Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 10 Năm 2018 Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Maubvietnam.com

Đề Thi Violympic Vòng 16 Lớp 7 (Cấp Huyện)

Cuộc Thi Tìm Kiếm Tài Năng Toán Học Quốc Tế Itmc 2022

Đề Thi Học Kì 1 Toán 7 Phòng Gd&đt Quận Đống Đa

Học Toán Soroban Tại Nhà Không Khó Với 6 Bước Cực Đơn Giản

6 Nguồn Đề Thi Sat Miễn Phí Không Phải Ai Cũng Biết

Tổng Hợp Trọn Bộ Bài Test Iq Đi Nhật

VIOLYMPIC Vòng 16 LỚP 7 (cấp huyện) BÀI THI SỐ 1 Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Câu 1: Có tất cả số nguyên n thỏa mãn (n-12) chia hết cho (n+12). Câu 2: Số nguyên âm lớn nhất có tổng các chữ số là 52 là Câu 3: Viết liên tiếp các số từ 1 đến 150 ta được số 123149150. Tổng các chữ số của số này là Câu 4: Năm 2013, mẹ hơn con 28 tuổi. Đến năm 2022, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Năm sinh của con là Câu 5: Cho là số nguyên âm chia cho dư . Số dư trong phép chia cho là Câu 6: Có số nguyên thỏa mãn là số nguyên. Câu 7: Biết , tổng lớn nhất có thể là Câu 8: So sánh và ta được . Câu 9: Cho A là số tự nhiên được viết bởi 2013 chữ số 4. Số dư của A trong phép chia cho 15 là Câu 10: Có cách viết phân số thành tổng của hai phân số có tử bằng , mẫu dương và khác nhau. Câu 3.1: Hai số và viết liền nhau thì được số có chữ số. Câu 4.1: Biết , giá trị của là Câu 5.1: Biết . Vậy số là Câu 6.1: Cho phân số . Số tự nhiên sao cho khi ta cộng tử với , lấy mẫu trừ đi ta được phân số có giá trị bằng là số Câu 9.1: Câu 10.1: Số tự nhiên có hai chữ số sao cho tỉ số của số đó và tổng các chữ số của nó là nhỏ nhất là số 24 2 1 10/9 1024/3081 BÀI THI SỐ 1.1 Câu 2:Để đánh số trang của một cuốn sách dày 3588 trang cần dùng tất cả chữ số. Câu 3: Hai số và viết liền nhau thì được số có chữ số. Câu 4: Biết , giá trị của là Câu 5: Biết , tổng lớn nhất có thể là Câu 6: Biết . Vậy số là Câu 8: Biết . Khi đó, so sánh và ta được Câu 1: Có phân số tối giản có mẫu là 24, lớn hơn -1 và nhỏ hơn . Câu 2: Có số nguyên thỏa mãn là một số nguyên. Câu 4: Số nguyên âm lớn nhất thỏa mãn khi chia số này cho 37 ta được số dư là 36 và khi chia cho 39 thì số dư là 25 là số Câu 7: Biết . Vậy số là Câu 8: Điền dấu ; = vào chỗ (): biết rằng . Câu 10: Tổng biết rằng là các số tự nhiên thỏa mãn . Câu 6: Giá trị của biểu thức là . Biết . Tổng là Câu 9: Biết . Khi đó, so sánh và ta được Câu 10: Số tự nhiên có giá trị lớn nhất được viết thành từ ba chữ số 2 là

Tổng Hợp 10 Dạng Bài Tập Toán Tư Duy Cho Trẻ 5 Tuổi

Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Cầm Tay Lớp 9 Cấp Trường Thcs Kỳ Thượng Năm Học 2022

Lao Động Cần Cẩn Trọng Khi Tham Gia Chương Trình Im Japan

Thông Báo Tuyển Chọn Tts Đi Thực Tập Kỹ Thuật Tại Nhật Bản Theo Chương Trình Im Japan –Đợt 02

Imas Kì Thi Tư Duy Toán Học Quốc Tế

Đề Thi Thử Vào Lớp 10 Môn Toánnăm 2022

Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Tiếng Anh 2022 Ở Tphcm Và Đáp Án Tiếng Anh

Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Bình Định 2022

Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt 2022: Đề Thi Và Đáp Án Môn Toán

Ngân Hàng Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 8

Tuyển Chọn 55 Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 7 Có Đáp Án

I, Đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2022 của sở GD&ĐT TP. HCM 

Cấu trúc của đề thi thử vào lớp 10 môn toán gồm 10 câu. Trong đó có 6 câu đại số và 4 câu hình học. Đặc biệt, cấu trúc của đề thi chính thức cũng sẽ tương tự nên các em chú ý để ôn tập đúng trọng tâm kiến thức.

II, Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn toán năm 2022 của Sở GD&ĐT TP. HCM 

Sau khi làm xong, mời các em tham khảo đáp án đề thi thử vào 10 môn toán 2022. Mọi lời giải khác đúng kiến thức thì vẫn sẽ được điểm tối đa.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

Giải:

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ  

+) Xét (P) : y=1/2×2

Bảng giá trị 

x

-4

-2

0

2

4

y=1/2×2

8

2

0

2

8

Đồ thị hàm số (P)  là parabol đi qua các điểm: (-4;8), (-2;2), (0;0), (2;2) và (4;8).

+) Xét d : y=x+4

Bảng giá trị 

x

0

-4

y=x+4

4

0

Đồ thị (d) là đường thẳng đi qua các điểm (0;4) và (-4;0)

Đồ thị 

b) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là: 

+) Với x=2 suy ra y= -2+4=2 nên D(-2;2) 

+) Với x=4 suy ra x=4+4=8 nên B(4;8) 

Vậy d cắt (P) tại hai điểm phân biệt D(-2;2) và B(4;8).

Câu 2: 

Giải:

Áp dụng hệ thức Viét cho phương trình: 3×2-2x-2=0 ta được: 

Ta có:   A=x1+x2=2/3

Vậy    A=2/3;    B=16/9.

Dạng toán ở câu 1 và câu 2 là hai dạng tóan cơ bản nên không chỉ xuất hiện trong đề thi thử vào lớp 10 môn toán mà chắc chắc sẽ ra trong đề thi chính thức nên các em cần ôn kĩ 2 dạng này.

Câu 3:

Giải:

Vì C thuộc trung trực của OB nên CO = CB 

Mà OC=OB=R suy ra OC=OB=BC nên tam giác OBC  là tam giác đều.

            Do đó : OBC=60o suy ra ABC=60o

Ta có: ACB  là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên ACB=90o suy ra tam giác ABC vuông tại C. 

Câu 4:

Giải:

Kể từ năm 1990 đến năm 1990 thì t=0 nên diện tích rừng nhiệt đới 1990 là: 

                         S1990 = 718,3 – 4,6.0 = 718,3 (triệu ha)

Kể từ năm 1990 đến năm 2022 thì năm nên diện tích rừng nhiệt đới năm 2022 là:  

S2018= 718,3 – 4,6.28 = 589,5 (triệu ha)

Câu 5:

Giải:

Gọi C là giao điểm của AG và BE 

Tứ giác EHGC là hình chữ nhật (tứ giác có 3 góc vuông) 

GC=HE=3m, EC=HG=1m

Suy ra tam giác ABC vuông tại C

Ta có: AC=AG+GC=1+3=4 (m),  BC=BE+EC= 2(m)

Vậy khoảng cách giữa đích đến và nơi xuất phát của robot xấp xỉ 4,5 mét.

Câu 6: 

Giải:

a) Khi giảm giá 50% thì giá một cái tivi là 6.500.000 x 50%  = 3.250.000(đồng)

Khi giảm giá thêm 10% nữa (so với giá đã giảm lần 1) thì giá 1 cái tivi là: 

3.250.000 x 90%  = 2.925.00 (đồng) 

Vậy số tiền mà cửa hàng đó thu được khi đã bán hết lô hàng tivi là: 

3.250.000 x 20 + 2.925.000 x 20 = 123.500.000(đồng) 

b) Giá vốn của 40 cái tivi là: 2.850.000 x 40 = 114.000.000(đồng) 

Vậy khi bán hết số tivi đó, cửa hàng lãi số tiền như sau: 

123.500.000 – 114.000.000 = 9.500.000(đồng) 

Câu 7: 

Giải:

Cách 1: 

Theo đề bài ta có: OA=2m, A’B’=3AB

Ta có: ΔABO ∽ ΔA’B’O (g-g)

              

ΔOCF ∽ ΔA’B’F (g-g) 

              

               

Lại có: 

Vậy tiêu cự OF của thấu kính là 1,5m. 

Cách 2:

Ta có: d=OA=2m;      d’=OA’;      f=OF;      A’B’=3.AB

ΔABO ∽ ΔA’B’O (g-g) 

  (1) 

ΔCOF ∽ ΔB’A’F (g-g) 

                       

Mà 

    (2) 

Từ (1) và (2)

                      (3) 

Từ (1) có:

                     

Thay d=2m và d’=6m vào (3) ta được: f=1,5m.

Câu 8:

Giải:

Khối lượng muối có trong 1000kg nước biển 3,5% 

Khối lượng nước lợ sau khi pha

mnước cần thêm=3500-1000=2500kg 

Câu 9: Có 45 người bác sĩ và luật sư, tuổi trung bình của họ là 40. Tính số bác sĩ, số luật sư, biết rằng tuổi trung bình của các bác sĩ là 35, tuổi trung bình của các luật sư là 50. 

Giải:

Gọi số bác sĩ là x (người), số luật sư là y (người) , (x, y thuộc N* và x, y<45)

Có 45 người gồm bác sĩ và luật sư nên ta có: x+y=45 (1)

Tuổi trung bình của các bác sĩ là 35 nên ta có tổng số tuổi của các bác sĩ là: 35x

Tuổi trung bình của các luật sư là 50 nên ta có tổng số tuổi của các luật sư là 50y

Mà tuổi trung bình của luật sư và bác sĩ là 40. Nên ta có phương trình:

             (2)

Từ (1),  (2) ta có hpt:

Vậy số bác sĩ là 30 người, số luật sư là 15 người. 

Câu 10: Một vệ tinh nhân tạo địa tĩnh chuyển động theo một quỹ đạo tròn cách bề mặt Trái Đất một khoảng 36000 km, tâm quỹ đạo của vệ tinh trùng với tâm O Trái Đất. Vệ tinh phát tín hiệu vô tuyến theo một đường thẳng đến một vị trí trên mặt đất. Hỏi vị trí xa nhất trên Trái Đất có thể nhận tín hiệu từ vệ tinh này ở cách vệ tinh một khoảng là bao nhiêu km (ghi kết quả gần đúng chính xác đến hàng đơn vị). Biết rằng Trái Đất được xem như một hình cầu có bán kính khoảng 6400 km.

Giải:

Theo hình vẽ: A là vệ tinh, O là tâm Trái Đất

Gọi B là điểm trên mặt đất có thể nhận được tín hiệu từ A, khi đó B phải chạy trên cung nhỏ MM’ (với AM, AM’ là các tiếp tuyến kẻ từ A) 

Vị trí xa nhất trên Trái Đất có thể nhận tín hiệu từ vệ tinh này ở cách vệ tinh là điểm B sao cho AB lớn nhất khi B trùng với M hoặc M’. Khi đó max(AB)=AM=AM’ 

Vì AM là tiếp tuyến của (O) suy ra AM vuông góc OM nên tam giác OAM vuông tại M 

Ta có: AH = 36000(km),   OH = 6400 (km) suy ra OA = 36000 + 6400 = 42400 (km)

Áp dụng định lý Pi-ta-go tam giác vuông AMO ta có: 

Vậy điểm xa nhất trên trái Trái Đất có thể nhận được tín hiệu cách hành tinh đó xấp xỉ 41914 km 

  Trong đề thi thử vào 10 môn toán, câu 10 là câu khó nhất vì các em phải tự vẽ hình đúng từ dữ liệu trong đề. Điểm mấu chốt ở bài này là quỹ đạo tròn của vệ tính giúp ta vẽ ngay đường tròn. Từ đó chuyển sang bài toán về tiếp tuyến đường tròn.

(Hết)

Chúng  mình vừa làm xong đề thi thử vào lớp 10 môn toán của TP. HCM năm 2022. Cấu trúc đề thi ba năm gần đây của TP. HCM và các tỉnh thành khác trên cả nước đều thiên về các bài toán mang tính thực tế, gắn liền với đời sống nên ngoài các dạng toán cơ bản trong sách giáo khoa các em cần phải rèn luyện thêm nhiều bài toán thực tế để không bị bỡ ngỡ khi vào phòng thi. Ngoài ra, các dạng toán về hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai, giải pt, hpt, tứ giác nội tiếp là những dạng toán chắc chắn xuất hiện trong các đề thi nên các em phải nắm chắc các dạng này. Cuối cùng,  nhà Kiến xin chúc các em ôn tập tốt và thành công trong kì thi sắp tới.

Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán 2022 Tphcm Và Đáp Án

Thử Sức Với Đề Thi Thử Miễn Phí Và Bộ 3 Đề Thi Trình Độ N5 – N1 Tại Nippon★Go|Kênh Du Lịch Locobee

Thi Thử Jlpt Online Mọi Trình Độ Từ N5 – N1 Cùng Nippon★Go|Kênh Du Lịch Locobee

Hiệu Quả Không Ngờ Của Việc Thi Thử Jlpt Online Miễn Phí

Đại Hội Thi Thử Jlpt Rikilympic

Đề 4: Đề Thi Vào Lớp 10 Chuyên Tỉnh Nam Định Năm 2022

Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tỉnh Hải Dương 2022

Đáp Án Vào 10 Toán Học Hải Dương 2022

Đáp Án Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Toán Hải Phòng Năm 2022

Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tỉnh Tây Ninh Năm 2022

Đề Thi Môn Toán Vào Lớp 10 Tỉnh Tây Ninh Năm 2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN

Năm học: 2022 – 2022

Môn: TOÁN (chuyên)

Thời gian làm bài: 150 phút.

(Đề thi gồm: 01 trang)

Câu 1 (2,0 điểm).

b) Cho $a,b,c$ là các số thực thỏa mãn các điều kiện   $a+b+c=6$; $dfrac{1}{a+b}+dfrac{1}{b+c}+dfrac{1}{c+a}=dfrac{47}{60}.$

Tính giá trị của biểu thức   $dfrac{a}{b+c}+dfrac{b}{c+a}+dfrac{c}{a+b}.$

Câu 2 (2,0 điểm).

a) Giải phương trình   $sqrt{2{{x}^{2}}+3x+1}+sqrt{1-3x}=2sqrt{{{x}^{2}}+1}.$

b) Giải hệ phương trình   $left{ begin{array}{l}

{x^2} + 3{y^2} – 3x – 1 = 0\

{x^2} – {y^2} – x – 4y + 5 = 0.

end{array} right.$

Câu 3 (3,0 điểm).

Cho tam giác $ABC$ có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn $left( O right).$ Các đường cao $AK,BM,CN$ của tam giác $ABC$ cắt nhau tại $H.$

a) Chứng minh $widehat{NKH}=widehat{MKH}.$

b) Đường thẳng $MN$ cắt đường tròn $left( O right)$ tại hai điểm $I,J.$ Chứng minh $AO$ đi qua trung điểm của $IJ.$

Câu 4 (1,5 điểm).

a)  Chứng minh rằng tồn tại vô hạn bộ ba số nguyên $left( x,y,z right)$ thỏa mãn $xyzne 0$ và ${{x}^{5}}+8{{y}^{3}}+7{{text{z}}^{2}}=0.$

b) Tìm tất cả các số nguyên không âm $a,b,c$ thỏa mãn ${{left( a-b right)}^{2}}+{{left( b-c right)}^{2}}+{{left( c-a right)}^{2}}=6abc$ và ${{a}^{3}}+{{b}^{3}}+{{c}^{3}}+1$ chia hết cho $a+b+c+1.$

Câu 5 (1,5 điểm).

a) Cho $x,y,z$ là các số thực thỏa mãn $left( x-y right)left( x-z right)=1;,,yne z.$ Chứng minh                 

                                          $dfrac{1}{{{left( x-y right)}^{2}}}+dfrac{1}{{{left( y-z right)}^{2}}}+dfrac{1}{{{left( z-x right)}^{2}}}ge 4.$

b) Trên bảng ban đầu ghi số 2 và số 4. Ta thực hiện cách viết thêm các số lên bảng như sau: nếu trên bảng đã có hai số, giả sử là $a,b,;,,ane b$, ta viết thêm lên bảng số có giá trị là $a+b+ab.$ Hỏi với cách thực hiện như vậy, trên bảng có thể xuất hiện số $2016$ được hay không? Giải thích.

Hướng Dẫn Giải Đề Thi Toán Vào 10 – Quảng Ngãi – Năm 2022

Đề Thi Đẫm Máu

Đề Thi Đẫm Máu 2

Đề Thi Tốt Nghiệp Young Marketer Elite Development 2022

Young Marketers 2022: Hàng Việt – Làm Từ ‘Chất’ Việt

Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Hà Nam Năm 2014

Đề Thi Vào 10 Toán Học Vĩnh Phúc 2013

Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Vĩnh Phúc Năm 2013

Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán 2014 Tỉnh Phú Thọ

Đề Thi Vào 10 Toán Học Hải Phòng 2022

Hướng Dẫn Giải Đề Thi Toán Vào 10 – Quảng Ngãi – Năm 2022

Cập nhật lúc: 09:25 10-03-2016

Mục tin: Đề thi Chính thức vào lớp 10 môn Toán

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hà Nam năm học 2014 – 2022 cụ thể như sau:

Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Năm 2014 Thừa Thiên Huế

Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tỉnh Nghệ An 2014

Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Năm 2014 Của Tỉnh Nghệ An

Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán 2014 Tỉnh Quảng Ninh

Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Hải Phòng Năm 2014

🌟 Home
🌟 Top