Top 12 # Xem Nhiều Nhất Mã Trường Thpt Gia Định Mới Nhất 4/2023 # Top Like | Maubvietnam.com

Tra Cứu Mã Trường Thpt Quốc Gia 2022 Gia Lai

Tra cứu mã trường THPT Quốc Gia 2018 Gia Lai :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Trường Tên Trường Địa chỉ Khu Vực Loại hình

1 38 Gia Lai 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_38 Thành phố Pleiku Khu vực 3

2 38 Gia Lai 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_38

Khu vực 3

3 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 001 Trường THPT Pleiku 90 Tô Vĩnh Diện,Ph. Hoa Lư, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1

4 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 002 Trường THPT Phan Bội Châu Ph. Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1

5 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 003 Trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh Ph. Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1 DTNT

6 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 004 Trường THPT Lê Lợi Ph. Hội Thương, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1

7 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 005 Trường THPT Chuyên Hùng Vương 48 Hùng Vương, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1

8 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 006 Trường THPT Hoàng Hoa Thám Ph. Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1

9 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 023 TT GDTX tỉnh 61 Lý Thái Tổ, Ph. Yên Đỗ, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1

10 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 025 Trường Cao đẳng nghề Gia Lai Xã Diên Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1

11 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 026 TT Kỹ thuật – Tổng hợp – Hướng nghiệp Ph. Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1

12 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 034 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh 138-Nguyễn Chí Thanh. chúng tôi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai Khu vực 1

13 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 042 Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương – Gia Lai Xã Diên Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1

14 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 060 Trường TC nghề số 15 Ph. Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai. Khu vực 1

15 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 061 Trường TC nghề số 21 Ph. Thống Nhất, thành phố Pleiku, Gia Lai. Khu vực 1

16 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 062 Trường CĐ nghề số 05 Chi nhánh Gia Lai Ph. Thắng Lợi, thành phố Pleiku, Gia Lai. Khu vực 1

17 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 069 Trường TC Y tế Gia Lai Xã Trà Đa, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1

18 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 070 Trường TC VH-NT Gia Lai P. Chi Lăng, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1

19 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 071 Trường Thiếu sinh quân- Quân khu V Ph. Thống nhất, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1

20 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 072 Trường TH, THCS, THPT Nguyễn văn Linh Xã Diên Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1

21 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 073 Trường Bổ túc văn hóa Gia Lai Kon Tum Thành phố Kon Tum Khu vực 1

22 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 076 Trường Trung học lâm nghiệp Tây Nguyên Phường Chi Lăng, Tp. Pleiku Khu vực 1

23 38 Gia Lai 01 Thành phố Pleiku 094 Trường CĐSP Gia Lai Ph. Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai Khu vực 1

24 38 Gia Lai 02 Huyện Chư Păh 007 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 21 Quang Trung, TTr. Phú Hòa, H. Chư Păh, Gia Lai Khu vực 1

25 38 Gia Lai 02 Huyện Chư Păh 008 Trường THPT Ya Ly TTr. Ia Ly, H. Chư Păh, Gia Lai Khu vực 1

26 38 Gia Lai 02 Huyện Chư Păh 043 Trường THPT Phạm Hồng Thái Xã Ia Khương, H. Chư Păh, Gia Lai Khu vực 1

27 38 Gia Lai 02 Huyện Chư Păh 047 TT GDTX Chư Păh TTr. Phú Hoà, H. Chư Păh, Gia Lai Khu vực 1

28 38 Gia Lai 02 Huyện Chư Păh 080 TT GDNN-GDTX Chư Păh TTr. Phú Hoà, H. Chư Păh, Gia Lai Khu vực 1

29 38 Gia Lai 03 Huyện Mang Yang 009 Trường THPT Trần Hưng Đạo Đường Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, H. Mang Yang, Gia Lai Khu vực 1

30 38 Gia Lai 03 Huyện Mang Yang 041 Trường THCS&THPT Kpă Klơng Xã Kon Thụp, H. Mang Yang,Gia Lai Khu vực 1

31 38 Gia Lai 03 Huyện Mang Yang 067 TT DN&GDTX Mang Yang TTr. Kon Dơng, H. Mang Yang, Gia Lai Khu vực 1

32 38 Gia Lai 03 Huyện Mang Yang 092 TT GDNN-GDTX Mang Yang TTr. Kon Dơng, H. Mang Yang, Gia Lai Khu vực 1

33 38 Gia Lai 04 Huyện KBang 010 Trường THPT Lương Thế Vinh TTr. KBang, H. KBang , Gia Lai Khu vực 1

34 38 Gia Lai 04 Huyện KBang 040 Trường THPT Anh hùng Núp Xã Kông Lơng Khơng, KBang, Gia Lai Khu vực 1

35 38 Gia Lai 04 Huyện KBang 048 TT DN&GDTX KBang TTr. KBang, H. KBang , Gia Lai Khu vực 1

36 38 Gia Lai 04 Huyện KBang 079 TT GDNN-GDTX KBang TTr. KBang, H. KBang , Gia Lai Khu vực 1

37 38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê 011 Trường THPT Quang Trung 27 Chu Văn An, Ph. An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai Khu vực 1

38 38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê 012 Trường THPT Nguyễn Khuyến 194 Quang Trung, Ph. An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai Khu vực 1

39 38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê 028 TT GDTX An Khê Ph. Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai Khu vực 1

40 38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê 031 Trường THPT Nguyễn Trãi Đường Lê Thị Hồng Gấm, Ph. An Bình, thị xã An Khê, Gia Lai Khu vực 1

41 38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê 058 Trường TC nghề An Khê Ph. An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai. Khu vực 1

42 38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê 074 Trường THPT Dân Tộc Nội Trú Đông Gia Lai Ph. An Tân, TX An Khê, Gia Lai Khu vực 1 DTNT

43 38 Gia Lai 05 Thị xã An Khê 093 TT GDNN-GDTX An Khê 39 Hoàng Hoa Thám, Ph. Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai Khu vực 1

44 38 Gia Lai 06 Huyện Kông Chro 013 Trường THPT Hà Huy Tập TTr. Kông Chro, H. Kông Chro, Gia Lai Khu vực 1

45 38 Gia Lai 06 Huyện Kông Chro 049 TT GDTX Kông Chro TTr. Kông Chro, H. Kông Chro, Gia Lai Khu vực 1

46 38 Gia Lai 06 Huyện Kông Chro 089 TT GDNN-GDTX Kông Chro TTr. Kông Chro, H. Kông Chro, Gia Lai Khu vực 1

47 38 Gia Lai 07 Huyện Đức Cơ 014 Trường THPT Lê Hoàn TTr. Chư Ty, H. Đức Cơ, Gia Lai Khu vực 1

48 38 Gia Lai 07 Huyện Đức Cơ 038 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Xã Ia Nan, H. Đức Cơ, Gia Lai Khu vực 1

49 38 Gia Lai 07 Huyện Đức Cơ 050 TT GDTX Đức Cơ Số 04 Hai Bà Trưng, TTr. Chư Ty, H. Đức Cơ, Gia Lai Khu vực 1

50 38 Gia Lai 07 Huyện Đức Cơ 063 Trường THPT Tôn Đức Thắng Xã Ia Din, H. Đức Cơ, Gia Lai Khu vực 1

51 38 Gia Lai 07 Huyện Đức Cơ 078 TT GDNN-GDTX Đức Cơ Số 04 Hai Bà Trưng, TTr. Chư Ty, H. Đức Cơ, Gia Lai Khu vực 1

52 38 Gia Lai 08 Huyện Chư Prông 015 Trường THPT Lê Quý Đôn TTr. Chư Prông, H. Chư Prông , Gia Lai Khu vực 1

53 38 Gia Lai 08 Huyện Chư Prông 030 Trường THPT Trần Phú Xã Thăng Hưng, H. Chư Prông, Gia Lai. Khu vực 1

54 38 Gia Lai 08 Huyện Chư Prông 051 TT DN&GDTX Chư Prông TTr. Chư Prông, H. Chư Prông, Gia Lai Khu vực 1

55 38 Gia Lai 08 Huyện Chư Prông 065 Trường THPT Pleime Xã Ia Ga, H. Chư Prông, Gia Lai Khu vực 1

56 38 Gia Lai 08 Huyện Chư Prông 084 TT GDNN-GDTX Chư Prông TTr. Chư Prông, H. Chư Prông, Gia Lai Khu vực 1

57 38 Gia Lai 09 Huyện Chư Sê 016 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 06 Phan Đình Phùng,TTr. Chư Sê, H. Chư Sê, Gia Lai Khu vực 1

58 38 Gia Lai 09 Huyện Chư Sê 024 TT GDTX Chư Sê Xã Ia Pal, H. Chư Sê, Gia Lai Khu vực 1

59 38 Gia Lai 09 Huyện Chư Sê 039 Trường THPT Trường Chinh Thôn Thanh Bình, TTr. Chư Sê, Gia Lai Khu vực 1

60 38 Gia Lai 09 Huyện Chư Sê 044 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Xã Bờ Ngoong, H. Chư Sê, Gia Lai Khu vực 1

61 38 Gia Lai 09 Huyện Chư Sê 077 Trường THPT Trần Cao Vân Xã Ia Hlốp, H. Chư Sê, Gia Lai Khu vực 1

62 38 Gia Lai 09 Huyện Chư Sê 085 TT GDNN-GDTX Chư Sê Xã Ia Pal, H. Chư Sê, Gia Lai Khu vực 1

63 38 Gia Lai 10 Thị xã Ayun Pa 017 Trường THPT Lê Thánh Tông 70 Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa, Gia Lai Khu vực 1

64 38 Gia Lai 10 Thị xã Ayun Pa 027 TT GDTX Ayun Pa 71Nguyễn Huệ, Ph. Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai Khu vực 1

65 38 Gia Lai 10 Thị xã Ayun Pa 037 Trường THPT Lý Thường Kiệt 48 Nguyễn Viết Xuân, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, Gia Lai Khu vực 1

66 38 Gia Lai 10 Thị xã Ayun Pa 059 Trường TC nghề Ayun Pa Ph. Đoàn kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai. Khu vực 1

67 38 Gia Lai 10 Thị xã Ayun Pa 081 TT GDNN-GDTX Ayun Pa 71B Nguyễn Huệ, Ph. Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai Khu vực 1

68 38 Gia Lai 11 Huyện Krông Pa 019 Trường THPT Chu Văn An TTr. Phú Túc, H. Krông Pa, Gia Lai Khu vực 1

69 38 Gia Lai 11 Huyện Krông Pa 029 Trường THPT Nguyễn Du Xã Ia Sươm, H. Krông Pa, Gia Lai Khu vực 1

70 38 Gia Lai 11 Huyện Krông Pa 046 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Xã Ia Dreh, H. Krông Pa, Gia Lai Khu vực 1

71 38 Gia Lai 11 Huyện Krông Pa 052 TT GDTX Krông Pa TTr. Phú Túc, H. Krông Pa, Gia Lai Khu vực 1

72 38 Gia Lai 11 Huyện Krông Pa 088 TT GDNN-GDTX Krông Pa TTr. Phú Túc, H. Krông Pa, Gia Lai Khu vực 1

73 38 Gia Lai 12 Huyện Ia Grai 020 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng TTr. Ia Kha, H. Ia Grai, Gia Lai Khu vực 1

74 38 Gia Lai 12 Huyện Ia Grai 021 Trường THPT Phạm Văn Đồng Xã Ia Sao, H. Ia Grai, Gia Lai Khu vực 1

75 38 Gia Lai 12 Huyện Ia Grai 068 TT DN&GDTX Ia Grai 01 Hùng Vương, TTr. Ia Kha, H. Ia Grai, Gia Lai Khu vực 1

76 38 Gia Lai 12 Huyện Ia Grai 075 Trường THPT A Sanh Xã Ia Krăi, H. Ia Grai, Gia Lai Khu vực 1

77 38 Gia Lai 12 Huyện Ia Grai 091 TT GDNN-GDTX Ia Grai 01 Hùng Vương, TTr. Ia Kha, H. Ia Grai, Gia Lai Khu vực 1

78 38 Gia Lai 13 Huyện Đak Đoa 022 Trường THPT Nguyễn Huệ 154 Nguyễn Huệ, TTr. Đak Đoa, H. Đak Đoa, Gia Lai Khu vực 1

79 38 Gia Lai 13 Huyện Đak Đoa 035 Trường THPT Lê Hồng Phong Xã Nam Yang, H. Đak Đoa, Gia Lai Khu vực 1

80 38 Gia Lai 13 Huyện Đak Đoa 053 TT GDTX Đak Đoa TTr. Đak Đoa, H. Đak Đoa, Gia Lai Khu vực 1

81 38 Gia Lai 13 Huyện Đak Đoa 064 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Xã A Dơk, H. Đak Đoa, Gia Lai Khu vực 1

82 38 Gia Lai 13 Huyện Đak Đoa 082 TT GDNN-GDTX Đak Đoa TTr. Đak Đoa, H. Đak Đoa, Gia Lai Khu vực 1

83 38 Gia Lai 14 Huyện Ia Pa 033 Trường THPT Nguyễn Tất Thành Xã Ia Mrơn, H. Ia Pa, Gia Lai. Khu vực 1

84 38 Gia Lai 14 Huyện Ia Pa 036 Trường THPT Phan Chu Trinh Xã Ia Tul, H. Ia Pa, Gia Lai Khu vực 1

85 38 Gia Lai 14 Huyện Ia Pa 056 TT GDTX-HN Ia Pa TTr. Ia Pa, H. Ia Pa, Gia Lai Khu vực 1

86 38 Gia Lai 14 Huyện Ia Pa 083 TT GDNN-GDTX Ia Pa TTr. Ia Pa, H. Ia Pa, Gia Lai Khu vực 1

87 38 Gia Lai 15 Huyện Đak Pơ 045 Trường THPT Y Đôn TTr. Đak Pơ, H. Đak Pơ, Gia Lai Khu vực 1

88 38 Gia Lai 15 Huyện Đak Pơ 054 TT GDTX Đak Pơ TTr. Đak Pơ, H. Đak Pơ, Gia Lai Khu vực 1

89 38 Gia Lai 15 Huyện Đak Pơ 090 TT GDNN-GDTX Đak Pơ TTr. Đak Pơ, H. Đak Pơ, Gia Lai Khu vực 1

90 38 Gia Lai 16 Huyện Phú Thiện 018 Trường THPT Trần Quốc Tuấn TTr. Phú Thiện, H. Phú Thiện, Gia Lai Khu vực 1

91 38 Gia Lai 16 Huyện Phú Thiện 055 TT GDTX Phú Thiện TTr. Phú Thiện, H. Phú Thiện, Gia Lai Khu vực 1

92 38 Gia Lai 16 Huyện Phú Thiện 057 Trường THPT Võ Văn Kiệt Xã Ia Piar, H. Phú Thiện, Gia Lai. Khu vực 1

93 38 Gia Lai 16 Huyện Phú Thiện 087 TT GDNN-GDTX Phú Thiện TTr. Phú Thiện, H. Phú Thiện, Gia Lai Khu vực 1

94 38 Gia Lai 17 Huyện Chư Pưh 032 Trường THPT Nguyễn Thái Học TTr. Nhơn Hòa, H. Chư Pưh, Gia Lai. Khu vực 1

95 38 Gia Lai 17 Huyện Chư Pưh 066 TT GDTX-HN Chư Pưh TTr. Nhơn Hòa, H. Chư Pưh, Gia Lai Khu vực 1

96 38 Gia Lai 17 Huyện Chư Pưh 086 TT GDNN-GDTX Chư Pưh TTr. Nhơn Hòa, H. Chư Pưh, Gia Lai Khu vực 1

Tra cứu Thủ khoa thi THPT quốc gia 2017

Mít&Béo

Phản hồi

Phản hồi

No related posts.

Tra Cứu Mã Trường Thpt Quốc Gia 2022 Nghệ An

Tra cứu mã trường THPT Quốc Gia 2018 Nghệ An :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Trường Tên Trường Địa chỉ Khu Vực Loại hình

1 29 Nghệ An 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_29

Khu vực 3

2 29 Nghệ An 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_29

Khu vực 3

3 29 Nghệ An 01 Thành phố Vinh 002 THPT Huỳnh Thúc Kháng Số 62 Lê Hồng Phong – TP Vinh, Nghệ An Khu vực 2

4 29 Nghệ An 01 Thành phố Vinh 003 THPT Hà Huy Tập Số 8-Phan Bội Châu – TP Vinh, Nghệ An Khu vực 2

5 29 Nghệ An 01 Thành phố Vinh 004 THPT Lê Viết Thuật Khối 5 – Phường Trường Thi – TP Vinh, Nghệ An Khu vực 2

6 29 Nghệ An 01 Thành phố Vinh 005 THPT Nguyễn Trường Tộ – TP Vinh Khối Yên Toàn – Phường Hà Huy Tập – TP Vinh, Nghệ An Khu vực 2

7 29 Nghệ An 01 Thành phố Vinh 006 THPT Chuyên Phan Bội Châu Số 48 -Lê Hồng Phong – TP Vinh, Nghệ An Khu vực 2

8 29 Nghệ An 01 Thành phố Vinh 007 Chuyên Toán ĐH Vinh Đường Lê Duẩn – TP Vinh, Nghệ An Khu vực 2

9 29 Nghệ An 01 Thành phố Vinh 008 THPT DTNT Tỉnh Số 98 -Mai Hắc Đế – TP Vinh, Nghệ An Khu vực 2 DTNT

10 29 Nghệ An 01 Thành phố Vinh 009 THPT VTC Số 83- Ngư Hải Khu vực 2

11 29 Nghệ An 01 Thành phố Vinh 010 THPT Nguyễn Huệ Số 247B Lê Duẩn – TP Vinh, Nghệ An Khu vực 2

12 29 Nghệ An 01 Thành phố Vinh 011 PT Hermann Gmeiner Số 30 -Đường HERMAN – TP Vinh, Nghệ An Khu vực 2

13 29 Nghệ An 01 Thành phố Vinh 012 PT năng khiếu TDTT Nghệ An Số 98 – Đội Cung – TP. Vinh, Nghệ An Khu vực 2

14 29 Nghệ An 01 Thành phố Vinh 013 THPT DTNT Số 2 TP Vinh, Nghệ An Khu vực 2 DTNT

15 29 Nghệ An 01 Thành phố Vinh 098 THPT Nguyễn Trãi Số 9 -Mai Hắc đế , TP Vinh, Nghệ An Khu vực 2

16 29 Nghệ An 01 Thành phố Vinh 104 TTGDTX Vinh Ph. Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An Khu vực 2

17 29 Nghệ An 01 Thành phố Vinh 131 CĐ Nghề Kỹ thuật – Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc Nghi phú, Vinh, Nghệ An Khu vực 2

18 29 Nghệ An 01 Thành phố Vinh 132 CĐ Nghề Kỹ thuật Việt – Đức Hưng Dũng, Tp. Vinh Khu vực 2

19 29 Nghệ An 01 Thành phố Vinh 134 TC Nghề Kinh tế – Kỹ thuật Số 1 TP Vinh, Nghệ An Khu vực 2

20 29 Nghệ An 01 Thành phố Vinh 135 TC Nghề Kinh tế – Kỹ thuật – Công nghiệp Vinh Tp.Vinh, Nghệ An Khu vực 2

21 29 Nghệ An 01 Thành phố Vinh 140 TC Nghề số 4 – Bộ Quốc phòng Tp.Vinh, Nghệ An Khu vực 2

22 29 Nghệ An 01 Thành phố Vinh 141 TC Nghề Kinh tế – Công nghiệp – Tiểu Thủ CN Nghệ An Tp. Vinh, Nghệ An Khu vực 2

23 29 Nghệ An 01 Thành phố Vinh 145 TC KT-KT Hồng Lam Tp. Vinh, Nghệ An Khu vực 2

24 29 Nghệ An 01 Thành phố Vinh 153 Trần Đại Nghĩa Số 83-Ngư Hải – TP Vinh, Nghệ An Khu vực 2

25 29 Nghệ An 02 Thị xã Cửa Lò 014 THPT Cửa Lò TX Cửa Lò, Nghệ An Khu vực 2

26 29 Nghệ An 02 Thị xã Cửa Lò 099 THPT Cửa Lò 2 TX Cửa Lò, Nghệ An Khu vực 2

27 29 Nghệ An 02 Thị xã Cửa Lò 105 TTGDTX Số 2 Thị xã Cửa Lò, Nghệ An Khu vực 2

28 29 Nghệ An 02 Thị xã Cửa Lò 133 CĐ Nghề Du lịch – Thương mại Nghệ An TX Cửa Lò, Nghệ An Khu vực 2

29 29 Nghệ An 03 Huyện Quỳ Châu 016 THPT Quỳ Châu Thị trấn Tân Lạc – Huyện Quỳ Châu, Nghệ An Khu vực 1

30 29 Nghệ An 03 Huyện Quỳ Châu 106 TTGDTX Quỳ Châu Thị trấn Tân Lạc, Nghệ An Khu vực 1

31 29 Nghệ An 03 Huyện Quỳ Châu 152 Trung tâm GDNN- GDTX Quỳ Châu Thị trấn Tân Lạc, Nghệ An Khu vực 1

32 29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 017 THPT Quỳ Hợp 2 Xã Tam Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An Khu vực 1

33 29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 018 THPT Quỳ Hợp 1 Thị trấn Quỳ Hợp , Nghệ An Khu vực 1

34 29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 101 THPT Quỳ Hợp 3 Xã Châu Quang. Quỳ Hợp, Nghệ An Khu vực 1

35 29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 107 TTGDTX Quỳ Hợp Thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An Khu vực 1

36 29 Nghệ An 04 Huyện Quỳ Hợp 155 TTGDNN-GDTX Quỳ Hợp TT Quì Hợp, Nghệ An Khu vực 1

37 29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 024 THPT 1/5 Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn , Nghệ An Khu vực 1

38 29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 026 THPT Cờ Đỏ Xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn, Nghệ An Khu vực 1

39 29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 108 TTGDTX Nghĩa Đàn Thị trấn Nghĩa Đàn, Nghệ An Khu vực 1

40 29 Nghệ An 05 Huyện Nghĩa Đàn 156 TTGDNN-GDTX Nghĩa Đàn Thị trấn Nghĩa Đàn, Nghệ An Khu vực 1

41 29 Nghệ An 06 Huyện Quỳnh Lưu 029 THPT Quỳnh Lưu 1 Xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu , Nghệ An Khu vực 2 NT

42 29 Nghệ An 06 Huyện Quỳnh Lưu 030 THPT Quỳnh Lưu 2 Xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu , Nghệ An Khu vực 2 NT

43 29 Nghệ An 06 Huyện Quỳnh Lưu 031 THPT Quỳnh Lưu 3 Xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An Khu vực 2 NT

44 29 Nghệ An 06 Huyện Quỳnh Lưu 032 THPT Quỳnh Lưu 4 Xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu , Nghệ An Khu vực 1

45 29 Nghệ An 06 Huyện Quỳnh Lưu 033 THPT Nguyễn Đức Mậu Xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu , Nghệ An Khu vực 2 NT

46 29 Nghệ An 06 Huyện Quỳnh Lưu 035 THPT Cù Chính Lan Xã Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu, Nghệ An Khu vực 2 NT

47 29 Nghệ An 06 Huyện Quỳnh Lưu 102 THPT Lý Tự Trọng Thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An Khu vực 2 NT

48 29 Nghệ An 06 Huyện Quỳnh Lưu 109 TTGDTX Quỳnh Lưu Thị trấn Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An Khu vực 2 NT

49 29 Nghệ An 06 Huyện Quỳnh Lưu 138 TC Nghề Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Nghệ An Quỳnh Lưu, Nghệ An Khu vực 2 NT

50 29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 037 THPT Kỳ Sơn Thị trấn Mường xén, Nghệ An Khu vực 1

51 29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 110 TTGDTX Kỳ Sơn Thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn , Nghệ An Khu vực 1

52 29 Nghệ An 07 Huyện Kỳ Sơn 157 TTGDNN-GDTX Kỳ Sơn Thị Trấn Mường Xén, Kỳ Sơn, Nghệ An Khu vực 1

53 29 Nghệ An 08 Huyện Tương Dương 039 THPT Tương Dương 1 Thị trấn Hoà Bình, Tương Dương, Nghệ An Khu vực 1

54 29 Nghệ An 08 Huyện Tương Dương 040 THPT Tương Dương 2 Xã Tam Quang, Tương Dương , Nghệ An Khu vực 1

55 29 Nghệ An 08 Huyện Tương Dương 111 TTGDTX Tương Dương Thị trấn Hoà Bình, Tương Dương, Nghệ An Khu vực 1

56 29 Nghệ An 08 Huyện Tương Dương 158 TTGDNN-GDTX Tương Dương Thị trấn Hòa Bình, Tương Dương, Nghệ An Khu vực 1

57 29 Nghệ An 09 Huyện Con Cuông 042 THPT Con Cuông Thị trấn Con cuông, Con Cuông , Nghệ An Khu vực 1

58 29 Nghệ An 09 Huyện Con Cuông 043 THPT Mường Quạ Xã Môn Sơn, Con Cuông , Nghệ An Khu vực 1

59 29 Nghệ An 09 Huyện Con Cuông 112 TTGDTX Con Cuông Thị trấn Con Cuông , Nghệ An Khu vực 1

60 29 Nghệ An 09 Huyện Con Cuông 142 TC Nghề Dân tộc – Miền núi Nghệ An Bồng Khê, Con Cuông, Nghệ An Khu vực 1

61 29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 044 THPT Tân Kỳ Thị trấn Tân Kỳ, Tân Kỳ , Nghệ An Khu vực 1

62 29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 045 THPT Lê Lợi Xã Nghĩa Thái, Tân Kỳ , Nghệ An Khu vực 1

63 29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 047 THPT Tân Kỳ 3 Xã Tân An, Tân kỳ , Nghệ An Khu vực 1

64 29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 113 TTGDTX Tân Kỳ Xã Kỳ Sơn, Tân kỳ , Nghệ An Khu vực 1

65 29 Nghệ An 10 Huyện Tân Kỳ 159 TTGDNN-GDTX Tân Kỳ Xã Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An Khu vực 1

66 29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 048 THPT Yên Thành 2 Xã Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ An Khu vực 2 NT

67 29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 049 THPT Phan Thúc Trực Xã Công Thành, Yên Thành , Nghệ An Khu vực 2 NT

68 29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 050 THPT Bắc Yên Thành Xã Lăng Thành, Yên Thành , Nghệ An Khu vực 1

69 29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 051 THPT Lê Doãn Nhã Thị trấn Yên Thành, Yên Thành , Nghệ An Khu vực 2 NT

70 29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 052 THPT Yên Thành 3 Xã Quang Thành, Yên Thành , Nghệ An Khu vực 1

71 29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 054 THPT Phan Đăng Lưu Thị trấn yên Thành , Nghệ An Khu vực 2 NT

72 29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 100 THPT Trần Đình Phong Xã Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An Khu vực 2 NT

73 29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 114 TTGDTX Yên Thành Thị trấn yên Thành , Nghệ An Khu vực 2 NT

74 29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 127 THPT Nam Yên Thành Xã Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An Khu vực 2 NT

75 29 Nghệ An 11 Huyện Yên Thành 137 TC Nghề Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Yên Thành Yên Thành, Nghệ An Khu vực 2 NT

76 29 Nghệ An 12 Huyện Diễn Châu 055 THPT Diễn Châu 2 Xã Diễn Hồng, Diễn châu , Nghệ An Khu vực 2 NT

77 29 Nghệ An 12 Huyện Diễn Châu 056 THPT Diễn Châu 3 Xã Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An Khu vực 2 NT

78 29 Nghệ An 12 Huyện Diễn Châu 057 THPT Diễn Châu 4 Xã Diễn Mỹ, Diễn châu , Nghệ An Khu vực 2 NT

79 29 Nghệ An 12 Huyện Diễn Châu 058 THPT Nguyễn Văn Tố Xã Diễn Phong, Diễn Châu , Nghệ An Khu vực 2 NT

80 29 Nghệ An 12 Huyện Diễn Châu 059 THPT Ngô Trí Hoà Thị trấn Diễn Châu , Nghệ An Khu vực 2 NT

81 29 Nghệ An 12 Huyện Diễn Châu 061 THPT Nguyễn Xuân Ôn Thị trấn Diễn Châu , Nghệ An Khu vực 2 NT

82 29 Nghệ An 12 Huyện Diễn Châu 062 THPT Diễn Châu 5 Xã Diễn Thọ, Diễn Châu , Nghệ An Khu vực 2 NT

83 29 Nghệ An 12 Huyện Diễn Châu 103 THPT Quang Trung Xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An Khu vực 2 NT

84 29 Nghệ An 12 Huyện Diễn Châu 115 TTGDTX Diễn Châu Thị trấn Diễn Châu, Nghệ An Khu vực 2 NT

85 29 Nghệ An 12 Huyện Diễn Châu 129 THPT Nguyễn Du Xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An Khu vực 2 NT

86 29 Nghệ An 12 Huyện Diễn Châu 154 Trung tâm GDNN- GDTX Diễn Châu Thị trấn Diễn Châu, Nghệ An Khu vực 2 NT

87 29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 063 THPT Anh Sơn 3 Xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn , Nghệ An Khu vực 1

88 29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 064 THPT Anh Sơn 1 Xã Thạch Sơn, Anh Sơn , Nghệ An Khu vực 1

89 29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 065 THPT Anh Sơn 2 Xã Lĩnh Sơn , Anh Sơn , Nghệ An Khu vực 1

90 29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 116 TTGDTX Anh Sơn Thị trấn Anh Sơn , Nghệ An Khu vực 1

91 29 Nghệ An 13 Huyện Anh Sơn 161 TTGDNN-GDTX Anh Sơn Thị trấn Anh Sơn , Nghệ An Khu vực 1

92 29 Nghệ An 14 Huyện Đô Lương 067 THPT Đô Lương 3 Xã Quang Sơn, Đô Lương , Nghệ An Khu vực 2 NT

93 29 Nghệ An 14 Huyện Đô Lương 068 THPT Đô Lương 1 Xã Đà Sơn, Đô Lương , Nghệ An Khu vực 2 NT

94 29 Nghệ An 14 Huyện Đô Lương 069 THPT Đô Lương 2 Xã Lam Sơn. Đô Lương , Nghệ An Khu vực 1

95 29 Nghệ An 14 Huyện Đô Lương 071 THPT Văn Tràng Xã Văn Sơn, Đô Lương , Nghệ An Khu vực 2 NT

96 29 Nghệ An 14 Huyện Đô Lương 072 THPT Duy Tân Xã Tân Sơn, Đô Lương , Nghệ An Khu vực 2 NT

97 29 Nghệ An 14 Huyện Đô Lương 117 TTGDTX Đô Lương Xã Đà Sơn, Đô Lương , Nghệ An Khu vực 2 NT

98 29 Nghệ An 14 Huyện Đô Lương 128 THPT Đô Lương 4 Xã Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An Khu vực 2 NT

99 29 Nghệ An 14 Huyện Đô Lương 139 TC Nghề Kinh tế – Kỹ thuật Đô Lương Đô Lương, Nghệ An Khu vực 2 NT

100 29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 073 THPT Thanh Chương 3 Xã Phong Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An Khu vực 1

101 29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 074 THPT Nguyễn Sỹ Sách Xã Thanh Dương, Thanh Chương , Nghệ An Khu vực 1

102 29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 075 THPT Đặng Thúc Hứa Xã Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An Khu vực 1

103 29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 076 THPT Nguyễn Cảnh Chân Thị trấn Dùng, Thanh Chương, Nghệ An Khu vực 2 NT

104 29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 078 THPT Thanh Chương 1 Thị trấn Dùng, Thanh Chương, Nghệ An Khu vực 2 NT

105 29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 079 THPT Đặng Thai Mai Xã Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An Khu vực 2 NT

106 29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 118 TTGDTX Thanh Chương Thị trấn Dùng, Thanh Chương, Nghệ An Khu vực 2 NT

107 29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 123 THPT Cát Ngạn Xã Thanh liên, Thanh Chương, Nghệ An Khu vực 1

108 29 Nghệ An 15 Huyện Thanh Chương 162 TTGDNN-GDTX Thanh Chương Thị trấn Dùng, Thanh Chương, Nghệ An Khu vực 2 NT

109 29 Nghệ An 16 Huyện Nghi Lộc 080 THPT Nghi Lộc 3 Xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An Khu vực 2 NT

110 29 Nghệ An 16 Huyện Nghi Lộc 081 THPT Nguyễn Duy Trinh Thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An Khu vực 2 NT

111 29 Nghệ An 16 Huyện Nghi Lộc 082 THPT Nghi Lộc 2 Xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An Khu vực 2 NT

112 29 Nghệ An 16 Huyện Nghi Lộc 084 THPT Nguyễn Thức Tự Thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An Khu vực 2 NT

113 29 Nghệ An 16 Huyện Nghi Lộc 085 THPT Nghi Lộc 4 Xã Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An Khu vực 2 NT

114 29 Nghệ An 16 Huyện Nghi Lộc 119 TTGDTX Nghi Lộc Thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An Khu vực 2 NT

115 29 Nghệ An 16 Huyện Nghi Lộc 126 THPT Nghi Lộc 5 Xã Nghi Lâm, Nghi lộc, Nghệ An Khu vực 1

116 29 Nghệ An 16 Huyện Nghi Lộc 143 TC Nghề Kinh tế – Kỹ thuật Nghi Lộc Nghi Lộc, Nghệ An Khu vực 2 NT

117 29 Nghệ An 17 Huyện Nam Đàn 087 THPT Nam Đàn 1 Thị trấn Nam Đàn, Nam Đàn, Nghệ An Khu vực 2 NT

118 29 Nghệ An 17 Huyện Nam Đàn 088 THPT Nam Đàn 2 Xã Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An Khu vực 2 NT

119 29 Nghệ An 17 Huyện Nam Đàn 089 THPT Kim Liên Xã Kim Liên, Nam Đàn , Nghệ An Khu vực 2 NT

120 29 Nghệ An 17 Huyện Nam Đàn 090 THPT Sào Nam Xã Xuân Hoà, Nam Đàn, Nghệ An Khu vực 2 NT

121 29 Nghệ An 17 Huyện Nam Đàn 120 TTGDTX Nam Đàn Thị trấn Nam Đàn , Nghệ An Khu vực 2 NT

122 29 Nghệ An 17 Huyện Nam Đàn 124 THPT Mai Hắc Đế Xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An Khu vực 2 NT

123 29 Nghệ An 17 Huyện Nam Đàn 130 Trường Quân sự Quân khu 4 Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An Khu vực 2 NT

124 29 Nghệ An 17 Huyện Nam Đàn 160 TTGDNN-GDTX Nam Đàn Thị trấn Nam Đàn , Nghệ An Khu vực 2 NT

125 29 Nghệ An 18 Huyện Hưng Nguyên 092 THPT Lê Hồng Phong Xã Hưng Thông, Hưng Nguyên, Nghệ An Khu vực 2 NT

126 29 Nghệ An 18 Huyện Hưng Nguyên 093 THPT Phạm Hồng Thái Xã Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An Khu vực 2 NT

127 29 Nghệ An 18 Huyện Hưng Nguyên 094 THPT Thái Lão Thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An Khu vực 2 NT

128 29 Nghệ An 18 Huyện Hưng Nguyên 095 THPT Đinh Bạt Tụy Xã Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An Khu vực 2 NT

129 29 Nghệ An 18 Huyện Hưng Nguyên 121 TTGDTX Hưng Nguyên Thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An Khu vực 2 NT

130 29 Nghệ An 18 Huyện Hưng Nguyên 125 THPT Nguyễn Trường Tộ Xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An Khu vực 2 NT

131 29 Nghệ An 18 Huyện Hưng Nguyên 163 TTGDNN-GDTX Hưng Nguyên Thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An Khu vực 2 NT

132 29 Nghệ An 19 Huyện Quế Phong 097 THPT Quế Phong Thị trấn Kim Sơn, Quế Phong, Nghệ An Khu vực 1

133 29 Nghệ An 19 Huyện Quế Phong 122 TTGDTX Quế Phong Xã Mường Nọc, Quế Phong , Nghệ An Khu vực 1

134 29 Nghệ An 19 Huyện Quế Phong 164 TTGDNN-GDTX Quế Phong Xã Mường Nọc, Nghệ An Khu vực 1

135 29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 020 THPT Sông Hiếu TX Thái Hòa, Nghệ An Khu vực 2

136 29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 021 THPT Đông Hiếu Xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, Nghệ An Khu vực 2

137 29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 023 THPT Thái Hoà Thị xã Thái Hoà, Nghệ An Khu vực 2

138 29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 025 THPT Tây Hiếu Xã Tây Hiếu, TX. Thái Hòa , Nghệ An Khu vực 1

139 29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 136 TC Nghề Kinh tế – Kỹ thuật Miền Tây Long Sơn, TX Thái Hòa, Nghệ An Khu vực 1

140 29 Nghệ An 20 Thị Xã Thái Hòa 144 TTGDTX Thái Hòa Phường Quang Tiến, TX Thái Hòa , Nghệ An Khu vực 1

141 29 Nghệ An 21 Thị Xã Hoàng Mai 027 THPT Bắc Quỳnh Lưu Xã Quỳnh Xuân, Tx. Hoàng Mai, Nghệ An Khu vực 2

142 29 Nghệ An 21 Thị Xã Hoàng Mai 034 THPT Hoàng Mai Xã Quỳnh Thiện, Tx. Hoàng Mai, Nghệ An Khu vực 2

143 29 Nghệ An 21 Thị Xã Hoàng Mai 036 THPT Hoàng Mai 2 Phường Quỳnh Xuân, Tx. Hoàng Mai, Nghệ An Khu vực 2

144 29 Nghệ An 21 Thị Xã Hoàng Mai 150 THPT Bắc Quỳnh Lưu (trước năm 2013) Xã Quỳnh Xuân, Tx. Hoàng Mai, Nghệ An Khu vực 2 NT

145 29 Nghệ An 21 Thị Xã Hoàng Mai 151 THPT Hoàng Mai (trước năm 2013) Xã Quỳnh Thiện, Tx. Hoàng Mai, Nghệ An Khu vực 2 NT

Tra cứu Thủ khoa thi THPT quốc gia 2017

Mít&Béo

Phản hồi

Phản hồi

Tra Cứu Mã Trường Thpt Quốc Gia 2022 Quảng Ninh

Tra cứu mã trường THPT Quốc Gia 2018 Quảng Ninh :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Trường Tên Trường Địa chỉ Khu Vực Loại hình

1 17 Quảng Ninh 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_17 P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2

2 17 Quảng Ninh 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_17 P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2

3 17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 001 THPT Chuyên Hạ Long P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2

4 17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 002 TT HN&GDTX tỉnh P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2

5 17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 003 PT DTNT tỉnh P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2 DTNT

6 17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 004 THPT Hòn Gai P. Hồng Hải, TP Hạ Long Khu vực 2

7 17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 005 THPT Ngô Quyền P. Cao Thắng, TP Hạ Long Khu vực 2

8 17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 006 THPT Vũ Văn Hiếu P. Hà Tu, TP Hạ Long Khu vực 2

9 17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 007 THPT Bãi Cháy P. Bãi Cháy, TP Hạ Long Khu vực 2

10 17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 008 THCS&THPT Lê Thánh Tông P. Hồng Hà, TP Hạ Long Khu vực 2

11 17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 009 THPT Hạ Long P. Cao Xanh, TP Hạ Long Khu vực 2

12 17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 010 TH THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm P. Hà Khẩu, TP Hạ Long Khu vực 2

13 17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 011 TH-THCS-THPT Văn Lang P. Hồng Gai, TP. Hạ Long Khu vực 2

14 17 Quảng Ninh 01 Thành phố Hạ Long 012 TH-THCS-THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long P. Cao Xanh, TP Hạ Long Khu vực 2

15 17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 013 THPT Cẩm Phả P. Cẩm Thành, TP Cẩm Phả Khu vực 2

16 17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 014 THPT Lê Hồng Phong P. Cẩm Phú, TP Cẩm Phả Khu vực 2

17 17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 015 THPT Cửa Ông P. Cửa Ông, TP Cẩm Phả Khu vực 2

18 17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 016 THPT Lê Quý Đôn P. Quang Hanh, TP Cẩm Phả Khu vực 1

19 17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 017 THPT Mông Dương P. Mông Dương, TP Cẩm Phả Khu vực 1

20 17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 018 THPT Lương Thế Vinh P. Cẩm Trung, TP Cẩm Phả Khu vực 2

21 17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 019 THPT Hùng Vương P. Cẩm Phú, TP Cẩm Phả Khu vực 2

22 17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 020 Trung Tâm GDNN&GDTX Cẩm Phả P. Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả Khu vực 2

23 17 Quảng Ninh 02 Thành phố Cẩm Phả 021 CĐ Công nghiệp Cẩm Phả P. Cẩm Thuỷ, TP Cẩm Phả Khu vực 2

24 17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 022 THPT Uông Bí P. Quang Trung, TP Uông Bí Khu vực 2

25 17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 023 THPT Hoàng Văn Thụ P. Vàng Danh, TP Uông Bí Khu vực 1

26 17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 024 Trung Tâm GDNN&GDTX Uông Bí P. Quang Trung, TP Uông Bí Khu vực 2

27 17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 025 THPT Hồng Đức P. Quang Trung, TP Uông Bí Khu vực 2

28 17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 026 THPT Nguyễn Tất Thành P. Phương Đông, TP Uông Bí Khu vực 1

29 17 Quảng Ninh 03 Thành phố Uông Bí 027 CĐ Công nghiệp và Xây dựng P. Phương Đông, TP Uông Bí Khu vực 1

30 17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 028 THPT Trần Phú P. Ka Long, TP Móng Cái Khu vực 2

31 17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 029 THPT Lý Thường Kiệt X. Hải Tiến, TP Móng Cái Khu vực 1

32 17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 030 THCS&THPT Chu Văn An P. Trần Phú, TP Móng Cái Khu vực 2

33 17 Quảng Ninh 04 Thành phố Móng Cái 031 Trung Tâm GDNN&GDTX Móng Cái P. Hoà Lạc, TP Móng Cái Khu vực 2

34 17 Quảng Ninh 05 Huyện Bình Liêu 032 THPT Bình Liêu TT. Bình Liêu, Huyện Bình Liêu Khu vực 1

35 17 Quảng Ninh 05 Huyện Bình Liêu 033 THCS&THPT Hoành Mô X. Hoành Mô, Huyện Bình Liêu Khu vực 1

36 17 Quảng Ninh 05 Huyện Bình Liêu 034 Trung tâm GDNN&GDTX Bình Liêu TT. Bình Liêu, Huyện Bình Liêu Khu vực 1

37 17 Quảng Ninh 06 Huyện Đầm Hà 035 THPT Đầm Hà TT. Đầm Hà, Huyện Đầm Hà Khu vực 2 NT

38 17 Quảng Ninh 06 Huyện Đầm Hà 036 THCS&THPT Lê Lợi X. Quảng Tân, Huyện Đầm Hà Khu vực 1

39 17 Quảng Ninh 06 Huyện Đầm Hà 037 Trung Tâm GDNN&GDTX Đầm Hà TT. Đầm Hà, Huyện Đầm Hà Khu vực 2 NT

40 17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 038 THPT Quảng Hà TT. Quảng Hà, Huyện Hải Hà Khu vực 2 NT

41 17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 039 THPT Nguyễn Du TT. Quảng Hà, Huyện Hải Hà Khu vực 2 NT

42 17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 040 Trung Tâm GDNN&GDTX Hải Hà TT. Quảng Hà, Huyện Hải Hà Khu vực 2 NT

43 17 Quảng Ninh 07 Huyện Hải Hà 041 THCS&THPT Đường Hoa Cương X. Quảng Long, Huyện Hải Hà Khu vực 1

44 17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 042 THPT Tiên Yên TT. Tiên Yên, Huyện Tiên Yên Khu vực 2 NT

45 17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 043 THPT Hải Đông X. Đông Hải, Huyện Tiên Yên Khu vực 1

46 17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 044 THPT Nguyễn Trãi X. Tiên Lãng, Huyện Tiên Yên Khu vực 1

47 17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 045 Trung Tâm GDNN&GDTX Tiên Yên TT. Tiên Yên, Huyện Tiên Yên Khu vực 2 NT

48 17 Quảng Ninh 08 Huyện Tiên Yên 046 PT DTNT THCS&THPT Tiên Yên X. Tiên Lãng, Huyện Tiên Yên Khu vực 1 DTNT

49 17 Quảng Ninh 09 Huyện Ba Chẽ 047 THPT Ba Chẽ TT. Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ Khu vực 1

50 17 Quảng Ninh 09 Huyện Ba Chẽ 048 Trung Tâm GDNN – GDTX Ba Chẽ TT. Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ Khu vực 1

51 17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 049 THPT Đông Triều P. Đức Chính, TX Đông Triều Khu vực 2

52 17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 050 THPT Hoàng Quốc Việt P. Mạo Khê, TX Đông Triều Khu vực 1

53 17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 051 THPT Hoàng Hoa Thám X. Hoàng Quế, TX Đông Triều Khu vực 1

54 17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 052 THPT Lê Chân X. Thuỷ An, TX Đông Triều Khu vực 1

55 17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 053 THPT Trần Nhân Tông P. Mạo Khê, TX Đông Triều Khu vực 1

56 17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 054 THPT Nguyễn Bình X. Thuỷ An, TX Đông Triều Khu vực 1

57 17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 055 Trung Tâm GDNN&GDTX Đông Triều P. Mạo Khê, TX Đông Triều Khu vực 1

58 17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 056 ĐH Công nghiệp Quảng Ninh X. Yên Thọ, TX Đông Triều Khu vực 1

59 17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 057 TH-THCS&THPT Trần Hưng Đạo X. Yên Thọ, TX Đông Triều Khu vực 1

60 17 Quảng Ninh 10 Thị xã Đông Triều 076 THPT Đông Triều (Năm 2015 về trước) X. Đức Chính, H. Đông Triều, Quảng Ninh Khu vực 2 NT

61 17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 058 THPT Bạch Đằng P. Quảng Yên, TX Quảng Yên Khu vực 2

62 17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 059 THPT Minh Hà X. Cẩm La, TX Quảng Yên Khu vực 2

63 17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 060 THPT Đông Thành P. Minh Thành, TX Quảng Yên Khu vực 1

64 17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 061 THPT Yên Hưng P. Quảng Yên, TX Quảng Yên Khu vực 2

65 17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 062 THPT Trần Quốc Tuấn P. Minh Thành, TX Quảng Yên Khu vực 1

66 17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 063 THPT Ngô Gia Tự X. Liên Hoà, TX Quảng Yên Khu vực 2

67 17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 064 Trung Tâm GDNN&GDTX Quảng Yên P. Quảng Yên, TX Quảng Yên Khu vực 2

68 17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 077 THPT Bạch Đằng (Năm 2012 về trước) TT. Quảng Yên, H. Yên Hưng Khu vực 2 NT

69 17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 078 THPT Minh Hà (Năm 2012 về trước) X. Cẩm La, H. Yên Hưng Khu vực 2 NT

70 17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 079 THPT Yên Hưng (Năm 2012 về trước) TT. Quảng Yên, H. Yên Hưng Khu vực 2 NT

71 17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 080 THPT Ngô Gia Tự (Năm 2012 về trước) X. Liên Hoà, H. Yên Hưng Khu vực 2 NT

72 17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 081 Trung tâm GDHN-GDTX Quảng Yên (Năm 2012 về trước) TT. Quảng Yên, H. Yên Hưng Khu vực 2 NT

73 17 Quảng Ninh 11 Thị xã Quảng Yên 082 Trường CĐ Nông lâm Đông bắc

Khu vực 2

74 17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ 065 THPT Hoành Bồ TT. Trới, Huyện Hoành Bồ Khu vực 2 NT

75 17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ 066 THPT Quảng La X. Quảng La, Huyện Hoành Bồ Khu vực 1

76 17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ 067 THPT Thống Nhất X. Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ Khu vực 1

77 17 Quảng Ninh 12 Huyện Hoành Bồ 068 Trung Tâm GDNN&GDTX Hoành Bồ TT. Trới, Huyện Hoành Bồ Khu vực 2 NT

78 17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 069 THPT Hải Đảo X. Hạ Long, Huyện Vân Đồn Khu vực 2 NT

79 17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 070 THPT Quan Lạn X. Quan Lạn, Huyện Vân Đồn Khu vực 1

80 17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 071 THPT Trần Khánh Dư X. Đông Xá, Huyện Vân Đồn Khu vực 1

81 17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 071 THPT Trần Khánh Dư X. Đông Xá, Huyện Vân Đồn Khu vực 1

82 17 Quảng Ninh 13 Huyện Vân Đồn 072 Trung Tâm GDNN&GDTX Vân Đồn X. Hạ Long, Huyện Vân Đồn Khu vực 2 NT

83 17 Quảng Ninh 14 Huyện Cô Tô 073 THPT Cô Tô TT. Cô Tô, Huyện Cô Tô Khu vực 1

84 17 Quảng Ninh 14 Huyện Cô Tô 074 Trung Tâm GDNN&GDTX Cô Tô TT. Cô Tô, Huyện Cô Tô Khu vực 1

Tra cứu Thủ khoa thi THPT quốc gia 2017

Mít&Béo

Phản hồi

Phản hồi

No related posts.

Tra Cứu Mã Trường Thpt Quốc Gia 2022 Kiên Giang

Tra cứu mã trường THPT Quốc Gia 2018 Kiên Giang :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Trường Tên Trường Địa chỉ Khu Vực Loại hình

1 54 Kiên Giang 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_54

Khu vực 3

2 54 Kiên Giang 00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an tại ngũ_54

Khu vực 3

3 54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 001 THPT Nguyễn Trung Trực 393 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P Vĩnh Thanh, Tp Rạch Giá, Kiên Giang Khu vực 2

4 54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 002 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Trần Công Án, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá, Kiên Giang Khu vực 2

5 54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 003 THPT Nguyễn Hùng Sơn 14 Mai Thị Hồng Hạnh, P Rạch Sỏi, Tp Rạch Giá, Kiên Giang Khu vực 2

6 54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 004 THPT iSCHOOL Rạch Giá 487/15 Nguyễn Trung Trực, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá, Kiên Giang Khu vực 2

7 54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 005 Trung cấp Kỹ thuật- Nghiệp vụ Kiên Giang 31 Chi Lăng, P Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá, Kiên Giang Khu vực 2

8 54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 013 PT Dân tộc Nội trú tỉnh Kiên Giang 196 Đường Đống Đa, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá, Kiên Giang Khu vực 2 DTNT

9 54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 022 Trung tâm GDTX tỉnh Kiên Giang C5 – Đặng Huyền Thông, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá, Kiên Giang Khu vực 2

10 54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 041 THPT Phó Cơ Điều Lê Hồng Phong, P An Hoà, Tp Rạch Giá, Kiên Giang Khu vực 2

11 54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 061 THPT Ngô Sĩ Liên X Phi Thông, Tp Rạch Giá, Kiên Giang Khu vực 1

12 54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 079 Cao đẳng Nghề tỉnh Kiên Giang 1022 Nguyễn Trung Trực, P An Hoà, Tp Rạch Giá, Kiên Giang Khu vực 2

13 54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 085 PT Đức Trí Không Khu vực 2

14 54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 087 CĐ Cộng đồng Kiên Giang 217 Chu Văn An, P An Hòa, Tp Rạch Giá, Kiên Giang Khu vực 2

15 54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 088 Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang 425 Mạc Cửu, P Vĩnh Thanh, Tp Rạch Giá, Kiên Giang Khu vực 2

16 54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 089 CĐ Sư phạm Kiên Giang 449 Nguyễn Chí Thanh, P Rạch Sỏi, Tp Rạch Giá, Kiên Giang Khu vực 2

17 54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 090 CĐ Y tế Kiên Giang 14 Phạm Ngọc Thạch, P Vĩnh Thanh, Tp Rạch Giá, Kiên Giang Khu vực 2

18 54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 091 Chính trị tỉnh Kiên Giang 84 Đường Lạc Hồng Khu vực 2

19 54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 092 THPT Võ Văn Kiệt Lô 7-9, Đường Tôn Đức Thắng Khu vực 2

20 54 Kiên Giang 01 Thành phố Rạch Giá 093 PTNC iSchool Rạch Giá 487/15 Nguyễn Trung Trực, P Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá, Kiên Giang Khu vực 2

21 54 Kiên Giang 02 Thị xã Hà Tiên 006 THPT Nguyễn Thần Hiến 10 Tỉnh lộ 28, P Pháo Đài, Tx Hà Tiên, Kiên Giang Khu vực 2

22 54 Kiên Giang 02 Thị xã Hà Tiên 043 Trung tâm GDTX TX Hà Tiên 08 Tỉnh lộ 28, P Pháo Đài, Tx Hà Tiên , Kiên Giang Khu vực 2

23 54 Kiên Giang 02 Thị xã Hà Tiên 095 Trung tâm GDNN-GDTX TX Hà Tiên 08 Tỉnh lộ 28, P Pháo Đài, Tx Hà Tiên , Kiên Giang Khu vực 2

24 54 Kiên Giang 03 Huyện Kiên Lương 007 THPT Kiên Lương TT Kiên Lương, H Kiên Lương, Kiên Giang Khu vực 1

25 54 Kiên Giang 03 Huyện Kiên Lương 044 Trung tâm GDTX Kiên Lương TT Kiên Lương, H Kiên Lương, Kiên Giang Khu vực 1

26 54 Kiên Giang 03 Huyện Kiên Lương 076 THPT Ba Hòn TT Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang Khu vực 1

27 54 Kiên Giang 03 Huyện Kiên Lương 096 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Kiên Lương TT Kiên Lương, H Kiên Lương, Kiên Giang Khu vực 1

28 54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 008 THPT Hòn Đất TT Hòn Đất, H Hòn Đất, Kiên Giang Khu vực 2 NT

29 54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 038 THPT Sóc Sơn TT Sóc Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang Khu vực 1

30 54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 045 Trung tâm GDTX Hòn Đất TT Hòn Đất, Hòn Đất, Kiên Giang Khu vực 2 NT

31 54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 055 THPT Bình Sơn X Bình Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang Khu vực 2 NT

32 54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 062 THPT Phan Thị Ràng X Thổ Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang Khu vực 1

33 54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 071 THPT Nguyễn Hùng Hiệp X Mỹ Hiệp Sơn, H Hòn Đất,, Kiên Giang Khu vực 2 NT

34 54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 077 THPT Nam Thái Sơn X Nam Thái Sơn, H Hòn Đất, Kiên Giang Khu vực 2 NT

35 54 Kiên Giang 04 Huyện Hòn Đất 097 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hòn Đất TT Hòn Đất, Hòn Đất, Kiên Giang Khu vực 2 NT

36 54 Kiên Giang 05 Huyện Tân Hiệp 009 THPT Tân Hiệp TT Tân Hiệp, H Tân Hiệp, Kiên Giang Khu vực 2 NT

37 54 Kiên Giang 05 Huyện Tân Hiệp 011 THPT Thạnh Đông X Thạnh Đông A, H Tân Hiệp, Kiên Giang Khu vực 2 NT

38 54 Kiên Giang 05 Huyện Tân Hiệp 046 Trung tâm GDTX Tân Hiệp TT Tân Hiệp, H Tân Hiệp, Kiên Giang Khu vực 2 NT

39 54 Kiên Giang 05 Huyện Tân Hiệp 056 THPT Cây Dương X Tân Thành, H Tân Hiệp, Kiên Giang Khu vực 2 NT

40 54 Kiên Giang 05 Huyện Tân Hiệp 075 THPT Thạnh Tây X Thạnh Đông, H Tân Hiệp, Kiên Giang Khu vực 2 NT

41 54 Kiên Giang 05 Huyện Tân Hiệp 098 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tân Hiệp TT Tân Hiệp, H Tân Hiệp, Kiên Giang Khu vực 2 NT

42 54 Kiên Giang 06 Huyện Châu Thành 012 THPT Châu Thành TT Minh Lương, H Châu Thành, Kiên Giang Khu vực 1

43 54 Kiên Giang 06 Huyện Châu Thành 047 Trung tâm GDTX Châu Thành X Vĩnh Hòa Hiệp, H Châu Thành, Kiên Giang Khu vực 1

44 54 Kiên Giang 06 Huyện Châu Thành 067 THPT Mong Thọ X Mong Thọ, H Châu Thành, Kiên Giang Khu vực 2 NT

45 54 Kiên Giang 06 Huyện Châu Thành 099 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Châu Thành X Vĩnh Hòa Hiệp, H Châu Thành, Kiên Giang Khu vực 1

46 54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 014 THPT Giồng Riềng Lê Quý Đôn, TT Giồng Riềng, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1

47 54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 039 THPT Hòa Thuận X Ngọc Hòa, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1

48 54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 040 THPT Long Thạnh X Long Thạnh, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1

49 54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 048 Trung tâm GDTX Giồng Riềng TT Giồng Riềng, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1

50 54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 057 THPT Thạnh Lộc X Thạnh Lộc, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1

51 54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 063 THPT Hòa Hưng X Hoà Hưng, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1

52 54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 069 THPT Bàn Tân Định X Bàn Tân Định, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1

53 54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 082 Trung cấp Nghề DTNT tỉnh Kiên Giang X Long Thạnh, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1 DTNT

54 54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 084 THCS Thạnh Phước X Thạnh Phước, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1

55 54 Kiên Giang 07 Huyện Giồng Riềng 100 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Giồng Riềng TT Giồng Riềng, H Giồng Riềng, Kiên Giang Khu vực 1

56 54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 015 THPT Gò Quao TT Gò Quao, H Gò Quao, Kiên Giang Khu vực 1

57 54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 049 Trung tâm GDTX Gò Quao TT Gò Quao, H Gò Quao, Kiên Giang Khu vực 1

58 54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 064 THPT Định An X Định An, H Gò Quao, Kiên Giang Khu vực 1

59 54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 065 THPT Vĩnh Thắng X Vĩnh Thắng, H Gò Quao, Kiên Giang Khu vực 1

60 54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 070 THPT Vĩnh Hoà Hưng Bắc X Vĩnh Hoà Hưng Bắc, H Gò Quao, Kiên Giang Khu vực 1

61 54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 072 THPT Thới Quản X Thới Quản, H Gò Quao, Kiên Giang Khu vực 1

62 54 Kiên Giang 08 Huyện Gò Quao 101 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Gò Quao TT Gò Quao, H Gò Quao, Kiên Giang Khu vực 1

63 54 Kiên Giang 09 Huyện An Biên 016 THPT An Biên TT Thứ 3, H An Biên, Kiên Giang Khu vực 1

64 54 Kiên Giang 09 Huyện An Biên 042 THPT Đông Thái X Đông Thái, H An Biên, Kiên Giang Khu vực 1

65 54 Kiên Giang 09 Huyện An Biên 050 Trung tâm GDTX An Biên TT Thứ 3, H An Biên, Kiên Giang Khu vực 1

66 54 Kiên Giang 09 Huyện An Biên 068 THPT Nam Yên X Nam Yên, H An Biên, Kiên Giang Khu vực 1

67 54 Kiên Giang 09 Huyện An Biên 102 Trung tâm GDNN-GDTX huyện An Biên TT Thứ 3, H An Biên, Kiên Giang Khu vực 1

68 54 Kiên Giang 10 Huyện An Minh 017 THPT An Minh TT Thứ 11, H An Minh, Kiên Giang Khu vực 2 NT

69 54 Kiên Giang 10 Huyện An Minh 051 Trung tâm GDTX An Minh TT Thứ 11, H An Minh, Kiên Giang Khu vực 2 NT

70 54 Kiên Giang 10 Huyện An Minh 059 THPT Nguyễn Văn Xiện (trước 2017) X Tân Thạnh, H An Minh, Kiên Giang Khu vực 2 NT

71 54 Kiên Giang 10 Huyện An Minh 066 THPT Vân Khánh X Vân Khánh, H An Minh, Kiên Giang Khu vực 1

72 54 Kiên Giang 10 Huyện An Minh 094 THPT Nguyễn Văn Xiện (từ 2017) X Tân Thạnh, H An Minh, Kiên Giang Khu vực 1

73 54 Kiên Giang 10 Huyện An Minh 103 Trung tâm GDNN-GDTX huyện An Minh TT Thứ 11, H An Minh, Kiên Giang Khu vực 2 NT

74 54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 010 THPT Vĩnh Phong X Vĩnh Phong, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang Khu vực 1

75 54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 018 THPT Vĩnh Thuận TT Vĩnh Thuận, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang Khu vực 1

76 54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 052 Trung tâm GDTX Vĩnh Thuận TT Vĩnh Thuận, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang Khu vực 1

77 54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 060 THPT Vĩnh Bình Bắc X Vĩnh Bình Bắc, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang Khu vực 1

78 54 Kiên Giang 11 Huyện Vĩnh Thuận 104 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Vĩnh Thuận TT Vĩnh Thuận, H Vĩnh Thuận, Kiên Giang Khu vực 1

79 54 Kiên Giang 12 Huyện Phú Quốc 019 THPT Phú Quốc TT Dương Đông, H Phú Quốc, Kiên Giang Khu vực 1

80 54 Kiên Giang 12 Huyện Phú Quốc 020 THPT An Thới TT An Thới, H Phú Quốc, Kiên Giang Khu vực 1

81 54 Kiên Giang 12 Huyện Phú Quốc 053 Trung tâm GDTX Phú Quốc TT Dương Đông, H Phú Quốc, Kiên Giang Khu vực 1

82 54 Kiên Giang 12 Huyện Phú Quốc 080 THPT Dương Đông TT Dương Đông, H Phú Quốc, Kiên Giang Khu vực 1

83 54 Kiên Giang 12 Huyện Phú Quốc 105 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phú Quốc TT Dương Đông, H Phú Quốc, Kiên Giang Khu vực 1

84 54 Kiên Giang 13 Huyện Kiên Hải 021 THPT Kiên Hải X Hòn Tre, H Kiên Hải, Kiên Giang Khu vực 1

85 54 Kiên Giang 13 Huyện Kiên Hải 074 THPT Lại Sơn X Lại Sơn, H Kiên Hải, Kiên Giang Khu vực 1

86 54 Kiên Giang 13 Huyện Kiên Hải 081 THCS An Sơn X An Sơn, H Kiên Hải, Kiên Giang Khu vực 1

87 54 Kiên Giang 14 Huyện U Minh Thượng 058 THPT U Minh Thượng X Thạnh Yên, H U Minh Thượng, Kiên Giang Khu vực 1

88 54 Kiên Giang 14 Huyện U Minh Thượng 073 THPT Minh Thuận X Minh Thuận, H U Minh Thượng, Kiên Giang Khu vực 1

89 54 Kiên Giang 14 Huyện U Minh Thượng 078 THPT Vĩnh Hoà X Vĩnh Hoà, H U Minh Thượng, Kiên Giang Khu vực 1

90 54 Kiên Giang 14 Huyện U Minh Thượng 086 Trung cấp Nghề vùng U Minh Thượng X Thạnh Yên, H U Minh Thượng, Kiên Giang Khu vực 1

91 54 Kiên Giang 15 Huyện Giang Thành 054 THPT Thoại Ngọc Hầu X Tân Khánh Hòa, H Giang Thành, Kiên Giang Khu vực 1

92 54 Kiên Giang 15 Huyện Giang Thành 083 Trung tâm GDTX Giang Thành X Phú Lợi, H Giang Thành, Kiên Giang Khu vực 1

93 54 Kiên Giang 15 Huyện Giang Thành 106 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Giang Thành X Phú Lợi, H Giang Thành, Kiên Giang Khu vực 1

Tra cứu Thủ khoa thi THPT quốc gia 2017

Mít&Béo

Phản hồi

Phản hồi

No related posts.