Đề Xuất 3/2023 # Beating: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples # Top 10 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 3/2023 # Beating: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Beating: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Lungs breathing, hearts beating arms flailing and hands gripping.

Phổi thở, tim đập cánh tay phập phồng và bàn tay nắm chặt.

Copy Report an error

Soon all available men and women at Vivian Park were dashing back and forth with wet burlap bags, beating at the flames in an attempt to extinguish them.

Ngay sau đó, tất cả đàn ông và phụ nữ có mặt tại Công viên Vivian đều lao tới chạy lui với những chiếc túi vải bố ướt, đập vào ngọn lửa trong nỗ lực dập tắt chúng.

Copy Report an error

One day the stepmother had given the girl a frightful beating, and then threatened to kill her outright.

Một ngày nọ, người mẹ kế đã đánh con gái một cách đáng sợ, và sau đó đe dọa sẽ giết chết cô bé ngay lập tức.

Copy Report an error

Why are you beating me like ringing bells in a school every hour?

Tại sao bạn lại đánh tôi như rung chuông trong trường học mỗi giờ?

Copy Report an error

Only the timely intervention of the police saved us from a severe beating.

Chỉ có sự can thiệp kịp thời của cảnh sát mới cứu chúng tôi khỏi một trận đòn nặng.

Copy Report an error

Told him about beating the Socs.

Nói với anh ta về việc đánh bại Socs.

Copy Report an error

Besides beating off and playing Xbox, what do they do?

Ngoài việc đánh bại và chơi Xbox, họ còn làm gì?

Copy Report an error

Workers are taking a financial beating in the employment crisis.

Người lao động đang chịu một cú đánh tài chính trong cuộc khủng hoảng việc làm.

Copy Report an error

A boy was beating the drum.

Một cậu bé đang đánh trống.

Copy Report an error

I felt my heart beating rapidly.

Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh.

Copy Report an error

My heart is beating fast.

Trái tim tôi đập nhanh.

Copy Report an error

Beating the other team was no sweat at all.

Đánh bại đội khác không hề đổ mồ hôi.

Copy Report an error

In the evening I put on my waterproof and I walked far upon the sodden moor, full of dark imaginings, the rain beating upon my face and the wind whistling about my ears.

Vào buổi tối, tôi mặc đồ không thấm nước và tôi đi bộ xa trên bãi cỏ khô, đầy những tưởng tượng đen tối, mưa đập vào mặt tôi và gió thổi vào tai tôi.

Copy Report an error

They will get the worst beating of their lives.

Họ sẽ bị đánh đập tồi tệ nhất trong cuộc sống của họ.

Copy Report an error

Layla grabbed Salima by the hair and started beating her ass.

Layla nắm tóc Salima và bắt đầu đánh đập cô ấy.

Copy Report an error

The silence was so pressing that Tom could hear the beating of his heart and the thudding of blood in his temples.

Sự im lặng quá bức xúc đến nỗi Tom có ​​thể nghe thấy tiếng tim đập và tiếng máu chảy trong thái dương.

Copy Report an error

Lightning struck nearby without warning! I thought my heart was going to stop beating.

Sét đánh gần đó mà không báo trước! Tôi nghĩ tim mình sẽ ngừng đập.

Copy Report an error

We’d probably be best off beating them to the punch before they notice that fact.

Có lẽ chúng ta nên đánh bại họ trước khi họ nhận ra điều đó.

Copy Report an error

The wind was howling outside, and the rain was beating and splashing against the windows.

Gió đang hú bên ngoài, và mưa đang đập và đập vào cửa sổ.

Copy Report an error

Stop beating around the bush and tell me plainly what you want from me.

Đừng đánh đập xung quanh bụi rậm và nói rõ ràng cho tôi biết bạn muốn gì ở tôi.

Copy Report an error

There was nothing they could really do to prevent Fadil from beating Layla.

Họ thực sự không thể làm gì để ngăn Fadil đánh Layla.

Copy Report an error

Sami just kept beating Layla with a baseball bat.

Sami tiếp tục đánh Layla bằng gậy bóng chày.

Copy Report an error

I felt like evil came over me and I couldn’t stop until I was done beating Layla to death.

Tôi cảm thấy như cái ác đã đến với tôi và tôi không thể dừng lại cho đến khi tôi hoàn thành việc đánh Layla đến chết.

Copy Report an error

The pier took a real beating from the hurricane.

Cầu tàu đã phải hứng chịu một trận cuồng phong.

Copy Report an error

His heart stopped beating and he died immediately.

Tim anh ấy ngừng đập và anh ấy chết ngay lập tức.

Copy Report an error

If you want to bring people over to your side, beating them up is not a good way to go about it.

Nếu bạn muốn lôi kéo mọi người về phe mình, đánh họ không phải là một cách hay.

Copy Report an error

Stop beating around the bush and get right to the point.

Dừng đánh vòng quanh bụi rậm và đi thẳng vào vấn đề.

Copy Report an error

Did you or did you not stop beating your wife? Answer “yes” or “no”.

Anh có hay không đánh vợ? Trả lời có hoặc không”.

Copy Report an error

Each time, when she had let a suitor out of the door, she would soothe her anger and hatred by beating her stepdaughter.

Mỗi lần, khi để một người cầu hôn ra khỏi cửa, bà lại xoa dịu sự tức giận và thù hận của mình bằng cách đánh con gái riêng của mình.

Copy Report an error

By beating Layla savagely, Sami wanted to send a message to his other sisters: disobey me, and this is what will happen to you.

Bằng cách đánh đập Layla một cách dã man, Sami muốn gửi một thông điệp đến những người chị em khác của mình: hãy vâng lời tôi, và đây là điều sẽ xảy ra với bạn.

Copy Report an error

The beating is a jerk that someone undergoes and will never forget.

Đánh đập là một cú giật mà ai đó phải trải qua và sẽ không bao giờ quên.

Copy Report an error

I got a beating so hard that I thought I wouldn’t even live.

Tôi đã bị đánh đập mạnh đến nỗi tôi nghĩ rằng tôi thậm chí không thể sống.

Copy Report an error

Let’s stop beating around the bush and cut to the chase.

Hãy ngừng đập xung quanh bụi rậm và đuổi theo.

Copy Report an error

Beating up people for disagreeing with you will, if anything, make them less likely to come to your side.

Đánh đập những người không đồng ý với bạn, nếu có, sẽ khiến họ ít có khả năng đến bên bạn hơn.

Copy Report an error

Tom and Mary felt their hearts beating faster.

Tom và Mary cảm thấy tim họ đập nhanh hơn.

Copy Report an error

Sami’s heart was beating so fast that he thought he ws going to have a heart attack.

Tim của Sami đập nhanh đến mức anh ấy nghĩ rằng mình sắp bị đau tim.

Copy Report an error

Stop beating around the bush and answer my question!

Đừng đánh vòng quanh bụi rậm và trả lời câu hỏi của tôi!

Copy Report an error

Beating the game without continuing unlocks the secret character.

Đánh bại trò chơi mà không tiếp tục mở khóa nhân vật bí mật.

Copy Report an error

That must be your excuse for beating her.

Đó hẳn là lý do để bạn đánh cô ấy.

Copy Report an error

But everyone I know is either shouting or dancing around like wild or beating up one another.

Nhưng tất cả mọi người tôi biết là một trong hai la hét hay nhảy múa xung quanh như hoang dã hoặc đập lên nhau.

Copy Report an error

Anselmo and Fernando were still shaking the snow from their jackets, beating their trousers and rapping their feet against the wall by the entrance.

Anselmo và Fernando vẫn đang giũ tuyết khỏi áo khoác, đập quần và đập chân vào tường cạnh lối vào.

Copy Report an error

On the other side of the intersection, a man was beating a dog with a stick like the man who was beating the horse with a whip in Raskolnikov’s dream.

Ở phía bên kia ngã tư, một người đàn ông đang dùng roi đánh con chó giống như người đàn ông đang đánh con ngựa bằng roi trong giấc mơ của Raskolnikov.

Copy Report an error

Marty rathbun suddenly went and leapt on top of Mike rinder and fought him to the ground and started choking him and beating him.

Marty Rathbun đột nhiên đi và nhảy trên đầu trang của Mike rinder và chiến đấu anh ngã xuống đất và bắt đầu nghẹt thở anh và đánh bại anh ta.

Copy Report an error

Blood alcohol came in at 0.14, and, clearly, he took a beating.

Nồng độ cồn trong máu là 0,14, và rõ ràng là anh ta đã bị đánh bại.

Copy Report an error

Do you have any idea… who’s beating you out there?

Bạn có biết … ai đang đánh bạn ngoài kia không?

Copy Report an error

No point in beating his brains out in this lousy town.

Không có điểm trong việc đánh bại bộ não của mình trong thị trấn tệ hại này.

Copy Report an error

He heard the beating of his arteries as one hears the ticking of a watch in the dark.

Anh nghe thấy tiếng đập của động mạch khi nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trong bóng tối.

Copy Report an error

Somebody’s beating the hell out of her.

Ai đó đang đánh đập cô ấy.

Copy Report an error

Your heart’s beating like crazy.

Tim bạn đập như điên.

Copy Report an error

But in a trash basket on a corner a crumpled sheet of newspaper was rustling, beating convulsively against the wire mesh.

Nhưng trong một thùng rác ở một góc, một tờ báo nhàu nát đang xào xạc, đập mạnh vào lưới thép.

Copy Report an error

Anyways, we kept beating the bushes, kept coming up dry until three months ago.

Dù sao, chúng tôi tiếp tục đập những bụi cây, tiếp tục khô ráo cho đến ba tháng trước.

Copy Report an error

A horrible sense of sickness came over him. He felt as if his heart was beating itself to death in some empty hollow.

Một cảm giác kinh khủng của bệnh tật đã đến trên anh ta. Anh cảm thấy như trái tim mình đang đập đến chết trong một khoảng trống rỗng.

Copy Report an error

We give him his fill of rice and a free bottle of sake, and he thanks us with a beating.

Chúng tôi cho anh ta cơm và một chai rượu sake miễn phí, và anh ta cảm ơn chúng tôi bằng một cú đập.

Copy Report an error

I have chosen Miley Cyrus’ “The Climb,” because it’s about overcoming obstacles and beating the odds.

Tôi đã chọn “The Climb” của Miley Cyrus, vì nó nói về việc vượt qua các chướng ngại vật và đánh bại các tỷ lệ cược.

Copy Report an error

And is your heart beating strangely?

Và tim bạn có đập một cách kỳ lạ?

Copy Report an error

If he is telling the truth, then we’ve blown the best chance we’ve ever had of beating the bad guys.

Nếu anh ấy nói sự thật, thì chúng tôi đã thổi bay cơ hội tốt nhất mà chúng tôi từng có để đánh bại những kẻ xấu.

Copy Report an error

And her heart is still beating.

Và trái tim cô ấy vẫn đập.

Copy Report an error

The rain was beating on the paper.

Mưa đang đập trên mặt giấy.

Copy Report an error

I know of experience that they were terrible fighters, most difficult to convince of a beating.

Tôi biết kinh nghiệm rằng chúng là những chiến binh khủng khiếp, khó thuyết phục nhất khi bị đánh.

Copy Report an error

On their arrival, they were deafened by the clang of fifty blacksmiths’ hammers beating upon twenty-five anvils sunk in the earth.

Khi đến nơi, họ bị điếc bởi tiếng leng keng của năm mươi chiếc búa của thợ rèn đập vào hai mươi lăm chiếc đe bị chìm trong lòng đất.

Copy Report an error

Some measures were taken against prison guards suspected of beating detainees.

Một số biện pháp đã được thực hiện đối với các cai ngục bị nghi ngờ đánh đập những người bị giam giữ.

Copy Report an error

They spent the morning beating all the woods east of St. Boniface and had no success.

Họ đã dành cả buổi sáng để đánh bại tất cả các khu rừng ở phía đông St. Boniface và không có thành công.

Copy Report an error

“here’s my lunch money, so could you stop beating me up, please.”

“Đây là tiền ăn trưa của tôi, vì vậy bạn có thể ngừng đánh đập tôi, làm ơn.”

Copy Report an error

No, this is me beating you after you burned me.

Không, đây là tôi đánh bạn sau khi bạn đốt cháy tôi.

Copy Report an error

“A cool breeze and gentle rain do little to silence Robert’s beating heart.”

“Một cơn gió mát và cơn mưa nhẹ làm ít làm im lặng trái tim đang đập của Robert.”

Copy Report an error

Now why don’t you stop beating around the bush and tell me what’s going on.

Bây giờ tại sao bạn không ngừng đập xung quanh bụi rậm và cho tôi biết những gì đang xảy ra.

Copy Report an error

She could not understand why David had even asked the question. The name of the game was to win, and you won by beating everyone else.

Cô không thể hiểu tại sao David thậm chí đã hỏi câu hỏi. Tên của trò chơi là để giành chiến thắng, và bạn đã thắng bằng cách đánh bại mọi người khác.

Copy Report an error

So much for beating around the bush, huh?

Nhiều như vậy để đánh xung quanh bụi cây, hả?

Copy Report an error

Severe beating, strangulation… plus three stab wounds.

Bị đánh đập, bóp cổ … cộng với ba vết đâm.

Copy Report an error

Power, my dear lovers of Liberty, is the beating heart of our nation’s bosom.

Quyền lực, những người yêu mến Liberty của tôi, là trái tim đang đập của lòng đất nước chúng ta.

Copy Report an error

Fine by me, but no more beating around the bush.

Tốt với tôi, nhưng không đánh đập xung quanh bụi cây nữa.

Copy Report an error

I pulled her down and kissed her and felt her heart beating.

Tôi kéo cô ấy xuống và hôn cô ấy và cảm thấy tim mình đập.

Copy Report an error

He passes like the wind and the flapping and fluttering of his great cloak beating like gaunt wings.

Anh ta đi như gió và vỗ cánh và vỗ cánh của chiếc áo choàng vĩ đại của anh ta đập như đôi cánh hốc hác.

Copy Report an error

Maybe the first step is stop beating yourself up.

Có lẽ bước đầu tiên là ngừng đánh bại bản thân.

Copy Report an error

But I’m glad you stopped beating yourself up about it.

Nhưng tôi rất vui vì bạn đã ngừng tự đánh mình về điều đó.

Copy Report an error

All the time, everywhere everything’s hearts are beating and squirting and talking to each other the ways I can’t understand.

Lúc nào cũng vậy, mọi nơi mọi trái tim đều đập và squirting và nói chuyện với nhau theo những cách mà tôi không thể hiểu được.

Copy Report an error

A couple of H.J.’s are beating up a swing boy… in the alley around the corner.

Một vài HJ đang đánh đập một cậu bé đu … trong con hẻm quanh góc.

Copy Report an error

My heart is beating more than at the start of the Silverstone GP, I tell you.

Trái tim tôi đang đập nhiều hơn khi bắt đầu Silverstone GP, tôi nói với bạn.

Copy Report an error

I heard them singing in chorus with defiant faces some song or other and beating time on the table with their beer glasses.

Tôi nghe thấy họ hát trong điệp khúc với khuôn mặt thách thức một số bài hát khác hoặc đánh bại thời gian trên bàn với ly bia của họ.

Copy Report an error

Vietnamese Dictionary Online Translation Lexilogos

Vietnamese dictionary

Vietnamese

tiếng Việt

Dictionary

– Từ điển

Type a word & select a dictionary:

Warning! JavaScript is disabled, the functionality of Lexilogos is unavailable.

You must enable JavaScript in your web browser: see the instructions.

Vietnamese keyboard

Lingea Bab.la Glosbe

Lingea Bab.la Glosbe

Bing

Bing

Vietnamese dictionary

Vdict Wiktionary pronunciation

encyclopedia

Wikipedia

Google search

• Vietnamese-English translation for a small text

• Loecsen: Vietnamese-English common phrases (+ audio)

• Goethe-Verlag: Vietnamese-English common phrases & illustrated vocabulary (+ audio)

• L-lingo: Vietnamese-English vocabulary, by topics (+ audio)

• Defense language institute: basic vocabulary – civil affairs – medical (+ audio)

• Vocabulaire français-annamite: French-Vietnamese vocabulary with a grammar, by Louis-Gabriel Aubaret (1861)

• Dictionarium annamiticum, lusitanum et latinum: Vietnamese-Portuguese-Latin dictionary by Alexandro de Rhodes (1651) or PDF format

Vietnamese language

→ Vietnamese keyboard to type a text with the Vietnamese alphabet

• Northern Illinois University: Vietnamese course, grammar & basic vocabulary

• pronunciation (+ audio)

• YouTube: Vietnamese course, common phrases (video)

• Vietnamese basic course, Foreign service institute

• books about the Vietnamese language: Google | Wikipedia

Vietnamese scripts

• Nom Foundation: the Chinese script (nôm)

• Online Roman-Chinese conversion

• Đại Việt sử ký toàn thư: texts in Chinese & Roman scripts

• The origin of the peculiarities of the Vietnamese alphabet by André-Georges Haudricourt (1949)

• À propos du nôm, écriture démotique vietnamienne, by Phú Phong Nguyễn, in Cahiers de linguistique, Asie orientale (1978)

• First codification of Vietnamese by 17th-century missionaries: the description of tones and the influence of Portuguese on Vietnamese orthography, by Gonçalo Fernandes & Carlos Assunção, in Histoire, épistémologie, langage (2017)

• Catholic written and oral cultures in 17th-century Vietnam, by Tara Alberts, in Journal of early modern history (2012)

• Le rôle de Pham Quynh dans la promotion du quôc ngu et de la littérature vietnamienne moderne, by Bernard Le Calloc’h, in Outre-Mers, revue d’histoire (1985)

tiếng

 : language

quốc ngữ

designates the Roman script (literally: National language)

chữ nôm

designates the Chinese script (literally: Southern script)

in

nôm

:

: languagedesignates the Roman script (literally: National language)designates the Chinese script (literally: Southern script)in Chinese characters (Kanji in Japanese

News

• Thanh Niên (newspaper)

• BBC – VOA – RFI: news in Vietnamese

Texts & Literature

• Lyrikline: poems in Vietnamese, with translation (+ audio)

• Hoàng Tử Bé: translation into Vietnamese of the Petit prince of Antoine de Saint-Exupéry

• VietChristian: translation of the Bible into Vietnamese

• Gương phước: translation into Vietnamese of De imitatione Christi by Louis-Philippe Montmayeur (1925)

First article of the Universal Declaration of Human Rights

Tất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đảng về nhôn phẩm và quyền lợi. Mọi con người đều được tạo hóa ban cho lý trí và lương tôm và cần phải đối xử với nhau trong tình anh em.

→ First article in different languages

→ Universal Declaration of Human Rights: bilingual text, Vietnamese, English…

Vietnam

– Việt Nam

→ Vietnam: maps, heritage & documents

→ Chinese language

→ Cambodian language

Vied Scholarship Program For Vietnamese Students At Kanazawa University In Japan

VIED Scholarship Program for Vietnamese Students at Kanazawa University in Japan, 2016

Kanazawa University is now accepting applications for VIED Scholarship Program. The program is open for Vietnamese applicants who wish to pursue a master’s or doctoral degree .

Kanazawa University has concluded a Memorandum of Understanding with MOET-VIED on accepting students through Vietnam 911 and other VIED scholarship projects. This is a unique program which offers fee waiver, simplified application and selection process and other services.

Kanazawa, one of Japan’s foremost academic cities along with Kyoto and Sendai, has been fostering a lot of personnel through state-of-the-art research and studies in an atmosphere conducive to learning.

Course Level: The program targets those who wish to pursue a master’s or doctoral degree at KU.

Study Subject: Scholarship is offered over different departments across the university, all offering a diverse range of courses.

Scholarship Award: This is a unique program which offers fee waiver, simplified application and selection process, and other services.

Scholarship can be taken at: Japan

Eligibility:-An individual who is an academic staff member or a student of universities, colleges or research institutes in Vietnam and is (or plans to become) a candidate of a VIED scholarship.-An individual who meets all requirements set by Kanazawa University for the eligibility to apply to KU Graduate School as a Master’s or Doctoral student.

Nationality: Applicants from Vietnam are eligible to apply for this scholarship.

College Admission Requirement:Specific admission requirements are as follows:Master’s Course, Master’s Level Section of Integrated Course and Professional Degree Course (Graduate School of Law): A person who has graduated from a college stipulated in Article 83 of the School Education Law, or who is expected to graduate from such a college by the day before admission.Doctoral Level Section of Integrated Course: A holder of a master’s degree or a professional degree, or a person who is expected to have acquired a master’s degree or a professional degree by the day before admission.Doctoral School of Medical Science (Doctoral Course): A person who has graduated from a college (only medicine, dentistry or veterinary medicine course) stipulated in Article 83 of the School Education Law, or who is expected to graduate from such a college by the end of the month before admission.

Link: http://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ie/e/abroad/ku_vied.html

Beating: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples

Lungs breathing, hearts beating arms flailing and hands gripping.

Phổi thở, tim đập cánh tay phập phồng và bàn tay nắm chặt.

Copy Report an error

Soon all available men and women at Vivian Park were dashing back and forth with wet burlap bags, beating at the flames in an attempt to extinguish them.

Ngay sau đó, tất cả đàn ông và phụ nữ có mặt tại Công viên Vivian đều lao tới chạy lui với những chiếc túi vải bố ướt, đập vào ngọn lửa trong nỗ lực dập tắt chúng.

Copy Report an error

One day the stepmother had given the girl a frightful beating, and then threatened to kill her outright.

Một ngày nọ, người mẹ kế đã đánh con gái một cách đáng sợ, và sau đó đe dọa sẽ giết chết cô bé ngay lập tức.

Copy Report an error

Why are you beating me like ringing bells in a school every hour?

Tại sao bạn lại đánh tôi như rung chuông trong trường học mỗi giờ?

Copy Report an error

Only the timely intervention of the police saved us from a severe beating.

Chỉ có sự can thiệp kịp thời của cảnh sát mới cứu chúng tôi khỏi một trận đòn nặng.

Copy Report an error

Told him about beating the Socs.

Nói với anh ta về việc đánh bại Socs.

Copy Report an error

Besides beating off and playing Xbox, what do they do?

Ngoài việc đánh bại và chơi Xbox, họ còn làm gì?

Copy Report an error

Workers are taking a financial beating in the employment crisis.

Người lao động đang chịu một cú đánh tài chính trong cuộc khủng hoảng việc làm.

Copy Report an error

A boy was beating the drum.

Một cậu bé đang đánh trống.

Copy Report an error

I felt my heart beating rapidly.

Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh.

Copy Report an error

My heart is beating fast.

Trái tim tôi đập nhanh.

Copy Report an error

Beating the other team was no sweat at all.

Đánh bại đội khác không hề đổ mồ hôi.

Copy Report an error

In the evening I put on my waterproof and I walked far upon the sodden moor, full of dark imaginings, the rain beating upon my face and the wind whistling about my ears.

Vào buổi tối, tôi mặc đồ không thấm nước và tôi đi bộ xa trên bãi cỏ khô, đầy những tưởng tượng đen tối, mưa đập vào mặt tôi và gió thổi vào tai tôi.

Copy Report an error

They will get the worst beating of their lives.

Họ sẽ bị đánh đập tồi tệ nhất trong cuộc sống của họ.

Copy Report an error

Layla grabbed Salima by the hair and started beating her ass.

Layla nắm tóc Salima và bắt đầu đánh đập cô ấy.

Copy Report an error

The silence was so pressing that Tom could hear the beating of his heart and the thudding of blood in his temples.

Sự im lặng quá bức xúc đến nỗi Tom có ​​thể nghe thấy tiếng tim đập và tiếng máu chảy trong thái dương.

Copy Report an error

Lightning struck nearby without warning! I thought my heart was going to stop beating.

Sét đánh gần đó mà không báo trước! Tôi nghĩ tim mình sẽ ngừng đập.

Copy Report an error

We’d probably be best off beating them to the punch before they notice that fact.

Có lẽ chúng ta nên đánh bại họ trước khi họ nhận ra điều đó.

Copy Report an error

The wind was howling outside, and the rain was beating and splashing against the windows.

Gió đang hú bên ngoài, và mưa đang đập và đập vào cửa sổ.

Copy Report an error

Stop beating around the bush and tell me plainly what you want from me.

Đừng đánh đập xung quanh bụi rậm và nói rõ ràng cho tôi biết bạn muốn gì ở tôi.

Copy Report an error

There was nothing they could really do to prevent Fadil from beating Layla.

Họ thực sự không thể làm gì để ngăn Fadil đánh Layla.

Copy Report an error

Sami just kept beating Layla with a baseball bat.

Sami tiếp tục đánh Layla bằng gậy bóng chày.

Copy Report an error

I felt like evil came over me and I couldn’t stop until I was done beating Layla to death.

Tôi cảm thấy như cái ác đã đến với tôi và tôi không thể dừng lại cho đến khi tôi hoàn thành việc đánh Layla đến chết.

Copy Report an error

The pier took a real beating from the hurricane.

Cầu tàu đã phải hứng chịu một trận cuồng phong.

Copy Report an error

His heart stopped beating and he died immediately.

Tim anh ấy ngừng đập và anh ấy chết ngay lập tức.

Copy Report an error

If you want to bring people over to your side, beating them up is not a good way to go about it.

Nếu bạn muốn lôi kéo mọi người về phe mình, đánh họ không phải là một cách hay.

Copy Report an error

Stop beating around the bush and get right to the point.

Dừng đánh vòng quanh bụi rậm và đi thẳng vào vấn đề.

Copy Report an error

Did you or did you not stop beating your wife? Answer “yes” or “no”.

Anh có hay không đánh vợ? Trả lời có hoặc không”.

Copy Report an error

Each time, when she had let a suitor out of the door, she would soothe her anger and hatred by beating her stepdaughter.

Mỗi lần, khi để một người cầu hôn ra khỏi cửa, bà lại xoa dịu sự tức giận và thù hận của mình bằng cách đánh con gái riêng của mình.

Copy Report an error

By beating Layla savagely, Sami wanted to send a message to his other sisters: disobey me, and this is what will happen to you.

Bằng cách đánh đập Layla một cách dã man, Sami muốn gửi một thông điệp đến những người chị em khác của mình: hãy vâng lời tôi, và đây là điều sẽ xảy ra với bạn.

Copy Report an error

The beating is a jerk that someone undergoes and will never forget.

Đánh đập là một cú giật mà ai đó phải trải qua và sẽ không bao giờ quên.

Copy Report an error

I got a beating so hard that I thought I wouldn’t even live.

Tôi đã bị đánh đập mạnh đến nỗi tôi nghĩ rằng tôi thậm chí không thể sống.

Copy Report an error

Let’s stop beating around the bush and cut to the chase.

Hãy ngừng đập xung quanh bụi rậm và đuổi theo.

Copy Report an error

Beating up people for disagreeing with you will, if anything, make them less likely to come to your side.

Đánh đập những người không đồng ý với bạn, nếu có, sẽ khiến họ ít có khả năng đến bên bạn hơn.

Copy Report an error

Tom and Mary felt their hearts beating faster.

Tom và Mary cảm thấy tim họ đập nhanh hơn.

Copy Report an error

Sami’s heart was beating so fast that he thought he ws going to have a heart attack.

Tim của Sami đập nhanh đến mức anh ấy nghĩ rằng mình sắp bị đau tim.

Copy Report an error

Stop beating around the bush and answer my question!

Đừng đánh vòng quanh bụi rậm và trả lời câu hỏi của tôi!

Copy Report an error

Beating the game without continuing unlocks the secret character.

Đánh bại trò chơi mà không tiếp tục mở khóa nhân vật bí mật.

Copy Report an error

That must be your excuse for beating her.

Đó hẳn là lý do để bạn đánh cô ấy.

Copy Report an error

But everyone I know is either shouting or dancing around like wild or beating up one another.

Nhưng tất cả mọi người tôi biết là một trong hai la hét hay nhảy múa xung quanh như hoang dã hoặc đập lên nhau.

Copy Report an error

Anselmo and Fernando were still shaking the snow from their jackets, beating their trousers and rapping their feet against the wall by the entrance.

Anselmo và Fernando vẫn đang giũ tuyết khỏi áo khoác, đập quần và đập chân vào tường cạnh lối vào.

Copy Report an error

On the other side of the intersection, a man was beating a dog with a stick like the man who was beating the horse with a whip in Raskolnikov’s dream.

Ở phía bên kia ngã tư, một người đàn ông đang dùng roi đánh con chó giống như người đàn ông đang đánh con ngựa bằng roi trong giấc mơ của Raskolnikov.

Copy Report an error

Marty rathbun suddenly went and leapt on top of Mike rinder and fought him to the ground and started choking him and beating him.

Marty Rathbun đột nhiên đi và nhảy trên đầu trang của Mike rinder và chiến đấu anh ngã xuống đất và bắt đầu nghẹt thở anh và đánh bại anh ta.

Copy Report an error

Blood alcohol came in at 0.14, and, clearly, he took a beating.

Nồng độ cồn trong máu là 0,14, và rõ ràng là anh ta đã bị đánh bại.

Copy Report an error

Do you have any idea… who’s beating you out there?

Bạn có biết … ai đang đánh bạn ngoài kia không?

Copy Report an error

No point in beating his brains out in this lousy town.

Không có điểm trong việc đánh bại bộ não của mình trong thị trấn tệ hại này.

Copy Report an error

He heard the beating of his arteries as one hears the ticking of a watch in the dark.

Anh nghe thấy tiếng đập của động mạch khi nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trong bóng tối.

Copy Report an error

Somebody’s beating the hell out of her.

Ai đó đang đánh đập cô ấy.

Copy Report an error

Your heart’s beating like crazy.

Tim bạn đập như điên.

Copy Report an error

But in a trash basket on a corner a crumpled sheet of newspaper was rustling, beating convulsively against the wire mesh.

Nhưng trong một thùng rác ở một góc, một tờ báo nhàu nát đang xào xạc, đập mạnh vào lưới thép.

Copy Report an error

Anyways, we kept beating the bushes, kept coming up dry until three months ago.

Dù sao, chúng tôi tiếp tục đập những bụi cây, tiếp tục khô ráo cho đến ba tháng trước.

Copy Report an error

A horrible sense of sickness came over him. He felt as if his heart was beating itself to death in some empty hollow.

Một cảm giác kinh khủng của bệnh tật đã đến trên anh ta. Anh cảm thấy như trái tim mình đang đập đến chết trong một khoảng trống rỗng.

Copy Report an error

We give him his fill of rice and a free bottle of sake, and he thanks us with a beating.

Chúng tôi cho anh ta cơm và một chai rượu sake miễn phí, và anh ta cảm ơn chúng tôi bằng một cú đập.

Copy Report an error

I have chosen Miley Cyrus’ “The Climb,” because it’s about overcoming obstacles and beating the odds.

Tôi đã chọn “The Climb” của Miley Cyrus, vì nó nói về việc vượt qua các chướng ngại vật và đánh bại các tỷ lệ cược.

Copy Report an error

And is your heart beating strangely?

Và tim bạn có đập một cách kỳ lạ?

Copy Report an error

If he is telling the truth, then we’ve blown the best chance we’ve ever had of beating the bad guys.

Nếu anh ấy nói sự thật, thì chúng tôi đã thổi bay cơ hội tốt nhất mà chúng tôi từng có để đánh bại những kẻ xấu.

Copy Report an error

And her heart is still beating.

Và trái tim cô ấy vẫn đập.

Copy Report an error

The rain was beating on the paper.

Mưa đang đập trên mặt giấy.

Copy Report an error

I know of experience that they were terrible fighters, most difficult to convince of a beating.

Tôi biết kinh nghiệm rằng chúng là những chiến binh khủng khiếp, khó thuyết phục nhất khi bị đánh.

Copy Report an error

On their arrival, they were deafened by the clang of fifty blacksmiths’ hammers beating upon twenty-five anvils sunk in the earth.

Khi đến nơi, họ bị điếc bởi tiếng leng keng của năm mươi chiếc búa của thợ rèn đập vào hai mươi lăm chiếc đe bị chìm trong lòng đất.

Copy Report an error

Some measures were taken against prison guards suspected of beating detainees.

Một số biện pháp đã được thực hiện đối với các cai ngục bị nghi ngờ đánh đập những người bị giam giữ.

Copy Report an error

They spent the morning beating all the woods east of St. Boniface and had no success.

Họ đã dành cả buổi sáng để đánh bại tất cả các khu rừng ở phía đông St. Boniface và không có thành công.

Copy Report an error

“here’s my lunch money, so could you stop beating me up, please.”

“Đây là tiền ăn trưa của tôi, vì vậy bạn có thể ngừng đánh đập tôi, làm ơn.”

Copy Report an error

No, this is me beating you after you burned me.

Không, đây là tôi đánh bạn sau khi bạn đốt cháy tôi.

Copy Report an error

“A cool breeze and gentle rain do little to silence Robert’s beating heart.”

“Một cơn gió mát và cơn mưa nhẹ làm ít làm im lặng trái tim đang đập của Robert.”

Copy Report an error

Now why don’t you stop beating around the bush and tell me what’s going on.

Bây giờ tại sao bạn không ngừng đập xung quanh bụi rậm và cho tôi biết những gì đang xảy ra.

Copy Report an error

She could not understand why David had even asked the question. The name of the game was to win, and you won by beating everyone else.

Cô không thể hiểu tại sao David thậm chí đã hỏi câu hỏi. Tên của trò chơi là để giành chiến thắng, và bạn đã thắng bằng cách đánh bại mọi người khác.

Copy Report an error

So much for beating around the bush, huh?

Nhiều như vậy để đánh xung quanh bụi cây, hả?

Copy Report an error

Severe beating, strangulation… plus three stab wounds.

Bị đánh đập, bóp cổ … cộng với ba vết đâm.

Copy Report an error

Power, my dear lovers of Liberty, is the beating heart of our nation’s bosom.

Quyền lực, những người yêu mến Liberty của tôi, là trái tim đang đập của lòng đất nước chúng ta.

Copy Report an error

Fine by me, but no more beating around the bush.

Tốt với tôi, nhưng không đánh đập xung quanh bụi cây nữa.

Copy Report an error

I pulled her down and kissed her and felt her heart beating.

Tôi kéo cô ấy xuống và hôn cô ấy và cảm thấy tim mình đập.

Copy Report an error

He passes like the wind and the flapping and fluttering of his great cloak beating like gaunt wings.

Anh ta đi như gió và vỗ cánh và vỗ cánh của chiếc áo choàng vĩ đại của anh ta đập như đôi cánh hốc hác.

Copy Report an error

Maybe the first step is stop beating yourself up.

Có lẽ bước đầu tiên là ngừng đánh bại bản thân.

Copy Report an error

But I’m glad you stopped beating yourself up about it.

Nhưng tôi rất vui vì bạn đã ngừng tự đánh mình về điều đó.

Copy Report an error

All the time, everywhere everything’s hearts are beating and squirting and talking to each other the ways I can’t understand.

Lúc nào cũng vậy, mọi nơi mọi trái tim đều đập và squirting và nói chuyện với nhau theo những cách mà tôi không thể hiểu được.

Copy Report an error

A couple of H.J.’s are beating up a swing boy… in the alley around the corner.

Một vài HJ đang đánh đập một cậu bé đu … trong con hẻm quanh góc.

Copy Report an error

My heart is beating more than at the start of the Silverstone GP, I tell you.

Trái tim tôi đang đập nhiều hơn khi bắt đầu Silverstone GP, tôi nói với bạn.

Copy Report an error

I heard them singing in chorus with defiant faces some song or other and beating time on the table with their beer glasses.

Tôi nghe thấy họ hát trong điệp khúc với khuôn mặt thách thức một số bài hát khác hoặc đánh bại thời gian trên bàn với ly bia của họ.

Copy Report an error

Bạn đang đọc nội dung bài viết Beating: Vietnamese Translation, Definition, Meaning, Synonyms, Pronunciation, Transcription, Antonyms, Examples trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!