Đề Xuất 3/2023 # Đề Thi Giữa Học Kì I Môn: Sinh Học ( Khối 11 ) # Top 10 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 3/2023 # Đề Thi Giữa Học Kì I Môn: Sinh Học ( Khối 11 ) # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đề Thi Giữa Học Kì I Môn: Sinh Học ( Khối 11 ) mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I Môn: Sinh học ( Khối 11 ) ( Thời gian làm bài: 45 phút) Đề I Câu 1: Nêu vai trò thoát hơi nước? ( 2điểm) Câu 2: Giải thích vì sao các cây trên cạn không sống được trên đất ngập mặn? ( 1 điểm ) Câu 3: Vì sao dưới bóng cây mát hơn mái che bằng vật liệu xây dựng? (1 điểm) Câu 4: Động lực nào giúp dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác? ( 1 điểm ) Câu 5: Trình bày cơ chế hấp thụ ion khoáng? ( 2điểm ) Câu 6: Thế nào là cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học? Ý nghĩa quá trình này đối với dinh dưỡng nitơ ở thực vật? ( 2điểm) Câu 7: Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây không thể phát triển được bình thường? ( 1 điểm ) ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I Môn: Sinh học ( Khối 11 ) ( Thời gian làm bài: 45 phút) Đề II Câu 1: Nêu đặc điểm hai con đường thoát hơi nước? ( 2 điểm) Câu 2: Cây trong vườn và cây trên đồi, cây nào có cường độ thoát hơi nước qua cutin nhiều hơn? ( 1 điểm) Câu 3: Tác nhân chủ yếu của đóng mở khí khổng? ( 1 điểm) Câu 4: Động lực giúp dòng nước và ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ lớn cao hàng chục mét? ( 2 điểm) Câu 5: Hãy liên hệ thực tế, nêu bốn biện pháp giúp cho quá trình chuyển hóa các chất khoáng trong đất từ dạng không hòa tan thành dạng hòa tan dễ hấp thụ đối với cây? (1 điểm) Câu 6: Nêu các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được? (2 điểm ) Câu 7: Điều kiện chủ yếu giúp các vi khuẩn cố định nitơ? ( 1 điểm ) Mức độ Nội dung Biết Hiểu Vận dụng Tổng câu/ Tổng điểm Trao đổi nước ở thực vật 1 câu 1 câu 1 câu 3 câu 2 đ 1 đ 1 đ 4đ Trao đổi khoáng ở thực vật 1 câu 1 câu 2 câu 2 đ 1 đ 3 đ Dinh dưỡng nitơ ở thực vật 1 câu 1 câu 2 câu 2đ 1 đ 3 đ Tổng cộng: 7 câu/ 10 điểm MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – SINH HỌC 11 – NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐÁP ÁN THI GIỮA HỌC KÌ I ( Khối 11 ) Môn: Sinh học ĐỀ I Câu 1 Nêu vai trò thoát hơi nước ? 2điểm - Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ giúp vận chuyển nước, các ion khoáng và các chất tan khác từ rễ đến mọi cơ quan của cây, tạo môi trường liên kết bộ phận của cây; tạo độ cứng cho thực vật thân thảo. - Nhờ thoát hơi nước, khí khổng mở ra cho khí CO2 khuếch tán vào lá làm nguyên liệu cho quá trình quang hợp. - Thoát hơi nước giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng đảm bảo cho các quá trình sinh lí xảy ra bình thường. 0.75 điểm 0.75 điểm 0.5 điểm Câu 2 Giải thích vì sao các cây trên cạn không sống được trên đất ngập nặm ? 1 điểm + Dịch bào rễ cây trên cạn nhược trương hơn so với môi trường đất ngập mặn nên không thể hấp thụ được nước từ đất + Cân bằng nước trong cây bị phá vỡ và cây chết. 0.75 điểm 0.25 điểm Câu 3 Vì sao dưới bóng cây mát hơn mái che bằng vật liệu xây dựng ? 1 điểm Vật liệu xây dựng hấp thụ nhiệt làm nhiệt độ tăng cao. Lá cây thoát hơi nước làm hạ nhiệt độ môi trường xung quanh lá. 0.5 điểm 0.5 điểm Câu 4 Động lực nào giúp dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác 1 điểm Là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (rễ) Câu 5 Trình bày cơ chế hấp thụ ion khoáng ? 2 điểm - Hấp thụ chọn lọc bằng 2 cơ chế thụ động và chủ động. + Cơ chế thụ động: một số ion khoáng khuếch tán từ đất (nơi có nồng độ ion cao) vào tế bào lông hút (nơi có nồng độ ion đó thấp hơn). + Cơ chế chủ động: một số ion khoáng khuếch tán ngược chiều nồng độ (gradien nồng độ) xâm nhập vào rễ cây, cần năng lượng và chất mang 1 điểm 1 điểm Câu 6 Thế nào là cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học ? ý nghĩa quá trình này đối với dinh dưỡng nitơ ở thực vật ? 2 điểm - Khái niệm: là qúa trình liên kết N2 với H2 để hình thành NH3 do các vi sinh vật thực hiện - Ý nghĩa của quá trình này đối với dinh dưỡng nitơ của thực vật: + Biến nitơ phân tử có sẵn trong khí quyển nhưng thực vật không hấp thu được thành dạng nitơ khoáng NH3 cây sử dụng được + Đảm bảo nguồn cung nitơ bù đắp lượng nitơ mà cây trồng lấy đi hàng năm, đảm bảo sự phát triển bình thường của cây 1 điểm 0.75 điểm 0.25 điểm Câu 7 Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây không thể phát triển được bình thường ? 1 điểm Vì nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu Nên thiếu nitơ cây không hoàn thành được chu trình sống, cây không phát triển bình thường được 0.5 điểm 0.5 điểm ĐÁP ÁN THI GIỮA HỌC KÌ I ( Khối 11 ) Môn: Sinh học ĐỀ II Câu 1 Nêu đặc điểm hai con đường thoát hơi nước ? 2điểm - Thoát hơi nước qua khí khổng: vận tốc nhanh, được điều chỉnh - Thoát hơi nước qua cutin trên biểu bì lá: vận tốc chậm, không được điều chỉnh 1 điểm 1 điểm Câu 2 Cây trong vườn và cây trên đồi, cây nào có cường độ thoát hơi nước qua cutin nhiều hơn ? 1 điểm Cây trong vườn Vì cây trong vườn lớp cutin phát triển yếu do ánh sáng vườn yếu. Cây trên đồi cutin phát triển mạnh do ánh sáng mạnh 0.5 điểm 0.5 điểm Câu 3 Tác nhân chủ yếu của đóng mở khí khổng ? 1 điểm Là hàm lượng nước trong tế bào khí khổng Câu 4 Động lực giúp dòng nước và ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ lớn cao hàng chục mét ? 2 điểm - Động lực gồm : + Áp suất rễ (động lực đầu dưới) tạo ra sức đẩy nước từ dưới lên. + Lực hút do thoát hơi nước ở lá (động lực đầu trên). + Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với vách mạch gỗ tạo thành một dòng vận chuyển liên tục từ rễ lên lá. 0.75 điểm 0.75 điểm 0.5 điểm Câu 5 Hãy liên hệ thực tế, nêu bốn biện pháp giúp cho quá trình chuyển hóa các chất khoáng trong đất từ dạng không hòa tan thành dạng hòa tan dễ hấp thụ đối với cây ? 1 điểm Làm cỏ, sục bùn, cày phơi ải đất, bón vôi cho đất chua Câu 6 Nêu các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được ? 2 điểm Nitơ trong đất tồn tại ở 2 dạng: + Nitơ khoáng(NO3- và NH4+) - cây hấp thụ trực tiếp. + Nitơ hữu cơ (xác sinh vật) - cây không hấp thụ trực tiếp được, nhờ VSV đất khoáng hóa thành NO3- và NH4+. 1 điểm 1 điểm Câu 7 Điều kiện chủ yếu giúp vi khuẩn cố định nitơ? 1 điểm Vi khuẩn cố định nitơ phải có enzim độc nhất vô nhị là enzim nitrôgenaza 1 điểm

Đề Thi Học Kì I Môn Toán Lớp 6

Phòng giáo dục hoằng hoá đề kiểm tra chất lượng học kỳTrường THCS hoằng cát Năm học:2008 – 2009.Môn : Toán lớp 6(Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề) A- Đề bài :I-Trắc nghiệm khách quan (4 điểm )Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.Câu 1: Cho tập hợp ACách viết nào sau đây là đúng?A: A B : 3A C: A D: A Câu 2: Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 3?A : 32 B : 42 C : 52 D : 62Câu 3: Số nào sau đây là ước chung của 24 và 30 ?A : 8 B : 5 C : 4 D : 3Câu 4: Kết quả của phép tính : 55. 53 là :A : 515 B : 58 C : 2515 D : 108.Câu 5 : Số nào sau đây là số nguyên tố :A : 77 B : 57 C : 1 7 D : 9Câu 6 : Kết quả của phép tính 34 : 3 + 23 : 22 là:A : 2 B : 8 C : 11 D : 29Câu 7: Kết quả sắp xếp các số -2 ;-3 ; -101 ; -99 theo thứ tự tăng dần là :A : -2 ;-3 ;-99 ; -101. B : -101; -99 ; -2 ; -3C : -101 ; -99; -3 ; -2 D : -99 ;-101 ; -2 ; -3Câu 8: Kết quả của phép tính : (-13 ) + (-28 ) là :A : -41 B : -31 C : 41 D : -15Câu 9 : Kết quả của phép tính 5- (6-8 ) là:A : -9 B : -7 C : 7 D : 3Câu 10 : Cho m ; n ; p ; q là Các số nguyên .Thế thì m- (n-p +q ) bằng :A : m – n – p + q B : m -n + p – qC : m + n – p – q D : m – n – p – qCâu 11: Cho tập hợp A = Số phần tử của tập hợp A là :A : 3 B : 4 C: 5 D : 6Câu 12 : Cho x – (-9 ) = 7 . Số x bằng :A : -2 B : 2 C : -16 D : 16 Câu 13 : Cho điểm M nằm giữa điểm N và điểm P ( Hình 1) . Kết luận nào sau đây là đúng ?A : Tia MN trùng với tia MP B : Tia MP trùng với tia NP

C : Tia PM trùng với tia PN N M PD : Tia PN trùng với NP Hình 1Câu 14 : Trên tia Ox lấy các điểm M ; N ; P sao cho OM =1cm ; ON =3cm; OP =8cm.Kết luận nào sau đây không đúng?A : MN = 2cm O M N P xB : MP = 7cm Hình 2C : NP =5cm D : NP = 6cm

Câu 15 : Điền dấu “X” vào ô thích hợp .

a) Nếu A; B; C thẳng hàng thì AB + BC =AC

b) Nếu B là trung điểm của AC thì AB = BC

II- Tự luận : (6 điểm )Câu 16 : (1,5 điểm ). Tìm số tự nhiên x biết : (2x -8 ). 2 = 2Câu 17: ( 2 điểm ) . a) Tìm số đối của mỗi số nguyên sau :

Đề Khảo Sát Chất Lượng Giữa Học Kì I Môn Toán 6

Trường THCS Xuân Dương ĐỀ KSCL GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2014-2015 Môn: TOÁN HỌC- LỚP 6 Thời gian làm bài : 60 phút Bài 1: (2 điểm). a/ Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 17 theo hai cách. b/ Điền các ký hiệu thích hợp vào ô trống: 11 o A; {15; 16} o A; 19 o A Bài 2: (1 điểm). Tính nhanh: a/ 25.27.4 b/ 63 + 118 + 37 + 82 Bài 3: (2 điểm). Thực hiện các phép tính sau: a/ 4. 52 – 64: 23 b/ 24.[119 – ( 23 – 6)] Bài 4: (1.5 điểm). Tìm số tự nhiên x biết: a/ 2( x + 55) = 60 b/ 12x – 33 = 32015: 32014 Bài 5: (2 điểm): Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó a) Viết tên các tia gốc A, gốc B, gốc C b) Viết tên 2 tia đối nhau gốc B c) Viết tên các tia trùng nhau Bài 6 (1.5 điểm) Cho M = 2 + 22 + 23 + + 220 Chứng tỏ rằng M 5 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I MÔN TOÁN 6-Năm học 2014-2015 Câu Nội dung Biểu điểm 1 a/ A = {11; 12; 13; 14; 15; 16} A = {x N / 10 < x < 17} b/ 11.A; {15; 16} A; 19 A 0,5đ 0,5đ 1 đ 2 a/ 25.27.4. = (25.4).27 = 100.27 = 100.27 = 2700 b/ 63 + 118 + 37 + 82 = (63 + 37) + (118 + 82) = 100 + 200 = 300 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 3 a/ 4. 52 – 64: 23 = 4.25 – 64: 8 = 100 – 8 = 92 b/ 24.[119 – ( 23 – 6)] = 24.[119 – 17] = 24.102 = 2448 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 4 a/ 2(x + 25) = 60 x + 25 = 60: 2 x + 25 = 30 x = 30-25 x = 5 b/ 12x – 33 = 32015 : 32014 12x – 33 = 3 12x = 3 + 33 12x = 36 x = 36:12 = 3 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 5 a) Có 2 tia gốc A: AB và AC 2 tia gốc B: BA và BC 2 tia gốc C: CA và CB b) Hai tia đối nhau gốc B là: BA và BC c) Tia AB trùng với tia AC Tia CB trùng với tia CA 0.25 đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 6 M = 2 + 22 + 23 + + 220 = (2 + 22 + 23 + 24) + (25 + 26 + 27 + 28) + + (217 + 218 + 219 + 220) = 2.(1 + 2 + 22 + 23 ) + 25.(1 + 2 + 22 + 23) + +217.(1 + 2 + 22 +23) = 2. 15 + 25.15 + + 217.15 = 15. 2(1 + 24 + + 216) = 3 . 5 .2 .(1 + 24 + + 216) 5 0.5 đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ

Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 11 Năm Học 2022

Đề thi kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2019-2020 của trường THPT Kim Liên – Tp Hà Nội gồm 2 phần: Trắc nghiệm (5 điểm, thời gi…

Đề thi kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2019-2020 của trường THPT Kim Liên – Tp Hà Nội gồm 2 phần:

Trắc nghiệm (5 điểm, thời gian làm bài 45 phút): 25 câu trắc nghiệm Toán 11 HK1

Tự luận (5 điểm, thời gian làm bài 45 phút): 3 câu tự luận Toán 11 ở HK1.

Phần I. Trắc nghiệm – Đề thi HK1 Toán 11

– Trích 1 câu hỏi: Đội tuyển học sinh giỏi môn toán của trường THPT Kim Liên gồm có: 5 học sinh khối 10; 5 học sinh khối 11; 5 học sinh khối 12. Chọn ngẫu nhiên 10 học sinh từ đội tuyển đi tham dự kỳ thi AMC. Có bao nhiêucách chọn được học sinh của cả ba khối và có nhiều nhất hai học sinh khối 10?

– Trích 2 câu hỏi: Câu 17. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau. B. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau, không song song thì chéo nhau. C. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung. D. Hai đường thẳng phân biệt không chéo nhau thì hoặc cắt nhau hoặc song song.Câu 18. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? A. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua ba điểm phân biệt cho trước. B. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua hai đường thẳng cắt nhau cho trước. C. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng cho trước. D. Qua bốn điểm phân biệt bất kỳ có duy nhất một mặt phẳng.

– Trích 1 câu hỏi: Đề kiểm tra một tiết môn toán của lớp 12A có 25 câu trắc nghiệm, mỗi câu có bốn phương án trả lời trong đó chỉ có một phương án đúng. Một học sinh không học bài nên làm bằng cách chọn ngẫu nhiên mỗi câu một phương án. Tính xác suất để học sinh đó làm đúng đáp án 15 câu.

Phần II. Tự luận – Đề thi HK1 Toán 11

Đáp án phần trắc nghiệm đề HK1 Toán 11

Đáp án và thang điểm phần tự luận thi HK1 Toán 11

Bạn đọc có thể tải file PDF ở đây: Download

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đề Thi Giữa Học Kì I Môn: Sinh Học ( Khối 11 ) trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!