Đề Xuất 6/2023 # Thông Báo Đăng Ký Xét Học Bổng Khuyến Khích Học Tập Học Kỳ 1 Năm Học 2022 # Top 7 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 6/2023 # Thông Báo Đăng Ký Xét Học Bổng Khuyến Khích Học Tập Học Kỳ 1 Năm Học 2022 # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thông Báo Đăng Ký Xét Học Bổng Khuyến Khích Học Tập Học Kỳ 1 Năm Học 2022 mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-ĐHCNTT ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy định sinh viên được nhận học bổng, Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên đăng ký xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

Đối tượng:

. Đối tượng đăng ký:

Sinh viên hệ đại học chính quy (văn bằng 1) đang học tại trường trong thời gian đào tạo theo kế hoạch học tập của khóa học, không bị kỷ luật trong học kỳ 1 năm học 2020-2021.

  .  Đối tượng xét học bổng:

  Học bổng loại Khuyến khích: áp dụng đối với:

  Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng chi trả học phí và phí sinh hoạt. Nhận học bổng là điều kiện cấp thiết để sinh viên có thể duy trì việc học tập và theo đuổi ước mơ chinh phục tri thức.

  Sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc, sinh viên có thành tích cao trong các cuộc thi học thuật cấp quốc gia, quốc tế.

  Sinh viên có đóng góp tích cực trong công tác Đoàn – Hội, công tác lớp sinh viên, công tác xã hội.

  Học bổng loại Khá: áp dụng đối với sinh viên đạt

  điểm học tập

  điểm rèn luyện

  loại khá trở lên.

  Học bổng loại Giỏi: áp dụng đối với sinh viên đạt

  điểm học tập

  loại giỏi trở lên và

  điểm rèn luyện

  đạt loại tốt trở lên.

  Học bổng loại Xuất sắc: áp dụng đối với sinh viên đạt

  điểm học tập

  điểm rèn luyện

  đạt loại xuất sắc.

  2. Cách thức đăng ký:

  – Tất cả sinh viên có nguyện vọng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 đăng ký theo link: https://forms.gle/HNrovHyhx8NBvuaD9

  – Thời gian đăng ký: từ ngày 15/03/2021 đến hết ngày 28/03/2021.

   Lưu ý:

   – Chỉ xét học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên đăng ký theo thông báo. Sinh viên đăng ký thành công sẽ có email xác nhận gửi về mail sinh viên. Sau khi kết thúc đăng ký, chúng tôi sẽ công bố danh sách sinh viên đăng ký.

   – Tài khoản ngân hàng sinh viên cung cấp phải là tài khoản của chính sinh viên. Trường có thể từ chối cấp học bổng nếu sinh viên cung cấp sai tài khoản.

   – Sinh viên đăng ký học bổng loại Khuyến khích thì các thành tích, hoàn cảnh, đóng góp… phải thuộc học kỳ xét (HK1 năm học 2020-2021, từ ngày 07/9/2021 đến 28/02/2021)

   – Không xét học bổng đối với (dựa vào điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2020-2021):

   + Sinh viên không tham gia BHYT (mục 2.3)

   + Sinh viên phát ngôn không đúng mực trên forum (mục 4.14)

   + Vi phạm các quy định của của Trường (ví dụ không cung cấp thông tin dịch tễ phòng chống covid-19 tại Trường…), ĐHQG, Bộ GDĐT và các cấp khác

   * Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ:

   –  Forum trường: https://forum.uit.edu.vn/node/549599

   –  Phòng CTSV – A101;

   –  Email ctsv@uit.edu.vn.

   Thông Báo Nhận Tiền Học Bổng Khuyến Khích Học Tập Học Kỳ 1, 2022

   Phòng Tài Chính thông báo nhận tiền học bổng học kỳ 2, năm học 2020-2021 như sau: Bước 1: Nếu sinh viên đã có thẻ ATM của Ngân hàng Nông Nghiệp, Ngân…

   Thông báo nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, 2020-2021 (khóa 46)

   Phòng Tài Chính thông báo nhận tiền học bổng học kỳ 1, năm học 2020-2021 của sinh viên khóa 46 như sau: Bước 1: Nếu sinh viên đã có thẻ ATM của Ngân h…

   Xét Cấp Học Bổng Khuyến Khích Học Tập Cho Sinh Viên Học Kỳ 1 Năm Học 2022

   Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

   Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

   Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

   Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

   Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-HVN ngày 30 tháng 1 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc điều chỉnh mức học bổng khuyến khích học tập trong năm học 2018-2019;

   Giám đốc Học viện thông báo để các Khoa thực hiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 1 năm 2019-2020 (lấy kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019) theo các nguyên tắc và tiêu chuẩn cụ thể sau:

   1. Điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT)

   Sinh viên đại học các khoá 60 (hệ 4,5-5 năm), 61, 62, 63 được xét HBKKHT trong học kỳ 1 năm 2019-2020 (trên cơ sở kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019) phải có đủ những điều kiện sau:

   – Điểm trung bình chung học kỳ 2 năm học 2018-2019 đạt từ 2,50 trở lên;

   – Không có học phần bị điểm F (tính cả các học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng);

   – Số tín chỉ tích luỹ tối thiểu: 15 tín chỉ/học kỳ;

   – Kết quả rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ 2 năm học 2018-2019.

   2. Quy trình, nguyên tắc xét cấp học bổng khuyến khích học tập

   Quỹ HBKKHT được khoán theo nhóm ngành và khoá học chương trình tiên tiến, chất lượng cao. Học viện giao khoán quỹ HBKKHT học kỳ 1 năm 2019-2020 (trên cơ sở kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019) để các Khoa phân bổ cho sinh viên Khoa mình. Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên phối hợp cùng Ban Tài chính và Kế toán, Ban Quản lý đào tạo để xác định mức khoán quỹ HBKKHT giao cho các Khoa.

   3. Tổ chức thực hiện

   Ban chủ nhiệm các Khoa tổ chức xét và lập danh sách sinh viên của Khoa đủ điều kiện được xét cấp HBKKHT trong giới hạn quỹ HBKKHT được giao ( theo mẫu) gửi về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước 10h00 ngày 18/10/2019.

   Các Khoa chịu trách nhiệm kiểm tra chính xác kết quả học tập, rèn luyện và mức HBKKHT của sinh viên, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Ban Tài chính và Kế toán chịu trách nhiệm tổng hợp, cân đối trình Hội đồng xét cấp HBKKHT Học viện quyết định.

   Các mức học bổng khuyến khích học tập

   Mức học bổng khuyến khích học tập của sinh viên theo chương trình tiên tiến, chất lượng cao bằng 1,5 lần mức học bổng theo quy định.

   Thông Báo Kết Quả Xét Học Bổng Khuyến Khích Học Tập Cho Sinh Viên Các Khóa Năm Học 2022

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   THÔNG BÁO

   Về việc công bố kết quả xét học bổng khuyến khích học tập

   học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

   Căn cứ Quyết định số 1863/QĐ-ĐHL ngày 25/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho các khóa 39 (QTL), khóa 40, 41, 42 học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, Phòng CTSV công bố kết quả xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

   1. Điều kiện và số lượng sinh viên được nhận học bổng

   – Hoàn thành các học phần bắt buộc với số tín chỉ tối thiểu là: 18 tín chỉ đối với lớp QTL39 và 20 tín chỉ đối với lớp CLCQTL39;

   – Điều kiện và số lượng cụ thể: xem Điều 1 Quyết định số 1863/QĐ-ĐHL ngày 25/12/2018 và danh sách đính kèm;

   – Hoàn thành các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ tối thiểu là: 12 tín chỉ;

   – Điều kiện và số lượng cụ thể: xem Điều 2 Quyết định số 1863/QĐ-ĐHL ngày 25/12/2018 và danh sách đính kèm;

   – Hoàn thành các học phần bắt buộc và học phần tự chọn với số tín chỉ tối thiểu là: 16 tín chỉ;

   – Điều kiện và số lượng cụ thể: xem Điều 3 Quyết định số 1863/QĐ-ĐHL ngày 25/12/2018 và danh sách đính kèm;

   – Hoàn thành các học phần bắt buộc với số tín chỉ tối thiểu là: 14 tín chỉ;

   – Điều kiện và số lượng cụ thể: xem Điều 4 Quyết định số 1863/QĐ-ĐHL ngày 25/12/2018 và danh sách đính kèm.

   2. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

   Trong thời gian từ ngày 07/01 đến 25/01/2019 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật), sinh viên khiếu nại kết quả học bổng học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 nêu trên nộp đơn khiếu nại về Phòng CTSV (A103 – cơ sở Nguyễn Tất Thành, quận 4) trong giờ hành chính hoặc gửi email về địa chỉ ntbdai@hcmulaw.edu.vn để được giải quyết (đơn do sinh viên tự viết tay, đánh máy hoặc liên hệ Phòng CTSV – A103 để nhận mẫu đơn).

   Nhà trường sẽ không giải quyết đối với các trường hợp khiếu nại sau thời hạn nêu trên.

   3. Thời gian, địa điểm nhận tiền học bổng:

   Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng nêu trên liên hệ nhận tiền học bổng theo thời gian cụ thể sau:

   – Đợt 1: từ ngày 14/01 đến ngày 25/01/2019: từ 8h00 đến 17h00, tại Phòng Thủ quỹ (B104 – trụ sở Nguyễn Tất Thành);

   – Đợt 2: từ ngày 21/02 đến ngày 30/3/2019: từ 8h00 đến 17h00, tại Phòng Thủ quỹ (B104 – trụ sở Nguyễn Tất Thành).

   sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khác khi liên hệ nhận học bổng. Sinh viên liên hệ sau thời gian nêu trên sẽ không được giải quyết.

   File đính kèm:

   – Quyet dinh cap HB HK1.2018-2019-QTL39, K40, K41, K42.doc

   Danh Sách sinh viên được nhận Học bổng:

   1. DS SV QTLK39, CLCQTL39 duoc nhan hoc bong HK1, 2018-2019 – Công bố.xls

   2. DS SV K40 duoc nhan hoc bong HK1, 2018-2019 – Công bố.xls

   3. DS SV K41 duoc nhan hoc bong HK1, 2018-2019 – Công bố.xls

   4. DS SV K42 duoc nhan hoc bong HK1, 2018-2019 – Công bố.xls

   Bạn đang đọc nội dung bài viết Thông Báo Đăng Ký Xét Học Bổng Khuyến Khích Học Tập Học Kỳ 1 Năm Học 2022 trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!