Top 6 # Xem Nhiều Nhất Đề Thi Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Kế Toán Mới Nhất 4/2023 # Top Like | Maubvietnam.com

Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học

Hình thức thi

Môn này được mang tài liệu vào thoải mái, khoảng 5 điểm sẽ là chép từ tài liệu ra, 1 câu logic học thì mình nên đọc qua lý thuyết một chút là làm được, 1 câu thì hỏi về đề tài cụ thể- cái này mình chém là chính. Nhìn chung môn này chấm thoáng, chữ nghĩa sách đẹp, hiểu bài chút là ăn chắc 8-9 rồi

Đề thi

Slide       

Nội dung ôn tập (năm 2010)

Nội dung ôn tập PPLNCKH

I. Lý thuyết:

Bài 1: (4 vấn đề)

+ Kn khoa học

+ Phân loại khoa học

+ Kn nghiên cứu khoa học

+ Phân loại nghiên cứu khoa học (Chủ yếu theo loại hình nghiên cứu)

Bài 2: (3 vấn đề)

+ Công cụ Khái niệm: định nghĩa, cấu trúc, mối qh nội hàm ngoại diên….

+ Công cụ phán đoán

+ Suy luận

• Suy luận quy nạp: cơ bản nắm được đn, phân loại

• Suy luận diễn dịch: cơ bản nắm được đn, tập trung vào hình thức luận 3 đoạn

Bài 3: Khái niệm vấn đề khoa học, đề tài khoa học, cơ sở xác lập đề tài, cách xác lập đề cương nghiên cứu.

Bài 4: Tập chung vào 5 phương pháp chung của NCKH bao gồm pp phân tích-tổng hợp, quy nạp-diễn dịch, logic…….

II. Bài tập ( 2 loại bài tập)

– Bài tập về tư duy KH: tập trung vào việc giải các bài tập có vận dụng 3 công cụ tư duy logic, trọng tâm là luận 3 đoạn.

– Bài tập về vấn đề và đề tài khoa học: có 2 dạng phổ biến là:

• Cho sẵn 1 đề tài và đặt ra 1 số yêu cầu như:

xác định các chuẩn của tên đề tài, xác định vấn đề trọng tâm cần nghiên cứu trong đề tài và thường kèm theo: để giải quyết đc vấn đề trọng tâm đó cần phải giải quyết 1 hệ vấn đề nào; xác định các vấn đề có lien quan trong đề tài.

• Nêu lên 1 thực trạng của vấn đề nghiên cứu yêu cầu:Từ vấn đề đó phát hiện 1 hoặc 1 vài vấn đề nghiên cứu, từ 1 trong các vấn đề đó hãy đặt tên thành 1 đề tài rồi lại làm giống như dạng 1.

Tổng Hợp Các Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Mới Nhất Hiện Nay

Nghiên cứu khoa học là gì?

Nghiên cứu khoa học là tổng hợp một chuỗi những phương pháp quan sát, thí nghiệm hoặc bằng bất kỳ một mô hình nào khác dựa trên tất tần tật những tài liệu và những tri thức tổng thể mà mình có để phát hiện cũng như tìm hiểu về quy luật chung của sự vật hiện tượng. phát hiện ra cái còn ẩn giấu được những kiến thức mới gắn một ý nghĩa thực tiễn trong khoa học cũng như mang ý nghĩa thực tiễn trong quá trình dùng để phục vụ cho chính con người.

Nghiên cứu khoa học xoay quanh tổng thể những bản chất sự vật hiện tượng cần xem xét và làm rõ. Phạm vi nghiên cứu không phụ thuộc về gian không gian cũng như không phụ thuộc và các chuyên môn nghiên cứu.

Đặc điểm phương pháp nghiên cứu khoa học

Phương pháp bao giờ cũng là cách làm việc của chủ thể nhằm vào các đối tượng cụ thể, ở đây có hai điều chú ý là: chủ thể và đối tượng.Phương pháp là cách hoạt động của chủ thể, cho nên nó gắn chặt với chủ thể và như vậy phương pháp xuất hiện chủ quan. Mặt chủ quan của phương pháp chính là năng lực nhận thức, trải nghiệm hoạt động sáng tạo của chủ thể, biểu hiện trong việc ý thức được các quy luật vận động của đối tượng và tận dụng chúng để tìm ra chính đối tượng.

Phương pháp là cách làm việc của chủ thể và lúc nào cũng xuất phát từ đặc điểm của đối tượng, phương pháp gắn chặt với đối tượng, và như vậy phương pháp có mặt khách quan. Mặt khách quan quy định việc chọn cách này hay cách kia trong làm việc của chủ thể. Đặc điểm của đối tượng chỉ dẫn cách chọn phương pháp hoạt động, Trong nghiên cứu khoa học cái chủ quan phải tuân thủ cái khách quan. Các quy luật khách quan tự chúng chưa phải là phương pháp, nhưng nhờ có chúng mà ta phát hiện ra phương pháp. Ý thức về sự sáng tạo của con người phải tiếp cận được các quy luật khách quan của thế giới.

Phương pháp có tính tham vọng vì làm việc của con người đều có mục tiêu, ý định nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học chỉ huy việc tìm tòi và sự chọn lựa phương pháp nghiên cứu và ngược lại nếu giải pháp lựa chọn phương pháp chính xác, phù hợp sẽ làm cho mục tiêu nghiên cứu đạt tới nhanh hơn, và đôi khi vượt qua cả yêu cầu mà mục đích đã dự kiến ban đầu.

Phương pháp nghiên cứu gắn chặt với nội dung của các vấn đề cần nghiên cứu. Phương pháp là hình thức vận động của Content. Content công việc quy định phương pháp hoạt động. Trong mỗi đề tài khoa học đều có phương pháp cụ thể, trong mỗi công việc khoa học có một hệ thống phương pháp đặc trưng.

Phương pháp nghiên cứu khoa học có một cấu trúc đặc biệt đó là một hệ thống các thao tác được sắp xếp theo một chương trình tối ưu. Sự đạt kết quả tốt nhanh hơn bình thường hay không của một làm việc nghiên cứu chính là thấy được hay không lôgíc tận dụng của các thao tác làm việc và sử dụng nó một cách có ý thức.

Phương pháp nghiên cứu khoa học luôn cần có những ứng dụng hỗ trợ, cần có các phương tiện kỹ thuật hiện đại với độ chính xác cao. Phương tiện và phương pháp là hai phạm trù khác nhau nhưng chúng lại gắn bó khắt khe với nhau căn cứ vào đối tượng nghiên cứu mà ta chọn phương pháp nghiên cứu, theo yêu cầu của phương pháp nghiên cứu mà chọn các phương tiện phù hợp, nhiều khi còn cần phải tạo ra các tiện ích đặc biệt để nghiên cứu một đối tượng nào đó. Chính các phương tiện kỹ thuật hiện đại chắc chắn cho quá trình nghiên cứu đạt tới độ chính xác cao.

Các phương pháp nghiên cứu khoa học phổ biến

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Các quan niệm phương pháp luận nghiên cứu khoa học có tính lý luận cho nên thường mang màu sắc triết học, mặc dù vậy nó không đồng nhất với triết học( như thế giới quan) để tiếp cận và nhận thức thế giới.

Phương pháp luận được chia thành phương pháp bộ môn – lý luận về phương pháp được sử dụng trong một bộ môn khoa học và phương pháp luận chung cho các khoa học. Phương pháp luận chung nhất, thông dụng cho làm việc nghiên cứu khoa học là triết học. Triết học Mác-Lênin là phương pháp luận đáp ứng những đòi hỏi của nhận thức khoa học hiện đại cũng như hoạt động cải tạo và xây dựng thế giới mới.

Những phương pháp nghiên cứu khoa học riêng gắn liền với từng bộ môn khoa học( toán học, vật lý học, sinh vật học, kinh tế học v.v…). Do vậy những phương pháp riêng này sẽ được làm sáng tỏ khi nghiên cứu những môn học tương ứng.

Ở thời điểm hiện tại để rất có thể hoàn thành một bài nghiên cứu khoa học cũng cần phải vận dụng rất nhiều những phương pháp nghiên cứu khác nhau:

Đây là một trong phương pháp nhiều người biết đến và được áp dụng cho hầu hết các bộ môn cũng như các lĩnh vực khoa học. Phương pháp này sử dụng những thông tin đã sẵn có từ các nguồn khác nhau cũng như thu thập trực tiếp thông qua phỏng vấn và đối mặt trực tiếp với sự vật hiện tượng. Với những bộ câu hỏi tự xây dựng để đưa ra cho mình những tóm lại có ảnh hưởng nhất.

Có một vài bộ môn khoa học cần phải dùng phương pháp thực nghiệm. Đây là phương pháp thu thập thông tin khi quan sát đối tượng ở trong điều kiện gây biến đổi. Những người nghiên cứu khoa học để vào 12bet Top10bookie sẽ thay đổi tham số để thu được kết quả như mình nguyện vọng cũng như tách riêng từng phần để nghiên cứu đối với các điều kiện tồn tại của đối tượng.

Điều này giúp cho việc rút ngắn khoảng thời gian quan sát và rất có thể lặp đi lặp để đạt được những hiệu quả chính xác không hạn chế về thời gian và không gian.

Phương pháp nghiên cứu định tính

Phương pháp nghiên cứu định tính cũng là một trong phương pháp được ứng dụng cực kì nhiều và cũng được sử dụng rất đa dạng trong các lĩnh vực khoa học khác nhau.

Đây là một trong các phương pháp giúp cho người nghiên cứu hiểu biết sâu sắc về hành vi con người và tổng quan những lý do tác động đến sự ảnh hưởng này. Nó cũng là một trong giải pháp để điều tra trả lời cho câu hỏi tại sao và làm thế nào để đánh giá về sự vật hiện tượng một cách toàn diện nhất.

ngoài ra còn các phương pháp như điều tra, phân tích kết luận trải nghiệm, phương pháp chuyên gia…

Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Là các phương pháp ảnh hưởng trực tiếp vào đối tượng có trong thực tiễn để làm rõ bản chất và các quy luật của đối tượng.

Phương pháp quan sát khoa học

Quan sát khoa học là phương pháp tri giác đối tượng một cách có hệ thống để thu thập thông tin đối tượng. Có 2 loại quan sát khoa học là quan sát trực tiếp và quan sát gián ti

Điều tra là phương pháp khảo sát một nhóm đối tượng trên diện rộng để phát hiện các quy luật phân bố và các đặc điểm của đối tượng.

Phương pháp thực nghiệm khoa học

Là phương pháp các nhà khoa học chủ động tác động vào đối tượng và quá trình diễn biến sự kiện mà đối tượng tham gia để hướng sự phát triển của chúng theo tham vọng dự kiến của mình.

Là phương pháp nghiên cứu và xem xét lại những thành quả thực tiễn trong quá khứ để rút ra tóm lại bổ ích cho thực tiễn và khoa học.

Là phương pháp tận dụng trí tuệ của đội ngũ những người có chuyên môn để xem xét nhận định bản chất của đối tượng, khám phá một giải pháp tận dụng.

Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Là các phương pháp thu thập thông tin khoa học trên cơ sở nghiên cứu các văn bản, tài liệu đã có và băng các thao tác tư duy logic để rút ra tóm lại khoa học cần thiết.

Phương pháp phân tích và tổng thích hợp thuyết

Phân tích là nghiên cứu các tài liệu, lý luận khác nhau bằng cách phân tích chúng thành từng bộ phận để quan tâm sâu sắc về đối tượng. Tổng hợp là liên kết từng mặt, từng bộ phận thông tin đã được phân tích tạo ra một hệ thông lý thuyết mới từ đầu đến cuối và sâu sắc về đối tượng.

Phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết

Phân loại là sắp xếp các tài liệu khoa học theo từng mặt, từng đơn vị, từng vấn đề có cùng dấu hiệu bản chất, cùng một hướng phát triển Hệ thống hóa là chuẩn bị tri thức thành một hệ thống trên cơ sở một mô hình lý thuyết làm sự hiểu biết về đối tượng tất tần tật hơn.

Là phương pháp nghiên cứu các đối tượng bằng xây dựng gần giống với đối tượng, tái hiện lại đối tượng theo các tổ chức cơ cấu, chức năng của đối tượng.

Là phương pháp đưa ra các dự đoán về quy luật của đối tượng sau đó đi chứng minh dự đoán đó là đúng.

Là phương pháp nghiên cứu bằng cách đi tìm nguồn gốc phát sinh, quá trình phát triển của đối tượng từ đó rút ra bản chất và quy luật của đối tượng

Tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học

Việc nghiên cứu khoa học mang đến rất nhiều những ích lợi to lớn khác nhau đây cũng chỉ là 1 trong những thành phần để gia tăng thêm trình độ cho độ ngũ giảng viên, thạc sỹ, tiến sỹ, giáo sư không những mà còn là các độc giả sinh viên ở trong thời điểm hiện tại Nó còn là một trong những giải pháp để mang tới những phương án giúp giải quyết những vấn đề nhức nhối trong cộng đồng.

Không những thế việc nghiên cứu khoa học còn là một trong động lực để sáng tạo ra những hàng hóa nghiên cứu mới phục vụ cho nhu cầu thực tiễn cũng như nâng cao chất lượng trong cuộc sống đời thường và xã hội.

Nguồn: Tổng hợp

Học Bổng Kova Dành Cho Sinh Viên Nghị Lực Và Triển Vọng Trong Nghiên Cứu Khoa Học

Học bổng KOVA lần thứ 17 năm 2019 chính thức phát động từ ngày 03/5/2019 đến ngày 12/6/2019 thông báo chi tiết về Học bổng Nghị lực & Hạng mục Triển vọng như sau:

1) Đối tượng:

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn đạt được thành tích học tốt

– Sinh viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu khoa học và triển vọng ứng dụng

(Quy định chi tiết trong file Thông tin chung đính kèm)

2) Quyền lợi khi nhận học bổng KOVA

·Giá trị tiền mặt từ 8 triệu đến 50 triệu đồng

-          Chi phí đi lại 2 chiều (máy bay/ tàu hỏa/ xe ô tô, phù hợp với khoảng cách địa lý)

-          Được bố trí khách sạn

-          Được mua bảo hiểm trong những ngày dự lễ

Quyền lợi thêm dành cho sinh viên:

·Được đến tham quan các địa điểm văn hóa, lịch sử đặc biệt tại thành phố – nơi diễn ra lễ trao giải

·Được nhận áo, huy hiệu và balo của KOVA Prize

·Được trang bị kiến thức, kỹ năng mềm hữu ích qua các lớp đào tạo được tổ chức trong thời gian diễn ra lễ trao giải

·Được truyền cảm hứng bởi những người có ảnh hưởng trong xã hội

·Được tiếp theo động lực bởi những tấm gương xuất sắc cùng đạt giải

·Được trở thành thành viên của cộng đồng những người từng đạt giải thưởng và Học bổng KOVA (KOVA Prize Alumni) với những chia sẻ hữu ích trong học tập và việc làm

·Được KOVA xem xét có thêm các hình thức giúp đỡ khác về mặt tài chính hoặc hỗ trợ kết nối, cố vấn khác cho từng trường hợp (Nếu phù hợp)

3) Hồ sơ gồm:

a) Đối với Học bổng Nghị lực

·Đơn tham gia & bản khai hoàn cảnh gia đình (theo mẫu đính kèm)

·Bảng điểm có xác nhận của nhà trường (tất cả học kỳ tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

·Các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo (nếu có)

·CMND bản photo công chứng

·1 tấm ảnh chân dung (Từ đầu đến thân) của sinh viên (Khuyến khích sơ mi trắng, không dùng hình thẻ các kích thước)

·2 hình ảnh ngôi nhà nơi gia đình sinh viên đang sống gồm: 1 tấm toàn cảnh ngôi nhà từ phía trước và 1 tấm bên trong

b) Đối với Học bổng Triển vọng

·Bảng điểm có xác nhận của nhà trường (Tất cả học kỳ tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

·Các giấy khen, chứng nhận thành tích kèm theo (nếu có)

·CMND bản photo công chứng

·1 tấm ảnh chân dung (Từ đầu đến thân) của sinh viên (Khuyến khích sơ mi trắng, không dùng hình thẻ các kích thước)

4) Nơi nhận hồ sơ (bản cứng và bản mềm): Phòng 808, Phòng Công tác sinh viên, A21 USTH

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/5/2019

Nhà trường sẽ thông báo danh sách chính thức về kết quả vòng sơ loại đến rộng rãi sinh viên để nắm bắt kịp thời. 

5) Kênh thông tin của Giải thưởng

– Website: www.kovaprize.com

– Fanpage: https://www.facebook.com/kova.prize/

– Email: [email protected]

– Hotline: 0989.506.186 hoặc 0834.612.227 (Như Thảo)

Nghiên Cứu Sinh Là Gì? Nghiên Cứu Sinh Sẽ Học Gì?

Nghiên cứu sinh có lẽ không còn là khái niệm quá xa lạ, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về nghiên cứu sinh cũng như các nhiệm vụ, công việc mà họ cần thực hiện. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn nghiên cứu sinh là gì?

Nghiên cứu sinh là tên gọi của những người đang theo học khóa trình nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu sinh cần phải thực hiện quá trình nghiên cứu và bảo vệ luận án tiến sĩ thành công ở cấp nhà nước.

Nếu bạn chưa biết tiến sĩ là gì? và muốn tìm hiểu hơn về thuật ngữ tiến sĩ mời xem bài viết

Để trở thành một nghiên cứu sinh, ứng viên phải trải qua một kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh. Kỳ thi này thường được các khoa trong trường đại học hoặc các viện nghiên cứu tổ chức. Theo quy định hiện hành, chỉ các khoa của trường đại học và viện nghiên cứu được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mới được tổ chức kỳ thi.

Trong các trường Đại học, kỳ thi tuyển này được gộp 1 lần với kỳ thi tuyển học viên cao học. Khung chương trình, cấu trúc đề thi hay những yêu cầu giữa nghiên cứu sinh và Thạc sỹ có sự khác biệt lớn.

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ gồm 3 phần cơ bản đó là:

Phần 1: Các học phần bổ sung.

Các học phần bổ sung đối với mỗi nghiên cứu sinh không giống nhau. Bởi lẽ, với những người chưa có bằng Thạc sỹ, sẽ phải bổ sung ít nhất 8 học phần tương đương với 30 tín chỉ.

Trong trường hợp nghiên cứu sinh đã có bằng Thạc sỹ, nhưng chuyên ngành lại không trùng với ngành đào tạo chương trình nghiên cứu sinh, sẽ phải bổ sung từ 2 đến 4 học phần.

Phần 2: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan.

Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ.

Cuối cùng, nghiên cứu sinh sẽ thực hiện nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ đúng như quy định được đưa ra bởi hội đồng. Thông thường, những luận án Tiến sỹ này được khuyến khích viết bằng Tiếng Anh.

Đây là chương trình đào tạo tham khảo. Để tìm hiểu thêm về chương trình học của nghiên cứu sinh xin mời theo dõi thêm bài viết: Cao học (Masters degree) là gì? sau đại học sẽ học gì?