13/12/2020

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K11-20B11

Đại Lộc

56

B11

Thi lại các khóa

150

B2

06

13/12/2020

(Chủ nhật)

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

M12-20A1

Thăng Bình

200

A1

Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam

M10-20A1

200

A1

07

19/12/2020

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

M44-20A1

Tây Giang

500

A1

08

19/12/2020

(Thứ 7)

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

K257B2

Phú Ninh

40

B2

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K212B2

144

B2

K138C

48

C

09

20/12/2020

(Chủ nhật)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

M45-20A1

Nam Giang

500

A1

10

20/12/2020

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K08-20B11

Thăng Bình

30

B11

K08-20B2

208

B2

11

26/12/2020

(Thứ 7)Sáng

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

M46-20A1

Tam Kỳ

300

A1

12

26/12/2020

(Thứ 7)Chiều

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

M47-20A1

Tam Kỳ

300

A1

13

26/12/2020

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

K05-20B2

Thăng Bình

240

B2

K03-20B11

30

B11

14

27/12/2020

(Chủ nhật)Sáng

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

M18-20A1

Thăng Bình

300

A1

15

27/12/2020

(Chủ nhật)Chiều

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

M25-20A1

Thăng Bình

300

A1

16

27/12/2020

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K12-20B11

Đại Lộc

56

B11

K04-20B1

80

B1

K07-20B2

100

B2

17

29/12/2020

(Thứ 3)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K07-20DE

Đà Nẵng

20

DE

18

02/01/2021

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K213B2

Phú Ninh

144

B2

19

03/01/2021

(Chủ nhật)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K08-20B2

Thăng Bình

55

B2

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K09-20B2

208

B2

K02-20C

16

C

                                                                           Quảng Nam, ngày 29 tháng 11 năm 2020 Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 11 năm 2020

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng

01

02/11/2020

(Thứ 2)

Trung tâm đào tạo nghề tại

Quảng Nam

K05-20DE

Đà Nẵng

22

DE

K06-20DE

22

DE

02

04/11/2020

(Thứ 4)

Trung tâm đào tạo nghề Giao

thông vận tải Quảng Nam

K209B2

Thăng Bình

144

B2

K136C

48

C

Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp Minh Sơn

K06-20B11

30

B11

03

07/11/2020

(Thứ 7)Sáng

Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp Minh Sơn

M14-20A1

Thăng Bình

400

A1

04

07/11/2020

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp Hoàng Long

K05-20B2

Đại Lộc

72

B2

K02-20B1

108

B1

K08-20B11

60

B11

05

08/11/2020

(Chủ nhật)Sáng

Trung tâm đào tạo nghề Giao

thông vận tải Quảng Nam

M43-20A1

Tam Kỳ

400

A1

06

08/11/2020

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp Vận tải Quảng Nam

K03-20B2

Thăng Bình

244

B2

07

13/11/2020

(Thứ 6)

Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp Minh Sơn

K07-20B2

Thăng Bình

200

B2

08

15/11/2020

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp Hoàng Long

K09-20B11

Đại Lộc

62

B11

Thi lại các

khóa

150

B2

09

18/11/2020

(Thứ 4)

Trường Cao đẳng Công nghệ

Quảng Nam

K256B2

Thăng Bình

70

B2

Trung tâm đào tạo nghề tại

Quảng Nam

K06-20B2

55

B2

10

21/11/2020

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp Minh Sơn

M15-20A1

Thăng Bình

600

A1

11

22/11/2020

(Chủ nhật)Sáng

Trung tâm đào tạo nghề tại

Quảng Nam

M24-20A1

Thăng Bình

350

A1

12

22/11/2020

(Chủ nhật)Chiều

Trường Cao đẳng Công nghệ

Quảng Nam

M12-20A1

200

A1

13

24/11/2020

(Thứ 3)

Trung tâm đào tạo nghề Giao

thông vận tải Quảng Nam

K210B2

Thăng Bình

144

B2

K137C

48

C

Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp Minh Sơn

K07-20B11

30

B11

14

28/11/2020

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp Hoàng Long

K09-20B11

Đại Lộc

62

B11

K06-20B2

80

B2

K03-20B1

90

B1

15

28/11/2020

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề Giao

thông vận tải Quảng Nam

M44-20A1

Tam Kỳ

600

A1

16

01/12/2020

(Thứ 3)

Trung tâm đào tạo nghề tại

Quảng Nam

K07-20B2

Thăng Bình

55

B2

K03-20C

48

C

Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp Vận tải Quảng Nam

K04-20B2

176

B2

K02-20B11

30

B11

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 9 năm 2020

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

12/9/2020

(Thứ 7)

TTĐTN tại Q.Nam

K03-20B2

Thăng Bình

55

B2

TTGDNN Minh Sơn

K04-20B2

208

B2

K04-20B11

30

B11

02

12/9/2020

(Thứ 7)

TTĐTN GTVT

M30-20A1

Tam Kỳ

300

A1

03

12/9/2020

(Thứ 7)

TTĐTN GTVT

M31-20A1

Tam Kỳ

300

A1

04

17/9/2020

(Thứ 5)

TTĐTN tại Q.Nam

K01-20C

Thăng Bình

48

B2

TTĐTN GTVT

K207B2

144

C

05

19/9/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M18-20A1

Thăng Bình

300

A1

06

19/9/2020

(Thứ 7)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M19-20A1

Thăng Bình

300

A1

07

20/9/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTGDNN Minh Sơn

M10-20A1

Thăng Bình

300

A1

08

20/9/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTGDNN Minh Sơn

M11-20A1

Thăng Bình

300

A1

09

22/9/2020

(Thứ 3)

TTGDNN Hoàng Long

K03-20B2

Thăng Bình

180

B2

K06-20B11

32

B11

10

25/9/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

M32-20A1

Tây Giang

500

A1

11

26/9/2020

(Thứ 7)Sáng

Trường CĐCN Quảng Nam

M10-20A1

Thăng Bình

250

A1

12

26/9/2020

(Thứ 7)Chiều

TCN Bắc Quảng Nam

M08-20A1

Thăng Bình

250

A1

13

27/9/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN GTVT

M33-20A1

Tam Kỳ

300

A1

14

27/9/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN GTVT

M34-20A1

Tam Kỳ

300

A1

15

27/9/2020

(Chủ nhật)

TTGDNN Minh Sơn

K05-20B2

Thăng Bình

208

B2

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K01-20B11

30

B11

16

02/10/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

K208B2

Thăng Bình

144

B2

K135C

48

C

Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 07 năm 2020

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

01/7/2020

(Thứ 4)

TTĐTN tại Q.Nam

K02-20B2

Thăng Bình

55

B2

TTĐTN GTVT

K205B2

144

B2

02

02/7/2020

(Thứ 5)

TTĐTN tại Q.Nam

K03-20DE

K04-20DE

Đà Nẵng

20

D

10

E

03

04/7/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN GTVT

M25-20A1

Tam Kỳ

300

A1

04

04/7/2020

(Thứ 7)Chiều

TTĐTN GTVT

M26-20A1

Tam Kỳ

300

A1

05

05/7/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M12-20A1

Thăng Bình

350

A1

06

05/7/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M13-20A1

Thăng Bình

300

A1

07

07/7/2020

(Thứ 3)

Trường CĐCN Quảng Nam 

K101C

Thăng Bình

32

C

TTGDNN Minh Sơn

K03-20B2

200

B2

08

09/7/2020

(Thứ 5)

TTĐTN tại Q.Nam

M10-20A1

Phước Sơn

400

A1

09

10/7/2020

(Thứ 6)Sáng

Trường CĐCN Quảng Nam 

M08-20A1

Thăng Bình

300

A1

10

10/7/2020

(Thứ 6)Chiều

TCN Bắc Quảng Nam

M06-20A1

Thăng Bình

300

A1

11

11/7/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN GTVT

M27-20A1

Tam Kỳ

300

A1

12

11/7/2020

(Thứ 7)Chiều

TTĐTN GTVT

M28-20A1

Tam Kỳ

300

A1

13

11/7/2020

(Thứ 7)Sáng

TTGDNN Minh Sơn

M08-20A1

Thăng Bình

350

A1

14

11/7/2020

(Thứ 7)Chiều

TTGDNN Minh Sơn

M09-20A1

Thăng Bình

350

A1

15

12/7/2020

(Chủ nhật)

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K01-20B2

Thăng Bình

170

B2

TTGDNN Minh Sơn

K06-19C

16

C

TTGDNN Hoàng Long

K04-20B11

56

B11

16

14/7/2020

(Thứ 3)Sáng

TTĐTN GTVT

M29-20A1

Tam Kỳ

300

A1

17

14/7/2020

(Thứ 3)Chiều

TTĐTN GTVT

M30-20A1

Tam Kỳ

300

A1

18

16/7/2020

(Thứ 5)

TTĐTN GTVT

M31-20A1

Nam Giang

500

A1

19

17/7/2020

(Thứ 6)Sáng

TTĐTN GTVT

M24-20A1

Nam Giang (Thành Mỹ)

300

A1

20

17/7/2020

(Thứ 6)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M11-20A1

Nam Giang (Thành Mỹ)

200

A1

21

18/07/2020

(Thứ 7)

Trường CĐCN Quảng Nam 

K254B2

Thăng Bình

40

B2

TTGDNN Hoàng Long

K02-20B2

170

B2

TTGDNN Minh Sơn

K03-20B11

30

B11

22

19/7/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M14-20A1

Thăng Bình

350

A1

23

19/7/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M15-20A1

Thăng Bình

300

A1

24

22/7/2020

(Thứ 4)Sáng

Trường CĐCN Quảng Nam 

M08-20A1

Thăng Bình

300

A1

25

22/7/2020

(Thứ 4)Chiều

TCN Bắc Quảng Nam

M06-20A1

Thăng Bình

300

A1

26

23/7/2020

(Thứ 5)

TTĐTN GTVT

K206B2

Thăng Bình

144

B2

K134C

48

C

TTGDNN Hoàng Long

K05-20B11

56

B11

27

24/7/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

M29-20A1

Nam Giang

(Thành Mỹ)

500

A1

28

25/7/2020

(Thứ 7)Sáng

TTGDNN Minh Sơn

M10-20A1

Thăng Bình

350

A1

29

25/7/2020

(Thứ 7)Chiều

TTGDNN Minh Sơn

M11-20A1

Thăng Bình

350

A1

30

26/7/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M16-20A1

Thăng Bình

350

A1

31

26/7/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M17-20A1

Thăng Bình

300

A1

32

29/7/2020

(Thứ 4)

TTĐTN GTVT

M30-20A1

Tây Giang

300

A1

33

30/7/2020

(Thứ 5)

TTĐTN tại Q.Nam

K03-20B2

Thăng Bình

55

B2

TTGDNN Minh Sơn

K04-20B2

208

B2

K04-20B11

30

B11

34

31/7/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

M31-20A1

Tam Kỳ

300

A1

35

31/7/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

M32-20A1

Tam Kỳ

300

A1

36

04/8/2020

(Thứ 3)

TTĐTN tại Q.Nam

K01-20C

Thăng Bình

48

B2

TTĐTN GTVT

K207B2

144

C

Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 06 năm 2020

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

04/6/2020

(Thứ 5)

TTGDNN Minh Sơn

K02-20B2

Thăng Bình

200

B2

K05-19C

16

C

TTGDNN Minh Sơn

K01-20B11

30

B11

02

06/06/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M06-20A1

Thăng Bình

300

A1

03

06/06/2020

(Thứ 7)Chiều

TCN Bắc Quảng Nam

M04-20A1

Thăng Bình

300

A1

04

07/6/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN tại Q.Nam

K01-20B2

Thăng Bình

55

B2

K09-19C

48

C

TTGDNN Hoàng Long

K02-20B11

48

B11

05

07/6/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN GTVT

M13-20A1

Tam Kỳ

250

A1

06

07/6/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN GTVT

M14-20A1

Tam Kỳ

250

A1

07

12/6/2020

(Thứ 6)

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K07-19B2

Thăng Bình

200

B2

K04-19B11

30

B11

08

13/06/2020

(Thứ 7)Sáng

TTGDNN Minh Sơn

M04-20A1

Thăng Bình

300

A1

09

13/06/2020

(Thứ 7)Chiều

TTGDNN Minh Sơn

M05-20A1

Thăng Bình

300

A1

10

13/06/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M07-20A1

Tam Kỳ

250

A1

Trường CĐCN Quảng Nam 

M05-12A1

150

A1

11

14/6/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN GTVT

M15-20A1

Tam Kỳ

250

A1

12

14/6/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN GTVT

M16-20A1

Tam Kỳ

250

A1

13

14/6/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M08-20A1

Thăng Bình

400

A1

14

14/6/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M09-20A1

Thăng Bình

300

A1

15

17/6/2020

(Thứ 4)

TTĐTN tại Q.Nam

M10-20A1

Bắc Trà My

200

A1

16

19/6/2020

(Thứ 6)

Trường CĐCN Quảng Nam  

K253B2

Thăng Bình

70

B2

TTĐTN GTVT

K204B2

144

B2

17K133C

48

C

TTGDNN Minh Sơn

K02-20B11

30

B11

17

20/6/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN GTVT

M17-20A1

Thăng Bình

300

A1

18

20/6/2020

(Thứ 7)Chiều

Trường CĐCN Quảng Nam 

M06-20A1

Thăng Bình

200

A1

19

21/6/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN GTVT

M18-20A1

Tam Kỳ

250

A1

20

21/6/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN GTVT

M19-20A1

Tam Kỳ

250

A1

21

23/6/2020

(Thứ 3)

TTĐTN tại Q.Nam

K04-20DE

Đà Nẵng

30

DE

22

24/6/2020

(Thứ 4)

TTGDNN Hoàng Long

K01-20B2

Thăng Bình

180

B2

K03-20B11

48

B11

23

27/06/2020

(Thứ 7)Sáng

TTGDNN Minh Sơn

M06-20A1

Thăng Bình

300

A1

24

27/06/2020

(Thứ 7)Chiều

TTGDNN Minh Sơn

M07-20A1

Thăng Bình

300

A1

25

28/6/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M11-20A1

Thăng Bình

300

A1

26

28/6/2020

(Chủ nhật)Chiều

Trường CĐCN Quảng Nam 

M07-20A1

Thăng Bình

150

A1

TCN Bắc Quảng Nam

M05-20A1

150

A1

27

28/6/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN GTVT

M20-20A1

Tam Kỳ

250

A1

28

28/6/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN GTVT

M21-20A1

Tam Kỳ

250

A1

29

01/7/2020

(Thứ 4)

TTĐTN tại Q.Nam

K02-20B2

Thăng Bình

55

B2

TTĐTN GTVT

K205B2

144

B2

30

07/7/2020

(Thứ 3)

Trường CĐCN Quảng Nam 

K101C

Thăng Bình

32

C

TTGDNN Minh Sơn

K03-20B2

200

B2

Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2020

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

01/03/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M02-19A1

Thăng Bình

400

A1

Trường CĐCN Quảng Nam

M02-19A1

150

A1

02

05/03/2020

(Thứ 5)

TTGDNN Minh Sơn

K14-19B2

Thăng Bình

200

B2

03

07/03/2020

(Thứ 7)

TTGDNN Minh Sơn

M01-19A1

Thăng Bình

500

A1

04

10/03/2020

(Thứ 3)

TTGDNN Hoàng Long

K13-19B2

Thăng Bình

180

B2

K17-19B11

30

B11

05

15/03/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN GTVT

M06-20A1

Tam Kỳ

300

A1

06

15/03/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN GTVT

M07-20A1

Tam Kỳ

300

A1

07

15/03/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN GTVT

K201B2

Thăng Bình

144

B2

K131C

48

C

TTGDNN Minh Sơn

K11-19B11

10

B11

08

21/03/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M03-20A1

Thăng Bình

300

A1

TCN Bắc Quảng Nam

M02-20A1

150

A1

09

21/03/2020

(Thứ 7)Chiều

TTĐTN GTVT

M08-20A1

Tam Kỳ

300

A1

10

22/03/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN tại Q.Nam

K15-19B2

Thăng Bình

55

B2

TTGDNN Minh Sơn

K15-19B2

200

B2

11

26/03/2020

(Thứ 5)

TTĐTN tại Q.Nam

K01-20DE

K02-20DE

Đà Nẵng

24

DE

12

27/03/2020

(Thứ 6)

Trường CĐCN Quảng Nam

K109C

Thăng Bình

16

C

TTGDNN Hoàng Long

K14-19B2

180

B2

K18-19B11

30

B11

TTGDNN Minh Sơn

K04-19C

16

C

13

28/03/2020

(Thứ 7)

Trường CĐCN Quảng Nam 

M03-19A1

Thăng Bình

150

A1

TCN Bắc Quảng Nam

M02-19A1

150

A1

Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 02 năm 2020

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

04/02/2020

(Thứ 3)

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K06-19B2

Thăng Bình

170

B2

02

09/02/2020

(Chủ nhật)

TTGDNN Minh Sơn

K13-19B2

Thăng Bình

200

B2

03

14/02/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

K199B2

Thăng Bình

144

B2

K130C

48

C

04

19/02/2020

(Thứ 4)

TTGDNN Hoàng Long

K12-19B2

Thăng Bình

180

B2

K16-19B11

40

B11

05

23/02/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN GTVT

M04-20A1

Tam Kỳ

350

A1

06

23/02/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN GTVT

M05-20A1

Tam Kỳ

250

A1

07

25/02/2020

(Thứ 3)

TTĐTN GTVT

K200B2

Thăng Bình

144

B2

K131B2

48

C

08

29/02/2020

(Thứ 7)

TTĐTN tại Q.Nam

K14-19B2

Thăng Bình

55

B2

K07-19C

48

C

Trường CĐCN Quảng Nam

K251B2

40

B2

TTGDNN Minh Sơn

K10-19B11

20

B11

09

30/02/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M02-19A1

Thăng Bình

400

A1

Trường CĐCN Quảng Nam

M02-19A1

150

A1

10

05/03/2020

(Thứ 5)

TTGDNN Minh Sơn

K14-19B2

Thăng Bình

200

B2

11

07/03/2020

(Thứ 7)

TTGDNN Minh Sơn

M01-19A1

Thăng Bình

300

A1

12

10/03/2020

(Thứ 3)

TTGDNN Hoàng Long

K13-19B2

Thăng Bình

180

B2

K17-19B11

30

B11

 Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2020

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

04/01/2020

(Thứ 7)

TTGDNN Minh Sơn

M12-19A1

Thăng Bình

400

A1

02

07/01/2019

(Thứ 3)

TTĐTN tại Q.Nam

K12-19B2

Thăng Bình

55

B2

TTGDNN Hoàng Long

K12-19B2

200

B2

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K03-19B11

30

B11

03

11/01/2020

(Thứ 7)

TTĐTN GTVT

M01-20A1

M02-20A1

Tam Kỳ

600

A1

04

12/01/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN GTVT

K198B2

Thăng Bình

144

B2

K129C

48

C

05

12/01/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN GTVT

M03-20A1

Tam Kỳ

600

A1

06

17/01/2020

(Thứ 6)

TTGDNN Minh Sơn

K12-19B2

Thăng Bình

200

B2

07

19/01/2020

(Chủ nhật)Sáng

Trường CĐCN Quảng Nam

M01-20A1

Thăng Bình

150

A1

Trường TCN Bắc Q. Nam

M01-20A1

150

A1

08

19/01/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M01-20A1

M02-20A1

Thăng Bình

300

A1

09

19/01/2019

(Chủ nhật)

TTĐTN tại Q.Nam

K08-19DE

Đà Nẵng

25

DE

10

21/01/2020

(Thứ 3)

Trường CĐCN Quảng Nam

K250B2

Thăng Bình

70

B2

TTĐTN tại Q.Nam

K13-19B2

55

B2

TTGDNN Hoàng Long

K15-19B11

30

B11

11

04/02/2020

(Thứ 3)

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K06-19B2

Thăng Bình

170

B2

12

09/02/2020

(Chủ nhật)

TTGDNN Minh Sơn

K13-19B2

Thăng Bình

200

B2

13

14/02/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

K199B2

Thăng Bình

144

B2

K130C

48

C

14

19/02/2020

(Thứ 4)

TTGDNN Hoàng Long

K12-19B2

Thăng Bình

180

B2

K16-19B11

40

B11

                                                                                 Thăng Bình, Ngày 02 tháng 01 năm 2020

Tải Phần Mềm Thi Sát Hạch Lái Xe Hạng C

Mục Lục

Bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch lý thuyết GPLX hạng C nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Vậy tại sao không thử tải phần mềm thi sát hạch lái xe hạng C để ôn tập bộ câu hỏi 600 câu mới nhất sát với đề thi đang được áp dụng. Phần mềm sẽ chia các câu hỏi thành những bộ đề khác nhau để người học tiếp thu nhanh hơn.

Phần mêm thi sát hạch lái xe tốt nhất

Phần mềm

Download Free

 

 

Phần mềm 600 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ô tô cho hạng B1, B2, C trên máy tính

 

 

 

Phần mềm ôn thi 600 câu hỏi lái xe trên Điện thoại Android

 

 

 

Phần mềm ôn thi 600 câu hỏi lái xe trên Điện thoại IOS

 

Điều kiện để lấy được GPLX hạng C như thế nào?

GPLX hạng C là bằng được cấp phép để sử dụng các loại phương tiện giao thông như ô tô tải trên 3.500 kg, máy kéo một rơ moóc trên 3.500 kg cùng các loại xe mà hạng B1, B2 được điều khiển.

Bên cạnh đó, bằng lái xe hạng C thường được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hoặc là các công việc cần tài xế.

Để đạt được điều kiện sở hữu được GPLX hạng C thì bạn cần phải vượt qua phần thi sát hạch lý thuyết và thực hành. Trong đó, bộ đề thi lý thuyết đã có sự cải tiến mới từ 450 câu thông thường trở thành 600 câu được áp dụng cho năm nay. Với lượng câu hỏi được bổ sung thêm sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về luật giao thông, kỹ năng lái xe sát với thực tế nhất.

Sát hạch lý thuyết: Bộ đề 40 câu hỏi, thời gian thi 24 phút và điều kiện vượt qua kỳ thi là giải đáp đúng 36/40 câu hỏi (bắt buộc phải trả lời đúng câu hỏi điểm liệt).

Sát hạch thực hành: Đạt 80/100 điểm phần thi sa hình và đường trường.

Nếu bạn đã biết sơ bộ về những điều để sở hữu tấm bằng hạng C, nhưng chưa biết làm gì tiếp theo thì hãy tải phần mềm thi sát hạch lái xe hạng C để vượt qua phần thi lý thuyết trước, rồi mới đến thực hành.

Những tính năng mà phần mềm thi sát hạch lái xe hạng C mang đến cho người sử dụng

Mô phỏng gần như sát với phần mềm thi sát hạch lái xe của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam để người sử dụng làm quen trước khi tiến hành vào kỳ thi thật.

Bộ đề lý thuyết 600 câu hỏi được cung cấp đầy đủ bởi Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đang áp dụng.

Các câu hỏi sẽ được phân chia ngẫu nhiên thành những bộ đề nhỏ khác nhau để người thi tiếp thu kiến thức nhanh hơn.

Phần mềm còn có chức năng tự động chấm điểm sau khi kết thúc bài thi để người dùng đánh giá khả năng của mình và tự cải thiện thêm.

Hướng dẫn tải phần mềm thi sát hạch lái xe hạng C

Trước khi cài đặt phần mềm này về thì máy tính của bạn phải có .Net Framework. Nếu chưa có thì hãy tải tập tin tương ứng với hệ điều hành 32bit hay 64bit (thông thường hãy cứ tải phần mềm về trước, nếu báo lỗi thì xử lý sau).

Bước 1: Tải xuống phần mềm thi sát hạch lái xe hạng C về máy tính tại ĐÂY.

Bước 2: Giải nén tập tin và thực hiện cài đặt phần mềm lên máy tính.

Bước 3: Khởi động chương trình thi sát hạch lái xe trên màn hình desktop lên. Sau đó chọn hạng lái xe mà bạn muốn làm kiểm tra, chẳng hạn như hạng C và nhấn vào mục “Đăng nhập”.

Bước 4: Thực hiện trả lời các câu hỏi trên phần mềm thi sát hạch lái xe hạng C bằng cách tick vào số thứ tự bên phải màn hình tương ứng với câu hỏi và đáp án bên trái. Ví dụ: Câu hỏi 1, đáp án đúng là 1 thì tick vào ô số 1 của câu hỏi thứ 1.

Bước 5: Nhấn vào “Kết thúc” sau khi hoàn tất trả lời các câu hỏi.

Bước 6: Kiểm tra kết quả của bài thi và thực hiện kiểm tra lại nếu muốn.

Mẹo thi lý thuyết phần mềm thi sát hạch lái xe hạng C

Với bộ đề thi 600 câu hỏi được áp dụng vào tháng 11/2020 trở về sau sẽ không quá khó khăn với những người mới bắt đầu muốn thi lấy bằng lái hạng C hay những hạng khác. Tuy nhiên, bạn bắt buộc phải trả lời đúng các câu hỏi điểm liệt thì mới đủ điều kiện đậu.

Trong phần mềm thi sát hạch lái xe hạng C hãy:

4. Giải đáp các câu hỏi sa hình

Hãy lưu ý phần sa hình trong phần mềm thi sát hạch lái xe hạng C như sau:

Những phần về cấm tải, kéo thì chọn đáp án cuối.

Phần về biển tròn xanh dài thì chọn đáp án 1, ngắn thì chọn đáp án 3.

Phương tiện vào ngã tư sẽ có quyền đi trước, sau đó là cứu thương, cứu hỏa,…

Phương tiện di chuyển trên đường ưu tiên thì được ưu tiên đi trước.

Phương tiện không bị cản trở bên phải sẽ được đi trước (trừ khu vực có vòng xoay).

ĐỂ LẠI THÔNG TIN CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI CHO BẠN

( Hoặc liên hệ Hotline: 0901 400 333 để được tư vấn nhanh chóng )

Bài Thi Sát Hạch Lái Xe Hạng A1 Gồm Những Gì ?

Ai cũng biết thi bằng lái xe máy như là vật bất ly thân của mỗi người lái xe. Và để có được nó thì bài thi sát hạch lái xe hạng A1 là điều bạn bắt buộc phải làm.

Nhà nước Việt Nam quy định nếu người điều khiển xe máy từ 50 phân khối trở lên hoặc xe ô tô thì bắt buộc phải có giấy phép lái xe hạng A1. Và tất nhiên để có được giấy phép lái xe này thì bắt buộc phải vượt qua được đề thi sát hạch lái xe hạng A1. Chi phí để thi bằng lái xe A1 rơi vào khoảng từ 500 nghìn đồng, nhưng nếu mỗi lần bị phạt vì không có bằng thì mức phạt lên đến 2 triệu đồng.

Hôm nay trung tâm bằng lái xe Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe TPHCM sẽ hướng dẫn bạn những thông tin bạn cần biết về bài thi sát hạch lái xe hạng A1.

Đề thi lấy bằng lái xe hạng A1 gần mấy phần

Đề thi bằng lái xe hạng A1 sẽ có 2 phần: 1 là lý thuyết và 2 là phần thực hành.

Nội dung của phần lý thuyết thường khá đơn giản, bạn sẽ có 20 câu hỏi trắc nghiệm, và chỉ cần hoàn thành 16/20 tương ứng với 80 điểm, câu bạn đã đậu phần thi lý thuyết. Vì làm trên máy nên khi bạn hoàn thành bài thi sẽ có kết quả ngay và biết được mình đậu hay rớt phần này.

Phần thi lý thuyết bằng lái xe hạng A1 có:

5 câu hỏi về sa hình: Sẽ hỏi bạn về các cách để xử lý nút giao thông, làm sao để tham gia giao thông bằng những phương tiện di chuyển khác nhau.

10 câu hỏi về các luật giao thông đường bộ: Kiểm tra xem bạn có đủ hiểu về luật giao thông đường bộ cũng như có khả năng để tham gia giao thông trên đường.

Có thể bạn sẽ quan tâm :

Bộ 150 câu thi lý thuyết bằng lái xe máy A1 có đáp án giải thích 8 Bộ Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy A1 2020 Chuẩn

Đây là những câu hỏi có trong sách luật giao thông đường bộ với 150 câu hỏi cùng nhiều bộ đề khác nhau. Trong đó có nhiều khái niệm và dấu hiệu nhận biết để bạn trả lời như:

Xuất hiện những cụm từ trong câu hỏi:

Khi có nhưng từ “Đường bộ” và “văn hóa giao thông” hãy chọn cả phương án 1 và 2 là những ý đúng trong bài.

Thực hành là phần quan trọng và không thể thiếu đối với tất cả những ai muốn vượt qua bài thi sát hạch lái xe hạng A1. Đây là phần thi khá khó vì không như phần lý thuyết bạn có thể học kỹ bài và làm. Thì đây yêu cầu kinh nghiệm và độ chắc tay trong quá trình lái xe.

Bạn chạy vào cửa của phần sân hình số 8, sau đó rẽ phải và đi một vòng như hình số 8 được vẽ sẵn. Sau đó hãy tiếp tự chạy xe đến của ra của vòng số 8 (của ra vuông góc với trục 00′) và sau đó đến của vào bài thi “Vạch đường thẳng”.

Ở đây bạn chỉ cần chạy xe hết quãng đường được vẽ và hướng dẫn trên xe của địa hình “Vạch Đường Thẳng”. Sau đó khi bạn đã vượt qua bài thi hãy đến với địa hình thi “Đường Có Vạch Cản”

Khi vào địa hình thị phần “Đường Có Vạch Cản”. Bạn cứ đi hết quãng đường đã quy định và sau đó rồi khỏi địa hình sẽ đễ với phần thi tiếp theo đó là phần địa hình “Đường gồ ghề”.

Bài thi sát hạch địa hình đường gồ ghề:

Tiếp khi qua khỏi địa hình đường vạch cản là Đường gồ ghề. Đây là phần thi khá khó đối với chị em phụ nữ vì yêu cầu sự chắc tay. Để quan phần này dễ dàng bạn hãy từ tốn chạy nhẹ qua từng chỗ gồ ghề.

Và sau khi qua khỏi địa hình này là bạn đã thành công vượt qua được bài thi sát hạch lái xe hạng A1 rồi đấy.

Nếu trong phần thực hành này bạn không để phạm quá 4 lỗi trong tất cả những địa hình thì đã xuất sắc vượt qua bài thi bằng lái xe máy A1. Và thường sẽ đợi khoảng 15-20 ngày để lên lấy bằng lái xe. Lúc đó bạn hoàn toàn có thể tự tin tham gia lưu thông trên đường, đi đúng luật mà không sợ phạt.

Chúng tôi tốt nhất. Khi bạn Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe TPHCM luôn đảm bảo bạn sẽ có đủ kỹ năng cần thiết để vượt qua những bài thi sát hạch lái xe hạng A1đăng ký sẽ đảm bảo bạn nhận được những sự hỗ trợ tốt nhất và tận tình nhất. Tài liệu và hướng dẫn kỹ năng làm sao qua được bài thi dễ dàng. thi bằng lái xe a1 tại tphcm, trung tâm

Ghi danh đăng ký thi bằng lái xe A1 tại TPHCM

Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ các bạn, hỗ trợ bạn học và có bằng lái xe để mọi người có thể tham gia giao thông an toàn, đúng luật là điều chúng tôi luôn mong muốn.

Tài Liệu Học Lái Xe Ô Tô Hạng C Sát Đề Thi Sát Hạch Của Bộ Gtvt

Tài Liệu Học Lái Xe Ô Tô Hạng C Sát Đề Thi Sát Hạch Của Bộ GTVT. Đây là bộ tài liệu học lái xe ô tô hạng C được chúng tôi tổng hợp lại bao gồm các phần mềm học lái xe ô tô, hoặc các ứng dụng thi thử lý thuyết sẽ giúp cho các bạn rất nhiều trong việc luyện thi và tiết kiệm thời gian nhưng lại hiệu quả hơn.

TÀI LIỆU HỌC LÁI XE Ô TÔ HẠNG C PHẦN LÝ THUYẾT

Giáo trình học lái xe ô tô hạng C là tổng hợp những bài giảng, những tài liệu học lái xe, các video và phần mềm, ứng dụng cần thiết cho việc học bằng lái xe ô tô hạng B2. Ở trung tâm đào tạo lái xe , giáo trình học lái xe ô tô hạng C được cập nhật một cách chuyên nghiệp.

Bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp các tài liệu học lái xe C với mong muốn giúp các học viên đang và sẽ học lái xe có cái nhìn tổng quát hơn.

Tổng hợp tài liệu học lái xe ô tô hạng C

Về lý thuyết, giáo trình học lái xe C cơ bản về luật giao thông đường bộ (bản mới nhất). Học viên cũng sẽ được học về các hệ thống biển báo, chỉ dẫn. Kết cấu giao thông đường bộ và các loại phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Quản lý nhà nước về giao thông đường bộ và các điều khoản thi hành luật giao thông đường bộ.

Lý thuyết là phần cực kỳ quan trọng trong học lái xe vì bạn phải đủ điểm phần thi lý thuyết mới được cấp bằng lái xe. Tuy nhiên việc học lý thuyết cũng không khó như thực hành. Có một công cụ mà bạn cần phải biết và cũng được đưa vào giáo trình học lái xe C đó là các phần mềm học lái xe ô tô, hoặc các ứng dụng thi lý thuyết sẽ giúp các bạn rất nhiều và tiết kiệm cho các bạn rất nhiều thời gian học lý thuyết.

Mẹo thi lý thuyết xem: http://hoclaixehcm.edu.vn/meo-thi-ly-thuyet-lai-xe-o-to-b2-450-cau-dam-bao-dau-100-p19.html

Bộ đề thi thử lý thuyết lái xe ô tô hạng C

Bạn chuẩn bị tham gia kì thi sát hạch bằng lái xe và đang tìm kiếm phần mềm học thi thử lý thuyết 450 câu hỏi hạng B2, C, D, E online để ôn luyện? Hiện nay có rất nhiều phần mềm tự viết với sự đầu tư không kĩ, sơ sài dẫn đến tình trạng hoang mang cho các học viên, thông tin câu hỏi không chính xác và sai đáp án.

Thấu hiểu được vấn đề này cũng như nhu cầu, nguyện vọng của học viên trường dạy lái xe Tiến Thành nói riêng cũng như Quý học viên gần xa nói chung, chúng tôi đã mạnh dạn lập trình, đầu tư, thiết kế ra phần mềm thi thử lý thuyết online theo chuẩn 450 câu hỏi hạng B2, C, D, E của Bộ GTVT.

Đây là phầm mềm đã được chúng tôi kiểm tra rất kỹ và có thể nói chính xác nhất hiện nay kể cả thông tin câu hỏi, cũng như đáp án, tính thời gian thi. Phần mềm được chia làm 15 bộ đề thi khác nhau với cấu trúc đúng theo chuẩn của Bộ GTVT về thành phần các câu hỏi trong mỗi bộ đề 30 câu.

THI LÝ THUYÊT LÁI XE Ô TÔ HẠNG C BAO NHIÊU CÂU ĐẬU?

Theo Tổng cục Đường bộ VN, từ ngày 1-7-2013 các trung tâm sát hạch ở các tỉnh và TP phải áp dụng nội dung thi mới. Theo đó, bộ đề thi giấy phép lái ôtô từ 405 câu hỏi được nâng lên 450 câu. Trong số 450 câu hỏi này, trích ra 150 câu làm bộ đề thi giấy phép lái xe máy (tăng 30 câu so với trước đây).

Đồng thời rút ngắn thời gian thi lý thuyết và thực hành đối với một số hạng bằng giấy phép lái môtô và ôtô. Đối với thi thực hành lái ôtô, Tổng cục Đường bộ yêu cầu các trung tâm sát hạch thu hẹp nhà xe trên sa hình. Việc đổi mới nội dung thi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giấy phép lái xe.

Thời gian thi lý thuyết ôtô hạng B1, B2, C, D và E là 30 câu hỏi trắc nghiệm và thời gian thi là 20 phút.Trong đó, thí sinh thi hạng B1 và B2 phải đạt từ 26 câu trở lên và thí sinh hạng C, D, E phải đạt từ 28 câu trở lên mới đậu.

Tai lieu hoc lai xe o to hang C

Giao trinh hoc lai xe o to bang C

Hoc lai xe o to hang C phan ly thuyet

thi thử lý thuyết hạng c

tai lieu hoc lai xe oto hang c

Tài Liệu Học Lái Xe Ô Tô Hạng C Sát Đề Thi Sát Hạch Của Bộ GTVT

Bạn đang đọc nội dung bài viết Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe Quảng Nam trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!