Top 3 # Xem Nhiều Nhất Mã Trường Thpt Yên Viên Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Maubvietnam.com

Tra Cứu Mã Trường Thpt Quốc Gia 2022 Phú Yên

Tra cứu mã trường THPT Quốc Gia 2018 Phú Yên :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Trường Tên Trường Địa chỉ Khu Vực Loại hình

1 39 Phú Yên 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_39

Khu vực 3

2 39 Phú Yên 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_39

Khu vực 3

3 39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 001 THPT Nguyễn Huệ Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

4 39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 003 PT Dân tộc nội trú tỉnh Thành phố Tuy Hòa Khu vực 1 DTNT

5 39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 004 Phổ thông Duy Tân Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

6 39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 005 THPT Chuyên Lương Văn Chánh Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

7 39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 007 THPT Ngô Gia Tự Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

8 39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 017 THPT Nguyễn Trãi Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

9 39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 018 THPT Nguyễn Trường Tộ Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

10 39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 019 THPT tư thục Nguyễn Bỉnh Khiêm Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

11 39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 022 Trung tâm GDTX tỉnh Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

12 39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 031 Trung tâm KTTH-HN tỉnh Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

13 39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 032 Cao đẳng nghề Phú Yên Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

14 39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 036 Đại học Xây dựng Miền Trung Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

15 39 Phú Yên 01 Thành phố Tuy Hòa 043 Cao đẳng Công thương Miền Trung Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

16 39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 014 THPT Lê Lợi Thị trấn La Hai, Đồng Xuân Khu vực 1

17 39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 027 THPT Nguyễn Thái Bình Xã Xuân Phước, H. Đồng Xuân Khu vực 1

18 39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 028 Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX H. Đồng Xuân Thị trấn La Hai, H. Đồng Xuân Khu vực 1

19 39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 042 THCS và THPT Chu Văn An Xã Xuân Lãnh, H. Đồng Xuân Khu vực 1

20 39 Phú Yên 02 Huyện Đồng Xuân 048 THPT Lê Lợi Thị trấn La Hai, H. Đồng Xuân Khu vực 1

21 39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 012 THPT Phan Đình Phùng Phường Xuân Phú , thị xã Sông Cầu Khu vực 2

22 39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 013 THPT Phan Chu Trinh Xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu Khu vực 1

23 39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 035 THCS và THPT Nguyễn Khuyến Phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu Khu vực 2

24 39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 039 Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX Tx.Sông Cầu Xã Xuân Phương , thị xã Sông Cầu Khu vực 1

25 39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 046 THCS và THPT Võ Nguyên Giáp Xuân Cảnh, Tx Sông Cầu Khu vực 2

26 39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 050 THCS và THPT Võ Nguyên Giáp Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu Khu vực 1

27 39 Phú Yên 03 Thị Xã Sông Cầu 054 THPT Phan Chu Trinh Xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu Khu vực 2

28 39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 010 THPT Lê Thành Phương An Mỹ, Tuy An Khu vực 2 NT

29 39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 011 THPT Trần Phú Thị Trấn Chí Thạnh, H. Tuy An Khu vực 2 NT

30 39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 025 THCS và THPT Võ Thị Sáu Xã An Ninh Tây, H. Tuy An Khu vực 1

31 39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 034 Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX H. Tuy An Thị trấn Chí Thạnh, H. Tuy An Khu vực 2 NT

32 39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 041 THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân Xã An Định, H. Tuy An Khu vực 2 NT

33 39 Phú Yên 04 Huyện Tuy An 051 THPT Lê Thành Phương Xã An Mỹ, H. Tuy An Khu vực 1

34 39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 015 THPT Phan Bội Châu Thị trấn Củng Sơn, H. Sơn Hòa Khu vực 1

35 39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 026 Trường Trung cấp nghề thanh niên dân tộc Phú Yên Xã Suối Bạc, H. Sơn Hòa Khu vực 1

36 39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 040 THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc Xã Sơn Long, H. Sơn Hòa Khu vực 1

37 39 Phú Yên 05 Huyện Sơn Hòa 049 Trung tâm GDTX-HN H. Sơn Hòa Thị trấn Củng Sơn, H. Sơn Hòa Khu vực 1

38 39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 016 THPT Nguyễn Du Thị trấn Hai Riêng, H. Sông Hinh Khu vực 1

39 39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 033 Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX H.Sông Hinh Thị trấn Hai Riêng, H. Sông Hinh Khu vực 1

40 39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 038 THPT Tôn Đức Thắng Xã Eabar, H. Sông Hinh Khu vực 1

41 39 Phú Yên 06 Huyện Sông Hinh 045 THCS và THPT Võ Văn Kiệt Xã Sơn Giang, H. Sông Hinh Khu vực 1

42 39 Phú Yên 07 Huyện Đông Hòa 006 THPT Lê Trung Kiên Thị trấn Hòa Vinh, H. Đông Hòa Khu vực 2 NT

43 39 Phú Yên 07 Huyện Đông Hòa 020 THPT Nguyễn Công Trứ Thị trấn Hòa Vinh, H. Đông Hòa Khu vực 2 NT

44 39 Phú Yên 07 Huyện Đông Hòa 023 Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX H. Đông Hòa Huyện Đông Hòa Khu vực 2 NT

45 39 Phú Yên 07 Huyện Đông Hòa 030 THPT DL Lê Thánh Tôn Xã Hòa Xuân Đông, H. Đông Hòa Khu vực 2 NT

46 39 Phú Yên 07 Huyện Đông Hòa 037 THPT Nguyễn Văn Linh Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa Khu vực 2 NT

47 39 Phú Yên 07 Huyện Đông Hòa 052 THPT Nguyễn Văn Linh Xã Hòa Hiệp Nam, H. Đông Hoà Khu vực 1

48 39 Phú Yên 08 Huyện Phú Hòa 002 THPT Trần Quốc Tuấn Xã Hòa Định Đông, H. Phú Hòa Khu vực 2 NT

49 39 Phú Yên 08 Huyện Phú Hòa 024 THPT Trần Bình Trọng Xã Hòa Thắng , H. Phú Hòa Khu vực 2 NT

50 39 Phú Yên 08 Huyện Phú Hòa 029 THPT Trần Suyền Xã Hòa Trị , H. Phú Hòa Khu vực 2 NT

51 39 Phú Yên 08 Huyện Phú Hòa 044 Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX H. Phú Hòa Xã Hòa Thắng, H. Phú Hòa Khu vực 2 NT

52 39 Phú Yên 09 Huyện Tây Hòa 008 THPT Lê Hồng Phong Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa Khu vực 2 NT

53 39 Phú Yên 09 Huyện Tây Hòa 009 THPT Phạm Văn Đồng Xã Hòa Phú, H. Tây Hòa Khu vực 2 NT

54 39 Phú Yên 09 Huyện Tây Hòa 021 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa Khu vực 2 NT

55 39 Phú Yên 09 Huyện Tây Hòa 047 Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX H. Tây Hòa Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa Khu vực 2 NT

56 39 Phú Yên 09 Huyện Tây Hòa 053 Cấp 2-3 Sơn Thành Sơn Thành Tây, H. Tây Hòa Khu vực 1

Tra cứu Thủ khoa thi THPT quốc gia 2017

Mít&Béo

Phản hồi

Phản hồi

No related posts.

Trường Thpt Yên Thành 2

* Lưu ý:  Các thông tin trên chỉ mang tính tham khảo! Thông tin Trường THPT Yên Thành 2 hiện có thể đã thay đổi!   Để liên hệ với Trường THPT Yên Thành 2 ở Huyện Yên Thành, Nghệ An, quý khách vui lòng gọi điện đến số điện thoại của công ty: 0383863220 hoặc đến trực tiếp địa chỉ Xóm 1, Bắc Thành,, Huyện Yên Thành, Nghệ An.

  Thông tin trên được cập nhật tự động từ Tổng cục thuế bởi chúng tôi – website tra cứu thông tin doanh nghiệp, tra cứu thông tin công ty, tra cứu mã số thuế nhanh chóng và chính xác nhất!

Danh Sách Tất Cả Các Mã Trường, Mã Quận Huyện Tại Hưng Yên – Thituyensinh.ican.vn

Tên Tỉnh/TP Mã Tỉnh/TP Tên Quận/Huyện Mã Quận/ Huyện Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Khu vực

Hưng Yên 22 Sở Giáo dục và Đào tạo 00 Học ở nước ngoài_22 800 Sở GDĐT Hưng Yên Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Sở Giáo dục và Đào tạo 00 Quân nhân, Công an tại ngũ_22 900 307 Nguyễn Văn Linh – TP Hưng Yên Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Thành phố Hưng Yên 01 Sở GDĐT Hưng Yên 000 307 Nguyễn Văn Linh,TP Hưng Yên Khu vực 2

Hưng Yên 22 Thành phố Hưng Yên 01 THPT Chuyên Hưng Yên 011 Ph. An Tảo, TP Hưng Yên Khu vực 2

Hưng Yên 22 Thành phố Hưng Yên 01 THPT Hưng Yên 012 Ph. Quang Trung, TP Hưng Yên Khu vực 2

Hưng Yên 22 Thành phố Hưng Yên 01 Trung tâm GDTX TP Hưng Yên 013 Ph. Quang Trung, TP Hưng Yên Khu vực 2

Hưng Yên 22 Thành phố Hưng Yên 01 Phòng GDĐT TP Hưng Yên 014 Ph. Quang trung, TP Hưng Yên Khu vực 2

Hưng Yên 22 Thành phố Hưng Yên 01 THPT Tô Hiệu 015 Ph. Hiến Nam, TP Hưng Yên Khu vực 2

Hưng Yên 22 Thành phố Hưng Yên 01 TC Văn hóa Ng.Thuật và D. Lịch HY 070 Ph. An Tảo, TP Hưng Yên Khu vực 2

Hưng Yên 22 Thành phố Hưng Yên 01 Trung cấp Nghề Hưng Yên 072 Ph. Hiến Nam TP Hưng Yên Khu vực 2

Hưng Yên 22 Thành phố Hưng Yên 01 THPT Quang Trung 078 Xã Bảo Khê TP Hưng Yên Khu vực 2

Hưng Yên 22 Thành phố Hưng Yên 01 Trung cấp Nghề Giao thông Vận tải HY 088 Số 2, Nguyễn Văn Linh-TP HY Khu vực 2

Hưng Yên 22 Thành phố Hưng Yên 01 Trung tâm GDNN – GDTX TP Hưng Yên 101 Ph. Quang Trung – TP Hưng Yên Khu vực 2

Hưng Yên 22 Huyện Kim Động 02 THPT Kim Động 016 Xã Lương Bằng H Kim Động Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Kim Động 02 THPT Đức Hợp 017 Xã Đức Hợp H Kim Động Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Kim Động 02 Trung tâm GDTX Kim Động 018 TTr. Lương Bằng, huyện Kim Động Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Kim Động 02 Phòng GDĐT Kim Động 019 TTr. Lương Bằng, Kim Động Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Kim Động 02 THPT Nghĩa Dân 073 Xã Nghĩa Dân, Kim Động Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Kim Động 02 THPT Nguyễn Trãi 074 T. Trấn Lương Bằng, Kim Động Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Kim Động 02 Trung tâm GDNN – GDTX Kim Động 105 TT Lương Bằng – Kim Động Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Ân Thi 03 THPT Ân Thi 020 TTr. Ân Thi, Ân Thi Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Ân Thi 03 THPT Nguyễn Trung Ngạn 021 Xã Hồ Tùng Mậu, Ân Thi Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Ân Thi 03 Trung tâm GDTX Ân Thi 022 TTr. Ân Thi, huyện Ân Thi Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Ân Thi 03 Trung tâm KTTH-HN Ân Thi 023 TTr. Ân Thi, huyện Ân Thi Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Ân Thi 03 Phòng GDĐT Ân Thi 024 TTr. Ân Thi, huyện Ân Thi Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Ân Thi 03 THPT Lê Quý Đôn 025 TTr. Ân Thi, Ân Thi Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Ân Thi 03 THPT Phạm Ngũ Lão 026 Xã Tân Phúc, Ân Thi Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Ân Thi 03 Trung tâm GDNN – GDTX Ân Thi 104 TTr. Ân Thi, Ân Thi Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Khoái Châu 04 THPT Khoái Châu 027 TTr. Khoái Châu, Khoái Châu Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Khoái Châu 04 THPT Nam Khoái Châu 028 Xã Đại Hưng,Khoái Châu Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Khoái Châu 04 Trung tâm GDTX Khoái Châu 029 TTr. Khoái Châu, huyện Khoái Châu Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Khoái Châu 04 Trung tâm KTTH-HN Khoái Châu 030 TTr. Khoái Châu, huyện Khoái Châu Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Khoái Châu 04 Phòng GDĐT Khoái Châu 031 TTr. Khoái Châu, huyện Khoái Châu Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Khoái Châu 04 THPT Trần Quang Khải 032 Xã Dạ Trạch, Khoái Châu Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Khoái Châu 04 THPT Phùng Hưng 033 Xã Phùng Hưng, Khoái Châu Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Khoái Châu 04 Cao đẳng Nghề Cơ điện và Thủy lợi 066 Xã Dân Tiến H Khoái Châu Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Khoái Châu 04 THPT Nguyễn Siêu 079 Xã Đông Kết, Khoái Châu Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Khoái Châu 04 Cao đẳng Cơ điện và Thủy Lợi 092 Xã Dân Tiến Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Khoái Châu 04 Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật 093 xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Khoái Châu 04 Trung tâm GDNN – GDTX Khoái Châu 106 TT Khoái Châu – Khoái Châu Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Yên Mỹ 05 THPT Yên Mỹ 034 Xã Tân Lập, Yên Mỹ Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Yên Mỹ 05 THPT Triệu Quang Phục 035 Yên Phú, Yên Mỹ Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Yên Mỹ 05 Trung tâm GDTX Phố Nối 036 Xã Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Yên Mỹ 05 Phòng GDĐT Yên Mỹ 037 TTr. Yên Mỹ, Yên Mỹ Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Yên Mỹ 05 THPT Hồng Bàng 038 TTr. Yên Mỹ, Yên Mỹ Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Yên Mỹ 05 Cao đẳng Công Nghiệp Hưng Yên 064 Xã Giai Phạm, Yên Mỹ Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Yên Mỹ 05 THPT Minh Châu 076 Xã Minh Châu, Yên Mỹ Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Tiên Lữ 06 THPT Tiên Lữ 039 TTr. Vương, Tiên Lữ Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Tiên Lữ 06 THPT Trần Hưng Đạo 040 Xã Thiện Phiến, Tiên Lữ Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Tiên Lữ 06 THPT Hoàng Hoa Thám 041 Xã Thuỵ Lôi, Tiên Lữ Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Tiên Lữ 06 Trung tâm GDTX Tiên Lữ 042 TTr. Vương H Tiên Lữ Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Tiên Lữ 06 Trung tâm KTTH-HN Tiên Lữ 043 TTr. Vương H Tiên Lữ Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Tiên Lữ 06 Phòng GDĐT Tiên Lữ 044 TTr. Vương, Tiên Lữ Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Tiên Lữ 06 THPT Ngô Quyền 080 TTr. Vương, Tiên Lữ Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Tiên Lữ 06 Trung tâm GDNN – GDTX Tiên Lữ 102 TT Vương – Tiên Lữ Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Phù Cừ 07 THPT Phù Cừ 045 Xã Nhật Quang, Phù Cừ Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Phù Cừ 07 THPT Nam Phù Cừ 046 Xã Tam Đa, Phù Cừ Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Phù Cừ 07 Trung tâm GDTX Phù Cừ 047 Xã Phan Sào Nam H Phù Cừ Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Phù Cừ 07 Phòng GDĐT Phù Cừ 048 TTr. Trần Cao, Phù Cừ Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Phù Cừ 07 THPT Nguyễn Du 075 TTr. Trần Cao, Phù Cừ Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Phù Cừ 07 Trung tâm GDNN – GDTX Phù Cừ 103 Xã Phan Sào Nam – Phù Cừ Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Mỹ Hào 08 THPT Mỹ Hào 049 TTr. Bần Yên Nhân, Mỹ Hào Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Mỹ Hào 08 THPT Nguyễn Thiện Thuật 050 Xã Bạch Sam, Mỹ Hào Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Mỹ Hào 08 Trung tâm GDTX Mỹ Hào 051 Xã Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Mỹ Hào 08 Phòng GDĐT Mỹ Hào 052 TTr. Bần Yên Nhân, Mỹ Hào Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Mỹ Hào 08 THPT Hồng Đức 077 T.Tr Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Mỹ Hào 08 Cao đẳng Hàng Không 087 H. Mỹ Hào Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Mỹ Hào 08 TH, THCS, THPT Hồng Đức 090 Xã Nhân Hòa Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Mỹ Hào 08 Trung tâm GDNN – GDTX Mỹ Hào 107 Xã Phùng Chí Kiên – Mỹ Hào Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Văn Lâm 09 THPT Văn Lâm 053 Xã Lạc Đạo, Văn Lâm Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Văn Lâm 09 THPT Trưng Vương 054 Xã Trưng Trắc, Văn Lâm Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Văn Lâm 09 Trung tâm GDTX Văn Lâm 055 TTr. Như Quỳnh H Văn Lâm Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Văn Lâm 09 Phòng GDĐT Văn Lâm 056 TTr. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Văn Lâm 09 THPT Hùng Vương 081 xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Văn Lâm 09 THPT Lương Tài 085 Xã Lương Tài, Văn Lâm, HY Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Văn Lâm 09 Cao đẳng ASEAN 086 Xã Trưng Trắc – Văn Lâm Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Văn Lâm 09 Trung tâm GDNN – GDTX Văn Lâm 108 TT Như Quỳnh – Văn Lâm Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Văn Giang 10 THPT Văn Giang 057 Xã Cửu Cao H Văn Giang Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Văn Giang 10 Trung tâm GDTX Văn Giang 058 TTr. Văn Giang, Văn Giang Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Văn Giang 10 Phòng GDĐT Văn Giang 059 TTr. Văn Giang, Văn Giang Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Văn Giang 10 THPT Dương Quảng Hàm 060 Xã Liên Nghĩa, Văn Giang Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Văn Giang 10 THPT Nguyễn Công Hoan 082 Xã Mễ Sở, huyện Văn Giang Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Văn Giang 10 Trung cấp Công nghệ, Kinh tế Việt Hàn 083 Xã Long Hưng, Văn Giang Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Văn Giang 10 Trường TH, THCS, THPT Đoàn thị Điểm – Ecopark 084 Khu đô thị Ecopark,Văn Giang,HY Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Văn Giang 10 Trung cấp Cảnh sát C66 089 TTr. Văn Giang, H. Văn Giang Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Văn Giang 10 TH, THCS, THPT Đoàn Thị Điểm – Greenfield 091 Khu Đô thị Ecopark Khu vực 2 NT

Hưng Yên 22 Huyện Văn Giang 10 Trung tâm GDNN – GDTX Văn Giang 109 TT Văn Giang, Văn Giang Khu vực 2 NT

(Theo Bộ GD&ĐT)

Danh Sách Tất Cả Các Mã Trường, Mã Quận Huyện Tại Tỉnh Phú Yên – Thituyensinh.ican.vn

Tên Tỉnh/TP Mã Tỉnh/TP Tên Quận/Huyện Mã Quận/ Huyện Tên Trường Mã Trường Địa Chỉ Khu vực

Phú Yên 39 Sở Giáo dục và Đào tạo 00 Học ở nước ngoài_39 800

Khu vực 3

Phú Yên 39 Sở Giáo dục và Đào tạo 00 Quân nhân, Công an tại ngũ_39 900

Khu vực 3

Phú Yên 39 Thành phố Tuy Hòa 01 THPT Nguyễn Huệ 001 Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

Phú Yên 39 Thành phố Tuy Hòa 01 PT Dân tộc nội trú tỉnh 003 Thành phố Tuy Hòa Khu vực 1

Phú Yên 39 Thành phố Tuy Hòa 01 Phổ thông Duy Tân 004 Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

Phú Yên 39 Thành phố Tuy Hòa 01 THPT Chuyên Lương Văn Chánh 005 Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

Phú Yên 39 Thành phố Tuy Hòa 01 THPT Ngô Gia Tự 007 Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

Phú Yên 39 Thành phố Tuy Hòa 01 THPT Nguyễn Trãi 017 Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

Phú Yên 39 Thành phố Tuy Hòa 01 THPT Nguyễn Trường Tộ 018 Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

Phú Yên 39 Thành phố Tuy Hòa 01 THPT tư thục Nguyễn Bỉnh Khiêm 019 Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

Phú Yên 39 Thành phố Tuy Hòa 01 Trung tâm GDTX tỉnh 022 Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

Phú Yên 39 Thành phố Tuy Hòa 01 Trung tâm KTTH-HN tỉnh 031 Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

Phú Yên 39 Thành phố Tuy Hòa 01 Cao đẳng nghề Phú Yên 032 Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

Phú Yên 39 Thành phố Tuy Hòa 01 Đại học Xây dựng Miền Trung 036 Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

Phú Yên 39 Thành phố Tuy Hòa 01 Cao đẳng Công thương Miền Trung 043 Thành phố Tuy Hòa Khu vực 2

Phú Yên 39 Huyện Đồng Xuân 02 THPT Lê Lợi 014 Thị trấn La Hai, Đồng Xuân Khu vực 1

Phú Yên 39 Huyện Đồng Xuân 02 THPT Nguyễn Thái Bình 027 Xã Xuân Phước, H. Đồng Xuân Khu vực 1

Phú Yên 39 Huyện Đồng Xuân 02 Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX H. Đồng Xuân 028 Thị trấn La Hai, H. Đồng Xuân Khu vực 1

Phú Yên 39 Huyện Đồng Xuân 02 THCS và THPT Chu Văn An 042 Xã Xuân Lãnh, H. Đồng Xuân Khu vực 1

Phú Yên 39 Huyện Đồng Xuân 02 THPT Lê Lợi 048 Thị trấn La Hai, H. Đồng Xuân Khu vực 1

Phú Yên 39 Thị Xã Sông Cầu 03 THPT Phan Đình Phùng 012 Phường Xuân Phú , thị xã Sông Cầu Khu vực 2

Phú Yên 39 Thị Xã Sông Cầu 03 THPT Phan Chu Trinh 013 Xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu Khu vực 1

Phú Yên 39 Thị Xã Sông Cầu 03 THCS và THPT Nguyễn Khuyến 035 Phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu Khu vực 2

Phú Yên 39 Thị Xã Sông Cầu 03 Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX Tx.Sông Cầu 039 Xã Xuân Phương , thị xã Sông Cầu Khu vực 1

Phú Yên 39 Thị Xã Sông Cầu 03 THCS và THPT Võ Nguyên Giáp 046 Xuân Cảnh, Tx Sông Cầu Khu vực 2

Phú Yên 39 Thị Xã Sông Cầu 03 THCS và THPT Võ Nguyên Giáp 050 Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu Khu vực 1

Phú Yên 39 Thị Xã Sông Cầu 03 THPT Phan Chu Trinh 054 Xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu Khu vực 2

Phú Yên 39 Huyện Tuy An 04 THPT Lê Thành Phương 010 An Mỹ, Tuy An Khu vực 2 NT

Phú Yên 39 Huyện Tuy An 04 THPT Trần Phú 011 Thị Trấn Chí Thạnh, H. Tuy An Khu vực 2 NT

Phú Yên 39 Huyện Tuy An 04 THCS và THPT Võ Thị Sáu 025 Xã An Ninh Tây, H. Tuy An Khu vực 1

Phú Yên 39 Huyện Tuy An 04 Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX H. Tuy An 034 Thị trấn Chí Thạnh, H. Tuy An Khu vực 2 NT

Phú Yên 39 Huyện Tuy An 04 THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân 041 Xã An Định, H. Tuy An Khu vực 2 NT

Phú Yên 39 Huyện Tuy An 04 THPT Lê Thành Phương 051 Xã An Mỹ, H. Tuy An Khu vực 1

Phú Yên 39 Huyện Sơn Hòa 05 THPT Phan Bội Châu 015 Thị trấn Củng Sơn, H. Sơn Hòa Khu vực 1

Phú Yên 39 Huyện Sơn Hòa 05 Trường Trung cấp nghề thanh niên dân tộc Phú Yên 026 Xã Suối Bạc, H. Sơn Hòa Khu vực 1

Phú Yên 39 Huyện Sơn Hòa 05 THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc 040 Xã Sơn Long, H. Sơn Hòa Khu vực 1

Phú Yên 39 Huyện Sơn Hòa 05 Trung tâm GDTX-HN H. Sơn Hòa 049 Thị trấn Củng Sơn, H. Sơn Hòa Khu vực 1

Phú Yên 39 Huyện Sông Hinh 06 THPT Nguyễn Du 016 Thị trấn Hai Riêng, H. Sông Hinh Khu vực 1

Phú Yên 39 Huyện Sông Hinh 06 Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX H.Sông Hinh 033 Thị trấn Hai Riêng, H. Sông Hinh Khu vực 1

Phú Yên 39 Huyện Sông Hinh 06 THPT Tôn Đức Thắng 038 Xã Eabar, H. Sông Hinh Khu vực 1

Phú Yên 39 Huyện Sông Hinh 06 THCS và THPT Võ Văn Kiệt 045 Xã Sơn Giang, H. Sông Hinh Khu vực 1

Phú Yên 39 Huyện Đông Hòa 07 THPT Lê Trung Kiên 006 Thị trấn Hòa Vinh, H. Đông Hòa Khu vực 2 NT

Phú Yên 39 Huyện Đông Hòa 07 THPT Nguyễn Công Trứ 020 Thị trấn Hòa Vinh, H. Đông Hòa Khu vực 2 NT

Phú Yên 39 Huyện Đông Hòa 07 Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX H. Đông Hòa 023 Huyện Đông Hòa Khu vực 2 NT

Phú Yên 39 Huyện Đông Hòa 07 THPT DL Lê Thánh Tôn 030 Xã Hòa Xuân Đông, H. Đông Hòa Khu vực 2 NT

Phú Yên 39 Huyện Đông Hòa 07 THPT Nguyễn Văn Linh 037 Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa Khu vực 2 NT

Phú Yên 39 Huyện Đông Hòa 07 THPT Nguyễn Văn Linh 052 Xã Hòa Hiệp Nam, H. Đông Hoà Khu vực 1

Phú Yên 39 Huyện Phú Hòa 08 THPT Trần Quốc Tuấn 002 Xã Hòa Định Đông, H. Phú Hòa Khu vực 2 NT

Phú Yên 39 Huyện Phú Hòa 08 THPT Trần Bình Trọng 024 Xã Hòa Thắng , H. Phú Hòa Khu vực 2 NT

Phú Yên 39 Huyện Phú Hòa 08 THPT Trần Suyền 029 Xã Hòa Trị , H. Phú Hòa Khu vực 2 NT

Phú Yên 39 Huyện Phú Hòa 08 Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX H. Phú Hòa 044 Xã Hòa Thắng, H. Phú Hòa Khu vực 2 NT

Phú Yên 39 Huyện Tây Hòa 09 THPT Lê Hồng Phong 008 Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa Khu vực 2 NT

Phú Yên 39 Huyện Tây Hòa 09 THPT Phạm Văn Đồng 009 Xã Hòa Phú, H. Tây Hòa Khu vực 2 NT

Phú Yên 39 Huyện Tây Hòa 09 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 021 Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa Khu vực 2 NT

Phú Yên 39 Huyện Tây Hòa 09 Trung tâm GD Nghề nghiệp – GDTX H. Tây Hòa 047 Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa Khu vực 2 NT

Phú Yên 39 Huyện Tây Hòa 09 Cấp 2-3 Sơn Thành 053 Sơn Thành Tây, H. Tây Hòa Khu vực 1

(Theo Bộ GD&ĐT)