Đề Xuất 2/2023 # Đề Hóa Tuyển Sinh Quốc Học Huế 07 # Top 10 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 2/2023 # Đề Hóa Tuyển Sinh Quốc Học Huế 07 # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đề Hóa Tuyển Sinh Quốc Học Huế 07 mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN QUỐC HỌC THỪA THIÊN HUẾ MÔN: HOÁ HỌC – Năm học 2007-2008 Thời gian làm bài: 150 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1: (2 điểm) 1. Trong phòng thí nghiệm ta thường điều chế khí CO2 từ CaCO3 và dung dịch HCl (dùng bình kíp), do đó khí CO2 thu được còn bị lẫn một ít khí hidro clorua và hơi nước. Hãy trình bày phương pháp hoá học để thu được khí CO2 tinh khiết. Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra. 2. Bằng phương pháp nào có thể phân biệt được 3 chất bột : BaCO3, MgCO3, Na2CO3. Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra.Câu 2: (1,75 điểm) 1. Polime X chứa 38,4% cacbon; 56,8% clo và còn lại là hydro về khối lượng. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của X và gọi tên, cho biết trong thực tế X dùng để làm gì? 2. Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác. Hãy viết các phương trình phản ứng hoá học (ghi rõ điều kiện) để điều chế X nói trên.Câu 3: (2,5 điểm) 1. Hoà tan 7 gam một kim loại R trong 200 gam dung dịch HCl vừa đủ, thu được 206,75 gam dung dịch A. Xác định kim loại R. 2. Một hỗn hợp gồm 2 hydrocacbon mạch hở CxH2x và CyH2y . 9,1 gam X làm mất màu vừa hết 40 gam brom trong dung dịch. Xác định công thức phân tử của 2 hydrocacbon đó. Biết trong X thành phần thể tích của chất có phân tử khối nhỏ hơn nằm trong khoảng từ 65% đến 75%. Câu 4: (1,75 điểm) Hoà tan hết hỗn hợp X gồm oxit của một kim loại có hoá trị II và muối cacbonat của kim loại đó bằng H2SO4 loãng vừa đủ, sau phản ứng thu được sản phẩm gồm khí Y và dung dịch Z. Biết lượng khí Y bằng 44% lượng X. Đem cô cạn dung dịch Z thu được một lượng muối khan bằng 168% lượng X. Hỏi kim loại hoá trị II nói trên là kim loại gì? Tính thành phần phần trăm của mỗi chất trong hỗn hợp X.Câu 5: (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn một lượng hợp chất hữu cơ A cần 6,72 lít oxi (đktc). Cho toàn bộ sản phẩm tạo thành (chỉ gồm CO2, H2O) vào một lượng nước vôi trong, sau khi kết thúc phản ứng thu được 10 gam kết tủa và 200 ml dung dịch muối có nồng độ 0,5M; khối lượng dung dịch muối này nặng hơn khối lượng nước vôi đem dùng là 8,6 gam. Hãy xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết :40 < MA< 74.

Họ và tên thí sinh: ……………………………………………………. Số báo danh: ………………. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN QUỐC HỌC THỪA THIÊN HUẾ MÔN: HOÁ HỌC – Năm học 2007-2008

HƯỚNG DẪN CHẤM Thời gian làm bài: 150 phút

I. Hướng dẫn chung

* Đối với phương trình phản ứng hóa học nào mà cân bằng hệ số sai hoặc thiếu cân bằng (không ảnh hưởng đến giải toán) hoặc thiếu điều kiện thì trừ đi nữa số điểm giành cho nó. Trong một phương trình phản ứng hóa học, nếu có từ một công thức trở lên viết sai thì phương trình đó không được tính điểm. * Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm như hướng dẫn quy định (đối với từng phần). * Giải bài toán bằng các phương pháp khác nhau nhưng nếu tính đúng, lập luận chặt chẽ và dẫn đến kết quả đúng vẫn được tính theo biểu điểm. * Việc chi tiết hóa thang điểm (nếu có) so với thang điểm trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất thực hiện trong tổ chấm thi.

II. Đáp án và thang điểmCâu 1:(2 điểm) 1. 1 điểm 2. 1 điểm

1.

2.Ptpư: CaCO3(r) + 2HCl(dd) CaCl2(dd) + CO2(k) +

Tuyển Sinh Lớp 10 Chuyên Quốc Học Huế 2022

Tuyển sinh lớp 10 chuyên Quốc học Huế 2018-2019 theo căn cứ Công văn 536/SGD&ĐT-KHTC ngày 14/3/2018 về việc giao chỉ tiêu KHPT sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019 của Sở GD&ĐT; Công văn 634/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 21/3/2017 về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018 và các văn bản hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp các năm học 2016-2017 và 2015-2016 còn hiệu lực của Sở GD&ĐT. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Quốc Học năm học 2018-2019, thực hiện như năm học 2017-2018. Ngoài ra, Sở GD&ĐT hướng dẫn thêm một số vấn đề như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Quốc Học năm học 2018-2019 : 420.

Các môn Toán, Vật lý, Hóa học và Tiếng Anh mỗi môn từ 01 lớp đến 02 lớp; các môn Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Pháp, tiếng Nhật mỗi môn 01 lớp. Tổng cộng không quá 14 lớp.

2. Phương thức tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Quốc Học năm học 2018-2019:

Thi tuyển.

3. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Quốc Học năm học 2018-2019:

Học sinh trong tỉnh và ngoài tỉnh nếu hội đủ các điều kiện : Xếp loại hạnh kiểm và học lực cả năm học của tất cả các lớp cấp THCS từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên đều được đăng ký dự tuyển vào trường THPT chuyên Quốc Học.

4. Cách thức tổ chức tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Quốc Học năm học 2018-2019:

Thực hiện theo nội dung Công văn 634/SGD ĐT-KTKĐCL ngày 21/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Cách thức tính điểm, mức điểm và thang điểm sơ tuyển được quy định ở Phụ lục 2.

Sở GD&ĐT giao trường THPT chuyên Quốc Học thành lập Hội đồng sơ tuyển, Hội đồng sơ tuyển trường có nhiệm vụ tuyển chọn những học sinh đã qua sơ tuyển (vòng 1) đủ điều kiện tham gia thi tuyển vòng 2. Hội đồng sơ tuyển trường chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về tính chính xác, khách quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Hồ sơ dự tuyển, quy định về nhận hồ sơ dự tuyển lớp 10 THPT Chuyên Quốc Học năm học 2018-2019:

Thực hiện theo nội dung Công văn 634.

Lưu ý: Những học sinh có hồ sơ học THCS ở nước ngoài dự tuyển hoặc các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, tùy theo trường hợp cụ thể, Hội đồng tuyển sinh xem xét trình Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định.

6. Lịch làm việc trong thời gian tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Quốc Học năm học 2018-2019:

(Phụ lục 1)

Lưu ý: 08h00 ngày 25/5/2018 trường THPT chuyên Quốc học nộp đĩa CD chứa danh sách thí sinh về phòng Khảo thí-KĐCLGD Sở GD&ĐT. Trên nhãn dĩa CD có chữ ký xác nhận của Hiệu trưởng.

7. Công nhận trúng tuyển lớp 10 THPT Chuyên Quốc Học năm học 2018-2019:

Theo nội dung 634/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 21/3/2017 về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT.

Trường THPT chuyên Quốc học tổ chức tiếp nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển vào các ngày từ 15/6-20/6/2018. Sau khi nộp đủ hồ sơ nhập học, nếu nhà trường phát hiện có sai sót hoặc hồ sơ không hợp lệ thì thí sinh sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển.

8. Chỉ tiêu tuyển sinh thi lớp 10 chuyên Quốc học Huế 2018-2019

9. Đề thi tuyển sinh thi lớp 10 chuyên Quốc học Huế 2018-2019

+ Đề thi tuyển sinh chuyên văn chung Quốc học Huế 2018-2019 + Đề thi tuyển sinh chuyên Toán chung Quốc học Huế 2018-2019 + Đề thi tuyển sinh chuyên Tiếng anh chung Quốc học Huế 2018-2019 + Đề thi tuyển sinh chuyên Toán Quốc học Huế 2018-2019 + Đề thi tuyển sinh chuyên lý Quốc học Huế 2018-2019 + Đề thi tuyển sinh chuyên hóa Quốc học Huế 2018-2019 + Đề thi tuyển sinh chuyên ngữ văn Quốc học Huế 2018-2019

Vui lòng kích vào 1 trong 2 đường link sau để xem kết quả:

Phản hồi

Phản hồi

Chủ đề

Đề Án Tuyển Sinh Đại Học Hệ Chính Quy Năm 2022 Của Đại Học Huế

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 CỦA ĐẠI HỌC HUẾ

Các phương thức tuyển sinh được quy định cụ thể như sau:3.1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Thí sinh đoạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế, quốc gia phải có đề tài đoạt giải phù hợp với ngành đào tạo và do Hội đồng tuyển sinh xét duyệt.

– Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, có kết quả TN THPT đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu theo quy định và có môn đoạt giải trùng với môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển được ưu tiên xét tuyển vào ngành mà thí sinh đăng ký. – Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, có kết quả TN THPT đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu theo quy định, HĐTS Đại học Huế căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh để xem xét, quyết định cho vào học ngành mà thí sinh đăng ký. – Thí sinh đoạt huy chương vàng, bạc, đồng các giải quốc gia tổ chức một lần trong năm và thí sinh được Tổng cục TDTT có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, có thể hình cân đối, không bị dị hình, dị tật, nam cao 1,63m và nặng 45kg trở lên; nữ cao 1,53m và nặng 40kg trở lên, được ưu tiên xét tuyển vào ngành Giáo dục Thể chất của Khoa Giáo dục Thể chất;

– Điểm các môn/ bài thi trong tổ hợp môn xét tuyển được lấy từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. 3.3. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi TN THPT năm 2020

– Đối với các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên; các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, căn cứ vào kết quả của kỳ thi TN THPT năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các bài thi/môn thi văn hóa để xét tuyển. – Đối với các ngành khác, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Đại học Huế xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố trên trang thông tin điện tử của Đại học Huế trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.

3.4. Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi TN THPT hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi tuyển năng khiếu

Trường Đại học Sư phạm áp dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi TN THPT năm 2020 hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi tuyển năng khiếu cho các ngành Giáo dục Mầm non và ngành Sư phạm Âm nhạc.

Thí sinh bị điểm 0 (không) môn năng khiếu nếu bỏ thi ít nhất một trong hai nội dung trên.

Trường Đại học Khoa học áp dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi TN THPT năm 2020 hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi tuyển năng khiếu cho các ngành Kiến trúc và Quy hoạch vùng và đô thị .

Ngoài các môn thi văn hóa, thí sinh phải thi các môn năng khiếu (gồm các nội dung: Bật xa tại chỗ (hệ số 0.4); Chạy 100m (hệ số 0.6) ) do Đại học Huế tổ chức theo quy định để lấy kết quả xét tuyển hoặc sử dụng kết quả môn thi năng khiếu (với nội dung tương đương) do Hội đồng tuyển sinh các trường đại học công lập trên toàn quốc cấp để xét tuyển. Điểm môn thi năng khiếu hệ số 2.

– Điểm các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển được lấy kết quả từ Kỳ thi TN THPT năm 2020;

Trường Đại học Luật dành 10% chỉ tiêu ngành đểxét tuyển đối với những thí sinh đạt một trong các tiêu chí sau đây:

Trường Đại học Ngoại ngữ dành tối đa 20% chỉ tiêu ngành để xét tuyển dựa vào kết quả kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và điểm học bạ hoặc kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020:

– Đối với ngành Sư phạm Tiếng Anh và ngành Ngôn ngữ Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20/08/2020) đạt IELTS 6.0 trở lên hoặc TOEFL iBT 60 điểm trở lên.

– Đối với ngành Ngôn ngữ Nhật (trong tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Nhật): Có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20/08/2020) đạt N3 trở lên.

– Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (trong tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Trung Quốc): Có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20/08/2020) đạt HSK4 với điểm 270/300 điểm trở lên.

– Đối với các ngành còn lại trong tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20/08/2020) đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 46 điểm trở lên.

– Xét tuyển dựa vào kết quả kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và điểm điểm thi TN THPT năm 2020:

+ Đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, điều kiện xét tuyển là tổng điểm 02 môn (không phải là tiếng Anh) trong tổ hợp môn xét tuyển thỏa mãn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.

+ Đối với các ngành còn lại, điều kiện xét tuyển là tổng điểm 02 môn (không phải là tiếng Anh) trong tổ hợp môn xét tuyển thỏa mãn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do HĐTS Đại học Huế quy định.

– Xét tuyển dựa vào kết quả kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và điểm học bạ:

Trường Đại học Khoa học dành tối đa 30% chỉ tiêu ngành để xét tuyển đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các năm 2019, 2020 (môn đoạt giải phải thuộc tổ hợp môn xét tuyển).

Khoa Giáo dục Thể chất xét tuyển (không giới hạn chỉ tiêu ngành) đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT đoạt huy chương vàng, huy chương bạc, hoặc huy chương đồng các giải TDTT do cấp tỉnh trở lên tổ chức 1 lần trong năm (thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày dự thi hoặc xét tuyển vào khoa).

– Xét điểm IELTS, TOEFL iBT và SAT quốc tế kết hợp với kết quả học tập ở cấp THPT

– Học bổng khuyến khích dành cho sinh viên có điểm đầu vào cao ( áp dụng cho thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 để xét tuyển):

Thísinh được tuyển thẳng theo diện là thành viên chính thức đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi Olympic quốc tế; thành viên chính thức đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp; thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được nhận học bổng khuyến khích học tập là 20.000.000 đồng (năm học thứ nhất nhận 10.000.000 đồng, năm học thứ hai nhận 10.000.000 đồng).

Thísinh được tuyển thẳng theo diện là học sinh giỏi năm học lớp 12 các trường THPT chuyên được miễn học phí năm học thứ hai trong khóa học (tương đương 10.000.000 đồng).

– Học bổng dành cho sinh viên trúng tuyển vào học lớp đào tạo theo mô hình chất lượng cao Ngành Luật và Luật Kinh tế: Sau khi nhập học, Nhà trường tổ chức xét tuyển 10% sinh viên năm thứ nhất Ngành Luật và Luật Kinh tế đủ điều kiện Tiếng Anh để đào tạo theo mô hình chất lượng cao, trong đó có 20% tín chỉ dạy bằng Tiếng Anh do các giảng viên Việt Nam và nước ngoài giảng dạy; sinh viên được đi thực tế tại 01 trường Đại học ở nước ngoài từ 04 – 08 tuần; học phí theo mức đại trà.

– Trường hợp các thí sinh có số điểm ngang nhau thì xét học bổng căn cứ kết quả học tập năm lớp 12 của thí sinh;

– Thí sinh đạt nhiều mức xét nhận học bổng thì chỉ có thể nhận được mức học bổng cao nhất.

+ Mô hình 3+1: Sinh viên học 3 năm tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế và 1 năm tại Đại học Công nghệ Dublin – Ireland và được cấp 02 bằng cử nhân ngành Quản trị kinh doanh: 01 do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế cấp và 01 do Đại học Công nghệ Dublin – Ireland cấp (Bachelor Degree of Business);

+ Thủ khoa của ngành có điểm đầu vào từ 24.00 điểm trở lên ( không tính điểm ưu tiên, chưa nhân hệ số) đối với xét tuyển theo kết quả thi THPT, từ 26.00 điểm trở lên ( không tính điểm ưu tiên, chưa nhân hệ số) đối với xét tuyển theo học bạ THPT: được cấp học bổng trị giá 100% học phí theo ngành trúng tuyển cho học kỳ đầu tiên. Học bổng được chi trả vào đầu học kỳ 2, năm thứ nhất.

+ Sinh viên có điểm đầu vào từ 22.00 điểm trở lên ( không tính điểm ưu tiên, chưa nhân hệ số) đối với xét tuyển theo kết quả thi THPT, từ 24.00 điểm trở lên ( không tính điểm ưu tiên, chưa nhân hệ số) đối với xét tuyển theo học bạ THPT: được cấp học bổng trị giá 50% học phí theo ngành trúng tuyển cho học kỳ đầu tiên. Học bổng được chi trả được chi trả vào đầu học kỳ 2, năm thứ nhất.

+ Thủ khoa của ngành có điểm đầu vào từ 22.00 điểm trở lên ( không tính điểm ưu tiên, chưa nhân hệ số) đối với xét tuyển theo kết quả thi THPT, từ 24.00 điểm trở lên ( không tính điểm ưu tiên, chưa nhân hệ số) đối với xét tuyển theo học bạ THPT: được cấp học bổng trị giá 1.000.000 đồng.

Sinh viên được hưởng học bổng theo chương trình “Tôi muốn trở thành sinh viên HUIS” với giá trị các xuất học bổng và điều kiện như sau:

+ Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành những nhà ngoại giao làm việc cho Chính phủ, hoặc làm công tác quan hệ quốc tế trong các tập đoàn kinh tế, dịch vụ, văn hóa và du lịch, lữ hành quốc tế, khách sạn; nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề về quốc tế tại các trường đại học, các viện, các cơ quan ngoại giao ở trung ương và địa phương; nghiên cứu các vấn đề quốc tế và làm công tác đối ngoại tại các cơ quan an ninh, quốc phòng, truyền thông, ngoại vụ; làm việc trong các cơ quan đại diện của người Việt Nam và người nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ;… 6. DANH MỤC NGÀNH, CHỈ TIÊU NGÀNH

Trường Đại Học Y Dược Huế Tuyển Sinh 2022

Theo quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quyhiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế).

Phạm vi tuyển sinh: Trường Đại học Y Dược,Đại học Huế tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

Phương thức tuyển sinh:

Việc sử dụng kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển được thực hiện theo Quy chế hiện hành và Thông báo tuyển sinh đại họchệ chính quy năm 2018 của Đại học Huế.

Chỉ tiêu tuyển sinh (theo ngành/ nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh, trình độ đào tạo)

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Y Dược Huế năm 2019

Thông tin tuyển sinh Đại Học Y Dược Huế 2019

Đối tượng tuyển sinh: Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp Trung cấp, các thí sinh tốt nghiệp Trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Đồng thời Đáp ứng đủ yêu cầu về sức khỏe để học tập.

Phương thức tuyển sinh

Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Điểm tối thiểu để được đăng ký xét tuyển vào các ngành của Trường Đại học Y dược Huế sẽ được thông báo sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học.

– Đại học Y dược Huế xác định điểm trúng tuyển căn cứ theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, không phân biệt giữa các tổ hợp môn xét tuyển.

– Điểm trúng tuyển được lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

Chính sách ưu tiên

Nhà trường thực hiện chính sách ưu tiên đối với các đối tượng thuộc diện ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng và xét tuyển thẳng.

Học phí dự kiến Trường Đại học Y Dược Huế tuyển sinh 2018

Học phí dự kiến của Trường Đại học Y dược – Đại học Huế được chia theo các nhóm ngành:

– Điều dưỡng, xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh: 335.000đ/tín chỉ.

– Y đa khoa, Răng hàm mặt, Y học cổ truyền, Y tế công cộng: 355.000đ/tín chỉ.

– Y học dự phòng: 360.000đ/tín chỉ.

– Dược học: 365.000đ/tín chỉ.

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp Trung cấp, thí sinh tốt nghiệp Trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

– Đáp ứng đủ yêu cầu về sức khỏe để học tập.

Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD &ĐT

– Điểm tối thiểu để được đăng ký xét tuyển vào các ngành của Trường Đại học Y dược Huế sẽ được thông báo sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học.

– Đại học Y dược Huế xác định điểm trúng tuyển căn cứ theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, không phân biệt giữa các tổ hợp môn xét tuyển.

– Điểm trúng tuyển được lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

Nhà trường thực hiện chính sách ưu tiên đối với các đối tượng thuộc diện ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng và xét tuyển thẳng.

Học phí dự kiến của Trường Đại học Y dược Huế được chia theo các nhóm ngành:

– Điều dưỡng, xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh: 335.000đ/tín chỉ.

– Y đa khoa, Răng hàm mặt, Y học cổ truyền, Y tế công cộng: 355.000đ/tín chỉ.

– Y học dự phòng: 360.000đ/tín chỉ.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đề Hóa Tuyển Sinh Quốc Học Huế 07 trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!