Top 9 # Xem Nhiều Nhất Xin Học Bổng Toàn Phần Đài Loan Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Maubvietnam.com

Hướng Dẫn Xin Học Bổng Du Học Đài Loan Toàn Phần

Thông báo của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam

中華民國(臺灣)教育部為鼓勵越南優秀青年學生赴臺灣學習華語文及認識臺灣文化,以促進雙方教育文化交流,加強彼此瞭解與友誼,特別設置華語文獎學金,提供越南青年學生申請。 Nhằm khuyến khích sinh viên ưu tú Việt Nam sang học tiếng Hoa, nghiên cứu và làm quen với nền Văn hóa của Đài Loan, tiến hành giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai bên, Bộ Giáo dục Đài Loan đặc biệt lập ra Học bổng tiếng Hoa dành cho các sinh viên Việt Nam.

越南順化(含)以北地區共10名,每名12個月,總共120個月。 Khu vực từ Huế trở ra bắc Việt Nam tổng cộng có 10 suất, mỗi suất 12 tháng, tổng cộng 120 tháng.

(一) 受獎期限:每名申請人可依個人實際需要申請赴臺灣研習華語文2個月、3個月、6個月、9個月或12個月,然實際受獎期限需視當年申請人數及核定人數另行核定,並於獎學金證明書中敘明。 1. Thời gian nhận học bổng: Mỗi ứng viên có thể xin học tiếng Hoa sang Đài Loan học tiếng Hoa từ 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng, tuy nhiên tùy vào số lượng ứng viên xin học bổng năm đó mà số tháng được cấp học bổng cũng sẽ được xem xét và thể hiện trong Chứng nhận học bổng. (二) 年度受獎期間:自2016年9月1日起至2017年8月31日止。受獎生應依核定受獎期限,按時赴臺灣註冊,未能於該期間赴臺灣就學者,視同放棄受獎資格,不得保留至下年度。受獎生於學期(季)開始後註冊就學者,自抵校就學當月起核給獎學金。 2. Thời gian nhận học bổng trong năm: từ ngày 1 tháng 9 năm 2016 đến ngày 31 tháng 8 năm 2017. Người nhận học bổng phải tuân thủ theo thời gian nhận học bổng đến Đài Loan đăng ký đúng hạn quy định. Trong thời gian đó người nhận học bổng không đến Đài Loan du học, đồng nghĩa với việc từ bỏ tư cách nhận học bổng, không được bảo lưu cho năm sau. Người nhận học bổng bắt đầu đăng ký học từ học kỳ (mùa) nào, thì trường sẽ căn cứ từ tháng đó phát tiền học bổng cho ứng viên.

受獎生每人每月可獲獎學金新臺幣25,000元整(約為760美元),受獎生應前往教育部立案之大學附設華語文教學中心(附件1-臺灣各大學附設華語文教學中心名單)研習華語文。大學華語文中心原則將於每月10日前,依受獎生出席上課情形及學業成績合格標準,按月核發本項獎學金,惟第一個月獎學金需於抵臺後1至2個月,教育部才核撥。 Tiền học bổng mỗi người có thể nhận mỗi tháng là 25,000 Đài tệ (khoảng 760 USD), người nhận học bổng phải xin học tại những Trung tâm tiếng Hoa được thành lập trong các trường Đại học theo quy định của Bộ Giáo dục Đài Loan (file đính kèm 1: Danh sách các Trung tâm tiếng Hoa của các trường Đại học Đài Loan). Trước ngày 10 hàng tháng, các Trung tâm tiếng Hoa sẽ dựa thời gian lên lớp cũng như thành tích học tập của sinh viên để phát tiền học bổng. Chỉ duy nhất tháng học bổng đầu tiên, phải sang Đài Loan sau 1 đến 2 tháng, Bộ Giáo dục mới cấp bắt đầu phát tiền học bổng.

2016年2月1日至4月8日止。 Từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 8 tháng 4 năm 2016.

3. 曾受領本獎學金或台灣獎學金。 Từng nhận học bổng tiếng Hoa hoặc học bổng Đài Loan.

4. 在臺灣研習期間同時為我國各大學校院與外國學校簽訂學術合作協議所招收之交換學生。 Trong thời gian học tiếng Hoa tại Đài Loan đồng thời là sinh viên nằm trong diện trao đổi sinh viên giữa các trường Đại học Đài Loan và các trường nước ngoài.

5. 同時受領我政府機關(構)或學校所設置之獎助學金。 Đồng thời nhận thêm học bổng của các cơ quan chính phủ Đài Loan hoặc học bổng của các trường Đại học Đài Loan.

審核標準主要是參考申請人之(1)研習計畫、(2)學業成績、(3)語言能力、(4)推薦信函、(5)面談表現。 Chủ yếu dựa vào (1) Kế hoạch học tập (2) Thành tích học tập (3) Năng lực ngoại ngữ (4) Thư giới thiệu (5) Khả năng thể hiện khi phỏng vấn

2016年2月1日至4月8日受理申請;4月8日至5月底前審核資料、面談並公告初選錄取名單;初選錄取之候選人須於6月10日前繳交(1)大學華語文中心入學同意函(未獲入學同意函者不予錄取並取消候選資格)及(2)經驗證之學歷文件(畢業證書與成績單);6月底前公告正式錄取名單並通知錄取人,並將擇期頒發教育部華語文獎學金證明書。7月底前參加赴臺研習行前說明會;8月申請臺灣簽證(受獎生自費),自行購買機票、備妥註冊費及2-3個月生活費,準備搭機赴臺灣學習華語文。 Thời gian nhận hồ sơ từ 1 tháng 2 đến ngày 8 tháng 4 năm 2016; từ 8 tháng 4 đến cuối tháng 5 tiến hành xét duyệt hồ sơ, phỏng vấn và công bố kết quả danh sách sơ tuyển; trước ngày 10 tháng 6, những ứng viên có tên trong danh sách sơ tuyển cần nộp giấy thông báo nhập học của trung tâm tiếng Hoa (nếu sinh viên nằm trong danh sách sơ tuyển không nộp giấy báo nhập học, sẽ không được tham gia xét tuyển) và các giấy tờ đã được xác nhận cần thiết (bằng tốt nghiệp và bảng điểm); trước cuối tháng 6 thông báo danh sách trúng tuyển chính thức đồng thời cấp giấy Chứng nhận học bổng tiếng Hoa Bộ giáo dục. Trước cuối tháng 7 thông báo tham gia buổi tọa đàm về du học Đài Loan; tháng 8 làm visa (Ứng viên tự chi trả phí làm visa), tự mua vé máy bay, chuẩn bị phí nhập học và 2-3 tháng tiền sinh hoạt phí, và chuẩn bị sang Đài Loan du học.十、受獎生應遵守事項:X. Những điều người nhận học bổng phải tuân thủ: (一)受獎生應自行申請臺灣教育部立案之大學附設華語中心,前往臺灣研習華語文。 1. Người nhận học bổng phải tự xin vào học tiếng Hoa tại các trung tâm tiếng Hoa được thành lập trong trường Đại học theo quy định của Bộ giáo dục Đài Loan. (二)每週至少應修習15小時語言必修課程,不包含文化參訪、專題演講、自習等其他課程或活動。單月語言必修課若缺課達12小時以上者,停發1個月獎學金。連續2期學業平均成績均未達80分以上者,註銷獎學金資格。 2. Mỗi tuần phải học ít nhất 15 giờ những môn bắt buộc, không bao gồm tham quan văn hóa, diễn thuyết chuyên đề và những hoạt động tự học khác. Trong 1 tháng người học vắng học trên 12 giờ đối với những môn bắt buộc, sẽ bị ngưng cấp học bổng 1 tháng. Trong hai kỳ liên tiếp điểm trung bình thấp hơn 80 sẽ bị hủy tư cách nhận học bổng. (三)受獎期間為1年之受獎生,於首次申請入學就讀之語言中心研習1學期(季)以上,可依各華語中心相關規定申請許可後辦理轉學。於受獎期間內,轉學以1次為限;1年期以下之受獎生,則不可申請轉學。 3. Đối với những người nhận học bổng trong thời gian 1 năm, người học phải học ít nhất trên một học kỳ (mùa) trong đợt nhập học đầu tiên, có thể dựa theo quy định của các trung tâm tiếng Hoa, sau khi xin được giấy báo nhập học có thể làm thủ tục chuyển trường. Trong thời gian nhận học bổng, chỉ được chuyển trường 1 lần. Đối với những người nhận học bổng dưới 1 năm, không được xin chuyển trường. (四)受獎生研習成績、品行或出席上課未符合規定時數者,將停發及註銷本獎學金。受獎期限最後1個月若提前回國而致當月缺課時數逾12小時者,須繳回當月份獎學金。 4. Phẩm chấm đạo đức, thành tích học tập và thời gian lên lớp của người nhận học bổng không phù hợp với quy định, sẽ ngừng cấp và hủy bỏ học bổng này. Tháng cuối cùng trong thời gian nhận học bổng nếu về nước sớm mà tháng đó giờ lên lớp thiếu vượt quá 12 giờ, thì người nhận học bổng phải trả lại tiền học bổng của tháng đó.

Mọi thông tin chi tiết và hướng dẫn làm thủ tục xin vui lòng liên hệ du học Vinahure – Đại diện tuyển sinh chính thức các trường Đại học Đài Loan để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Học Bổng Thạc Sỹ Đài Loan Toàn Phần

Cơ hội nhận học bổng toàn phần của tập đoàn Foxconn cho khóa học thạc sỹ 2 năm và làm việc tại các chi nhánh của Foxconn tại Việt Nam sau khi tốt nghiệp với mức lương hấp dẫn.

Ở Việt Nam hiện nay, có khá nhiều tập đoàn nước ngoài cung cấp học bổng cho sinh viên nhằm tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển tại nước sở tại. Tiêu biểu trong số đó có thể kể đến học bổng của các tập đoàn như Toshiba, Panasonic, Brother…Học bổng doanh nghiệp thường có mức hỗ trợ cao, ngoài chi phí sinh hoạt và học tập còn có những phần thưởng giá trị dành cho sinh viên có kết quả xuất sắc sau khi đi du học. Năm 2012, tập đoàn Foxconn quyết định trao 27 suất học bổng thạc sỹ dành cho những sinh viên Việt Nam xuất sắc học tập tại Đại học Cao Hùng – Đài Loan và trở về làm việc tại Việt Nam.

Các bạn sinh viên có thể đăng ký online tại: http://eduvietglobal.vn/dang-ky-hoc-bong-thac-sy-dh-cao-hung.html Mọi hỗ trợ về điều kiện tuyển sinh, cách thức nộp hồ sơ…xin vui lòng liên hệ 0985 701 001

1. Nội dung học bổng

Những lợi ích mà sinh viên nhận được khi đạt học bổng doanh nghiệp từ Foxconn bao gồm: – Được trường Đại học Khoa học ứng dụng quốc gia Cao Hùng (là đối tác chính của Foxconn) cấp học bổng toàn phần trị giá: 6.000USD/năm bao gồm: Học phí, kí túc, giáo trình, bảo hiểm, thủ tục pháp lí…. – Được Foxconn hỗ trợ mỗi tháng 200USD chi phí sinh hoạt – Mỗi năm văn phòng quốc tế KUAS sẽ cấp cho mỗi sinh viên 1 suất học bổng tương đương 300-500USD vào đợt cuối năm (tùy theo thành tích mỗi sinh viên) – Học viên được nhà trường hỗ trợ tìm việc làm thêm trong thời gian học. – Học viên được tham gia vào các khóa học ngọai ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung) để trau dồi khả năng giao tiếp quốc tế **** Đối với sinh viên nhận được học bổng, sau khi hoàn thành khóa học phải cam kết làm việc cho tập đoàn Foxconn tại một trong 3 chi nhánh ở Việt Nam: Quế Võ (Bắc Ninh), Đình Trám (Bắc Ninh) và đại học công nghiệp Hà Nội.

2.1. Điều kiện nộp hồ sơ

Sinh viên Việt Nam có nguyện vọng xin học bổng Foxconn – Cao Hùng khóa học Thạc sĩ tại Đài Loan phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

– Ứng viên mang quốc tịch Việt Nam

– Ứng viên phải tốt nghiệp hoặc đang chờ tốt nghiệp tại các trường đại học (chương trình chấp nhận những ứng viên sẽ tốt nghiệp vào tháng 12/2012 chuyên ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ, quản lí, ngoại ngữ)

– Ứng viên phải có điểm TOEFL tối thiểu 375 (hoặc chứng chỉ khác tương đương) hoặc trình độ Hoa ngữ (TOCFL) từ cấp 1 trở lên

– Điểm trung bình Đại học tối thiểu 7,0/10

– Ứng viên phải đủ điều kiện sức khỏe để theo học tại Đài Loan

– Ứng viên có hộ khẩu ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam.

2.2. Đăng ký và thi tuyển

Các mẫu đơn và giấy tờ cần thiết Ứng viên phải nộp các giấy tờ sau trước ngày 05 tháng 11 năm 2012.

– Bằng Đại học và bảng điểm

– Hộ chiếu/Chứng minh thư nhân dân Sinh viên có thể đăng ký online tại link sau: http://eduvietglobal.vn/dang-ky-hoc-bong-thac-sy-dh-cao-hung.html Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng: Lô B5, Khu Đô Thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội – 0985 701 001

Tuyển sinh và thông báo kết quả – Trước ngày 05/11/2012: Nhận hồ sơ – 09/12/2012: Phỏng vấn và thi tuyển – 20/12/2012: Thông báo kết quả – 20/1/2012: Gửi giấy báo nhập học cho sinh viên – 20/2/2013: Khai giảng kì học mùa Xuân

4. Thông tin về trường Cao Hùng

Thành lập từ năm 1963, trường Đại học Cao Hùng đã trở thành một trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, với đội ngũ 500 giảng viên giàu kinh nghiệm. Số lượng sinh viên đang học tập tại trường đã lên tới 10.000 sinh viên, bao gồm cả học sinh trong nước và quốc tế. Trường tọa lạc tại trung tâm thành phố Cao Hùng- thành phố lớn thứ 2 Đài Loan sau Đài Bắc. Môi trường học ở Cao Hùng rất thuận tiện cho sinh viên, với hai khu giảng đường rộng 114,8 hecta, gần trung tâm thương mại thành phố Cao Hùng, cách ga tàu khoảng 10 phút đi xe và cách sân bay Cao Hùng 20 km. Đại học Cao Hùng chú trọng kết hợp lý thuyết với thực tiễn, liên kết chặt chẽ với các ngành công nghiệp nhằm cung cấp các chường trình đào tạo chất lượng cao về các lĩnh vực kỹ thuật, thương mại, quản trị và khoa học xã hội và nhân văn.

Học Mba Tại Đài Loan Với Học Bổng Toàn Phần Icdf

Nhân dịp mình vừa kết thúc học kì đầu tiên và chính thức bước vào kì nghỉ đông dài dằng dặc, mình sẽ review nhiều chút về du học Đài Loan, học bổng ICDF cũng như chương trình mình đang theo học. Hi vọng giúp các bạn có thêm thông tin và động lực apply qua đây học cùng mình cho vui =)))

Đài Loan là một trong 4 con hổ Châu Á với nền kinh tế phát triển và chất lượng cuộc sống khá cao. Chất lượng giáo dục tại Đài Loan được đánh giá cao tại Châu Á, với nhiều trường công lọt top 100 trường tốt nhất thế giới. Hơn nữa, chương trình học tại Đài Loan, đặc biệt các chương trình kĩ thuật, kinh doanh và quản lí có chất lượng tốt và rất updated với chi phí chỉ bằng 1/3 so với các chương trình tương tự tại Anh, Mỹ hoặc Úc. Ngoài ra, với các điểm mạnh khác như an toàn, hệ thống giao thông công cộng cực kì phát triển, hệ thống y tế tốt hàng đầu thế giới, con người thân thiện và phong cảnh đẹp cũng là những yếu tố thu hút du học sinh đến Đài Loan sống và học tập.

Đặc biệt, với tình hình Covid-19 như hiện nay, Đài Loan được coi là điểm đến an toàn nhất, bởi Chính phủ Đài Loan kiểm soát tình hình Covid-19 cực kì tốt, nên cuộc sống tại Đài Loan vẫn diễn ra bình thường.

Thực ra, yếu tố quan trọng không kém khiến mình chọn học MBA tại Đài Loan chính là quy trình nộp hồ sơ cực kì đơn giản, hoàn toàn online, các chương trình MBA đều giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh và KHÔNG yêu cầu GMAT hoặc GRE =))) (giúp mình tiết kiệm rất nhiều tiền và thời gian)

Giới thiệu

ICDF (International Cooperation and Development Fund) International Higher Education Scholarship Program được xếp vào nhóm những học bổng (HB) chính phủ Đài Loan. Đây là HB do quỹ Hợp tác và phát triển Quốc Tế Đài Loan (ICDF) cung cấp cho sinh viên đến từ các nước có quan hệ ngoại giao tốt với Đài Loan, trong đó có Việt Nam. ICDF hợp tác với một số chương trình học tại các trường nhất định để trao HB cho sinh viên, vì vậy, để nộp HB ICDF, bạn phải chọn một trong các chương trình học và trường học nằm trong danh sách hợp tác cùng ICDF. Tính đến năm 2020, ICDF hợp tác với 31 chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh tại 21 trường đại học hàng đầu tại Đài Loan. Đây là một trong những HB chính phủ Đài Loan có tính cạnh tranh cao nhất, bên cạnh HB chính phủ của Bộ Giáo Dục Đài Loan MOE.

ICDF sẽ chi trả cho ứng viên nhận được HB toàn bộ các chi phí trong suốt thời gian theo học tại Đài Loan, bao gồm:

Học phí

Sinh hoạt phí (ăn và ở)

Vé máy bay khứ hồi và visa

Bảo hiểm

Sách vở, in ấn,…

Ngoài ra, các ứng viên còn được tham gia vào các hoạt động văn hóa và du lịch hoàn toàn miễn phí được tổ chức bởi ICDF hàng tháng (các hoạt động này tùy từng khoa ở từng trường khác nhau sẽ khác nhau). Hơn nữa, ứng viên còn có cơ hội tham gia học các khóa Tiếng Trung miễn phí, miễn phí thi chứng chỉ TOCEEL, còn được cung cấp miễn phí các lớp ôn thi TOCEFL nữa cơ =)))

HB ICDF không hề ràng buộc ứng viên phải quay trở lại Việt Nam sau khi tốt nghiệp. Nếu bạn muốn quay về, ICDF sẽ chi trả vé máy bay chiều về, nếu bạn muốn tiếp tục ở lại làm việc, bạn có thể tự tìm việc và gia hạn visa sau khi tốt nghiệp.

So sánh 2 HB Chính phủ ICDF và MOE

Lợi íchICDFMOEHọc phíChi trả toàn bộ học phí (học phí, tín chỉ, sách vở, phí mua case study…)40,000NT/kì (nếu phọc phí vượt quá số tiền này, ứng viên tự chi trả. Thường các chương trình MBA tại Đài Loan học phí+ phí tín chỉ mỗi kì sẽ hơn 40,000NT)Sinh hoạt phí15,000NT/tháng ($500/tháng)15,000NT/tháng ($500/tháng)Bảo hiểmChi trả toàn bộ bảo hiểm (National health insurance-NHI, dùng thẻ này khám chữa bệnh miễn phí 100% tại hầu như tất cả các bệnh viện tại Đài Loan)Chi trả toàn bộ bảo hiểm (National health insurance-NHI)Hoạt động văn hóaThường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa và du lịch miễn phíHạn chếLàm thêmĐược phép làm thêm (không quá 20h/tuần và phải có work permit)Không được phépHạn nộp hồ sơ15/03 hàng năm31/03 hàng nămBộ hồ sơForm đăng kí onlineStudy plan2 LORsBằng đại học, bảng điểmChứng chỉ ngoại ngữ (IELTS hoặc TOEFL)Các loại chứng chỉ khác (hoạt động ngoại khóa, kinh nghiệm làm việc, kĩ năng mềm,…)Đơn xin HBPhoto CMTND hoặc hộ chiếuStudy plan2 LORsBằng đại học, bảng điểmChứng chỉ ngoại ngữ (IELTS hoặc TOEFL)  Các loại chứng chỉ khác (hoạt động ngoại khóa, kinh nghiệm làm việc, kĩ năng mềm,…)Websitehttps://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2  https://www.roc-taiwan.org/vn_vi/post/5367.html  

Nhìn vào bảng so sánh, có thể thấy rõ HB ICDF có lợi hơn nhiều so với HB MOE. Tuy nhiên, tại VN, mình thấy các bạn biết đến HB MOE nhiều hơn và thường nộp HB này nhiều hơn. Vì vậy, qua bài viết này, hi vọng các bạn có thêm sự lựa chọn =))).

Bước 1: Chọn ngành và chọn trường được cover bởi HB ICDF (Brochure 2021: https://www.icdf.org.tw/public/Attachment/0123110545186.pdf)

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ (Study plan, LORs, bằng đại học, bảng điểm, chứng chỉ ngoại ngữ,…)

Bước 3: Nộp hồ sơ tại website của trường và thanh toán admission fee (thường là 2000NT, khoảng 1.5 triệu VND)

Bước 4: Điền form đăng kí online: http://web.icdf.org.tw/ICDF_TSP/WelcomeStart.aspx

Bước 5: Nộp hồ sơ bản cứng tại Văn phòng VH&KT Đài Bắc

Hội đồng xét tuyển của chương trình bạn muốn theo học sẽ review hồ sơ, sau đó chọn ra các hồ sơ sẽ trao HB và đề xuất (nominate) hồ sơ của ứng viên đó lên hội đồng tuyển chọn của ICDF. Vì kinh phí ICDF phân bổ về các trường là khác nhau (theo mình nghĩ, những trường top đầu tại Đài Loan sẽ được ưu tiên hơn) nên số lượng sinh viên được trao HB ICDF tại các trường cũng khác nhau. Nếu trường chọn và đề xuất hồ sơ của bạn lên hội đồng tuyển chọn của ICDF thì 99% bạn sẽ được HB. Thường thì các bạn ở miền Nam sẽ phải trải qua 1 vòng phỏng vấn sau khi nộp hồ sơ, còn các bạn miền Bắc thì không, nộp hồ sơ rồi đợi kết quả thôi. Cuối tháng 6 sẽ có kết quả HB, nhân viên phụ trách HB ICDF tại Văn phòng KT&VH Đài Bắc sẽ gọi điện thông báo cho ứng viên trúng tuyển, sau đó sẽ có email chính thức từ ICDF và trường.

Ví dụ đây là thư báo trúng tuyển ICDF sẽ gửi cho ứng viên được HB

View từ tòa nhà lớp học

Một góc NTHU

Đây cũng là chương trình với sự đa dạng quốc tế cao, 90% là sinh viên quốc tế (chủ yếu đến từ Mỹ Latin, Châu Á và Châu Âu), 10% sinh viên Đài Loan.

Tất cả các ứng viên được HB ICDF sẽ được chăm sóc tận tình bởi 2 quản lí chương trình (Program Manager-PM) riêng. Hai PMs chăm lo cho mình từ A-Z, mình chỉ việc cắp vali qua, ăn và học thôi ạ. PMs giúp hoàn thiện mọi thủ tục ban đầu (làm thẻ công dân ARC, bảo hiểm, mua sách vở, hướng dẫn hòa nhập cuộc sống,…), hệt như bố mẹ mình chăm lo cho mình vậy =))) Từ 27-30 hàng tháng, sinh hoạt phí sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng, chỉ cần rút tiền và ăn tiêu =)). Ứng viên sẽ được ở kí túc xá của trường, phòng đôi tiêu chuẩn, phòng khá sạch sẽ và khang trang, giường, bàn học, điều hòa đầy đủ. Toàn bộ học phí và chi phí ở ktx sẽ được ICDF chi trả và mình không hề phải bận tâm đến những khoản này.

Với khoảng trợ cấp 15,000NT/tháng cho sinh hoạt phí, chủ yếu là ăn uống thì khá dư giả với mình, còn nếu bạn nào tiết kiệm thì có thể đi du lịch vòng quanh Đài Loan =)) Thậm chí, một vài người bạn ICDF của mình còn làm thêm và gửi tiền về cho gia đình nữa =))

Một góc thư viện bao rộng

Phòng học cá nhân như khách sạn trong thư viện =)))

Thường xuyên có dịp ăn mặc sang chảnh, rồi có background đẹp và nhiếp ảnh gia sịn xò chụp ảnh cho

Một vài chiếc ảnh trong Christmas Party năm nay của khoa mình

Profile của mình không tính là nổi bật, có lẽ điểm mình tự tin nhất chính là 3 năm kinh nghiệm làm việc =)))

Tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương

GPA: 3.4/4.0 (8.2/10)

IELTS: 7.0 (overall)

3 năm kinh nghiệm làm việc

Profile của mình có vậy thôi ạ =))))

Kì thực, mình cực kì may mắn vì mình được sếp cũ và cô chủ nhiệm khoa cực kì support, chị bạn review và sửa hồ sơ cho. Mình nghĩ 90% là do mình may mắn =)) Các bạn cũng vậy hãy cứ mạnh dạn apply và biết đâu bạn cũng nằm trong 90% may mắn =)))

Mình review sương sương vậy thôi ạ, mong các bạn đã có được các thông tin cơ bản và động lực để apply hồ sơ. Nếu các bạn vẫn còn câu hỏi, các bạn có thể inbox trực tiếp cho mình, mình sẽ cố gắng giải đáp.

Xin Học Bổng Du Học Đài Loan

Xin học bổng du học Đài Loan chính là cách để giảm bớt gánh nặng chi phí cho sinh viên trong quá trình tham gia học tập tại Đài Loan. Tuy nhiên để có thể nhận được học bổng từ các trường học của Đài Loan bạn cần phải đáp ứng được những điều kiện do trường và chính phủ Đài Loan đề ra.

Chương trình xin học bổng du học Đài Loan 2020 từ bắc trở vào Huế

Ngày 22/01/2020 văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam đã thông báo quyết định tặng học bổng du học Đài Loan cho các bạn ứng viên khu vực từ Huế ra miền bắc với chương trình sau:

– Danh 29 suất học bổng cho các bạn là sinh viên từ khu vực Huế trở ra Bắc khi tham gia du tại Đài Loan.

– Thời gian học bổng sẽ là tùy thuộc vào chương trình và học vị của từng ứng viên. Cụ thể: Học bổng 4 năm với chương trình đại học,chương trình thạc sĩ là 2 năm, chương trình tiến sĩ là 4 năm.

– Thời gian xin học bổng du học Đài Loan bắt đầu từ ngày 01/09 tới ngày 31/08 năm sau, ứng viên nên tham gia đăng ký xin học bổng theo đúng thời gian quy định. Trong khoảng thời gian quy định, nếu ứng viên không gửi hồ sơ xin học bổng thì coi như bị mất luôn tư cách nhận học bổng và sẽ không được bảo lưu sang năm sau. Và xuất học bổng đó sẽ được tặng cho người dự bị.

– Thời gian nhận học bổng: Tùy vào học vị của các ứng viên mà tổng thời gian nhận được học bổng sẽ khác nhau. Các học viên học đại học và học tiến sĩ sẽ được hưởng học bổng trong thời gian 4 năm, còn nếu ứng viên là thạc sĩ thì sẽ được hưởng học bổng trong thời gian 2 năm, nhưng tổng thời gian không quá 5 năm.

– Thời gian cấp sinh học phí: Các ứng viên khi nhận được học bổng sẽ được nhận sinh hoạt phí ngay từ tháng đầu tiên khi nhập học tại Đài Loan. Thời gian gian kết thúc sinh hoạt phí sẽ kết thúc khi thời hạn nhận học bổng của bạn kết thúc hoặc các ứng viên xin bảo lưu, nghỉ học hoặc tốt nghiệp.

Điều kiện xin học bổng du học Đài Loan

Để nhận được học bổng du học Đài Loan bạn cần phải đáp ứng được các điều kiện sau:

– Ứng viên là công dân Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam và có sổ hộ khẩu thuộc các tỉnh Huế trở ra Bắc.

– Ứng viên đã tốt nghiệp trung học phổ thông và phải có được thành tích học tập từ mức khá trở lên, đồng thời phải có phẩm chất đạo đức tốt.

– Những ứng viên là kiều bào Trung Hoa Quốc đang sinh sống tại nước ngoài hoặc mang quốc tịch Trung Quốc; ứng viên đã đăng ký học tại các trường đại học của Đài Loan, trừ trường hợp sinh viên sắp tốt nghiệp muốn xin học bổng để được học lên cao hơn; Sinh viên đã từng học cùng cấp học vị tại Đài Loan; là sinh viên thuộc diện trao đổi trường đại học giữa Đài Loan với nước ngoài;

Hồ sơ xin học bổng du học tại Đài Loan

Hồ sơ xin học bổng gồm các loại giấy tờ sau:

– Đơn xin học bổng theo mẫu của các trường đại học Đài Loan: đơn cần điền đầy đủ thông tin, và có chữ ký của các ứng viên kèm theo 01 ảnh chụp kích thước 4×6. Ảnh cần được chụp trong thời gian 3 tháng gần nhất.

– Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, sổ hộ khẩu 01 bản photo.

– Bằng tốt nghiệp cấp cao nhất và bàng điểm phải được công chứng dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Hoa. Đồng thời trên bản photo cần phải có dấu xác nhận của cục lãnh sự Bộ Ngoại Giao tại Việt Nam.

– Giấy tờ xin nhập học.

– Chứng chỉ ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL từ cấp 3 trở lên; chứng chỉ tiếng Anh TOEFL (pBt) từ 500 điểm, hoặc TOEFL ( ibt) từ 60 điểm trở lên hoặc IELTS từ 5.5 điểm trở lên hoặc TOEIC từ 600 điểm trở lên.

– Thư giới thiệu từ nhưng người có uy tín ( 02 bức) như các giáo sư, giáo viên hướng dẫn, hiệu trưởng hoặc của lãnh đạo nơi công tác.

– Kế hoạch học tập cụ thể được viết bằng tiếng Anh hoặc Trung

Địa chỉ nộp hồ sơ xin cấp học bổng du học Đài Loan

– Đơn vị: Phòng giáo dục – Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội

– Địa chỉ: Tầng 20A(KT), Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

– Điện thoại: 024-38335501 ext 8458 Fax: 024-32262114

– Email: tweduvn@gmail.com

Nguồn: https://xuatkhauduhocviet.com/