Top 11 # Xem Nhiều Nhất Điều Kiện Đầu Tư Định Cư Úc Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Maubvietnam.com

Định Cư Úc Diện Đầu Tư Cần Điều Kiện Gì?

Úc xếp thứ ba trong Chỉ số Tự do kinh tế năm 2010, là nền kinh tế lớn thứ 12 trên thế giới. Quốc gia xếp hạng hai trong Chỉ số phát triển con người năm 2011 của Liên Hiệp Quốc, xếp hạng nhất trong Chỉ số thịnh vượng năm 2008 . Toàn bộ các thành phố lớn của Úc đều được đánh giá tốt trong các nghiên cứu đáng sống tương đối toàn cầu;. Giáo dục, y tế, kinh tế và chất lượng sinh hoạt đạt chuẩn và trên chuẩn. Bạn là một doanh nghiệp, bạn nên tìm hiểu về Định cư Úc diện đầu tư để tìm kiếm cho mình những cơ hội tốt nhất.

Định cư Úc diện đầu tư cho phép:

Định cư Úc Dòng Doanh nghiệp: Tiếp tục sở hữu và quản lý một doanh nghiệp ở Úc

Đối với Dòng đầu tư, Dòng đầu tư đáng kể và Dòng đầu tư đặc biệt: Tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc

Đối với Dòng doanh nhân: Tiếp tục hoạt động kinh doanh tại Úc

Giữ một thị thực 188 hoặc thị thực 444

Được chấp nhận bởi một cơ quan chính phủ tiểu bang.

Đã sở hữu và điều hành một doanh nghiệp tại Úc trong ít nhất 2 năm (đối với Dòng Đổi mới Doanh nghiệp)

Đã có một khoản đầu tư được chỉ định 1,5 triệu AUD trong 4 năm (Dòng đầu tư)

Đã tổ chức một khoản đầu tư tuân thủ 5 triệu Đô la Mỹ trong 4 năm (Dòng đầu tư Đáng kể)

Đã tổ chức một khoản đầu tư tuân thủ là 15 triệu đô la Úc trong 1 năm (Dòng đầu tư đặc biệt)

Đáp ứng các yêu cầu về tài chính và các yêu cầu khác của cùng một dòng của thị thực này.

– Đối với Dòng đổi mới kinh doanh:

Để Định cư Úc, bạn phải ở Úc và đã có:

Thị thực Đổi mới Kinh doanh và Đầu tư (tạm thời) (thị thực 188) trong Dòng Đổi mới Doanh nghiệp hoặc Dòng Mở rộng Sáng tạo Kinh doanh

Một thị thực loại Đặc biệt (thị thực 444)

Trong ít nhất một năm trong hai năm ngay trước khi bạn nộp đơn.

Nếu bạn đang nộp đơn xin thị thực này trong Dòng đầu tư, bạn phải ở Úc và đã có thị thực tạm thời trong Dòng đầu tư trong ít nhất hai trong bốn năm ngay trước khi bạn nộp đơn xin Định cư Úc.

Ngoài ra, bạn (hoặc bạn và đối tác của bạn kết hợp) phải có một khoản đầu tư được chỉ định với một quốc gia hoặc lãnh thổ của Úc trong ít nhất bốn năm.

Nếu bạn nộp đơn xin thị thực tạm thời (thị thực 188) vào Dòng đầu tư trước ngày 1 tháng 7 năm 2015, bạn đủ điều kiện để xin cấp thị thực loại 888 sau khi đã có thị thực tạm thời trong 3 năm và 11 tháng. Nếu bạn nộp đơn xin thị thực tạm thời sau ngày 1 tháng 7 năm 2015, bạn phải giữ thị thực tạm thời trong ít nhất 4 năm trước khi nộp đơn xin thị thực loại subclass 888.

– Đối với dòng đầu tư đáng kể:

Nếu bạn đang nộp đơn xin thị thực để Định cư Úc vĩnh viễn (thị thực 888) trong dòng đầu tư đáng kể, bạn phải giữ tại thời điểm nộp đơn:

Một thị thực tạm thời (thị thực 188) trong dòng đầu tư đáng kể hoặc trong dòng đầu tư của Nhà đầu tư quan trọng.

Bạn phải ở Úc làm người có thị thực tạm thời (thị thực 188) trong Dòng đầu tư đáng kể hoặc Dòng mở rộng của Nhà đầu tư quan trọng trong ít nhất 40 ngày mỗi năm (tính tích lũy) trong khoảng thời gian bạn đã có thị thực tạm thời Hoặc vợ / chồng của bạn đã ở Úc ít nhất 180 ngày trong năm (tính tích lũy) trên cơ sở thời gian người nộp đơn chính đã giữ được thị thực tạm thời của mình.

Ngoài ra, bạn (hoặc bạn và đối tác của bạn kết hợp) phải có:

Tổ chức các khoản đầu tư tuân thủ liên tục ít nhất 4 năm trong khi vẫn giữ thị thực Đổi mới Doanh nghiệp và Đầu tư (tạm thời) (cấp dưới 188).

Hoạt động kinh doanh đủ điều kiện theo công ty tư nhân Úc mà bạn đã thực hiện một khoản đầu tư trực tiếp phù hợp nếu có.

Lưu ý rằng các quy tắc có hiệu lực tại thời điểm bạn nộp đơn xin cấp visa ban đầu 188 cho dòng đầu tư Significant Investor sẽ áp dụng cho bạn khi bạn nộp đơn xin cấp visa 888.

Nếu bạn đã nộp đơn xin thị thực tạm thời (thị thực 188) vào Dòng đầu tư đáng kể trước ngày 1 tháng 7 năm 2015, bạn đủ điều kiện để xin cấp thị thực loại 888 sau khi đã có thị thực tạm thời trong 3 năm và 11 tháng. Nếu bạn nộp đơn xin thị thực tạm thời sau ngày 1 tháng 7 năm 2015, bạn phải giữ thị thực tạm thời trong ít nhất 4 năm trước khi nộp đơn xin thị thực loại 888.

– Đối với dòng đầu tư cao cấp:

Nếu bạn đang nộp đơn xin thị thực thường trú (thị thực 888) trong dòng đầu tư Premium Investor, bạn phải có visa tạm thời (thị thực 888) trong dòng đầu tư Premium vào lúc nộp đơn và được Chính phủ Liên bang đề cử.

Bạn phải có thị thực tạm trú tối thiểu là 1 năm.

– Đối với dòng doanh nhân:

Nếu bạn đang nộp đơn xin thị thực này trong Dòng Doanh nhân, bạn phải ở Úc và đã có thị thực tạm thời trong Dòng Doanh nhân trong một khoảng thời gian liên tục ít nhất bốn năm ngay trước khi bạn nộp đơn xin Định cư Úc.

Ngoài ra, bạn phải có khả năng chứng minh được thành công trong các hoạt động tại Úc.

Bạn là người giữ thị thực sơ cấp của thị thực Đổi mới Kinh doanh và Đầu tư (thị thực 188) và đã đáp ứng tất cả các yêu cầu của thị thực Đổi mới Doanh nghiệp và Đầu tư của bạn trong dòng mà bạn đã áp dụng lần đầu.

Bạn có thị thực loại Đặc biệt (thị thực 444) và đã đáp ứng các yêu cầu của luồng đổi mới kinh doanh

Bạn và đối tác của bạn đã không tham gia bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động đầu tư nào không được chấp nhận.

Các yêu cầu bổ sung là:

Bạn đã được một bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc đề cử hoặc bởi Austrade nhân danh chính phủ Úc,

Bạn và tất cả các thành viên trong gia đình của bạn đáp ứng yêu cầu về sức khoẻ và nhân cách – bạn không cần phải chứng minh điều này nữa nếu bạn đã làm điều này cho Thị thực Đổi mới Doanh nghiệp và Đầu tư tạm thời (thị thực 188)

Có một cam kết thực tế để duy trì hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc.

Các yêu cầu khác tùy thuộc vào dòng bạn đã tạm thời đổi Giấy chứng nhận Đổi mới Doanh nghiệp và Đầu tư (thị thực 188).

Bạn không có khoản nợ tồn đọng nào với Chính phủ Úc hoặc đã sắp xếp để hoàn trả bất kỳ khoản nợ tồn đọng nào cho Chính phủ Úc trước khi có thể cấp thị thực này. Điều này cũng áp dụng cho tất cả thành viên của đơn vị gia đình được liệt kê trong đơn của bạn dù họ đang di chuyển hay không.

Quá trình Định cư Úc của bạn sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn khi bạn trang bị cho mình đầy đủ những thông tin hữu ích. Các điều kiện, thủ tục cần thiết là những điều quan trọng cần phải lưu ý

Tìm Hiểu Về Điều Kiện Định Cư Úc Dạng Đầu Tư

Úc hiện đang là một trong đang nới lỏng luật định cư hơn nhiều so với các nước như Mỹ, Anh. Là một đất nước có giá trị phát triển con người luôn tăng đều theo từng năm và GDP bình quân đầu người lên đến hơn 50.000 USD, hiện nay rất nhiều người Việt đang có mong muốn được định cư ở Úc, đặc biệt là các doanh nhân, những người đã tích góp cho mình được một tài sản nhất định.

Những ai thuộc có thể định cư Úc dạng đầu tư?

Để có thể định cư Úc dưới hình thức là một nhà đầu tư, bạn phải là:

Các doanh nhân có kinh nghiệm kinh doanh/quản trị doanh nghiệp thành công có tiếng trong ngành.

Các nhà đầu tư đã có kinh nghiệm đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản, góp vốn doanh – nghiệp, tài chính hay vàng

Tất cả các đối tượng này phải có đủ tài chính kinh tế để đầu tư hoặc kinh doanh tại Úc và mong muốn ổn định cuộc sống ở Úc.

Điều kiện định cư Úc diện diện đầu tư

Đối với người đang sống ở Úc

Bạn phải là người sở hữu cổ phần trong doanh nghiệp mà bạn sẽ điều hành tại Úc theo như kế hoạch kinh doanh:

Sở hữu 51% nếu doanh thu mỗi năm thấp hơn 400.000 AUD

Sở hữu 30% nếu doanh thu mỗi năm từ 400.000 AUD trở lên

Sở hữu 10% nếu doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn

Những lưu ý đối với người đang ở Úc

Nếu công ty này cung cấp các dịch vụ chuyên môn, dịch vụ kỹ thuật hoặc dịch vụ thương mại, thì bạn phải dành rất nhiều thời gian khoảng phân nửa thời gian tại doanh nghiệp này để tham gia trực tiếp vào những công việc cung cấp các dịch vụ mà chúng tôi đã nêu trên, thay vì chỉ dành toàn bộ thời gian cho việc quản lý chung.

Bạn có ý định rõ ràng về việc duy trì chức vụ quản lý tại một công ty ở Úc và bạn muốn làm việc ở đó một thời gian lâu dài. Bạn và gia đình của bạn phải sống tại tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ tại Úc, nơi phát hành bảo lãnh xin thị thực Định cư úc diện đầu tư.

Trong vòng ít nhất 2 năm sau khi được cấp thị thực, bạn và gia đình phải chuyển toàn bộ số tài sản trị giá ít nhất 800.000 AUD qua Úc bằng phương thức hợp pháp mà bạn cảm thấy đơn giản và dễ dàng nhất.

Những lưu ý đối với người đang sống ở Việt Nam

Bạn phải dưới 55 tuổi và có kinh nghiệm nhiều trong nghề. Tuy nhiên, điều kiện này có thể được miễn nếu dự án kinh doanh của bạn được đánh giá đem lại lợi ích kinh tế vượt bậc cho Úc.

Bạn phải đạt ít nhất 65 điểm trên thang điểm của Úc, chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động phạm pháp nào và đáp ứng được những yêu cầu về sức khỏe.

Trong vòng 2 năm trước ngày được cấp thư bảo lãnh từ chính quyền Úc, bạn phải sở hữu cổ phần của một doanh nghiệp hoạt động ổn định trong ít nhất 2 năm hoặc phải sở hữu công ty có doanh thu mỗi năm đạt tối thiểu 500.000 AUD.

Vào thời điểm được cấp thư bảo lãnh, bạn và vợ/chồng của bạn phải có tổng tài sản (đã trừ thuế) ít nhất là 800.000 AUD có được từ nguồn hợp pháp.

Bạn và gia đình không có bất kỳ khoản vay nợ còn tồn đọng nào với Chính phủ Úc hoặc phải thanh toán đầy đủ các khoản vay trước đây. Tước khi nộp hồ sơ, bạn và gia đình phải có thư mời /thư bảo lãnh của một tiểu bang thuộc Úc. Để có thư mời, bạn phải nộp thư nguyện vọng để chính quyền duyệt.

Điều Kiện Định Cư Canada Theo Diện Đầu Tư

Canada là một trong những quốc gia có nền văn hóa đa dạng nhất thế giới với nhiều trường đại học đạt chuẩn quốc tế, hệ thống chăm sóc y tế chất lượng toàn cầu cùng nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng. Canada cũng được xếp hạng là quốc gia có môi trường kinh doanh thân thiện và tốt nhất với các chính sách cởi mở chào đón các nhà đầu tư kinh doanh nước ngoài và trao cho họ những lợi thế cạnh tranh kinh doanh vô cùng to lớn.

Định cư Canada theo diện doanh nhân là chương trình được quan tâm nhiều nhất hiện nay

Định cư Canada diện đầu tư là gì?

Định cư Canada diện đầu tư có thể hiểu đơn giản là chương trình định cư theo diện doanh nhân, dành cho chủ doanh nghiệp hoặc các nhà đầu tư quan tâm đến việc phát triển kinh doanh và định cư tại xứ sở lá phong. Theo đó, nhà đầu tư cần có ý định và vạch  kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư tại Canada

Chương trình này, yêu cầu số tiền đầu tư vừa phải, thời gian chờ đợi xét duyệt hồ sơ không quá lâu, thủ tục nhất quán nên rất phù hợp với các ứng viên đến từ Việt Nam. Tuy nhiên, số tiền cần đầu tư và chứng minh ở mỗi tỉnh bang là khác nhau, do đó ứng viên phải có sự tìm hiểu kỹ càng trước khi quyết định đầu tư. Thường tỉnh bang đang phát triển kinh tế thì số tiền đó sẽ thấp hơn bởi Chính phủ Canada muốn đưa ra những chính sách hấp dẫn để thu hút nguồn vốn phát triển nền kinh tế ở những tỉnh bang đó; những tỉnh bang sầm uất và đông dân thì sẽ cần số tiền đầu tư lớn hơn để thường trú.

Một số chương trình định cư Canada diện đầu tư có thể tham khảo bao gồm:

Định cư canada theo diện đầu tư liên bang

+ Chương trình theo diện Startup Visa (Liên bang)

+ Chương trình định cư theo Self-employed Visa (Liên bang)

+ Chương trình doanh nhân và đầu tư của tỉnh bang

+ Chương trình doanh nhân của tỉnh bang Ontario

+ Chương trình nhà đầu tư Quebec

+ Chương trình doanh nhân của tỉnh bang British Columbia

+ Chương trình doanh nhân của tỉnh bang Manitoba

+ Chương trình doanh nhân của tỉnh bang New Brunswick

+ Chương trình doanh nhân của tỉnh bang Newfoundland và Labrador

+ Chương trình doanh nhân của tỉnh bang Nova Scotia

+ Chương trình doanh nhân của tỉnh bang Saskatchewan

+ Chương trình doanh nhân của tỉnh bang Yukon

+ Chương trình doanh nhân của tỉnh bang Prince Edward Island

+ Chương trình doanh nhân của tỉnh bang Northwest Territories and Nunavut.

Đặc điểm chung của chương trình đầu tư định cư Canada

Mỗi chương trình định cư khác nhau sẽ có những đặc điểm riêng về yêu cầu, quy định, quyền lợi. Tuy nhiên, hầu hết các chương trình sẽ có những đặc điểm chung như sau

– Ứng viên tham gia chương trình cần cam kết sẽ định cư tại tỉnh/bang mà ứng viên đó sẽ rót vốn.

– Cần chứng minh đảm bảo đủ tài chính để theo đuổi mức đầu tư vào tỉnh bang mình đã lựa chọn.

– Khi tham gia định cư Canada diện đầu tư, thông thường ứng viên và gia đình sẽ được cấp thẻ tạm trú trong vòng 2 năm, sau đó sẽ được xin thường trú, tiến tới là có thể nộp đơn xin quốc tịch sau một thời gian sinh sống tại Canada. Cũng có một số tỉnh bang, một số dạng đầu tư ứng viên sẽ được cấp luôn thẻ thường trú mà không cần phải qua giai đoạn tạm trú

– Sở hữu thẻ thường trú nhân (PR) đồng nghĩa vơis việc ứng viên và gia đình đã được hưởng tất cả những chính sách xã hội như công dân Canada bao gồm y tế, giáo dục, an sinh xã hội….

Quyền lợi khi trở thành thường trú nhân Canada

Khi định cư Canada diện đầu tư, bạn sẽ được sở hữu thẻ xanh (PR) vĩnh viễn và trở thành thường trú nhân Canada. Thẻ xanh này có thời hạn 5 năm, sau 5 năm bạn phải làm mới lại. Những quyền lợi khi một thường trú nhân tại Canada bao gồm:

– Tự do xuất nhập cảnh vào đất nước Canada theo ý muốn và có quyền được sở hữu hợp pháp tất cả những gì mà công dân Canada có quyền, bao gồm nhà cửa, xe cộ, đất đai, v v

– Miễn xin thị thực hoặc việc xin visa đến các nước: Canada, Mexico, Bahamas, Vương Quốc Anh, Châu Âu, Úc… cũng dễ dàng hơn.

– Người giữ thẻ xanh được học miễn phí từ cấp 1 – cấp 3, học phí khi học đại học thấp  (giảm khoảng 2-3 lần so với du học sinh nước ngoài không có thẻ xanh)

– Nếu ứng viên con dưới 18 tuổi thuộc diện thu nhập thấp, chính phủ Canada sẽ hỗ trợ thuế để giúp gia đình trang trải chi phí hằng tháng. 

– Cơ hội việc làm rộng mở hơn rất nhiều thường trú nhân có thể xin việc ở bất cứ ngành nghề công ty nào tại Canada mà không bị phân biệt về giờ làm việc. 

– Có thể tự mở công ty hoặc tự kinh doanh và được hưởng các chính sách lãi suất thấp để vay tiền mua nhà, xe và tài sản khác

– Thường trú nhân sẽ ít bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong luật nhập cư.

– Hưởng chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân, trong đó sẽ được chi trả các chi phí y tế bao gồm: cấp cứu, chủng ngừa, khám sức khỏe định kỳ hằng năm,..

– Phụ nữ sẽ được hưởng những chính sách thai sản như nghỉ 12 tháng và nhận 50-65% trên thu nhập thực tế của họ..

– Người giữ thẻ xanh còn được nhận lợi ích an sinh xã hội khi họ về hưu nếu người đó làm việc và thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ đối với chính phủ Canada.

– Có thể thực hiện bảo lãnh vợ/chồng và con (dưới 19 tuổi còn độc thân) để có được thẻ xanh.

- Được hưởng tất cả các quyền lợi như một công dân Canada và được bảo vệ theo luật, trừ quyền được bầu cử.

Điều kiện định cư Canada diện đầu tư

Chương trình định cư Canada diện đầu tư hiện đang được 9 tỉnh bang bao gồm: Saskatchewan, Alberta, British Columbia, Manitoba, tỉnh Ontario, Newfoundland và Labrador, New Brunswick và tỉnh bang Prince Edward Island.

Dù mỗi tỉnh bang, mỗi chương trình sẽ có những yêu cầu riêng tuy nhiên ứng viên để được định cư theo hình thức đầu tư vẫn phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

– Độ tuổi không quá 65 tuổi

– Số tiền đầu tư tối thiểu là $1.000.000 CAD và đảm bảo tài sản cá nhân có ít nhất là $1.600.000 CAD, theo đó ứng viên phải chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số tiền đầu tư kể trên.

– Thực hiện đầu tư 220.000 CAD không hoàn lại cho chính phủ Canada hoặc  có thể đầu tư $800.000 CAD không lấy lãi thông qua một tổ chức tài chính nào đó được uỷ nhiệm.  Với số tiền này sẽ được Chính phủ Canada hoàn trả sau 5 năm. 

– Một số yêu cầu khác tùy theo điều kiện riêng của từng tỉnh bang.

Định cư Canada theo diện đầu tư cần bao nhiêu tiền?

Tên chương trình

Yêu cầu tài sản tối thiểu (CAD)

Yêu cầu số tiền đầu tư tối thiểu (CAD)

Số tiền đặt cọc (CAD)

Chương trình thử nghiệm nhà đầu tư vốn liên doanh (Liên bang)

10,000,000

2,000,000

0

Canada Star-up Visa (Liên Bang)

200,000

0

Đầu tư British Columbia

600,000

200,000

0

Đầu tư thí điểm British Columbia

300.000

100.000

0

MB PNP (Manitoba)

350,000

150,000

0

Yukon PNP (Yukon)

500,000

300,000

0

Đầu tư định cư Saskatchewan PNP (Saskatchewan)

500,000

200,000

0

PEI PNP (Prince Edward Island)

600,000

350,000

200,000

Quebec Investor Program (Quebec)

1,600,000

800,000

0

Chương trình đầu tư diện doanh nhân Ontario PNP (Ontario)

800,000

500,000

0

Đầu tư Nova Scotia PNP (Nova Scotia)

600,000

300,000

0

Định cư diện doanh nhân tỉnh bang New Brunswick

600,000

250,000

100,000

Quy trình nộp hồ sơ visa định cư Canada diện đầu tư

+Chuẩn bị hồ sơ và nộp cho chính quyền tỉnh bang, lưu ý cần chuẩn bị kỹ và thông qua sự tư vấn của luật sư hoặc đơn vị trợ giúp làm thủ tục.

+Sau 12 tháng xét duyệt hồ sơ,  ứng viên sẽ được gọi sang Canada khảo sát chương trình, dự án đầu tư mà mình chọn, sau đó là phỏng vấn

+Khi có kết quả chấp thuận của chính quyền tỉnh/bang, ứng viên sẽ được cấp giấy thông báo chấp nhận đầu tư. Lúc đó, ứng viên phải hoàn thành việc chuyển tiền đầu tư.

+  Nộp giấy chứng nhận định cư và chuyển hồ sơ cho bộ di trú Canada để    xin cấp thẻ thường trú và đợi xét duyệt.

+Thực hiện kiểm tra sức khỏe theo yêu cầu của Bộ Di trú Canada, sau khi đã xét duyệt xong hồ sơ. Ứng viên đợi cấp thẻ tạm trú hoặc thường trú tùy theo chương trình mình lựa chọn.

Một số chương trình định cư Canada theo diện doanh nhân tỉnh bang

Chương trình định cư doanh nhân tỉnh bang Ontario:

+ Mức đầu tư: 200,000 CAD

+ Thời gian xét duyệt: 12-15 tháng

HÌnh thức đầu tư:

+ Thành lập mới hoặc mua lại doanh nghiệp ở tỉnh bang Ontario

+ Có kế hoạch kinh doanh khả thi và mang lại lợi ích kinh tế cho Ontario

+ Vận hành doanh nghiệp và tạo ra ít nhất 1 việc làm cho người bản xứ hoặc thường trú nhân trong vòng 18-20 tháng

Yêu cầu: Nhà đầu tư phải đáp ứng được các yêu cầu sau

+ Là chủ doanh nghiệp hoặc nhà quản lý cấp cao

+ Đã tốt nghiệp THPT

+ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý trong 5 năm gần nhất

+ Tổng giá trị tài sản tối thiểu 400,000 CAD

Chương trình định cư doanh nhân của tỉnh bang British Columbia:

+ Mức đầu tư: 200,000 CAD

+Thời gian xét duyệt hồ sơ: 12-15 tháng

Hình thức đầu tư:

+ Đầu tư vào doanh nghiệp ít nhất 200.000CAD 

+ Có kế hoạch kinh doanh mang tính khả thi và đem lại lợi ích cho tỉnh bang

+ Điều hành doanh nghiệp và tạo ra ít nhất 1 việc làm cho người dân Canada trong vòng ít nhất 18 tháng

Yêu cầu: Nhà đầu tư phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

+ Là chủ doanh nghiệp, có ít nhất 3 năm quản lý trong vòng 10 năm gần nhất

+ Sở hữu ít nhất 10% doanh nghiệp

+ Hoặc giữ vị trí quản lý cấp cao có kinh nghiệm quản lý ít nhất 4 năm trong vòng 10 năm gần nhất

+ Có tổng tài sản ít nhất 600,000 CAD

+ Trình độ tối thiểu hệ 1 năm sau khi đã tốt nghiệp THPT

ApplyZones- nền tảng du học trực tuyến được hàng nghìn du học sinh lựa chọn hiện nay, bạn đã biết chưa?

Tiện lợi: Với bộ lọc thông minh bằng trí tuệ nhân tạo của ApplyZones khách hàng có thể tự tìm kiếm khóa học phù hợp với tiêu chí và điều kiện của bản thân nhanh chóng, tiện lợi chỉ trong vài giây.

Nhanh chóng: Được trải nghiệm nền tảng công nghệ du học trực tuyến từ lúc tạo hồ sơ cho tới lúc nhận visa và đi du học với thời gian chỉ bằng 1/2 so với thủ tục truyền thống trước đây.

Tiết kiệm: Được trải nghiệm một nền tảng công nghệ mới hoàn toàn miễn phí DUY NHẤT hiện nay giúp cho việc du học trở nên đơn giản, tiết kiệm chi phí, thời gian và tỷ lệ thành công lên tới hơn 95%.

 

Điều Kiện Lựa Chọn Ứng Viên Khi Định Cư Diện Đầu Tư Úc

Thay vì lựa chọn nhiều nước phát triển như Canada hay Mỹ, Anh thì không ít người Việt lại có mong ước định cư tại Úc. Chính sách định cư diện đầu tư tại Úc đã mở ra một cánh cửa đưa người Việt mà cụ thể hơn là doanh nhân Việt được cùng gia đình sinh sống, làm việc cũng như học tập tại đất nước này. Vậy điều kiện thế nào để được trở thành ứng viên của chương trình?

Hiển nhiên nếu muốn được nhập cư vào Úc theo chương trình định cư diện đầu tư thì người tham gia cũng chính là ứng viên phải có ý định sinh sống, làm việc và học tập tại đất nước này. Như vậy ứng viên sẽ tiếp tục được xét dựa trên các điều kiện khác như:

+ Ứng viên có thể là chủ của doanh nghiệp hoặc là cổ đông nhưng phải có kinh nghiệm kinh doanh hoặc quản lý doanh nghiệp thành công.

+ Người tham gia phải đã từng đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản, góp vốn doanh nghiệp, tài chính hay vàng để đảm bảo việc đầu tư tại Úc qua thị trường trái phiếu thuận lợi.

+ Có khả năng về tài chính để đầu tư hoặc kinh doanh cũng như đáp ứng được cuộc sống tại Úc.

+ Ứng viên cũng chính là chủ của doanh nghiệp phải đăng ký theo đúng quy trình đăng ký kinh doanh tại Úc.

Do ứng viên tham gia vào chương trình định cư diện đầu tư của Úc nên điều kiện quan trọng chính là nếu như ứng viên đang là cổ đông của doanh nghiệp tại Úc thì ứng viên sẽ phải đáp ứng điều kiện về số cổ phần tính theo doanh thu hàng năm của doanh nghiệp như sau:

+ Nếu doanh thu mỗi năm thấp hơn 400.000 AUD thì ứng viên sẽ phải sở hữu tối thiểu 51% cổ phần.

+ Nếu doanh thu mỗi năm từ 400.000 AUD trở lên thì ứng viên phải sở hữu tối thiểu 30% cổ phần.

+ Tuy nhiên nếu như doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn thì ứng viên chỉ cần sở hữu tối thiểu 10% cổ phần.

Nếu như đáp ứng các tiêu chí chung thì ứng viên sẽ còn được xét trên các phương diện khác về tuổi tác, vốn, khả năng để quyết định có phải đối tượng của chính sách định cư diện đầu tư của Úc hay không. Những điều kiện giới hạn này bao gồm:

+ Ứng viên tham gia phải nằm dưới độ tuổi giới hạn là 55. Tuy nhiên sẽ có trường hợp ngoại lệ nếu như ứng viên có dự án kinh doanh được đánh giá đem lại lợi ích kinh tế vượt bậc cho Úc.

+ Người tham gia cũng như các thành viên trong gia đình được bảo lãnh cũng nhập cư phải có sức khỏe tốt cũng như không có tiền án tiền sự hay thuộc diện đợi thi hành án.

+ Người tham gia không thuộc nhóm đối tượng có các khoản vay nợ vẫn còn tồn đọng với Chính phủ Úc trừ khi đã thanh toán luôn các khoản vay trước đó trước khi tham gia vào chính sách định cư diện đầu tư của Úc.

+ Ứng viên phải đạt tối thiểu 65 điểm trên thang điểm của Úc.

+ Muốn nộp hồ sơ tham gia chương trình thì ứng viên phải có thư bảo lãnh của một tiểu bang thuộc Úc. Như vậy ứng viên cần nộp Thư Nguyện vọng để chính quyền duyệt và cấp thư bảo lãnh.

+ Vào thời điểm được cấp thư bảo lãnh, ứng viên có tổng tài sản không bao gồm thuế tối thiểu là 800.000 AUD có nguồn gốc hợp pháp và đã sở hữu cổ phần của một doanh nghiệp hoạt động ổn định trong ít nhất 2 năm hoặc là chủ doanh nghiệp có doanh thu hàng năm tối thiểu là 500.000 AUD.

Nếu như đáp ứng được các điều kiện trên ứng viên sẽ được xét để cấp visa Úc theo định cư diện đầu tư.