Đề Xuất 12/2022 # Thông Báo Xét Tuyển Vào Hệ Đại Học Chính Quy Năm 2022 / 2023 # Top 19 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 12/2022 # Thông Báo Xét Tuyển Vào Hệ Đại Học Chính Quy Năm 2022 / 2023 # Top 19 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thông Báo Xét Tuyển Vào Hệ Đại Học Chính Quy Năm 2022 / 2023 mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

– Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Căn cứ Công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/03/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019;

– Căn cứ Quyết định số 635 /QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 21/03/2019 về quy định xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Trường Đại học Ngoại thương.

-Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của Trường Đại học Ngoại thương;

-Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh năm 2019 ngày 24/04/2019;

Trường Đại học Ngoại thương thông báo xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2019 theo các phương thức xét tuyển như sau:

1.1 Phương thức xét tuyển kết hợp Chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập 03 năm trung học phổ thông (THPT)

1.1.1.Điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp Chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập 03 năm THPT

1.1.1.1. Đối với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

– Là học sinh các lớp chuyên Toán, Toán-Tin, Tin, Lý, Hóa, Văn và ngoại ngữ của các trường THPT chuyên trong hệ thống giáo dục trung học phổ thông toàn quốc tốt nghiệp năm 2019;

– Có điểm trung bình chung học tập của ba năm lớp 10, 11, 12 từ 8,0 trở lên, trong đó có điểm trung bình chung học tập ba năm lớp 10, 11, 12 của 02 môn trong tổ hợp xét tuyển của trường (trong đó có môn Toán và một môn khác không phải là Ngoại ngữ) đạt từ 8,5 điểm trở lên;

– Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên;

– Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) đạt IELTS (Academic) từ 6,5 trở lên, hoặc TOEFL PBT từ 550 trở lên, hoặc TOEFL iBT từ 79 trở lên, hoặc giải ba quốc gia môn Tiếng Anh trở lên;

1.1.1.2. Đối với các ngành Ngôn ngữ, chuyên ngành Ngôn ngữ thương mại

– Là học sinh các lớp chuyên ngoại ngữ của các trường THPT chuyên trong hệ thống giáo dục trung học phổ thông toàn quốc tốt nghiệp năm 2019;

– Có điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 8,0 trở lên;

– Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên;

– Có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cụ thể như sau:

+ Đối với chuyên ngành Tiếng Anh thương mại: Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) đạt IELTS (Academic) từ 6,5 trở lên, hoặc TOEFL PBT từ 550 trở lên, hoặc TOEFL iBT từ 79 trở lên.

+ Đối với chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại: có chứng chỉ tiếng Nhật trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) đạt trình độ từ N3 với mức điểm từ 130/180 điểm trở lên của kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT do Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation – JF) và Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản (Japan Educational Exchanges and Services – JEES) phối hợp tổ chức.

+ Đối với chuyên ngành Tiếng Trung thương mại: có chứng chỉ tiếng Trung trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) đạt trình độ từ HSK 4 với mức điểm 280/300 điểm trở lên do Hanban cấp.

+ Đối với chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại: có bằng tiếng Pháp trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) từ DELF – B2 trở lên do Đại sứ quán Pháp cấp.

1.1.2. Tổ chức xét tuyển

– Thời gian đăng ký trực tuyến: từ ngày 15/05/2019 đến hết ngày 31/05/2019.

– Thời gian công bố trúng tuyển : dự kiến trước ngày 10/06/2019

– Phương thức đăng ký : đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin tuyển sinh tại địa chỉ: http://tuyensinh.ftu.edu.vn và nộp hồ sơ theo quy định về trường.

– Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp Chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập 03 năm THPT nếu không trúng tuyển hoặc trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học được tiếp tục tham gia phương thức xét tuyển khác của Nhà trường.

1.1.2.1. Đối với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

– Chương trình đào tạo áp dụng: bao gồm Chương trình tiên tiến, Chương trình chất lượng cao, Chương trình Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA, Chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản, Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế.

– Căn cứ xác định trúng tuyển: Xác định trúng tuyển theo các chương trình căn cứ trên nguyện vọng đăng ký của thí sinh, chỉ tiêu và điểm đánh giá hồ sơ xét tuyển. Các tiêu chí đánh giá hồ sơ xét tuyển theo quy định của nhà trường bao gồm điểm tiếng Anh theo chứng chỉ quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) được quy đổi, điểm trung bình chung học tập của ba năm lớp 10, 11, 12 của 02 môn trong tổ hợp xét tuyển của trường (trong đó có môn Toán và một môn khác không phải là Ngoại ngữ theo đăng ký của thí sinh) và ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có). Cụ thể quy đổi điểm tiếng Anh theo bảng quy đổi sau:

Bảng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo thang điểm 10

– Công thức tính điểm xét tuyển:

A: là điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

B: là điểm trung bình chung học tập của ba năm lớp 10, 11, 12 của môn Toán.

C: là điểm trung bình chung học tập của ba năm lớp 10, 11, 12 của môn khác không phải Ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển của Trường (thí sinh đăng ký môn Vật lý hoặc Hóa học hoặc Ngữ văn).

D: là điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) và điểm ưu tiên khác (nếu có).

* Tiêu chí phụ: Trong trường hợp tại ngưỡng điểm đánh giá hồ sơ xác định trúng tuyển của từng chương trình đào tạo, số thí sinh nhiều hơn số chỉ tiêu xét tuyển còn lại, nhà trường sử dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình học tập môn Toán của ba năm lớp 10, 11, 12 để xét tuyển.

1.1.2.2. Đối với các ngành ngôn ngữ, chuyên ngành ngôn ngữ thương mại

– Chương trình đào tạo áp dụng: bao gồm ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung.

– Căn cứ xác định trúng tuyển: Xác định trúng tuyển theo các chương trình căn cứ trên nguyện vọng đăng ký của thí sinh, chỉ tiêu và điểm đánh giá hồ sơ xét tuyển. Các tiêu chí đánh giá hồ sơ xét tuyển theo quy định của nhà trường bao gồm điểm theo chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) quy đổi, điểm trung bình chung học tập ba năm lớp 10, 11, 12 của 02 môn Toán và Văn và ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có). Cụ thể điểm Ngoại ngữ quy đổi theo bảng quy đổi sau:

Bảng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo thang điểm 10 Bảng quy đổi điểm chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế theo thang điểm 10

– Công thức tính điểm xét tuyển:

A: là điểm quy đổi chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế.

B: là điểm trung bình chung học tập của ba năm lớp 10, 11, 12 của môn Toán.

C: là điểm trung bình chung học tập của ba năm lớp 10, 11, 12 của Văn.

D: là điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) và điểm ưu tiên khác (nếu có).

* Tiêu chí phụ: Trong trường hợp tại ngưỡng điểm đánh giá hồ sơ xác định trúng tuyển của từng chương trình đào tạo, số thí sinh nhiều hơn số chỉ tiêu xét tuyển còn lại, nhà trường sử dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình học tập môn Toán của các năm lớp 10, 11, 12 để xét tuyển đối với các thí sinh tại ngưỡng điểm đánh giá hồ sơ.

1.1.3. Quy trình nộp hồ sơ xét tuyển

– Các bước thực hiện nộp hồ sơ:

Bước 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến phương thức kết hợp chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập 03 năm THPT tại website http://tuyensinh.ftu.edu.vn của Nhà trường và in phiếu đăng ký.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ gồm có:

+ Chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế (Bản sao công chứng).

+ Học bạ THPT (Bản sao công chứng) hoặc xác nhận kết quả 3 năm THPT có xác nhận của trường THPT (nếu chưa có học bạ THPT).

+ Phiếu đăng ký ở bước 1

+ Các giấy tờ ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có).

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ bằng đường bưu điện trước 17h00 ngày 31/05/2019 (tính theo dấu bưu điện)

1.2. Phương thức xét tuyển kết hợp Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 1.2.1.Điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

– Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương);

– Có điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 7,5 trở lên;

– Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên;

– Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) đạt IELTS (Academic) từ 6,5 trở lên, hoặc TOEFL PBT từ 550 trở lên, hoặc TOEFL iBT từ 79 trở lên, hoặc giải ba quốc gia môn Tiếng Anh trở lên và có tổng điểm 02 (hai) bài/môn thi THPT quốc gia năm 2019 (không bao gồm điểm ưu tiên xét tuyển) trong tổ hợp môn xét tuyển của trường (trong đó có môn Toán và một môn khác không phải là Ngoại ngữ) đạt từ điểm sàn xét tuyển theo phương thức kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và kết quả thi THPTQG năm 2019 (dự kiến thông báo sau khi có điểm thi THPT quốc gia năm 2019) trở lên.

1.2.2. Tổ chức thức xét tuyển

-Thời gian đăng ký trực tuyến: Từ ngày 13/07/2019 đến hết ngày 17/07/2019.

-Thời gian công bố kết quả: Dự kiến trước ngày 20/07/2019.

– Các thí sinh đăng ký theo phương thức xét tuyển kết hợp Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 nếu không trúng tuyển hoặc trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học được tiếp tục tham gia phương thức xét tuyển khác của Nhà trường.

– Chương trình đào tạo áp dụng: bao gồm Chương trình tiên tiến, Chương trình chất lượng cao, Chương trình Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA, chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản, chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế.

– Căn cứ xác định điểm trúng tuyển: xác định trúng tuyển căn cứ trên nguyện vọng đăng ký của thí sinh và các tiêu chí đánh giá hồ sơ xét tuyển bao gồm điểm tiếng Anh theo chứng chỉ quốc tế được quy đổi và tổng điểm 02 (hai) môn thi THPT quốc gia năm 2019 trong các tổ hợp môn xét tuyển của trường (trong đó có môn Toán và một môn khác không phải là Ngoại ngữ) và ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có). Cụ thể theo bảng quy đổi sau:

Bảng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo thang điểm 10

– Công thức tính điểm xét tuyển:

A: là điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

B: là điểm thi môn Toán.

C: là điểm thi môn khác không phải Ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển của Trường.

(thí sinh có thể đăng ký môn Vật lý hoặc Hóa học hoặc Ngữ văn)

D: là điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) và điểm ưu tiên khác (nếu có).

– Tiêu chí phụ: Trong trường hợp tại ngưỡng điểm đánh giá hồ sơ xác định trúng tuyển của từng chương trình đào tạo, số thí sinh nhiều hơn số chỉ tiêu xét tuyển còn lại, nhà trường sử dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình chung học tâp của ba năm lớp 10, 11, 12.

– Ghi chú: Đối với các thí sinh được giải từ giải ba quốc gia môn tiếng Anh trở lên đáp ứng đủ điều kiện xét tuyển trong mục 1.1 và 1.2 sẽ được xét trúng tuyển vào nguyện vọng đăng ký trong phương thức kết hợp.

1.2.3. Quy trình nộp hồ sơ xét tuyển phương thức kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và và kết quả thi THPT quốc gia năm 2019

– Các bước thực hiện nộp hồ sơ:

Bước 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến phương thức kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và và kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 tại website http://tuyensinh.ftu.edu.vn của Nhà trường và in phiếu đăng ký.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ gồm có:

+ Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (Bản sao công chứng).

+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (Bản sao công chứng) hoặc xác nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 qua hệ thống tra cứu kết quả thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu chưa có Giấy chứng nhận kết quả thi).

+ Phiếu đăng ký ở bước 1.

+ Các giấy tờ ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có).

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ bằng đường bưu điện trước 17h00 ngày 17/07/2019 ( tính theo dấu bưu điện)

1.3. Chỉ tiêu được phân bổ cho phương thức kết hợp I-PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT HỢP ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH

II. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT HỢP ĐỐI VỚI NGÀNH NGÔN NGỮ, CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ THƯƠNG MẠI

* Trong trường hợp Nhà trường không tuyển sinh hết chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển kết hợp,chỉ tiêu còn dư sẽ được chuyển sang phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 theo ngành tương ứng.

* Riêng đối với chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế tại Cơ sở 2-TP. Hồ Chí Minh, trong trường hợp không tuyển sinh hết chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển kết hợp, chỉ tiêu xét tuyển được chuyển sang phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (chi tiết phân bổ theo thông báo tuyển sinh của trường).

Thí sinh sau khi trúng tuyển theo phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 có thể tiếp tục đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế.

– Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai năm) điểm.

1.4. Ưu tiên xét tuyển phương thức kết hợp năm 2019

– Theo thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Theo công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/03/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019;

– Theo Quyết định số 635 /QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 21/03/2019 về quy định xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Trường Đại học Ngoại thương;

1.5. Địa điểm nộp hồ sơ, thông báo kết quả xét tuyển phương thức kết hợp và nộp Giấy xác nhận nhập học

1.5.1. Địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp:

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện.

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển phương thức kết hợp tại Trụ sở chính Hà Nội nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương. Địa chỉ: Số 91, Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển tại Cơ sở II-TP Hồ Chí Minh nộp hồ sơ tại Ban Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 15 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, chúng tôi

1.5.2. Công bố kết quả xét tuyển:

Trường công bố kết quả trúng tuyển phương thức kết hợp tại bảng tin và cổng thông tin điện tử của Trường.

– Thời gian công bố kết quả:

+ Đối với phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập 03 năm THPT: trước ngày 10/06/2019.

+ Đối với phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế và kết quả thi THPT quốc gia năm 2019: trước ngày 20/07/2019.

1.5.3. Nộp xác nhận nhập học:

Đối với phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập 03 năm THPT

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học nộp hồ sơ theo 2 bước :

+ Bước 1: Từ ngày 11/06/2019 đến 17h00 ngày 20/06/2019, thí sinh nộp Chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế (bản gốc) và học bạ THPT bản sao công chứng và nhận Giấy xác nhận nhập học vào các chương trình trúng tuyển.

+ Bước 2: Từ ngày 21/07/2019 đến 17h00 ngày 23/07/2019: Thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học ở bước 1 nộp bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (bản gốc) để được công nhận trúng tuyển chính thức vào chương trình.

Thí sinh không nộp các giấy tờ xác nhận nhập học theo quy định trên coi như không có nguyện vọng học và bị xóa tên khỏi danh sách trung tuyển theo phương thức kết hợp chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập THPT của nhà trường.

Đối với phương thức xét tuyển kết hợp Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và kết quả thi THPT quốc gia năm 2019:

Từ ngày 21/07/2019 đến 17h00 ngày 23/07/2019, thí sinh trúng tuyển nộp Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (bản gốc) và Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2019 (bản gốc) để được công nhận trúng tuyển chính thức vào chương trình.

Thí sinh không nộp các giấy tờ xác nhận nhập học theo quy định trên coi như không có nguyện vọng học và bị xóa tên khỏi danh sách trung tuyển theo phương thức kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 của Nhà trường.

Thí sinh trúng tuyển có thể nộp các giấy tờ xác nhận nhập học trực tiếp tại trường hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện.

Địa chỉ nộp hồ sơ :

+ Thí sinh trúng tuyển tại Trụ sở chính Hà Nội nộp các giấy tờ xác nhận và nhận Giấy xác nhận nhập học hoặc Giấy báo trúng tuyển tại Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương. Địa chỉ: Số 91, Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

+ Thí sinh trúng tuyển tại Cơ sở II-TP. Hồ Chí Minh nộp Giấy tờ xác nhận và nhận Giấy xác nhận hoặc Giấy báo trúng tuyển tại Ban Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP Hồ Chí Minh. Địa chỉ : Số 15 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Một số lưu ý:

+ Thí sinh nộp giấy tờ xác nhận trúng tuyển và nhận Giấy xác nhận hoặc Giấy báo trúng tuyển trực tiếp tại Trường cần mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu.

+ Thí sinh nộp giấy tờ xác nhận trúng tuyển bằng đường bưu điện cần gửi kèm theo 01 phong bì dán tem và ghi đầy đủ thông tin địa chỉ và số điện thoại của thí sinh tại nội dung người nhận để Nhà trường gửi Giấy xác nhận hoặc Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh qua đường bưu điện.

2. Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 2.1.Điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

Có điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 6,5 trở lên; Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên. (Nhà trường sẽ kiểm tra Học bạ khi thí sinh nhập học, nếu thí sinh không đảm bảo điều kiện như quy định sẽ bị loại ra khỏi danh sách trúng tuyển).

Tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức, có tổng điểm ba môn thi theo tổ hợp môn xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt từ mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của Nhà trường quy định, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 (một) điểm trở xuống.

– Nhà trường không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ hoặc kết quả điểm thi được bảo lưu theo quy định tại quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 để xét tuyển.

2.2. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng)

– Nhà trường sẽ thông báo mức điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 và ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng giáo dục.

2.3. Ngành, chuyên ngành đào tạo, mã xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu

– Các tổ hợp: A00 (Toán, Lý, Hoá); A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh); D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh); D02 (Toán, Văn, Tiếng Nga); D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp); D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung); D06 (Toán, Văn, Tiếng Nhật), D07 (Toán, Hóa,Tiếng Anh);

2.4. Tổ chức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

– Thời gian xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Dự kiến từ ngày 06 tháng 08 năm 2019 đến 17h00 ngày 09 tháng 08 năm 2019.

– Điểm trúng tuyển được xác định theo Nhóm ngành (theo Mã xét tuyển) và được xác định riêng cho từng cơ sở bao gồm Trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở II – Tp. Hồ Chí Minh và Cơ sở Quảng Ninh.

– Thí sinh sau khi đã trúng tuyển vào trường theo Nhóm ngành (theo Mã xét tuyển) được xét tuyển vào ngành/chuyên ngành đào tạo của trường thuộc nhóm ngành (theo Mã xét tuyển) căn cứ trên nguyện vọng đăng ký ngành/chuyên ngành theo thứ tự ưu tiên của thí sinh và chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành/chuyên ngành thuộc nhóm ngành (theo Mã xét tuyển).

– Thí sinh sau khi trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 có nguyện vọng tham gia các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, chương trình định hướng nghề nghiệp sẽ đăng ký xét tuyển theo thông báo tuyển sinh các chương trình của nhà trường.

-Cách tính điểm xét tuyển:

– Đối với các mã xét tuyển NTH01, NTH02, NTH03, NTH08, NTS01, NTS02: Các môn nhân hệ số 1.

Công thức tính: Điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3) + Điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) + Điểm ưu tiên xét tuyển (nếu có)

– Đối với mã xét tuyển NTH04, NTH05, NTH06, NTH07: Điểm môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2.

Công thức tính: Điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn ngoại ngữ*2) + (Điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) + Điểm ưu tiên xét tuyển (nếu có))*4/3

-Căn cứ xác định điểm trúng tuyển gồm:

+ Chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định sau khi đã trừ đi số thí sinh được tuyển thẳng cộng với số dư chỉ tiêu tuyển sinh của phương thức kết hợp (nếu có).

+ Điểm xét tuyển của thí sinh (gồm tổng điểm thi các môn và điểm ưu tiên).

+ Trong trường hợp tại ngưỡng điểm trúng tuyển của từng Nhóm ngành (từng Mã xét tuyển), số thí sinh bằng ngưỡng điểm trúng tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu xét tuyển còn lại của từng Nhóm ngành (từng Mã xét tuyển), Nhà trường sẽ sử dụng tiêu chí phụ là điểm thi môn Toán để xét tuyển đối với các thí sinh tại ngưỡng điểm trúng tuyển.

-Chênh lệch điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển dự kiến:

* Đối với Cơ sở Hà Nội và Cơ sở II-TP. Hồ Chí Minh:

+ Tổ hợp môn xét tuyển A01, D01,D03,D04,D06,D07 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển A00 là 0,5 điểm/thang điểm 30.

+ Tổ hợp môn xét tuyển D02 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển A00 là 2 điểm/ thang điểm 30.

+ Ngành Ngôn ngữ Pháp (Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2): Tổ hợp môn xét tuyển D03 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển D01 là 2 điểm /thang điểm 40.

+ Ngành Ngôn ngữ Trung (Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2): Tổ hợp môn xét tuyển D04 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển D01 là 2 điểm /thang điểm 40.

+ Ngành Ngôn ngữ Nhật (Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) : Tổ hợp môn xét tuyển D06 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển D01 là 2 điểm/thang điểm 40.

*Đối với Cơ sơ Quảng Ninh:

+ Mã xét tuyển NTH08 (học tại cơ sở Quảng Ninh) : Không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển.

2.5. Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

– Theo Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Theo Công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/03/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019.

– Theo Quyết định số 635 /QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 21 /03/2019 về quy định xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Trường Đại học Ngoại thương.

2.6. Thông báo kết quả xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 và nộp Giấy chứng nhận kết quả thi (xác nhận nhập học)

– Công bố kết quả xét tuyển: Trường công bố kết quả trúng tuyển trên cổng thông tin điện tử của Trường và của Nhóm các Trường xét tuyển dự kiến trước 17h00 ngày 09/08/2019;

– Nộp Giấy chứng nhận kết quả thi (xác nhận nhập học): Thí sinh trúng tuyển nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (bản gốc) và nhận Giấy báo trúng tuyển dự kiến từ ngày 12/08/2019 đến 17h00 ngày 15/08/2019 (tính theo dấu bưu điện).

– Thí sinh trúng tuyển tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (bản gốc) và nhận Giấy báo trúng tuyển tại Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương. Địa chỉ : Số 91, Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

– Thí sinh trúng tuyển tại Cơ sở II-TP. Hồ Chí Minh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (bản gốc) và nhận Giấy báo trúng tuyển tại Ban Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 15 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, chúng tôi

Một số lưu ý:

+ Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (bản gốc) và nhận giấy Báo trúng tuyển trực tiếp tại Nhà trường cần mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân, thẻ dự thi THPT quốc gia năm 2019 để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu.

+ Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (bản gốc) bằng đường bưu điện trước 17h ngày 15/08/2019 (tính theo dấu bưu điện) cần gửi kèm theo 01 phong bì dán tem và ghi đầy đủ thông tin địa chỉ và số điện thoại của thí sinh tại nội dung người nhận để Nhà trường gửi Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh qua đường bưu điện.

3. Nhập học và xếp ngành/chuyên ngành

3.1. Theo phương thức xét tuyển kết hợp:

– Thời gian nhập học dự kiến từ ngày 21/08/2019 đến ngày 22/08/2019. Thí sinh theo dõi hướng dẫn nhập học trên Giấy báo trúng tuyển.

3.2. Theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2019:

– Thí sinh đăng ký ngành và chuyên ngành dự kiến từ ngày 16/08/2019 đến ngày 22/08/2019. Thí sinh theo dõi hướng dẫn đăng ký chuyên ngành trên Giấy báo trúng tuyển.

– Thời gian nhập học dự kiến: Từ ngày 21/08/2019 đến ngày 23/08/2019.

– Công bố kết quả sắp xếp ngành/chuyên ngành chậm nhất ngày 26/08/2019.

– Nguyên tắc xếp ngành/chuyên ngành:

+ Sinh viên chỉ được đăng ký vào ngành/chuyên ngành thuộc mã nhóm ngành đã trúng tuyển.

+ Nhà trường căn cứ vào chỉ tiêu của từng ngành/chuyên ngành và thứ tự nguyện vọng đăng kí ngành/chuyên ngành của sinh viên, điểm xét tuyển của sinh viên để xếp sinh viên vào từng ngành/chuyên ngành cho đến hết chỉ tiêu.

4. Tuyển sinh các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng nghề nghiệp sau khi trúng tuyển theo phương thức xét tuyển theo kết quả THPT quốc gia năm 2019

– Đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019:

Sau khi trúng tuyển vào trường theo từng ngành/chuyên ngành, căn cứ vào trình độ ngoại ngữ, điểm thi và nguyện vọng, các thí sinh có thể đăng ký và được xét vào học các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, các chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh sau:

– Chỉ tiêu tuyển sinh: Căn cứ vào số lượng hồ sơ đăng ký, điều kiện đảm bảo chất lượng cho mỗi chương trình, Nhà trường sẽ xác định chỉ tiêu cụ thể cho từng chương trình để đảm bảo chất lượng và phù hợp với mục tiêu phát triển của Nhà trường.

– Đối tượng và điều kiện tham gia dự tuyển: Sinh viên đã trúng tuyển vào Trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở Quảng Ninh và Cơ sở II-TP Hồ Chí Minh.

Sinh viên trúng tuyển vào Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh đăng ký dự tuyển vào các CTTT, CLC và định hướng nghề nghiệp theo quy định của Trụ sở chính Hà Nội,

Sinh viên trúng tuyển vào Cơ sở II – Tp. Hồ Chí Minh đăng ký dự tuyển vào các chương trình CLC, định hướng nghề nghiệp của Cơ sở II.

– Điểm sàn nhận hồ sơ dự tuyển vào các CTTT, CLC: Điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của từng CTTT, chương trình CLC và chương trình định hướng nghề nghiệp là ngưỡng điểm trúng tuyển vào ngành có CTTT, chương trình CLC và định hướng nghề nghiệp. Cụ thể như sau:

– Điều kiện ngành đăng ký:

+ Sinh viên đã trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại thương, đạt mức điểm sàn nhận hồ sơ của từng CTTT, CLC.

+ Sinh viên đã trúng tuyển ngành có đào tạo chương trình CLC chỉ được đăng ký dự tuyển vào chương trình CLC thuộc ngành đã trúng tuyển.

+ Sinh viên trúng tuyển vào trường (tất cả các ngành) nếu đạt mức điểm sàn nhận hồ sơ của CTTT được đăng ký dự tuyển vào CTTT theo nguyện vọng.

+ Sinh viên trúng tuyển các ngành không có CTTT, chương trình CLC, sinh viên trúng tuyển các ngành ngôn ngữ có tổng điểm tổ hợp môn xét tuyển tính theo hệ số 1 đạt mức điểm sàn nhận hồ sơ được đăng ký dự tuyển sang các CTTT, CLC và định hướng nghề nghiệp theo nguyện vọng.

+ Đối với chương trình Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế tại Cơ sở II – Tp. Hồ Chí Minh: sinh viên trúng tuyển vào Cơ sở được đăng ký vào chương trình theo nguyện vọng.

– Phương thức xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh xét tuyển sinh viên vào CTTT, chương trình CLC năm 2019 xét tuyển sinh viên vào các chương trình đã đăng ký căn cứ trên điểm xét tuyển theo nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

5. Mức thu học phí năm học 2019-2020

– Thực hiện theo quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 ban hành theo nghị định 86/2015/NĐ-CP và thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

5.1. Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở 2-TP HCM

– Học phí dự kiến năm học 2019-2020 đối với chương trình đại trà: 18,5 triệu đồng/sinh viên/năm. Dự kiến học phí được điều chỉnh hàng năm không quá 10%/năm.

– Học phí các chương trình Chất lượng cao, chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến của Nhật Bản,chương trình Kế toán – kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA, chương trình chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế dự kiến là 40 triệu đồng/năm. Học phí chương trình tiên tiến dự kiến là 60 triệu đồng/năm. Dự kiến học phí của các chương trình này được điều chỉnh hàng năm không quá 10%/năm.

5.2. Cơ sở Quảng Ninh

– Học phí dự kiến năm học 2019-2020 đối với chương trình đại trà: 18,5 triệu đồng/sinh viên/năm. Dự kiến học phí được điều chỉnh hàng năm không quá 10%/năm.

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh và có 3 năm học THPT tại Quảng Ninh được hỗ trợ 30% học phí cho toàn khóa học.

6. Về miễn giảm học phí và học bổng

– Trường thực hiện quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với Cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 ban hành theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP; thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

-Với mục tiêu thu hút nhân tài và đảm bảo khả năng tiếp cận giáo dục đại học với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập, hàng năm trường trích khoảng 20 tỷ đồng từ nguồn thu học phí của sinh viên chính quy, các nguồn thu khác của Nhà trường để cấp học bổng khuyến khích học tập, hỗ trợ tài chính và các hoạt động của sinh viên theo quyết định số 40/QĐ-ĐHNT ngày 16/01/2017 về quy định chính sách hỗ trợ sinh viên hệ chính quy. Cụ thể như sau :

+ Quỹ học bổng khuyến khích học tập bao gồm: Học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên đạt kết quả tốt trong học tập; Học bổng dành cho sinh viên các chương trình đào tạo CTTT,CLC, chương trình Kế toán -Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA, chương trình kinh doanh quốc tế theo mô hình Nhật Bản, chương trình Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế….; Học bổng khuyến khích dành cho sinh viên thủ khoa đầu vào; Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt; Học bổng của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

+ Các hoạt động hỗ trợ sinh viên bao gồm : Hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học; Hỗ trợ ưu tiên bố trí ký túc xá và miễn giảm lệ phí ký túc xá cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ tài chính cho sinh viên trong các trường hợp khó khăn đột xuất; Hỗ trợ thường niên cho các câu lạc bộ sinh viên; Hỗ trợ chi phí hành chính cho Đoàn thanh niên; Phụ cấp cho cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, chủ tịch câu lạc bộ sinh viên…; Hỗ trợ các hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên; Hỗ trợ tiền tết Nguyên Đán cho sinh viên; Hỗ trợ công tác Hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, tư vấn việc làm cho sinh viên; Hỗ trợ chuyên môn cho các câu lạc bộ và các Hỗ trợ khác.

+ Trường có quỹ cho vay học bổng FTU-MABUCHI với định mức cho vay khoảng 10 triệu đồng/năm, lãi suất 0%, thời gian cho vay kéo dài tối đa 8 năm, dành cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để trang trải chi phí sinh hoạt và học tập.

7. Về bố trí chỗ ở KTX cho sinh viên tại Trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở Quảng Ninh:

Ưu tiên theo đối tượng tuyển sinh.

Trường Đại học Ngoại thương trân trọng thông báo.

Thông Báo Tuyển Sinh Đại Học Hệ Chính Quy Năm 2022 / 2023

Ngày 05/02/2021

1.   Đối tượng tuyển sinhTất cả các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông;Các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2021 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;Các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, tham gia thi các môn trong tổ hợp xét tuyển của Trường trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021;Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành học tại cơ sở Thành phố Cần Thơ phải có hộ khẩu tại 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long;Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành học tại cơ sở Thành phố Đà Lạt phải có hộ khẩu tại 5 tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh, thành Nam Trung bộ.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.3. Phương thức tuyển sinh năm 2021Trong kỳ tuyển sinh đại học Chính quy năm 2021, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng nhiều phương thức xét tuyển như sau:  3.1. Phương thức 1 – Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: 15% chỉ tiêu ngành, trong đó:– Nhóm thí sinh xét tuyển thẳng:Nhóm 1: Xét tuyển thẳng Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.-  Nhóm thí sinh ưu tiên xét tuyển:Nhóm 2: Thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp (từ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên);Nhóm 3: Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông tại các trường Trung học phổ thông chuyên, năng khiếu trong cả nước (Xem danh sách các Trường Trung học phổ thông chuyên, năng khiếu tại Phụ lục 1).  3.2. Phương thức 2 – Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: 20% chỉ tiêu ngành.  3.3. Phương thức 3 – Xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ Trung học phổ thông: 15% chỉ tiêu ngành.  3.4. Phương thức 4 – Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021: 50% chỉ tiêu ngành.Lưu ý:– Điều kiện cần của Phương thức 2 – Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Phương thức 4 – Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 là tốt nghiệp Trung học phổ thông. Các phương thức xét tuyển còn lại, điều kiện cần là tốt nghiệp Trung học phổ thông theo hình thức chính quy.– Chỉ tiêu của từng phương thức xét tuyển có thể được điều chỉnh theo tình hình tuyển sinh thực tế.– Ngoại trừ các ngành khối A (3 ngành Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Quản lý xây dựng), các ngành còn lại xét tuyển theo các phương thức xét tuyển nêu trên kết hợp với kết quả thi bổ sung các môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021.– Riêng ngành Thiết kế đô thị (Chương trình Tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) sẽ xét tuyển theo 2 phương thức tuyển sinh chung và tuyển sinh riêng, có yêu cầu kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào (chi tiết xem thông báo).

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

TT

Ngành

Mã ngành đăng ký xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

vào các ngành

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu năm 2021

I

Tại TP. Hồ Chí Minh

1335

1

Kỹ thuật xây dựng

7580201

Toán – Vật lý – Hóa học

A00

360

Toán – Vật lý – Tiếng Anh

A01

Kết quả ĐGNL

2

Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao)

7580201CLC

Toán – Vật lý – Hóa học

A00

35

Toán – Vật lý – Tiếng Anh

A01

Kết quả ĐGNL

3

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

7580210

Toán – Vật lý – Hóa học

A00

100

Toán – Vật lý – Tiếng Anh

A01

Kết quả ĐGNL

4

Quản lý xây dựng

7580302

Toán – Vật lý – Hóa học

A00

75

Toán – Vật lý – Tiếng Anh

A01

Kết quả ĐGNL

5

Kiến trúc

7580101

Toán – Vật lý  – Vẽ Mỹ thuật

V00

210

Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật

V01

Toán – Tiếng Anh  – Vẽ Mỹ thuật

V02

Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật

6

Kiến trúc (Chất lượng cao)

7580101CLC

Toán – Vật lý  – Vẽ Mỹ thuật

V00

40

Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật

V01

Toán – Tiếng Anh  – Vẽ Mỹ thuật

V02

Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật

7

Quy hoạch vùng và đô thị

7580105

Toán – Vật lý  – Vẽ Mỹ thuật

V00

70

Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật

V01

Toán – Tiếng Anh  – Vẽ Mỹ thuật

V02

Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật

8

Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao)

7580105CLC

Toán – Vật lý  – Vẽ Mỹ thuật

V00

30

Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật

V01

Toán – Tiếng Anh  – Vẽ Mỹ thuật

V02

Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật

9

Kiến trúc cảnh quan

7580102

Toán – Vật lý  – Vẽ Mỹ thuật

V00

75

Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật

V01

Toán – Tiếng Anh  – Vẽ Mỹ thuật

V02

Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật

10

Thiết kế nội thất

7580108

Toán – Vật lý  – Vẽ Mỹ thuật

V00

75

Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật

V01

Toán – Tiếng Anh  – Vẽ Mỹ thuật

V02

Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật

11

Mỹ thuật đô thị

7210110

Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật

V01

50

Toán – Vật lý  – Vẽ Mỹ thuật

V00

Toán – Tiếng Anh  – Vẽ Mỹ thuật

V02

Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật

12

Thiết kế công nghiệp

7210402

Toán – Văn – Vẽ TT Màu

H01

50

Toán –Tiếng Anh – Vẽ TT Màu

H02

Kết quả ĐGNL – Vẽ TT Màu

13

Thiết kế đồ họa

7210403

Toán – Văn – Vẽ TT Màu

H01

100

Văn – Tiếng Anh – Vẽ TT Màu

H06

Kết quả ĐGNL – Vẽ TT Màu

14

Thiết kế thời trang

7210404

Toán – Văn – Vẽ TT Màu

H01

40

Văn – Tiếng Anh – Vẽ TT Màu

H06

Kết quả ĐGNL – Vẽ TT Màu

15

Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến)

7580199

Toán – Vật lý  – Vẽ Mỹ thuật

V00

25

Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật

V01

Toán – Tiếng Anh  – Vẽ Mỹ thuật

V02

Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật

Theo 02 phương thức tuyển sinh chung và tuyển sinh riêng (xem thông báo)

II

Tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Cần Thơ (Thí sinh phải có hộ khấu tại 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long) 

140

16

Kỹ thuật xây dựng

7580201CT

Toán – Vật lý – Hóa học

A00

50

Toán – Vật lý – Tiếng Anh

A01

Kết quả ĐGNL

17

Kiến trúc

7580101CT

Toán – Vật lý  – Vẽ Mỹ thuật

V00

50

Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật

V01

Toán – Tiếng Anh  – Vẽ Mỹ thuật

V02

Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật

18

Thiết kế nội thất

7580108CT

Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật

V01

40

Toán – Vật lý  – Vẽ Mỹ thuật

V00

Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật

II

Tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt (Thí sinh phải có hộ khấu tại 5 tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh, thành Nam Trung bộ) 

80

19

Kỹ thuật xây dựng

7580201DL

Toán – Vật lý – Hóa học

A00

30

Toán – Vật lý – Tiếng Anh

A01

Kết quả ĐGNL

20

Kiến trúc

7580101DL

Toán – Vật lý  – Vẽ Mỹ thuật

V00

50

Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật

V01

Toán – Tiếng Anh  – Vẽ Mỹ thuật

V02

Kết quả ĐGNL – Vẽ Mỹ thuật

Tổng cộng

1555

Lưu ý: Chỉ tiêu của từng phương thức xét tuyển có thể được điều chỉnh theo tình hình tuyển sinh thực tế.

Ưu tiên xét tuyển vào ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Quản lý xây dựng: Điểm trung bình học bạ của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) theo tổ hợp xét tuyển từ 8,0 trở lên;

Ưu tiên xét tuyển vào ngành năng khiếu: Điểm trung bình học bạ của 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) theo tổ hợp xét tuyển từ 8,0 trở lên và điểm thi môn năng khiếu trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021 tổ chức đạt từ 5,0 trở lên.  5.2. Phương thức 2 – Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực tại Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh– Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông theo hình thức chính quy năm 2021 trong cả nước có điểm thi Đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt từ 700 điểm trở lên.– Riêng các thí sinh đăng ký dự thi ngành năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021 đạt từ 5,0 trở lên.  5.3. Phương thức 3 – Xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ Trung học phổ thông– Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông theo hình thức chính quy năm 2021 trong cả nước có điểm trung bình học bạ 5 học kỳ của từng môn trong tổ hợp xét tuyển (trừ học kỳ 2 lớp 12) từ 7,0 trở lên.– Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông theo hình thức chính quy năm 2019 và 2020 trong cả nước có điểm trung bình học bạ 6 học kỳ  của từng môn trong tổ hợp xét tuyển từ 7,0 trở lên.– Riêng các thí sinh đăng ký dự thi ngành năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021 đạt từ 5,0 trở lên.  5.4. Phương thức 4 – Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021: Hội đồng  tuyển sinh Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với từng ngành xét tuyển sau khi có kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021. Riêng các thí sinh đăng ký dự thi ngành năng khiếu, điểm thi môn năng khiếu trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021 đạt từ 5,0 trở lên.6. Chính sách ưu tiên-  Ưu tiên đối tượng, khu vực: Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Đối với các Phương thức xét tuyển 1, 2, 3: Thí sinh có các chứng chỉ Quốc tế bao gồm chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế tương đương IELTS từ 6,0 trở lên (Xem Phụ lục 2 đính kèm) hoặc chứng chỉ SAT từ 1000 trở lên và còn hạn trong thời gian xét tuyển sẽ được cộng 0,5 điểm vào điểm xét tuyển.7.   Tổ chức tuyển sinh năm 2021  7.1. Đăng ký xét tuyển theo Phương thức 1, 2, 3Thời gian nộp hồ sơ: Dự kiến từ tháng 03/2021.  7.2. Đăng ký xét tuyển theo Phương thức 4Theo Kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  7.3. Đăng ký dự thi môn năng khiếu năm 2021Kế hoạch đăng ký dự thi môn năng khiếu năm 2021 tại Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh:Đợt 1:  Nộp hồ sơ: Dự kiến từ tháng 03/2021.Ngày thi: Dự kiến ngày 9 – 11/4/2021.Đợt 2:  Nộp hồ sơ: Dự kiến từ tháng 04/2021.Ngày thi: Dự kiến ngày 01 – 03/7/2021.Địa điểm thi: Tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng – Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh – 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38 222 748 (số nội bộ 134, 135) hoặc 0326180575.

Email: tuyensinh@uah.edu.vn.

Website: www.uah.edu.vn.

Thông Báo Kế Hoạch Xét Tuyển Sinh Đợt Bổ Sung Hệ Đại Học Chính Quy Năm 2022 / 2023

THÔNG BÁO 

KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN SINH ĐỢT BỔ SUNG

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

    

Trường Đại học Điện lực thông báo Kế hoạch tuyển sinh đợt bổ sung hệ Đại học chính quy năm 2020 như sau:

I. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh đợt bổ sung

II. Các thông tin khác:

1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

1.1. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu là điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung công bố tại mục I

1.2. Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập THPT: Xét kết quả học tập 3 môn thuộc các tổ hợp xét tuyển (theo ngành) của năm lớp10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Cụ thể:             

              ĐXT = ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3 + ĐƯT (nếu có)

           - ĐTB Môn1 = ( ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 1 )/3;

           - ĐTB Môn2 = ( ĐTB cả năm lớp 10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 2 )/3;

           - ĐTB Môn 3 = ( ĐTB cả năm lớp 10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 3 )/3;

             (Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên).

Điểm xét tuyển không nhỏ hơn điểm công bố nhận hồ sơ XTNV bổ sung tại mục I

2. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đợt bổ sung từ ngày 06/10/2020 đến 17h00 ngày 16/10/2020 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh).

3. Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

3.1. Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 gồm:

+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 (bản chính)

3.2. Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (học bạ) gồm:

+ Bản sao công chứng học bạ THPT

+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời với thí sinh tốt nghiệp 2020, bản sao bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước 2020.

+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 (bản chính)

4. Hồ sơ xét tuyển nộp trực tiếp tại bộ phận tuyển sinh của trường Đại học Điện lực, phòng Đào tạo, trường Đại học Điện lực số 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

5. Lệ phí xét tuyển: 100.000đ/thí sinh, nộp trực tiếp tại trường hoặc chuyển khoản vào tài khoản: Tên TK: Đại học Điện lực; số TK: 2151 0000 963 658; Tại: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Cầu Giấy (Nội dung: “LPXTBS2020_Họ và tên_Số CMND/CCCD)

6. Nhà trường nhận HSXT nguyện vọng bổ sung đến khi đủ chỉ tiêu công bố thì sẽ dừng việc nhận hồ sơ XTNV bổ sung.

7. Danh sách trúng tuyển đợt bổ sung vào hệ đại học chính quy được cập nhật trên Cổng thông tin tuyển sinh  chúng tôi  của trường Đại học Điện lực.

Thông Báo Đề Án Tuyển Sinh Đại Học Hệ Chính Quy Năm 2022 / 2023

– Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam ( theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp ( trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài ( đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam ( sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT);

– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

– Không bị vi phạm pháp luật; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

b) Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2020:

Ngoài các yêu cầu theo quy định chung ở mục a) thì thí sinh phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với các bài thi/môn thi theo tổ hợp bài thi/môn thi tương ứng các ngành của Học viện.

c) Đối với phương thức xét tuyển kết hợp thì ngoài các yêu cầu theo quy định chung ở mục a thì thí sinh cần có thêm một trong các điều kiện sau đây:

– Thí sinh có Chứng chỉ quốc tế SAT từ 1130/1600 trở lên hoặc ACT từ 25/36 trở lên và có kết quả điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 8,0 trở lên và có hạnh kiểm Khá trở lên;

– Thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày xét tuyển) đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 65 trở lên hoặc TOEFL ITP 513 trở lên và có kết quả điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 8,0 trở lên và có hạnh kiểm Khá trở lên;

– Thí sinh đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc đã tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (TW) các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học, Tiếng Anh và có kết quả điểm chung bình chung học tập lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 8,0 trở lên và có hạnh kiểm Khá trở lên.

2. Phạm vi tuyển sinh: Học viện tuyển sinh trên phạm vi cả nước, thí sinh đăng ký xét tuyển vào Cơ sở đào tạo (BVH hoặc BVS) nào thì sẽ theo học tại Cơ sở đó.

Năm 2020, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sử dụng 03 phương thức tuyển sinh như sau:

a) Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Học viện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có thông báo chi tiết riêng);

b) Xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020;

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

c) Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập ở bậc THPT với một trong các loại Chứng chỉ quốc tế hoặc Thành tích cá nhân trong các kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi như đã nêu trong điểm c) mục 1. về Đối tượng tuyển sinh ở trên (chi tiết sẽ có trong thông báo tuyển sinh).

Tổng chỉ tiêu là 3.080, trong đó dự kiến chỉ tiêu của 02 Cơ sở đào tạo như sau:

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (Mã trường: BVH)

Địa chỉ: Km10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (Mã trường: BVS)

(*): Nếu xét tuyển theo phương thức tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và phương thức xét tuyển kết hợp không đủ chỉ tiêu đã công bố, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển… a. Chính sách học bổng:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT: Học viện sẽ thông báo cụ thể sau khi có kết quả thi THPT năm 2020;

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với Phương thức xét tuyển kết hợp: thí sinh có kết quả điểm trung bình chung học tập các năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 đạt từ 8,0 trở lên và có hạnh kiểm từ Khá trở lên (chi tiết được công bố trong Thông báo tuyển sinh);

Các điều kiện xét tuyển: theo quy định và lịch trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2020, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tiếp tục duy trì và áp dụng chính sách học bổng miễn, giảm từ 50% đến 100% học phí cho các thí sinh có kết quả thi THPT cao. Cụ thể:

b. Nguyên tắc xét tuyển:

Học bổng toàn phần (Miễn 100% học phí trong năm học thứ nhất) cho thí sinh đạt kết quả thi từ 27,0 điểm trở lên (điểm bài thi 3 môn xét tuyển) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Học bổng bán phần (Miễn 50% học phí trong năm học thứ nhất) cho 300 thí sinh đạt kết quả thi cao nhất từ trên xuống trong số thí sinh có kết quả thi từ 26,0 điểm đến 26,99 điểm (điểm bài thi 3 môn xét tuyển và điểm ưu tiên) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Ngoài ra, sinh viên còn có nhiều cơ hội để được nhận các xuất học bổng của các doanh nghiệp hàng đầu như Samsung, VNPT, Mobifone, Viettel, FPT, AGR, …

Xét tuyển theo ngành và theo tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển;

Điểm trúng tuyển của các tổ hợp bài thi/môn thi trong cùng một ngành là bằng nhau;

Xét trúng tuyển từ thí sinh có kết quả cao xuống và đảm bảo chất lượng tuyển sinh;

Xét tuyển các nguyện vọng bình đẳng (điểm trúng tuyển giữa các nguyện vọng là bằng nhau), nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng ở thứ tự ưu tiên thứ nhất (nguyện vọng 1) thì sẽ được tự động xét tuyển ở nguyện vọng ưu tiên thứ hai (nguyện vọng 2) và kế tiếp;

Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký, khi đã trúng tuyển ở nguyện vọng nào thì không được xét tuyển tiếp ở nguyện vọng sau;

Điểm trúng tuyển được tính theo thang điểm 10 trên tổng điểm tối đa của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30 điểm;

Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Học viện không sử dụng tiêu chí phụ riêng để xét tuyển;

Các điều kiện khác thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Học viện không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, điểm thi được bảo lưu để xét tuyển7. Tổ chức tuyển sinh: . Ghi chú: 8. Chính sách ưu tiên:

Xét tuyển theo ngành và theo kết quả học tập của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 của các môn học tương ứng với tổ hợp bài thi/môn thi của ngành đăng ký xét tuyển;

Điểm trúng tuyển của các tổ hợp trong cùng một ngành là bằng nhau;

Xét trúng tuyển từ thí sinh có kết quả cao xuống cho đến hết chỉ tiêu;

Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký;

Điểm trúng tuyển được tính bằng tổng của ba (03) điểm bình quân kết quả học tập ở năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của ba (03) môn học tương ứng với tổ hợp bài thi/môn thi đã đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có);

Nếu có các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì Học viện sẽ sử dụng tiêu chí phụ là Điểm bình quân kết quả học tập ở năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của môn Toán để xét tuyển.

9. Lệ phí xét tuyển: 10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo quy định và theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020:

Thời gian xét tuyển : Theo lịch xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các điều kiện xét tuyển: Không tổ chức sơ tuyển

Phương thức tuyển sinh kết hợp:

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: từ 01/07 đến hết ngày 05/08/2020;

Hình thức nộp hồ sơ: thí sinh khai hồ sơ trực tuyến và nộp hồ sơ trực tiếp tại các Cơ sở đào tạo của Học viện;

Thời gian xét tuyển: trước ngày 20/08/2020;

Ngành, mã ngành, tổ hợp xét tuyển:

Học viện thực hiện chính sách ưu tiên về đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;

Học viện thực hiện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Thông báo của Học viện, không giới hạn số lượng chỉ tiêu (có Thông báo riêng);

Học viện tuyển thẳng đối với các thí sinh có kết quả thi 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (tương ứng với tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển) từ 27,0 điểm (chỉ tính điểm bài thi) trở lên; thí sinh tuyển thẳng được miễn 100% học phí trong năm học thứ nhất.

Học phí trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2020 – 2021: trung bình khoảng 17 triệu đồng/năm học tùy theo từng ngành học;

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và công bố công khai vào đầu mỗi năm học.

a) Địa chỉ website của trường:

Cơ sở đào tạo phía Bắc (BVH): https://ptit.edu.vn và https://tuyensinh.ptit.edu.vn

Cơ sở đào tạo phía Nam (BVS): http://ptithcm.edu.vn và https://tuyensinh.ptit.edu.vn

12. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

b) Trang tư vấn trực tuyến: https://ptit.edu.vn/tuyensinh/hoi-dap-tu-van/

c/ Fanpage: chúng tôi www.facebook.com/ptithcm.edu.vn

d/ Ký túc xá: Cơ sở phía Bắc có 200 chỗ cho sinh viên khóa mới, Cơ sở phía Nam có đầy đủ số chỗ cho sinh viên khóa mới.

– Tuyển sinh bổ sung đợt 1: theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

– Tuyển sinh bổ sung đợt 2: sẽ có thông báo riêng trước 15 ngày thí sinh đăng ký xét tuyển.

Nội dung chi tiết đề án De an tuyen sinh DHCQ 2020

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thông Báo Xét Tuyển Vào Hệ Đại Học Chính Quy Năm 2022 / 2023 trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!