Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Đề Thi Toán Cao Cấp Ueh K45 Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Maubvietnam.com

Ngân Hàng Đề Thi Toán Cao Cấp A1

Cuôc Thi Olymlic Toán Học Úc Amc 2022

Về Cuộc Thi Bebras

Tổng Hợp 30 Đề Thi Vào Lớp 10 Chuyên

Bản Mềm: 35 Đề Và Đáp Án Đề Học Sinh Giỏi Toán Lớp 4

Đề Thi Thử Đh 2012 Có Đáp Án (Môn Toán, Lý, Hóa)

Ngân hàng đề thi toán cao cấp A1

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Môn: TOÁN CAO CẤP A1

CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM (V.I).

Tính đạo hàm của hàm số: .

Tính đạo hàm của hàm số: .

Tính đạo hàm của hàm số: .

Tính đạo hàm của hàm số: .

Tính đạo hàm của hàm số: .

Tính đạo hàm của hàm số: .

Tính vi phân của hàm số: , a là hằng số.

Tính vi phân của hàm số: .

Tính vi phân của hàm số: .

Tính vi phân của hàm số:

.

.

.

.

.

Chứng minh rằng và là các vô cùng bé

tương đương khi .

Tìm hằng số a để hàm số liên tục tại x = 0.

Tìm hằng số c để hàm số liên tục tại x = 0 .

III. CÂU HỎI LOẠI 3 ĐIỂM (V.III).

b.Tìm cực trị của hàm số.

Tính thể tích của khối tròn xoay tạo ra khi quay hình phẳng

giới hạn bởi các đường

và quanh trục ox.

Tính dy tại x = 0.

Tính .

Cho tích phân suy rộng

Chứng minh tích phân đã cho hội tụ.

Tính tích phân đó.

Cho tích phân suy rộng

Chứng minh tích phân đã cho hội tụ.

Tính tích phân đã cho.

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong

, và .

7.Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo nên khi quay hình phẳng

giới hạn bởi đường cong

quanh trục Ox.

Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên khi quay miền phẳng

giới hạn bởi các đường

và quanh trục Ox.

CÂU HỎI LOẠI 4 ĐIỂM (V.IV).

a. Tính tích phân: .

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .

a. Tính tích phân: .

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .

a. Tính tích phân: . b. Xét sự hội tụ của chuỗi số .

a. Tính tích phân: .

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .

a. Tính tích phân:

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa

a. Tính tích phân: .

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .

a. Tính tích phân: .

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .

a. Tính tích phân: .

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .

a. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

, và x – y + 4 = 0.

DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH ĐTVT VÀ CNTT THỜI GIAN : 120 phút MỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu loại 2, một câu loại 3 và một câu loại 4)

Xét sự hội tụ của chuỗi số .

a. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

.

y = x, và y = 2x.

Xét sự hội tụ của chuỗi số .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

II. CÂU HỎI LOẠI 2 ĐIỂM (V.II)

.

.

.

.

.

Chứng minh rằng và là các vô cùng bé

III. CÂU HỎI LOẠI 3 ĐIỂM (V.III)

tương đương khi .

Tìm hằng số a để hàm số liên tục tại x = 0.

Tìm giới hạn sau .

Cho hàm số

Tìm hằng số c để hàm số liên tục tại x = 0 .

b.Tìm cực trị của hàm số.

Tính thể tích của khối tròn xoay tạo ra khi quay hình phẳng

giới hạn bởi các đường

và quanh trục ox.

Tính dy tại x = 0.

Tính .

Cho tích phân suy rộng

Chứng minh tích phân đã cho hội tụ.

Tính tích phân đó.

Cho tích phân suy rộng

Chứng minh tích phân đã cho hội tụ.

Tính tích phân đã cho.

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong

, và .

7.Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo nên khi quay hình phẳng

giới hạn bởi đường cong

quanh trục Ox.

1.

Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên khi quay miền phẳng

giới hạn bởi các đường

và quanh trục Ox.

IV. LOẠI CÂU HỎI 4 ĐIỂM (V.IV)

Xét sự hội tụ của chuỗi số có số hạng tổng quát

.

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .

Xét sự hội tụ của chuỗi số .

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .

Xét sự hội tụ của chuỗi số .

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .

Xét sự hội tụ của chuỗi số .

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .

Xét sự hội tụ của chuỗi số .

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .

Chứng minh rằng .Từ đó hãy tính tổng .

Cho hàm số với .

Khai triển hàm số thành chuỗi Fourier.

Từ đó hãy tính tổng .

8. Cho hàm số với

Khai triển hàm số đã cho theo các hàm số sin.

Tính tổng .

Cho hàm số với .

Khai triển hàm số thành chuỗi Fourier.

Tính tổng .

Cho hàm số .

Khai triển hàm số thành chuỗi các luỹ thừa của (x+1).

Tính tổng .

Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Học Bác Sĩ Y Học Cổ Truyền Ở Đâu?

Có Nên Học Bác Sĩ Y Học Cổ Truyền?

Học Y Sĩ Đa Khoa Có Được Liên Thông Lên Bác Sĩ?

Y Sĩ Đa Khoa Có Được Liên Thông Lên Bác Sĩ Đa Khoa Hay Không?

Có Được Liên Thông Lên Bác Sĩ Khi Đã Tốt Nghiệp Y Sĩ Đa Khoa?

Khóa Luyện Thi Cao Học Ueh 2022 Đợt 1

Ueh Tuyển Sinh Thạc Sĩ Cho 9 Chuyên Ngành

Ueh Tuyển Sinh Khóa 46 Sẽ Xét Tuyển 5.800 Chỉ Tiêu Theo 5 Phương Thức

Khóa Luyện Thi Cao Học Ueh 2022

Ueh Tổ Chức Hội Nghị Tổng Kết Tuyển Sinh Năm 2022 Và Triển Khai Kế Hoạch Tuyển Sinh Năm 2022

Ueh Lần Đầu Tuyển Sinh Thông Qua Kết Quả Thi Đánh Giá Năng Lực

– Môn thi tuyển và ngày thi tuyển:

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Quản trị học (môn chủ chốt).

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh thương mại sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Marketing căn bản (môn chủ chốt).

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Kinh doanh quốc tế (môn chủ chốt).

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Lý thuyết tài chính (môn chủ chốt).

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngân hàng sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Ngân hàng và các định chế tài chính (môn chủ chốt).

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính công sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Nguyên lý tài chính – ngân hàng (môn chủ chốt).

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kế toán sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Nguyên lý kế toán (môn chủ chốt).

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Quản trị các tổ chức công (môn chủ chốt).

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế sẽ thi 3 môn: Anh văn, Luật dân sự, Luật thương mại (môn chủ chốt).

– Ngày thi tuyển: ngày 28 tháng 03 năm 2022

Tổng kết tỷ lệ đậu các trường trong năm 2022 của a/c học viên tham gia ôn thi cao học tại Trung tâm luyện thi cao học 247, Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 đã giành được những chiến thắng vô cùng vang dội với tỷ lệ đậu cao học các trường rất cao 100%, đạt những vị trí Thủ khoa, Á Khoa, Tam khoa với số điểm gần như tuyệt đối.

*Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2022 (Tính tới thời điểm tháng 10/2020):

ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 – 2022 tỷ lệ đậu ~100%

ĐH Kinh tế – Luật (UEL) 2022 tỷ lệ đậu 99%- Với Á Khoa học tại Trung Tâm 247

ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 – 2022 tỷ lệ đậu 100%

ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1-2020 tỷ lệ đậu 100%

ĐH Tài Chính – Marketing (UFM) 2022 – Đợt 1 tỷ lệ đậu 100%

*Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2022

ĐH Kinh tế – Luật (UEL) 2022 tỷ lệ đậu 100%- Với 1 Thủ Khoa – 3 Á Khoa – 1 Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 247

ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 – 2022 tỷ lệ đậu 100%

ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1-2019 tỷ lệ đậu 100%

ĐH Tài Chính – Marketing (UFM) 2022 – Đợt 1 tỷ lệ đậu 100%

ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 – 2022 tỷ lệ đậu 100%; Với Thủ Khoa – Á Khoa – Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 247

ĐH Kinh tế – Luật (UEL) 2022 đợt 2 tỷ lệ đậu 100%

ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 2-2019 tỷ lệ đậu 100% – Vị trí Thủ Khoa thuộc về Trung tâm 247

ĐH Tài Chính – Marketing (UFM) 2022 – Đợt 2 tỷ lệ đậu 100%; Với Thủ Khoa – Á Khoa – Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 247

* Tỷ lệ đậu cao học kinh tế các trường trong kỳ thi 2022 như sau:

1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 -2018 tỷ lệ đậu 100%

2. ĐH Kinh tế – Luật (UEL) 2022 tỷ lệ đậu 97%- Cả 3 vị trí Thủ Khoa – Á Khoa – Tam Khoa đều thuộc về Trung Tâm 247

3. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 1 – 2022 tỷ lệ đậu 100%

4. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1-2018 tỷ lệ dậu 100%

5. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1 – 2022 tỷ lệ đậu 100%

6. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 -2018 tỷ lệ đậu 99%~100%

7. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 2 – 2022 tỷ lệ đậu 100%

8. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 2-2018 tỷ lệ đậu 100%

9. ĐH Ngân Hàng TPHCM 2022 – tỷ lệ đậu 100%

Để được tư vấn tốt nhất và đăng ký học thử khóa luyện thi cao học a/c vui lòng liên hệ:

Hotline: 0945 060 462 – 0975 146 043

Email: hotrotuyensinh247@gmail.com

Website: chúng tôi www.facebook.com/luyenthicaohoc247

ĐH KINH TẾ TPHCM (UEH) TB TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KINH TẾ – NĂM 2022 ĐỢT 1(TẤT CẢ CÁC CHUYÊN NGÀNH)

Ueh Tuyển Sinh Thạc Sĩ Quản Trị Y Tế Và Chăm Sóc Sức Khỏe

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Bách Khoa Hà Nội Thông Báo Tuyển Sinh Năm

Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Của Đại Học Bách Khoa Hà Nội Năm 2013

Khối B Gồm Những Môn Nào List 131+ Trường Đh Khối B

Học Viện Bóng Đá Hoàng Anh Gia Lai: Lò Luyện Chất Nhất Việt Nam

Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Cao Bằng 2022

Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Lào Cai 2022

Công Bố Cấu Trúc Đề Thi Vào Lớp 10 Năm Học 2022

Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Hậu Giang 2022

Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Toán Kiên Giang Niên Khóa 2022

Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Hà Giang 2022

       Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Cao Bằng 2022-2020 là đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán học, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 THPT công lập và THPT chuyên của sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Cao Bằng niên khóa 2022-2020.

        Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập 2022-2020 này nhiều tỉnh vẫn giữ cách thức thi truyền thông với 3 môn Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ như Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Đà nẵng,…. Trong khi đó, tại một số tỉnh thành như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nghệ An ngoài 2 môn chính là Toán, Văn thi môn Ngoại ngữ được thay bằng bài thi tổ hợp của hai hoặc nhiều môn. Riêng Hà Nội, niên khóa 2022 – 2022 này là năm học đầu tiên thay đổi phương thức tuyển sinh vào lớp 10. Theo đó, thay vì kết hợp thi và xét học bạ THCS như các năm trước, từ năm nay, điểm thi là căn cứ duy nhất để tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập và 4 môn thi bắt buộc, trong đó có 3 môn cố định là ngữ văn, toán, ngoại ngữ và lịch sử là môn được Sở GD-ĐT bốc thăm và lựa chọn ngẫu nhiên trong các môn còn lại. Năm nay tình trạng thiếu nhiều chỉ tiêu THPT công lập cũng xuất hiện ở nhiều thành phố lớn. Điển hình, Chỉ tiêu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao cho các trường công lập là 67.235, chiếm khoảng 66% tổng số dự kiến tốt nghiệp THCS. Với số lượng học sinh đăng ký tuyển sinh, dự kiến Hà Nội sẽ có khoảng 34.000 em còn lại phải học tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

+ Đề thi vào 10 môn toán Thành Phố Đà Nẵng 2022-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Đắk Lắk 2022-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Đắk Nông 2022-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Điện Biên 2022-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Đồng Nai 2022-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Đồng Tháp 2022-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Gia Lai 2022-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Hà Giang 2022-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Hà Nam 2022-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Thành Phố Hà Nội 2022-2020

 Tra cứu thêm:

Phản hồi

Phản hồi

Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Hòa Bình 2022

Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Kiên Giang Niên Khóa 2022

Đề Thi Học Kỳ 1 Tiếng Anh 10 Năm Học 2022 – 2022 Sở Gd&đt Quảng Nam

Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Anh Nghệ An 2022

Đề Thi Thử Thptqg Yên Phong Số 2 Năm 2022 Môn Toán

Ôn Thi Thpt Quốc Gia 2022: Ma Trận Kiến Thức Đề Môn Toán 2K2 Cần Nhớ

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lý Thuyết Nghề Phổ Thông Môn: Tin Học

Hà Nội: Thi Nghề Thpt 2022 Phải Làm Nghiêm Như Thi Thpt Quốc Gia

Đề Thi Nghề Tin Học Thpt Excel (Tham Khảo + Ôn Luyện)

Điểm Lại Đề Thi N3 Kỳ Thi Jlpt Tháng 7/2018

Học N3 Trong Bao Lâu? Cách Học N3 Trong Vòng 6 Tháng

Kiến thức đề tham khảo nằm chủ yếu ở chương trình Toán 12, chiếm khoảng 90% câu hỏi và khoảng 10% câu hỏi thuộc phần kiến thức Toán 11. Tuy nhiên có những câu hỏi cần học sinh tổng hợp kiến thức của cả 3 lớp (10-11-12) mới có thể giải quyết được.

Dựa vào bảng phân tích ma trận trên có thể thấy các câu hỏi trong đề thi tham khảo THPT quốc gia 2022 chủ yếu rơi vào 6 chuyên đề kiến thức sau:

Chuyên đề hàm số: Đây là chuyên đề có số lượng câu hỏi lớn nhất trong đề thi (13 câu) và cũng là chuyên đề có câu hỏi khó nhất trong đề (1 câu vận dụng cao).

Các dạng bài trong đề đều thuộc các dạng bài quen thuộc (nhận dạng đồ thị, tương giao, đơn điệu, cực trị, max-min, tiệm cận,..) học sinh đã từng được gặp trong quá trình ôn thi. Nhưng bên cạnh đó các câu phân loại đều được lồng ghép kiến thức của các chuyên đề khác (câu 45 lồng ghép lượng giác,…), để kiểm tra cách học sinh vận dụng các kiến thức để giải quyết một vấn đề mới hoàn toàn.

Chuyên đề mũ Logarit: Với số lượng câu hỏi, các dạng bài ra trong đề không thay đồi gì nhiều so với đề thi các năm trước, gồm 8 câu hỏi phần này, phân chia theo mức độ 4/3/1 (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao).

Trong chuyên đề này có câu 25 là dạng bài thực tế nhưng qua quá trình ôn luyện các em hoàn toàn có thể làm chủ được câu hỏi này.

Chuyên đề hình học không gian – tròn xoay: Với số lượng 2 câu hỏi về bài toán tính góc – tính khoảng cách thuộc phần kiến thức lớp 11 và 5 câu hỏi về bài toán thể tích – khối tròn xoay.

Câu hỏi khó nhất thuộc phần này là một câu về tính thể tích của một khối đa diện. Để làm được câu hỏi này đòi hỏi học sinh biết cách phân chia thể tích các khối đa diện thật thành thạo mới làm được, đây cũng có một trong những câu hỏi mà số ít các em có thể làm được.

Chuyên đề số phức: Chuyên đề Số phức bao gồm 3 câu hỏi: câu 12, câu 30 và câu 31. Ba câu hỏi nằm trọn vẹn trong mức độ nhận biết, thông hiểu. Các dạng bài chủ yếu là các dạng bài dễ như: Xác định modul, tính toán đại số, …

Chuyên đề hình học OXYZ: Có tất cả 8 câu hỏi trong đề thi, nằm trọn vẹn trong phần nhận biết, thông hiểu. Đúng với tinh thần tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các dạng bài chủ yếu nhằm kiểm tra kiến thức nền tảng và cách vận dụng chúng giải quyết một số bải toán đơn giản trong không gian, không hề mang yếu tố đánh đó.

Các chuyên đề khác: Những câu hỏi còn lại thuộc các chuyên đề Tổ hợp – Xác suất, CSC – CSN, chiếm khoảng 10% số lượng câu hỏi trong đề. Các dạng bài đều rất quen thuộc, hầu hết các câu hỏi đều có thể nhìn ra hướng làm luôn.

Các câu hỏi khó nhất (câu 49 – câu 50) nằm ở phần hàm số và hình không gian (nằm giữa lớp 11 và lớp 12).

Phân Tích Ma Trận Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Tất Cả Các Môn

Ma Trận Đề Thi Thpt Môn Toán Năm 2022

Phân Tích Ma Trận Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Toán 2022 Dựa Trên Đề Tham Khảo

Cấu Trúc Đề Thi Môn Toán 2022 Sẽ Thế Nào Khi Phân Tích Đề Minh Họa

Cấu Trúc Đề Thi Thpt Môn Toán 2022

🌟 Home
🌟 Top