Đề Xuất 3/2023 # Chuẩn Đầu Ra Tiếng Anh Đối Với Sinh Viên # Top 4 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 3/2023 # Chuẩn Đầu Ra Tiếng Anh Đối Với Sinh Viên # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Chuẩn Đầu Ra Tiếng Anh Đối Với Sinh Viên mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chuẩn đầu ra tiếng anh đối với sinh viên

QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 863/QĐ-ĐHĐL ngày 14  tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực

Điều 1: Căn cứ pháp lý

– Thông tư số: 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014, ban hành Khung ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Chỉ thị số 3575/CT-BGDĐT ngày 10/9/2014 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường triển khai nhiệm vụ dạy và học Tiếng Anh trong hệ thống giáo dục quốc dân;

– Qui định về miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia hiện hành;

Điều 2: Phạm vi và Đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định về học, tổ chức kiểm tra đánh giá, phân loại trình độ Tiếng Anh đầu vào của sinh viên; tổ chức các lớp học phần Tiếng Anh; điều kiện miễn thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh trước khi tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính qui đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Điện lực.

Điều 3: Những quy định chung

3.1. Chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên tuyển sinh từ năm 2017(từ D12) tương đương Bậc 3 trong Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo (phụ lục 1).

3.2. Sinh viên phải đạt các học phần Tiếng Anh trong chương trình đào tạo chuẩn mới được đăng ký dự thi kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh của Nhà trường.

3.3. Nội dung thi Chuẩn đầu ra của trường Đại học Điện lực phải tuân thủ các yêu cầu về trình độ theo qui định tại Thông tư số: 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014, ban hành Khung Tiếng Anh 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào

4.1. Nhà trường thành lập Hội đồng kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khoá mới.

4.2. Kết quả kiểm tra Tiếng Anh đầu vào được sử dụng làm căn cứ để nhà trường phân loại, sắp xếp các lớp học và chương trình học Tiếng Anh. Những sinh viên thuộc một trong các điều kiện sau đây không phải dự kiểm tra:

a. Sinh viên được miễn thi Tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia hoặc có các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương với điều kiện được miễn thi Tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia còn hiệu lực. (phụ lục 2)

b. Sinh viên đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh trong vòng 3 năm tính đến thời điểm nhập học.

c. Sinh viên có bằng cử nhân Tiếng Anh.

4.3. Căn cứ kết quả kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào, sinh viên được phân thành 3 nhóm như sau:

Nhóm 1: Sinh viên có kết quả kiểm tra trình độ tương đương Bậc 2 trong khung năng lực Tiếng Anh 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Nhóm 2: Sinh viên có kết quả kiểm tra trình độ tương đương Bậc 1 trong khung năng lực Tiếng Anh 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Nhóm 3: Sinh viên có kết quả kiểm tra trình độ dưới Bậc 1 trong khung năng lực Tiếng Anh 6 bậc dùng cho Việt Nam.

4.4. Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, lập danh sách sinh viên dự kiểm tra và phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào.

4.5. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào; chuyển kết quả thi về phòng Đào tạo để làm căn cứ tổ chức xếp lớp.

4.6. Bộ môn Tiếng Anh, khoa KHCB phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo bảo chất lượng xây dựng bộ đề thi kiểm tra trình độ đầu vào.

Điều 5. Tổ chức học Tiếng Anh chính khoá và ngoại khoá

5.1. Căn cứ kết quả kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào, sinh viên thuộc nhóm 1 sẽ được xếp vào lớp học phần Tiếng Anh cơ bản theo chương trình đào tạo chuẩn.

5.2. Sinh viên thuộc nhóm 2 phải đăng ký học phần bổ túc Tiếng Anh (5TC) trước khi được xếp vào lớp học phần Tiếng Anh cơ bản theo chương trình đào tạo chuẩn.

5.3. Sinh viên thuộc nhóm 3 phải đăng ký học phần bổ túc Tiếng Anh (10TC) trước khi được xếp vào lớp học phần Tiếng Anh cơ bản theo chương trình đào tạo chuẩn.

5.4. Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy các học phần bổ túc Tiếng Anh cho sinh viên thuộc nhóm 2 và nhóm 3. Phòng Đào tạo tổ chức đăng ký môn học theo qui định, tạo điều kiện để sinh viên vừa có thể theo học các lớp bổ túc Tiếng Anh vừa hoàn thành các học phần kiến thức trong chương trình đào tạo chuẩn. Bộ môn Tiếng Anh biên soạn đề cương chi tiết cho các học phần bổ túc, đề xuất nhân sự giảng dạy theo khối lượng được phân công.

5.5. Phòng Đào tạo lên kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt phương án tổ chức cho sinh viên ôn tập để dự thi Chuẩn đầu ra nếu sinh viên có nhu cầu học.

Điều 6. Thi và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh trước khi tốt nghiệp

6.1. Phòng Đào tạo là đầu mối thực hiện những nhiệm vụ chuẩn vị cho công tác thi và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh:

– Xây dựng kế hoạch thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh phù hợp với kế hoạch đào tạo của nhà trường;

– Lập danh sách sinh viên đăng ký thi và cấp chứng chỉ đầu ra Tiếng Anh;

– Tham mưu cho Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng thi; Hội đồng xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh.

6.2. Bộ môn Tiếng Anh tham mưu cho Hiệu trưởng về định dạng đề thi, cách đánh giá và kết quả công nhận đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh của trường Đại học Điện lực.

6.3. Sau khi có kết quả thi, phòng Đào tạo tổng hợp, lập danh sách sinh viên đủ điều kiện trình Hội đồng họp xét cấp chứng chỉ; tổ chức in và cấp chứng chỉ cho sinh viên.

6.4. Chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tiếng Anh có hiệu lực trong vòng 24 tháng.

6.5. Trước khi xét công nhận tốt nghiệp sinh viên có một trong các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực có thể làm đơn đề nghị nhà trường xem xét công nhận kết quả đạt Chuẩn đầu ra Tiếng Anh để làm căn cứ xét công nhận tốt nghiệp.

6.6. Các trưởng hợp khác trình Hiệu trưởng quyết định.

Điều 7. Lệ phí và học phí

7.1. Lệ phí: sinh viên tham dự kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào; dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh phải nộp lệ phí theo qui định của Nhà trường; Lệ phí kiểm tra Tiếng Anh đầu vào được thu cùng với kinh phí nhập học, lệ phí dự thi Chuẩn đầu ra thu sau khi sinh viên đăng ký thi thành công.

7.2. Học phí học các học phần bổ túc Tiếng Anh không nằm trong học phí trong chương trình đào tạo của khoá học. Chỉ áp dụng cho những sinh viên thuộc nhóm 2, nhóm 3 trong kỳ thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào. Học phần bổ túc Tiếng Anh không được áp dụng chế độ miễn giảm học phí. Sinh viên học các học phần Tiếng Anh trong chương trình đào tạo chuẩn sẽ được áp dụng miễn giảm học phí theo qui định hiện hành. Mức thu học phí áp dụng theo đơn giá môn Tiếng Anh tại qui đinh hiện hành của nhà trường.

Điều 8. Nguyên tắc và yêu cầu đối với việc tổ chức dạy Tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra cho sinh viên

8.1. Đáp ứng yêu cầu năng cao năng lực Tiếng Anh cho sinh viên, đưa tiêu chí đạt Chuẩn đầu ra vào điều kiện xét công nhận tốt nghiệp.

8.2 Phân loại sinh viên sau khi trúng tuyển một các khách quan, công bằng và chính xác, thông qua các đơn vị có chức năng đánh giá năng lực Tiếng Anh được các cấp có thẩm quyền cấp phép.

8.3. Có giáo viên đạt chuẩn để đáp ứng nhu cầu giảng dạy.

8.4. Có đủ phòng học để đáp ứng việc chia lớp dạy Tiếng Anh (không quá 40 sinh viên/01 lớp)

8.5. Thiết kế khối lượng học tập hợp lý để nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên; giảm mức học phí phải đóng góp cho việc học Tiếng Anh.

8.7. Điều chỉnh chương trình Tiếng Anh cơ bản đang bố trí ở học kỳ 1, kỳ 2 xuống kỳ 3, kỳ 4 để sinh viên chưa đạt chuẩn có thời gian bổ túc Tiếng Anh trước khi theo học chương trình đào tạo chuẩn.

Điều 9. Tổ chức thức hiện

9.2. Các khoa chuyên môn, các cố vấn học tập nắm vững và phổ biến rộng rãi các nội dung trong qui định này.

9.3. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh các đơn vị gửi văn bản cho phòng Đào tạo tập hợp, trình Hiệu trường xem xét và giải quyết./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Trương Huy Hoàng

Phụ lục 1 – Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực Tiếng Anh 6 bậc

Tiếng Anh

Khung năng lực Tiếng Anh VN

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

CEFR

 Cấp độ  3

4.5

450   ITP

133   CBT      45     iBT

450

     PET

Preliminary

40

B1

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

Phụ lục 2 – Bảng tham chiếu để xét miễn kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào

TT

Môn

Tiếng Anh

Chứng chỉ

đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

1

Tiếng Anh

– TOEFL ITP 450 điểm

– TOEFL iBT 45 điểm

Educational Testing Service (ETS)

IELTS 4.0 điểm

– British Council (BC)

– International Development Program (IDP)

Ghi chú: Đối với một số chứng chỉ quốc tế không thông dụng khác, đơn vị đào tạo cần gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về việc quy đổi tương đương.

Tầm Quan Trọng Của Tiếng Anh Đối Với Du Học Sinh Sinh Viên

Tầm quan trọng của tiếng anh đến gần hơn thêm kiến thức

Tầm quan trọng của tiếng anh ngôn ngữ chung của toàn cầu

Như bạn đã biết, Tiếng Anh là ngôn ngữ được dùng nhiều nhất trên thế giới. Cũng bởi lẽ đấy, rất nhiều tài liệu học tập hay của các tổ chức giáo dục, các trường đại học lớn đều được viết bằng Tiếng Anh. Quá nửa số lượng trang web trên mạng cũng đều được viết bằng Tiếng Anh, chẳng hạn như các trang báo, các công cụ, các dịch vụ toàn cầu trên internet. Tầm quan trọng của tiếng anh chỉ cần hiểu được ngôn ngữ này thôi là bạn đã có khả năng đến gần hơn với nguồn nội dung vô tận này rồi. Đây chính là một trong các ích lợi khổng lồ nhất cho chúng ta thấy việc học Tiếng Anh quan trọng ra sao.

Chiều lòng trực tiếp trong hoạt động

Trước sự hội nhập của thế giới cùng với việc xâm nhập vào thị trường nước ta của các công ty nước ngoài, tầm quan trọng của Tiếng Anh lại càng được biểu hiện. nếu biết Tiếng Anh, bạn sẽ cực kì dễ được sắp xếp để thực hiện công việc với các đối tác nước ngoài, các mảng về quốc tế và cực kì dễ thăng tiến trong sự nghiệp.

Tầm quan trọng của tiếng anh bên cạnh đó, với những bạn chưa đi làm, Tiếng Anh sẽ cho chúng ta thấy một phần cực kì lớn khả năng và trí tuệ của bạn, việc này sẽ giúp cho bạn dễ dàng có một công việc tốt với mức lương cao ngất ngưởng. Bạn sẽ có một lợi thế rất lớn khi đi phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh. Bởi để thành thục ngoại ngữ này bạn đã phải rất cố gắng và chăm chỉ. Nói nói chung là, Tiếng Anh không những là một năng lực ngoại ngữ mà bạn đang có, đây còn là một trong những thành tích đáng nể của bạn.

Tạo các mối quan hệ chất lượng

Tầm đặc biệt của Tiếng Anh còn được thể hiện ở trong các sự kết nối của bạn. Tầm quan trọng của tiếng anh tất nhiên rồi, biết Tiếng Anh có thể giúp bạn trò chuyện, kết bạn với bạn bè, đồng nghiệp, thầy, cô là người nước ngoài. Vì Tiếng Anh được dùng bởi hầu hết mọi đất nước trên thế giới, thế nên không chỉ là người Anh, Mỹ, bạn còn có thể kết bạn với người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Ngôn ngữ chung của nền công nghiệp marketing và thư giãn

Tầm quan trọng của tiếng anh nếu như những điều vừa rồi là không cần thiết đối với bạn và vẫn chưa cho bạn thấy tầm đặc biệt của Tiếng Anh, thì hãy coi thử lợi ích thứ 5 này. Có rất nhiều chương trình truyền hình hay và nổi tiếng trên toàn cầu, và phần lớn trong số chúng đều được làm bằng Tiếng Anh. Các ca khúc hay bằng Tiếng Anh cũng là một chọn lựa rất tốt dành cho bạn.

Những điều quan trọng của tiếng anh của du học sinh

Tiếng Anh mở ra nhiều cơ hội

Ngay tại một đất nước mà tiếng Anh không đơn giản là ngôn ngữ chủ đạo thức, tiếng Anh vẫn được xem là “lingua franca” – một thứ ngôn ngữ chung cho những người có xuất xứ khác nhau.

Tầm quan trọng của tiếng anh năng lực tiếng Anh hỗ trợ bạn ăn nói với không ít người đến từ nhiều vùng đất khác nhau và sẽ có lợi cho bạn vào một ngày nào đấy khi cần xin việc. Khi đi du lịch, bạn sẽ không cần lo lắng khi bị lạc đường ở một quốc gia xa lạ, tự tin khi gọi món ăn và có thể nói chuyện với người dân bản xứ về cuộc sống của họ.

Tiếng Anh giúp bạn hấp dẫn hơn trong mắt nhà phỏng vấn

Biết thêm một thứ ngoại ngữ là bằng chứng chứng minh sức mạnh trí tuệ của một ứng viên. Nó cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn đã đầu tư bao nhiêu thời gian, công sức vào việc làm chủ một thứ ngôn ngữ mới.

Nhờ tiếng Anh, bạn có khả năng đến gần hơn các trường học hàng đầu

Tiếng Anh được dùng rộng rãi ở cấp độ Đại Học. Từ Anh đến Mỹ, các trường học hàng đầu đều yêu cầu vốn tiếng Anh trôi chảy. Tầm quan trọng của tiếng anh vì thế, nếu như dự định của bạn là đi du học, tiếng Anh là thứ trước tiên cần tưởng tượng đến.

Lộc Đạt-tổng hợp

Tham khảo ( stepup, chúng tôi … )

Chuẩn Đầu Ra Ngành Kế Toán

Về chuyên môn:Đào tạo cử nhân Cao đẳng chuyên ngành Kế toán: Sinh viên được trang bị những kiến thức chuyên môn về Kế toán, am hiểu lý thuyết và thực hành. Có kiến thức căn bản về hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp, có kiến thức và lý luận cần thiết để hành nghề Kế toán trên cương vị kế toán viên trình độ Cao đẳng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Những nhiệm vụ chủ yếu tại nơi làm việc sau khi tốt nghiệp

– Thu thập thông tin về các hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh ở đơn vị vào chứng từ kế toán. Mỗi hoạt động đó sẽ được ghi lại trong các giấy tờ mà Kế toán gọi là chứng từ như phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hóa đơn bán hàng… Các chứng từ này sẽ được chuyển cho nhân viên kế toán xử lý. – Ghi sổ kế toán Trên cơ sở các chứng từ thu nhập được, nhân viên kế toán tiến hành phân loại, tổng hợp để ghi vào sổ kế toán một cách chính xác. – Tổng hợp làm báo cáo kế toán Hàng tháng, hàng quý, năm, nhân viên kế toán phải tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán đã ghi chép, lập thành các báo cáo gửi tới lãnh đạo đơn vị. Báo cáo của kế toán có nhiều loại khác nhau và được gọi chung là Báo cáo kế toán …

6.2 Yêu cầu về kỹ năng6.2.1 Kỹ năng nghề nghiệp– Biết tổ chức công tác Kế toán trong doanh nghiệp. – Có khả năng thu thập, xử lý, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị thành thạo và đúng chuẩn mực Kế toán. – Có khả năng tổng hợp số liệu để lập các báo cáo kế toán, báo cáo thuế chính xác, kịp thời. – Kỹ năng giám sát, phát hiện và ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế tài chính trong đơn vị. – Kỹ năng phân tích số liều kế toán, tài chính của Doanh nghiệp để tham mưu, đề xuất các giải pháp giúp lãnh đạo Doanh nghiệp ra quyết định quản lý chính xác. – Có khả năng lập các báo cáo tổng hợp về tài chính, khả năng huy động vốn, phân phối và sử dụng các nguồn vốn của Doanh nghiệp.

6.3 Về thái độ Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, trung thực, chính xác thận trọng, tác phong làm việc khoa học.

6.4 Về khả năng Tiếng Anh– Tiếng Anh tối thiểu trình độ B, có thể giao tiếp thông thường. – Đọc và hiểu các tài liệu, mẫu biểu kế toán bằng tiếng Anh.

6.5 Về khả năng sử dụng máy tính– Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng (Word, Excel). – Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ cho công việc như: Projecter Internet Explorer… – Sử dụng một số phần mềm Kế toán

Cam kết thực hiện7.1 Giảng viênGiảng viên tham gia giảng dạy phần lớn có trình độ Thạc sỹ, đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và có kinh nghiệm giảng dạy.

7.2 Cơ sở vật chất– Phòng học có đủ trang thiết bị máy chiếu, loa, míc… – Phòng máy tính tốc độ cao, nối mạng Internet bằng cáp quang…

7.3 Cam kết thực hiện Nhà trường cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung đã nêu trong chuẩn đầu ra và đảm bảo chất lượng đào tạo theo mục tiêu đã đề ra.

Xét Và Cấp Học Bổng Đối Với Sinh Viên Iuh

I, Học bổng khuyến khích học tập áp dụng cho tất cả các sinh viên học theo học chế tín chỉ (bao gồm CLC) tại trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh. * Tiêu chuẩn: Sinh viên đang trong thời gian học tập chính khóa của khóa học. Học kỳ xét cấp học bổng không phải là học kỳ cuối cùng của khóa học. Xếp loại đạo đức Khá trở lên. Không có môn bị điểm F trong học kỳ. Có tổng số tín chỉ đã học trong học kỳ nhiều hơn 14 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất và quốc phòng). Có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại Giỏi hoặc Xuất sắc (từ 3,20 trở lên, theo thang điểm 4). Fb/svIUH * Tiêu chí: Xét theo thứ hạng điểm trung bình chung của các môn đã học trong học kỳ (sau khi cộng điểm thưởng cho các thành tích đặc biệt) và tính tỉ lệ % số lượng sinh viên đang học theo khóa học, bậc học, loại hình đào tạo và theo đơn vị đào tạo (khoa, viện).

II, Học bổng dành cho sinh viên hệ Cao đẳng nghề chính quy: Điều kiện: Đang trong thời gian học tập chính khóa của khóa học. Học kỳ xét cấp học bổng không phải là học kỳ cuối cùng của khóa học. Xếp loại đạo đức (rèn luyện) Khá trở lên. Trong các môn học trong học kỳ, không môn nào có điểm tổng kết môn học dưới 5,0 ở lần thi đầu tiên. Tiêu chí: Xét theo xếp hạng học lực của sinh viên (sau khi cộng điểm thưởng cho các thành tích đặc biệt).

Bạn đang đọc nội dung bài viết Chuẩn Đầu Ra Tiếng Anh Đối Với Sinh Viên trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!