Đề Xuất 5/2023 # 35 Câu Hỏi Thường Gặp Môn Tin Học Đại Cương Eg12 # Top 6 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 5/2023 # 35 Câu Hỏi Thường Gặp Môn Tin Học Đại Cương Eg12 # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về 35 Câu Hỏi Thường Gặp Môn Tin Học Đại Cương Eg12 mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?? Chọn phát biểu đúng:? Phím nóng Ctrl + Shift + =, có chức năng gì?? 1. Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì? a. Đóng các cửa sổ đang mở b. Tạo đường tắt để truy cập nhanh (Đ) c. Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền d. Tất cả đều sai 2. Chọn phát biểu đúng: a. Hình trên cho thấy có 1 máy in tên là Add Printer đã được cài đặt b. Chỉ có thể cài duy nhất một máy in trong cửa sổ Printers. d. Để bắt đầu cài đặt máy in thì nhắp đúp lên biểu tượng Add Printer (Đ) 3. Phím nóng Ctrl + Shift + =, có chức năng gì? a. Bật hoặc tắt gạch dưới nét đôi b. Bật hoặc tắt chỉ số dưới c. Bật hoặc tắt chỉ số trên (Đ) d. Trả về dạng mặc định 4. Danh sách các mục chọn trong thực đơn được gọi là gì? a. Menu options b. Đáp án khác c. Menu bar (Đ) d. Menu pad 5. a. Biểu tượng của tệp tin Game.txt b. Biểu tượng của thư mục Game c. Biểu tượng lối tắt cho tệp tin chúng tôi (bên phải) (Đ) d. Biểu tượng lối tắt cho thư mục Game 6. Thao tác nhấp chuột phải vào biểu tuợng của tập tin và chọn Properties là để làm gì? a. Sao chép tập tin b. Đổi tên tập tin c. Xem thuộc tính tập tin (Đ) d. Xoá tập tin a. nhắp chọn tệp tin cần đổi tên (Đ) b. nhắp chọn thực đơn File c. nhắp chọn thực đơn View d. nhắp chọn thực đơn Edit 8. Trong mục Paragraph của thẻ Home, chọn Numbering để ký hiệu số đề mục. Nếu muốn chọn thông số khác ta chọn mục Define New Number Format. Hộp thoại Define New Number Format sẽ được hiện ra. Mục Number Format trong hộp thoại này dùng để: a. Thêm văn bản ở trước, sau dấu hoa thị b. Thay đổi font chữ c. Hiệu chỉnh ký hiệu của Bullets d. Hiệu chỉnh ký hiệu của Number (Đ) 9. Giáo dục và đào tạo qua internet thường được gọi là… a. Học trực tuyến (e-learning) (Đ) b. Kết nối mạng xã hội c. Giáo dục tại gia đình d. Phát thanh qua web (podcasting) 10. Thành phần phần cứng nào bảo vệ máy tính của bạn khỏi nguy hại do điện khi chuyển đổi giữa các hệ thống điện. a. Bộ nguồn b. Bộ chuyển đổi c. Bộ triệt sóng d. Bộ lưu điện UPS (Đ) 11. Trong hệ điều hành Windows, trong hộp thoại “Display properties”, thẻ nào trong các thẻ sau dùng để thay đổi chế độ màn hình chờ (chế độ bảo vệ màn hình)? a. Settings b. Screen Saver (Đ) c. Background d. Desktop 12. Hệ điều hành nào được sử dụng cho hệ điều hành mạng? a. Novell Netware b. Tất cả đều đúng c. UNIX d. Windows NT Server (Đ) 13. Làm thế nào để xóa bỏ tệp tin? a. mở cửa sổ My Computer. (Đ) b. mở cửa sổ Files Manager c. nhắp chọn Internet Explorer. d. mở cửa sổ tìm kiếm tệp tin Search 14. Để thoát khỏi Windows và tắt hẳn máy tính ta nhấn vào nút Start/Shutdown hoặc Tunrn off Computer) và chọn … a. Restart b. Stanby c. Log off d. Shutdown (Đ) a. NotePad là phần mềm soạn thảo văn bản. b. MS-Windows là phần cứng (Đ) c. Winzip là phần mềm để nén và giải nén tệp tin và thư mục. d. Hệ điều hành phải được cài đặt trước khi cài đặt phần mềm ứng dụng. 16. Biểu tượng Caculator dùng để làm gì? a. Tất cả đều đúng (Đ) b. Thực hiện các phép tính số muc, logarit, lượng giác c. Thực hiện các phép toán số học d. Thực hiện các phép toán so sánh, chuyển đổi các số thập phân, thập phân, nhị phân 17. Những gì có thể xảy ra sau khi bạn thay đổi thiết lập Control Panel? a. Các thiết lập hiện tại sẽ không được ghi lại vì chúng không tương thích với hệ thống (Đ) b. Máy tính có thể bị khóa, và do đó các thay đổi trong Control Panel không thể thực hiện được (The computer can become “locked” so that no futher Control Panel changes can be made) c. Thiết lập hiện thời của máy tính có thể gây ra vấn đề d. Khả năng các thiết lập mặc định ban đầu có thể bị vô hiệu 18. Phím tắt Windows + Pause/Break có tác dụng gì? a. Đăng xuất windows (Log Off…) b. Mở hộp thoại (System Properties) c. Giống như phím tắt Alt + F4 d. Đáp án khác (Đ) 19. Trước khi in nếu muốn đặt lề cho trang in ta thực hiện chọn Page Layout, trong mục Page Setup tiếp tục chọn: a. Margins (Đ) b. Layout c. Page break d. Normal view 20. Khi đang soạn thảo, muốn thay đổi màu chữ ta thực hiện thao tác nào? a. View/Font và chọn màu phù hợp b. Page Layout/Font và chọn màu phù hợp c. Home/Font/Font color và chọn màu phù hợp (Đ) d. Insert/Font và chọn màu phù hợp 21. Trong MS Word 2013, khi bạn đang thực hiện các thao tác trộn thư, nút Preview Results có chức năng gì? a. Lưu các bức thư đã trộn b. Hiển thị tất cả các bức thư đã trộn được c. Xem trước cấu trúc bức thư (Đ) d. Thay thế các trường (merge fields) trong văn bản bằng dữ liệu thực từ danh sách người nhận đã chọn 22. Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh,… ta thực hiện: a. View – Custom Animation, rồi chọn Add Effect b. Animation, rồi chọn Add  Animation (Đ) c. Insert – Custom Animation, rồi chọn Add Effect d. Format – Custom Animation, rồi chọn Add Effect 23. Muốn chèn một hình ảnh nào đó đã có trong đĩa vào trong slide ta chọn d. Picture 24. Lựa chọn trong trường học: lý do hợp lệ để hạn chế truy cập của sinh viên với các mạng và Internet? a. Tất cả các đáp án trên b. Giảm sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc c. Xác định một người dùng cụ thể trên mạng d. Ngăn chặn việc xem hoặc chỉnh sửa các tập tin hoặc thư mục nhất định, màn hình và các hoạt động trực tuyến bộ lọc (Đ) 25. Thiết bị nào chịu được nguy hại do từ tính? a. Đĩa cứng mở rộng b. Bộ nhớ Flash c. Đĩa cứng trong d. DVD ROM (Đ) 26. Người truy cập trái phép vào máy tính của bạn và lấy cắp thông tin được gọi là gì? a. Docker b. Hacker (Đ) c. Staker d. Cracker 27. Hãy chỉ ra đặc điểm của tin nhắn tức thời? a. Có thể có nhiều thông điệp cùng một lúc, tức thời (Đ) b. Có thể gửi tin nhắn bảo mật c. Có thể gửi tin nhắn sử dụng mã số d. Có thể lưu trữ hoặc lưu các tin nhắn 28. Loại tài liệu bằng văn bản có thể được sử dụng mà không cần sự cho phép của bản quyền? a. Tài liệu phạm vi công cộng (Đ) b. Tài liệu chưa được công bố c. Các tài liệu thương hiệu d. Tài liệu có bản quyền 29. Làm thế nào để tắt máy tính đúng cách? a. Nhấn nút Start ở góc dưới bên trái màn hình nền, chọn mục Shutdown (Đ) b. Tắt nguồn điện c. Bấm nút Power trên hộp máy d. Bấm nút Reset trên hộp máy 30. Loại tập tin nào thường được ẩn? a. Tập tin tài liệu b. Tập tin nén c. Tập tin tải về d. Tập tin hệ thống (Đ) a. nhấn nút số 1 để nhanh chóng trở về màn hình nền Desktop b. nhấn nút số 3 để mở My Documents (Đ) c. nhấn nút số 2 để mở chương trình duyệt Web d. nhấn nút số 4 để mở chương trình MS-Word 32. Khi một máy in mới một trang thử nghiệm sau khi nó được bật, điều này có nghĩa rằng … a. trình điều khiển máy in là chính xác / hiện tại (Đ) b. máy in là máy móc chức năng c. cài đặt trình điều khiển in đã thành công d. máy in trực tuyến với máy tính 33. Nếu bạn muốn chuyển toàn bộ phần văn bản được chọn sang định dạng viết hoa đầu mỗi từ thì bạn cần thực hiện thao tác nào sau đây? a. Home/ Change Case/ UPPERCASE b. Home/ Change Case/ lowercase c. Home/ Change Case/ Capitalize Each Word (Đ) d. Home/ Change Case/ Sentence case 34. Trong MS Word 2016, để xoá bỏ toàn bộ định dạng kiểu chữ của văn bản đang chọn, ta nhấn tổ hợp phím gì? a. Ctrl+ Space (Đ) b. Ctrl+ Delete c. Shift+ Space d. Ctrl+ Enter 35. Trong MS Word 2013, chức năng nào sau đây cho phép chọn danh sách người nhận thư khi trộn thư? a. Preview Results b. Start Mail Merge c. Insert Merge Field d. Select Recipients (Đ)

1 like nếu bạn thấy thông tin này hữu ích với bạn ! #tinhocdaicuongeg12

Share this:

Twitter

Facebook

Like this:

Like

Loading…

Related

The Olympia Schools Câu Hỏi Thường Gặp

Trường PTLC Olympia giảng dạy những khối lớp nào?

Hệ thống giáo dục Olympia giảng dạy 4 cấp học:

1. Tiền tiểu học Olympia (4-5 tuổi)

2. Trường cấp 1 Olympia (lớp 1- lớp 4)

3. Trường cấp 2 Olympia (lớp 5- lớp 8)

4. Trường cấp 3 Olympia (lớp 9 – lớp 12)

Đặc biệt, ngoài chương trình phổ thông Olympia, trường cấp 3 Olympia triển khai Chương trình Song bằng Quốc tế để Phụ huynh và học sinh có thêm lựa chọn cho định hướng học tập tại cấp Đại học. Bốn cấp học đều hoạt động tại khu đô thị mới Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (cơ sở duy nhất).

Trường Olympia có phải là trường quốc tế không?

Là trường Phổ thông Liên cấp Việt Nam, chương trình giáo dục ở Olympia đảm bảo mục tiêu giáo dục theo chương trình giáo dục quốc gia Việt Nam, có sự liên thông và kết nối giữa các cấp học và đặc biệt quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa Việt trong thế hệ trẻ. Mục tiêu đặc thù của chương trình giáo dục ở trường Olympia là chuẩn bị cho học sinh khả năng hội nhập để tiếp tục học tập trong các môi trường giáo dục quốc tế, cũng thành công như trên các ngả đường tương lai với tinh thần học tập suốt đời. Chương trình giáo dục tiếp cận chương trình tiên tiến của các quốc gia hàng đầu thế giới về giáo dục.

Đối tượng và yêu cầu tuyển sinh của trường Olympia như thế nào?

Trường PTLC Olympia tuyển sinh tất cả các học sinh Việt Nam và nước ngoài trong độ tuổi và hoàn thành chương trình học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Hạnh Kiểm: Tốt

Sức khoẻ: Tốt

Trong quá trình tuyển sinh, các bạn học sinh sẽ được phỏng vấn và kiểm tra năng lực theo các quy trình và yêu cầu riêng của nhà trường.

Quy trình tuyển sinh của trường PTLC Olympia diễn ra như thế nào?

STT Quy trình Bước Phụ huynh Học sinh

1

Tìm hiểu thông tin

Bước 1

– Tham khảo thông tin trên fanpage và website của nhà trường – Đặt lịch tham quan trường qua fanpage

Bước 2

Trực tiếp gặp gỡ – Tham gia hội thảo phụ huynh – Tư vấn cá nhân, nhận văn bản thông tin từ bộ phận tuyển sinh

2

Thực hiện bài khảo sát

Bước 3

Phụ huynh thực hiện bài khảo sát: – Chia sẻ về nguyện vọng, nhu cầu của gia đình – Những điều phụ huynh đang hiểu về Olympia – Những hiểu biết và thực hành trong việc làm cha mẹ; mức độ sẵn sàng cùng phối hợp với nhà trường trong suốt quá trình học sinh theo học

Thực hiện phỏng vấn và bài kiểm tra dự tuyển đầu vào dành cho học sinh

Bước 4

Nhận kết quả và thông báo từ nhà trường

3

Hoàn thiện thủ tục nhập học

Bước 5

Gặp gỡ với Ban giám hiệu để thống nhất về cách thức phối hợp và lộ trình học tập của học sinh

Bước 6

Hoàn thành thủ tục nhập học (ký cam kết nhập học, hoàn thành đóng phí…) Chính thức trở thành Olympians.

Chúng tôi muốn liên hệ để tìm hiểu thêm về thông tin tuyển sinh thì có thể thực hiện qua kênh nào?

Đội ngũ tư vấn tuyển sinh của từng cấp học:

Ms. Vũ Thị Thắm: 093 677 2776 (Tiền tiểu học và Cấp 1)

Ms. Nguyễn Thị Huyền Trang: 090.626.1828 (Cấp 2)

Ms. Hoàng Thanh Hảo: 090.229.8676 ( Cấp 3)

Facebook

Trang tin tuyển sinh

Thời hạn nộp hồ sơ nhập học tại trường Olympia như thế nào?

Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh của nhà trường cụ thể như sau:

Học kỳ 1: 1/02 đến 30/6 (riêng khối 1 nhận hồ sơ tới 30/3/2020)

Học kỳ 2: 15/10 đến 15/12

Tùy thuộc vào số lượng tuyển sinh từng khối lớp năm học, thời gian nhận hồ sơ có thể kết thúc sớm hơn dự kiến. Nhà trường có chính sách ưu tiên đối với học sinh nộp hồ sơ, tham gia thi tuyển và nhập học sớm. Quý vị phụ huynh có thể theo dõi và cập nhật thường xuyên trên Fanpage và Website của trường Olympia để nắm được thông tin đầy đủ và chính xác.

Trong quá trình học, trường có các Câu lạc bộ gì?

Trường Olympia hiện tại có khoảng 24 câu lạc bộ (CLB) cấp 1, bao gồm:

Trường Olympia hiện tại có khoảng 25 CLB cấp 2, bao gồm:

Nhóm Đội tuyển: các đội tuyển Bóng rổ (nam, nữ), đội tuyển Bóng đá (nam, nữ), đội tuyển Bóng chuyền (nữ), đội tuyển Khoa học.

Nhóm Dự án Nghệ thuật: Nhảy hiện đại.

Nhóm Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ Kỹ thuật: CLB STEM, CLB STEM-Robotics, CLB Làm vườn.

Nhóm Câu lạc bộ Nghệ thuật, Mỹ thuật: CLB Nhảy hiện đại, CLB Mỹ thuật – Khắc gỗ, CLB Mỹ thuật – Painting, CLB nghệ thuật giấy CLB Nhiếp Ảnh.

Nhóm Câu lạc bộ Tiếng Anh: CLB Tranh biện Tiếng Anh, Kịch Tiếng Anh.

Nhóm Câu lạc bộ ngôn ngữ: CLB Tiếng Hàn; CLB đọc sách.

Nhóm Câu lạc bộ Kỹ năng sống: CLB La Bàn, CLB Võ tự vệ.

Câu lạc bộ Truyền thông – Báo chí.

Trường Olympia hiện tại có khoảng 24 CLB cấp 3, định hướng là CLB/Dự án học tập do học sinh là chủ nhiệm dự án, bao gồm:

Nhóm Câu lạc bộ/Dự án học tập do Học sinh là chủ nhiệm dự án thuộc các nhóm hoạt động đa dạng: CLB Service learning, CLB Dance club, OPC (Olympia Photography Club), CLB Connected We, CLB Kiddo club, CLB Lập trình ICT.

Đội tuyển: các đội tuyển Học sinh giỏi bộ môn (Toán, Văn, Sử), Bóng rổ (nam, nữ), đội tuyển Bóng đá (nam, nữ), đội tuyển Bóng chuyền (nữ), đội tuyển Toán học, đội tuyển Khoa học.

Dự án Nghiên cứu khoa học: Dự án NC Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội.

Dự án học tập chuyên sâu SAT, AP Economics, Dự án học tập cá nhân.

Nhóm Câu lạc bộ Khoa học Công nghệ Kỹ thuật: CLB STEM, CLB STEM-Robotics, CLB Nhà Khoa học trẻ, CLB Làm vườn.

Nhóm Câu lạc bộ Nghệ thuật, Mỹ thuật: CLB Hàn Quốc, CLB Nhảy (Dancing Club), CLB Mỹ thuật – Khắc gỗ sơn mài, CLB Mỹ thuật – Điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt, School Band, CLB Hợp xướng; CLB Kịch tương tác.

Nhóm Câu lạc bộ Thể thao: CLB võ tự vệ, Fitness.

Nhóm Câu lạc bộ Toán học Math and Chess.

Nhóm các Câu lạc bộ khác: Trà đạo, Radio, Thời trang.

Trong quá trình học trường có hoạt động trải nghiệm gì?

Trình độ tiếng Anh của học sinh Olympia được đo bằng tiêu chí gì khi hết các lớp/cấp học? Có cần học tiếng Anh ở các trung tâm ngoại ngữ nữa không?

Trường Olympia là điểm thi chứng chỉ quốc tế do Đại học Cambridge, Vương quốc Anh tổ chức cho học sinh khi kết thúc các trình độ tương ứng. Ngoài ra, các con có thể đăng ký tham gia các kỳ thi chuẩn hóa Quốc tế do trường ĐH Cambridge tổ chức (không bắt buộc), cụ thể:

Ngoài ra, trường PTLC Olympia là một trong những địa điểm tổ chức kỳ thi SAT chính quy trên địa bàn Hà Nội. Học sinh không cần phải theo học tiếng Anh ở các trung tâm ngoại ngữ nếu không có nhu cầu thêm.

Chương trình tiếng Anh của trường có gì khác biệt?

Chương trình tiếng Anh của trường PTLC Olympia được xây dựng dựa trên cách tiếp cận Ngôn ngữ Học thuật và Tư duy (Cognitive Academic Learning Approach – CALP). Hướng tiếp cận này giúp học sinh, trong suốt chương trình học từ Cấp một đến Cấp ba, phát triển tích hợp và toàn diện 04 kỹ năng ngôn ngữ (Nghe – Nói – Đọc – Viết), thay vì chỉ tập trung vào 1-2 kỹ năng ngôn ngữ. Ngoài ra, học sinh được sử dụng các kỹ năng ngoại ngữ như một công cụ để tìm hiểu kiến thức từ nhiều lĩnh vực, xây dựng các năng lực tư duy nền tảng và năng lực học tập trọn đời. Chương trình tiếng Anh tại trường PTLC Olympia được đội ngũ chuyên môn nhà trường phối hợp với các chuyên gia giáo dục hàng đầu trong và ngoài nước thiết kế một cách hệ thống, chặt chẽ dựa trên Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) và Khung kỹ năng Thế kỷ 21 (Tư duy phản biện, Sáng tạo, Giao tiếp, Hợp tác). Điều này đảm bảo cam kết chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ ở tất cả các cấp học, không chỉ giúp học sinh được trang bị chắc chắn cho bất cứ một bài thi chuẩn hóa quốc tế nào (Cambridge, IELTS, TOEFL, SAT) mà còn là nền tảng vững vàng để học sinh có đủ khả năng theo học ở bất cứ môi trường học tập quốc tế nào trong tương lai. Phương pháp dạy học trong Chương trình Tiếng Anh tại Olympia liên tục được nghiên cứu và đột phá, ứng dụng các phương pháp dạy học tiên tiến và hiệu quả nhất trên thế giới, bao gồm: Dạy học truy vấn (Inquiry-Based Learning), Học sâu (Deep Learning), Học thông qua dự án (Project-Based Learning). Việc phối hợp và cân bằng giữa các phương pháp dạy học tiên tiến này cùng với một chương trình học được phát triển phù hợp với định hướng giáo dục nhà trường, khuyến khích thành công niềm yêu thích và động lực học tập cho học sinh, đồng thời giúp học sinh phát triển toàn diện về kiến thức và năng lực tư duy, bên cạnh năng lực ngôn ngữ.

Ai là Hiệu trưởng của trường PTLC Olympia?

Hiện tại, hiệu trưởng trường cấp Ba Olympia là Cô Phạm Thị Minh An. Hiệu trưởng trường cấp Hai và trường cấp Một Olympia là cô Vũ Thị Diệu Lý. Ngoài ra, trường PTLC Olympia cũng có đội ngũ các chuyên gia thuộc Hội đồng chuyên môn (HĐCM), đứng đầu HĐCM là thầy Nguyễn Văn Cường, tiến sĩ Khoa học giáo dục, ĐH Potsdam, CHLB Đức. Bên cạnh đó, mỗi cấp học đều có các thành viên Ban giám hiệu trực tiếp quản lý.

Nghỉ học các con có được hoàn trả học phí không? Hoàn tiền ăn không?

Nếu nghỉ học, nhà trường sẽ hoàn trả tiền ăn nếu gia đình thông báo nghỉ với trường đúng quy định. Tiền học phí sẽ không được hoàn lại. Quý phụ huynh có thể tìm hiểu thêm chi tiết tại: http://www.theolympiaschools.edu.vn/tuyen-sinh/q-a/

Văn phòng UCC đem lại những lợi ích gì cho học sinh và gia đình của học sinh?

Cách thức hỗ trợ từ các Chuyên viên Tâm lý học đường là gì?

Các chuyên viên tâm lý học đường sẽ đồng hành cùng thầy/cô, anh/chị và học sinh để tìm được lời giải cho vấn đề của riêng mình. Ngoài công tác sàng lọc phân hoá và tầm soát vấn đề sức khoẻ tâm thần chung của học sinh cả trường, khi đến với phòng tâm lý học đường, thầy/cô, anh/chị và học sinh hoàn toàn có thể lựa chọn các hình thức như:

Nghề nghiệp nào cũng có những nguyên tắc, vậy nguyên tắc làm việc của nghề Tâm lý học đường tại Olympia là gì?

Chúng tôi làm việc theo nguyên tắc:

Nguyên tắc số 1: Lắng nghe và tôn trọng

Lắng nghe, tôn trọng là thầy/cô, anh/chị và các con sẽ được chia sẻ bất cứ điều gì mình muốn, chúng tôi không đánh giá đúng hay sai và hoàn toàn chấp nhận, tôn trọng quan điểm của người chia sẻ.

Nguyên tắc số 2: Bảo mật thông tin

Phòng tâm lý học đường luôn tôn trọng sự riêng tư của mỗi người vì vậy chúng tôi cam kết mọi vấn đề thầy/ cô, anh/chị và học sinh chia sẻ với chúng tôi sẽ được giữ bí mật. Cụ thể:

Trong trường hợp học sinh tự mình tới phòng tư vấn, mọi vấn đề học sinh chia sẻ với nhà tư vấn sẽ được giữ bí mật.

Nguyên tắc số 3: Cung cấp giải pháp

Đến với phòng Tâm lý học đường Olympia thầy/cô, anh/chị và các con không chỉ được lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ mà còn được cung cấp những thông tin mới cập nhật cũng như trao đổi để tìm ra các giải pháp cho những tình huống cụ thể đang gặp phải.

Nguyên tắc số 4: Làm việc theo quy trình

Tại phòng tâm lý học đường, các dịch vụ đều được thực hiện theo quy trình năm bước khép kín, đảm bảo tính khoa học và tính bảo mật. Quy trình chung như sau:

Phỏng vấn trực tiếp người phát hiện vấn đề (phụ huynh, học sinh, giáo viên)

Gặp người cần tư vấn và mở hồ sơ tham vấn/ trị liệu

Sau 2-3 buổi gặp người cần hỗ trợ, chuyên viên tâm lý học đường lên kế hoạch tư vấn (số buổi, tần suất, những hỗ trợ cần thiết) và trao đổi với phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm.

Đánh giá mỗi 3 buổi tư vấn và giữ liên hệ thường xuyên với phụ huynh và giáo viên (chủ nhiệm và bộ môn) đối với đối tượng tư vấn là học sinh.

Kết thúc ca, đánh giá ca và kế hoạch theo dõi tiếp theo.

Các Câu Hỏi Thường Gặp (Faq)

Tôi có cần phải dịch tất cả các giấy tờ cá nhân sang tiếng Anh?

Giấy tờ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt được chấp nhận và có thể không cần bản dịch. Giấy tờ bằng các ngôn ngữ khác phải được dịch sang tiếng Anh. Bản dịch tiếng Anh phải có công chứng ghi rõ 1) “Bản dịch chính xác” và 2) “người dịch đủ năng lực dịch thuật”.

Trong một số trường hợp đặc biệt, một số giấy tờ bằng tiếng Việt cũng có thể được yêu cầu dịch sang tiếng Anh.

Tôi phải xin phiếu Lý lịch Tư Pháp ở đâu?

Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 được cấp bởi Sở Tư Pháp tỉnh/ thành phố nơi đương đơn đang sinh sống hoặc nơi đăng ký thường trú hợp pháp theo Hộ khẩu và mất khoảng 10 ngày để hoàn tất. Đương đơn phải đích thân yêu cầu phiếu Lý lịch Tư Pháp số 2 và không thể ủy quyền cho người khác thay mặt đương đơn xin phiếu này.

Nếu sống tại TP. Hồ Chí Minh, đương đơn có thể liên hệ Sở Tư Pháp tại 143 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Để biết thêm thông tin về Lý lịch tư pháp, vui lòng tham khảo trang web của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Làm thế nào để tôi có được Giấy khai sinh Việt Nam?

Những người sinh ra tại Việt Nam phải liên hệ với văn phòng Uỷ ban Nhân dân địa phương nơi người đó được sinh ra – nơi mẹ của đương sự đã sống theo địa chỉ trong Hộ khẩu. Ủy ban Nhân dân địa phương có thể cấp bản sao của giấy khai sinh cho đương sự dưa trên những dữ liệu của giấy khai sinh gốc.

Hoặc, văn phòng Ủy ban Nhân dân địa phương có thể cấp “Trích lục” của thông tin về việc khai sinh trên dữ liệu của họ cho đương sự. Nếu đương đơn không thể có được khai sinh vì lý do hồ sơ đã hủy hay cơ quan nhà nước không cấp, đương đơn phải nộp giấy xác nhận về việc này do phòng hộ tịch địa phương cấp và các bằng chứng khác về việc khai sinh của mình như sổ hộ khẩu cũ, học bạ, hay giấy rửa tội.

Ai có thể đi cùng tôi đến buổi phỏng vấn?

Quý khách nào không có tên trên thư mời sẽ không được vào bên trong Lãnh Sự Quán trong suốt buổi phỏng vấn trừ các trường hợp sau đây:

Người bảo lãnh

Cha, mẹ hay người bảo hộ của đương đơn dưới 17 tuổi

Cha, mẹ, hay người bảo hộ của đương đơn gặp khó khăn về tinh thần/ thể chất (bị tàn tật)

Con gái, con trai hay người chăm sóc của đương đơn lớn tuổi (trên 70 tuổi)

Nếu đương đơn có con nhỏ và không có tên trên thư mời phỏng vấn, đương đơn nên sắp xếp người chăm sóc con trong thời gian đương đơn tham dự phỏng vấn vì con của đương đơn sẽ không được vào bên trong khu vực phỏng vấn. Các thành viên khác trong gia đình, người thân hoặc bạn bè của đương đơn nếu không thuộc một trong bốn trường hợp nêu trên cũng sẽ không được vào bên trong tòa nhà Lãnh sự quán.

Tại sao hồ sơ xin thị thực của tôi bị từ chối?

Có nhiều nguyên nhân khiến Viên chức Lãnh sự từ chối cấp thị thực. Đối với thị thực diện Hôn phu/Hôn thê hoặc thị thực định cư, lý do từ chối phổ biến nhất là theo Điều khoản 221(g) của Luật Di trú và Nhập tịch (INA). Việc từ chối này có nghĩa Viên chức Lãnh sự không có đủ thông tin cần thiết để có thể xem xét và đưa đến kết luận đối với hồ sơ xin thị thực, vì thế thị thực không thể được cấp tại thời điểm đó. Khi thông tin yêu cầu được nộp trong thời hạn cho phép, hồ sơ xin cấp thị thực sẽ được tiếp tục được xem xét, kết luận về hồ sơ, và đương đơn không cần phải nộp lại hồ sơ xin thị thực.

Ngoài ra còn có một số trường hợp không hội đủ tiêu chuẩn được cấp thị thực, những trường hợp này có thể dẫn đến việc thị thực bị từ chối hoặc không được cấp. Những hành vi khác, chẳng hạn như tham nhũng, cũng có thể là nguyên dân dẫn đến việc bị tự chối cấp thị thực.

Ngày, giờ, và địa điểm diễn ra việc đề nghị hối lộ;

Bất cứ bằng chứng nào khác có thể giúp ích cho việc điều tra sự việc.

Chúng tôi sẽ điều tra tất cả các sự việc Quý vị tố cáo. Xin cám ơn Quý vị đã cung cấp thông tin.

Điều gì xảy ra nếu người bảo lãnh vừa nhập tịch?

Đối với con độc thân dưới 21 tuổi, nếu quý vị chỉ nộp một hồ sơ bảo lãnh thị thực F2A (Vợ/chồng hoặc con của Thường Trú Nhân) cho cả vợ/chồng và con quý vị, thì giờ đây khi đã nhập tịch, quý vị cần phải nộp thêm hồ sơ bảo lãnh I-130 riêng cho người con này với lọai thị thực IR2 (Con độc thân dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ) với Sở Di Trú Hoa Kỳ. Vui lòng liên hệ Sở Di Trú để biết thêm thông tin.

Đối với con độc thân trên 21 tuổi, thời gian chờ hồ sơ đến lượt giải quyết cho loại thị thực F2B (Con độc thân trên 21 tuổi của Thường Trú Nhân) đôi khi ít hơn thời gian chờ dành cho loại thị thực F1 (Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ). Vì vậy, người con này có thể chọn “bỏ qua” việc chuyển loại thị thực thành F1 do việc nhập tịch của quý vị, và vẫn giữ lại loại thị thực F2B. Vui lòng kiểm tra Bản tin thị thực để biết thêm thông tin.

Con quý vị được sinh ra sau ngày quý vị nhập tịch có thể hội đủ điều kiện để nhận quốc tịch Hoa Kỳ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc trang web này của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Đơn xin thị thực của tôi bị trả về Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ , bây giờ tôi có thể làm gì?

Ngay cả khi bị trả về Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, hồ sơ cũng không tự động bị hủy bỏ. Người bảo lãnh sẽ có cơ hội chứng minh với Sở Di trú khi Sở Di trú xem xét hồ sơ. Sở Di trú có quyền tái chấp thuận hồ sơ bảo lãnh. Nếu muốn khiếu nại hồ sơ bị từ chối, người bảo lãnh có thể liên hệ Sở Di trú nơi mở hồ sơ trước đây. Xin lưu ý có thể phải mất vài tháng để Sở Di trú mới nhận được hồ sơ trả về từ Lãnh sự quán. Chúng tôi cam đoan hồ sơ xin thị thực và các thông tin bổ sung đều được xem xét theo đúng luật pháp Hoa Kỳ ở văn phòng chúng tôi cũng như ở Sở Di trú.

Đây là khoản phí người nhập cư vào Hoa Kỳ phải đóng. Chúng tôi khuyên quý vị nên thanh toán Lệ phí Nhập cư USCIS trước khi khởi hành đến Hoa Kỳ, nhưng vui lòng chờ ít nhất 5 ngày sau khi được cấp thị thực để thanh toán lệ phí này. Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) sẽ không cấp thẻ xanh cho Quý vị nếu chưa nhận được khoản phí này. Tuy nhiên, trong trường hợp quý vị chưa đóng khoản phí này, các viên chức Cục Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP) vẫn sẽ cho phép quý vị nhập cảnh nếu quý vị hội đủ điều kiện nhập cảnh.

Tất cả các đương đơn được cấp thị thực định cư đều phải đóng khoản phí này, ngoại trừ các trường hợp sau :

Trẻ em được nhận làm con nuôi theo diện Trẻ mồ côi (IR-3/IR-4).

Thị thực diện Công ước La Hague (IH-3/IH-4).

Công dân Iraq và Afghanistan định cư theo diện thị thực đặc biệt dành cho nhân viên thuộc biên chế Chính phủ Hoa Kỳ.

Thường trú nhân xin tái nhập cảnh Hoa Kỳ (SB-1).

Thị thực diện Hôn phu/ Hôn thê (K-1).

Du Học Canada Sds: Những Câu Hỏi Thường Gặp

1. Điểm IELTS của tôi đạt 5.0, tôi có thể nộp hồ sơ xin visa theo diện SDS được không?

Khác với chương trình CES trước đây vốn chỉ yêu cầu IELTS 5.0, du học sinh du học Canada diện SDS phải đạt tối thiểu IELTS 6.0 (không có kỹ năng nào dưới 6.0). Đây có thể được xem là một thử thách với các bạn trẻ Việt Nam dự định du học Canada, nhưng cũng chính là cách để nước sở tại đảm bảo chất lượng du học sinh khi theo học tại nước mình.

Hiện nay, chương trình du học Canada SDS đã thực hiện việc không bắt buộc chứng minh tài chính như visa thường. Tuy nhiên, để bảo chứng cho quá trình học tập của bạn, chính phủ Canada yêu cầu gia đình bạn vẫn phải có giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo tại ngân hàng Canada (GIC) tối thiểu 10000 CAD.

3. Tôi có phải nộp kế hoạch học tập khi du học Canada diện SDS không?

Thực tế theo nội dung chương trình, du học Canada diện SDS không bắt buộc bạn phải nộp kế hoạch học tập. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của IDP Việt Nam, việc nộp kế hoạch học tập cá nhân một cách chỉn chu và chi tiết sẽ làm tăng tỉ lệ đạt visa của bạn. Vì có kế hoạch học tập sẽ chứng minh phần nào bạn đã có sự đầu tư và nghiêm túc với dự định du học Canada của mình.

4. Tôi có thể lựa chọn những trường nào tại Canada để theo học khi du học theo diện SDS?

Khác với việc giới hạn lựa chọn trong 55 trường thuộc CICan của chương trình CES, SDS mở ra cho bạn cơ hội du học Canada tại tất cả các trường chấp nhận du học sinh quốc tế trên toàn Canada trong danh sách DLI (Design Learning Institutions).

5. Chương trình visa SDS sẽ làm du học Canada mất đi ưu thế và kém hấp dẫn hơn so với các nước khác?

Theo các thống kê từ IDP Việt Nam, lượng du học sinh du học Canada theo diện SDS thực tế ngày càng tăng, chứng tỏ sức hấp dẫn của chương trình này. Điều này ngược lại hoàn toàn với những suy đoán trước đó, khi SDS chính thức thay thế CES.

Trở ngại rõ ràng nhất của SDS là việc tăng chuẩn điểm IELTS lên 6.5 thực chất lại giúp du học sinh du học Canada giảm bớt thời gian học tiếng Anh tại Canada cũng như tự tin hơn khi bước vào các khóa học chuyên nghiệp.

NHỮNG HỖ TRỢ MIỄN PHÍ TỪ IDP

IDP hiểu được những khó khăn của học sinh và phụ huynh khi chuẩn bị hồ sơ du học và rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp.

Có những kỳ hạn bạn cần ghi nhớ để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nộp đơn vào trường.

Nếu bạn đang ấp ủ dự định du học Canada trong thời gian tới, liên hệ chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ tận tâm giải đáp mọi thắc mắc.

Các dịch vụ hỗ trợ miễn phí từ IDP bao gồm:

✔️ Tư vấn du học Canada miễn phí, giải pháp tiết kiệm

✔️ Tư vấn chọn trường & khóa học phù hợp

✔️ Hỗ trợ nộp đơn xin nhập học, theo dõi tiến độ, nhận thư xác nhận từ trường

✔️ Tư vấn chỗ ở, ngân sách du học, hỗ trợ đặt vé máy bay, trang bị kỹ năng trước khi lên đường

✔️ Cứ 14 phút, IDP giúp 1 học sinh du học thành công trên toàn thế giới, tỉ lệ visa thành công 95%

Bạn đang đọc nội dung bài viết 35 Câu Hỏi Thường Gặp Môn Tin Học Đại Cương Eg12 trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!