Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Định Cư Ở Mỹ Theo Diện Đoàn Tụ Gia Đình Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Maubvietnam.com

Định Cư Mỹ Theo Diện Đoàn Tụ Gia Đình

Hồ Sơ Thủ Tục Xin Visa Định Cư Ở Mỹ

Thủ Tục Kết Hôn Giữa Người Việt Nam Định Cư Ở Nước Ngoài Với Người Việt Nam Ở Trong Nước

Kinh Nghiệm Phỏng Vấn Xin Visa Định Cư Úc

Những Cách Định Cư Ở Úc Cho Người Việt

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Để Ổn Định Cuộc Sống Định Cư Ở Nhật

Nếu đương đơn muốn trở thành thường trú nhân Mỹ dựa trên cơ sở là người thân của công dân hoặc thường trú nhân Mỹ, quý vị phải đi qua nhiều bước thủ tục pháp lý.

Người thường trú hợp pháp (tức người đã có “”, sau đây gọi tắt là thường trú nhân) là kiều dân ngước ngoài được cấp đặc quyền sống và làm việc lâu dài ở Mỹ. Nếu quý vị muốn trở thành thường trú nhân Mỹ dựa trên cơ sở là người thân của công dân hoặc thường trú nhân Mỹ, quý vị phải đi qua nhiều bước thủ tục pháp lý.

+ Con chưa kết hôn dưới 21 tuổi

+ Con cái chưa kết hôn trên 21 tuổi

+ Con cái đã kết hôn ở bất kỳ độ tuổi nào

+ Anh chị em, nếu người bảo lãnh ít nhất 21 tuổi, hay

+ Cha mẹ, nếu người bảo lãnh ít nhất 21 tuổi.

– Nếu người bảo lãnh là thường trú nhân (có “”), họ có thể làm đơn bảo lãnh người thân ở nước ngoài sau đây để nhập cư tới Mỹ:

+ Con cái chưa kết hôn ở bất kỳ độ tuổi nào.

Trong mọi trường hợp, người bảo lãnh phải có khả năng cung cấp chứng cứ về mối quan hệ.

Nếu quý vị muốn theo diện đoàn tụ gia đình, quý vị phải có số visa nhập cư được dựa trên loại ưu tiên phù hợp với quý vị.

Những người xin nhập cư được chia theo các loại theo hệ thống ưu tiên. Người thân gần gũi với công dân Mỹ, gồm cha mẹ, người hôn phối và trẻ em chưa kết hôn dưới 21 tuổi, không phải chờ số visa nhập cư vì nó sẵn có ngay khi đơn xin cấp visa được chấp thuận. Số visa nhập cư sẽ có sẵn tức thì. Người thân còn lại phải chờ số visa nhập cư có sẵn theo những ưu tiên sau:

+ Ưu tiên thứ nhất: Con cái chưa kết hôn từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ;

+ Ưu tiên thứ hai: Vợ/chồng và của thường trú nhân Mỹ và con cái chưa kết hôn (dưới 21 tuổi) của người xin nhập cư; con cái chưa kết hôn của thường trú nhân Mỹ;

+ Ưu tiên thứ ba: Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ;

+ Ưu tiên thứ tư: Anh chị em của công dân Mỹ.

Ngay khi nhận được đơn xin cấp visa của quý vị, họ sẽ chấp thuận hay từ chối. sẽ thông báo cho người nộp đơn một khi đơn xin được chấp thuận. Bộ Di Trú sau đó sẽ gửi đơn xin cấp visa đã được chấp thuận tới Bộ Trung Tâm Cấp Visa Quốc Gia (National Visa Center). Đơn xin của quý vị sẽ được giữ lại tại trung tâm để xếp hàng chờ số visa. Trung tâm sẽ thông báo cho quý vị khi nhận được đơn xin visa và thông báo lần nữa khi số visa nhập cư đến lượt quý vị. Quý vị không cần liên hệ trung tâm Cấp Visa Quốc Gia, nếu quý vị không thay đổi địa chỉ hay có sự thay đổi hoàn cảnh cá nhân, hay người bảo lãnh có những thay đổi ảnh hưởng đến điều kiện xin visa nhập cư. (vd: khi đương đơn bước qua tuổi 21, đã kết hôn, ly dị, hay cái chết của vợ/chồng v.v…)

5 Lý Do Vì Sao Nên Định Cư Tại Mỹ

Tham Khảo Chính Sách Định Cư Ở Mỹ Cho Lao Động Ưu Tiên Eb1

Sao Việt Rũ Bỏ Hào Quang Sang Mỹ Định Cư Dù Bán Mỹ Phẩm, Làm Hlv Thể Hình

Sao Việt Định Cư Ở Mỹ: Người Sung Túc, Người Làm Đủ Nghề Mưu Sinh

Phỏng Vấn Định Cư Đi Mỹ Như Thế Nào?

Bảo Lãnh Định Cư Mỹ Theo Diện Đoàn Tụ Gia Đình

Danh Hài Việt Hương Giàu Tới Mức Nào?

Cho Người Gốc Việt

Các Loại Thủ Tục Cần Thiết Khi Quyết Định Đi Mỹ

Hồ Sơ Xin Visa Định Cư Tại Mỹ

Quy Trình Và Địa Chỉ Khám Sức Khỏe Đi Canada

Nếu bạn có người thân trong gia đình thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ, và bạn muốn nhập cư vào Hoa Kỳ bạn phải đáp ứng được điều kiện và các thủ tục pháp lý trong quá trình bảo lãnh đi Mỹ của chính phủ Hoa Kỳ.

Việc sum họp gia đình qua hình thức bảo lãnh đi Mỹ vẫn là một trong những nền tảng chính của hệ thống nhập cư hợp pháp của Hoa Kỳ. Gia đình người nhập cư được phân thành hai loại chính: Người thân của công dân Hoa Kỳ được coi là “người nhập cư đặc biệt” và không phải chịu hạn chế hạn ngạch; và “Những người nhập cư ưu tiên” được chấp nhận theo một hệ thống hạn ngạch trên toàn thế giới và quốc gia cụ thể.

– Những người nhập cư đặc biệt bao gồm cha mẹ, vợ hoặc chồng, và con cái ở độ tuổi vị thành niên chưa lập gia đình (dưới 21 tuổi) của công dân Hoa Kỳ.

– Những người nhập cư ưu tiên theo diện gia đình được phân thành một trong những loại ưu tiên sau đây:

* Ưu tiên hạng 1 FB1: con trai và con gái chưa lập gia đình của công dân Mỹ

* Ưu tiên hạng 2 FB2A: vợ/chồng và con trai/gái dưới 18 tuổi độc thân của người bảo lãnh có thẻ xanh

* Ưu tiên hạng 2 FB2B: con trai/gái trên 18 tuổi độc thân của người bảo lãnh có thẻ xanh

* Ưu tiên hạng 3 FB3: con trai/gái đã có gia đình của người bảo lãnh là công dân Mỹ

* Ưu tiên hạng 4 FB4: anh em của người bảo lãnh là công dân Mỹ

Các quy định khác của luật nhập cư cho phép vợ hoặc chồng đủ điều kiện của công dân Hoa Kỳ vừa qua đời được nhập cư.

Quy trình nhập cư theo diện bảo lãnh thân nhân được bắt đầu bằng việc nộp đơn mẫu I-130, Bảo lãnh thân nhân, cho cơ quan Cơ quan di trú Hoa Kỳ. Đơn mẫu I-130 được nộp bởi công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp, “người nộp đơn” thay mặt cho “người thụ hưởng” nước ngoài.

Ngoại trừ những người nhập cư đặc biệt, những người không phải chịu hạn chế hạn ngạch, những người nhập cư ưu tiên theo diện bảo lãnh thân nhân được đưa vào danh sách đợi cấp thị thực trên cơ sơ “ngày ưu tiên” của họ, đó là ngày nộp đơn xin thị thực mẫu I-130. Để hoàn tất quá trình nhập cư, thị thực nhập cư phải có sẵn cho người nhập cư ưu đãi tương lai theo hệ thống hạn ngạch. Việc cấp thị thực theo hệ thống hạn ngạch dựa trên nhu cầu trên toàn thế giới và quốc gia cụ thể, được xác định theo một công thức phức tạp được quy định bởi Bộ Ngoại giao Mỹ. Hàng tháng ngày cắt theo hệ thống hạn ngạch được công bố trong bản tin cấp thị thực hàng tháng của Bộ Ngoại giao mà có sẵn trực tuyến tại: http://travel.state.gov/visa/bulletin/bulletin_1360.html

Quá trình nhập cư cho những người nhập cư theo diện bảo lãnh thân nhân được hoàn thành khi đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ hoặc sau khi được cấp thị thực nhập cư bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc Lãnh sự quán đặt ở bên ngoài Hoa Kỳ; hoặc khi được phê duyệt Đơn xin điều chỉnh tình trạng thường trú được nộp bởi người thụ hưởng thuộc loại I-130, người đang ở Hoa Kỳ hoặc những người đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng. Tất cả các thị thực nhập cư hoặc đơn xin điều chỉnh tình trạng phải được xác minh chấp nhận bằng cách kiểm tra lý lịch, khám sức khỏe, và trả lời phỏng vấn đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình về những vấn đề không được chấp thuận nhập cư bao gồm các vụ bắt giữ hình sự hoặc bị kết tội, vi phạm tình trạng thị thực, và thành viên trong các tổ chức chính trị.

Sau khi hoàn tất quá trình xin cấp thị thực nhập cư, điều chỉnh sang trạng thái thường trú, và, trong trường hợp của một người nộp đơn xin thị thực, nhập cảnh vào Hoa Kỳ, người nhập cư theo diện bảo lãnh thân nhân trở thành một thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ, hay còn gọi là “LPR”, hội đủ điều kiện để sống và làm việc tại Hoa Kỳ, và cuối cùng để được chấp thuận nhập tịch như một công dân Hoa Kỳ.

Định cư Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình

Nhập cư theo hình thức bảo lãnh đi Mỹ diện đoàn tụ gia đình, bạn sẽ được cấp thẻ xanh và trở thành thường trú nhân. Nếu bạn muốn trở thành thường trú nhân Mỹ dựa trên cơ sở là người thân của công dân hoặc thường trú nhân Mỹ, bạn phải hội đủ các điều kiện sau:

– Nếu người bảo lãnh là công dân Mỹ, họ có thể làm đơn xin bảo lãnh người thân ở nước ngoài để nhập cư tới Mỹ gồm:

* Chồng/vợ

* Con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi

* Con cái chưa kết hôn trên 21 tuổi

* Con cái đã kết hôn ở bất kỳ độ tuổi nào

* Anh chị em, nếu người bảo lãnh ít nhất 21 tuổi

* Cha mẹ, nếu người bảo lãnh ít nhất 21 tuổi

– Nếu người bảo lãnh đi Mỹ cho người thân là thường trú nhân, họ có thể làm đơn bảo lãnh người thân ở nước ngoài sau đây để nhập cư tới Mỹ:

* Bảo lãnh đi Mỹ diện vợ chồng

* Con cái chưa kết hôn ở bất kỳ độ tuổi nào.

Đối với tất cả các trường hợp trên, người bảo lãnh đi Mỹ phải có khả năng cung cấp bằng chứng chứng minh về mối quan hệ.

Thứ tự ưu tiên

Nếu quý vị muốn định cư tại Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình, bạn phải có số visa nhập cư được dựa trên loại visa ưu tiên phù hợp với bạn.

Những người xin nhập cư được chia theo các loại theo hệ thống ưu tiên. Người thân gần gũi với công dân Mỹ, gồm cha mẹ, vợ/chồng và trẻ em chưa kết hôn dưới 21 tuổi, không phải chờ số visa nhập cư vì nó sẵn có ngay khi đơn xin cấp visa được Bộ Di Trú Mỹ chấp thuận. Số visa nhập cư sẽ có sẵn. Người thân còn lại phải chờ số visa nhập cư theo những ưu tiên sau:

1. Con cái chưa kết hôn từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ;

2. Vợ/chồng của thường trú nhân Mỹ và con cái chưa kết hôn (dưới 21 tuổi) của người xin nhập cư;

3. Con cái chưa kết hôn của thường trú nhân Mỹ;

4. Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ;

5. Anh chị em của công dân Mỹ.

Diện gia đình đặc biệt

Bạn cũng có thể hội đủ điều kiện để có thẻ xanh nếu bạn là:

* Con cái hoặc vợ/chồng bị ngược đãi của công dân Hoa Kỳ

* Được vào Hoa Kỳ bằng K visa (fiancée) hoặc là vợ/chồng của một công dân Hoa Kỳ hoặc trẻ em đi kèm

* Được cấp V visa, là loại visa cho phép gia đình được sống chung tạm thời trong khi đang chờ xét visa định cư

* Là góa phụ của một công dân Hoa Kỳ

* Sinh ra trong một nhà ngoại giao nước ngoài tại Hoa Kỳ

Ca Sĩ Hồng Ngọc Trải Lòng Sau 16 Năm Định Cư Ở Mỹ

Sao Việt Ở Mỹ Lao Đao Vì Dịch Covid

Bất Ngờ Với Cuộc Sống Sao Việt Tại Mỹ: Người Bán Quần Áo Sale, Kẻ Phải Đi Trộm Tiền

Cuộc Sống Thực Của Người Việt Tại Mỹ Như Thế Nào Trong Năm 2022?

Tâm Tình Của Tpb Vnch Về Đề Nghị Được Định Cư Ở Hoa Kỳ

Thủ Tục Xin Visa Định Cư Ở Đức Theo Diện Đoàn Tụ Gia Đình

Ngoài Cần Bao Nhiêu Tiền, Để Định Cư Phần Lan Diện Đầu Tư Bạn Cần Bao Nhiêu Điều Kiện Khác?

Điều Kiện Để Nhận Được Thẻ Cư Trú Khi Đầu Tư Định Cư Phần Lan

Định Cư Ở Phần Lan Dễ Hay Khó?

Chính Sách Định Cư Ở Phần Lan Và Những Điều Bạn Cần Biết

5 Cách Để Định Cư Tại Phần Lan, Không Phải Ai Cũng Biết

Theo Luật quốc tịch Đức – STAG tại Điều 10, công dân không du học nghề, lao động muốn nhập quốc tịch Đức phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

Phải có giấy phép cư trú tại thời điểm làm đơn xin nhập quốc tịch Đức từ 8 năm trở lên. Đối với du học sinh, đủ 8 năm lưu trú tính cả thời gian học nghề 3 năm sẽ được khuyến khích nhập quốc tịch Đức. Khi có quyền cư trú dài hạn, học viên được phép bảo lãnh vợ/chồng và con chưa đến tuổi thành niên vào Đức theo luật đoàn tụ gia đình.

Đóng bảo hiểm y tế và thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định

Chứng minh tài chính để chắc chắn rằng bạn đủ khả năng đảm bảo cuộc sống cho bản thân và những thành viên trong gia đình.

Chứng minh trình độ và khả năng tiếng Đức là điều kiện bắt buộc giúp người định cư dễ dàng hòa nhập với cuộc sống tại Đức.

Đủ điều kiện nhà ở theo đúng quy định

Không phạm bất kỳ tội nào trong suốt thời gian sinh sống ở Đức và phải thừa nhận pháp luật Đức

Quan trọng hơn, bạn phải từ bỏ quốc tịch hiện tại của mình

Hồ sơ xin visa định cư Đức theo diện đoàn tụ gia đình

Đối với người xin cấp thị thực

2 bản tờ khai xin cấp visa dài hạn theo mẫu của Đại sứ quán Đức bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức

2 ảnh sinh trắc học với kích thức 3,5 x 4,5: Nền trắng, ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng

Có chứng chỉ tiếng tiếng Đức tối thiểu là A1 đủ để giao tiếp cơ bản

Giấy tờ chứng minh quan hệ họ hàng, gia đình với người bảo lãnh: Giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu,…

Đối với trẻ chưa đến tuổi thành niên nộp đơn xin visa định cư tại Đức với bố hoặc mẹ đang sinh sống ở Đức cần có giấy tờ chứng thực chữ ký đồng ý của bố hoặc mẹ tại Việt Nam

Hộ chiếu còn hiệu lực

Đối với người bảo lãnh

Giấy mời ghi rõ mục đích đoàn tụ gia đình

Giấy chứng nhận đăng ký cư trú

Bản sao công chứng các giấy tờ: Hộ chiếu, giấy xác định tình trạng hôn nhân

Đối với trường hợp những người chưa có quốc tịch Đức cũng có thể bảo lãnh người thân qua Đức theo luật đoàn tụ gia đình và chỉ cần chứng minh thu nhập của 3 tháng gần nhất.

Thời gian xét duyệt hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, bạn chỉ cần đặt lịch hẹn phỏng vấn visa. Thời gian đặt lịch hẹn có thể kéo dài 2 – 4 tuần, nếu bạn đã có vốn tiếng Đức trước đó có thể đặt lịch phỏng vấn song song với lúc mới bắt đầu chuẩn bị hồ sơ.

Một số câu hỏi tham khảo khi phỏng vấn xin visa tại Đại sứ quán Đức

Họ tên, ngày tháng năm sinh của vợ, chồng

Bạn đang làm gì? Thu nhập một tháng bao nhiêu

Hai vợ chồng bạn thường liên lạc bằng cách nào

Người thân của bạn ở Đức hiện đang sống ở đâu, làm nghề gì

Thủ tục xin visa định cư ở Đức theo diện đoàn tụ gia đình sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp mà Đại sứ quán sẽ có yêu cầu cụ thể. Hi vọng bạn đã nắm được thông tin đầy đủ để chuẩn bị cho con đường du học và định cư lâu dài tại Đức.

Có Những Hình Thức Đầu Tư Nào Để Nhận Thẻ Xanh Định Cư Tại Đức

Tại Sao Nên Đầu Tư Định Cư Ở Đức?

Tìm Hiểu Về Thẻ Định Cư Ở Đức

Các Thủ Tục Cần Thiết Để Đi Xin Định Cư Ở Đức

Điều Kiện Định Cư Tại Đức ? Kết Hôn Định Cư Nước Ngoài

Tư Vấn Định Cư Canada Diện Đoàn Tụ Gia Đình

Điều Kiện Định Cư Canada Diện Đoàn Tụ Gia Đình

Định Cư Canada Diện Bảo Lãnh Đoàn Tụ Gia Đình

Du Học Sinh Muốn Định Cư Tại Canada Cần Điều Kiện Gì?

Du Học Sinh Muốn Định Cư Tại Canada Có Cần Chứng Minh Tài Chính Không?

Cần Thiết Nếu Bạn Muốn Đầu Tư Định Cư Canada

Tư vấn định cư Canada hôm nay sẽ cung cấp đến bạn đọc một diện bảo lãnh định cư mà được rất nhiều người áp dụng. Đó chính là bảo lãnh định cư diện đoàn tụ gia đình. Với diện bảo lãnh định cư này, những người đã trở thành thường trú nhân hay công dân Canada hoàn toàn có quyền mang người thân của mình đến Canada để sinh sống cùng. Từ trước đến nay, chính phủ của đất nước xinh đẹp này vẫn luôn luôn tạo điều kiện tốt nhất để người thân của công dân, thường trú nhân của họ được sinh sống ở đất nước này.

Những hình thức của bảo lãnh định cư diện đoàn tụ gia đình ở Canada

– Bảo lãnh định cư diện vợ chồng: Khi vợ hoặc chồng đang là một thường trú nhân ở Canada hoặc đã trở thành công dân Canada chính thức thì sẽ được bảo lãnh cho người bạn đời của mình đang sống ở nước ngoài (ngoài lãnh thổ Canada) có cơ hội trở thành thường trú nhân Canada vĩnh viễn tại đất nước này.

– Super Visa cho ông bà và cha mẹ: Đây là chương trình cho phép những người sở hữu Super visa này có thể tự do ra vào Canada nhiều lần trong khoảng thời gian là 10 năm. Như vậy, thì ông bà hay cha mẹ của thường trú nhân, công dân Canada có thể thường xuyên đến đất nước này để thăm con, cháu của mình trong thời gian tương đối dài.

– Chương trình bảo lãnh định cư gia đình của tỉnh bang: Những cư dân của tiểu bang ở Canada sẽ được tạo điều kiện tối đa nhất để được quyền bảo lãnh cho người thân của họ đến Canada sinh sống. Tuy nhiên diện bảo lãnh này cũng sẽ phải dựa vào việc xem xét, bổ sung.

– Bảo lãnh định cư diện con ruột, con nuôi: Theo diện bảo lãnh định cư này con cái phụ thuộc của công dân, thường trú nhân Canada sẽ được phép đến Canada để sống cùng cha mẹ của mình, kể cả với những người con nuôi. Ngoài ra, theo nhóm này thì những cháu trai, cháu gái hay anh chị em mồ côi cũng sẽ được quyền bảo lãnh định cư.

– Chứng minh được tài chính rõ ràng và đảm bảo cung cấp, bảo trợ cho người thân những nhu cầu thiết yếu như ăn uống, sinh hoạt. Mức thu nhập của người bảo lãnh trong vòng 1 năm gần nhất sẽ phải đáp ứng được đúng tiêu chuẩn thu nhập tối thiểu. Mức thu nhập này sẽ do Bộ Di trú Canada quy định để đánh giá chính xác khả năng bảo lãnh.

– Mỗi gia đình gồm có 2 vợ chồng và muốn được bảo lãnh 2 người đến Canada sinh sống như ông bà hoặc cha mẹ thì phải có nguồn thu nhập tối thiểu theo đúng quy định được đặt ra.

– Người bảo lãnh phải là thường trú nhân Canada hoặc công dân Canada muốn bảo lãnh cho vợ/chồng hay con phụ thuộc của mình thì sẽ phải chứng minh ý định định cư tại Canada một cách sau khi bảo lãnh.

– Người bảo lãnh phải từ đủ 18 tuổi trở lên và đang không vướng vào bất kỳ hình phạt tiền, phạt tù nào hay đang không trong tình trạng phá sản.

Khám Phá Điều Kiện Định Cư Canada Dành Cho Diện Đoàn Tụ Gia Đình

Định Cư Canada Diện Đoàn Tụ Gia Đình Như Thế Nào?

Điều Kiện Định Cư Canada Diện: Đầu Tư,tay Nghề,du Học,bảo Lãnh

Hướng Dẫn Bảo Lãnh Định Cư Canada Diện Vợ/chồng

Diện Lao Động Định Cư Canada Nào Được Miễn Lmia?

🌟 Home
🌟 Top