Đề Xuất 6/2023 # Bộ 20 Đề Thi Học Kỳ 1 (Toán 7) Các Quận Tp Hồ Chí Minh (Năm 2014 – 2022) # Top 7 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 6/2023 # Bộ 20 Đề Thi Học Kỳ 1 (Toán 7) Các Quận Tp Hồ Chí Minh (Năm 2014 – 2022) # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bộ 20 Đề Thi Học Kỳ 1 (Toán 7) Các Quận Tp Hồ Chí Minh (Năm 2014 – 2022) mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

BỘ 20 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 (TOÁN 7) CÁC QUẬN TPHCM (NĂM 2014 – 2015) ĐỀ SỐ 1: QUẬN 1, NĂM 2014 – 2015 Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính: . . . Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết: . . Bài 3: (1,25 điểm) Tính độ dài hai cạnh của một hình chữ nhật, biết tỉ số giữa các cạnh của nó bằng 0,6 và chu vi bằng 32cm. Bài 4: (1,0 điểm) Cho hàm số . Tìm x sao cho . Cho . Tìm số chữ số của a. Bài 5: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt cạnh BC tại D. Cho biết . Tính số đo góc ABD. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Chứng minh BAD = BED và DEBC. Gọi F là giao điểm của BA và ED. Chứng minh rằng: ABC = EBF. Vẽ CK vuông góc với BD tại K. Chứng minh rằng ba điểm K, F, C thẳng hàng. ĐỀ SỐ 2: QUẬN 3, NĂM 2014 – 2015 Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính: . . . Bài 2: (2,5 điểm) Tìm x, biết: . . . Bài 3: (2 điểm) Khối lớp 7 của một trường THCS trong quận có 336 học sinh. Sauk hi kiểm tra học kì 1, số học sinh xếp thành 3 loại giỏi, khá, trung bình. Biết số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 7. Tính số học sinh mỗi loại của khối 7. Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. a) Tính số đo của khi . b) Chứng minh: AMB = EMC và AB c) Từ C kẻ đường thẳng (d) song song với AE. Kẻ EK vuông góc đường thẳng (d) tại K. Chứng minh: . ĐỀ SỐ 3: QUẬN 5, NĂM 2014 – 2015 Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính sau: . . . Bài 2: (1,5 điểm) Tìm xQ biết: . . Bài 3: (1,5 điểm) Tìm x trong các tỉ lệ thức sau: . Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 4,2 thì y = 15. Hãy biểu diễn x theo y. Bài 4: (1 điểm) Cho đoạn thẳng AB = 15cm, M là điểm nằm giữa hai điểm A và B sao cho AM : 2 = MB : 3. Tính độ dài các đoạn thẳng AM và MB. Bài 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC có , trên cạnh CB lấy điểm D sao cho CD = CA. Tia phân giác của cắt AB tại E. Chứng minh ACE = DCE. So sánh các độ dài EA và ED. Chứng minh và tia phân giác của góc BED vuông góc với EC. ĐỀ SỐ 4: QUẬN 10, NĂM 2014 – 2015 Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính: . c) . . d) . Bài 2: (2,5 điểm) Tìm x, y, z biết: . . và . Bài 3: (0,5 điểm) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x. Bài 5: (3 điểm) Cho ABC là tam giác nhọn, có M là trung điểm của cạnh AC. Trên tia đối của tia MB lấy đoạn MD = MB. Chứng minh: ABM = CDM. Chứng minh: AB Gọi N là trung điểm của đoạn thẳng BC, đường thẳng MN cắt AD tại điểm E. Chứng minh E là trung điểm của đoạn thẳng AD. ĐỀ SỐ 5: QUẬN 6, NĂM 2014 – 2015 Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính sau: . c) . . d) . Bài 2: (2 điểm) Tìm x: . b) . Bài 3: (1 điểm) Tìm a, b, c biết và . Bài 4: (1 điểm) Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng 90m, tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng . Tính diện tích của miếng đất hình chữ nhật. Bài 5: (2 điểm) Vẽ góc xAy, trên tia Ax lấy điểm B, trên tia Ay lấy điểm C sao cho AB = AC, I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Chứng minh: AIB = AIC. Chứng minh: AIBC. Trên cạnh AB lấy điểm E, trên cạnh AC lấy điểm F sao cho AE = AF. Chứng minh: IE = IF. Bài 6: (1 điểm) Cho hình vẽ sau biết . Chứng minh: m Tính số đo . ĐỀ SỐ 6: HUYỆN BÌNH CHÁNH, NĂM 2014 – 2015 Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính: . . . Bài 2: (3 điểm) Tìm x biết: . . . Bài 3: (1 điểm) Tìm các số a, b, c biết: 2a = 5b = 3c, a + b – c = 44. Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC có . So sánh ba cạnh của tam giác. Vẽ tại H, so sánh HB và HA. Vẽ trung tuyến CM, trên tia đối của tia MC lấy điểm E sao cho MC = ME. Chứng minh: AC = BE. ĐỀ SỐ 7: QUẬN 11, NĂM HỌC 2014 – 2015 Bài 1: (3 điểm) Tính giá trị của các biểu thức sau: . b) . c) . d) . Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết: . b) . c) . Bài 3: (2 điểm) Tìm a, b biết: và . Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có . Vẽ AHBC tại H. Tính số đo . Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AH. Gọi I là trung điểm của cạnh HD. Chứng minh AHI = ADI. Tia AI cắt cạnh HC tại điểm K. Chứng minh AHK = ADK từ đó suy ra AB Trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE = AH. Chứng minh H là trung điểm của BK và ba điểm D, K, E thẳng hàng. ĐỀ SỐ 8: QUẬN 12, NĂM 2014 – 2015 Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính: . . . . Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết: . . . Bài 3: (1,5 điểm) Tính số đo mỗi góc của tam giác ABC, biết rằng số đo các góc A, B, C lần lượt tỉ lệ với 1; 3; 5. Bài 4: (0,5 điểm) Cho . Tính giá trị của mỗi tỉ số. Bài 5: (3 điểm) Cho ABC nhọn (AB < AC), M là trung điểm của BC. Trên tia AM lấy điểm D sao cho MD = MA. Chứng minh: AMB = DMC. Chứng minh: AB Trên AB lấy điểm E, trên CD lấy điểm F sao cho AE = DF. Chứng minh: E, M, F thẳng hàng. ĐỀ SỐ 9: QUẬN TÂN BÌNH, NĂM 2014 – 2015 Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính: . b) . c) . Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết: . b) . c) . Bài 3: (2,5 điểm) Tìm x, y biết: và . Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Vẽ lại bảng sau rồi điền các số thích hợp vào ô trống: X -9 -5 2 Y 10 -30 Một tam giác có chu vi là 60cm và ba cạnh của nó tỉ lệ với 3; 4; 5. Tính độ dài ba cạnh của tam giác đó. Bài 4: (1 điểm) Cho biết ABC = MNE, trong đó có BC = 10cm, . Tính độ dài cạnh NE và số đo góc M của MNE. Bài 5: (3,5 điểm) Cho góc nhọn xOy, trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng AB, từ A vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng OA, đường thẳng này cắt tia OH tại C. a) Chứng minh: OAH = OBH. b) Chứng minh: OHAB. c) Chứng minh: OAC = OBC. d) Gọi I là trung điểm đoạn thẳng OH, từ I vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh OH, đường thẳng này cắt tia OA tại M. Từ H vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh BC tại K. Chứng minh: ba điểm M, H, K thẳng hàng. ĐỀ SỐ 10: NGÔ TẤT TỐ, QUẬN PHÚ NHUẬN, NĂM 2014 – 2015 Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính: . . . Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết: . . Bài 3: (1,5 điểm) Cho hàm số . Tính . Vẽ đồ thị hàm số . Bài 4: (0,5 điểm) Cho hàm số . Biết và . Tìm các hệ số a, b. Bài 5: (3 điểm) Cho ABC (AB < AC), gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD. Chứng minh: ABM = DCM. Chứng minh: AC Trên nửa mặt phẳng bờ AD không chứa điểm B vẽ tia Ax ĐỀ SỐ 11: ĐỘC LẬP, QUẬN PHÚ NHUẬN, NĂM 2014 – 2015 Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính: . . . Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết: . . Bài 3: (1 điểm) Biểu diễn các điểm sau trên hệ trục tọa độ: Bài 4: (1,5 điểm) Ba đội máy cày có 18 máy (có cùng năng suất) làm việc trên 3 cánh đồng có cùng diện tích. Đội 1 làm xong trong 3 ngày, đội 2 trong 4 ngày và đội 3 trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy? Bài 5: (3,5 điểm) Cho ABC có AB = AC, M là trung điểm của BC. Chứng minh: ABM = ACM. Trên tia đối của MA lấy D sao cho MD = MA. Chứng minh: AC = BD. Chứng minh: AB Trên nửa mặt phẳng bờ là AC không chứa B, vẽ tia Ax ĐỀ SỐ 12: QUẬN TÂN PHÚ, NĂM 2014 – 2015 Bài 1: (1 điểm) Điền kí hiệu hoặc vào chỗ trống cho đúng: −2014 N; I; Q; Z R. Bài 2: (3,5 điểm) Tìm x, biết: . . . . Bài 3: (1,5 điểm) Trong một buổi làm từ thiện giúp người nghèo trong quận, học sinh khối 6 đã góp một số tiền nhiều hơn khối 9 là 500 000 đồng. Tính tổng số tiền đóng góp của trường học đó. Biết số tiền đóng góp của khối 6; 7; 8; 9 lần lượt tỉ lệ thuận với 8; 7; 9; 6. Bài 4: (1 điểm) Cho hình vẽ, biết Ax Bài 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của AB và N là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia NM, lấy điểm D sao cho NM = ND. Chứng minh: AMN = CDN, từ đó suy ra MB = CD. Chứng minh MN Chứng minh BD đi qua trung điểm của đoạn thẳng MC. ĐỀ SỐ 13: QUẬN GÒ VẤP, NĂM 2014 – 2015 Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính: . . Bài 2: (3 điểm) Tìm x, y, z biết: . . và . Bài 4: (3,5 điểm) Cho ABC có ba góc nhọn (AB < AC). Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại D. Lấy điểm E trên AC sao cho AE = AB. Chứng minh: ADB = ADE. Vẽ DHAB (H thuộc AB), DKAC (K thuộc AC). Chứng minh: BH = EK. Từ E vẽ đường thẳng song song với KD cắt BC tại M. Chứng minh: . Chứng minh: . ĐỀ SỐ 14: QUẬN BÌNH TÂN, NĂM 2014 – 2015 Bài 1: (2,5 điểm) Tính: . . . Bài 2: (2,5 điểm) Tìm x biết: . b) . c) . Bài 3: (1 điểm) Tìm a, b, c biết và . Bài 4: (1 điểm) Số bi của ba bạn Bình, Hưng, Hòa tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số bi của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 33 viên bi. Bài 5: (3 điểm) Cho ABC có AB = AC và M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE. Chứng minh: ABM = ACM. Từ đó suy ra AMBC. Chứng minh: ABD = ACE. Từ đó suy ra AM là tia phân giác của góc DAE. Kẻ BKAD (KAD). Trên tia đối của tia BK lấy điểm H sao cho BH = AE, trên tia đối của tia AM lấy điểm N sao cho AN = CE. Chứng minh: . Chứng minh: DNDH. ĐỀ SỐ 15: TRẦN ĐẠI NGHĨA, NĂM 2014 – 2015 Bài 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính: . . Bài 2: (2 điểm) Tìm xR biết: . . Bài 3: (2 điểm) Tìm 3 số a, b, c biết a, b, c tỉ lệ nghịch với 2; 3; 4 theo thứ tự và . Cho 3 số a, b, c có tổng khác 0 và thỏa mãn: . Tính giá trị của biểu thức: (giả thiết các tỉ số đều có nghĩa). Bài 4: (4 điểm) Cho ABC nhọn, vẽ đường thẳng xy qua A và song song với BC. Từ B vẽ BD vuông góc với AC ở D, BD cắt xy tại E. Trên tia BC lấy điểm F sao cho BF = AE. Chứng minh rằng: EF = AB và EF Từ F vẽ FK vuông góc với BE ở K. Chứng minh: FK = AD. Gọi I là trung điểm của KD. Chứng minh ba điểm A, I, F thẳng hàng. Gọi M là trung điểm của đoạn AB, MI cắt EF tại N. Chứng minh N là trung điểm của EF. ĐỀ SỐ 16: QUẬN 2, NĂM 2014 – 2015 Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính: . . . Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết: . (với ). Bài 3: (1,5 điểm) Tìm điện tích của một khu đất hình chữ nhật biết độ dài hai cạnh tỉ lệ với các số 1; 4 và chu vi khu đất là 50 mét. Bài 4: (1 điểm) Cho hàm số . Tìm x, sao cho: . Bài 5: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. Chứng minh ΔMAB = ΔMDC. Chứng minh rằng AB = CD và AB Chứng minh rằng . Trên các đoạn thẳng AB, CD lần lượt lấy các điểm E, F sao cho AE = DF. Chứng minh rằng E, M, F thẳng hàng. ĐỀ SỐ 17: QUẬN 7, NĂM 2014 – 2015 Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính: . . . Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết: . . Bài 3: (2 điểm) Ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp sách cũ được 80 quyển. Hỏi số sách quyên góp của mỗi lớp là bao nhiêu quyển? Biết rằng số sách lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 3; 4; 13. Bài 4: (3 điểm) Cho ΔABC có ba góc nhọn. Gọi M là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia MB, lấy điểm D sao cho MD = MB. Chứng minh: ΔMAB = ΔMCD. Gọi H là điểm nằm giữa B và C. Trên tia đối của tia MH lấy điểm K sao cho MK = MH. Chứng minh: KD Chứng minh: 3 điểm A, K, D thẳng hàng. ĐỀ SỐ 18: QUẬN 9, NĂM 2014 – 2015 Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính: . c) . . d) . Bài 2: (3 điểm) Tìm x biết: . . Tìm các số x, y, z biết: và . Bài 3: (1 điểm) Tìm số học sinh lớp 7A và 7B biết rằng lớp số học sinh 7A nhiều hơn lớp 7B là 7 học sinh và tỉ số học sinh của lớp 7A và 7B là 7 : 6. Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có góc . Tính số đo góc . Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC. Chứng minh: ΔABD = ΔABC. Vẽ tia Bx là tia phân giác của góc . Qua C vẽ đường thẳng vuông góc với AC, cắt tia Bx tại E. Chứng minh: . ĐỀ SỐ 19: QUẬN 8, NĂM 2014 – 2015 Bài 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính: . . Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x biết: . b) . c) . Bài 3: (2,5 điểm) Tìm a, b biết: và . Một tam giác có chu vi là 63 cm và ba cạnh của nó tỉ lệ với 5; 7; 9. Tính độ dài ba cạnh của tam giác đó. Bài 4: (1 điểm) Cho biết ΔABC = ΔDQK, trong đó có AC = 7cm, A = 750, góc C = 450. Tính độ dài cạnh DK và số đo góc Q của ΔDQK. Bài 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC có AB < AC. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AB. Gọi M là trung điểm của cạnh BD. Chứng minh: ΔABM = ΔADM. Chứng minh: . Tia AM cắt cạnh BC tại K. Chứng minh: ΔABK = ΔADK. Trên tia đối của tia BA lấy điểm F sao cho BF = BC. Chứng minh ba điểm F, K, D thẳng hàng. ĐỀ SỐ 20: QUẬN 4, NĂM 2014 – 2015 Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính: . . . . Bài 2: (3 điểm) Tìm x biết: . . . . Bài 3: (1 điểm) Tìm 3 số a, b, c tỉ lệ với 2, 3, 5 biết 2a + b – c = 40. Bài 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC có AB = AC. Tia phân giác của cắt BC tại D. Chứng minh ΔABD = ΔACD. Trên tia đối của tia AD lấy điểm E sao cho AE = AD và trên tia đối của tia AB lấy điểm F sao cho AF = AB. Chứng minh EF = BD. Gọi H là trung điểm FC. Chứng minh: AH là tia phân giác của CAF. Chứng minh: AH

Bộ Đề Tham Khảo Thi Học Kì 1 Toán 8 Các Trường Quận 3

Đằng

Bài 1: Thực hiện các phép tính:

(2×3 – 5×2 + 6x – 15) : (2x – 5)

(x + 5)2 + (x – 4)(x + 4) – 3x(x + 2)

Bài 2: Tìm x, biết: (3x – 5)2 – 4 = 0

Bài 3: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

x(y – 7) – 6(7 – y)16×2 – y2 – 8x – 2y

Bài 4: Cho a3 – 3ab2 = 5 và b3 – 3a2b = 10.Tính S = a2 + b2

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC) và D là trung điểm của BC. Từ D kẻ DE vuông góc với AB (E thuộc AB) và kẻ DF vuông góc với AC (F thuộc C)Chứng minh: Tứ giác AFDE là hình chữ nhật.Gọi G là điểm đối xứng của E qua D; H là điểm đối xứng của F qua D. Chứng minh tứ giác EFGH là hình thoi.Chứng minh: HG = BH cắt CG tại I. Chứng minh: Ba điểm A; D; I thẳng hàng

Chúc các em ôn tập tốt

Phan Sào Nam

Bài 1: Thực hiện phép tính:

(2x + 3)(4×2 – 6x + 9) – 2(4×3 – 1)

(x3 – x2 – 7x + 3) : (x2 + 2x -1)

Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

15x2y- 10xy2 x2 – y2 + 3x – 3yx2 – y2 + 2y – 1

Bài 3: Tìm x: 3x(2 – x) + 4(x – 2) = 0(x – 1)2 = 49

Bài 4: Cho vuông tại A. Vẽ I, K lần lượt là trung điểm của AB; BC. Gọi D là điểm đối xứng của A qua K.Chứng minh tứ giác ABDC là hình chữ nhật.Gọi E là điểm đối xứng của K qua I. Chứng minh tứ giác AKBE là hình thoi.Chứng minh tứ giác AEKC là hình bình hành.Tìm điều kiện của để hình thoi AKBE là hình vuông.

Thăng Long

Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

x4 – 8x

Bài 2: Tìm x: (x – 3)2 – x(x – 2) = 04×2 – 4x = x2 – 2x + 1

Bài 3: Thực hiện phép tính:

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH, trung tuyến AM . Gọi D là trung điểm AB, lấy điểm E đối xứng với M qua D.Chứng minh : M và E đối xứng với nhau qua AB.Chứng minh : AMBE là hình thoi.Kẻ HK vuông góc với AB tại K, HI vuông góc với AC tại I .Chứng minh IK vuông góc vớiAMGọi S là điểm đối xứng với điểm H qua K. Chứng minh E,S,B thẳng hàng.

Đoàn Thị Điểm

Bài 1: Phân tích các đa thức thành nhân tử :

x2 – 6x + 9 x3 + 5×2 – 4x – 20

Bài 1: Thực hiện phép tính:

(x – 7)(4x – 5) – (2x – 7)2(2×3 + 4×2 + 18) : (x2 – x + 3)

Bài 3: Tìm x

(x – 2)2 – (x – 5)(x + 3) = 3

Bài 4: Tính giá trị biểu thức A = a3 + b3 biết a + b = 3 và a.b = -10

Bài 5: Cho (ABC vuông tại A có M, N, P lần lượt là trung điểm AB, BC và AC. Lấy D là điểm đối xứng với C qua M.Chứng minh tứ giác ADBC là hình bình hành.Chứng minh tứ giác AMNP là hình chữ nhật.Gọi E là trung điểm AD. Chứng minh tứ giác AEBN là hình thoi.Đường thẳng qua C và vuông góc với BC cắt AB tại F. Chứng minh PE ( PF.Colette

Bài 1: Thực hiện

Đề Thi Học Kì 1 Toán 7 Phòng Gd&Amp;Đt Quận Đống Đa

Tham khảo một số đề thi học kì 1 Lớp 7 được xem nhiều:

Đáp án 5 bộ đề thi Tiếng Anh lớp 7 HK 1 2020

Bộ đề thi học kì 1 Toán 6, 7, 8, 9 THCS Marie Curie – Hà Nội 2020

Đề thi học kì 1 Toán 7 THCS Phan Chu Trinh – Hà Nội 2020

1. Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa – Hà Nội 2020-2021

Theo như đánh giá, chúng tôi nhận thấy Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa – Hà Nội 2020-2021 có câu trúc không có nhiều thay đổi, nội dung bám sát kiến thức trên lớp của các em học sinh. Tóm lại nhìn chung đề học kì 1 toán 7 Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa – Hà Nội 2020-2021 khá phù hợp với mặt bằng chung của các em. Tuy nhiên cũng không thể chủ quan trong quá trình ôn luyện, tuy đề tương đối phù hợp với năng lực chung nhưng các em thường dễ mắc lỗi không đáng có do không học kỹ càng, các em cần ôn luyện 1 cách tổng quá tránh mất điểm oan.

Trích dẫn đề thi:

………….

Câu 3: Tổng số học sinh tham gia vào câu lạc bộ “Tài năng trẻ” các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng anh khối 7 của một trường trung học cơ sở là 60 học sinh. Biết số học sinh tham gia câu lạc bộ Toán, Ngữ văn lần lượt tỉ lệ với 11; 10; 9. Hỏi mỗi môn có bao nhiêu học sinh tham gia?

Câu 4. Cho tam giác ABC nhọn (AB<AC). Gọi D là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia DA lấy E sao cho DA = DE. Kẻ BM vuông góc với AD tại M, CN vuông góc với DE tại N.

a) Chứng minh tam giác ABD = tam giác ECD. Suy ra AB//CE.

b) Chứng minh: BM song song với CN và BM = CN.

c) Kẻ AH vuông góc với BD tại H, EK vuông góc với DC tại K. Đoạn AH cắt BM tại O, đoạn EK cắt CN tại I. Chứng minh ba điểm O, D, I thẳng hàng.

………………..

2. Đáp án chính thức:

Đáp án chính thức được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi, Hướng dẫn giải được biên soạn chi tiết kèm phương pháp giải cụ thể, khoa học dễ dàng áp dụng với các dạng bài tập tương tự từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ôn luyện thi các cấp. Hỗ trợ các em hiểu sâu vấn đề để quá trình ôn tập diễn ra thuận lợi nhất.

Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo tham khảo và đối chiếu đáp án chính xác.

Lời Giải Đề Thi Môn Toán Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Trường Thpt Công Lập Ở Tp.hồ Chí Minh

Tại Tp.Hồ Chí Minh, môn Toán thi tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT công lập được tổ chức vào sáng ngày 3 tháng 6, đề gồm 8 bài và các sĩ tử sẽ có 120 phút để làm bài.

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục toạ độ

b) Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

a) Cách bạn tự vẽ, đồ thị có dạng:

– Với x=2 thì y=2, ta có toạ độ giao điểm thứ nhất là A(2;-2).

– Với x=-4 thì y=-8, ta có toạ độ giao điểm thứ nhất là B(-4;-8).

* Lưu ý: Thực tế nhìn đồ thị hàm số (P) và (d) ta cũng có thể thấy toạ độ giao điểm của (P) và (d).

* Lời giải gợi ý:

– Do đó, ta có:

Bài 3 (0,75 điểm): Đề thi tuyển sinh lớp 10 vào trường công lập tại TP.Hồ Chí Minh

Quy tắc sau đây cho ta biết được ngày n, tháng t, năm 2019 là ngày thứ mấy trong tuần. Đầu tiên, ta tính giá trị của biểu thức T = n + H, ở đây H được xác định bởi bảng sau:

Sau đó, lấy T chia cho 7 ta được số dư r (0≤r≤6).

Nếu r=0 thì ngày đó là ngày thứ Bảy.

Nếu r=1 thì ngày đó là ngày Chủ Nhật.

Nếu r=2 thì ngày đó là ngày thứ Hai.

Nếu r=3 thì ngày đó là ngày thứ Ba.

Nếu r=6 thì ngày đó là ngày thứ Sáu.

Ví dụ: Ngày 31/12/2019 có n=31, t=12; H=0⇒T=31+0=31; số 31 chia cho 7 có số dư là 3, nên ngày đó là thứ Ba.

a) Em hãy sử dụng quy tắc trên để xác định các ngày 02/09/2019 và 20/11/2019 là thứ mấy?

b) Bạn Hằng tổ chức sinh nhật cảu mình trong tháng 10/2019. Hỏi sinh nhật của bạn Hằng là ngày mấy? Biết rằng ngày sinh nhật của Hằng là một bội số của 3 và là thứ Hai.

a) Ngày 02/9/2019 thì n=2, H=0, T=2 ⇒ r=2 nên ngày đó là thứ Hai.

Ngày 20/11/2019 thì n=20, H=-2l T=18 ⇒ r=4 nên ngày đó là thứ Tư.

b) Vì Hằng sinh vào ngày thứ Hai nền r=2 nên T chia 7 dư 2. Vì đây là tháng 10 nên H=2. Vậy n phải chia hết cho 7. Theo bài ra thì n là bội của 3, vậy n phải chia hết cho 21 ⇒ n=21 ⇒ Vậy Hằng sinh ngày 21/10.

Bài 4 (0,75 điểm): Đề thi tuyển sinh lớp 10 vào trường công lập tại TP.Hồ Chí Minh

Tại bề mặt đại dương, áp suất nước bằng áp suất khí quyển và là 1 atm (atmosphere). Bên dưới mặt nước, áp suất nước tăng thêm 1 atm cho mỗi 10 mét sâu xuống. Biết rằng mối liên hẹ giữa áp suất y (atm) và độ sâu x (m) dưới mặt nước là một hàm số bậc nhất có dạng y = ax + b.

a) Xác định các hệ số a và b.

b) Một người thợ lặn đang ở độ sâu bao nhiêu nếu người ấy chịu một áp suất là 2,85 atm?

– Vậy người thợ lặn đang ở độ sâu 18,5 mét.

Bài 5 (1,0 điểm): Đề thi tuyển sinh lớp 10 vào trường công lập tại TP.Hồ Chí Minh

Một nhóm gồm 31 bạn học sinh tổ chức 1 chuyến đi du lịch (chi phí chuyến đi được chia đều cho mỗi bạn tham gia). Sau khi đã hợp đồng xong, vào giờ chót có 3 bạn bận việc đột xuất không đi được nên họ không đóng tiền. Cả nhóm thống nhất mỗi bạn sẽ đóng thêm 18 000 đồng so với dự kiến ban đầu để bù lại cho 3 bạn không tham gia. Hỏi tổng chi phí chuyến đi là bao nhiêu?

– Kết luận: Tổng chi phí chuyến đi là 5208000 (đồng).

Bài 6 (1,0 điểm): Đề thi tuyển sinh lớp 10 vào trường công lập tại TP.Hồ Chí Minh

Cuối năm học, các bạn lớp 9A chia làm hai nhóm, mỗi nhóm chọn một khu vườn sinh thái ở Bắc bán cầu để tham quan. Khi mở hệ thống định vị GPS, họ phát hiện một sự trùng hợp khá thú vị là hai vị trí mà hai nhóm chọn đều năm trên cùng một kinh tuyến và lần lượt ở các vĩ tuyến 47 o và 72 o.

– Kinh tuyến nối 2 cực của trái đất nên là một cung có độ lớn 180 o. Cung AB giữa hai vị trí có độ lớn 72 o – 47 o = 25 o.

b) Độ dài kinh tuyến bằng độ dài nửa đường tròn bán kính R nên ta có: π.R = 20000.

– Độ dài đường xích đạo là: 2.π.R = 2.20000 = 40000(km).

– Vậy thể tích của trái đất là:

Bài 7 (1,0 điểm): Đề thi tuyển sinh lớp 10 vào trường công lập tại TP.Hồ Chí Minh

Bạn Dũng trung bình tiêu thụ 15 ca-lo cho mỗi phút bơi và 10 ca-lo cho mỗi phút chạy bộ. Hôm nay, Dũng mất 1,5 giờ cho cả hai hoạt động trên và tiêu thụ hết 1200 ca-lo. Hỏi hôm nay, bạn Dũng mất bao nhiêu thời gian cho mỗi hoạt động?

– Gọi x là số phút bơi và y là số phút chạy bộ của Dũng.

– Kết luận: bạn Dũng đã bơi 60 phút và chạy bộ 30 phút.

Bài 8 (3,0 điểm): Đề thi tuyển sinh lớp 10 vào trường công lập tại TP.Hồ Chí Minh

Cho tam giác nhọn ABC (AB

a) Chứng minh rằng tứ giác BEDC nội tiếp và BD 2 = BL.BA.

c) Gọi I là giao điểm của BJ và ED. Chứng minh tứ giác ALIJ nội tiếp và I là trung điểm của ED.

* Lời giải gợi ý:

– Xét ΔABD vuông tại D, có DL là đường cao nên theo hệ thức lượng trong tam giác vuông, ta có: BD 2 = BL.BA

b) Vì ∠HDA = ∠HEA = 90 0 nên tứ giác ADHE nội tiếp.

– Ta có: ∠BJK = ∠BAK (cùng chắn cung BK đường tròn (O))

∠BJK = ∠EAH = ∠EDH (vì tứ giác AEDH nội tiếp)

∠BJK = ∠BDE.

c) Theo câu b) ta có: ∠BDI = ∠BDE = ∠BJK = ∠BJD

⇒ ΔBDI đồng dạng ΔBJD (góc-góc), do đó:

– Vì vậy. chúng tôi = BD 2 = BL.BA

– Do đó: ∠BLI = ∠BJA = ∠IJA ⇒ tứ giác ALIJ nội tiếp.

⇒ ∠ILE = ∠IJA = ∠BJA = ∠BCA = ∠BCD = ∠AED (vì tứ giác BEDC nội tiếp theo câu a)

⇒ ∠ILE = ∠IEL ⇒ ΔILE cân tại I nên IE = IL.

– Lại có: ∠ILD = 90 0 – ∠ILE = 90 0 – ∠IEL = ∠IDL

⇒ ΔIDL cũng cân tại I nên ID = IL.

– Vậy ID = IL = IE nên I là trung điểm của DE (đpcm).

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bộ 20 Đề Thi Học Kỳ 1 (Toán 7) Các Quận Tp Hồ Chí Minh (Năm 2014 – 2022) trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!