Top 5 # Xem Nhiều Nhất Mã Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hcm Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Maubvietnam.com

Mã Trường, Mã Ngành Của Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh Năm 2022

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 cần điền đúng mã trường là IUH, và cần điền đúng mã ngành là 7480108 nếu đăng ký học ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính.

Từ ngày 15 đến 30-6, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2020, đồng thời đăng ký xét tuyển Đại học. Thí sinh cần tìm hiểu kỹ các thông tin để đảm bảo đăng ký dự thi chính xác.

Mã trường, mã ngành của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển (dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT) vào Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 cần điền đúng mã trường là IUH:

Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH sử dụng 04 phương thức xét tuyển:

a) Xét tuyển thẳng đối với học sinh giỏi Quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố (môn đạt giải có trong tổ hợp xét tuyển); Học sinh đạt giải các kỳ thi tay nghề cấp quốc gia có nghề đạt giải phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển; Học sinh trường chuyên có điểm học lực lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ khá trở lên; Học sinh có Chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên hoặc các Chứng chỉ quốc tế khác tương đương trong thời gian còn hiệu lực tính đến ngày 31/07/2020. b) Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 (các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 19.50 điểm. Điểm từng môn trong tổ hợp xét tuyển được tính như sau: (điểm trung bình cả năm lớp 10 + điểm trung bình cả năm lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3. Ví dụ điểm môn Toán trong tổ hợp xét tuyển được tính: (điểm trung bình cả năm môn Toán lớp 10 + điểm trung bình cả năm môn Toán lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 môn Toán lớp 12)/3, các môn còn lại được tính tương tự. c) Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. d) Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc Gia chúng tôi tổ chức năm 2020.

Thông tin chi tiết : www.iuh.edu.vn/tuyensinh

Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.hcm

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 *********

– Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, chúng tôi

– Điện thoại: (028) 38955858 (028) 3985 1932 (028) 3985 1917 Fax: (028) 38946268

– Website: chúng tôi – Website tuyển sinh: chúng tôi

– Email: tuyensinh@iuh.edu.vn

– Địa chỉ: 938 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

– Điện thoại:(0255) 2222 135, (0255) 6250075 – 0916 222135 – Fax: (0255) 3713858

– Website: http://www.iuh.edu.vn/QuangNgai/

Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020.

Tạo mọi điều kiện thuận tiện và tạo cơ hội tối đa cho thí sinh, đảm bảo công bằng, công khai.

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

đối với học sinh giỏi Quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố (môn đạt giải có trong tổ hợp xét tuyển); Học sinh đạt giải các kỳ thi tay nghề cấp quốc gia có nghề đạt giải phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển; Học sinh trường chuyên có điểm học lực lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ khá trở lên; Học sinh có Chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên hoặc các Chứng chỉ quốc tế khác tương đương trong thời gian còn hiệu lực tính đến ngày 31/07/2020.a) Xét tuyển thẳng b) Sử dụng kết quả học tập THPT lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 (các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 19.50 điểm. Điểm từng môn trong tổ hợp xét tuyển được tính như sau: (điểm trung bình cả năm lớp 10 + điểm trung bình cả năm lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3. Ví dụ điểm môn Toán trong tổ hợp xét tuyển được tính: (điểm trung bình cả năm môn Toán lớp 10 + điểm trung bình cả năm môn Toán lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 môn Toán lớp 12)/3, các môn còn lại được tính tương tự.

a) Xét tuyển thẳng đối với học sinh giỏi Quốc gia, Học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, Học sinh trường chuyên có điểm học lực lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ khá trở lên, Học sinh có Chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên hoặc các Chứng chỉ quốc tế khác tương đương trong thời gian còn hiệu lực tính đến ngày 31/07/2020.

b). Sử dụng kết quả học tập THPT lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 (các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 18.00 điểm. Điểm từng môn trong tổ hợp xét tuyển được tính như sau: (điểm trung bình cả năm lớp 10 + điểm trung bình cả năm lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3.

– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu trên website của Trường; tải phiếu đăng ký xét tuyển ); – Giấy tờ minh chứng cho diện xét tuyển thẳng (bản photocopy có công chứng);

– 01 Bản photocopy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân;

– 01 Bản sao Giấy khai sinh;

– Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng;

– Phiếu đăng ký xét tuyển: việc điền thông tin vào phiếu đăng ký xét tuyển có thể được thực hiện một trong hai cách sau:

+ Khai báo trên trang tuyển sinh theo địa chỉ: chúng tôi , sau đó thực hiện theo hướng dẫn để in phiếu đăng ký xét tuyển;

+ Tải phiếu đăng ký xét tuyển , in phiếu và điền thông tin theo hướng dẫn;

– 01 Bản photocopy Học bạ THPT (có công chứng);

– 01 Bản photocopy Bằng tốt nghiệp THPT (có công chứng) đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2020; thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ bổ sung Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời khi làm thủ tục nhập học;

– 01 Bản photocopy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân;

– 01 Bản sao Giấy khai sinh;

– Các giấy tờ minh chứng (bản photocopy có công chứng) thí sinh được hưởng cộng điểm ưu tiên diện chính sách, điểm ưu tiên khu vực (nếu có);

– Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng;

Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với mã tuyển sinh của Trường là IUH.

– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định của Nhà trường;

– 01 Bản photocopy (công chứng) Kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia chúng tôi năm 2020;

– 01 Bản photocopy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân;

– 01 Bản sao Giấy khai sinh;

– Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng;

a) Đối với phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12: Thời gian dự kiến nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ đầu 05/2020 đến hết ngày 05/07/2020.

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.b) Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020: c) Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 do Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức: Theo tiến độ chung của các kỳ thi; thời gian dự kiến nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 15/06/2020 đến hết ngày 20/07/2020.

Thí sinh xét tuyển học tại Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+ Nộp trực tiếp tại Trường theo địa chỉ: Bộ phận tuyển sinh – Phòng Đào tạo, trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Nộp qua đường bưu điện (mốc thời gian gửi hồ sơ sẽ tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ trên. Để an toàn và tiện lợi cho việc chuyển lệ phí xét tuyển, các thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển tại các bưu cục của Vietnam Post (Bưu chính Việt Nam), đơn vị đã ký kết hợp tác với trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trong công tác hỗ trợ các thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2020.

+ Nộp trực tiếp tại Phân hiệu theo địa chỉ: Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên, trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – Phân hiệu tại Quảng Ngãi, số 938 đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

+ Nộp qua đường bưu điện (mốc thời gian gửi hồ sơ sẽ tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ trên. Hồ sơ nộp giống như tại Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh.

– Xét tổng điểm của điểm 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển (theo danh sách công bố kèm theo, không nhân hệ số), điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên diện chính sách (theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

– Tiêu chí phụ: Trong trường hợp có nhiều thí sinh có cùng tổng điểm dẫn đến vượt chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh sẽ xét thêm tiêu chí phụ là điểm thi môn chính trong tổ hợp xét tuyển.

CLC là ký hiệu chất lượng cao

– Khối A00: Toán, Vật lý, Hóa học – Khối A01: Toán, Tiếng Anh, Vật Lý – Khối B00: Toán, Hóa học, Sinh học – Khối D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh – Khối D07: Toán, Tiếng Anh, Hóa học – Khối C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý – Khối C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý – Khối C02: Toán, Ngữ văn, Hóa học – Khối D14: Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử – Khối D15: Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý – Khối D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên – Khối D96: Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: (028) 3895 5858; (028) 3985 1932; (028) 3985 1917; Email: tuyensinh@iuh.edu.vn; Website: chúng tôi

Phân hiệu Quảng Ngãi: Số 938 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, điện thoại: (0255) 625 0075; (0255) 222 2135; 0916 222 135./.

Mã Ngành Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Và Tp. Hcm Năm 2022

Năm 2019, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển sinh 6.900 chỉ tiêu hệ chính quy.

Trường cấp 100% học phí toàn khóa cho 8 thí sinh thủ khoa các tổ hợp xét tuyển của trường và thí sinh đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia. Thí sinh đạt giải Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia và 15 á khoa được nhận 100% học phí năm thứ nhất.

Sinh viên học xong học kỳ thứ nhất có thể đăng ký học 2 chương trình cùng một lúc để được cấp 2 bằng tốt nghiệp của hai ngành khác nhau.

Cao đẳng dự kiến tuyển sinh 1.500 chỉ tiêu: Ngành/ nghề và môn xét tuyển:

Khoa học máy tính (Liên kết với Đại học Frostburg – Hoa Kỳ): Chỉ tiêu 20

Quản trị kinh doanh chất lượng cao: Chỉ tiêu 30

Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết với Đại học KHKT Quảng Tây – Trung Quốc): Chỉ tiêu 20

Trường Đại học Công nghiệp chúng tôi

Mã Trường Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2019 là HUI.

Thí sinh đăng kí nguyện vọng xét tuyển cần chú ý mã ngành đào tạo của Đại học Công nghiệp TP HCM chi tiết như sau:

Theo phương án tuyển sinh Đại học Công nghiệp chúng tôi 2019, thí sinh có thể sử dụng hai phương thức xét tuyển:

– Dành 70% đến 90% trong tổng chỉ tiêu xét tuyển sử dụng kết quả kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019.

– Dành 10% đến 30% trong tổng chỉ tiêu xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 (các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 19,5 điểm.

– Tuyển thẳng học sinh đạt học sinh giỏi cấp quốc gia các môn Toán, Vật lí… học sinh đạt giải các kì thi tay nghề cấp quốc gia có nghề đạt giải phù hợp với ngành đăng kí dự tuyển.

Phương thức tuyển sinh tại phân hiệu Quảng Ngãi sẽ xét tuyển theo hai phương thức như tại cơ sở TP HCM. Trong đó phương thức dùng kết quả học tập THPT năm lớp 12; ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu 18 điểm.

PV (t/h)

Trường Đại Học Công Nghệ Tp.hcm

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 ********* TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM Điện thoại: 028 5445 2222 – 028 2201 0077 Email: tuyensinh@hutech.edu.vn – website: www.hutech.edu.vn

Năm 2020, Trường Đại học Công nghệ chúng tôi (HUTECH) tuyển sinh 6.600 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy với 47 ngành đào tạo (02 ngành dự kiến) theo 03 phương thức xét tuyển độc lập:1. Phương thức 1. Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 2. Phương thức 2. Xét tuyển kết quả kỳ thi ĐGNL 2020 của Đại học Quốc gia TP.HCM 3. Phương thức 3. Xét tuyển học bạ THPT, gồm 2 hình thức:3.1. Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn 3.2. Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ Tất cả thí sinh tốt nghiệp THPT trên cả nước đều có thể tham gia xét tuyển vào HUTECH theo 03 phương thức tuyển sinh này.

– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

– Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do HUTECH quy định

– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

– Tham gia kỳ thi đánh giá năng lực 2020 do ĐHQG chúng tôi tổ chức và có kết quả đạt từ mức điểm xét tuyển do HUTECH quy định (Ngưỡng điểm nhận hồ sơ ĐKXT là 725 điểm đối với ngành Dược học và 625 điểm đối với tất cả các ngành còn lại)

– Riêng đối với các ngành có tổ hợp bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang), thí sinh cần dự thi môn Năng khiếu Vẽ và nộp giấy chứng nhận kết quả thi Vẽ đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10). Thí sinh có thể tham dự kỳ thi Vẽ do HUTECH tổ chức hoặc lấy kết quả thi Vẽ từ trường đại học khác để tham gia xét tuyển.

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở chính của HUTECH;

– Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Tư vấn Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghệ chúng tôi 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, chúng tôi

– Tốt nghiệp THPT

– Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (các ngành thuộc khối sức khỏe theo quy định của Bộ GD&ĐT).

– Bản photo công chứng học bạ THPT

– Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

– chứng nhận ưu tiên (nếu có)​

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở chính HUTECH;

– Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Tư vấn Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghệ chúng tôi 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, chúng tôi

– Tổng điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên (các ngành thuộc khối sức khỏe theo quy định của Bộ GD&ĐT);

– Riêng đối với các ngành có tổ hợp bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang), thí sinh cần dự thi môn Năng khiếu Vẽ và nộp giấy chứng nhận kết quả thi Vẽ đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10). Thí sinh có thể tham dự kỳ thi Vẽ do HUTECH tổ chức hoặc lấy kết quả thi Vẽ từ trường đại học khác để tham gia xét tuyển

– Bản photo công chứng học bạ THPT

– Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở chính HUTECH;

– Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Tư vấn Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghệ chúng tôi 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, chúng tôi

3. TỔ CHỨC THI MÔN NĂNG KHIẾU VẼ

Trường tổ chức 04 đợt thi tuyển vào các ngày Thứ Bảy từ ngày 04/07 đến 05/09/2020 tại Trụ sở chính của HUTECH. Cụ thể như sau: 3.1 Thời gian và địa điểm thi tuyển – Đợt 1: 04/07/2020 – Đợt 2: 15/08/2020 – Đợt 3: 29/08/2020 – Đợt 4: 05/09/20203.2 Hồ sơ đăng ký thi tuyển– Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của HUTECH) – 02 ảnh (3×4) chưa quá 6 tháng (mặt sau ảnh ghi họ tên, ngày tháng năm sinh).3.3 Thời gian, địa điểm và hình thức nhận đăng ký thi tuyểnThí sinh đăng ký thi tuyển trực tiếp tại Trụ sở chính của HUTECH từ ngày 01/06 đến 31/08/2020.

4. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực được thực hiện theo quy chế tuyển sinh năm 2020. Mức điểm ưu tiên được xác định như sau: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. 4.1 Đối với phương thức 1 và phương thức 34.2 Đối với phương thức 2 Mức điểm ưu tiên được xác định như sau: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 40 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 10 điểm, tương ứng với tổng điểm bài thi đánh giá năng lực theo thang điểm 1200.

5. HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC

Thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải nộp các hồ sơ sau đây mới đủ điều kiện nhập học:

– Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT;

– Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 sẽ bổ sung bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT ngay sau khi được cấp bằng tốt nghiệp);

– Bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi ĐGNL năm 2020 của ĐHQG chúng tôi (đối với thí sinh trúng tuyển bằng phương thức 2).