Đề Xuất 6/2023 # 5 Dạng Đề Phổ Biến Của Ielts Writing Task 2 Hiện Nay # Top 7 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 6/2023 # 5 Dạng Đề Phổ Biến Của Ielts Writing Task 2 Hiện Nay # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về 5 Dạng Đề Phổ Biến Của Ielts Writing Task 2 Hiện Nay mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hãy bắt đầu với bước đầu tiên đó là xác định các dạng đề thường gặp của IELTS Writing Task 2 hiện nay và nắm thật vững chúng.

Các dạng câu hỏi trong IELTS Writing Task 2 Phải chia sẻ ngay từ đầu rằng cách chia dạng đề phần thi IELTS Writing Task 2 của các giáo viên là khá khác nhau. Có giáo viên hướng dẫn có 5 dạng đề nhưng không hướng dẫn cách trả lời cụ thể cho từng dạng là gì. Có giáo viên chia thành 7 dạng đề trong IELTS, như vậy quá nhiều và khó nhớ. Khi đọc sách và nghiên cứu các đề thi IELTS Writing Task 2 gần đây, thầy thấy rằng chỉ cần chia làm 5 dạng đề và hoàn toàn phát triển khả năng viết của các bạn dựa theo 5 dạng đề sau:

1. Argumentative/Opinion/Agree or Disagree Essay 2. Discussion Essay 4. Causes and Effects/Causes and Solutions/Problems and Solutions Essay 5. Two-Part Question Essay

Dạng #1: Argumentative/Opinion/Agree or Disagree Essay Argumentative Essay còn có cái tên khác là dạng Opinion Essay. Dạng đề này đưa ra một ý kiến cá nhân về các topic quen thuộc trong IELTS và các dạng câu hỏi thường gặp hiện nay: • Do you agree or disagree? • To what extend do you agree or disagree? • Is this a positive or negative development?

Dạng đề này yêu cầu người viết phải đứng về một phía của vấn đề và thuyết phục người đọc tại sao mình là đứng về phía đó bằng cách đưa ra dẫn chứng, giải thích và ví dụ để người đọc hiểu được lý do. Bạn có thể tùy chọn lập trường của mình, miễn là có đủ lý lẽ và dẫn chứng để thuyết phục giám khảo. Bạn có thể “Agree”, “Disagree” hoặc “Partly Agree”. Tuy nhiên, bạn nên chọn lập trường nào bạn có thể lập luận bảo vệ tốt hơn dù bạn thích nó hay không, chứ không dựa vào sở thích của bản thân. Điều này đảm bảo bạn có thể viết đủ dài và đủ sâu.

Ví dụ Children watch too much TV nowadays and this is bad for their education and development. To what extent do you agree or disagree? Với đề bài trên, ý kiến được đưa ra để bàn luận là: việc trẻ em xem quá nhiều tivi ngày này là không tốt cho giáo dục và sự phát triển của chúng. Khía cạnh nào của vấn đề mà bạn đồng ý hay không đồng ý.

Bạn có 3 cách trả lời 1) Cách 1 Hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên. Như vậy bài viết của bạn cần thể hiện các dẫn chứng chứng minh rằng việc xem tivi ảnh hướng đến sức khỏe và phát triển như sẽ khiến trẻ em nghiện, tốn nhiều thời gian xem TV, không chú ý đến học tập và khi xem TV, những đữa trẻ sẽ bắt trước vô ý thức những hành động trong phim là bị ảnh hưởng. 2) Cách 2 Hoàn toàn không đồng ý với ý kiến trên. Trong trường hợp này bạn lại cần chứng minh điều ngược lại với ý kiến trên, ví dụ như giúp chúng học ngoại ngữ khi xem phim nước ngoài, tăng cường hiểu biết qua các chương trình, giải trí sau giờ làm việc. 3) Cách 3 Nửa đồng ý nửa không đồng ý. Bài essay của bạn sẽ kết hợp lý do để chứng minh rằng nhận định này vừa có mặt đúng, vừa có mặt sai.

Dạng #2: Discussion Essay

Ví dụ Some people think that sense of competition should be encouraged in children. However, others consider cooperation more important to make them good adults. Discuss both these views and give your opinion.

Ví dụ đối với đề này, bạn sẽ nhận thấy rõ quan điểm là “Some people think that sense of competition should be encouraged in children” và quan điểm số 2 là “others consider cooperation more important to make them good adults”. Trong bài essay, bạn cần đưa ra lý do tại sao mọi người lại có suy nghĩ thứ nhất, tại sao mọi người là nghĩ theo cách số 2 và thể hiện ý kiến cá nhân (give your opinion) xem bạn đồng ý với ý kiến nào. Nếu đề bài không hỏi ý kiến cá nhân, bạn tuyệt đối không nhắc đến ý kiến cá nhân trong vài viết.

Ví dụ:

Dạng #4: Causes and Effects/Causes and Solutions/Problems and Solutions Essay Dạng đề được coi là dễ nhất trong IELTS Writing Task 2. Đề đưa ra 1 hiện tượng nào đó, yêu cầu tìm ra những nguyên nhân gây ra hiện tượng đó và những tác động của nó và những giải pháp cho hiện tượng đó. Tuy nhiên trong thực tế với đề thi thật, hầu như examiner chỉ hỏi 2/3 thông tin trên, Causes & Effects, hoặc Causes & Solutions, hoặc Problems & Solutions.

Dạng này yêu cầu người viết về nguyên nhân và tác động/nguyên nhân và hướng giải quyết/vấn đề và hướng giải quyết. Theo đề bài thì bố cục đã rất rõ ràng, mỗi đoạn cho một ý lớn. Tuy nhiên cũng có thể tách Causes/Problems ra làm hai đoạn, Effects/Solutions chỉ nên viết trong một đoạn.

Ví dụ The internet has transformed the way information is shared and consumed, but it has also created problems that did not exist before. What are the most serious problems associated with the Internet and what solutions can you suggest?

Problems: flooding dangerous sites and hacking sensitive information of government or company. Solutions: distributing adequate legislation to prevent people from approaching dangerous or unsuitable sites and improving onsite IT security systems.

Dạng #5: Two-Part Question Essay Với dạng này mỗi đề có hai câu hỏi và yêu cầu bạn lần lượt chỉ ra những lý do để trả lời từng dạng câu hỏi. Đây là khuynh hướng ra đề IELTS Writing Task 2 mới hiện nay, đó là pha trộn 2 dạng đề chính thống tạo ra dạng Two-Part Question Essay. Dạng đề này thoạt nhìn thì thấy khó, nhưng phân tích kỹ thì thấy đề bài hỏi rất rõ ràng, không có “gài” gì và khá dễ viết vì có thể có nhiều ý để trình bày. Với dạng này thì yêu cầu chúng ta lần lượt trả lời cho từng câu hỏi và mỗi Body trả lời cho 1 câu hỏi.

Ví dụ: To what extent do you agree with this view? What other things can people do in order to have a satisfying working life?

? Tổng hợp các ebook tự học, bài viết IELTS hay nhất của group Tự Học IELTS 9.0 tại https://bit.ly/tuhocielts9 và https://tuhocielts9.vn/ ? ELSA Speak – Luyện phát âm tiếng Anh chuẩn, sử dụng công nghệ trí tuê nhân tạo, hay nhất hiện nay với hơn 4 triệu người dùng. Tham khảo tại :www.elsaspeak.vn

Đề Thi Ielts Writing Task 2

Question: Government should make laws about people’s nutrition and food choice. Other argue that is their choice. Discuss both views and give your opinion.

Many people believe that there should be laws to restrict (limit) the consumption of certain types of food. Others, however, argue that people should be able to make their own decision as to what food they can eat. Although people should have freedom for most of their food-related preferences, I opine with the former viewpoint that under certain circumstances, governmental intervention is necessary.

Many people assert that they should have the freedom to enjoy any kind of diet. Different food has a negative or positive impact on consumers ‘well-being, but this does not mean the government can use its authority to interfere with people’s decision making for fear that they make the wrong choice. Educating people about healthy diets could be a better alternative. Moreover, healthy foods or not are seen differently since people have various eating preferences and financial situations’. In other words, it depends on one’s lifestyle and conditions to pursue their personal level of healthiness. Rigorous bans on all unhealthy foods would consequentially disrupt (affect negatively) people’s lives on the account of the fact (because of) that they ought to adjust their eating habits, which is undesirable sometimes.

However, strict laws should be imposed on the food manufacturing industry before food products reach consumers. Food safety regulations are in place to ensure that all ingredients in food products do not contain hazardous substances that may pose threats to people’s health. Such laws also guarantee that food manufacturers provide transparent information on sources, nutrition contents, and possible health risks. Furthermore, many countries prohibit (ban) making food from wild animals for fear of communicable diseases or preservation efforts. Such prohibitions benefit society as a whole and so should not be controversial.

In conclusion, while it is certainly the case that consumers should be able to purchase a variety of edible (eatable) products, I deem that the government needs to ensure that life-threatening food items cannot make their way to people’s shopping bags. Food made from endangered species should be inhibited (banned) from consumption as well.

 LINGO CONNECTOR 

195/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, p17, Q. Bình Thạnh.

Hotline: 0287 303 8596

7 Dạng Đề Thi Ielts Writing Task 1 Năm 2022

Pie Chart (biểu đồ tròn)

Biều đồ hình tròn được sử dụng để phân tích và so sánh nhiều đối tượng trong một biểu đồ. Mỗi đối tượng được biểu diễn bằng một phần trong biểu đồ và được tô màu khác biệt với đối tượng khác để dễ nhận biết. Số liệu thường được đưa dưới dạng phần trăm. Một bài pie chart trong đề thi IELTS Writing có thể có 2 biểu đồ hình tròn để so sánh nhiều đối tượng trong cùng 1 mốc thời gian hoặc 1 đối tượng qua nhiều giai đoạn.

Ví dụ: The charts below show the reasons why people travel to work by bicycle or by car. Summaries the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Ví dụ: The graph below shows female unemployment rates in each country of the United Kingdom in 2013 and 2014.Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Ví dụ: The line graph below shows the percentage of tourists to England who visited four different attractions in Brighton. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Ví dụ: The bar chart below shows the estimated sales of jeans for two companies next year in Turkey. The pie chart shows the projected market share of the two companies in jeans at the end of next year. Write a short report for a university lecturer describing the information shown below.

Ví dụ: The table below shows the worldwide market share of the notebook computer market for manufacturers in the years 2006 and 2007. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Process (quy trình)

Write at least 150 words.

Process là một dạng bài hiếm gặp nhưng điều này không có nghĩa là bạn sẽ không gặp dạng này trong đề thi nên đừng bỏ qua nó. Có 2 loại quy trình: quy trình tự nhiên (quá trình tạo nên một hiện tượng, sự vật tự nhiên) và quy trình nhân tạo (quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm). Một lưu ý quan trọng bạn cần nhớ khi làm bài thi dạng này là nội dung bài viết cần theo đúng trình tự các bước của quy trình từ đầu đến cuối.

Ví dụ: The diagram below shows the production of steam using a gas cooled nuclear reactor. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Đây cũng là một dạng đề ít gặp trong đề thi IELTS Writing nhưng bạn vẫn cần ôn luyện để đảm bảo bạn có thể làm tốt nếu gặp phải dạng này. Có 2 loại có thể gặp: bản đồ đơn (1 địa điểm) và bản đồ kép (1 địa điểm với 2 dự án khác nhau hoặc 1 địa điểm ở 2 thời điểm khác nhau).

You should write at least 150 words.

Ví dụ: The map below is of the town of Garlsdon. A new supermarket (S) is planned for the town. The map shows two possible sites for the supermarket. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Nhìn chung, mỗi dạng bài IELTS Writing Task 1 sẽ có cách viết và vốn từ vựng khác nhau, bạn cần luyện tập đầy đủ tất cả các dạng bài để tự tin khi làm đề thi IELTS Writing.

5 Loại Visa Canada Định Cư Phổ Biến Nhất Hiện Nay.

Rất nhiều người trên thế giới đều muốn được định cư Canada. Nhưng trước hết để được định cư thì bạn phải có visa Canada. Tùy theo mỗi diện bạn sẽ phải đáp ứng điều kiện khác nhau để được định cư

Chính sách định cư Canada ở từng bang dành cho du học sinhThời gian chờ visa du học Canada là bao lâu?

1. Loại thứ nhất: Visa Canada định cư theo diện du học

Có thể nói con đường du học Canada chính là con đường định cư Canada an toàn nhất và rẻ nhất. Bởi, hầu hết các bang tại Canada đều có thế mạnh riêng và đặc điểm kinh tế khác. Thêm vào đó, là dân số Canada đang ngày càng trở nên ít đi.

Chính sách cho người nước ngoài định cư Canada, là một trong những chính sách tuyệt vời của chính phủ: Vừa tăng dân số lại vừa thúc đẩy phát triển kinh tế.

Để có thể sở hữu được tấm visa Canada định cư theo diện du học, bạn phải thỏa mãn những điều kiện sau:

+ Là du học sinh tại Canada

+ Hoàn thành chương trình học tại trường bạn đăng ký

+ Có việc làm ổn định từ 6 tháng trở lên

Ngoài ra, tùy thuộc vào mỗi bang mà có thêm yêu cầu khác

2. Loại thứ hai: Visa Canada định cư theo diện đầu tư

Khi nói đến đầu tư, có nghĩa là bạn sẽ sử dụng nguồn vốn của mình để đầu tư nhằm mang về lợi nhuận cho mình.

Trên thế giới, quốc gia nào cũng mong muốn mình thật phát triển thật thịnh vượng. Chính vì thế, họ luôn mong muốn được đón nhận sự đầu tư không chỉ ở trong nước mà cả bên ngoài nước nữa.

Đối với Việt Nam chúng ta nói riêng: Từ khi có sự đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam, khiến cho kinh tế và đời sống của người Việt ngày càng đi lên.

Canada là một quốc gia phát triển nằm trong top 10. Tuy nhiên, họ vẫn luôn tìm kiếm và kêu gọi thật nhiều sự đầu tư khác nhau từ bên ngoài.

Có một điều đặc biệt, khiến Canada trở thành tâm điểm của sự đầu tư chính là: Chính phủ Canada cho phép người nước ngoài đầu tư được phép định cư. Tất nhiên, để có được tấm visa Canada định cư này thì người đầu tư phải đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Chứng minh được nguồn tài sản là 1,6 triệu USD

+ Số tiền đầu tư trị giá là 1 triệu USD

Với việc tạo điều kiện này, chính phủ Canada nhằm mục đích để phát triển và xây dựng Canada hơn nữa.

3. Loại thứ ba: Visa Canada định cư theo diện tay nghề Skilled Worker

Đây là chương trình nhằm thu hút những nhân tài trong lĩnh vực kỹ thuật trên toàn thế giới đến làm việc tại Canada.

Điều kiện để có visa theo diện này:

+ Được nhận vào làm việc tại Canada chính thức.

+ Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.

+ Trong trường hợp nếu có người đi kèm thì phải chứng minh đủ khả năng tài chính để trang trải cuộc sống tại Canada.

4. Loại thứ tư: Visa Canada định cư theo chương trình IEC (thẻ xanh Canada)

Loại định cư này là dành cho những ai đến Canada làm việc. Cho đến nay, chương trình này mới chỉ áp dụng với 32 quốc gia trên thế giới (không có Việt Nam). Chương trình này chính là sự thỏa thuận giữa Canada với 32 quốc gia đó trong việc di chuyển thanh niên đến làm việc và sinh sống.

Hiện nay chương trình này được hoạt động trong 3 lĩnh vực:

Lĩnh vực 1: Chương trình vừa học vừa làm (Working Holiday)

Điều kiện để được visa chương trình này:

+ Là công dân thuộc 32 quốc gia có sự hợp tác với Canada

+ Có độ tuổi theo quy định

+ Có tài sản khoảng 2.500 CAD để khi đến làm việc tại Canada có thể trang trải được những chi phí ban đầu.

+ Có hộ chiếu hợp lệ trong suốt thời gian lưu trú

+ Được chấp nhận vào Canada

+ Không được mang người đi kèm

+ Có bảo hiểm sức khỏe khớp với thời gian lưu trú

Lĩnh vực 2: Chương trình Young Professionals visa

Đây là chương trình dành cho những thanh niên nước ngoài muốn sang Canada học tập kinh nghiệm để phát triển sự nghiệp.

Điều kiện để được visa chương trình này là:

+ Có thư mời tham gia

+ Ký kết hợp đồng làm việc với 1 nhà tuyển dụng tại Canada trước khi áp dụng chương trình này.

+ Thư mời làm việc phải nằm trong lĩnh vực chuyên môn của ứng viên và được phân loại rõ ràng như mã nghề nghiệp NOC.

Lĩnh vực 3: Chương trình International Co-op (Internship) visa

Đây chính là chương trình thực tập hưởng lương tại Canada (hay còn gọi là chương trình Co-op dành cho du học sinh quốc tế). Với chương trình này bạn chỉ cần tham gia bất cứ khóa học nào sau phổ thông tại Canada.

Tùy theo yêu cầu định cư của mỗi bang, mà bạn sẽ phải tuân thủ để có được visa.

5. Loại thứ năm: Visa Canada định cư theo diện đoàn tụ gia đình

Chính sách này đưa ra nhằm mục đích để giữ chân người lao động. Không những thế còn tạo được lòng tin, thúc đẩy sự cố gắng để người lao động yên tâm làm việc mỗi ngày tại Canada.

Trong trường hợp gia đình bạn có người được mang quốc tịch Canada và có thẻ cư trú như: Chồng hoặc vợ hoặc con cái. Thì bạn hoàn toàn có thể xin được visa Canada định cư theo diện đoàn tụ gia đình.

Tuy nhiên, người bảo lãnh phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Có khả năng bảo trợ cho con cái trong 10 năm liên tục

+ Phải có cam kết tài chính, chứng minh được nguồn thu nhập để bảo lãnh người thân.

+ Số tiền thu nhập của bạn cũng phải đảm bảo cho cuộc sống của vợ/ chồng, con trong 3 năm liên tục.

Bạn đang đọc nội dung bài viết 5 Dạng Đề Phổ Biến Của Ielts Writing Task 2 Hiện Nay trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!