Top 11 # Xem Nhiều Nhất Đề Thi Quản Trị Chiến Lược Tự Luận Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Maubvietnam.com

Bài Tập Trắc Nghiệm Quản Trị Chiến Lược

Bài tập trắc nghiệm quản trị chiến lược

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Điểm :

Đặc trưng của giai đoạn giữa của tiến trình phát triển quản trị chiến lược

Chọn một câu trả lời

Điểm :

Chi phí giao dịch bị chi phối bởi hành vi con người và bản chất của các giao dịch, dụa trên các giả thuyết sau:

Chọn một câu trả lời

Điểm :

Viễn cảnh cực kỳ quan trọng vì:

Chọn một câu trả lời

Điểm :

Mục tiêu cực đại hóa lợi nhuận dài hạn bản thân nó đã là một qui tắc hành xử

Chọn một câu trả lời

Điểm :

Doanh nghiệp cần nghiên cứu môi trường kinh tế để nhận ra các thay đổi, khuynh hướng và

Chọn một câu trả lời

Điểm :

Viễn cảnh của một công ty

Chọn một câu trả lời

Điểm :

Theo Chandler chiến lược công ty cần phải thay đổi như là sự đáp ứng với các thay đổi môi trường. Do vậy,

Chọn một câu trả lời

Điểm :

Môi trường trong thời kỳ cuối, làm nảy sinh rõ ràng quan điểm dựa trên nguồn lực, gồm:

Chọn một câu trả lời

Điểm :

Thuyết đại diện cho rằng:

Chọn một câu trả lời

Question 10

Điểm :

Các đặc tính cơ bản của mục tiêu

Chọn một câu trả lời

Question 11

Điểm :

Chuỗi giá trị là một

Chọn một câu trả lời

Question 12

Điểm :

Khái niệm chiến lược theo Mintzberg là:

Chọn một câu trả lời

Question 13

Điểm :

Các công cụ thường sử dụng trong giai đoạn đầu của sự tiến triển các học thuyết quản quản trị chiến lược:

Chọn một câu trả lời

Question 14

Điểm :

Cải tiến gây ra

Chọn một câu trả lời

Question 15

Điểm :

Các bên hữu quan bên trong công ty gồm:

Chọn một câu trả lời

Question 16

Điểm :

Quyết định tác nghiệp trong doanh nghiệp là loại quyết định:

Chọn một câu trả lời

Question 17

Điểm :

Thị trường của ngành suy giảm có thể là tín hiệu

Chọn một câu trả lời

Question 18

Điểm :

Mục đích cốt lõi

Chọn một câu trả lời

Question 19

Điểm :

Các tiền đề quan trọng của trường phái thiết kế là:

Chọn một câu trả lời

Question 20

Điểm :

Lập bản đồ nhóm chiến lược là

Chọn một câu trả lời

Question 21

Điểm :

Vấn đề nào sau đây không cần quan tâm khi phân tích ngành

Chọn một câu trả lời

Question 22

Điểm :

Môi trường chính trị pháp luật thường xuyên thay đổi sẽ gây

Chọn một câu trả lời

Question 23

Điểm :

Những yếu tố môi trường thuận lợi cho các trường phái chiến lược trong giai đoạn đầu là:

Chọn một câu trả lời

Question 24

Điểm :

Trong tổ chức các giá trị mong muốn xây dựng

Chọn một câu trả lời

Question 25

Điểm :

Chính phủ cho công ty các qui tắc, các điều chỉnh và môi trường pháp lý cho kinh doanh, họ muốn

Chọn một câu trả lời

Question 26

Điểm :

Mục tiêu cực đại giá trị cho cổ đông là một mục tiêu cơ bản trong sứ mệnh

Chọn một câu trả lời

Question 27

Điểm :

Viễn cảnh của công ty

Chọn một câu trả lời

Question 28

Điểm :

Giai đoạn phát sinh là giai đoạn ngành mới xuất hiện, và bắt đầu phát triển, sẽ không có các đặc điểm sau

Chọn một câu trả lời

Question 29

Điểm :

Với các bên hữu quan, sứ mệnh có ý nghĩa:

Chọn một câu trả lời

Question 30

Điểm :

Lý do giải thích cho việc cần phải có ý đồ chiến lược trong sứ mệnh

Chọn một câu trả lời

Question 31

Điểm :

Các chiến lược chung mà Porter đề nghị, tương ứng với các tình thế chiến lược của công ty trong ngành gồm:

Chọn một câu trả lời

Question 32

Điểm :

Yếu tố không đặc trưng cho ngành ở giai đoạn tái tổ chức là

Chọn một câu trả lời

Question 33

Điểm :

Năng lực tạo khác biệt của một doanh nghiệp nói đến

Chọn một câu trả lời

Question 34

Điểm :

Khi xây dựng các mục tiêu

Chọn một câu trả lời

Question 35

Điểm :

Các mục tiêu chiến lược trong tuyên bố sứ mệnh

Chọn một câu trả lời

Question 36

Điểm :

Các giá trị nếu không khớp nối được trong trong sứ mệnh

Chọn một câu trả lời

Question 37

Điểm :

Cạnh tranh trong ngành mạnh

Chọn một câu trả lời

Question 38

Điểm :

Ý tưởng căn bản của trường phái hoạch định mà Ansoff nêu ra là

Chọn một câu trả lời

Question 39

Điểm :

Sự thay đổi về mức tăng trưởng dài hạn trở thành lực lượng dẫn dắt phổ biến không vì các lý do sau:

Chọn một câu trả lời

Question 40

Điểm :

Chiến lược công ty là:

Chọn một câu trả lời

Question 41

Điểm :

Các công cụ của thời kỳ giữa có thể kể đến là:

Chọn một câu trả lời

Question 42

Điểm :

Các bên hữu quan là các cá nhân hay nhóm có:

Chọn một câu trả lời

Question 43

Điểm :

Vai trò của mục đích cốt lõi

Chọn một câu trả lời

Question 44

Điểm :

Công ty cần quan tâm đến các bên hữu quan bên ngoài công ty khi quyết định chiến lược

Chọn một câu trả lời

Question 45

Điểm :

Để tạo một hình dung tương lai yêu cầu một mức độ nào đó

Chọn một câu trả lời

Question 46

Điểm :

Cổ đông cung cấp vốn cho công ty nên họ có thể

Chọn một câu trả lời

Question 47

Điểm :

Giai đoạn đầu phát triển của lý thuyết quản trị chiến lược:

Chọn một câu trả lời

Question 48

Điểm :

Về quan hệ giữa cấu trúc tổ chức, chiến lược và môi trường, Chandler quan niệm

Chọn một câu trả lời

Question 49

Điểm :

Theo Andrew xây dựng chiến lược là nhận diện và điều hòa bốn bộ phận của chiến lược. Đó là

Chọn một câu trả lời

Question 50

Điểm :

Điều quan trọng của chiến lược kinh doanh là

Chọn một câu trả lời

Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Cấu Trúc Đề Thi Đh Toán 2014 Và Chiến Lược Thi

#Trình tự giải toán ĐH theo độ khó tăng dần

mỗi câu có thời gian trung bình là 18 phút do đó cần bình tĩnh giải chậm nhưng chắc chắn từng bước 1 để tránh tốn thời gian kiểm tra và sửa lại. Giải câu nào tự tin giải được trước nhất!

Nếu vẫn chưa có hướng thì dò lại những (câu-cho-điểm) xem có vấn đề gì không (có thể đơn giản là viết sai số liệu của đề, hoặc dùng dấu = ó dấu phấy hoặc chấm phẩy hoặc lập luận chưa hợp lí!

(giải từng bước để kiếm từng mốc 0.25đ – Tham khảo cấu trúc cho điểm của Bộ, nên giải câu này khi mà đã xác định là giải hết các câu Q1 và Q2)

Nếu vẫn còn oái oăm quá nên làm trên giải trên giấy nháp và khai triển mọi ý tưởng bạn đang có để giải quyết câu đó. Nếu quá khó hãy thở hít thở sâu và suy nghĩ tiếp hoặc chuyển qua làm câu khác sau đó hãy quay lại.

(Nên cân nhắc làm trên giấy nháp và chép bước nào bạn chắc chắn vào giấy thi….Tránh bôi xóa làm phân tâm và tốn thời gian)

Và sau đó giải quyết tiếp câu Q3 và nếu còn thời gian nữa thì mới “để tâm” đến nó!

Nếu có thời gian phút cuối hoặc “cơ hội” cũng nên “đọ” đáp án của bạn gần đó những câu bạn nghi ngờ!P/s tránh để bị giám thị phát hiện trao đổi!

Luyện thật vững phần này! Vì có rất nhiều phép biến hóa và rất đa dạng. Dành cho học sinh Khá trở lên

1-Công thức lượng giác, phương trình lượng giác.

Học kép với câu 2: Lượng Giác; Vì có nhiều bài toán tích phân là lượng giác vì thế cần học thuộc công thức để khai triển và biến đổi

1-Phương trình.2-Bất phương trình3-Hệ phương trình đại số.

1- Tìm giới hạn.2- Tìm nguyên hàm, tính tích phân.3- Ứng dụng của tích phân: tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay.

Có thể cho bất kì dạng nào dùng để phân loại học sinh giỏi. Đặc biệt là câu Bất Đẳng Thức. Thông thường 90% thí sinh bỏ câu này!

Hình học không gian (tổng hợp): qhệ song song, qhệ vuông góc của đthẳng, mặt phẳng; diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay, hình trụ tròn xoay; thể tích khối lăng trụ, khối chóp, khối nón tròn xoay, khối trụ tròn xoay; tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng:1- Xác định tọa độ của điểm, vectơ.2- Đường tròn, elip.3- Viết phương trình đường thẳng.4- Tính góc; tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng.

Lưu ý: Thứ tự câu hỏi có thể được Bộ thay đổi nhưng nội dung cơ bản vẫn theo cấu trúc. Chúc Các Em Thi Tốt!

Phương pháp tọa độ trong không gian:1- Xác định tọa độ của điểm, vectơ.2- Đường tròn, Mặt cầu.3- Tính góc; tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, mặt phẳng; khoảng cách giữa hai đường thẳng; vị trí tương đối của đường thẳng, mặt phẳng và mặt cầu.

1- Số phức.2- Tổ hợp, xác suất, thống kê.3- Bất đẳng thức; cực trị của biểu thức đại số. (Hệ phương trình mũ và lôgarit)

Du Học Nhật Bản Ngành Marketing Tầm Nhìn Chiến Lược

Du học Nhật Bản nên chọn ngành nào luôn là câu hỏi canh cánh trong lòng các bạn trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Bởi một quyết định trong thời điểm hiện tại là miếng cơm manh áo, là cuộc sống tương lai sau này. Chính vì thế luôn phải tìm hiểu thật kỹ và đưa ra quyết định chính xác. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc chương trình “Du học Nhật Bản ngành Marketing”. Ngành học này chưa bao giờ hết “nóng” bởi những giá trị to lớn mà nó mang lại. Tham khảo một số ngành du học khác Du học nhật bản ngành điều dưỡng Du học nhật bản ngành du lịch

Tìm hiểu sơ lược về ngành Marketing

Marketing được hiểu nôm na là tổng thể các hoạt động từ hoạch định, xúc tiến, đến việc phân phối sản phẩm, dịch vụ có giá trị cho khách hàng. Mục tiêu là đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. hay nói một cách khác thì Marketing là một hình thức thương mại quảng bá mang lại khách hàng cho doanh nghiệp.

Học hỏi kinh nghiệm quảng bá của một cường quốc kinh tế.

Nhật Bản được biết đến là một trung tâm kinh tế lớn thứ 5 của thế giới với rất nhiều tập kinh tế nổi tiếng chiếm lĩnh thị trường tiêu dùng thế giới như Sony, Panasonic, Conon, Honda, Suzuki,…

Để làm được điều này không phải dễ. Chắc hẳn Nhật Bản phải có một cách tạo dựng thương hiệu tuyệt vời thì sản phẩm của họ mới được cả thế giới ưa chuộng đến vậy. Muốn biết bí quyết đó hãy tham gia Du học Nhật Bản ngành Marketing bạn sẽ được học hỏi và trải nghiệm những phương pháp mà họ đã làm nên những thương hiệu lừng danh đến vậy.

Du học Nhật Bản ngành marketing sẽ mở ra nhiều cơ hội trong tương lai

Nhật là quốc gia có phương pháp giáo dục cực kỳ hiệu quả. Cùng hệ thống cơ sở vật chất cho giáo dục được đầu tư rất mạnh. Tất cả những điều kiện tốt nhất về giáo dục đó sẽ là cơ sở cho bạn được trang bị những kiến thức và kỹ năng tốt nhất về ngành marketing.

Cơ hội việc làm khi du học Nhật Bản ngành Marketing

Với ngành Marketing cơ hội việc làm rất nhiều sau khi kết thúc du học Nhật Bản. Trong thời gian du học bạn sẽ được nhà trường giới thiệu đi thực tập tại các doanh nghiệp địa phươn. Trong quãng thời gian này bạn cần cho các doanh nghiệp thấy bạn là người có năng lực, có trách nhiệm trong công việc và nghiêm túc. Và sau khi tốt nghiệp bạn sẽ có cơ hội được giữ lại làm việc tại doanh nghiệp đó

Hơn nữa các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư rất mạnh vào thị trường Việt. Nếu bạn không muốn làm việc ở Nhật thì với tấm bằng marketing của Nhật, kinh nghiệm và vốn ngoại ngữ tiếng Nhật sẽ giúp bạn có được công việc tuyệt vời ngay tại Việt Nam

– Bán hàng (Sale)

– Công Tác Bán Hàng

– Dịch Vụ Khách Hàng

– Giá Cả

– Khuyến Mãi

– Kỹ Thuật Bán Hàng

– Lập Kế Hoạch/Đánh Giá Tiếp Thị

– Mở Rộng Hệ Thống Đại Lý

– Nghiên Cứu Người Tiêu Dùng

– Nghiên Cứu Sản Phẩm

– Nghiên Cứu Thị Trường

– Phát Triển/Đa Dạng Hoá Sản Phẩm (Tiếp Thị)

– Quan Hệ Công Chúng

– Quan Hệ Truyền Thông

– Quản Ký Bán Hàng Trực Tiếp

– Quản Lý Bán Hàng

– Quản Lý Sản Phẩm

– Quản Lý Thương Hiệu

– Quảng Bá

– Quảng Bá/ Quan Hệ Công Chúng

– Quảng Cáo

– Tiếp Thị Cho Các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận

– Tiếp Thị Quốc Tế

– Tiếp Thị/Quan Hệ Khách Hàng

Công việc phù hợp với chuyên ngành Marketing sau khi ra trường

Chuyên viên marketing tại cho các doanh nghiệp.

Chuyên viên nghiên cứu thị trường.

Chuyên viên xây dựng và quản trị thương hiệu cho doanh nghiệp.

Giảng dạy, nghiên cứu marketing tại các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành này.

Tốt nghiệp THPT/CĐ/ĐH.

Trình độ tiếng Nhật tối thiểu N2.

Không có tiền án tiền sự

Không thuộc diện cấm xuất nhập cảnh.

Đậu kỳ thi đầu vào của Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế (EJU).

Lưu ý: Với du học sinh Việt Nam không cần sang Nhật để dự thi EJU. Bạn có thể đăng ký dự thi tại 3 địa điểm sau:

+ ĐH Ngoại thương Hà Nội.

+ ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn Hồ Chí Minh.

Các trường đại học đào tạo Marketing nổi tiếng ở Nhật

Nhật Bản là quốc gia có nền kinh tế đứng thứ 3 thế giới nên chúng ta cũng dễ hiểu khi họ có những trường đào tạo có thứ hạng cao trên thế giới.

1. Đại học Tokyo

2. Đại học Kyoto

3. Đại học Osaka

4. Đại học Nagoya

5. Đại học Tohoku

6. Đại học Hokkaido

7. Học viện công nghệ Tokyo

8. Đại học Kyushu

9. Đại học Chiba Chiba

10. Đại học Keio Tokyo

Học bổng du học Nhật Bản ngành marketing

Nhật Bản có rất nhiều chính sách học bổng hấp dẫn để thu hút du học sinh nước ngoài đến học tập và sinh sống. Nếu muốn săn học bổng du học Nhật ngành marketing bạn có thể tìm hiểu về những loại học bổng sau.

Học bổng của chính phủ (MEXT)

Học bổng MEXT là học bổng nổi tiếng do chính phủ Nhật cho du học sinh quốc tế. Học bổng MEXT miễn phí toàn bộ học phí trong các năm học.

Học bổng Fukudo Foundation

Quỹ học bổng này của trường Đại Học Chiba Nhật Bản cấp. Nếu dành được phần học bổng này bạn có thể nhận được khoản tiền là 100.000 yên/tháng.

Ngoài những quỹ học bổng trên bạn có thể “săn” các suất học bổng theo từng trường, mỗi trường sẽ có những chương trình học bổng khác nhau.

Bạn có còn phân vân trước câu hỏi có nên đi du học Nhật Bản ngành Marketing nữa không? Qua bài viết này chúng tôi tin rằng bạn đã có được những dự định cho riêng mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau.

Săn Học Bổng Du Học Mỹ Cần Chiến Lược Nào?

Giấc mơ Mỹ – một niềm tin, khao khát được học tập và làm việc tại đất nước Hoa Kì xa xôi. Không ít người mơ mộng có một cuộc sống tốt đẹp hơn tại đất Mỹ và họ bắt đầu tìm kiếm những cơ hội để đặt chân lên nó. Săn học bổng du học Mỹ là một trong những con đường ngắn nhất.

Nhiều bạn trẻ hiện nay đã đặt ra mục tiêu sớm từ thời gian theo học cấp 2, cấp 3. Để đạt đươc ước mơ to lớn này, thật không dễ dàng! Một trong các cách đó là xin học bổng du học Mỹ, toàn phần, bán phần hoặc nhiều gói khác.

Tuy nhiên, ở thời điểm bùng nổ từ đầu năm ngoái 2018 đến nay 2019, mọi người đang ngày càng hướng đến việc du học tại Mỹ và nhằm để tiết kiệm tối đa các chi phí nên họ đã lựa chọn chủ động săn các suất học bổng phù hợp với yêu cầu cá nhân. Do đó, tính cạnh tranh là rất cao.

Một người thông minh phải đưa ra một chiến lược nhanh, thích hợp để có thể săn được mức học bổng đúng kỳ vọng, không có gì là khó khi bạn nắm được điểm cốt lõi. Thoạt đầu tưởng chừng việc săn học bổng là rất khó khăn hay cần nhiều kĩ năng, tuy nhiên, không phải vậy.

Chiến lược Săn Học bổng Du học Mỹ

Hiểu rõ Năng lực Bản thân

Có nhiều bạn đã phải tiếp xúc tiếng Anh IELTS/TOEFL từ năm lớp 8, lớp 9 để hoàn thiện bản thân từ sớm sẽ có nhiều thời gian hơn. Vì nói chung thì việc đi du học có khác biệt lớn nhất đó là ngôn ngữ giao tiếp.

Vậy nên, trừ khi bằng IELTS của bạn 7.0 hay TOEFL iBT là 90, còn không thì hãy cố gắng rèn luyện thường xuyên. Tuy nhiên đây là điều kiện cần, không phải là điều kiện đủ để bạn dành được một suất học bổng du học Mỹ.

Do đó mà điểm GPA phải nỗ lực đồng đều trong tất cả các môn ở bậc THPT, đặc biệt các môn bổ trợ cho ngành học ở bậc Cử nhân cần có điểm số nổi trội hơn cả. Đó có thể là phao cứu sinh với một số trường hợp nếu nhà trường quan tâm tới khả năng vượt trội của học sinh.

Đối với các bạn muốn đăng kí vào các chương trình sau đại học thì kiến thức chuyên sâu rất quan trọng, cộng thêm đó là những kinh nghiệm làm việc và các công trình nghiên cứu được công nhận.

Do đó, hãy lên kế hoạch vừa củng cố điểm các môn chuyên ngành, thi chứng chỉ tiếng anh đạt chuẩn và lên lịch trình tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, mở quan hệ với những người bạn, những người hướng dẫn bạn để có thể nhờ họ viết thư giới thiệu khi làm hồ sơ.

Quá trình Xin Học bổng Du học Mỹ

Thời gian tối thiểu từ khi bắt đầu lên kế hoạch đến khi hoàn thiện được xác nhận hồ sơ đó là 2 năm. Các bạn thấy đó, đây là cả một chặng đường dài chinh chiến để đạt được một suất học bổng du học. Các suất học bổng du học Mỹ cập nhật liên tục nên bạn chắc chắn hãy hoàn thiện năng lực bản thân trước khi tới bước này.

Sau đó, bạn cần hiểu rõ các gói và loại học bổng.

Chia theo nguồn cấp:

Loại do trường, khoa cấp cho sinh viên quốc tế (có hoặc không có xét chuyên ngành)

Học bổng chính phủ Mỹ, các cơ quan, tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội: học bổng của Ngân hàng thế giới, học bổng của Liên hợp Quốc, học bổng Fulbright và VFF(Mỹ),…Học bổng của các cá nhân, do nhân vật đứng đầu các công ty, doanh nghiệp cung cấp.

Chia theo loại học bổng:

Financial aid: gói hỗ trợ tài chính không hoàn lại gồm học phí, sinh hoạt phí

Scholarship:hỗ trợ học phí, học bổng du học mỹ bán phần

Loan: khoản cho vay học phí có thế chấp với lãi suất thấp

Học bổng tiền đại học, trung học

Học bổng đại học

Học bổng thạc sĩ, tiến sĩ

Học bổng sau tiến sĩ

Căn cứ theo giá trị học bổng du học mỹ:

Toàn phần: 100% học phí, phí ăn ở, sinh hoạt, 1 vé khứ hồi,… thường do chính phủ và tổ chức lớn

Một phần: một phần hoặc 100% học phí hoặc 1 khoản tiền nhỏ để sinh hoat thường do trường khoa và tổ chức nhỏ hoặc cá nhân.

Khi đã hiểu rõ về các gói học bổng, bạn bắt đầu xác định mục tiêu ở suất học bổng nào. Bên cạnh đó, tham khảo xem ở trường mình có ý định theo học cá xét suất học này. Đây là công đoạn check lại thông tin. Để thẩm định mức độ uy tín của trường, bạn có thể vào các website có niêm yết bảng xếp hạng các trường tại Mỹ như

Bạn nên chọn ra ít nhất 15-20 trường có nhiều học bổng dự định sẽ nộp hồ sơ. Sau đó, tham gia các diễn đàn lớn về sinh viên du học, tìm sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường mình chọn và liên lạc với họ, tham khảo và lựa chọn.

Đó chỉ là những yêu cầu cơ bản, điều kiện cần để bạn bắt đầu việc xin học bổng. Mỗi trường, cá nhân, tổ chức lại có riêng cho mình những quy định đặc biệt khác để có thể ứng tuyển. Vậy nên, mình gợi ý cho bạn tham khảo khóa AMP – Admission Mentoring Program của ETEST- Trung tâm Ngoại ngữ Du học.

ETEST không cần phải nhắc nữa khi mà đã quá nổi tiếng trong việc thực hiện hóa ao ước du học của biết bao nhiêu bạn trẻ. Và khóa AMP này là sinh ra để hỗ trợ các bạn làm điều này, học viên có thể hoàn thiện được các bài luận xin học bổng, được rèn luyện và hỗ trợ làm các đề tài nghiên cứu cho các phân môn, đặc biệt các ngành khoa học nhân văn, kinh tế và kỹ thuật.

Chuẩn bị Hồ sơ Du học Mỹ

Bước này có thể nào là bước quan trọng vì công sức chuẩn bị 2 năm trời sẽ được quyết định ở bộ hồ sơ này. Việc gửi đi hồ sơ ở Mỹ khá xa nên có bất kì sự sai sót gì đều không thể cứu chữa. Và đặc biệt khi xin học bổng ở trước và sau đại học thì giấy tờ lại khác nhau rất nhiều, có thể thêm các chứng chỉ SAT, GRE,… và nhiều khi cần tới tận 2 thư giới thiệu.

Như các bạn thấy, khóa AMP của ETEST không chỉ đơn giản là truyền tải các đường lối, chiến lược, mà còn liên kết tới khóa IELTS, TOEFL, SAT, ACT của trung tâm để kết hợp tốt nhất việc hoàn thiện cho bạn đúng kế hoạch. Tiếp theo còn hỗ trợ săn học bổng du học mỹ. Lập danh sách trường trong khả năng. Hướng dẫn viết luận, thư giới thiệu và hỗ trợ thủ tục trong suốt quá trình.

Chương trình AMP được giảng dạy bởi các giảng viên nước ngoài và Việt Nam đã từng đạt học bổng toàn phần tại các trường Đại học danh tiếng trên thế giới như Harvard, MIT, UC Berkeley, Standford, Northwestern Uni, Northeastern, Melbourne Uni. Họ không chỉ là giảng viên mà còn là người bạn với học viên trên con đường chinh phục Giấc mơ Mỹ.

Các bạn có thể tham khảo và được tư vấn miễn phí tại https://etest.edu.vn

Lầu 3, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh. 093 380 6699

Lầu 6, 79-81-83 Hoàng Văn Thái, Sai Gon Bank Building, P.Tân Phú, Q.7, chúng tôi 093 780 6699

info@etest.edu.vn