Đề Xuất 5/2023 # Hướng Dẫn Giải Đề Thi Toán Vào 10 – Quảng Ngãi – Năm 2022 # Top 11 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 5/2023 # Hướng Dẫn Giải Đề Thi Toán Vào 10 – Quảng Ngãi – Năm 2022 # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Giải Đề Thi Toán Vào 10 – Quảng Ngãi – Năm 2022 mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài 4. (3,5 điểm)

     Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O; R). Các đường cao AD, BE và CF cắt nhau tại H.

1. Chứng minh các tứ giác BFHD, BFEC nội tiếp.

2. Chứng minh: chúng tôi = BH.BE

3. Kẻ AD cắt cung BC tại M. Chứng minh D là trung điểm của MH.

4. Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác BHC theo R.

1. Chứng minh các tứ giác BFHD, BFEC nội tiếp.

Hình tĩnh:

Hình động:   Kích chuột vào đây để xem và chỉnh sửa hình động

(Học sinh có thể dùng chuột di chuyển vị trí của các điểm  trên hình động để nhìn tổng quát hơn)

2. Chứng minh: chúng tôi = BH.BE

Hình tĩnh:

Hình động:   Kích chuột vào đây để xem và chỉnh sửa hình động

(Học sinh có thể dùng chuột di chuyển vị trí của các điểm  trên hình động để nhìn tổng quát hơn)

3. Kẻ AD cắt cung BC tại M. Chứng minh D là trung điểm của MH.

Hình tĩnh:

Hình động:   Kích chuột vào đây để xem và chỉnh sửa hình động   

(Học sinh có thể dùng chuột di chuyển vị trí của các điểm  trên hình động để nhìn tổng quát hơn)

4. Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác BHC theo R.

Hình tĩnh:

Hình động:   Kích chuột vào đây để xem và chỉnh sửa hình động   

(Học sinh có thể dùng chuột di chuyển vị trí của các điểm  trên hình động để nhìn tổng quát hơn)

Bài 5. (1,0 điểm)

Cho ba đường tròn C1; C2 và C3. Biết đường tròn C1  tiếp xúc với đường tròn C2 và đi qua tâm của đường tròn C2; đường tròn C2 tiếp xúc với đường tròn C3 và đi qua tâm của đường tròn C3; cả ba đường tròn tiếp xúc nhau (như hình vẽ bên). Tính tỉ số diện tích giữa phần tô đậm và phần không tô đậm (bên trong đường tròn C3)

Hình tĩnh: 

Hình động:   Kích chuột vào đây để xem và chỉnh sửa hình động   

(Học sinh có thể dùng chuột di chuyển vị trí của các điểm  trên hình động để nhìn tổng quát hơn)

Hướng dẫn giải bởi ThS. Bùi Tấn Ngọc

Mọi thông tin cần hỗ trợ, tư vấn, và tìm giải pháp học tập cho các con, phụ huynh vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: 171 – Nguyễn Cư Trinh – Thành phố Quảng Ngãi. Tel: 0255 3.719.599 – Hotline: 0987.104.106

Website: chúng tôi – Email: ttnhatkhang@gmail.com Fanpage: https://facebook.com/TOAN.NHATKHANG

Hướng Dẫn Giải Đề Thi Toán Vào 10 – Quảng Ngãi – Năm 2022

Bài 4: (3,5đ)   Cho đường tròn (O; R) và một điểm M nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Vẽ cát tuyến MCD không qua tâm O và C nằm giữa M và D; E là trung điểm CD.

a) Chứng minh 5 điểm M; A; B; E; O cùng thuộc 1 đường tròn.

b) Trong trường hợp OM = 2R và C và trung điểm của MD, tính MD theo R

c) Chứng minh hệ thức CD2 = 4AE.BE

Bài 2: (2,0đ)   

1)  Giải các phương trình và hệ  phương trình 

Bài 3: (2,0đ)    Hai vòi nước cùng chảy vào 1 cái bể không có nước thì sau 7h 12phút đầy. Nếu mở riêng vòi thứ nhất chảy riêng trong 4h rồi khóa lại và cho vòi thứ hai chảy tiếp trong 3h nữa thì được ½ bể nước. Hỏi nếu chảy 1 mình thì mỗi vòi chảy bao lâu đầy bể.

Bài 4: (3,5 điểm) Cho (O; R) và M nằm bên ngoài (O). Kẻ các tiếp tuyến MA, MB với (O) (A, B là các tiếp điểm). Vẽ cát tuyến MCD không qua O và C nằm giữa M và D; E là trung điểm CD.

Hình tĩnh:

Hình động:   Kích chuột vào đây để xem và chỉnh sửa hình động

(Học sinh có thể dùng chuột di chuyển vị trí của các điểm  trên hình động để nhìn tổng quát hơn)

Hình tĩnh:

Hình động:   Kích chuột vào đây để xem và chỉnh sửa hình động

(Học sinh có thể dùng chuột di chuyển vị trí của các điểm  trên hình động để nhìn tổng quát hơn)

Cách 1:

Hình tĩnh:

Hình động:   Kích chuột vào đây để xem và chỉnh sửa hình động

(Học sinh có thể dùng chuột di chuyển vị trí của các điểm  trên hình động để nhìn tổng quát hơn)

Cách 2:

Hình tĩnh:

Hình động:   Kích chuột vào đây để xem và chỉnh sửa hình động

(Học sinh có thể dùng chuột di chuyển vị trí của các điểm  trên hình động để nhìn tổng quát hơn)

Hướng dẫn giải bởi ThS. Bùi Tấn Ngọc

Mọi thông tin cần hỗ trợ, tư vấn, và tìm giải pháp học tập cho các con, phụ huynh vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: 171 – Nguyễn Cư Trinh – Thành phố Quảng Ngãi. Tel: 0255 3.719.599 – Hotline: 0987.104.106

Website: chúng tôi – Email: ttnhatkhang@gmail.com Fanpage: https://facebook.com/TOAN.NHATKHANG

Hướng Dẫn Giải Đề Thi Toán Vào 10 – Quảng Ngãi – Năm 2014

Bài 4: (3,5 điểm)

Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. Gọi M là điểm chính giữa của cung AB; P là điểm thuộc cung MB (P khác M và P khác B). Đường thẳng AP cắt đường thẳng OM tại C; đường thẳng OM cắt đường thẳng BP tại D. Tiếp tuyến của nửa đường tròn ở P cắt cắt CD tại I.

a) Chứng minh: OADP là tứ giác nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh: chúng tôi = OC.BD

c) Tìm vị trí của điểm P trên cung MB để tam giác PIC là tam giác đều. Khi đó hãy tính diện tích của tam giác PIC theo R.

Bài 3: (2,0 điểm)

Để chuẩn bị cho một chuyến đi đánh bắt cá ở Hoàng Sa, hai ngư dân đảo Lý Sơn cần chuyển một số lương thực, thực phẩm lên tàu. Nếu người thứ nhất chuyển xong một nửa số lương thực, thực phẩm; sau đó người thứ hai chuyển hết số còn lại lên tàu thì thời gian người thứ hai hoàn thành lâu hơn người thứ nhất là 3 giờ. Nếu cả hai cùng làm chung thì thời gian chuyển hết số lương thực, thực phẩm lên tàu là 20/7 giờ. Hỏi nếu làm riêng một mình thì mỗi người chuyển hết số lương thực, thực phẩm đó lên tàu trong thời gian bao lâu?

Cách 1:  Lập phương trình:

Hướng dẫn lập bảng:

Hướng dẫn viết bài giải:

Cách 2:  Lập hệ phương trình:

Bài 4: (3,5 điểm)

Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. Gọi M là điểm chính giữa của cung AB; P là điểm thuộc cung MB (P khác M và P khác B). Đường thẳng AP cắt đường thẳng OM tại C; đường thẳng OM cắt đường thẳng BP tại D. Tiếp tuyến của nửa đường tròn ở P cắt cắt CD tại I.

a) Chứng minh: OADP là tứ giác nội tiếp đường tròn.

Hình tĩnh:

Hình động:   Kích chuột vào đây để xem và chỉnh sửa hình động

(Học sinh có thể dùng chuột di chuyển vị trí của các điểm  trên hình động để nhìn tổng quát hơn)

b) Chứng minh: chúng tôi = OC.BD

Hình tĩnh:

Hình động:   Kích chuột vào đây để xem và chỉnh sửa hình động

(Học sinh có thể dùng chuột di chuyển vị trí của các điểm  trên hình động để nhìn tổng quát hơn)

c) Tìm vị trí của điểm P trên cung MB để tam giác PIC là tam giác đều. Khi đó hãy tính diện tích của tam giác PIC theo R.

Hình động:   Kích chuột vào đây để xem và chỉnh sửa hình động

(Học sinh có thể dùng chuột di chuyển vị trí của các điểm  trên hình động để nhìn tổng quát hơn)

Hướng dẫn giải bởi ThS. Bùi Tấn Ngọc

Mọi thông tin cần hỗ trợ, tư vấn, và tìm giải pháp học tập cho các con, phụ huynh vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: 171 – Nguyễn Cư Trinh – Thành phố Quảng Ngãi. Tel: 0255 3.719.599 – Hotline: 0987.104.106

Website: chúng tôi – Email: ttnhatkhang@gmail.com Fanpage: https://facebook.com/TOAN.NHATKHANG

Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tỉnh Quảng Ngãi Năm 2022

14-06-2016 08:56

Đề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán của Sở GD Tây Ninh năm 2016 được tổ chức vào chiều 14/6.

Bài 3: (2,0 điểm)

Cho hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì sau 7 giờ 12 phút bể sẽ đầy nước. Nếu cho vòi thứ nhất chảy riêng trong 4 giờ rồi khóa lại và cho vòi thứ hai chảy trong 3 giờ nữa thì được ½ bể nước. Hỏi nếu chảy tiêng thì mỗi vòi chảy đầy bể trong thời gian bao lâu.

Bài 4: (3,5 điểm)

Từ một điểm M nằm ở bên ngoài đường tròn Tâm O bán kính R , vẽ các tiếp tuyến MA,MB với đường tròn (A,B là các tiếp điểm ).Vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm O của đường tròn ( C nằm giữa M và D).Gọi E là trung điểm của dây CD.

a. Chứng minh năn điểm M,A,B,E,O cùng thuộc một đường tròn

b. Trong trường hợp OM =2R và C là trung điểm của đoạn thẳng MD .Hãy tính độ dài đoạn thẳng MD theo R.

c. Chứng minh hệ thức CD2   =4AE.BE   

Tra cứu giúp Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 tỉnh Quảng Ngãi chính xác !

Soạn tin: THI Quangngai SBD gửi 8712

Trong đó: SBD – Là số báo danh của bạn.

Ví dụ: Bạn dự thi vào lớp 10 tại 1 trường THPT ở Quảng Ngãi, và SBD là 72569

Soạn tin: THI Quangngai 72569 gửi 8712

Đáp án tham khảo của thầy giáo trường THCS Nghĩa Thắng:

Thu Cúc

Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tỉnh Quảng Trị Năm 2022

Cập nhật lúc: 20:07 07-06-2018 Mục tin: Đề thi Chính thức vào lớp 10 môn Toán

Các em tham khảo đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Trị năm học 2018 – 2019 được tổ chức thi sáng 5/6/2018.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Giải Đề Thi Toán Vào 10 – Quảng Ngãi – Năm 2022 trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!