Top 11 # Xem Nhiều Nhất Đề Thi Jlpt N5 Tháng 12 Năm 2019 Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Maubvietnam.com

Đề Thi Jlpt N3/Tháng 12 Năm 2022

JLPT Luyện nghe chân kinh

Làm sao để luyện nghe cho tốt ?

Vâng, mở file lên và nghe @@.

Chỉ đơn giản là vậy, nhưng đó chỉ là “luyện nghe”, chứ chưa phải là “luyện nghe cho tốt”.

Sau bao nhiêu lần thi và thi rớt, chợt ngộ ra rằng, luyện nghe hiệu quả là nghe xong, phải “còn chút gì để nhớ”.

Nếu chỉ mở file lên rồi nghe, ngồi đồng hàng giờ đồng hồ (sau đó, check lại đáp án), thì cái ta đạt được sau mấy tiếng đồng hồ chỉ là “tròn tròn chéo chéo”, các số liệu về bao nhiêu câu đúng bao nhiêu câu sai (chưa kể, các câu đúng nhiều khi chỉ là bắt kiến bò bỏ vào, chưa chắc năng lực lúc đó đã làm đúng câu đó @@. Nếu tự mãn về những câu mình đánh chẳng may bị trúng thì lại vướng vào cái vòng “ảo tưởng sức mạnh”, khổ lắm).

Luyện hiệu quả cần chút phương pháp và cần chút công phu.

Bước 1: Ta dùng năng lực của mình nghe và chọn đáp án. (Sao cũng được, miễn sau một số giây nhất định phải lòi ra được a, b, c hay d)

Bước 2: Kiểm tra lại đáp án mình chọn và đáp án thật của đề, đúng thì vui, sai cũng không buồn.

Bước 3: Nghe lại file đó một lần nữa. Vừa nghe vừa đọc script. Sau bước 3 này, phải phân định được, mạch suy luận của ta sai chỗ nào? Câu cú nào ta không nghe được. Câu cú ta không nghe được đó vì “nó biết mình mình không biết nó”, hay “mình biết nó mà mình ko nghe được”.

Dù là lí do gì, những chỗ câu cú ta nghe không được đó, nên tua lại đoạn đó và nghe lặp đi lặp lại ít nhất 2 lần (chỉ đoạn đó thôi) .

Cần mẫn nữa thì chép phần câu cú, từ vựng ta nghe ko được sau bước 3 vào Flashcard (hay thẻ ghi nhớ) và ôn thẻ ghi nhớ liên tục, liên tục,…chuyển động thẳng đều mãi mãi !

https://www.youtube.com/c/HanasakiAcademy

Tác giả Diep Anh Dao

Địa chỉ Facebook của Sensei Diep Anh Dao:

Đáp Án Và Cách Tính Điểm Jlpt Tháng 12/2020 Từ N5

Sách tiếng Nhật 100 sẽ liên tục cập nhật đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2020.

I. Đáp án JLPT N5-N1 (12/2020)

1. Đáp án đề thi JLPT N5 (12/2020)

Đáp án tham khảo N5

2. Đáp án đề thi JLPT N4 (12/2020)

Đáp án tham khảo N4

3. Đáp án đề thi JLPT N3 (12/2020)

Đáp án tham khảo N3

4. Đáp án đề thi JLPT N2 (12/2020)

Đáp án tham khảo N2

5. Đáp án đề thi JLPT N1 (12/2020)

– Phần Từ vựng – Chữ Hán:

Mondai 1: 14 câu x 1 điểm = 12 điểm.

Mondai 2: 8 câu x 1 điểm = 8 điểm.

Mondai 3: 10 câu x 1 điểm = 10 điểm.

Mondai 4: 5 câu x 2 điểm = 10 điểm.

– Phần Ngữ pháp – Đọc hiểu:

Mondai 1: 16 câu x 1 điểm = 16 điểm.

Mondai 2: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.

Mondai 3: 4 câu x 6 điểm = 24 điểm.

Mondai 4: 3 câu x 5 điểm = 15 điểm.

Mondai 5: 2 câu x 6 điểm = 12 điểm.

Mondai 6: 1 câu x 6 điểm = 6 điểm.

– Phần nghe hiểu:

Mondai 1: 7 câu x 3 điểm = 21 điểm.

Mondai 2: 6 câu x 3 điểm = 18 điểm.

Mondai 3: 5 câu x 3 điểm = 15 điểm.

Mondai 4: 6 câu x 1 điểm = 6 điểm.

– Phần Từ vựng – Chữ Hán:

Mondai 1: 9 câu x 1 điểm = 9 điểm.

Mondai 2: 6 câu x 1 điểm = 6 điểm.

Mondai 3: 10 câu x 1 điểm = 10 điểm.

Mondai 4: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.

Mondai 5: 5 câu x 2 điểm = 10 điểm.

– Phần Ngữ pháp – Đọc hiểu:

Mondai 1: 15 câu x 1 điểm = 15 điểm.

Mondai 2: 5 câu x 2 điểm = 10 điểm.

Mondai 3: 5 câu x 3 điểm = 15 điểm.

Mondai 4: 4 câu x 4 điểm = 16 điểm.

Mondai 5: 4 câu x 4 điểm = 16 điểm.

Mondai 6: 2 câu x 4 điểm = 8 điểm.

– Phần Nghe hiểu:

Mondai 1: 8 câu x 3 điểm = 24 điểm.

Mondai 2: 7 câu x 3 điểm = 21 điểm.

Mondai 3: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.

Mondai 4: 8 câu x 1 điểm = 8 điểm.

– Phần Từ vựng – chữ Hán:

Mondai 1: 8 câu x 1 điểm = 8 điểm.

Mondai 2: 6 câu x 1 điểm = 6 điểm.

Mondai 3: 11 câu x 1 điểm = 11 điểm.

Mondai 4: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.

Mondai 5: 5 điểm x 1 điểm = 5 điểm.

– Phần Ngữ pháp – Đọc hiểu:

Mondai 1: 13 câu x 1 điểm = 13 điểm.

Mondai 2: 3 câu x 1 điểm + 2 câu x 2 điểm = 7 điểm.

Mondai 3: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.

Mondai 4: 4 câu x 3 điểm = 12 điểm.

Mondai 5: 6 điểm x 4 điểm = 24 điểm.

Mondai 6: 4 câu x 4 điểm = 16 điểm.

Mondai 7: 2 câu x 4 điểm = 8 điểm.

– Phần Nghe hiểu:

Mondai 1: 6 câu x 3 điểm = 18 điểm

Mondai 2: 6 câu x 2 điểm = 12 điểm

Mondai 3: 3 câu x 3 điểm = 9 điểm

Mondai 4: 4 câu x 3 điểm = 12 điểm

Mondai 5: 9 xâu x 1 điểm = 9 điểm

– Phần Từ vựng – chữ Hán:

Mondai 1: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.

Mondai 2: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.

Mondai 3: 3 câu x 1 điểm = 3 điểm.

Mondai 4: 7 câu x 1 điểm = 7 điểm.

Mondai 5: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.

Mondai 6: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.

-Phần Ngữ pháp:

Mondai 7: 12 câu x 1 điểm = 12 điểm.

Mondai 8: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.

Mondai 9: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.

– Phần Đọc hiểu:

Mondai 10: 5 câu x 3 điểm = 15 điểm.

Mondai 11: 8 câu x 2 điểm = 16 điểm.

Mondai 12: 2 câu x 3 điểm = 6 điểm.

Mondai 13: 3 câu x 4 điểm = 12 điểm.

Mondai 14: 2 câu x 4.5 điểm = 9 điểm.

– Phần Nghe hiểu:

Mondai 1: 5 câu x 2 điểm = 10 điểm.

Mondai 2: 6 câu x 2 điểm = 12 điểm.

Mondai 3: 5 câu x 2 điểm = 10 điểm.

Mondai 4: 11 câu x 1 điểm = 11 điểm.

Mondai 5: 1 câu x 4 điểm + 2 câu x 5 điểm = 14 điểm.

– Phần Từ vựng – chữ Hán:

Mondai 1: 6 câu x 1 điểm = 6 điểm.

Mondai 2: 7 câu x 1 điểm = 7 điểm.

Mondai 3: 6 câu x 1 điểm = 6 điểm.

Mondai 4: 6 câu x 2 điểm = 12 điểm.

-Phần Ngữ pháp:

Mondai 5: 10 câu x 1 điểm = 10 điểm.

Mondai 6: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.

Mondai 7: 5 câu x 2 điểm = 10 điểm.

– Phần Đọc hiểu:

Mondai 8: 4 câu x 2 điểm = 8 điểm.

Mondai 9: 9 câu x 3 điểm = 18 điểm.

Mondai 10: 4 câu x 3 điểm = 12 điểm.

Mondai 11: 2 câu x 2 điểm = 4 điểm.

Mondai 12: 4 câu x 3 điểm = 12 điểm.

Mondai 13: 2 câu x 2 điểm = 4 điểm.

– Phần Nghe hiểu:

Mondai 1: 6 câu x 2 điểm = 12 điểm.

Mondai 2: 7 câu x 2 điểm = 14 điểm.

Mondai 3: 6 câu x 2 điểm = 12 điểm.

Mondai 4: 13 câu x 1 điểm = 13 điểm.

Mondai 5: 3 câu x 3 điểm = 9 điểm.

🎁 CÁCH HỌC TIẾNG NHẬT “KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT”

🔶 Thoải mái ĐỔI TRẢ sách trong vòng 7 ngày

🔶 Thanh toán linh hoạt (Ship COD, chuyển khoản…)

Cách Tính Điểm,Cấu Trúc Đề Thi Jlpt Tháng 7/2021 Trình Độ N5

I.Cách tính điểm thi và Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật trình độ N5 JLPT 2021

1. Cấu trúc đề thi JLPT N5-N1

N5 được chia thành 3 phần, kiến ​​thức ngôn ngữ (từ vựng), kiến ​​thức ngôn ngữ (ngữ pháp) và đọc và nghe. Bạn có 25 phút cho phần kiến ​​thức ngôn ngữ (từ vựng) và 50 phút cho phần kiến ​​thức ngôn ngữ (ngữ pháp) và phần đọc.

Kiến thức ngôn ngữ (Từ vựng) – Tổng cộng 25 phút, thời gian kiểm tra 3 phút

2. Cách tính điểm thi JLPT tiếng Nhật N5

Điểm từ vựng+đọc hiểu: trên 38 điểm (điểm tối đa 120)

Điểm nghe hiểu: trên 19 điểm (điểm tối đa 60)

Cách tích điểm từ vựng N5 JLPT (tham khảo)

Mondai 1: Gồm 8 câu, mỗi câu 1 điểm (8*1 = 8 điểm)

Mondai 2: Gồm 6 câu, mỗi câu 1 điểm (6*1= 6 điểm)

Mondai 3: Gồm 11 câu, mỗi câu 1 điểm (11 * 1= 11 điểm)

Mondai 4: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5*1= 5 điểm)

Mondai 5: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5*1= 5 điểm)

Cách tích điểm ngữ pháp N5 JLPT (tham khảo)

Mondai 1: Gồm 13 câu, mỗi câu 1 điểm (13 * 1 = 13 điểm)

Mondai2: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5 * 1 = 5 điểm)

Mondai 3: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5 * 1 = 5 điểm)

Tổng ~ 23 điểm

Cách tích điểm đọc hiểu N5 JLPT

Mondai 4: Gồm 4 câu, mỗi câu 3 điểm (4 * 3 = 12 điểm)

Mondai 5: Gồm 6 câu, mỗi câu 4 điểm (6 * 4 = 24 điểm)

Mondai 6: Gồm 4 câu, mỗi câu 4 điểm (4 * 4 = 16 điểm)

Mondai 7: Gồm 2 câu, mỗi câu 4 điểm (2 * 4 = 8 điểm)

Tổng ~ 60 điểm

Cách tính điểm nghe hiểu N5 JLPT

Mondai 1: Gồm 6 câu, mỗi câu 3 điểm (6 * 3 = 18 điểm)

Mondai 2: Gồm 6 câu, mỗi câu 2 điểm (6*2 = 12 điểm)

Mondai 3: Gồm 3 câu, mỗi câu 3 điểm (3 * 3 = 9 điểm)

Mondai 4: Gồm 4 câu, mỗi câu 3 điểm (4 * 3 =12 điểm)

Mondai 5: Gồm 9 câu, mỗi câu 1 điểm (9 * 1 = 9 điểm)

Tổng ~ 60 điểm

II. Cách tính điểm thi và Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật trình độ N4 JLPT 2021

1. Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật N4

Cấp độ N4 tăng tốc mọi thứ lên một chút.

N4 vẫn được chia thành 3 phần, kiến ​​thức ngôn ngữ (từ vựng), kiến ​​thức ngôn ngữ (ngữ pháp) và đọc và nghe. Bạn có 30 phút cho phần kiến ​​thức ngôn ngữ (từ vựng) và 60 phút cho phần kiến ​​thức ngôn ngữ (ngữ pháp) và phần đọc.

2.Cách tính điểm thi JLPT N4

a. Cách tính điểm thi JLPT N4 phần từ vựng

Mondai 1: Gồm 8 câu, mỗi câu 1 điểm (8 * 1 = 8 điểm)

Mondai 2: Gồm 6 câu, mỗi câu 1 điểm (6 * 1 = 6 điểm)

Mondai 3: Gồm 11 câu, mỗi câu 1 điểm (11 * 1 = 11 điểm)

Mondai 4: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5 * 1 = 5 điểm)

Mondai 5: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5 * 1 = 5 điểm)

Tổng ~ 35 điểm

b.Cách tính điểm thi JLPT N4 phần ngữ pháp

Mondai 1: Gồm 13 câu, mỗi câu 1 điểm (13 * 1 = 13 điểm)

Mondai 2: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5 * 1 = 5 điểm)

Mondai 3: Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm (5 * 1 = 5 điểm)

Tổng ~ 23 điểm

c.Cách tính điểm thi JLPT N4 phần đọc hiểu

Mondai 4: Gồm 4 câu, mỗi câu 3 điểm (4 * 3 = 12 điểm)

Mondai 5: Gồm 6 câu, mỗi câu 4 điểm (6 * 4 = 24 điểm)

Mondai 6: Gồm 4 câu, mỗi câu 4 điểm (4 * 4 = 16 điểm)

Mondai 7: Gồm 4 câu, mỗi câu 2 điểm (4*2 = 8 điểm)

d.Cách tính điểm thi JLPT N4 phần nghe hiểu

Mondai 1: Gồm 6 câu, mỗi câu 3 điểm (6 * 3 = 18 điểm)

Mondai 2: Gồm 6 câu, mỗi câu 2 điểm (6 * 2 = 12 điểm)

Mondai 3: Gồm 3 câu, mỗi câu 3 điểm (3 * 3 = 9 điểm)

Mondai 4: Gồm 4 câu, mỗi câu 3 điểm (4 * 3 = 12 điểm)

Mondai 5: Gồm 9 câu, mỗi câu 1 điểm (9*1 = 9 điểm)

Tổng ~ 60 điểm

III.Cách tính điểm thi và Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật trình độ N3 JLPT 2019

Mọi thứ bắt đầu tăng tốc bắt đầu từ bài thi N3. Đây là cấp độ cuối cùng mà bài thi được chia làm 3 phần riêng biệt với 2 lần nghỉ ở giữa.

Phần bài đọc sẽ yêu cầu bạn phải suy nghĩ logic hơn và bạn phải đọc và trả lời các câu hỏi với một tốc độ tốt, bạn không cần phải phá kỉ lục làm nhanh gì cả, đơn giản hãy giữ vững mốc thời gian cho từng phần thi.

Bạn sẽ vẫn có 30 phút cho phần từ vựng và có thêm 10 phút ở phần thi đọc hiểu và ngữ pháp nên phần thi này sẽ kéo dài 70 phút.Từ vựng: 30 phút, 4 phút để kiểm tra lại (26 phút làm bài)

2.Cách tính điểm thi JLPT N3

a.Cách tính điểm thi JLPT N3 phần từ vựng

Mondai 1: 8 câu * 1 điểm = 8 điểm

Mondai 2: 6 câu * 1 điểm = 6 điểm

Mondai 3:11 câu * 1 điểm = 11 điểm

Mondai 4: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 5: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

b.Cách tính điểm thi JLPT N3 phần ngữ pháp

Mondai 1: 13 câu * 1 điểm = 13 điểm

Mondai 3: 4 câu * 1 điểm ~ 4 điểm

c.Cách tính điểm thi JLPT N3 phần đọc hiểu

Mondai 4: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm

Mondai 5: 6 câu * 4 điểm = 24 điểm

Mondai 6: 4 câu * 4 điểm = 16 điểm

Mondai 7: 2 câu * 4 điểm = 8 điểm

d.Cách tính điểm thi JLPT N3 phần nghe hiểu

Mondai 1: 6 câu * 3 điểm = 18 điểm

Mondai 2: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm

Mondai 3: 3 câu * 4 điểm = 12 điểm

Mondai 4: 4 câu * 2 điểm = 8 điểm

Mondai 5: 9 câu * 1 điểm = 9 điểm

IV.Cách tính điểm thi và Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật trình độ N2 JLPT 2019

Than phiền nhiều nhất về bài thi N2 là bạn có vẻ không thể có đủ thời gian để trả lời các câu hỏi. Bài thi sẽ yêu cầu bạn phải là người đọc có tốc độ.

Điều này chỉ thực hiện được khi bạn có một lượng Kanji và từ vựng tốt, điều đó sẽ giúp cho bạn đọc nhanh qua các câu hỏi từ vựng và phần kanji nhanh chóng cũng như đọc đoạn văn nhanh hơn.

Bài thi N2 sẽ có 2 phần Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu và Nghe. Giữa 2 phần thi có một thời gian nghỉ. Phần thi đầu tiên kéo dài trong 105 phút và phần thi thứ hai là 50 phút. JLPT N2 yêu cầu bạn phải kiểm soát và phân phối thời gian tốt.

Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu : 105 phút, 5 phút để kiểm tra lại (100 phút làm bài)

2.Cách tính điểm thi JLPT N2

Cách tính điểm TỪ VỰNG – KANJI N2 JLPT

Mondai 1: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 2: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 3: 3 câu * 1 điểm = 3 điểm

Mondai 4: 7 câu * 1 điểm = 7 điểm

Mondai 5: 4 câu * 1 điểm = 4 điểm

Mondai 6: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

Cách tính điểm NGỮ PHÁP N2 JLPT

Mondai 7: 12 câu * 1 điểm = 12 điểm

Mondai 8: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

Mondai 9: 4 câu * 1 điểm = 4 điểm

Các điểm chung của phần từ vựng + ngữ pháp : 60 điểm ( gọi là A )

Nếu tính trên thang điểm 60 thì cách tính như sau: A:60 * 60 = SỐ ĐIỂM CỦA BẠN

Điểm cho phần DOKKAI-N2

Mondai 10: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

Mondai 11: 9 câu * 3 điểm = 27 điểm

Mondai 12: 2 câu * 3 điểm = 6 điểm

Mondai 13: 3 câu * 4 điểm = 12 điểm

Mondai 14: 2 câu * 3 điểm = 6 điểm

Các điểm chung của phần đọc hiểu : 61 điểm ( gọi là B )

Nếu tính trên thang điểm 60 thì cách tính như sau: B:61 * 60 = SỐ ĐIỂM CỦA BẠN

Cách tính điểm NGHE HIỂU N2 JLPT

Nếu tính trên thang điểm 60 thì cách tính như sau: C:56 * 60 = SỐ ĐIỂM CỦA BẠN

Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N2

Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180 điểm)

Điểm kiến thức Ngôn Ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)

Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)

Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)

V.Cách tính điểm thi và Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật trình độ N1 JLPT 2019

Bài thi N1 là bài thi ở cấp độ cao nhất và sẽ yêu cầu khả năng đọc hiểu cũng như nghe hiểu tiếng Nhật của bạn tới giới hạn cao nhất.

Bạn buộc phải học cách đọc lướt đoạn văn, tổng hợp các ý bạn vừa đọc một cách nhanh chóng. Hiểu rõ và nhớ sâu Kanji là cách để bạn có thể thực hiện được những điều trên. Bài thi N1 sẽ có 2 phần Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu và Nghe. Giữa 2 phần thi có một thời gian nghỉ.

Phần thi đầu tiên kéo dài trong 110 phút và phần thi thứ hai là 60 phút. JLPT N1 yêu cầu bạn phải kiểm soát và phân phối thời gian cực kì tốt.

Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu : 110 phút, 7 phút để kiểm tra lại (103 phút làm bài)

Cách tính điểm TỪ VỰNG – KANJI N1 JLPT

Mondai 1: 6 câu * 1 điểm = 6 điểm

Mondai 2: 7 câu * 1 điểm = 7 điểm

Mondai 3: 6 câu * 1 điểm = 6 điểm

Mondai 4: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm

Cách tính điểm NGỮ PHÁP N1 JLPT

Mondai 5: 10 câu * 1 điểm = 10 điểm

Mondai 6: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 7: 5 câu * 2 điểm

Các điểm chung của phần từ vựng + ngữ pháp : 60 điểm

Điểm cho phần DOKKAI-N1

Mondai 8: 4 câu * 2 điểm = 8 điểm

Mondai 9: 9 câu * 2 điểm = 18 điểm

Mondai 10: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm

Mondai 11: 3 câu * 3 điểm =6 điểm

Mondai 12: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm

Mondai 13: 2 câu * 2 điểm = 4 điểm

Các điểm chung của phần đọc hiểu : 60 điểm

Cách tính điểm NGHE HIỂU N1 JLPT

Tiếng Nhật không khó nếu bạn có 1 lộ trình học rõ ràng và cách học phù hợp cho bản thân.

1.Khóa học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu tại Riki

Cơ sở 1: Số 8 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, P. Dịch Vọng , Hà Nội

Cơ sở 2: B78, Ngõ 54, Đường Nguyễn Khuyến, Văn Quán Hà Đông

Cơ sở 3: Văn Phòng: B10, Ngõ 57, Nguyễn Khánh Toàn Cầu Giấy

Cơ sở 4: E8 ngõ 181 Nguyễn Lương Bằng ,Hà Nội (Gần ngã tư Xã Đàn)

Cơ sở 5: Số 8B Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, P. Dịch Vọng , Hà Nội

Cơ sở 6 : 137 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1 TP.HCM

Cơ sở 7: Số 9 ngõ 158, Nguyễn Sơn, Long Biên.

Cơ sở 8: 148/1, Hoàng Diệu 2, Thủ Đức.

Cơ sở 9: Số 20 ngõ 2, đường Nguyễn Văn Lộc Hà Đông.

Cơ sở 10: Số 17 đường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Cơ sở 11: 20 Phan Liêm, Đa Kao, Quận 1.

BẠN SẼ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO SAU KHÓA HỌC N5 TẠI RIKI?

→ Thành thạo bảng chữ cái Hiragana, Katakana, hơn 100 chữ Kanji cơ bản nhất cùng những mẫu ngữ pháp căn bản.

→ Giao tiếp được trong một số tình huống hội thoại ngắn cùng người Nhật.

→ Nắm được những kiến thức nền tảng cần thiết nhất để tiếp tục học lên các trình độ cao hơn trong tiếng Nhật.

QUYỀN LỢI CỦA BẠN KHI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TẠI RIKI:

→ MIỄN PHÍ thi thử và chữa đề tại trung tâm Riki Nihongo.

→ MIỄN PHÍ học lại trọn đời nếu học viên cảm thấy chưa hài lòng với kết quả khi kết thúc khóa học (điều kiện đi học đủ 80% số buổi).

→ XẾP LỊCH, ĐỔI LỊCH học bù cho học viên nếu bận buổi học nào không đến được.

→ HỖ TRỢ giải đáp tận tình mọi thắc mắc của học viên về các vấn đề trong học tập cũng như du học Nhật Bản. ­

Các học viên tại trung tâm cảm nhận về các giáo viên tại Riki:

Đề Thi Thật Jlpt N2

JLPT Luyện nghe chân kinh

Làm sao để luyện nghe cho tốt ?

Vâng, mở file lên và nghe @@.

Chỉ đơn giản là vậy, nhưng đó chỉ là “luyện nghe”, chứ chưa phải là “luyện nghe cho tốt”.

Sau bao nhiêu lần thi và thi rớt, chợt ngộ ra rằng, luyện nghe hiệu quả là nghe xong, phải “còn chút gì để nhớ”.

Nếu chỉ mở file lên rồi nghe, ngồi đồng hàng giờ đồng hồ (sau đó, check lại đáp án), thì cái ta đạt được sau mấy tiếng đồng hồ chỉ là “tròn tròn chéo chéo”, các số liệu về bao nhiêu câu đúng bao nhiêu câu sai (chưa kể, các câu đúng nhiều khi chỉ là bắt kiến bò bỏ vào, chưa chắc năng lực lúc đó đã làm đúng câu đó @@. Nếu tự mãn về những câu mình đánh chẳng may bị trúng thì lại vướng vào cái vòng “ảo tưởng sức mạnh”, khổ lắm).

Luyện hiệu quả cần chút phương pháp và cần chút công phu.

Bước 1: Ta dùng năng lực của mình nghe và chọn đáp án. (Sao cũng được, miễn sau một số giây nhất định phải lòi ra được a, b, c hay d)

Bước 2: Kiểm tra lại đáp án mình chọn và đáp án thật của đề, đúng thì vui, sai cũng không buồn.

Bước 3: Nghe lại file đó một lần nữa. Vừa nghe vừa đọc script. Sau bước 3 này, phải phân định được, mạch suy luận của ta sai chỗ nào? Câu cú nào ta không nghe được. Câu cú ta không nghe được đó vì “nó biết mình mình không biết nó”, hay “mình biết nó mà mình ko nghe được”.

Dù là lí do gì, những chỗ câu cú ta nghe không được đó, nên tua lại đoạn đó và nghe lặp đi lặp lại ít nhất 2 lần (chỉ đoạn đó thôi) .

Cần mẫn nữa thì chép phần câu cú, từ vựng ta nghe ko được sau bước 3 vào Flashcard (hay thẻ ghi nhớ) và ôn thẻ ghi nhớ liên tục, liên tục,…chuyển động thẳng đều mãi mãi !