Top 11 # Xem Nhiều Nhất Một Số Đề Thi Vào Lớp 6 Môn Toán Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Maubvietnam.com

Đề Thi Môn Toán Vào Lớp 6 Chọn

Bài 1

a) 19,56 – 3,8 : 1,2 ( 1,8 = ?b) 3,2 + 4,65 : 1,5 = ?c) 738 phút = ? giờ.d) Một người bán hàng được lãi 50 000 đồng và số tiền lãi bằng 10% số tiền vốn bỏ ra. Số tiền vốn và lãi của người đó là bao nhiêu ?

Bài 2a) Tìm x, biết .b) Tính nhanh .

Bài 3

a) Nếu dịch dấu phẩy của số A sang bên phải một chữ số thì ta được số tự nhiên chia hết cho 5. Số A có 4 chữ số và tổng các chữ số của A là 31. Tìm số A.

b) Tìm số tự nhiên , biết chia cho 5 dư 2 và chia hết cho 9.

Bài 4

Hai cửa hàng cùng bán được một số tấn gạo như nhau. Cửa hàng thứ nhất bán hết trong 5 ngày, mỗi ngày bán được số tấn gạo như nhau. Cửa hàng thứ hai bán hết trong 8 ngày, mỗi ngày bán được số tấn gạo như nhau. Sau hai ngày bán, số tấn gạo còn lại của cửa hàng thứ hai hơn số tấn gạo còn lại của cửa hàng thứ nhất là 18 tấn.Hỏi mỗi kho ban đầu có bao nhiêu tấn gạo ?

Bài 5

Cho tam giác ABC. Hai điểm D, E lần lượt là trung điểm của BC và AB. G là giao điểm của AD và CE.So sánh diện tích của các tam giác GAE, DCG.Tính diện tích tam giác ABC, biết diện tích tam giác BGE bằng 13,5 cm2.BG cắt AC tại M. Chứng minh MA = MC.

Bài 1

a) Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chạy được 39 km 2dam; trong 5 giờ sau, mỗi giờ chạy được 35km 72m. Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ?b) Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,5 %. Một người gởi tiết kiệm 3 000 000 đồng. Sau một tháng cả số tiền gởi và tiền lãi là bao nhiêu ?

Bài 2 Tìm x, biết ( x + 5,2 ) : 3,2 = 4,7 ( dư 0,5 ).b) Tính nhanh .Bài 3Giá một chiếc ti vi là 6750 000 đ. Để nhanh chóng bán được hàng người ta đã giảm giá bán hai lần: lần thứ nhất giảm 7% giá bán ban đầu, lần thứ hai giảm 8% giá bán của ti vi sau lần giảm giá thứ nhất. Hỏi sau hai lần giảm giá, giá của chiếc ti vi đó là bao nhiêu ?.

Bài 4Tổng số sách của 3 ngăn là 840 cuốn sách. Biết rằng, số sách của ngăn thứ nhất bằng số sách của ngăn thứ hai và bằng số sách của ngăn thứ ba. Tìm số sách của mỗi ngăn.

D

Cho 2 hình chữ nhật ABCD và BCEF, BD = 15 m, AE = 20 m, BD vuông góc AE.Tính diện tích tứ giác ABED. Biết rằng CE = 2(CD, tính diện tích của tam giác BCD và tam giác BCE.

Bài 1 a) Tìm x, biết 104,5 ( x – 14,1 × x + 9,6 ( x = 25b) Tính nhanh

Bài 2

a) Tổng của hai số là 80. Tỉ số của hai số đó bằng 0,28. Tìm hai số đó.

b) Mua 3 cây bút bi và 4 cây bút chì hết 15900 đồng. Nếu mua 5 cây bút bi cùng loại và 6 cây bút chì cùng loại thì hết 25100 đồng. Tìm giá mỗi cây bút bi và giá mỗi cây bút chì ?

Bài 3 a) Tìm số , biết chia hết cho 5 và 9, a = b + 1.

b) Hiệu của hai số là 1,3. Nếu tăng số bị trừ lên 5 lần và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là 104,1. Tìm hai số đó ?

Bài 4 Hai nhóm công nhân cùng làm một đoạn đường AB. Trong 3 ngày làm chung, cả hai nhóm làm được 117,3 m. Hỏi đoạn đường AB dài bao nhiêu mét, biết rằng nếu làm riêng thì nhóm I làm trong 10 ngày, nhóm II làm trong 7 ngày mới xong đoạn đường đó.

Bài 5 Cho tam giác ABC có diện tích bằng 120,

Đề Thi Lại Môn Toán Lớp 6

Phòng GD Sơn Tịnh ĐỀ THI LẠI. Năm học: 2015 - 2016 Trường THCS Tịnh Hiệp Môn TOÁN. Lớp 6 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) I. MA TRẬN ĐỀ: Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Độ dài đoạn thẳng Nếu điểm M nằmgiữa 2 điểm A và B thì AM +MB = AB Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 1 1 10% 1 1 10% Các phép toán và thứ tự trong tập số nguyên Vận dụng được QT chuyển vế tìm x trường hợp đơn giản Vận dụng các tính chất để thực hiện tìm số x thoả mãn ĐK cho trước Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 1 (4a) 1đ 10% 1(4b) 1đ 10% 2 2đ 20% Các phép tính về phân số Biết cộng psố trong trường hợp đơn giản Biết phát biểu QT cộng hai phân số cùng mẫu Hiểu tính chất g.hoán của phép cộng để tính nhanh Cộng,trừ, nhân chia phân số để thực hiện phép tính Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 2(1a,1b) 2đ 20% 1 (3a) 1,5đ 15% 1 (3b) 1,5đ 15% 4 5đ 50% Số đo góc. Nhận biết tia nằm giữa hai tia. Biết vẽ một góc có số đo cho trước Hiểu được nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz thì. Biết số đo hai trong 3góc trên, tính số đo góc còn lại Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 1 (5a) 1đ 10% 1(5b) 1đ 10% 2 2đ 20% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 3 3đ 30% 3 3,5đ 35% 2 2,5đ 25% 1 1đ 10% 9 10đ 100% II. ĐỀ THI LẠI. Câu 1:(2 điểm) a) Phát biểu qui tắc cộng hai phân số cùng mẫu. b) Áp dụng: Tính: Câu 2:(1điểm) Chođiểm I nằm giữa hai điểm A và B. Biết AI = 4cm; BI =5cm. Tính AB ? Câu 3:(3điểm) Thực hiện phép tính: A = B = Câu 4:(2điểm) a) Tìm x biết: 3x - 7 = 5 b)Tìm tất cả các số nguyên x biết : Câu 5:(2điểm) Cho hai tia Oy; Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox Sao cho: Trong 3 tia Ox; Oy; Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? Tính số đo góc yOz ? III. ĐÁP ÁN: Câu 1:(2đ) a) Phát biểu qui tắc đúng (sgk) (1đ) b) Áp dụng: Tính kết qủa: 1 (1đ) Câu 2:(1đ) Tính AB = 9cm. (1đ) Câu 3:(3đ) a) A = (1,5đ) b) B = 4 (1,5đ) Câu 4:(2đ) a) Tìm x = 4 (1đ) b) Tìm tất cả các số nguyên x = - 1; 0; 1; 2 (1đ) Câu 5:(2đ) a)Trong 3 tia Ox; Oy; Oz tia Oz nằm giữa hai tia còn lại (1đ) b) Tính số đo góc yOz bằng (1đ)

Đề Thi Thử Vào Lớp 6 Chuyên Toán Hay

Đề thi thử vào lớp 6 môn Toán dành cho học sinh thi vào trường THCS Nguyễn Tất Thành và một số trường THCS chất lượng cao tại Hà Nội.

Đó là các trường: THCS Hà Nội – Amsterdam, THCS Cầu Giấy, THCS dân lập Lương Thế Vinh, THCS Đoàn Thị Điểm, THCS Chu Văn An, THCS Thực Nghiệm…

Đề thi thử vào lớp 6 môn Toán

Đề gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn

Câu 1. (0,5 điểm) Hình vẽ bên dưới biểu diễn sự cân bằng các các hình

Câu 3. (0,5 điểm) 36 bạn học sinh của lớp 6M xếp hàng chào cờ. Trong đó bạn thấp nhất đứng ở đầu hàng, bạn cao nhất đứng ở cuối hàng. Bạn Huy thấy rằng số bạn thấp hơn mình bằng số bạn cao hơn mình. Tính từ đầu hàng, bạn Huy đứng ở vị trí thứ :

Câu 4. (0,5 điểm) Một sân chơi hình thang có trung bình cộng hai đáy là 50m. Nếu mở rộng thêm đáy bé 10m thì diện tích sân chơi tăng thêm 200m 2. Diện tích sân chơi là :

Phần 2. Trả lời ngắn

Câu 5. (0,5 điểm) Một bể bơi hình hộp chữ nhật, chiều dài 8m, chiều rộng 5m và chiều sâu 2m. Người ta lát kín bốn mặt xung quanh và đáy bể bằng cách viên gạch men hình vuông cạnh 5dm. Tính số viên gạch men cần dùng ( diện tích mạch vữa không đáng kể).

Câu 6. (0,5 điểm) Hiệu của hai số là 0,8. Nếu giữ nguyên số bé và gấp số lớn lên 5 lần thì hiệu mới của hai số là 22,4. Tìm số lớn ?

Câu 7. (0,75 điểm) Quãng đường AB dài 226km. Lúc 7 giờ, một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 50km/giờ. Sau đó 1 giờ, một người đi ô tô từ B đến A với vận tốc 60km/giờ. Hỏi vị trí gặp nhau cách A bao nhiêu ki – lô – mét ?

Câu 8. (0,75 điểm) Giá xăng tháng hai giảm 30% so với giá xăng tháng một. Giá xăng tháng ba giảm 30% so với giá xăng tháng hai. Tính ra giá xăng tháng một đã giảm 11 220 đồng so với giá xăng tháng ba. Tìm giá xăng tháng hai ?

Đáp số : ………………..đồng

Câu 9 (0,75 điểm) Số học sinh của lớp 6M là 40 bạn. Tỉ số giữa số học sinh xuất sắc và số học sinh giỏi là 4 : 3. Tỉ số giữa số học sinh giỏi và số học sinh khá là 3 : 2. Số học sinh còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh xuất sắc của lớp 6M, biết lớp có không quá 5 bạn xếp loại học sinh trung bình.

Câu 10 (0,75 điểm) Tìm số bé nhất có dạng ( à chữ số) sao cho số này chia hết cho 3, chia 5 dư 4 và chia 2 dư 1.

Phần 3. Trình bày bài giải

Câu 11. (2 điểm) Hà đọc một quyển sách trong ba ngày thì xong. Ngày thứ nhất, Hà đọc được quyển sách. Ngày thứ hai, Hà đọc được số trang còn lại. Ngày thứ ba, Hà đọc ít hơn ngày thứ hai là 40 trang. Hỏi mỗi ngày, Hà đọc bao nhiêu trang ?

– .

a) Nối D với C. Tính S ADC ?

(thầy Kim Cương)

Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán

Tăng cường làm thật nhiều dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi vào lớp lớp 10 THPT sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, trang điểm thi lớp 10 xin cung cấp cho các bạn đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán kèm đáp án năm học 2015 – 2016 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đề thi và đáp án thi vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế

Các bạn học sinh tham gia vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 Thừa Thiên Huế năm 2016 với kết quả sớm nhất bằng cách soạn tin nhắn đăng ký nhận điểm thi tới tổng đài 6722 bằng cú pháp:

DL HUE SBD gửi 6722

Trong đó:

HUE: viết liền không dấu;

SBD: Là số báo danh của bạn.

(Phí: 15.000 đồng/tin)

Ví dụ: Bạn dự thi vào lớp 10 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, SBD là 123789

Cú pháp soạn tin: DL HUE 123789 gửi 6722

Xem điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2016 – 2017: Đang cập nhật…