Top 10 # Xem Nhiều Nhất Đề Thi Vào 10 Môn Toán Thanh Hóa 2015 Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Maubvietnam.com

Tổng Hợp Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Thanh Hóa,2020

1, Tổng hợp đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh thanh hóa năm 2019

Câu II: (2,0 điểm)

1, Cho đường thẳng 9d): y = ax + b. Tìm a, b để đường thẳng (d) song song với đường thẳng (d’): y = 5x + 6 và đi qua điểm A (2;3)

2, Giải hệ phương trình

Câu III (2,0 điểm)

1, Giải phương trình: x2 – 4x + 3 = 0

2, Cho phương trình x2 -2(m-1)x + 2m – 5 = 0 (m là tham số). Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi m. Tìm m để các nghiệm đó thỏa mãn hệ thứ

(x12 – 2mx1 – x2 + 2m – 3)(x22 – 2mx2 – x1 + 2m – 3) = 19

Câu IVtỉnh Thanh Hóa năm 2019: (3,0 điểm)

Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn tâm O bán kính R, kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Trên cung nhỏ BC lấy một điểm M bất kì khác B và C. Gọi I, K, P lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm M trên các đoạn thẳng AB, AC, BC

1, Chứng minh AIMK là tứ giác nội tiếp

2, Chứng minh rằng góc MKP bằng với góc MBC

3, Xác định vị trí điểm M trên cung nhỏ BC để tích chúng tôi đạt giá trị lớn nhất

2, Tổng hợp đề thi vào lớp 10 môn toán tphcm năm 2019

Bài 1. (1,5 điểm)

Cho parabol (P): y = – 1/2 x2 và đường thẳng (d): y = x – 4

a, Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ

b, Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính

Bài 3 đề thi vào lớp 10 môn toán 2019 tphcm (0,75 điểm)

Quy tắc sau đây cho ta biết được ngày n, tháng t, năm 2019 là ngày thứ mấy trong tuần. Đầu tiên ta tính giá trị của biểu thức T = n + H, ở đây H được xác định bởi bảng sau

Sau đó lấy T chia cho 7 ta được số dư r, 0 ≤ r ≤ 6

Nếu r = 0 thì ngày đó là ngày thứ Bảy

Nếu r = 1 thì ngày đó là ngày Chủ nhật

Nếu r = 2 thì ngày đó là ngày thứ Hai

Nếu r = 3 thì ngày đó là ngày thứ Ba

Nếu r = 6 thì ngày đó là ngày thứ Sáu

a, Em hãy sử dụng quy tắc trên để xác định các ngày 2/9/2019 và ngày 20/11/2019 là thứ mấy

b, bạn Hằng tổ chức sinh nhật của mình trong tháng 10 năm 2019. Hỏi sinh nhật của bạn Hằng là một bội số của 3 và là thứ Hai

Bài 4 (0,75 điểm)

Tại bề mặt đại dương, áp suất nước bằng áp suất khí quyển và là 1 atm (atmosphere). Bên dưới mặt nước, áp suất nước tăng thêm 1 atm cho mỗi 10 mét sâu xuống. Biết rằng mối liên hệ giữa áp suất y (atm) và độ sâu x (m) dưới mặt nước là một hàm số bậc nhất có dạng y = ax + b.

a, Xác định các hệ số a và b

b, Một người thợ lặn đang ở độ sâu bao nhiêu nếu người ấy chịu một áp suất là 2,85 atm?

Có thể thấy rằng đề thi vào lớp 10 môn toán được xây dựng với một số câu hỏi căn bản (rút gọn biểu thức, khai căm,…) đồng thời cũng có những bài toán thực tế (tính ngày,…) hay những câu hỏi khó (tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất). Các em cần chú ý ôn tập kĩ càng từng chủ điểm kiến thức môn Toán để có thể làm được toàn bộ đề thi.

Đề Thi Vào 10 Môn Toán Thái Bình 2022

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠOTHÁI BÌNHĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015 – 2016Môn: TOÁNThời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (2,0 điểm)Cho biểu thức: với x ( 0, x ( 4.Rút gọn biểu thức P.Tìm giá trị của P khi x = .

Câu 2. (1,5 điểm): Cho phương trình: x2 + 5x + m – 2 = 0 (m là tham số).Giải phương trình khi m = -12.Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thoả mãn: Câu 3. (1,0 điểm)Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 168 m2. Nếu giảm chiều dài đi 1m và tăng chiều rộng thêm 1m thì mảnh vườn trở thành hình vuông. Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn.

Câu 4. (1,5 điểm)Cho parabol (P): y = x2 và hai điểm A, B thuộc (P) có hoành độ lần lượt là -1; 2. Đường thẳng (d) có phương trình y = mx + n.Tìm toạ độ hai điểm A, B. Tìm m, n biết (d) đi qua hai điểm A và B..Tính độ dài đường cao OH của tam giác OAB. (điểm O là gốc toạ độ).Câu 5. (3,5 điểm)Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Điểm M di chuyển trên nửa đường tròn (M khác A và B). C là trung điểm của dây cung AM. Đường thẳng d là tiếp tuyến với nửa đường tròn tại B. Tia AM cắt d tại điểm N. Đường thẳng OC cắt d tại E.Chứng minh: tứ giác OCNB nội tiếp.Chứng minh: chúng tôi = AO.AB.Chứng minh: NO vuông góc với AE.Tìm vị trí điểm M sao cho (2.AM + AN) nhỏ nhất.

Họ và tên thí sinh: ………………………………………… Số báo danh: ……………………

1Cho biểu thức: với x ( 0, x ( 4.Rút gọn biểu thức P.Tìm giá trị của P khi x =

2,0

a) Với x ( 0, x ≠ 4, ta có:

0,25

0,25

0,25

Vậy với x ( 0, x ≠ 4 thì .0,25

2Cho phương trình: x2 + 5x + m – 2 = 0 (m là tham số).Giải phương trình khi m = -12.Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thoả mãn: 1,5

a) Với m = -12, phương trình đã cho trở thành: x2 + 5x -14 = 00,25

( phương trình trên có hai nghiệm phân biệt: 0,25

Vậy với m = -12, phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt: x1 = -7; x2 = 2.0,25

b) Phương trình: x2 + 5x + m – 2 = 0 có nghiệm hai nghiệm phân biệt x1, x2 khác 1( (*)Theo định lí Viet, ta có: .

0,25

Từ giả thiết: ( x2 – 1+ x1 – 1 = 2(x1 – 1)(x2 – 1)( (x1 + x2) – 2 = 2[x1x2 – (x1 + x2) + 1] ( -5 – 2 = 2(m – 2 + 5 + 1) ( -7 = 2(m + 4) ( m = (thoả mãn (*)).Vậy giá trị cầm tìm là m = 0,25

3Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 168 m2. Nếu giảm chiều dài đi 1m và tăng chiều rộng thêm 1m thì mảnh vườn trở