Đề Xuất 6/2023 # Ngành Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học # Top 14 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 6/2023 # Ngành Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Ngành Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

(Ban hành kèm theo Quyết định số4151 /QĐ-HVBCTT– ĐT ngày 13 /12/2015 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Ngành : Chủ nghĩa xã hội khoa học (Scientific Socialism)

Mã ngành : 60 22 03 08

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu tổng quát

Đào tạo thạc sĩ Chủ nghĩa xã hội khoa học nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình độ sau đại học, có bản lĩnh chính trị vững vàng, cókhả năng làm chủ hệ thống tri thức lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội khoa học để phát hiện và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong giảng dạy, nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội khoa học và thực hiện cácnhiệm vụ chính trị xã hội khác.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Trang bị cho người học hệ thống tri thức nâng cao vềCNXHKH qua nghiên cứu cập nhật những vấn đề chính trị- xã hội của thế giới hiện đại, của Việt Namở mức độ chuyên sâu, nâng cao theo yêu cầu của bậc học sau đại học; những tri thức thực tiễn gắn liền với các chuyên đề chủ nghĩa xã hội khoa học nhằm giúp người học có năng lực phân tích đúng đắn đối với quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thế giới.

Đảm bảo cung cấp cho người học những kỹ năng của một thạc sĩ chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học:

– Có năng lực trình độ và kỹ năng, phương pháp giảng dạy bậc đại học chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học, có khả năng tiếp tục hoàn thành và nâng cao trình độ lên bậc tiến sĩ chuyên ngành.

– Có kỹ năng phân tích, nhận diện và vận dụng hiểu biết lý luận, phương pháp luận khoa học để xác định, lựa chọn, đề xuất vấn đề nghiên cứu và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn đề cương môn học, bài giảng, giáo trình môn học, công bố kết quả nghiên cứu, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

– Có khả năng tổ chức thực hiện và bảo vệ về mặt tư tưởng lý luận các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

– Có đạo đức công dân tốt, tận tụy với nghề nghiệp chuyên môn và tổ chức nơi công tác; có ý thức tổ chức, kỷ luật tự giác, có lối sống trung thực, đòan kết và tôn trọng tập thể; có tinh thần phê bình và tự phê bình.

– Có bản lĩnh và tác phong nghề nghiệp chuẩn mực; có tinh thần quyết đoán và thẳng thắn bày tỏ chính kiến, có bản lĩnh chấp nhận và vượt qua những khó khăn, thử thách trong công việc cũng như nhiệm vụ được giao.

– Có thái độ tôn trọng và quan tâm đến mọi người, có uy tín trong tập thể làm việc, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng, có thái độ ứng xử xã hội đúng yêu cầu của một đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức có trình độ học vấn thạc sĩ.

1.3. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp

– Giảng dạy môn CNXHKH cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp.

– Giảng dạy môn CNXHKH ở hệ thống các trường Chính trị, trung tâm giáo dục chính trị của các tỉnh thành và các địa phương trong cả nước.

– Nghiên cứu tại các viện nghiên cứu chính trị, triết học, CNXH KH.

– Công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng từ cấp trung ương tới địa phương trong hệ thống chính trị (hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, tuyên giáo, Đảng ủy, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ…).

2. Yêu cầu đối với người dự tuyển

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học phải thoả mãn các điều kiện sau:

2.1. Điều kiện về văn bằng:

– Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học.

– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Triết, khác chuyên ngành đào tạophải có Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ cử nhân Chủ nghĩa xã hội khoa học do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây:

1. Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa (3 tín chỉ)

2. Lịch sử tư tưởng Việt Nam (3 tín chỉ)

3. Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế (2 tín chỉ)

– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần như: Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Quản lý thể dục thể thao…phải có Chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ cử nhân Chủ nghĩa xã hội khoa học do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau

1. Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa (3 tín chỉ)

2. Lịch sử tư tưởng Việt Nam (3 tín chỉ)

3. Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế (2 tín chỉ)

4. Lịch sử triết học và lịch sử triết học Mác – Lênin (4 tín chỉ)

5. Chủ nghĩa xã hội khoa học nâng cao (3 tín chỉ)

2.2. Điều kiện về thâm niên công tác:

– Người có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học loại Khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

– Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

Điều kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).

2.4. Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn quy định của Học viện.

2.5. Thí sinh là người nước ngoài: xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Môn thi tuyển sinh

Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức gồm các môn quy định như sau :

– Môn chủ chốt: Lịch sử tư tưởng Xã hội chủ nghĩa

– Môn chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học chuyên ngành

– Môn Ngoại ngữ.

Miễn thi môn Ngoại ngữ: đối với thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng kiểm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Kết quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

– Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đề thi môn Tiếng Anh trình độ A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề B1 khung Châu Âu áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

4. Điều kiện tốt nghiệp

Học viên được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần trong chư­ơng trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc điểm C trở lên (theo thang điểm chữ);

– Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

– Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;

– Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhậncủa người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng;

– Chấp hành tốt nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập; không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn.

5. Nội dung chương trình

Thời gian đào tạo: 2 năm.

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ.

GIÁM ĐỐC

Đã ký

PGS, TS, Trương Ngọc Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đh Bách Khoa Hà Nội Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập

3 1. Đối với học sinh năm cuối trung học phổ thông (THPT) Học sinh đáp ứng đủ các điều kiện sau được đăng ký học bổng hỗ trợ học tập: – Có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn: Hộ nghèo/ cận nghèo hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; – Có hạnh kiểm 5 học kỳ THPT đạt loại tốt. – Hàng năm Nhà trường công bố số suất học bổng hỗ trợ học tập; – Học sinh đáp ứng đủ tiêu chuẩn học bổng hỗ trợ học tập đăng ký học bổng trước ngày 31/01 hàng năm; – Nhà trường xét và công bố danh sách học sinh được cấp học bổng trước ngày 30/4 hàng năm; – Học bổng được cấp chính thức sau khi học sinh nhập học; – Học bổng được cấp theo năm học và được chi trả theo học kỳ. 2. Đối với sinh viên từ năm thứ hai trở đi Sinh viên đáp ứng đủ các điều kiện sau được đăng ký học bổng hỗ trợ học tập: – Có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn: Hộ nghèo/ cận nghèo hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; – Tích lũy đủ số tín chỉ theo qui định xếp hạng trình độ năm học; – Điểm học tập trung bình tích lũy (CPA) 2,0; – Điểm rèn luyện trung bình các học kỳ đã học Sinh viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn học bổng hỗ trợ học tập hoàn thành hồ sơ đăng ký học bổng trước ngày 31/7 hàng năm; – Nhà trường xét và công bố danh sách sinh viên được nhận học bổng trước ngày 30/10 hàng năm; – Học bổng hỗ trợ học tập được cấp theo năm học và được chi trả theo học kỳ. Điều 8. Điều kiện và quy trình xét duy trì học bổng hỗ trợ học tập 1. Điều kiện Sinh viên đang nhận học bổng hỗ trợ học tập đáp ứng đủ các điều kiện sau được xét duy trì học bổng trong năm học tiếp theo: – Có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn: Hộ nghèo/ cận nghèo hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; – Có kết quả học tập trung bình tích lũy (CPA) như sau: + Từ 2,0 trở lên đối với sinh viên hết năm thứ nhất; 3

Tìm Hiểu Mã Ngành Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2018

Điểm chuẩn các ngành Đại học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2018 được chia thành các mức khác nhau với mỗi mã tổ hợp.

Điểm chuẩn của trường trong năm 2018 ở mức khá cao

Mới đây, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố thông tin xét tuyển đại học chính quy năm 2019.

Mã ngành Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vẫn bổ sung và thay đổi theo từng năm gần đây

Theo đó, trường sẽ tuyển sinh thêm một ngành mới là Nhật Bản học và 3 chương trình chất lượng cao của các ngành Báo chí, Khoa học quản lý và Quản lý thông tin. Cụ thể thông tin tuyển sinh và mã ngành Đại học Khoa học xã hội Nhân văn 2019 như sau:

Báo chí: mã ngành QHX01

Báo chí (chương trình đào tạo chất lượng cao): mã ngành QHX40

Chính trị học: mã ngành QHX02

Công tác xã hội: mã ngành QHX03

Đông Nam Á học: mã ngành QHX04

Đông phương học: mã ngành QHX05

Hán Nôm: mã ngành QHX06

Khoa học quản lý: mã ngành QHX07

Khoa học quản lý (chương trình đào tạo chất lượng cao): mã ngành QHX41

Lịch sử: mã ngành QHX08

Lưu trữ học: mã ngành QHX09

Ngôn ngữ học: mã ngành QHX10

Nhân học: mã ngành QHX11

Nhật Bản học: mã ngành QHX12

Quan hệ công chúng: mã ngành QHX13

Quản lý thông tin: mã ngành QHX14

Quản lý thông tin (chương trình đào tạo chất lượng cao): mã ngành QHX42

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: mã ngành QHX15

Quản trị khách sạn: mã ngành QHX16

Quản trị văn phòng: mã ngành QHX17

Quốc tế học: mã ngành QHX18

Tâm lý học: mã ngành QHX19

Thông tin – thư viện: mã ngành QHX20

Tôn giáo học: mã ngành QHX21

Triết học: mã ngành QHX22

Văn học: mã ngành QHX23

Việt Nam học: mã ngành QHX24

Xã hội học: mã ngành QHX25

Năm 2019, trường có một số sự bổ sung và thay đổi mã ngành. Thông tin thêm là các ngành của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh theo các tổ hợp:

Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Triết học “Quan niệm của I. Kant về chủ thể tiên nghiệm” (15/07/2021)

Ngày 14/7/2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Vũ Thị Hồng Nhung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ triết học; Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 9 22 90 01. Người hướng dẫn khoa học: chúng tôi Nguyễn Vũ Hảo.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Hán Nôm “Nghiên cứu văn bản tuồng “Trung hiếu thần tiên” của Hoàng Cao Khải” (30/06/2021)

Ngày 29/6/2021, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Vân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Hán Nôm; Chuyên ngành: Hán Nôm; Mã số: 9 22 01 04. Người hướng dẫn khoa học: chúng tôi Nguyễn Tá Nhí.

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học: “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay” (26/04/2021)

Ngày 23/4/2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Lê Thị Tâm đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học; Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; Mã số: 9229002; Người hướng dẫn khoa học: chúng tôi Hồ Sĩ Quý.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Triết học “Tư tưởng của Jiddu Krishnamurti về con người” (23/04/2021)

Ngày 22/4/2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Võ Anh Tuấn đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học; Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 92 29 001; Người hướng dẫn khoa học: chúng tôi Nguyễn Tiến Dũng.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay” (23/04/2021)

Ngày 22/4/2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Đỗ Thị Hải Yến đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 9 38 01 07; Người hướng dẫn khoa học: chúng tôi Phạm Hữu Nghị.

Lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính K137 (21/04/2021)

Sáng ngày 20/04/2021, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Giao thông vận tải tổ chức Lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính K137.

Các tin đã đưa ngày:

Bạn đang đọc nội dung bài viết Ngành Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!