Đề Xuất 6/2023 # Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án # Top 11 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 6/2023 # Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh có đáp án

Th.năm, 07/06/2018, 10:11

Lượt xem: 4990

ĐÁP ÁN GỢI Ý ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH

Section A:

1. B

2. D

3. C

4. A

Section B:

1. A

2. D

3. B

4. B

5. A

6. A

7. C

8. D

Section C:

I.

1. Firstly, we should call the host up early to inform him/her of whether we are going. Secondly, if we want to bring someone who hasn’t been invited along with us, ask for permission first. Finally, dress appropriately for the party.

2. During the party, we can help the host by offering to serve drinks or wash the dishes.

3. Yes, we should.

4. It means to start a conversation with someone you have not met before.

II.

1. T

2. F

3. T

4. F

III.

1. help

2. what

3. until

4. some

5. However

6. at

(Nguồn: vndoc.com)

Đáp Án Đề Thi Thử Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Năm 2012

Share bài viết lên Link hay

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2012-đề 111

I. Circle the word (a, orb, C, d) whose underlined part is pronounced differently from that of the others in the same group. II. Circle the word (A, or B, C, D) whose main stress is placed differently from that of the others in the same group.

1. A. wilderness B. opponent C. penalty D. maximum

2. A. important B. impressive C. different D. attractive

3. A. manifesto B. environment C. priority D. rhinoceros

4. A. teacher B. village C. police D. worker

III. Supply the correct verb forms:

Look! A boy (run) ………………… after a dog. He (want) ………………… to catch it.

I (spend) …………………… this weekend in Da lat. I (go) …………………… there nearly every month.

The bell rang while I (have) ……………………lunch.

When the war (end) …………………… we were living in the countryside.

Marconi (invent) …………………… radio a long time ago.

She (not, speak) …………………… to me for over month.

The war (break) …………………… out before I was born.

I (buy) …………………… a good dictionary yesterday morning.

If Henry is late, the train (not, wait) …………………………….

10. I will go with him if he (go) ……………………………. .

11. My uncle (be) able to help us if he (be) here now.

12. I wish our teacher (explain)……………………….that lesson to us again tomorrow.

1. A. wish B. fashion C. trend D. habit

2. A. national B. regional C. local D. international

3. A. Most B. Few C. Much D. Little

4. A. by B. in C. with D. about

V. Read the text and answer the questions:

In the United States of America, the national language is also English. Four hundred years ago, some English people sailed to North America to live there, and they brought the English language to this new country. Now in the United States of America people speak American English. Most words are the same in American and in British English; the American people say some English words not like people do in England. Canada is to the North of the United States of America. It is larger than the United States. In Canada many people speak English because they also came from England many years ago, But in some parts of Canada, they speak French. The people living in these parts came from France.

1. What is the national language in the United States of America?

…………………………………………………………………………………………..

2. Who brought the English language to this new country?

…………………………………………………………………………………………..

3. Is Canada larger than the United States of America?

…………………………………………………………………………………………..

4. What languages are spoken in Canada?

…………………………………………………………………………………………..

VI. Finish the second sentence in such a way that it means the same as the original one.

1. She said, Children, stay away from the water.”

à She warned ……………………………………………………………………………..

2. “Don’t worry about your mistakes, Jane” said her teacher.

à Jane’s teacher told ……………………………………………………………………..

3. “I left my umbrella here two days ago.”

à Mary told them ………………………………………………………………………..

VI. Make all the changes and additions necessary to produce, from the following sets of words and phrases, sentences which together make complete passages .

Hue / my hometown. It / know as / city / festival. I / live / here / since / be born. Hue / famous / interesting places / the ancient capital / royal tombs / Huong River/ Trang Tien Bridge. It / easy / travel / Hue. You / go / bus / car / train / plane / Hue.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài cùng chuyên mục

Đề Thi, Đáp Án Môn Tiếng Anh Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Tại Hà Nội

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh:

Gợi ý đáp án phần trắc nghiệm:

1. B talked

2. A. cat

3. C. beauty

4. D. decide

5. takes part with

6. many

7. beautiful

8. A. but

9. C. stopped

10. much

11. B. most

12. D. watching

13. A. on

14. D. would

15. D. used to

16. C. interested

17. A. Thank you so much

18. B. Some coffee please

19. A. busy

20. C. finished

21. C. the same as

22. B safe

23. B depemds on

24. B. opportunity

25. failures

26. B. because

27. B. set your goals

Gợi ý đáp án phần viết lại câu:

1. Michael is not tall, so he cannot become a pilot

2. I last talked to him 5 months ago.

3. “Let’s help the homeless in the neighbourhood”. Maria said

4. The students planted a lot of trees last school year

5. He doesn’t know how to prepare for a presentation. He doesn’t feel confident. (If)

6. Linda is more careful than Elena. (careless)

Hoặc

7. Jim came to the show late. He could see the main part of the show. (Although)

8. We are going back to Venice. It is a city in Northeastern Italy.(which)

Kết thúc ngày thi đầu tiên, các thí sinh đã hoàn thành hai môn Ngữ văn và Toán trong thời gian làm bài 120 phút/môn.

Sáng 3/6, các thí sinh làm bài thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội trong thời gian 60 phút, thời gian làm bài từ 8h.

Bài thi hoặc phần thi trắc nghiệm khách quan sẽ có nhiều mã đề thi trong một phòng thi, theo nguyên tắc hai thí sinh liền kề không trùng mã đề. Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh sẽ được chấm bằng phần mềm máy tính.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật. Thí sinh được đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ khác với thứ tiếng đang học tại trường THCS.

Năm nay, TP.Hà Nội có tổng số 85.873 học sinh đăng ký dự thi. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào trường công lập trên toàn thành phố là 63.090. Như vậy, so sánh giữa chỉ tiêu và nguyện vọng thì sẽ có gần 23.000 học sinh không thể vào công lập. Tỉ lệ “chọi” toàn thành phố là 1,36 – giảm mạnh so với năm 2018.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố đề thi tham khảo môn Tiếng Anh vào lớp 10 năm học 2019-2020.

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội được đánh giá là vừa sức với học sinh

Đề thi Tiếng Anh gồm 32 câu trắc nghiệm làm trên phiếu và 8 câu tự luận làm trực tiếp trên đề thi nên ngay sau khi hết giờ, đề thi và bài làm đều được thu lại.

Theo ghi nhận từ học sinh và giáo viên, tổng quát đề thi phân bổ theo 50% từ vựng và 50% ngữ pháp. Ngữ pháp và từ vựng đều nằm trong kiến thức chương trình THCS (lớp 9). Thầy Nguyễn Trung Nguyên – giáo viên Tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho biết: ” Đề thi vào 10 tại Hà Nội năm nay được đánh giá khá vừa sức với học sinh, đề thi không có nhiều yếu tố đánh đố học sinh. Tổng quát đề thi phân bổ theo 50% từ vựng và 50% ngữ pháp. Ngữ pháp và từ vựng đều nằm trong kiến thức chương trình THCS (lớp 9). “.

Về chi tiết:

– Phần trắc nghiệm có 32 câu được chia thành 5 nôi dung: Phát âm, hoàn thành câu, chữa lỗi sai, giao tiếp, đọc hiểu và điền từ. Phần trắc nghiệm nội dung tìm lỗi sai khá khó vì nó nằm ở trong mảng Cụm động từ (phrasal verbs), một mảng kiến thức luôn khó với học sinh.

– Phần đọc hiểu được chia thành 2 bài, và cả hai bài đều mang tính thời sự và gắn liền thực tế (trò chơi đồng đội và giảm áp lực thi cử). Bài đọc và trả lời câu hỏi (chọn đáp án đúng) có độ khó trung bình, các em chỉ cần tìm đúng key words là có thể trả lời được.

– Phần chọn từ điền vào chỗ trống tương đối khó, học sinh phải có từ vựng mới có thể làm được tốt.

– Phần viết lại câu (tự luận) khá đơn giản vì gần như là nằm trong các cấu trúc ngữ pháp cơ bản. Tuy nhiên, bài tự luận số 2 (viết lại câu với từ cho trước) khá khó. Đây là bài mang tính phân loại, học sinh cần nằm chắc ngữ pháp và từ vựng mới có thể làm được.

Qua trao đổi với học sinh, thầy Nguyễn Danh Chiến cũng cho biết: các thí sinh nhận thấy đề thi tiếng Anh năm nay có cấu trúc tương tự đề minh họa do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố. Đề thi có 40 câu, thời gian làm bài 60 phút, bám sát kiến thức và kỹ năng của Chương trình tiếng Anh cấp THCS, chủ yếu là chương trình lớp 9.

Sáng nay (3/6), gần 86.000 học sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2019 đã làm bài thi môn Ngoại ngữ với hình thức trắc nghiệm trong thời gian 60 phút. Sau khi kết thúc môn thi này, thí sinh tiếp tục làm bài thi trắc nghiệm môn Lịch sử trong 60 phút. Đây cũng là môn thi bắt buộc cuối cùng của kỳ thi năm nay.

Trước đó, sĩ tử đã hoàn thành 2 bài thi Ngữ văn và Toán trong ngày 2/6. Đa số thí sinh, giáo viên cho rằng, đề thi năm nay vừa sức với thí sinh và đảm bảo tính phân loại rõ rệt.

Lịch thi vào lớp 10 năm 2019 tại Hà Nội:

Đề Thi Thử Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh

Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Question 1: Supply the correct forms of the verbs in brackets.

1. People always (blame) their circumstances for what they are.

2. Over the years, She (collect) thousands of stamps.

3. “Where is Jane?” “Down stairs sir” .”She (greet) the guests.”

4. We don’t enjoy (use) as cheap labour.

5. I can’t help (feel) sorry for the hungry children. If only there (be) peace in the world.

6. I am sure the letter won’t arrive in time unless it (send) by air

7. The vase (break) when it (move) to the other room.

8. I was just about (leave) the office when the phone rang.

Question 2: Use the correct form of the words in brackets to complete sentences

1. That company has 2000 ………… ( employ)

2. I don’t know why they call him a …………. ( lie)

3. The old hotel we used to stay at has been ……………….. ( modern)

4. Conservationists believe that we should preserve the ……rainforests in the world. ( tropic)

5. The little village is very quiet and chúng tôi night. ( peace)

6. Women nowadays have more chúng tôi participate in social activities ( free)

7. The chúng tôi the new guest caused trouble to my aunt. ( arrive)

Question 3: Choose the best answer (A, B, C or D ) for each space

8. She cut herself and it’s ………..quite badly. ( blood)

9. His parents are very chúng tôi him ( pride)

10. Every week, there are two chúng tôi Ha Noi to Nha Trang. ( fly)

Jeans are very popular with young people all (1)………..the world. Some people say that jeans are the “uniform” of (2) ………… But they haven’t always been popular. The story of jeans started (3) chúng tôi hundred years ago. People in Genoa, Italy made pants. The cloth (4) chúng tôi Genoa was called “jeanos”. The pants were called “jeans”. In 1850, a saleman (5) ……….California began selling pants made of canvas. His name was Levi Strauss. (6) chúng tôi were so strong, “Levi’s pants” became (7) …….. with gold miners; farmers and cowboys. Six years (8)…………; Levis began making his pants with blue cotton (9) …………called denim. Soon after, factory workers in the United States and Europe began (10) ………jeans. Young people usually didn’t wear them.

1. A. in B. on C. over D. above

2. A. youth B. young C. youger D. youngest

3. A. lots B. much C. most D. almost

4. A. make B. makes C. making D. made

5. A. in B. on C. at D. with

Question 4: Choose the one sentence that has same meaning to the root one.

6. A. Although B. But C. Because D. So

7. A. famous B. popular C. good D. wonderful

8. A. late B. later C. latest D. last

9. A. cloth B. clothing C. cloths D. clothes

10. A. wear B. wearing C. wore D. worn

1.Would you mind waiting outside the office?

A. Did you wait outside the office?

B. Did you see anyone waiting outside the office?

C. Will you wait outside the office?

D. Do you enjoy waiting outside the office?

2. I used to go to the cinema on Saturdays.

A. I usually went to the cinema on Saturdays.

B. I got used to going to the cinema on Saturdays.

C. I didn’t go to the cinema on Saturdays

D. I usually go to the cinema on Saturdays.

3. You feel unhealthy because you don’t take any exercise.

A. if you took more exercise, you would feel healthier.

B. If you take more exercise, you will feel healthier.

Question 5: a/ There is a mistake in the sentence. Find the mistakes and correct it.

C. If you were healthier, you would take more exercise.

D. If you don’t take any exercise, you will feel unhealthy.

4. “Do you know Trang’s address?” he asked me.

A. He asked me for Trang’s address.

B. He asked me if someone knew Trang’s address.

C. He asked me if I know Trang’s address.

D. He asked me if I knew Trang’s address.

1. If he would speak more slowly, I could understand him.

Question 6: Change the following sentences into reported speech.

2. Hoang has felt much better when he took the pill.

3. Your brother hardly goes to work by bus, doesn’t he?

4. After living in London for two months, my brother got used to drive on the left.

Question 7: Complete the second sentence with the same meaning.

5. I suggested that you writing to them to accept their offer.

b/ Fill in the blanks with a suitable prepositions.

1. Translate this article .. .. .. ..English for me, please.

2. Donna is thinking of importing flowers …………Vietnam.

3. They have only been there …………. a few minutes.

4. The canoe overturned and evryone fell chúng tôi deep water.

5. I’ll come chúng tôi pick her chúng tôi 8 o’clock

1. “Please call me at 6 o’clock tomorrow morning”, said Mai

2. “Are you interested in this Language Center?” Asked Lan

3. “We will spend our holiday in Da Lat next month,” said Mrs Chi

4. “What does your son want to learn?” the man said to Mr Linh.

5. “You must come today,” Hoa said.

1. Vinh keep forgetting is homework.

Vinh is …………………

2. I would like you to help me put the chairs a way.

Do you mind…………….

3. Please don’t make any noise; I’m very tired.

I’d rather…………………….

4. This is the best computer I have ever used.

I have never………………….

Question 1: Supply the correct forms of the verbs in brackets.

5. He hasn’t chatted with his classmates through the internet for ages.

It’s ages………

6. We haven’t seen her since we left university.

The last time……………………….

7. Walking in the rain gives my brother pleasure.

My brother enjoys………………….

8. Keeping the environment clean is very important.

It’s……………

9. Minh began to collect stamps in 2000.

Minh has…………………….

10. Let’s meet inside the center, at the cafe’ corner.

How………………………………

Question 3: Choose the best answer (A, B, C or D ) for each space Question 4: Choose the one sentence that has different meaning to the root one.

Đáp án Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh

Question 5: a/ There is a mistake in the sentence. Find the mistakesand correct it.

1. are always blaming

2. has collected

3. is greeting

4. being used

Question 6: Change the following sentences into reported speech.

5. feeling – were

6. is sent

7. broke – was being moved.

8. to leave

Question 2: Use the correct form of the words in brackets to complete sentences

Question 7: Complete the second sentence with the same meaning.

1. employees 6. freedom

2. liar 7. arrival

3. modernized 8. bleeding

4. tropical 9. proud

5. peaceful 10. flights

1. C 2. A 3. D 4. D 5. A 6. C 7. B 8. B 9. A 10. B

1. C 2. A 3. A 4. D

b/ Fill in the blanks with a suitable prepositions.

1. into 2. from 3. for 4. into 5. over – up

1. Mai asked (requested) to call her at 6 o’clock the next morning.

2. Lan asked me if I was interested in that Language Center.

3. Mrs Chi said they would spend their holiday in Da Lat the next month.

4. The man asked Mr Linh what his son wanted to learn

5. Hoa said we (I) had to come today.

1. Vinh is always forgetting his homework.

2. Do you mind helping me put the chairs away?

3. I’d rather you didn’t make any noise because I am tired.

4. I have never used such a good computer/ I have never used a better computer than this.

5. It’s ages since he last chatted with his classmates through the internet.

6. The last time we saw her was when we left school.

7. My brother enjoys walking in the rain

8. It’s very important to keep the environment clean.

9. Minh has collected stamps since 2000.

10. How about meeting inside the center, at the cafe’ corner.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!