Top 12 # Xem Nhiều Nhất Tuyển Sinh 247 Toán 11 / 2023 Mới Nhất 11/2022 # Top Like | Maubvietnam.com

Đề Thi Thử Clc Môn Toán Lớp 11 / 2023

ĐỀ THI THỬ CLC MÔN TOÁN LỚP 11 NĂM HỌC: 2016-2017 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: Trong mặt phẳng cho điểm Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm tỉ số và phép tịnh tiến theo vec tơ biến thành điểm nào trong các điểm sau: A. B. C. D. Câu 2: Nghiệm của phương trình là: A. B. C. D. Câu 3: Cho Từ lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau. A. 5040 B. 2160 C. 2520 D. 21 Câu 4: Tổng bằng: A. B. C. D. Câu 5: Nghiệm của phương trình là: A. B. C. D. Câu 6: Ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng thỏa mãn: tổng của chúng bằng 375. Số đứng giữa là: A. 125 B. 120 C. 130 D. 135 Câu 7: Tổng các nghiệm của phương trình trên đoạn bằng: A. B. C. D. Câu 8: Hằng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu của con kênh tính theo thời gian (giờ) trong một ngày được cho bởi công thức: . Thời điểm mực nước của kênh cao nhất là: A. B. C. D. Câu 9: Số 360 có bao nhiêu ước nguyên dương? A. 20 B. 22 C. 24 D. 21 Câu 10: Cho cấp số nhân Hãy chọn kết quả đúng: A. B. C. D. Câu 11: Một đội thi đấu bóng bàn gồm 8 vận động viên nam và 7 vận động viên nữ. Số cách cử ngẫu nhiên vận động viên thi đấu đôi nam-nữ là: A. 56 B. 15 C. 105 D. 210 Câu 12: Phương trình tương đương với A. B. C. D. Câu 13: Một học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3 ra trường làm công nhân cơ khí, bạn ấy được lĩnh lương khởi điểm 2.300.000đ/tháng. Cứ 6 tháng bạn ấy lại được tăng lương thêm 7%. Hỏi sau 4 năm làm việc bạn ấy lĩnh được tất cả bao nhiêu tiền? A. 118.128.000đồng; B. 141.585.275,5đồng; C. 141.858.257,5 đồng; D. 112.515.412,2đồng; Câu 14: Lớp 11A1 có 40 học sinh bao gồm 15 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra 3 bạn học sinh để làm lớp trưởng, lớp phó và bí thư. Số cách chọn ra 3 bạn đó là: A. 117 B. 69280 C. 59280 D. 9880 Câu 15: Trong mặt phẳng cho đường tròn Hỏi phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm tỉ số và phép quay tâm góc sẽ biến thành đường tròn nào trong các đường tròn sau? A. B. C. D. Câu 16: Đội tuyển học sinh giỏi thể dục thể thao trường THPT Yên Dũng số 3 gồm 10 học sinh khối 10, 15 học sinh khối 11 và 12 học sinh khối 12. Chọn ngẫu nhiên 7 em đi nhận phần thưởng do Huyện đoàn phát thưởng. Xác suất để trong số 7 em được chọn có ít nhất một học sinh khối 12 là: A. B. C. D. Câu 17: Cho hình chóp với đáy là tứ giác có các cạnh đối không song song. Giả sử và Giao tuyến của hai mặt phẳng và là: A. B. C. D. Câu 18: Điền vào dấu "" cho phát biểu sau: Nếu thì đường thẳng song song với mặt phẳng A. và B. và C. và D. Câu 19: Cho khai triển Khi đó tổng bằng: A. 2 B. 1 C. D. Câu 20: Cho hình chóp đáy là hình thang là điểm thuộc cạnh sao cho Mặt phẳng cắt cạnh tại Khi đó, tỉ số bằng: A. B. C. D. Câu 21: Một bình chứa 16 viên bi, với 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen, 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất lấy được 1 viên bi trắng, 1 viên bi đen, 1 viên bi đỏ. B. C. D. Câu 22: Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra thuộc 3 môn khác nhau. A. B. C. D. Câu 23: Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra đều là môn toán. B. C. D. Câu 24: Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra có ít nhất một quyển là toán. B. C. D. Câu 25: Số hạng của x31 trong khai triển là: B. C. D. Câu 26: Số hạng không chứa x trong khai triển là: B. C. D. Câu 27: Phương trình có tập nghiệm là? A. B. C. D. Câu 28: Tập xác định của hàm số là : A. R B. R C. R D. R Câu 29: Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình 2cos²x +cosx = sinx +sin2x là? A. x = B. x = C. x = D. x= Câu 30: Tìm nghiệm của phương trình lượng giác: 2.sin2x - chúng tôi + 1 = 0 thoả điều kiện 0 ≤ x < A. x = B. x = C. x = D. x = Câu 31: Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên khoảng ? A. B. C. D. Câu 32: Trong khoảng (0 ; ), phương trình: sin24x + 3.sin4x.cos4x - 4.cos24x = 0 có: chúng tôi nghiệm. B. Một nghiệm C. Hai nghiệm D. Bốn nghiệm Câu 33: Giới hạn bằng bao nhiêu? A. B. C. D. Câu 34: Tổng Có giá trị là: A. B. C. D. Câu 35: Giới hạn bằng bao nhiêu? A. -35 B. 1 C. 5 D. -5 Câu 36: Giới hạn bằng bao nhiêu? A. B. C. D. Câu 37: Giới hạn bằng bao nhiêu? A. 8. B. C. 4 D. Câu 38: A.-4 B. -3 C.-2 D. 2 Câu 39: Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình thoi tâm O và SA = SC, SB = SD. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? A. B. C. D. Câu 40: Cho hình lập phương ABCDEFGH, góc giữa hai đường thẳng AB và GH là: A. B. C. D. Câu 41: Cho hình lập phương ABCDEFGH, góc giữa đường thẳng EG và mặt phẳng (BCGF) là: A. B. C. D. Câu 42: Cho hình lập phương ABCDEFGH, góc giữa hai vectơ là: A. B. C. D. Câu 43: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó . Mệnh đề nào sau đây là sai? A. Nếu thì B. Nếu thì C. Nếu thì D. Nếu thì Câu 44: Mệnh đề nào sau đây là đúng ? A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau. C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại. D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại. Câu 45: Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. C. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. Câu 46: Cho hình chóp chúng tôi có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy, H,K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây đúng ? A. B. C. D. Câu 47: Cho hình chóp chúng tôi có đáy ABC là tam giác cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC, J là hình chiếu của A lên BC. Khẳng định nào sau đây đúng ? A. B. C. D. Câu 48: Cho hình chóp chúng tôi có đáy ABC là tam giác cân tại A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC, J là trung điểm BM. Khẳng định nào sau đây đúng ? A. B. C. D. Câu 49: Cho hình chóp chúng tôi có đáy ABC là tam giác vuông tại A, tam giác SIC vuông tại I, SA = SB, I là trung điểm AB. Khẳng định nào sau đây sai ? A. B. C. D. Câu 50: Cho hình chóp chúng tôi có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. H,K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây đúng ? A. B. C. D. ----------- HẾT ----------

Tuyển Sinh Ngành Kế Toán / 2023

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY – TRUNG CÂP CHUYÊN NGHIỆP – LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ chính quy ngành KẾ TOÁN với thông tin cụ thể như sau:

Đối tượng, phương thức tuyển sinh

Nhà trường tổ chức xét tuyển ngành Kế toán cho 2 đối tượng thí sinh sau đây vào học hệ Cao đẳng Chính quy:

Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia do các cụm trường Đại học tổ chức và đạt ngưỡng điểm do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định.

CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ NĂM 2020

Miễn giảm 100% học phí năm 2020 đối với thí sinh đạt Học sinh giỏi cả 3 năm lớp 10, 11, 12

Miễn giảm 50% học phí năm 2020 đối với thí sinh đạt điểm tổng kết lớp 12 từ 8.5 trở lên

Miễn giảm 50% học phí năm 2020 đối với thí sinh là con Thương binh, Liệt sĩ

Miễn phí Ký túc xá học kỳ 1 đối với con Thương binh, Liệt sĩ

Hỗ trợ giới thiệu việc làm trong thời gian học tập

Hỗ trợ vay vốn Ngân hàng trong suốt quá trình học tập

Tư vấn và hỗ trợ xin học bổng du học Đức và Nhật

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN HỖ TRỢ HỌC PHÍ

Hệ đào tạo, thời gian đào tạo ngành Kế toán

Hệ Cao đẳng chính quy: Đào tạo 3 năm tại Hà Nội

Hệ Liên thông Cao đẳng: Đào tạo 1 năm 3 tháng tại Hà Nội

Hệ Trung cấp Chuyên nghiệp: Đào tạo 2 năm tại Hà Nội

Hồ sơ gồm

Bằng tốt nghiệp THPT (Photo công chứng)

Học bạ THPT (Photo công chứng)

Giấy khai sinh (Photo công chứng)

Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (Bản sao)

02 Phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận

4 ảnh 3×4

ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY

Chương trình đào tạo

Sinh viên chuyên ngành Kế toán của trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội được đào tạo theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo, bên cạnh đó được thực hành và tăng cường thời lượng và chất lượng thực hành bằng giáo trình chuyên sâu của Nhà trường, được xây dựng dựa trên sự phân tích nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và xu hướng phát triển trong tương lai của khối doanh nghiệp thương mại, sản xuất.

Giáo trình đào tạo ngành Kế toán là hệ thống kiến thức được đúc kết từ nghiên cứu chuyên sâu của đội ngũ giảng viên có thâm niên và kiến thức thực tế, kết hợp với sự cố vấn từ các chuyên gia và lãnh đạo đến từ các doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành. Chính vì vậy giáo trình có tính khái quát cao, vừa tập trung bám sát đặc thù công việc của từng ngành nghề, giúp cho sinh viên có sự tự tin và năng lực thực sự đủ sức đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của môi trường kinh tế, xã hội

Với tôn chỉ “Nói không với Thất nghiệp”, Nhà trường luôn hướng tới khả năng làm việc thực tế của sinh viên và lấy tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp làm thước đo của chất lượng đào tạo.

Học phí

Học phí:

Trụ sở chính: 528.000 đ/tháng

Cơ sở 2 đóng thêm tiền Cơ sở vật chất: 500.000 đ/kỳ

Cơ sở 3 đóng thêm tiền Cơ sở vật chất: 600.000 đ/kỳ

GIẢM 50% PHÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO SINH VIÊN NHẬP HỌC ĐẾN HẾT 15/9/2020

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/3/2020Thời gian học tập: 2.5 năm

Liên hệ và nộp hồ sơ:

Phòng Tuyển sinh – Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội Địa chỉ: Tân Lập – Đan Phượng – Hà Nội.HOTLINE: 0928.88.99.00 – 024.3362.8666 Website: chúng tôi Email: tuyensinh@htt.edu.vn

Cơ sở 2 Phòng 102 nhà B, 128A Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội.Điện thoại: 0964.505.509 – 024.3767.9555

VPTS Số 3 Phòng107 nhà D, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.Điện thoại: 0928.88.99.00 – 024.3647.4666

Đăng ký ngay

Đánh giá bài viết:

Pvf Tuyển Sinh, Tìm Kiếm Tài Năng Trẻ Khóa 11 / 2023

Đối tượng tuyển sinh năm 2019 là các nam thiếu niên đam mê bóng đá sinh năm 2007, 2008 đến từ 15 tỉnh, thành phía Bắc bao gồm: Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa. Dự kiến sẽ có tối đa 40 em được PVF lựa chọn, đánh giá để trở thành học viên chính thức khóa 11.

Nhằm giúp các thí sinh bộc lộ tốt nhất khả năng chơi bóng, PVF sẽ chia cầu thủ thành các đội thi đấu đối kháng 4:4 trong thời gian 3 phút/trận với nhiều lượt thi đấu để quan sát, lựa chọn. Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí về tố chất kỹ thuật, tư duy chiến thuật, tâm lí thái độ và sự thông minh khi chơi bóng. Phương pháp tuyển sinh mới sẽ tạo cơ hội để thí sinh được thi đấu nhiều thời gian hơn so với năm 2018.

Lý giải về cách thức tuyển sinh với nhiều điểm mới so với các năm trước, Ông Philippe Troussier – Giám đốc kỹ thuật PVF cho biết: “Việc giới hạn khu vực tuyển sinh là cách thức phổ biến trong đào tạo trẻ tại các quốc gia có nền bóng đá phát triển nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Điều này vừa giúp thắt chặt mối quan hệ giữa PVF và phụ huynh trong việc giáo dục học viên, đồng thời phát triển mạng lưới của PVF với các trung tâm vệ tinh”.

Sau khi trúng tuyển, các học viên sẽ được huấn luyện bởi đội ngũ HLV hàng đầu trong nước và quốc tế. Học viên được chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần trong môi trường khoa học, hiện đại và nhân văn; được học tập toàn diện về văn hóa, tiếng Anh và kỹ năng mềm để trở thành những cầu thủ không chỉ giỏi chuyên môn, có thể hình, thể lực, sức khỏe vượt trội mà còn có kỷ luật, đạo đức, văn hóa đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của bóng đá nhà nghề thế giới. Sau khi tốt nghiệp, học viên có cơ hội trở thành cầu thủ thi đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

PVF là tổ chức phi lợi nhuận do Tập đoàn Vingroup sáng lập và là một trong những Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ giàu thành tích nhất Việt Nam hiện nay. Được thành lập từ 4/12/2008, PVF đã đào tạo được 10 khóa với tổng số 530 học viên. Trong năm 2018, 09 học viên PVF được chuyển nhượng cho CLB Phố Hiến dự giải hạng Nhất Quốc gia năm 2019. PVF đã giành 04 chức vô địch các giải trẻ quốc tế, Á quân và TOP3 các giải trẻ quốc gia. PVF cũng đóng góp 2 3 cầu thủ, 3 huấn luyện viên, 1 cán bộ y tế cho các đội tuyển trẻ quốc gia Việt Nam đạt nhiều thành tích tại giải quốc tế, góp phần phát triển nền bóng đá nước nhà.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh 2019 vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF

Thôn Sở Đông, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

(0221) 3737087

Website: chúng tôi

Facebook: www.facebook.com/PVFFootballAcademy

Thông Báo Tuyển Sinh Thạc Sĩ Tài Chính Việt Pháp Khóa 11 / 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TUYỂN SINH THẠC SĨ TÀI CHÍNH KHOÁ 11 NĂM HỌC 2021 – 2022 DO ĐẠI HỌC RENNES 1 (PHÁP) CẤP BẰNG

(Chương trình được phê duyệt theo Quyết định số 3118/QĐ-BGDĐT ngày 1/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v thành lập chương trình và quyết định gia hạn chương trình số 2260/QĐ-ĐHNT-ĐTQT ngày 24/10/2016)

Bằng cấp: Thạc sĩ Tài chính – Nguồn vốn do ĐH Rennes 1, Pháp cấp bằng.

Thời gian: 12 tháng

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

Nội dung chương trình: 60 tín chỉ

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC CHÍNH:

Quản lý tiền mặt

Hệ thống thông tin

Thị trường quốc tế và chứng khoán phái sinh

Kỹ thuật thanh toán quốc tế

Kế toán và thiết kế công cụ tài chính

Phân tích tài chính & đầu tư

Quản trị rủi ro tài chính

Ứng dụng lập trình trong quản trị nguồn vốn doanh nghiệp

Quản trị vốn lưu động

Luận văn tốt nghiệp

2. Lý do nên lựa chọn chương trình:

Chương trình Thạc sĩ Tài chính duy nhất tại Việt Nam chuyên sâu về Quản trị nguồn vốn với uy tín, với hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai trong việc đào tạo nhân sự ngành tài chính và ngân hàng;

Thời gian học ngắn, lịch học thuận tiện cho người đi làm;

Bằng cấp có giá trị trong ngành Tài chính – Ngân hàng, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cũng như các trường đại học nước ngoài công nhận để học lên tiến sỹ;

Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm;

Cơ hội tham quan thực tế tại Pháp và các nước Châu Âu.

Học viên đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính – ngân hàng, kinh tế và kinh doanh, hoặc sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành khác có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc.

Điều kiện đầu vào Tiếng Anh của chương trình: IELTS 6.0 hoặc TOEIC 750, hoặc tương đương. Học viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo hoàn toàn bằng Tiếng Anh hoặc tốt nghiệp các trường Đại học tại những nước nói Tiếng Anh được miễn yêu cầu đầu vào Tiếng Anh.

Phỏng vấn xét tuyển

Học phí 130.000.000 VNĐ, chia làm 2 kỳ đóng:

Đơn đăng ký (theo mẫu);

Application form của trường đối tác;

01 bản sao công chứng chứng chỉ tiếng anh;

01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học;

01 bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp đại học sang tiếng anh;

01 bản sao công chứng bảng điểm;

01 bản dịch công chứng bảng điểm đại học sang tiếng anh;

01 bản sao công chứng CMND/ Thẻ căn cước công dân;

01 CV bằng tiếng anh;

01 bài viết 500 từ bằng tiếng anh (Motivation Letter: Nêu rõ lí do lựa chọn khóa học và mục tiêu sau khi tham gia khóa học)

02 ảnh (3×4) nền trắng;

Lệ phí xét tuyển 1.000.000 VNĐ

6. Thời hạn đăng ký và khai giảng:

Văn phòng Trung tâm Phát triển Quốc tế, trường Đại học Ngoại thương

Địa chỉ: P.1204-1205, tầng 12, nhà A, Trường Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Hà Nội.

Email: cid@ftu.edu.vn

Website: https://cid.ftu.edu.vn

Fanpage: chúng tôi

Liên hệ, tư vấn chương trình:

Email: van.ha@ftu.edu.vn

Điện thoại: 079 265 1988

Để lại thông tin để được tư vấn miễn phí!