Top 7 # Xem Nhiều Nhất Xin Thị Thực Du Học Úc Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Maubvietnam.com

Cách Để Nộp Hồ Sơ Xin Thị Thực Du Học Úc

Nộp hồ sơ tại trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Tất cả các hồ sơ mới đều có thể nộp tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. AVACs mở cửa trong giờ làm việc và quý vị không cần phải đặt cuộc hẹn để đến nộp hồ sơ tại các trung tâm này.

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện

Hồ sơ gửi qua đường bưu điện đến bộ phận Thị thực và Quốc tịch, Đại sứ quán Úc, Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Úc, Thành phố Hồ Chí Minh: Quý vị nhớ gửi kèm biên lai lệ phí xét duyệt đơn xin thị thực hoặc quốc tịch trong hồ sơ.

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Lãnh sự quán

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán Úc, Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Úc, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin lưu ý rằng quý vị phải đăng ký một cuộc hẹn nếu quý vị muốn nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán Úc, Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Úc, Thành phố Hồ Chí Minh. Vì nhu cầu đăng ký cuộc hẹn khá cao, cuộc hẹn của quý vị có thể phải mất vài tuần lễ mới đến lượt.

Nếu bạn có vấn đề cần hỏi trước khi nộp hồ sơ, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc . Hoặc liên hệ các công ty tư vấn du học uy tín.

Nếu bạn có vấn đề cần hỏi sau khi nộp hồ sơ, xin vui lòng liên hệ với nơi xét duyệt hồ sơ của quý vị. Hoặc liên hệ các công ty tư vấn du học uy tín.

Lệ phí xin thị thực:

Bảng lệ phí và thời gian xét duyệt visa úc

Lưu ý: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2012, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc sẽ thu lệ phí dịch vụ khách hàng như sau:

Thị thực Điện tử: VNĐ 210.000 Các diện thị thực khác: VNĐ 441.0001.

II. Xác định tính hợp lệ của một đơn xin thị thực trên cơ sở ngày nộp đơn

Một đơn xin thị thực được xem là đã được nộp một cách hợp lệ khi đơn xin đó được chuyển đến cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự hoặc Văn phòng Di trú. Nói một cách khác, ngày nộp đơn được tính là ngày mà Bộ phận Thị thực và Quốc tịch (DIAC), Đại sứ quán Úc tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn xin, không phải là ngày nộp đơn tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC – IOM). Điều này có nghĩa là:

Nếu bạn nộp đơn tại AVAC trong tuần làm việc thì ngày nộp đơn của quý vị sẽ được tính là ngày làm việc tiếp theo. Ví dụ: quý vị nộp đơn tại AVAC vào thứ Hai, ngày 18 tháng 10 thì ngày nộp đơn của bạn sẽ là thứ Ba, ngày 19 tháng 10 vì ngày 19 tháng 10 là ngày đơn xin của quý vị được chuyển đến văn phòng DIAC;

Nếu bạn nộp đơn vào thứ Sáu thì ngày nộp đơn của bạn sẽ được tính là ngày thứ Hai của tuần tiếp theo. Ví dụ: quý vị nộp đơn vào thứ Sáu, ngày 15 tháng 10 thì thứ Hai, ngày 18 tháng 10 sẽ là ngày nộp đơn của quý vị bởi vì ngày 18 tháng 10 là ngày đơn xin của quý vị được chuyển đến văn phòng DIAC; và

Nếu bạn nộp đơn trước dịp nghỉ lễ thì ngày nộp đơn của quý vị sẽ được tính là ngày đầu tiên mà Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự làm việc trở lại. Ví dụ: quý vị nộp đơn vào thứ Sáu, ngày 01 tháng 10 nhưng Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự đóng cửa nghỉ lễ vào thứ Hai, ngày 04 tháng 10 thì ngày nộp đơn của quý vị sẽ được tính là thứ Ba, ngày 05 tháng 10 bởi vì ngày 05 tháng 10 là ngày làm việc đầu tiên của Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự sau kỳ nghỉ lễ.

Xác định tính hợp lệ của một đơn xin thị thực trên cơ sở lệ phí xét duyệt đơn xin thị thực (VAC)

Một đơn xin thị thực được xem là đã được nộp một cách hợp lệ khi VAC theo qui định đã được thanh toán đầy đủ tại thời điểm nộp hồ sơ. Do đó, cu bạn nộp đơn xin thị thực và thanh toán VAC vào ngày cuối cùng trong năm tài chính của chúng tôi (ngày 30 tháng 06) thì đơn xin của quý vị sẽ được chuyển đến DIAC vào ngày đầu tiên của năm tài chính tiếp theo (tức là ngày 01 tháng 07); và nếu bạn nộp đơn xin thị thực và thanh toán VAC vào ngày cuối cùng của năm Dương lịch (ngày 31 tháng 12) thì đơn xin của quý vị sẽ được chuyển đến DIAC vào ngày đầu tiên của năm Dương lịch tiếp theo (ngày 01 tháng 01).

Vì vậy, VAC mới sẽ được áp dụng đối với đơn xin của bạn – nghĩa là quý vị phải thanh toán VAC theo biểu phí áp dụng từ ngày 01 tháng 07 hoặc ngày 01 tháng 01. Trong trường hợp này, quý vị sẽ được yêu cầu đóng VAC bổ sung – VAC bổ sung là phần chênh lệch giữa VAC “cũ” và VAC “mới”.

Đơn vị tiền tệ

NỘP ĐƠN TẠI HÀ NỘI NHƯ THẾ NÀO?

1. Nộp tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC)

Để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, các đơn xin thị thực có thể nộp ngay tại AVAC – chi tiết liên hệ như sau:

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC) – (do Tổ chức Di dân Quốc tế – IOM điều hành)

Tầng 7, Tòa nhà DMC – 535 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giờ làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 08:00 – 11:30 và 13:00 – 16:30

Điện thoại: (84-4) 3736 6258 Fax: (84-8) 3736 6259

Thư điện tử (e-mail): hanoi@iom.int Trang mạng: International Organization for Migration, Vietnam

Ngoài lệ phí xét duyệt thị thực (VACs) do DIAC qui định, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC – IOM) sẽ thu lệ phí dịch vụ từ khách hàng.

Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2012, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc thu lệ phí dịch vụ khách hàng như sau:

Thị thực Điện tử: VNĐ 210 000 – Các diện thị thực khác: VNĐ 441 000

2. Đến nộp tại Đại sứ quán Úc

Ngoài ra, đương đơn có thể xin một cuộc hẹn để đến nộp đơn tại Bộ phận Thị thực và Quốc tịch (DIAC), Đại sứ quán Úc. Đương đơn sẽ không được vào Đại sứ quán nếu không có hẹn trước.

Tại sao tôi phải có một cuộc hẹn?

Bạn không cần xin cuộc hẹn khi đến IOM. Nhưng bạn phải xin cuộc hẹn khi đến Đại sứ quán để: nộp đơn xin thị thực; bổ sung các giấy tờ còn thiếu; nhận các quyết định về thị thực / quốc tịch; và hỏi các thông tin chung.

NỘP ĐƠN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHƯ THẾ NÀO?

1. Nộp tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC)

Để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, các đơn xin thị thực có thể nộp ngay tại AVAC – chi tiết liên hệ như sau:

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC) – (do Tổ chức Di dân Quốc tế – IOM điều hành)

Tầng 8, Toà nhà PDD 162 Pasteur, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 08:00 – 12:00 và 13:00 – 17:00

Điện thoại: (84-8) 3827 7384 Fax: (84-8) 3827 7385 – (e-mail): hcmc@iom.int

Trang mạng: International Organisation for Migration, Vietnam

Ngoài lệ phí xét duyệt thị thực do DIAC qui định, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC – IOM) sẽ thu lệ phí dịch vụ từ khách hàng. Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2012, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc thu lệ phí dịch vụ khách hàng như sau:

Thị thực Điện tử: VNĐ 210 000 – Các diện thị thực khác: VNĐ 441 000

2. Đến nộp tại Tổng Lãnh sự quán Úc

Đương đơn muốn giao dịch trực tiếp với Bộ phận Thị thực và Quốc tịch (DIAC), Tổng Lãnh sự quán Úc sẽ phải xin một cuộc hẹn trước khi đến Tổng Lãnh sự. Để đăng ký cuộc hẹn, quý vị có thể gửi thư điện tử (e-mail) về địa chỉ: immigration.hochiminhcity@dfat.gov.au hoặc gọi điện đến số: (84-8) 3521 8260 trong giờ tiếp khách hàng của chúng tôi.

Xin lưu ý là bạn sẽ không được vào DIAC nếu không có hẹn trước.

Qui định này không ảnh hưởng tới những khách hàng đến AVAC. AVAC vẫn tiếp tục mở cửa phục vụ quý vị theo giờ làm việc nói trên.

Lưu ý: Mọi thắc mắc về du học Úc, visa du học Úc, bạn có thể theo dõi trực tiếp tại Đại sứ quán Úc, hoặc liên hệ trực tiếp với các công ty tư vấn du học Uy tín để được giải đáp nhanh hơn.

Quý phụ huynh học sinh có thể tìm hiểu và được tư vấn xin visa du học Úc chuyên nghiệp tại:

Xin Thị Thực Visa Du Học Singapore Có Khó Không?

Trường tiểu học

Đối tượng: Đang là học sinh Việt Nam tuổi từ 7 đến 12. Các em sẽ được tham gia một kỳ thi tuyển sinh AEIS vào tháng 9 hoặc vào tháng 10 hàng năm. Khi đã kết thúc cấp 1 thì các em sẽ thi để hoàn thành chương trình tiểu học.

Hệ trung học

Đối tượng: Các bạn học sinh Việt Nam tuổi từ 12 đến 16. Các em sẽ được tham gia kỳ thi tuyển sinh AEIS vào tháng 9 hoặc tháng 10 hàng năm. Sau khi kết thúc cấp 2 thì các em sẽ được thi O level để tiếp tục học cấp 3 hoặc cao đẳng.

Cao đẳng, đại học

Tại Singapore hệ thống giáo dục công lập gồm có 3 trường đại học và 5 trường cao đẳng. Khi sinh viên Việt Nam học tại những trường này sẽ đều được nhận hỗ trợ học phí 80% nếu như cam kết làm việc tại những công ty tại Singapore trong thời gian 3 năm. Với khoản học phí còn lại cũng như tiền ăn ở, sinh viên có thể được vay ừ những ngân hàng địa phương với lãi suất là 0% cho tới khi tốt nghiệp.

Chương trình Thạc sĩ

Điều kiện để học Thạc sĩ tại Singapore là khả năng tiếng Anh phải đạt 6.5 IELTS. Nếu như sinh viên chưa có chứng chỉ thì phải tiến hành kiểm tra tiếng Anh đầu vào và sẽ được trường sắp xếp lớp học dự bị trước khi vào học chuyên ngành.

Như vậy chúng ta có thể thấy xin thị thực du học tại Singapore không hề khó. Bên cạnh đó còn mang lại rất nhiều lợi thế so với các nước như tối ưu về thời gian, chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo, bằng cấp sau khi tốt nghiệp… Vì vậy việc chọn học tập và làm việc tại Singapore là một quyết định thông minh với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay.

Trung tâm tư vấn du học Á Châu là địa chỉ uy tín xin visa nhanh chóng được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Chúng tôi chuyên tư vấn và giải đáp những thông tin về xin visa sinh viên Singapore (student pass) cho Quý Phụ huynh cùng với những bạn học sinh và sinh viên đang có nhu cầu du học Singapore. Cùng với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, chúng tôi tự hào sẽ mang tới cho Quý khách hàng dịch vụ xin visa tận tâm và nhanh chóng, sẽ giúp các bạn có được một bộ hồ sơ hoàn chỉnh nhất.

Mọi thắc mắc về chi phí, quy trình xin thị thực visa du học Singapore, các bạn vui lòng liên hệ với Công ty tư vấn du học Á Châu để được giải đáp và hướng dẫn chi tiết!

” Du học Anh Quốc thành công cùng Á Châu

Những Cách Xin Thị Thực Định Cư Tại Canada 2022

Đối với chương trình định cư theo dạng này, khả năng tài chính là điều kiện tiên quyết để quyết định bạn có được phép định cư tại Canada hay không. Cụ thể, các nhà đầu tư phải chứng minh rằng mình có thể đáp ứng khoản đầu tư trên 1.000.000 CAD, và chứng minh được tài sản có giá trị trên 1.600.000 CAD để đảm bảo cuộc sống tại đất nước này. Khi đáp ứng được hai điều kiện đó, các nhà đầu tư sẽ được cấp thị thực định cư dài hạn tại Canada.

2. Điều kiện định cư Canada diện du học

Chương trình định cư ở Canada theo diện du học là chương trình được quan tâm nhiều nhất bởi các bạn du học sinh quốc tế. Điều kiện của chương trình này rất đơn giản, để đáp ứng, các bạn chỉ cần được chấp nhận nhập học bởi các trường tại Canada. Ngoài ra, trong quá trình học tập, nếu các bạn muốn định cư lâu dài hơn tại Canada, các bạn du học sinh quốc tế cần đáp ứng các yêu cầu cụ thể như sau

+ Trong suốt quá trình học tập, các bạn có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 6 tháng tại Canada.

Hiện nay, tại Canada, có 7 bang tạo điều kiện định cư cho du học sinh quốc tế sau khi hoàn thành chương trình học tập là: Quebec, Ontario, British Columbia, Alberta, Manitoba, Nova Scotia, Newfoundland và Labrador.

3. Điều kiện dịnh cư Canada diện tay nghề Skilled Worker

Chương trình định cư tại Canada theo diện tay nghề là một trong các chương trình được tạo ra để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới tới làm việc tại Canada. Chương trình này thường dành cho người đi làm đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc. Để có thể định cư tại Canada theo chương trình này, người đăng kí cần đáp ứng các nhu cầu cơ bản sau:

Cần được chấp thuận làm việc tại các công ty tại Canada.

Thu nhập mang lại và khả năng tài chính phải đủ trang trải cho cuộc sống bản thân và chi tiêu gia đình.

4. Điều kiện định cư Canada diện đoàn tụ gia đình

Chương trình này dành cho các thành viên gia đình đã có một người định cư tại Canada trước. Nếu vợ/chồng/con cái bạn đang mang quốc tịch Canada và có thẻ thường trú tại Canada, bạn và gia đình có thể sang Canada định cư theo chương trình định cư tại Canada theo diện đoàn tụ gia đình.

+ Cam kết tài chính: người đã có thẻ thường trú tại Canada phải chứng minh được rằng mình đủ năng lực tài chính để trang trải cho người sẽ sang định cư cùng.

+ Mức thu nhập của bạn phải có thể đảm bảo được chi phí sinh hoạt cho vợ/chồng, con cái trong 3 năm liên tiếp sinh sống tại Canada.

Website: chúng tôi

Văn phòng Hà Nội

Facebook: https://www.facebook.com/duhoccanada360/

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà số 14 – 16 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04)39411 891/39411 892/39411 890

Văn phòng Hồ Chí Minh

Email: vphanoi@amec.edu.vn

Địa chỉ: 641 Đại lộ 3/2, P.6, Q.10, HCM

Điện thoại: (08)39575 201/39575 202/ 39575 203

Email: vphcm@amec.edu.vn

Thị Thực Và Di Trú

Thị thực và Di trú

English I Vietnamese

Đây là trang mạng của Văn phòng Thị thực, Bộ Nội vụ Úc tại Việt Nam.

Vi-rút corona chủng mới (Novel coronavirus) và Thị thực Úc

Chính phủ Úc đã ban hành một số biện pháp để đảm bảo sức khỏe, sự an toàn và lợi ích cho cộng đồng Úc.

Chúng tôi hiện tại ưu tiên xét duyệt thị thực cho những người được miễn áp dụng quy định hiện hành của Úc về hạn chế đi lại. Lưu ý, chúng tôi sẽ không xét duyệt thị thực cho bất cứ đối tượng nào không đáp ứng tiêu chí miễn áp dụng quy định nêu trên cho đến khi quy định hạn chế đi lại này được bãi bỏ.

Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực  Úc (AVACs) tại Việt Nam

Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Úc mở cửa trở lại tiếp nhận khách hàng cung cấp dữ liệu sinh trắc học – chỉ tiếp nhận khách theo cuộc hẹn. Trung tâm không nhận Hồ sơ xin thị thực giấy gửi qua đường bưu điện hoặc nộp tại trung tâm.

Hồ sơ xin thị thực khẩn phải được nộp trực tuyến qua tài khoản ImmiAccount. Đăng nhập hoặc tạo tài khoản ImmAccount tại đây.

Trang mạng của Bộ Nội vụ Úc

Trang mạng của Bộ Nội vụ Úc sẽ hỗ trợ quý vị lựa chọn diện thị thực phù hợp trong số các diện thị thực và chỉ ra tất cả những tiêu chuẩn thích hợp.

Các câu hỏi thường gặp

Xin vui lòng xem trang Những câu hỏi thường gặp bằng tiếng Anh và tiếng Việt để biết thêm thông tin về:

Cách thức nộp hồ sơ

Lệ phí xét duyệt hồ sơ xin thị thực

Thời gian xét duyệt

Cung cấp dữ liệu Sinh trắc học

Thông tin chung về Thị thực

Chúng tôi khuyến khích quý vị nộp đơn xin sớm và nộp trực tuyến. Chính phủ Liên bang Úc không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào  đối với các tổn thất tài chính của đương đơn mà hồ sơ xin thị thực có kết quả cấp thị thực muộn hơn thời gian khởi hành dự kiến ​​hoặc hồ sơ xin thị thực không thành công.

Các câu hỏi thường gặp về nộp hồ sơ theo nhóm: Cách thức nộp hồ sơ trực tuyến theo nhóm.

Thông tin cho Doanh nghiệp và Tổ chức: Hướng dẫn cho các Doanh nghiệp và Tổ chức hôỗ tro75c nhân viên của mình chọn diện thị thực phù hợp. 

Thông tin về các diện Thị thực cụ thể và Hướng dẫn nộp hồ sơ

1. Temporary Entry visas – Thị thực nhập cảnh tạm thời 

2. Work and Holiday visa -Thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ (Diện thị thực 462)

Thông báo quan trọng: Do đại dịch COVID-19, công dân Việt Nam muốn nộp hồ sơ xin Thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ có thể sử dụng Thư Giới thiệu ‘đã hết hạn’ do Chính phủ Việt Nam cấp vào bất cứ thời điểm nào trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020. Thư hết hạn này có thể sử dụng khi quý vị nộp hồ sơ xin thị thực vào bất cứ thời gian nào từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, hoặc bất cứ thời gian nào từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021. Điều này sẽ đem lại thêm nhiều cơ hội cho đông đảo ứng viên hơn có thể tiếp cận Chương trình đối đẳng Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ. Ứng viên vẫn cần có Thư Giới thiệu do Chính phủ Việt Nam cấp trước khi nộp hồ sơ xin thị thực, và đáp ứng các yêu cầu còn lại của loại thị thực này.  

Thông Tin Chung

Thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ (Work and Holiday) (Diện thị thực 462) cho phép quý vị:

ở lại Úc tối đa 12 tháng tính từ ngày đầu tiên đến Úc với thị thực này

làm việc tại Úc, thường là tối đa sáu tháng với mỗi chủ sử dụng lao động

học tập tối đa bốn tháng

xuất cảnh và nhập cảnh lại Úc nhiều lần lần trong thời gian hiệu lực của thị thực

nộp hồ sơ xin thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ thứ hai hoặc thứ ba nếu quý vị đã hoàn thành một số công việc cụ thể tại một số địa phương, vùng miền của Úc.

Năm chương trình bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 hàng năm và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm sau. Hàng năm, số lượng thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ cấp lần đầu cho đương đơn mang hộ chiếu Việt Nam có giới hạn là 1,500 chỉ tiêu.  

Quy trình nộp hồ sơ cho công dân Việt Nam

Bước đầu tiên trong quy trình là các ứng viên phải nhận được Thư giới thiệu từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (DOLAB), Bộ Lao động, Thương

binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA). Trang mạng DOLAB sẽ thông báo cho quý vị khi nào tiến trình đăng ký được mở mỗi năm để quý vị có thể đăng ký nguyện vọng muốn được cấp Thư giới thiệu.

Hướng dẫn nộp hồ sơ cung cấp thông tin về tất cả các bước trong quy trình xin thị thực này cho công dân Việt Nam.

Thông tin cập nhật về tình trạng chỉ tiêu hàng năm dành cho công dân Việt Nam (chỉ tiêu có còn hay không) có trên trang Tình trạng chỉ tiêu theo quốc gia của Bộ Nội Vụ. Để biết thêm thông tin chung về diện thị thực này, vui lòng xem trang mạng của Bộ Nội Vụ. 

Xem thông tin về lệ phí xét duyệt thị thực hiện tại cho Thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ tại đây. 

Công dân Úc

Vì đây là một thỏa thuận mang tính đối đẳng, công dân Úc có thể nộp đơn xin Thị thực Lao động Kết hợp Kỳ nghỉ tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin về chương trình và quy trình xin thị thực, vui lòng liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán Việt Nam tại Úc hoặc Cục Việc làm (DOE), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA). Thông tin cũng có thể được cung cấp bởi Đại sứ quán Úc tại Hà Nội bằng cách điền vào Mẫu đơn yêu cầu thông tin về Di trú Úc. 

3. Migration visas – Thị thực Định cư

Mục đích cơ bản của các diện thị thực

Hướng dẫn nộp hồ sơ                                 

Thị thực Kết hôn – diện thị thực 309 và 100

Dành cho vợ/chồng hoặc vợ/chồng không chính thức (de facto) của một công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện để đến sống tại Úc.

Quý vị nộp hồ sơ xin thị thực Kết hôn diện tạm thời và thường trú cùng nhau.

Tiếng Anh

Thị thực Hôn phu/Hôn thê – diện thị thực 300 Dùng cho các quý vị đến Úc nhằm mục đích kết hôn  với hôn phu/hôn thê của mình tại Úc và sau đó xin thị thực Kết hôn . Tiếng Anh

Thị thực Cha Mẹ bảo lãnh Con – diện thị thực 101 Dành cho một trẻ ở ngoài nước Úc chuyển đến Úc để sống với cha mẹ. Tiếng Anh

Thị thực Con nuôi – diện thị thực 102

Dành cho một trẻ được nhận nuôi bên ngoài nước Úc đến Úc sống với cha mẹ nuôi.

Thông tin quan trọng: Nếu quý vị đang cân nhắc việc nhận nuôi một trẻ tại Việt Nam trên tư cách cá nhân của một công dân Úc đang sinh sống tại nước ngoài, xin lưu ý Chính phủ Úc sẽ không cấp các giấy tờ như “Thư không phản đối”, “Thư hỗ trợ” hoặc “Thư gửi đến các cơ quan hữu quan” cho quý vị trong trường hợp này. Sự tham gia của Bộ Nội Vụ trong việc nhận con nuôi nước ngoài chỉ giới hạn ở việc xác định liệu trẻ có đáp ứng các yêu cầu về nhập cư để được nhập cảnh và ở lại Úc hay không. Tiếng Anh

Thị thực Trẻ mồ côi – diện thị thực 117 Dành cho trẻ chưa có vợ/chồng hoặc vợ/chồng không chính thức đến Úc sống với người thân của mình trong trường hợp cha mẹ của trẻ đã qua đời, không thể chăm sóc trẻ, hoặc đã mất tích. Tiếng Anh

Thị thực Con phụ thuộc – diện thị thực 445 Dành cho trẻ sống ở Úc tạm thời trong khi hồ sơ xin thị thực Kết hôn diện thường trú của cha mẹ trẻ đang được xét duyệt. Tiếng Anh

4. Resident Return visa – Thị thực – Thường trú nhân quay về Úc (Diện thị thực 155 và 157) 

Thị thực Thường trú nhân quay về Úc  (diện thị thực 155 và 157) dành cho các thường trú nhân hiện tại hoặc trước đây của Úc và cựu công dân Úc có mong muốn trở lại Úc với tư cách là Thường trú nhân.

Chỉ có công dân Úc mới mặc nhiên có quyền nhập cảnh vào Úc. Tất cả những cá nhân không phải là công dân Úc đều cần thị thực cho phép họ nhập cảnh và ở lại Úc. 

Để biết thông tin chung về những diện thị thực này, xin vui lòng xem phần Thị thực Thường trú nhân quay về Úc trên trang mạng của Bộ Nội Vụ. 

Để chuẩn bị hồ sơ, xin vui lòng xem phần Hướng dẫn chi tiết.

Để biết thông tin về thường trú bao gồm cả việc đi ra nước ngoài và chứng minh tình trạng thường trú, xin vui lòng xem trang Thường trú nhân.

5. Citizenship – Thông tin về Quốc tịch

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Úc theo huyết thống dành cho đương đơn cư trú tại Việt Nam.

Điều kiện nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Úc theo huyết thống:

Quý vị phải được sinh ra bên ngoài nước Úc, và

Ít nhất một trong hai cha mẹ của quý vị phải là công dân Úc vào thời điểm quý vị được sinh ra.

Thông tin về Việt Nam

1. Biometrics Collection in Vietnam – Cung cấp thông tin Sinh trắc học tại Việt Nam 

Hầu hết các đương đơn xin thị thực đang cư trú tại Việt Nam sẽ phải trực tiếp cung cấp dấu vân tay và ảnh kỹ thuật số khuôn mặt của mình (trừ trường hợp đương đơn đi với tư cách là Viên chức đại diện của Chính phủ). Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang Những câu hỏi thường gặp bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Việc cung cấp dữ liệu Sinh trắc học được thực hiện theo lịch hẹn tại Trung tâm tiếp nhận Hồ sơ xin thị thực Úc (do VFS Toàn cầu điều hành) tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Vui lòng mang theo hộ chiếu gốc của quý vị. Tiến trình cung cấp thông tin Sinh trắc học có thể được thực hiện ngay sau khi quý vị đã nộp hồ sơ xin thị thực. Vui lòng đặt hẹn trực tuyến với Trung tâm tiếp nhận Hồ sơ xin thị thực Úc.

2. Approved Medical Clinics in Vietnam – Danh sách những Phòng khám được chỉ định tại Việt Nam

Để biết thông tin về các Phòng khám sức khỏe tại Việt Nam,

Hãy chọn “Việt Nam” từ bảng chọn (menu) ở cuối trang;

Trong mục “Bác sỹ được chỉ định” (Panel Physician), hãy nhấp vào liên kết “Chi tiết” (Details);

Liên lạc với một trong các phòng khám để đăt hẹn

3. Be aware of visa scams that operate in Vietnam – Hãy cảnh giác với các hình thức lừa đảo về thị thực Úc đang tồn tại ở Việt Nam

Các hình thức lừa đảo về Thị thực

Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Úc tại Việt Nam đã có thông tin về một số hình thức lừa đảo thị thực đang tồn tại ở Việt Nam. Xin quý vị hãy thận trọng với bất kỳ cá nhân nào hứa hẹn có thể “đảm bảo” cung cấp thị thực Úc cho quý vị.

Những đối tượng lừa đảo có thể liên lạc với quý vị qua bưu điện, thư điện tử (e-mail), điện thoại hoặc gặp trực tiếp để cung cấp thị thực nhằm đổi lấy các khoản thanh toán, chi tiết cá nhân và giấy tờ tùy thân. Họ có tự nhận quen biết một ai đó trong Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Úc tại Việt Nam, hoặc tự xưng là “Đại lý Di trú đã được đăng ký” hoặc “dịch vụ xin thị thực Úc”.

Những đối tượng lừa đảo có thể cố gắng làm quý vị tin rằng họ là người thật việc thật bằng cách đóng giả làm nhân viên từ một cơ quan của Chính phủ Úc hoặc bằng cách sử dụng các trang mạng trông giống như các trang mạng chính thức của Chính phủ. Các đối tượng hoạt động bất hợp pháp này thường đưa ra lời khuyên không chính xác, chiếm đoạt tiền của quý vị, khuyến khích quý vị nói dối trong hồ sơ xin thị thực của mình và không cung cấp các dịch vụ như đã hứa.

Dấu hiệu cảnh báo

Quý vị nhận được một lời đề nghị bất ngờ “bảo đảm” cung cấp một thị thực Úc.

Lời đề nghị đến qua e-mail, các bài đăng trực tuyến, qua điện thoại, trên một trang mạng hoặc thậm chí là trực tiếp.

Với tuyên bố đây là “cơ hội một lần trong đời”, hoặc là cơ hội “duy nhất” của quý vị để đi đến hoặc di cư đến Úc.

Quý vị sẽ được yêu cầu trả tiền trước cho những đối tượng lừa đảo để “đăng ký” nguyện vọng xin thị thực. Đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu quý vị trả tiền trực tiếp cho họ thay vì trả cho cơ quan chính phủ và tuyên bố rằng chỉ họ mới có thể trả chi phí này cho cơ quan chính phủ.

Những đối tượng lừa đảo tuyên bố họ có mối quan hệ đặc biệt với Bộ Nội Vụ.

Họ nói với quý vị rằng họ cần giữ các tài liệu gốc của quý vị.

Hãy nhớ rằng

Chỉ có một cơ quan cấp thị thực chính thức của Chính phủ Úc – đó là Bộ Nội Vụ. Trang mạng chính thức của Bộ Nội vụ là: http://www.homeaffairs.gov.au/.

Nếu quý vị nhận được e-mail từ Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Úc tại Việt Nam, địa chỉ email phải kết thúc bằng “@dfat.gov.au”.

Bộ Nội Vụ chỉ thu phí xin thị thực một lần tại thời điểm quý vị nộp hồ sơ xin thị thực. Quý vị có thể trả phí trực tiếp cho Bộ Nội Vụ hoặc Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC) của chúng tôi tại Việt Nam, do VFS Toàn cầu điều hành. Không bắt buộc quý vị phải chi trả thông qua một đại lý.

Không ai có thể ảnh hưởng đến kết quả của hồ sơ xin thị thực hoặc quá trình đưa ra quyết định của hồ sơ xin thị thực. Chỉ những nhân viên được ủy quyền từ Bộ Nội Vụ mới có thể cấp cho quý vị thị thực và chỉ khi quý vị đã đáp ứng tất cả các yêu cầu xét duyệt của diện thị thực đó.

Bộ Nội Vụ không có bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào với các cơ quan bên ngoài và không dành sự ưu đãi cho bất cứ ai.

Hãy tự bảo vệ mình

Luôn nghi ngờ khi qúy vị được liên lạc qua điện thoại, bài đăng trên mạng, e-mail hoặc tiếp cận trực tiếp về một thị thực mà quý vị không nộp hồ sơ . Hãy rời đi, cúp điện thoại ngay lập tức hoặc bỏ qua các thư điện tử/thư giấy đó! Chính phủ Úc không liên lạc với quý vị để cung cấp thị thực cho quý vị.

Một Đại lý dịch vụ Di trú Úc (dù hoạt động ở trong hay ngoài nước Úc) đều phải tuân thủ các Tiêu chuẩn Hành nghề, các Tiêu chí và Quy định phát triển chuyên nghiệp. Để tránh bị lừa đảo, quý vị có thể kiểm tra Danh sách các Đại lý dịch vụ Di trú trên trang mạng của Văn phòng quản lý đăng ký Đại lý dịch vụ Di trú (OMARA), để nhận được sự bảo vệ của một Đại lý dịch vụ Di trú có đăng ký tại OMARA. Thông tin chi tiết có trên trang mạng Sự trợ giúp dành cho hồ sơ của quý vị (Help with your application).

Không bao giờ đưa hoặc gửi cho bất cứ ai các giấy tờ tùy thân gốc của quý vị. Các cơ quan chính phủ có thể muốn trực tiếp xem các giấy tờ gốc của quý vị hoặc có thể yêu cầu bản sao công chứng nhưng không bao giờ yêu cầu giữ lại các giấy tờ gốc của quý vị.

Không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân, thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của quý vị trong e-mail hoặc qua điện thoại – Những đối tượng lừa đảo sẽ sử dụng thông tin của quý vị để thực hiện gian lận về nhân thân hoặc đánh cắp tiền của quý vị.

Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị đã cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng của mình cho một đối tượng lừa đảo, hãy liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của quý vị ngay lập tức.

Trình báo

Các cá nhân có thông tin về các vụ việc lừa đảo về Di trú hoặc những đối tượng hoạt động bất hợp pháp nên liên hệ với Bộ Nội Vụ.

Vui lòng xem: https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch

Vui lòng tham khảo trang mạng của Bộ Nội Vụ để biết thêm thông tin.

Liên lạc với chúng tôi

Quý vị cũng có thể gọi cho Tổng đài toàn cầu của Bộ Nội Vụ theo số +61 2 6196 0196 – làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều (giờ địa phương) từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Mọi thư từ (bao gồm cả quyết định về hồ sơ xin Thị thực) sẽ được gửi tới Quý vị từ hộp thư điện tử “nil-reply”. Xin vui lòng không phản hồi về địa chỉ này. 

Last updated 15.07.2021