Đề Xuất 2/2023 # Thông Báo Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sĩ Đợt 2 Năm 2022 # Top 10 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 2/2023 # Thông Báo Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sĩ Đợt 2 Năm 2022 # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thông Báo Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sĩ Đợt 2 Năm 2022 mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐẠI HỌCVĂN HÓA                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                      

                                      

          Số: 142 /TB-ĐHVHHCM                    TP.Hồ Chí Minh, ngày  01 tháng  8 năm 2020

 

           Kính gửi:

                          – Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố;

                          – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố;

                          – Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật;

                          – Ủy ban nhân dân, Phòng VHTT quận, huyện, thị xã, thành phố;

                          – Thư viện công cộng các cấp;

                          – Thư viện đa ngành và Thư viện chuyên ngành;

– Các thí sinh có nguyện vọng học tập trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa, Văn hóa học và Khoa học Thư viện.

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 02 NĂM 2020

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ VĂN HÓA, VĂN HÓA HỌC

VÀ KHOA HỌC THƯ VIỆN

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT – BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020,

 

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 02 năm 2020 với 03 chuyên ngành:

– Chuyên ngành Quản lý văn hóa               mã số: 8229042

– Chuyên ngành Văn hóa học                      mã số: 8229040

– Chuyên ngành Khoa học Thư viện           mã số: 8320203

Riêng đối với chuyên ngành Văn hóa học, điều kiện tối thiểu để tổ chức tuyển sinh khi Trường nhận được từ 05 hồ sơ đăng ký dự thi trở lên.

1. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

– Chuyên ngành Quản lý văn hóa, mã số: 8229042

* Ngành đúng, ngành phù hợp gồm: Quản lý văn hóa, Văn hóa quần chúng

– Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tôn giáo học, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hóa học, Gia đình học.

– Nhóm ngành Khoa học giáo dục, Nhóm ngành Đào tạo giáo viên, Nhóm ngành Mỹ thuật, Nhóm ngành Nghệ thuật trình diễn, Nhóm ngành Nghệ thuật nghe nhìn, Nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng, Nhóm ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam, Nhóm ngành Ngôn ngữ , văn học và văn hóa nước ngoài, Nhóm ngành Kinh tế học, Nhóm ngành Khoa học chính trị, Nhóm ngành Xã hội học và Nhân học, Nhóm ngành Tâm lý học, Địa lý học, Nhóm ngành Khu vực học, Nhóm ngành Báo chí và truyền thông, Nhóm ngành Thông tin – Thư viện, Nhóm ngành Văn thư – Lưu trữ – Bảo tàng, Nhóm ngành Xuất bản – Phát hành, Nhóm ngành Quản trị – Quản lý, Nhóm ngành Luật, Nhóm ngành Công tác xã hội, Nhóm ngành Du lịch, Nhóm ngành Khách sạn, nhà hàng, Nhóm ngành Kinh tế gia đình, Nhóm ngành An ninh và trật tự xã hội, Nhóm ngành Kinh doanh, Nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Nhóm ngành Kế toán – Kiểm toán, Sinh học, Nhóm ngành Sinh học ứng dụng, Nhóm ngành Khoa học vật chất, Nhóm ngành Khoa học trái đất, Nhóm ngành Khoa học môi trường, Nhóm ngành Toán học, Thống kê,  Nhóm ngành Máy tính, Nhóm ngành Công nghệ thông tin, Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng, Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, Nhóm ngành Quản lý công nghiệp, Công nghệ kỹ thuật in, Nhóm ngành kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, Nhóm ngành Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, Nhóm ngành chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống, Nhóm ngành kiến trúc và quy hoạch, Nhóm ngành Xây dựng, Nhóm ngành Quản lý xây dựng, Nhóm ngành Nông nghiệp, Nhóm ngành Lâm nghiệp, Nhóm ngành Thủy sản, Y tế công cộng, Nhóm ngành Quản lý y tế, Nhóm  ngành khai thác vận tải, Nhóm ngành Quản lý tài nguyên và môi trường hiện đang công tác trong các đơn vị thuộc ngành Văn hóa, Nghệ thuật, thông tin, Thể thao và Du lịch.

– Chuyên ngành Văn hóa học, mã số: 8229040

* Ngành đúng, ngành phù hợp gồm: Văn hóa học

– Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tôn giáo học, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Ngữ văn, Văn học, Quản lý văn hóa, Gia đình học

– Chuyên ngành Khoa học Thư viện, mã số: 8320203

* Ngành đúng, ngành phù hợp gồm: Khoa học Thư viện, Thư viện – Thông tin, Thông tin – Thư viện, Thư viện học, Thông tin học.

Lưu ý:

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ bắt buộc phải học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự thi tuyển sinh.  

1.2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

– Chuyên ngành Quản lý văn hóa:

+ Trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác muốn dự thi vào chuyên ngành Quản lý văn hóa phải có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thông tin, du lịch.

– Chuyên ngành Khoa học Thư viện:

+ Bằng đại học loại khá trở lên, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp

+ Bằng đại học loại Trung bình – Khá trở xuống, yêu cầu 01 năm thâm niên công tác trong lĩnh vực Khoa học Thư viện

1.3. Lý lịch thí sinh:

Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

1.4. Tình trạng sức khỏe: Có đủ sức khỏe để học tập

1.5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Nhà trường

2. ĐIỀU KIỆN ƯU TIÊN DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC

2.1. Điều kiện ­ưu tiên

Đối tượng và chính sách ưu tiên được thực hiện đúng Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.1.1. Đối tượng ưu tiên:

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc  điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản này;

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

2.1.2. Mức ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Khoản 1 (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định của Quy chế này và cộng một điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi hoặc kiểm tra do cơ sở đào tạo quy định.

2.2. Điều kiện được miễn thi ngoại ngữ (theo Quy chế đào tạo thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Quy chế đào tạo thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương (Phụ lục II) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Thí sinh mua hồ sơ dự tuyển tại bộ phận Sau đại học thuộc Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế – Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

– Đơn xin dự thi: ghi rõ nghề nghiệp cụ thể và nơi làm việc hiện nay, có xác nhận của nơi sử dụng lao động hoặc địa phương nơi cư trú;

– Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6cm, đóng dấu giáp lai) có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú;

– Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học (trường hợp bằng tốt nghiệp không ghi loại, yêu cầu phải nộp bảng điểm toàn khóa);

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận bổ sung kiến thức của các thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành khác với ngành đăng ký dự thi;

(Đối với bằng cấp, các thí sinh phải đem theo bản gốc để đối chiếu)

– Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa (không quá 6 tháng);

– Quyết định tuyển dụng hoặc Hợp đồng lao động dài hạn (bản sao có chứng thực) và giấy chứng nhận thâm niên công tác;

– Giấy tờ có giá trị pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu thuộc diện ưu tiên);

– 04 ảnh thí sinh 3 x 4cm mới nhất (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh vào mặt sau của mỗi ảnh);

– 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ của thí sinh.

4. THI TUYỂN SINH

4.1. Hình thức thi tuyển: Thí sinh thi tập trung tại Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, số 51, Quốc Hương, P.Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM.

4.2. Các môn thi và hình thức thi tuyển:

– Chuyên ngành: Quản lý văn hóa, Văn hóa học

+ Triết học (Thi tự luận, thời gian thi: 180 phút)

+ Cơ sở văn hóa Việt Nam (Thi tự luận, thời gian thi: 180 phút)

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh (tương đương cấp độ B1 của khung Châu Âu), thí sinh thi 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc – viết.

– Chuyên ngành: Khoa học Thư viện

+ Triết học (Thi tự luận, thời gian thi: 180 phút)

+ Thư viện học (Thi tự luận, thời gian thi: 180 phút)

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh (tương đương cấp độ B1 của khung Châu Âu), thí sinh thi 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc – viết.

– Không tổ chức thi các ngoại ngữ khác, chỉ xét miễn thi ngoại ngữ khi các thí sinh có các chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam cấp độ 3: IELTS 4.5; TOEFL 450 ITP, 133 CBT, 45iBT; TOEIC 450; Cambridge Exam PET; BEC Preliminary; BULATS 40; CEFR B1 hoặc một số thứ tiếng khác: tiếng Nga TRKI 1; tiếng Pháp DELF B1, TCF niveau 3; tiếng Đức B1, ZD, tiếng Trung HSK cấp độ 3, tiếng Nhật JLPT N4.

5. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, LỆ PHÍ THI, BỔ SUNG KIẾN THỨC, ÔN THI VÀ THI TUYỂN SINH

5.1. Thời gian nhận hồ sơ

– Đối với các thí sinh tốt nghiệp ngành đúng và ngành phù hợp, thời gian nhận hồ sơ từ thời điểm ra Thông báo đến hết ngày 15/11/2020.

– Đối với các thí sinh tốt nghiệp ngành gần và ngành khác với chuyên ngành đăng ký dự thi, phải trải qua lớp Bổ sung kiến thức, thời gian nhận hồ sơ từ thời điểm ra Thông báo đến hết ngày 14/9/2020.

5.2. Lệ phí hồ sơ và thi tuyển:

– Hồ sơ dự thi: 100.000 đồng

– Lệ phí thi tuyển: 500.000 đồng

5.3. Bổ sung kiến thức:

– Lớp Bổ sung kiến thức: dành cho các đối tượng ngành gần và ngành khác, dự kiến từ ngày 17/8/2020 đến ngày 14/11/2020.

– Kinh phí học bổ sung kiến thức: (279.000đ/ tín chỉ)

+ Ngành gần:          279.000đ/ tín chỉ x 17 tín chỉ = 4.743.000đ/ học viên

+ Ngành khác:        279.000đ/ tín chỉ x 25 tín chỉ = 6.975.000đ/ học viên

5.4. Ôn thi tuyển sinh: tổ chức ôn thi theo yêu cầu của thí sinh, chỉ mở lớp khi có đủ số lượng thí sinh đăng ký, dự kiến từ ngày 16/11/2020 đến ngày 27/11/2020.

– Lệ phí ôn thi: 2.200.000đ/ thí sinh

5.5. Thời gian thi tuyển: dự kiến từ ngày 05/12/2020 đến ngày 06/12/2020.

6. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: dự kiến 50-60 chỉ tiêu

* Chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế – Trường Đại học Văn hóa chúng tôi số 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, Quận 2, chúng tôi Điện thoại: 08.35190320, 0918.630.609 (ThS. Lê Thế Bắc). Email: sdh@hcmuc.edu.vn hoặc truy cập địa chỉ website: http://www.hcmuc.edu.vn./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG                    

                                                                                                                                                            (đã ký)

Bộ GDĐT;

Bộ VH,TT-DL;                     

Như kính gửi;  (để phối hợp)

– Lưu: VT, ĐT-QLKHHTQT.                                                                                                        Nguyễn Thế Dũng

 

                                                                     

 

 

Thông Báo Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ Năm 2022 (Đợt 2

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh 18 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ với các thông tin như sau:

Xét tuyển:

Thí sinh là người nước ngoài có bằng tốt nghiệp đại học;

Thí sinh tốt nghiệp đại học chính qui tập trung do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp hoặc thí sinh Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại hình đào tạo chính qui tập trung do các trường đại học công lập trong nước cấp trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm xét tuyển;

Thí sinh tốt nghiệp đại học đăng ký dự tuyển các chuyên ngành có số thứ tự từ 12 đến 18.

Thi tuyển:

Áp dụng cho tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp đại học không thuộc đối tượng xét tuyển, đáp ứng điều kiện dự tuyển;

Môn thi:

Môn cơ bản, cơ sở: thời gian làm bài tối đa 180 phút, hình thức thi: tự luận;

Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh/Tiếng Trung/Tiếng Pháp): 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết):

Bài thi Nghe-Đọc-Viết: thời gian làm bài tối đa 120 phút, hình thức thi: trắc nghiệm và tự luận;

Bài thi Nói: thời gian tối đa 10 phút.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ các văn phòng tư vấn tuyển sinh: Phòng Sau đại học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Phòng A.305, Nhà A)

Tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển (không phân biệt loại hình đào tạo, cơ sở đào tạo, hạng tốt nghiệp);

Tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức theo qui định;

Trường hợp có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đúng ngành hoặc ngành phù hợp vẫn được dự tuyển nhưng phải có bằng tốt nghiệp trước khi được công nhận trúng tuyển.

Điều kiện về Ngoại ngữ: thỏa một trong các mục sau

Miễn thi tiếng Anh (trừ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh):

Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh không qua phiên dịch;

Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ Anh;

Có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do cơ sở đào tạo ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT cho phép cấp chứng chỉ (trình độ B1); hoặc có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: IELTS 4.5, TOEFL iBT 45, TOEIC 500, PET 140 còn trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

Đối với chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh: có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: TRKI 1 (tiếng Nga), DELF B1/TCF niveau B1 (tiếng Pháp), B1 ZD (tiếng Đức), HSK cấp độ 3 (tiếng Trung), JLPT N4 (tiếng Nhật) còn trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Thi môn Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh/Tiếng Trung/Tiếng Pháp): 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết) và phải đạt tối thiểu 50 điểm trên thang điểm 100;

Về thâm niên công tác:

Tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự tuyển (trừ chuyên ngành Quản trị kinh doanh) được dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp;

Đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh: tốt nghiệp đại học (trừ bằng tốt nghiệp đại học do TDTU cấp) loại Khá trở lên thuộc đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành Quản trị kinh doanh được đăng ký dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp. Những trường hợp còn lại yêu cầu phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự tuyển;.

Đối tượng và chính sách ưu tiên:

Đối tượng ưu tiên:

Người có thời gian công tác liên tục từ 02 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được qui định là Khu vực 1 trong Qui chế tuyển sinh đại học loại hình chính qui, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên loại hình chính qui. Trong trường hợp này, thí sinh phải xuất trình quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (*);

Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

Con liệt sĩ;

Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được qui định tại mục (*) ở trên;

Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

Mức ưu tiên:

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên qui định ở trên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 (mười) điểm cho môn Ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo qui định; và cộng 1 (một) điểm (thang điểm 10) cho 1 (một) trong 2 (hai) môn thi môn thi Cơ bản và Cơ sở.

PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

Đăng ký dự tuyển trực tuyến: http://tuyensinhsaudaihoc.tdtu.edu.vn

Phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển: hạn chót ngày 10/11/2019;

Lệ phí xét tuyển: 450.000 đồng;

Lệ phí thi tuyển: 750.000 đồng (áp dụng cho tất cả trường hợp dự thi: 01 môn Ngoại ngữ hoặc 02 môn Cơ sở và Cơ bản hoặc 03 môn Cơ sở, Cơ bản và Ngoại ngữ).

THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

Tổng thời lượng: 18 – 24 tháng (12 – 18 tháng học các học phần và 06 tháng thực hiện Luận văn thạc sĩ);

Dự kiến thời gian đào tạo: Từ tháng 01/2020 – tháng 01/2022;

Lịch học dự kiến: Các buổi tối trong tuần hoặc ngày Thứ 7 và Chủ nhật.

TỔ CHỨC CÁC LỚP ÔN THI:

Đăng ký ôn thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/09/2019

Lịch học: tối Thứ 6, ngày Thứ 7 và ngày Chủ nhật

Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại chúng tôi Nha Trang, Bảo Lộc, Cà Mau và cơ sở liên kết tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Vũng Tàu, Gia Lai, Đà Lạt, Bình Dương, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang.

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG: dành cho đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp, tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi các trường công lập trong cả nước, giáo viên đang công tác tại các trường phổ thông các tỉnh.

Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7

Lịch tiếp học viên từ thứ hai đến thứ bảy: Sáng từ 7h30 – 11h30, chiều 13h00 – 17h00.

Điện thoại: (028) 3775 5059. Hotline: 0944 314 466.

Email: admission.grad@tdtu.edu.vn. Website: http://grad.tdtu.edu.vn

Bảo Lộc: Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Lâm Đồng)

Đường Nguyễn Tuân, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: (0263) 3922 888 – 3967 888;

Email: baoloc@tdtu.edu.vn.

Khánh Hòa: Phân hiệu Nha Trang, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Đà Lạt: Trường Cao đẳng kinh tế – kỹ thuật Lâm Đồng (Lâm Đồng)

Cà Mau: Trường Đại học Tôn Đức Thắng

39 Trần Phú, Phường 3, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Bình Định: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công đoàn Bình Định

22 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3837 485

Email: nhatrang@tdtu.edu.vn.

Gia Lai: Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai Phú Yên: Trường Đại học Phú Yên

Đường Mậu Thân, Khóm 6, Phường 9, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3590 924;

Email: camau@tdtu.edu.vn.

Bình Thuận: Trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận

168 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Vũng Tàu: Trường trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu

126 Lê Thánh Tôn, Phường IAKring, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Bình Dương: Trường trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật công đoàn Bình Dương

18 Trần Phú, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Tiền Giang: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Tiền Giang

38 Nguyễn Hội, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

1A Nguyễn Trường Tộ, Phường 3, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đường N2, Cụm sx An Thạnh, P. An Thạnh, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Kiên Giang: Trường Cao đẳng Kiên Giang

07 Hùng Vương, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Trường Đại học Tiền Giang

119 Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

425 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Thông Báo Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Đợt 2 Năm 2022

I. Quy trình, thủ tục nộp hồ sơ:

+ Mẫu 1: Dành cho dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ

+ Mẫu 2: Dành cho dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ

Bắt buộc khai hồ sơ trực tuyến trước khi nộp bản cứng tại địa chỉ sau: http://tuyensinhsdh.ftu.edu.vn/( từ ngày 21/09/2020, có thể in “phiếu dự thi “sau khi khai HS)

LƯU Ý: Trường hợp đăng ký online hoàn thành, tuy nhiên không tải được phiếu dự thi, tải Mẫu tại Mục I thông báo này và điền lại thông tin.

Nộp hồ sơ (bản cứng) tại văn phòng Khoa Sau đại học – A906 – Trường ĐHNT – 91 Chùa Láng – Hà Nội

* Đăng ký dự thi ngành Luật Kinh tế và Quản lý kinh tế, nộp hồ sơ tại: Cơ sở Quảng Ninh – Trường ĐHNT – Uông Bí – Quảng Ninh.

II. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

Từ 21/09/2020 đến hết 21/10/2020, sáng từ 8h00 -11h00, chiều từ 13h30 – 16h00 (trừ thứ Sáu, thứ Bảy, CN và các ngày nghỉ Lễ, Tết).

Thời gian làm thủ tục dự thi, thi tuyển sinh:

– Thời gian dự kiến làm thủ tục dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ: 13h30, thứ Sáu ngày 27 tháng 11 năm 2020.

– Thời gian dự kiến thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ: Ngày 28 và 29 tháng 11 năm 2020.

– Thời gian dự kiến xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ: Ngày 03 tháng 12 năm 2020.

Thời gian nhập học: Dự kiến tháng 12 năm 2020

Tổ chức ôn thi tuyển sinh:

Nhà trường có tổ chức lớp ôn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ các môn thi đầu vào (sẽ có thông báo sau):

Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật và một số buổi trong tuần.

Mọi chi tiết xin mời liên hệ:

Khoa Sau đại học, P A906 – 91 Chùa Láng – ĐHNT, Hà Nội.

Hotline: 035.3901.533

Cơ sở II TP. Hồ Chí Minh – Ban Quản lý đào tạo, phòng 106, số 15, đường D5, Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại: 08.35127254 (số máy lẻ: 811, 813, 814, 815, 816).

Website: http://cs2.ftu.edu.vn.

Ban Đào tạo, Cơ sở Quảng Ninh – Uông Bí – Quảng Ninh

Điện thoại: 033 3850413.

Website: http://csquangninh.ftu.edu.vn

Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ Năm 2022 (Đợt 2

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng với các thông tin như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo: 

Tên chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng                          Mã chuyên ngành: 8340201

2. Số lượng chỉ tiêu: 30

3. Hình thức:

Thi tuyển

Môn thi:

                                    Môn cơ bản: Toán cao cấp + Xác xuất thống kê

                                    Môn cơ sở: Tiền tệ và thị trường tài chính

                                    Môn ngoại ngữ: Anh văn (nghe, nói, đọc, viết)

Thời gian dự tuyển: Dự kiến ngày 19, 20/12/2020

Xét tuyển

– Thí sinh là người nước ngoài có bằng tốt nghiệp đại học;

– Thí sinh tốt nghiệp đại học chính qui tập trung do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp hoặc thí sinh Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại hình đào tạo chính qui tập trung do các trường đại học công lập trong nước cấp trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm xét tuyển và đáp ứng điều kiện về Ngoại ngữ

– Thí sinh tốt nghiệp đại học:

Điều kiện về văn bằng: đáp ứng điều kiện ở mục 4.1;

Điều kiện về ngoại ngữ: đáp ứng điều kiện ở mục 4.2;

Điều kiện về thâm niên công tác: đáp ứng điều kiện ở mục 4.3.

4. Điều kiện dự tuyển:

4.1. Về văn bằng:

Tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển (không phân biệt loại hình đào tạo, cơ sở đào tạo, hạng tốt nghiệp);

Tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức theo qui định;

Trường hợp có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đúng ngành hoặc ngành phù hợp vẫn được dự tuyển nhưng phải có bằng tốt nghiệp trước khi được công nhận trúng tuyển.

4.2. Điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ:

Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh; tiếng Nga; tiếng Pháp; tiếng Đức; Tiếng Trung; Tiếng Nhật không qua phiên dịch;

Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ: tiếng Anh; tiếng Nga; tiếng Pháp; tiếng Đức; Tiếng Trung; Tiếng Nhật;

Có chứng chỉ Anh văn/ Nga văn/ Pháp văn/ Đức văn/ Trung văn/ Nhật văn tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do cơ sở đào tạo ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT cho phép cấp chứng chỉ (trình độ B1); hoặc có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: IELTS 4.5, TOEFL iBT 45, TOEIC 500, PET 140 ; hoặc có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế:TRKI 1 (tiếng Nga), DELF B1/TCF niveau B1(tiếng Pháp), B1 ZD (tiếng Đức), HSK cấp độ 3 (tiếng Trung), JLPT N4 (tiếng Nhật) còn thời hạn 02 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển.

4.3. Về thâm niên công tác:

Tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự tuyển được dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp.

4.4. Đối tượng và chính sách ưu tiên:

– Đối tượng ưu tiên:

Người có thời gian công tác liên tục từ 02 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được qui định là Khu vực 1 trong Qui chế tuyển sinh đại học loại hình chính qui, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên loại hình chính qui. Trong trường hợp này, thí sinh phải xuất trình quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (*);

Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

Con liệt sĩ;

Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được qui định tại mục (*) ở trên;

Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

– Mức ưu tiên:

Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên qui định tại Khoản 1 Điều này cộng điểm ưu tiên xét tuyển theo quy chế.

5. Phát và nhận hồ sơ dự tuyển:

Đăng ký dự tuyển trực tuyến: http://tuyensinhsaudaihoc.tdtu.edu.vn/

Hồ sơ đăng ký dự tuyển: https://grad.tdtu.edu.vn/tuyen-sinh/ho-so-du-tuyen-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-thac-si

Phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển: hạn chót ngày 02/05/2020;

Lệ phí xét tuyển: 450.000 đồng.

6. Thời gian đào tạo:

Tổng thời lượng: 18 – 24 tháng (12 – 18 tháng học các học phần và 06 tháng thực hiện luận văn thạc sĩ);

Dự kiến thời gian đào tạo: Từ tháng 7/2019 – tháng 7/2021;

Lịch học dự kiến: Các buổi tối trong tuần hoặc ngày Thứ 7 và Chủ nhật.

7. Chính sách học bổng:

Đại học Tôn Đức Thắng có chính sách học bổng cho đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp, tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi các trường công lập trong cả nước, giáo viên đang công tác tại các trường phổ thông các tỉnh.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ các văn phòng tư vấn tuyển sinh:

TP. Hồ Chí Minh:

                  Phòng sau đại học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Phòng B.001, Nhà B)

                  Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7

                  Lịch tiếp học viên từ thứ hai đến thứ bảy: Sáng từ 7h30 – 11h30, chiều 13h00 – 17h00.

                  Điện thoại: (028) 3775 5059. Hotline: 0944 314 466

                  Email: tssdh@tdtu.edu.vn. Website: https://grad.tdtu.edu.vn

An Giang: Trung tâm giáo dục thường xuyên An Giang,

                  1/9 tổ 10, khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên.

                   Điện thoại: 0984986722 – Thầy Vững.

Lâm Đồng: 

          Bảo Lộc: Đại học Tôn Đức Thắng (Cơ sở Bảo Lộc)

                           Đường Nguyễn Tuân, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

                           Điện thoại: (0263) 3922 888 – 3967 888

                           Email: baoloc@tdtu.edu.vn

          Đà Lạt:    Trường cao đẳng kinh tế – kỹ thuật Lâm Đồng

                           39 Trần Phú, Phường 3, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Khánh Hòa:     Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Phân hiệu Nha Trang)

                          22 Nguyễn Đình Chiểu, P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

                          Điện thoại: (0258) 3837 485

                          Email:nhatrang@tdtu.edu.vn

Cà Mau:            Đại học Tôn Đức Thắng (Cơ sở Cà Mau)

                          Đường Mậu Thân, Khóm 6, Phường 9, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

                          Điện thoại: (0290) 3590 924

                          Email: camau@tdtu.edu.vn

Quảng Ngãi:   Trường cao đẳng Quảng Ngãi

                         KM 1051+400 Quốc lộ 1A, P. Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Bình Định:      Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công đoàn Bình Định

                        168 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Gia Lai:          Trường cao đẳng sư phạm Gia Lai

                        126 Lê Thánh Tôn, P. IAKring, TP. Pleiku, Gia Lai

Phú Yên:        Trường đại học Phú Yên

                        18 Trần Phú, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Bình Thuận:   Trường cao đẳng cộng đồng Bình Thuận

                        38 Nguyễn Hội, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Vũng Tàu:      Trường trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu

                        1A Nguyễn Trường Tộ, Phường 3, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu

Bình Dương:  Trường trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật công đoàn Bình Dương

                        Đường N2, Cụm sx An Thạnh, P. An Thạnh, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Tiền Giang:    Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Tiền Giang

                        07 Hùng Vương, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

                        Trường Đại học Tiền Giang

                        119 Ấp Bắc, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Kiên Giang:    Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Kiên Giang

                        425 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thông Báo Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sĩ Đợt 2 Năm 2022 trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!