Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Đề Thi Nghe Starter Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Like | Maubvietnam.com

Cấu Trúc Đề Thi Thi English Cambridge Yle – Starters

Đáp Án Sách Flyers 2022

Đáp Án Đề Thi Giữa Hk 1 Lớp 7 Môn Văn Năm 2022

2 Bộ Đề Thi Địa Lý Lớp 8 Giữa Học Kì 2 2022

Đề Thi Học Kì 1 Toán 7 Thpt Chuyên Hà Nội

Chuyên Đề Ôn Tập Thi Giữa Kì 1 Môn – Toán 7

Kỳ thi lấy chứng chỉ Quốc tế Cambridge được tổ chức vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm tại Summer School đã không còn xa lạ với quý phụ huynh và các bạn học sinh. Đến thời điểm hiện tại đã có khá nhiều bạn đăng ký thi, đặc biệt là kỳ thi ở cấp độ Starters. Để hiểu rõ hơn về kỳ thi này, Summer School xin giới thiệu cấu trúc bài thi Cambridge English Starters và một số tài liệu giúp con ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Cambridge English Starters là bài thi đầu tiên trong số ba bài thi của Cambridge English Young Learners, dành cho học sinh bậc tiểu học. Bài thi kéo dài khoảng 45 phút với 3 phần thi:

Bài thi

Kĩ năng

Thời gian thi

Số phần thi

Số câu hỏi

YLE Starters

Nghe

Khoảng 20 phút

4

20

Đọc – Viết

20 phút

5

25

Nói

Khoảng 3 – 5 phút

5

Tổng thời gian thi: 43 – 45 phút

I.Bài thi nghe

Bài thi nghe được chia thành 4 phần nhỏ, mỗi phần 5 câu hỏi. Được nghe 2 lần ở mỗi phần.

Phần 1 (5 câu hỏi)

Kĩ năng: Nghe từ và giới từ

Yêu cầu đề bài: Nhìn tranh vẽ với các đồ vật cho trước. Thí sinh nghe các cuộc hội thoại và dùng bút vẽ đường nối các đồ vật tới vị trí chúng được miêu tả trong hội thoại.

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

Phần 2 (5 câu hỏi)

Kĩ năng: Nghe số và đánh vần

Yêu cầu đề bài: Nghe các cuộc hội thoại và trả lời câu hỏi cho trước về tên hoặc số.

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

Phần 3 (5 câu hỏi)

Kĩ năng: Nghe thông tin cụ thể (ở thì hiện tại đơn)

Yêu cầu đề bài: Nghe các cuộc hội thoại khác nhau. Nhìn tranh vẽ và đánh dấu bức tranh được miêu tả đúng theo đoạn hội thoại vừa nghe.

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

Phần 4 (5 câu hỏi)

Kĩ năng: Nghe từ, từ chỉ màu sắc và giới từ

Yêu cầu đề bài: Cho 1 bức tranh được cho trước có chứa 7 vật giống nhau (7 cái mũ, 7 quyển sách,…). Nghe đoạn hội thoại, xác định và tô màu từng vật theo đúng màu được miêu tả.

Phần Đọc – Viết cũng được chia thành 5 phần, mỗi phần 5 câu hỏi

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

II.Bài thi đọc viết

Phần1 (5 câu hỏi)

Kĩ năng: Đọc những câu ngắn và nhận biết từ vựng

Yêu cầu đề bài: Đọc các câu ngắn cho trước miêu tả tranh và đánh dấu tích vào bức tranh được miêu tả đúng, dấu nhân vào tranh được miêu tả sai.

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

2. Phần 2 (5 câu hỏi)

Kĩ năng: Đọc các câu về tranh và viết câu trả lời (Yes/No)

Yêu cầu đề bài: Nhìn tranh vẽ cho trước và đọc các câu miêu tả tranh. Nếu câu tả đúng, viết câu trả lời “Yes”. Nếu câu tả sai, viết câu trả lời “No”.

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

3. Phần 3 (5 câu hỏi)

Kĩ năng: Viết chính tả từng từ

Yêu cầu đề bài: Cho tranh vẽ các đồ vật và các chữ cái của từ được sắp xếp lộn xộn. Sắp xếp lại các chữ cái sao cho đúng từ miêu tả tranh.

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

Kĩ năng: Đọc đoạn văn và viết từ thiếu

Yêu cầu đề bài: Cho 1 đoạn văn với 5 từ bị thiếu và một ô chứa các từ khác nhau. Tìm từ trong ô điền đúng vào chỗ trống còn thiếu trong đoạn văn.

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

5. Phần5 (5 câu hỏi)

Kĩ năng: Đọc câu hỏi và viết câu trả lời

Yêu cầu đề bài: Cho 5 bức tranh kể một câu chuyện ngắn và các câu hỏi. Trả lời câu hỏi bằng 1 từ.

III. Bài thi nói

Bài thi nói khoảng 3 đến 5 phút, được chia thành 5 phần khác nhau, bao gồm:

Phần 1

Giám khảo sẽ chào hỏi sau đó đưa ra một bức tranh phong cảnh.

Yêu cầu: chỉ vào những vật được hỏi trong tranh

Ví dụ: “Where is the monkey?”, “Point to the ship.”

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

Phần 2

Giám khảo sẽ đưa ra 8 hình các vật khác nhau và bức tranh ở phần 1.

Yêu cầu: Đọc tên từng vật và đặt hình mỗi vật vào vị trí được thầy/cô miêu tả trong bức tranh

Ví dụ: Put the shell under the tree.

Cấu trúc đề thi thi English Cambridge YLE – Starters

Phần 3

Sử dụng bức tranh ở phần 1

Yêu cầu: Trả lời một số câu hỏi được đặt ra về bức tranh

Phần 4

8 tranh nhỏ trong phần 2

Phần 5

Giám khảo sẽ hỏi một số câu hỏi về một số chủ đề như trường học, gia đình, bạn bè.

Chúc các con ôn tập thật tốt.

Cambridge Thông Báo Những Thay Đổi Trong Kỳ Thi First (Fce) & Advanced (Cae) Và Áp Dụng Bổ Sung Thang Điểm Số (Scale) Năm 2022.

Thi Thử Starters – Movers – Flyers Miễn Phí

Tài Liệu Luyện Thi Flyers

Cambridge Yle Là Gì? Cấu Trúc Bài Thi Yle Starter, Mover, Flyer

Kỳ Thi English Cambridge Yle – Flyers

Đề Thi Môn Nghe Tiếng Anh B2

15 Bộ Đề Thi Lái Xe Ô Tô B2, C Trực Tuyến Đúng Chuẩn Bộ Gtvt

Đề Thi Vstep Reading: Cấu Trúc Và Bài Đọc Mẫu

Các Dạng Câu Hỏi Khi Thi Đọc Vstep Reading (Tiếng Anh B1, B2, C1)

Cách Trả Lời Phần Thi Fce Speaking (Part 1)

Đề Thi Mẫu Vstep Speaking: Cấu Trúc Và Lưu Ý

PART I. Listen and fill in the missing information. ( 5 points )

People have played kicking (1) . with balls since ancient times. The

modern (2) .of soccer came from Britain. It dates from the 1860s, when the

rules were (3) .written down. By the late 1800s, British (4) .,

traders, and soldiers had carried the game all over the world. Professional

(5) .leagues soon appeared in many countries. Today, almost every country in

(6) ., North America and South America has professional soccer leagues. So do

many countries in (7) . and Asia.

ĐỀ THI MÔN NGHE TIẾNG ANH B2 -2009 PAPER THREE :LISTENING COMPREHENSION B (30 minutes) PART I. Listen and fill in the missing information. ( 5 points ) People have played kicking (1). with balls since ancient times. The modern (2).of soccer came from Britain. It dates from the 1860s, when the rules were (3).written down. By the late 1800s, British (4)., traders, and soldiers had carried the game all over the world. Professional (5).leagues soon appeared in many countries. Today, almost every country in (6)., North America and South America has professional soccer leagues. So do many countries in (7). and Asia. One country where soccer didn't grow very fast was the United States. It wasn't until the (8).that many Americans began to follow it. After that, the sport became more and more (9). . Today, (10).of Americans play soccer in schools, colleges, and local leagues. 1. games 2. form 3. first 4. sailors 5. soccer 6. Europe 7. Africa 8. 1970s 9. popular 10. millions Số phách : Điểm CHỮ KÝ GIÁM KHẢO 1 CHỮ KÝ GIÁM KHẢO 2 PART II. Listen and circle the best response ( 5 points ) 1. A. How about you ? B. Pleased to meet you. C. How is it ? 2. A. Yes, it is. B. Yes, I'd love to. C. Yes, so do I. 3. A. It doesn't matter. B. You're welcome. C. Thank you very much 4. A. I've had enough B. Here you are. C. Please. 5. A. Yes, please. B. That's all right. C. Here you are. 6. A. Excuse me. B. Not at all C. It's my fault. 7. A. Really. B. certainly C. Don't mention it. 8.A. By all means. B. Not at all C. Thank you, I will. 9. A. Yes, bye for now. B. Hello. C. I see what you mean. 10.A. Cheers B. Merry Christmas C. Happy birthday ! _________________ 1. B 2. B 3.C 4.B 5.A 6. B 7. B 8. A 9. A 10. c PAPER THREE :LISTENING COMPREHENSION A (30 minutes) PART 1. Listen and fill in the missing information. ( 5 points ) In Britain, young people don't go out every (1) . They usually go out on Friday and (2)nights. They go to parties in their friends' houses, to the (3), to discos or to café. If they are (4), they can go to pubs, too, but they can't buy alcoholic (5)till they are 18. Parents usually expect (6)to be home by 11 or 12 o'clock. Most people live in suburbs and there aren't any (7)or trains after (8) o'clock. Parents often go to collect their children from a (9) If a boy or girl comes home late, they are usually not allowed out for a (10) 1. night 2. Saturday 3. cinema 4. 16 5. drinks 6. teenagers 7. buses 8. 11 9. party 10. week PART 2 . Listen and decide whether the following statements are true (T) or false (F) ( 5 points ) T F 1. Bill likes eating a lot of food. 2. He is quite fat. 3. He likes to work. 4. He met a farmer and his wife one day 5. He was very hungry. 6. The man asked Bill if he was tired. 7. Bill wanted to have something to eat first. 8. He wanted vegetable soup , a steak and peas. 9. He did not want potatoes. 10. The farmer invited Bill to go to a restaurant. 1. T 2. T 3. F 4. F 5. T 6. F 7. T 8. T 9. F 10. F

Kỹ Năng Học Và Thi B2 Tiếng Đức Nhanh Nhất Hiện Nay

Delf Pro B2 Và Tất Cả Những Gì Bạn Cần Biết Năm 2022

Hướng Dẫn 11 Bài Thi Thực Hành Sa Hình Lái Xe Bằng B2

Hướng Dẫn Thi Sa Hình B2 Chuẩn Nhất Bạn Nên Biết

Tổng Hợp 11 Bài Thi Sa Hình Hạng B2

Thi Thử Starters – Movers – Flyers Miễn Phí

Cambridge Thông Báo Những Thay Đổi Trong Kỳ Thi First (Fce) & Advanced (Cae) Và Áp Dụng Bổ Sung Thang Điểm Số (Scale) Năm 2022.

Cấu Trúc Đề Thi Thi English Cambridge Yle – Starters

Đáp Án Sách Flyers 2022

Đáp Án Đề Thi Giữa Hk 1 Lớp 7 Môn Văn Năm 2022

2 Bộ Đề Thi Địa Lý Lớp 8 Giữa Học Kì 2 2022

Kỳ thi YLE (Young Learners English Tests) là Kỳ thi tiếng Anh trẻ em của Cambridge kiểm tra những kỹ năng Tiếng Anh của học sinh cấp độ tiểu học. Kỳ thi này được đảm trách bởi Hội Đồng khảo thí Đại học Cambridge tại Vương Quốc Anh, chuyên về kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Anh thông qua các kỳ thi khác nhau. Kỳ thi Tiếng Anh trẻ em của Cambridge được thiết kế dành riêng cho các em học sinh từ khoảng 7 đến 12 tuổi.

Lý do tham gia các kỳ thi thử tại Summer School:

– Trải nghiệm các kỳ thi Tiếng Anh Quốc tế. 

– Chứng tỏ khả năng Tiếng Anh ngày một tiến bộ. 

– Tự tin sử dụng và nói tiếng Anh với người bản xứ. 

– Chuẩn bị cho kỳ thi chính thức của Cambridge vào tháng 3/2014.

Đối tượng tham dự:

– Học sinh từ 7-12 tuổi trong và ngoài Summer School.

Số lượng thí sinh mỗi đợt thi: 30 cháu

– 15 cháu thi Starters; 8 cháu thi Movers; 7 cháu thi Flyers.

Thời gian:

– Từ 8.30 đến 11.30 các sáng chủ nhật cuối cùng hàng tháng.

Thời gian làm bài thi của từng học sinh sẽ được gửi cho phụ huynh qua email sau khi con chính thức đăng ký dự thi.

 - Độ dài của bài Test:

• Starters: 45 phút (Listening: 20 phút, Reading+Writing: 20 phút, Speaking: 5 phút) 

• Movers: 60 phút (Listening: 25 phút, Reading+Writing: 30 phút, Speaking: 5-7 phút) 

• Flyers: 90 phút (Listening: 25 phút, Reading+Writing: 40 phút, Speaking: 7-9 phút)

Địa điểm thi:

– Cơ sở 3 của Summer School:  Nhà số 2, Ngõ 80 Đường Nguỵ Như Kon Tum (Khu vực Trung Hoà – Nhân Chính).

Lưu ý:

– Do số lượng học sinh thi mỗi đợt là có giới hạn nên nếu học sinh không tham dự được vì bất kỳ lý do gì, đề nghị phụ huynh báo trước cho trung tâm càng sớm càng tốt và ít nhất 1 ngày để bạn khác có thể tham gia thay thế. 

– Học sinh đã đăng ký nhưng không tham gia mà không thông báo lại với trung tâm sẽ không được tham gia các kỳ thi tiếp theo. 

– Học sinh đăng ký mà đã hết chỗ sẽ được ưu tiên để tham gia lần thi kế tiếp.

Thể lệ đăng ký:

Phụ huynh lấy form tại các cơ sở hoặc download tại Mediafire. Điền đầy đủ thông tin và nộp trực tiếp tại bàn lễ tân ba cơ sở hoặc gửi vào hòm thư hanoi.summerschool@gmail.com

Trong vòng 2 ngày TT sẽ trả lời kết quả đăng ký cho phụ huynh và 2 tuần sau khi thi các con sẽ có kết quả thi và nhận xét gửi về cho phụ huynh qua hòm thư điện tử.

Tài Liệu Luyện Thi Flyers

Cambridge Yle Là Gì? Cấu Trúc Bài Thi Yle Starter, Mover, Flyer

Kỳ Thi English Cambridge Yle – Flyers

Những Thay Đổi Trong Cấu Trúc Bài Thi Chứng Chỉ Flyers Của Cambridge

Tổng Quan Và Kinh Nghiệm Ôn Thi Eps Topik

Tổng Hợp Đề Thi Jlpt N4 Kèm File Nghe Và Đáp Án

Khóa Học Tiếng Nhật Hướng Dẫn Cách Giải Và Dịch Đề Thi Jlpt N4

Khóa Học Luyện Giải Đề Thi Tiếng Nhật Jlpt N4

Tổng Hợp 6 Đề Thi Thử N4 (Kèm Cd)

Học Tiếng Nhật Hướng Dẫn Cách Giải Và Dịch Đề Thi Jlpt N5

Download 32 Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Tiếng Việt Lớp 2

JLPT là viết tắt của Japanese Language Proficiency Test (にほんごのうりょくしけ): kỳ thi năng lực tiếng Nhật dành cho người nước ngoài học tiếng Nhật. Kỳ thi này được tổ chức bởi Hiệp hội Hỗ trợ và Giao lưu Giáo dục Nhật Bản phối hợp cũng Quỹ hỗ trợ quốc gia Nhật Bản. JLPT được tổ chức mỗi năm 2 lần vào tuần đầu tiên của tháng 7 và tháng 12 tại hơn 65 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hiện tại, trình độ của ứng viên tham gia kỳ thi này được đánh giá qua 5 cấp độ từ N5 đến N1.

2. Thời gian thi và điểm đỗ

Tùy vào từng trình độ bài thi từ N5 đến N1 mà thời gian và điểm đỗ của bài thi JLPT có sự khác nhau, cụ thể:

Cấu trúc bài thi JLPT N4 được phân chia thành 3 phần, cụ thể:

Phần từ vựng: số lương khoảng 1500 từ. Sau khi hoàn thành 50 bài Minna no Nihongo, bạn đã được học đến 2000 từ, trừ đi một số từ bạn có thể quên trong quá trình học thì bạn vẫn có đủ kiến thức để hoàn thành bài thi JLPT N4.

Phần Kanji: số lượng khoảng 300 chữ – tương đương với lượng Kanji trong cuốn Basic kanji 1.

Phần ngữ pháp: Nắm vững các thức ngữ pháp trong 50 bài Minna no Nihongo.

5. Tổng hợp đề thi JLPT N4

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Jellyfish Education Vietnam – Hotline: 0967.289.362

➤ Hà Nội: Tầng 13, Tòa nhà CMC, số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243.7957.382 Hotline: 0967.289.362

➤ Hải Phòng: Tầng 3, tòa nhà Sholega, 275 Lạch Tray, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3833.113 (nhánh 14) Hotline: 098.107.4326

➤ Đà Nẵng: Tầng 3, Thư Dung Plaza, 87 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng Điện thoại: 0236.3656.205

Điện thoại: 0283.9930.988 ➤ Hồ Chí Minh: Tầng 4, tòa nhà MB Bank, số 538 Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3

Hoặc đăng ký nhận tư vấn miễn phí tại form sau đây:

Jlpt Koushiki Mondaishu N4 Dai 2 Han (Bản Mới Tái Bản)

Đáp Án Và Cách Tính Điểm Jlpt Tháng 12/2020 Từ N5

Nắm Chắc 7 Điều Sau Nếu Có Ý Định Tham Gia Kỳ Thi Nat

Tìm Hiểu Về Các Kỳ Thi Tiếng Nhật Ở Việt Nam

Giới Thiệu Về Kỳ Thi J

🌟 Home
🌟 Top