Đề Xuất 5/2023 # Bài Tập Trắc Nghiệm Xác Suất Mức Độ 1 # Top 7 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 5/2023 # Bài Tập Trắc Nghiệm Xác Suất Mức Độ 1 # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài Tập Trắc Nghiệm Xác Suất Mức Độ 1 mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bùi Đức Quân

2021-06-23T23:23:24-04:00

2021-06-23T23:23:24-04:00

https://thionline.com.vn/de-thi/de-thi-thu-mon-toan/bai-tap-trac-nghiem-xac-suat-muc-do-1-2-file-word-cho-hs-tham-khao-284.html

/themes/default/images/no_image.gif

Website Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn phí

Cách làm bài tập xác suất thống kê, Giải bài tập xác suất thống kê Chương 1, Bài tập xác suất lớp 11, Giải bài tập xác suất thống kê chương 2, Cách giải bài tập xác suất thống kê Đại học, Hướng dẫn giải bài tập xác suất có điều kiện, Bài tập xác suất đầy đủ có lời giải, Lý thuyết xác suất, To hợp xác suất trong các đề thi thử 2019, Tổ hợp xác suất trong các đề thi thử 2018, Bài tập xác suất ôn thi THPT Quốc gia, Bài tập to hợp xác suất PDF, Tổ hợp xác suất vận dụng cao, Bài tập tự luận tổ hợp xác suất, Chuyên de to hợp xác suất, Tổng ôn xác suất

Cách làm bài tập xác suất thống kê, Giải bài tập xác suất thống kê Chương 1, Bài tập xác suất lớp 11, Giải bài tập xác suất thống kê chương 2, Cách giải bài tập xác suất thống kê Đại học, Hướng dẫn giải bài tập xác suất có điều kiện, Bài tập xác suất đầy đủ có lời giải, Lý thuyết xác suất, To hợp xác suất trong các đề thi thử 2019, Tổ hợp xác suất trong các đề thi thử 2018, Bài tập xác suất ôn thi THPT Quốc gia, Bài tập to hợp xác suất PDF, Tổ hợp xác suất vận dụng cao, Bài tập tự luận tổ hợp xác suất, Chuyên de to hợp xác suất, Tổng ôn xác suất

Bài tập trắc nghiệm xác suất mức độ 1-2 file word cho hs tham khảo

Bài Tập Trắc Nghiệm Quản Trị Chiến Lược

Bài tập trắc nghiệm quản trị chiến lược

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Điểm :

Đặc trưng của giai đoạn giữa của tiến trình phát triển quản trị chiến lược

Chọn một câu trả lời

Điểm :

Chi phí giao dịch bị chi phối bởi hành vi con người và bản chất của các giao dịch, dụa trên các giả thuyết sau:

Chọn một câu trả lời

Điểm :

Viễn cảnh cực kỳ quan trọng vì:

Chọn một câu trả lời

Điểm :

Mục tiêu cực đại hóa lợi nhuận dài hạn bản thân nó đã là một qui tắc hành xử

Chọn một câu trả lời

Điểm :

Doanh nghiệp cần nghiên cứu môi trường kinh tế để nhận ra các thay đổi, khuynh hướng và

Chọn một câu trả lời

Điểm :

Viễn cảnh của một công ty

Chọn một câu trả lời

Điểm :

Theo Chandler chiến lược công ty cần phải thay đổi như là sự đáp ứng với các thay đổi môi trường. Do vậy,

Chọn một câu trả lời

Điểm :

Môi trường trong thời kỳ cuối, làm nảy sinh rõ ràng quan điểm dựa trên nguồn lực, gồm:

Chọn một câu trả lời

Điểm :

Thuyết đại diện cho rằng:

Chọn một câu trả lời

Question 10

Điểm :

Các đặc tính cơ bản của mục tiêu

Chọn một câu trả lời

Question 11

Điểm :

Chuỗi giá trị là một

Chọn một câu trả lời

Question 12

Điểm :

Khái niệm chiến lược theo Mintzberg là:

Chọn một câu trả lời

Question 13

Điểm :

Các công cụ thường sử dụng trong giai đoạn đầu của sự tiến triển các học thuyết quản quản trị chiến lược:

Chọn một câu trả lời

Question 14

Điểm :

Cải tiến gây ra

Chọn một câu trả lời

Question 15

Điểm :

Các bên hữu quan bên trong công ty gồm:

Chọn một câu trả lời

Question 16

Điểm :

Quyết định tác nghiệp trong doanh nghiệp là loại quyết định:

Chọn một câu trả lời

Question 17

Điểm :

Thị trường của ngành suy giảm có thể là tín hiệu

Chọn một câu trả lời

Question 18

Điểm :

Mục đích cốt lõi

Chọn một câu trả lời

Question 19

Điểm :

Các tiền đề quan trọng của trường phái thiết kế là:

Chọn một câu trả lời

Question 20

Điểm :

Lập bản đồ nhóm chiến lược là

Chọn một câu trả lời

Question 21

Điểm :

Vấn đề nào sau đây không cần quan tâm khi phân tích ngành

Chọn một câu trả lời

Question 22

Điểm :

Môi trường chính trị pháp luật thường xuyên thay đổi sẽ gây

Chọn một câu trả lời

Question 23

Điểm :

Những yếu tố môi trường thuận lợi cho các trường phái chiến lược trong giai đoạn đầu là:

Chọn một câu trả lời

Question 24

Điểm :

Trong tổ chức các giá trị mong muốn xây dựng

Chọn một câu trả lời

Question 25

Điểm :

Chính phủ cho công ty các qui tắc, các điều chỉnh và môi trường pháp lý cho kinh doanh, họ muốn

Chọn một câu trả lời

Question 26

Điểm :

Mục tiêu cực đại giá trị cho cổ đông là một mục tiêu cơ bản trong sứ mệnh

Chọn một câu trả lời

Question 27

Điểm :

Viễn cảnh của công ty

Chọn một câu trả lời

Question 28

Điểm :

Giai đoạn phát sinh là giai đoạn ngành mới xuất hiện, và bắt đầu phát triển, sẽ không có các đặc điểm sau

Chọn một câu trả lời

Question 29

Điểm :

Với các bên hữu quan, sứ mệnh có ý nghĩa:

Chọn một câu trả lời

Question 30

Điểm :

Lý do giải thích cho việc cần phải có ý đồ chiến lược trong sứ mệnh

Chọn một câu trả lời

Question 31

Điểm :

Các chiến lược chung mà Porter đề nghị, tương ứng với các tình thế chiến lược của công ty trong ngành gồm:

Chọn một câu trả lời

Question 32

Điểm :

Yếu tố không đặc trưng cho ngành ở giai đoạn tái tổ chức là

Chọn một câu trả lời

Question 33

Điểm :

Năng lực tạo khác biệt của một doanh nghiệp nói đến

Chọn một câu trả lời

Question 34

Điểm :

Khi xây dựng các mục tiêu

Chọn một câu trả lời

Question 35

Điểm :

Các mục tiêu chiến lược trong tuyên bố sứ mệnh

Chọn một câu trả lời

Question 36

Điểm :

Các giá trị nếu không khớp nối được trong trong sứ mệnh

Chọn một câu trả lời

Question 37

Điểm :

Cạnh tranh trong ngành mạnh

Chọn một câu trả lời

Question 38

Điểm :

Ý tưởng căn bản của trường phái hoạch định mà Ansoff nêu ra là

Chọn một câu trả lời

Question 39

Điểm :

Sự thay đổi về mức tăng trưởng dài hạn trở thành lực lượng dẫn dắt phổ biến không vì các lý do sau:

Chọn một câu trả lời

Question 40

Điểm :

Chiến lược công ty là:

Chọn một câu trả lời

Question 41

Điểm :

Các công cụ của thời kỳ giữa có thể kể đến là:

Chọn một câu trả lời

Question 42

Điểm :

Các bên hữu quan là các cá nhân hay nhóm có:

Chọn một câu trả lời

Question 43

Điểm :

Vai trò của mục đích cốt lõi

Chọn một câu trả lời

Question 44

Điểm :

Công ty cần quan tâm đến các bên hữu quan bên ngoài công ty khi quyết định chiến lược

Chọn một câu trả lời

Question 45

Điểm :

Để tạo một hình dung tương lai yêu cầu một mức độ nào đó

Chọn một câu trả lời

Question 46

Điểm :

Cổ đông cung cấp vốn cho công ty nên họ có thể

Chọn một câu trả lời

Question 47

Điểm :

Giai đoạn đầu phát triển của lý thuyết quản trị chiến lược:

Chọn một câu trả lời

Question 48

Điểm :

Về quan hệ giữa cấu trúc tổ chức, chiến lược và môi trường, Chandler quan niệm

Chọn một câu trả lời

Question 49

Điểm :

Theo Andrew xây dựng chiến lược là nhận diện và điều hòa bốn bộ phận của chiến lược. Đó là

Chọn một câu trả lời

Question 50

Điểm :

Điều quan trọng của chiến lược kinh doanh là

Chọn một câu trả lời

Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Đáp Án Bài Tập Trắc Nghiệm Module 2 Môn Toán

Đáp án kiểm tra cuối khóa mô đun 2 môn Toán là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong Chương trình bồi dưỡng giáo viên module 2

Phần bài học https://drive.google.com/file/d/1QM19nKBAfw_M9bOpKaYqn2HIY9q5BtL-/view Phần bài tập 1. PPDH môn Toán góp phần hình thành và phát triển năng lực chung và năng lực đặc thù – Đ

2. Môn Toán có nhiều cơ hội để phát triển NL tính toán thông qua việc cung cấp KT, rèn luyện kĩ năng tính toán, ước lượng; hình thành và phát triển các thành tố cốt lõi của NL toán học Đ

3. Yêu cầu của phương pháp dạy học môn Toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh là: A

4. Chọn phát biểu không là đặc điểm cơ bản của dạy học phát triển năng lực, phẩm chất môn Toán là: C

5. Một trong những yêu cầu của dạy học phát triển năng lực, phẩm chất môn Toán là: A

6.Một trong những yêu cầu cần đạt của năng lực giải quyết vấn đề ở cấp tiểu học là: B

7. Phát biểu nào sau đây không phải là quan điểm cần quán triệt khi lựa chọn phương pháp dạy học phát triển năng lực học sinh: D

8. “ … là những hoạt động của học sinh, dưới sự tổ chức và hướng dẫn của giáo viên, huy động đồng thời kiến thức, kĩ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giải quyết các nhiệm vụ học tập” C

9. “ … hướng tới việc học sinh được thực hành, được khám phá và thử nghiệm trong quá trình học tập” D

11. Thiết bị dạy học có những chức năng sau: B

12. Các hình thức đánh giá kết quả giáo dục Toán học gồm: B

13. Nội dung đánh giá kết quả giáo dục Toán học tập trung vào: D

14. Phát biểu nào sau đây là định hướng xác định nội dung môn Toán: A

15. Phát biểu nào sau đây là một trong những quan điểm cần quán triệt khi lựa chọn PPDH phát triển năng lực học sinh: B

16. Nội dung bài học là sự cụ thể hoá nội dung chương trình môn học mà chương trình môn học có tính pháp lí nên giáo viên cần bám sát nội dung chương trình, không dạy cho học sinh những nội dung ngoài chương trình quy định. Đ

17. Tăng cường nội dung thực hành, nhất là qua hoạt động ứng dụng tạo cho học sinh có thêm hứng thú học tập qua đó góp phần phát triển năng lực thực tiễn S

18. Chọn đáp án là hoạt động thực hành và trải nghiệm toán học ở tiểu học: 1 2 4

19. Khi thiết kế và tổ chức một bài học thì giáo viên cần lựa chọn và vận dụng phương pháp trên cơ sở:

Căn cứ vào mục tiêu bài học đã xác định .

Căn cứ vào nội dung bài học đã dự kiến

Căn cứ vào khả năng, trình độ nhận thức của học sinh trong lớp

Căn cứ vào cơ sở vật chất, điều kiện thực tiễn của địa phương.

20. Nối cột A với cột B để được phát biểu đúng:

21. Chọn phát biểu đúng và đầy đủ nhất: D

22. Chọn các đáo án là năng lực thành tố của năng lực toán học: 1 3 4 6 7

23. Yêu cầu cần đạt của năng lực mô hình hoá toán học của HS cấp Tiểu học là: C

24. Môn Toán góp phần hình thành phát triển năng lực tự chủ và tự học thông qua: A

25. Chọn đáp án đúng A

27. Phát biểu nào sau đây không phải là vai trò của thiết bị dạy học đối với phương pháp dạy học A

28. Cấu trúc của bài học theo tiếp cận năng lực là: C

29. Nối cột A với cột B để được phát biểu đúng:

30. Nối cột A với cột B để được phát biểu đúng:

31. Định hướng chung trong dạy học phát triển năng lực toán học cho HS trong Chương trình môn Toán 2018 là: 1 2 3

32. Những năng lực nào sau đây không phải là năng lực thành tố của năng lực toán học: 2

33. Chương trình GDPT môn Toán 2018 cấp tiểu học gồm các mạch kiến thức sau: C

34. Sơ đồ tư duy là: B

35. Khi thiết kế và tổ chức một bài học thì giáo viên cần lựa chọn và vận dụng phương pháp trên cơ sở: 1 3 4 5

36. Tổ chức tiến trình hoạt động học tập trong mô hình dạy học theo định hướng phát triển năng lực là: 1 2 3

37. Năng lực giao tiếp toán học thể hiện qua việc: B

38. Chọn phát biểu không là đặc điểm của dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề D

39. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về nguyên tắc, tiêu chuẩn lựa chọn nội dung học tập cốt lõi của môn Toán C

40. Chọn các đáo án là năng lực thành tố của năng lực toán học 1 3 4 6 7

42. Phát biểu nào sau đây là đúng: B

Bài Thi Trắc Nghiệm Word 40 Câu

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MS WORD 2003 KHÓA 1 NĂM 2013

1. Trong soạn thảo văn bản Word 2003, công dụng của tổ hợp phím Ctrl – H là:Tạo tệp văn bản mớiChức năng thay thế soạn thảoĐịnh dạng chữ hoaLưu tệp văn bản vào đĩa2. Trong Word 2003, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ:Microsoft Equation Ogranization Art Ogranization Chart Word Art3. Trong soạn thảo MS Word, công dụng của tổ hợp Ctrl – F làTạo tệp văn bản mới Lưu tệp văn bản vào đĩaChức năng tìm kiếm trong văn bảnĐịnh dạng trang4. Trong soạn thảo MS Word, muốn định dạng khổ giấy ta thực hiện:File – Properties File – Page Setup File – Print File – Print Preview5. Trong soạn thảo MS Word 2003, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:View – Symbol Format – Symbol Tools – Symbol Insert – Symbol6.Trong MS Word, phát biểu nào sau đây là sai:MS Word giúp bạn nhanh chóng tạo ra văn bản mới, chỉnh sửa và lưu trữ trong máy tính.MS Word nằm trong bộ cài đặt MS Office của hãng MicrosoftMS Word được tích hợp vào Hệ điều hành Windows nên bạn không cần phải cài đặt phần mềm này.MS Word hỗ trợ tính năng kiểm tra chính tả và ngữ pháp Tiếng Anh.7. Trong MS Word 2003, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về cuối văn bản:Shift + End Alt + End Ctrl +End Ctrl + Alt + End8.Khi soạn thảo văn bản trong MS Word để hiện thị trang sẽ in lên màn hình, ta chọnEdit – Print Preview Format- Print PreviewView – Print Preview File – Print Preview

9. Để chèn tiêu đề trang trong MS Word, ta thực hiện:Insert/ Header and Footer Tools/ Header and Footer Format/ Header and Footer View/ Header and Footer10. Microsoft Word là:Chương trình bảng tính Phần mềm quản lýPhần mềm hệ thống Phần mềm ứng dụng11. Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:Insert – Column View – Column Format – Column Table – Column 12 – Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:Mở một hồ sơ mới Đóng hồ sơ đang mở Mở một hồ sơ đã có Lưu hồ sơ vào đĩa 13 – Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím:Ctrl – Z Ctrl – X Ctrl – V Ctrl – Y 14 – Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:Ctrl + A Alt + AAlt + F Ctrl + F 15 – Trong MS Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl – S là:Xóa tệp văn bản Chèn kí hiệu đặc biệt Lưu tệp văn bản vào đĩa Tạo tệp văn bản mới 16 – Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện:View – Exit Edit – Exit Window – Exit File – Exit 17 – Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình: tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, …, được gọi là:a. Thanh công cụ định dạng b. Thanh công cụ chuẩn c. Thanh công cụ vẽ d. Thanh công cụ bảng và đường viền 18 – Trong Word, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn, sau đó:Chọn menu lệnh Edit – Copy Bấm tổ hợp phím Ctrl – C Cả 2 câu a. b. đều đúng Cả 2 câu a. b. đều sai 19 – Trong Word, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, …; ta có thể khai báo đơn vị đo:Centimeters Đơn vị đo bắt buộc là Inches Đơn vị đo bắt buộc là Points Đơn vị đo bắt buộc là Picas 20 – Trong soạn thảo Word, để tạo một bảng (Table), ta thực hiện:a. Tools – Insert Table b. Insert – Insert Table c. Format – Insert Table d. Table – Insert Table 21 – Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo chữ lớn đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện:Format – Drop Cap Insert – Drop Cap Edit – Drop Cap View – Drop Cap22 – Khi đang làm việc với Word

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài Tập Trắc Nghiệm Xác Suất Mức Độ 1 trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!