Top 9 # Xem Nhiều Nhất Học Bổng Khuyến Khích Học Tập Bằng Tiếng Anh Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Maubvietnam.com

Học Bổng Khuyến Khích Học Tập Tiếng Anh Là Gì, Học Bổng Khuyến Khích Học Tập

HỎI ĐÁP VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

Hỏi : Đối tượng được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập của sinh viên trong trường được quy định như thế nào?

Trả lời: Đối tượng được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập là sinh viên đang học trong trường thuộc hệ chính quy tập trung.trong ngân sách nhà nướcSinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội và diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đạt kết quả học tập, rèn luyện đủ điều kiện vào diện được xét, cấp học bổng thì được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập như những sinh viên khác.

Đang xem: Học bổng khuyến khích học tập tiếng anh là gì

Hỏi : Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập của sinh viên đang học hệ chính quy tập trung trong trường được quy định như thế nào?

Trả lời: Sinh viên có kết quả học tập từ loại khá trở lên và rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị ký luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng thì được đưa vào điều kiện xét, cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của trường. (xét từ cao xuống thấp)

Hỏi : Mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đang học hệ chính quy tập trung trong trường như thế nào?

Trả lời: Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên theo các mức sau:+ Học theo niên chế: – Mức học bổng loại khá: Có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại khá trở lên (từ 7,00 đến 7,99 theo thang điểm 10), có kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên. Mức học bổng loại khá bằng 100% học phí do sinh viên đóng trong học kỳ. – Mức học bổng loại giỏi: Có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại giỏi trở lên (từ 8,00 đến 8,99 theo thang điểm 10) và điểm rèn luyện từ loại tốt trở lên. Mức học bổng loại giỏi bằng 120% học phí do sinh viên đóng trong học kỳ.- Mức học bổng loại xuất sắc: Có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại xuất sắc (từ 9,00 trở lên theo thang điểm 10) và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc. Mức học bổng loại xuất sắc bằng 140% học phí do sinh viên đóng trong học kỳ.Điểm trung bình chung học kỳ được xác định theo quy định hiện hành của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành (chỉ lấy điểm tổng kết học phần môn học lần thứ nhất, trong đó không có điểm tổng kết học phần dưới 5,0 theo thang điểm 10; không tính những môn học mà sinh viên xin bảo lưu kết quả). Kết quả rèn luyện được xác định theo quy định của quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.Đối với sinh viên học theo học chế tín chỉ cần phải đăng ký học và thi với mức tối thiểu là 18 tín chỉ hoặc bằng số tín chỉ tối đa mở được cho ngành đó nếu chương trình đào tạo của trường bố trí dưới 18 tín chỉ trong 1 học kỳ chính (không tính những tín chỉ do sinh viên được bảo lưu kết quả và những tín chỉ sinh viên đăng ký học lại)- Mức học bổng loại khá: Có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại khá trở lên (từ 7,00 đến 8,49 theo thang điểm 10), – Mức học bổng loại giỏi: Có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại giỏi trở lên (từ 8,50 đến 10,00 theo thang điểm 10)

Hỏi : Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên được cấp theo thời gian nào? Và cấp mấy tháng trong năm học?

Trả lời: Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên được cấp theo kỳ và cấp 10 tháng trong năm học.

Hỏi : Thủ tục xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đang học trong trường được quy định như nthế nào?

Trả lời: Căn cứ vào quỹ học bổng khuyến khích học tập do của Nhà trường cấp cho các Khoa, Phòng CT&CTHSSV xác định suất học bổng khuyến khích học tập cho từng khoá học trong mỗi học kỳ. Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên; cuối mỗi học kỳ các Phòng CT&CTHSSV tiến hành xét học bổng theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số học bổng được xác định.

Hỏi : Trước đây em có điểm trung bình học tập là 6,40 và cộng với điểm rèn luyện là 0.6 do đó được đưa vào diện xét, cấp học bổng khuyến khích học tập. Nay theo quy định mới với kết quả như trên em có được đưa vào diện xét học bổng khuyến khích học tập hay không?

Hỏi : Em bị ngừng học 1 năm sau đó trở lại học tiếp. Vậy 1 năm ngừng học có được tính điểm rèn luyện không và nếu có thì tính như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại điều 13 chương IV về tổ chức đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá của quyết định số 60/2007/QĐ- BGD&ĐT thì sinh viên nghỉ học tạm thời, khi nhà trường xem xét cho học tiếp thì thời gian nghỉ học không tính điểm rèn luyện.

Hỏi : Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy được phân thành mấy loại, cụ thể thang điểm của từng loại quy định như thế nào?

Trả lời: Đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên hệ chính quy được phân thành 7 loại, cụ thể: – Từ 90 đến 100 điểm : loại xuất sắc – Từ 80 đến dưới 90 điểm : loại tốt – Từ 70 điểm dưới 80 điểm : loại khá – Từ 60 đến dưới 70 điểm : loại trung bình khá – Từ 50 điểm đến dưới 60 điểm : loại trung bình – Từ 30 đến dưới 50 điểm : loại yếu – Dưới 30 điểm : loại kém

Hỏi : Những sinh viên bị kỷ luật thì việc phân loại kết quả rèn luyện như thế nào?

Trả lời: Đối với những sinh viên bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, khi phân loại kết quả rèn luyện không được vượt quá loại trung bình.

Hỏi : Thời gian đánh giá đánh giá kết quả rèn luyện được tiến hành theo học kỳ, năm học hay từng khoá học?

Trả lời: Việc đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên được tiến hành theo từng học kỳ, năm học và toàn khoá học. Trong đó điểm rèn luyện cuả học kỳ là tổng điểm đạt được của 5 nội dung đánh giá chi tiết của trường. Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ của năm học đó. Điểm rèn luyện toàn khoá là trung bình chung của điểm rèn luyện các năm học của khoá học đã được nhân hệ số.

Hỏi : Trường hợp sinh viên bị xếp loại rèn luyện kém thì bị xử lý như thế nào?

Trả lời: Sinh viên bị xếp loại rèn luyện kém cả năm học thì phải tạm ngừng học 1 năm học ở năm học tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện kém cả năm lần hai thì sẽ bị buộc thôi học.

Hỏi : Việc sử dụng kết quả rèn luyện của sinh viên được tiến hành như thế nào ?

Trả lời: Kết quả rèn luyện toàn khoá học của từng sinh viên được lưu trong hồ sơ quản lý sinh viên của trường và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của từng sinh viên khi ra trường. Kết quả rèn luyện từng học kỳ là điều kiện để xét cấp học bổng khuyến khích học tập từng học kỳ.

Hỏi : Trong quy định về học bổng KKHT của trường, sinh viên học theo hệ thống tín chỉ thì coi 18 tín chỉ tính tương đương với một học kỳ. Mục này cần quy định rõ trong 5 tháng, và phải xét tất cả các tín chỉ đăng ký trong học kỳ đó. Chẳng hạn sinh viên đăng ký học 20 tín chỉ thì phải xét cả 20 tín chỉ đó chứ không được chọn 18 tín chỉ từ kết quả cao để xét học bổng cũng không kể tín chỉ đăng ký học lại lần thứ hai, hiểu như vậy có đúng không?

Trả lời: Đúng như vậy. Do đó sinh viên cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định đăng ký số lượng tín chỉ học trong kỳ.

Qđ Học Bổng Khuyến Khích Học Tập

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét cấp học bổng khuyến khích học tập

Điểm môn chuyên của học kỳ xét, cấp học bổng phải đạt từ 8,5 trở lên;

Đoạt được một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế của năm học đó.

b) Học sinh các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao đoạt huy chương trong các cuộc thi cấp quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế của năm học đó, có học lực đạt từ trung bình và hạnh kiểm từ khá trở lên.

2. Mức học bổng khuyến khích học tập

a) Đối với các trường chuyên, các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao: mức học bổng khuyến khích học tập cấp cho một học sinh một tháng tối thiểu bằng ba lần mức học phí hiện hành của trường trung học phổ thông chuyên tại địa phương.

b) Đối với khối trung học phổ thông chuyên trong các trường đại học: mức học bổng khuyến khích học tập cấp cho một học sinh do hiệu trưởng nhà trường quy định nhưng không thấp hơn mức trần học phí hiện hành mà học sinh đó phải đóng tại trường.

c) Đối với những trường không thu học phí: mức học bổng tối thiểu bằng ba lần mức trần học phí của trường trung học phổ thông tại địa phương.

3. Đối với các trường chuyên, trường năng khiếu quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí trong dự toán chi ngân sách địa phương để cấp cho tối thiểu 30% số học sinh chuyên của trường. Đối với khối trung học phổ thông chuyên trong trường đại học, quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng nhà trường quyết định.

4. Thủ tục xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

a) Đối với các trường chuyên và các trường năng khiếu, Hiệu trưởng nhà trường xác định số suất học bổng khuyến khích học tập cho từng lớp học và căn cứ vào quỹ học bổng của năm để cấp cho học sinh theo thứ tự ưu tiên: giải quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, điểm môn chuyên (đối với các trường chuyên) hoặc kết quả học tập (đối với các trường năng khiếu).

b) Đối với khối trung học phổ thông chuyên trong trường đại học: Giám đốc hoặc Hiệu trưởng nhà trường xác định số suất học bổng khuyến khích học tập và mức học bổng cho từng khối, lớp học căn cứ vào quỹ học bổng của năm để xét, cấp cho học sinh theo thứ tự ưu tiên: giải quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, điểm môn chuyên.

Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ và cấp 9 tháng theo biên chế năm học.

Ngoài học bổng khuyến khích học tập theo quy định tại Quyết định này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể có các chế độ, chính sách khác đối với học sinh các trường chuyên, trường năng khiếu thuộc địa phương hoặc do địa phương quản lý.

Học bổng khuyến khích học tập ở cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp được quy định như sau:

1. Đối tượng được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập là học sinh, sinh viên đang học trong các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp hệ giáo dục chính quy công lập và các trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp hệ giáo dục chính quy ngoài công lập (sau đây gọi chung là trường).

Học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, học sinh, sinh viên thuộc diện trợ cấp xã hội và học sinh, sinh viên diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đạt kết quả học tập, rèn luyện vào diện được xét, cấp học bổng tại Quyết định này thì được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập như những học sinh, sinh viên khác.

2. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

Học sinh, sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng thì được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của trường theo các mức sau:

a) Mức học bổng loại khá: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên. Mức học bổng tối thiểu bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành của ngành nghề mà học sinh, sinh viên đó phải đóng tại trường do Hiệu trưởng hoặc Giám đốc quy định (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng). Riêng các trường ngoài công lập mức học bổng tối thiểu do Hiệu trưởng nhà trường quy định.

Đối với những ngành nghề đào tạo không thu học phí thì áp dụng theo mức trần học phí được Nhà nước cấp bù cho nhóm ngành đào tạo của trường.

b) Mức học bổng loại giỏi: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên. Mức học bổng cao hơn loại khá và do Hiệu trưởng qui định.

c) Mức học bổng loại xuất sắc: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc. Mức học bổng cao hơn loại giỏi và do Hiệu trưởng qui định.

Điểm trung bình chung học tập được xác định theo qui định hiện hành của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (chỉ được lấy điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất, trong đó không có điểm thi dưới 5,0 hoặc kiểm tra hết môn học không đạt). Kết quả rèn luyện được xác định theo qui định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

d) Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học.

3. Quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 8% nguồn thu học phí hệ giáo dục chính quy đối với các trường công lập và tối thiểu bằng 2% nguồn thu học phí hệ giáo dục chính quy đối với các trường ngoài công lập. Đối với các trường sư phạm và các ngành nghề đào tạo không thu học phí thì quỹ học bổng được trích tối thiểu bằng 8% nguồn ngân sách nhà nước cấp bù học phí”.

4. Thủ tục xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

a) Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào quỹ học bổng khuyến khích học tập xác định số lượng suất học bổng khuyến khích học tập cho từng khoá học, ngành học. Trong trường hợp nếu số lượng học sinh, sinh viên thuộc diện được xét cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng thì thủ tục xét, cấp học bổng do Hiệu trưởng quy định.

b) Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định.

Học sinh, sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo số lượng tín chỉ (15 tín chỉ được tính tương đương với một học kỳ). Thủ tục và tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo học chế tín chỉ thực hiện như thủ tục và tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập theo học kỳ.

. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Hiệu trưởng các trường chuyên, trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quy Trình Cấp Học Bổng Khuyến Khích Học Tập Cho Sinh Viên

Quy trình này quy định thống nhất việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên.

2. Phạm vi

Quy trình này áp dụng cho sinh viên trong toàn Trường.

– Căn cứ quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/09/2007, về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

– Căn cứ Nghị định 49/2010NĐ-CP ngày 14/05/2010, Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001, Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 về việc cấp học bổng khuyến khích học tập, chính sách và trợ cấp xã hội đối với sinh viên các trường đào tạo công lập.

– Căn cứ Qui định số 1023/ĐHHH-ĐT&CTSV ngày 13/12/2010, về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính qui.

4. Định nghĩa 4.1 Định nghĩa

Học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên.

4. Giải thích từ ngữ

– CTSV: Công tác sinh viên

– BCN: Ban chủ nhiệm

– HB: Học bổng

– SV: Sinh viên

5. Nội dung

Các bước thực hiện

Bước 1. Ngay sau khi kết thúc học kỳ 1, kết thúc năm học, Cố vấn học tập (Giáo viên chủ nhiệm) chỉ đạo ban cán sự lớp khóa học tổ chức họp lớp để xét phân loại học tập và rèn luyện cho từng cá nhân SV (BM01.QT.CTSV.10) và tập thể lớp trong từng học kỳ, xét điểm thưởng cho cán bộ lớp.

Sinh viên có điểm trung bình học bổng (ĐTBHB) đạt loại Khá trở lên, có điểm đánh giá học phần C trở lên ở lần thi thứ nhất đối với đào tạo theo hệ thống tín chỉ, học đúng tiến độ, vượt tiến độ, điểm rèn luyện đạt loại Khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức Khiển trách trở lên trong học kỳ xét cấp học bổng thì được đưa vào diện xét cấp HBKKHT. Kết quả rèn luyện được xác định theo “Quy chế Công tác sinh viên” hiện hành của Nhà trường.

Tiêu chuẩn cụ thể cho các mức học bổng như sau:

+ Mức học bổng loại Khá: Có ĐTBHB đạt loại Khá 2.50≤ĐTBHB<3.20 và điểm rèn luyện đạt 70 điểm trở lên.

+ Mức học bổng loại Giỏi: Có điểm ĐTBHB đạt loại Giỏi 3.20 ≤ ĐTBHB < 3.60 và điểm rèn luyện đạt 80 điểm trở lên.

+ Mức học bổng loại Xuất sắc: Có điểm ĐTBHB đạt loại Xuất sắc ≥3.60 và điểm rèn luyện đạt 90 điểm đến 100 điểm.

+ HBKKHT được cấp theo từng học kỳ, 2 lần/ 1 năm (5 tháng /1 học kỳ) và cấp 10 tháng trong năm học.

Ghi chú: Đối với các sinh viên diện chuyển ngành, chuyển trường thì trước khi xét học bổng cho 2 học kỳ kế tiếp, điểm TBCHB bị trừ đi 0,4 điểm.

Gửi nhận xét phân loại rèn luyện sinh viên và tập thể, bản xét điểm thưởng cán bộ lớp và bảng tổng hợp phân loại học tập rèn luyện cuối kỳ và năm học về Hội đồng khoa xem xét (Thời hạn: học kỳ I trước 15/03, học kỳ II trước 30/08 hàng năm).

Bước 2. Hội đồng cấp khoa tổ chức họp, xét phân loại học tập, rèn luyện cá nhân và tập thể cuối kỳ và cuối năm học (BM01.QT.CTSV.10, BM02.QT.CTSV.10, BM03.QT.CTSV.10, BM04.QT.CTSV.10) và gửi hồ sơ đề nghị về Phòng CTSV để trình Hội đồng Nhà trường xem xét (Học kỳ I: trước 30/03, Học kỳ II: trước 15/09 hàng năm).

Bước 3. Phòng CTSV tập hợp số liệu phân loại học tập, rèn luyện từ các Khoa, đối chiếu rà soát số liệu với các Khoa chuyên môn (Đơn vị có sinh viên); sau 01 tuần rà soát lại danh sách sinh viên được nhận học bổng, các Khoa chuyên môn (Đơn vị có sinh viên) chuyển lại danh sách chính thức được nhận học bổng về phòng CTSV. Phòng CTSV và trình Hội đồng cấp Trường xem xét việc phân loại thi đua, đồng thời xét học bổng khuyến khích học tập, đề nghị Ban Giám hiệu công nhận danh hiệu thi đua, xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với cá nhân và tập thể lớp khóa học (Học kỳ I: trước 15/04, Học kỳ II: trước 30/09 hàng năm)

6. Lưu hồ sơ

Hồ sơ của qui trình được qui định quản lý như sau:

7. Phụ lục

Đh Nguyễn Tất Thành Xét Học Bổng Khuyến Khích Học Tập Năm Học 2022

Theo kế hoạch mà nhà trường đưa ra, các đối tượng được tham gia xét học bổng gồm:

– Sinh viên các bậc Đại học chính quy khóa 2014 (khoa Dược), khóa 2015, khóa 2016, khóa 2017, khóa 2018, khóa 2019;

– Sinh viên Bậc Cao đẳng chính quy khóa 2016, khóa 2017, khóa 2018

– Sinh viên Bậc Đại học liên thông từ Cao đẳng khóa 2017, khóa 2018;

– Sinh viên Bậc Đại học liên thông từ Trung cấp các ngành Dược, Điều dưỡng khóa 2015, khóa 2016, khóa 2017.

2. Điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập:

Không có điểm kiểm tra hoặc điểm thi lần 01 dưới 5 điểm (đối với các bậc)

Sinh viên hoàn thành tất cả các môn trong chương trình học của năm học 2018 – 2019 (gồm đợt 1 năm 2018, đợt 2 năm 2018, đợt 3 năm 2018 theo tiến độ đào tạo của Trường)

Điểm trung bình chung tích lũy của năm học đạt từ 2.5 trở lên theo thang điểm 4

Sinh viên học theo tín chỉ có tổng số tín chỉ tích lũy đạt từ 30 tín chỉ trở lên tron năm học 2018 – 2019

Những trường hợp sinh viên không được xét học bổng

Sinh viên chuyển điểm, miễn điểm sẽ không được xét học bổng

Sinh viên tạm nghỉ học trong năm học xét học bổng sẽ không được xét

Sinh viên bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào từ khiển trách trở lên.

Lưu ý: Sinh viên được công nhận học bổng ngoài các tiêu chí trên phải được xét thêm điều kiện cân đối quỹ học bổng theo quy mô số lượng SV toàn trường của từng khoa

Nhà trường chỉ xét học bổng 01 lần cho năm học 2018 – 2019

3. Loại học bổng đưuọc qui định theo bảng sau: 4. Mức học bổng được qui định theo bảng sau: 5. Tiến độ thực hiện như sau:

– Từ 15/05/2020 – 17/05/2020: Bộ phận điểm Phòng Quản lý Đào tạo xét và khóa điểm trung bình năm học 2018 – 2019

– Từ 18/05/2002 – 28/05/2020: Phòng Công tác Sinh viên thực hiện xét học bổng năm học 2018 – 2019 trên hệ thống;

– Từ 29/05/2020 – 01/06/2020: Phòng Công tác sinh viên đăng thông báo danh sách sinh viên sự kiến nhận học bổng khuyến khiacs năm học 2018 – 2019;

– Từ 02/06/2020 – 09/06/2020: Giải quyết thắc mắc của sinh viên đến việc xét học bổng khuyết khích học tập (sinh viên đăng ký giải quyết học vụ online hoặc gửi về email: hocbong.ntt.edu@gmail.com để được giải đáp)

– Từ 10/06/2020 – 17/06/2020: Phòng Công tác Sinh viên trình Hiệu trưởng ra quyết định kèm danh sách sinh viên chính thức nhận học bổng

– Từ 18/06/2020 – 28/06/2020: Sinh viên nộp mã số tài khoản ngân hàng trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên (300A Nguyễn Tất Thành, phương 13, quận 4, TP.HCM)

– Sau ngày 12/07/2020: Phòng Kế toán thực hiện chuyển khoản cho sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập

Lưu ý: Tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm xét học bổng, nếu có thiên tại hoặc dịch bệnh xảy ra thì Nhà trường sẽ chủ động điều chỉnh các mốc thời gian cho phù hợp và thông báo đến sinh viên

https://ntt.edu.vn/web/tin-tuc/dh-nguyen-tat-thanh-xet-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-nam-hoc-2018-2019?fbclid=IwAR1Bwygke_pZqo1OEVttf_RUcwFtosfNUxpQBQhMGfCe4PtOMxb6QC6yrbs