Đề Xuất 3/2023 # 332 Câu Trắc Nghiệm Thương Mại Quốc Tế – P3 # Top 7 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 3/2023 # 332 Câu Trắc Nghiệm Thương Mại Quốc Tế – P3 # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về 332 Câu Trắc Nghiệm Thương Mại Quốc Tế – P3 mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bộ đề thi trắc nghiệm Thương mại quốc tế (có đáp án). Nội dung bao gồm 332 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn và câu hỏi trắc nghiệm đúng sai được phân thành 7 phần.

Tất cả các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm.

Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 3 gồm 45 câu trắc nghiệm đa lựa chọn + đáp án bên dưới.

TMQT_1_91: Đối tượng nghiên cứu của kinh tế quốc tế? ○ Nền kinh tế một quốc gia ○ Các chủ thể kinh tế quốc tế ○ Các quan hệ kinh tế quốc tế ● b và c

TMQT_1_92: Quan điểm của Đảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế đối ngoại, khái niệm “mở cửa” có nghĩa là? ○ “Mở toang cửa”, “thả cửa một cách tuỳ tiện” ○ Mở cửa là một chính sách nhất thời, một biện pháp kỹ thuật ● Mở cửa là mở rộng giao lưu kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, trao đổi và phân công lao động quốc tế ○ Mở cửa là xoá bỏ hoàn toàn các loại thuế nhập khẩu

TMQT_1_93: Xuất khẩu tại chỗ là hình thức xuất khẩu? ○ Xuất khẩu hàng hoá vô hình ● Cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho khách du lịch quốc tế ○ Gia công thuê cho nước ngoài và thuê nước ngoài gia công ○ Nhập khẩu tạm thời và sau đó xuất khẩu sang một nước khác

TMQT_1_94: Chức năng của thương mại quốc tế? ○ Làm biến đổi cơ cấu giá trị sử dụng của sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân ○ Giúp các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do có sự chênh lệch thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp giữa các quốc gia ○ Góp phần nâng cao hiệu quả của nền kinh tế quốc dân do khai thác triệt để lợi thế của quốc gia ● a và c

TMQT_1_95: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là hình thức đầu tư? ● Của tư nhân, công ty vào một công ty ở nước khác và trực tiếp điều hành công ty đó ○ Mua cổ phiếu, trái phiếu của một doanh nghiệp ở nước khác ○ Cho vay ưu đãi giữa chính phủ các nước ○ Dùng cải cách hành chính, tư pháp, tăng cường năng lực của cơ quan quản lý nhà nước

TMQT_1_96: Một trong các chức năng cơ bản của thị trường ngoại hối là? ○ Xác định lượng tiền cần bơm vào lưu thông trong nước ● Đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi ngoại tệ phục vụ cho chu chuyển, thanh toán quốc tế ○ Giúp nhà đầu tư tránh được rủi ro bằng việc đầu tư ra nước ngoài ○ Cân bằng cán cân thanh toán quốc gia

TMQT_1_97: Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá được định nghĩa ○ Là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ mà việc chuyển giao ngoại tệ được thực hiện ngay ○ Là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ mà việc giao nhận được thực hiện trong một thời gian nhất định ● Là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ thu lợi dựa vào mức chênh lệch tỷ giá giữa các thị trường ngoại hối ○ Là nghiệp vụ bán một đồng tiền nào đó ở thời điểm hiện tại và mua lại chính đồng tiền đó tại một thời điểm xác định trong tương lai

TMQT_1_98: Các quốc gia hội nhập kinh tế quốc tế vì? ○ Giảm bớt được hàng rào thuế khi xuất khẩu ○ Tăng dòng vốn đầu tư quốc tế vào trong nước ● Điều chỉnh được hiệu quả hơn các chính sách thương mại ○ Tất cả các ý kiến trên

TMQT_1_99: Một trong các mục tiêu của khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) là? ○ Chống lại sự ảnh hưởng của kinh tế Trung Quốc tới khu vực Đông Nam Á ● Mở rộng quan hệ thương mại với các nước ngoài khu vực ○ Thúc dục Quốc Hội Mỹ trao quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho các quốc gia thành viên của ASEAN ○ Tăng giá dầu thô

TMQT_1_100: Năm nay tỷ giá hối đoái giữa VND và USD là: 1USD = 16080VND. Giả sử năm sau tỷ lệ lạm phát của Việt Nam là 6% và của Mỹ là 3%, thì tỷ giá hối đoái sau lạm phát sẽ là? ○ 16824 ● 16548 ○ 15625 ○ 16080

TMQT_1_101: Chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi tự do là chế độ? ○ Tỷ giá được hình thành trên cơ sở ấn định mức tỷ giá trung tâm ● Tỷ giá được xác định hoàn toàn dựa trên tương quan cung cầu giữa các đồng tiền trên thị trường ngoại hối ○ Tỷ giá được xác định bởi chính sách điều chỉnh của Chính phủ nhằm dịch chuyển các đường cung cầu ngoại tệ để chúng cắt nhau tại mức ngang giá chính thức ○ Không có câu nào ở trên

TMQT_1_102: Khi tỷ giá hối đoái tăng lên, sẽ gây ra tác động làm? ○ Tăng dòng vốn đầu tư từ trong nước ra nước ngoài ● Giảm dòng vốn đầu tư từ trong nước ra nước ngoài ○ Kích thích tiêu dùng hàng hóa nhập khẩu ○ a và c

TMQT_1_103: Tổ chức tài chính Quốc tế IMF được hình thành ở hệ thống tiền tệ ○ Thứ nhất ○ Thứ hai ● Bretton woods ○ Jamaica

TMQT_1_104: Nhân tố nào ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái? ○ Chính sách điều chỉnh lãi suất của Chính phủ ○ Sự biến đổi của tỷ lệ lạm phát ○ Sự thay đổi của tỷ trọng xuất nhập khẩu quốc gia ● Tất cả các ý kiến trên

TMQT_1_105: Nền kinh tế thế giới theo cách tiếp cận hệ thống bao gồm? ○ Các chủ thể kinh tế quốc tế ○ Các quan hệ kinh tế quốc tế ○ Các tập đoàn, công ty đa quốc gia xuyên quốc gia ● Cả a và b

TMQT_1_106: Trong những đặc điểm sau đặc điểm nào không phải là đặc điểm của nền kinh tế thế giới? ○ Sự bùng nổ về khoa học công nghệ ● Các quốc gia chuyển dần từ đối đầu sang đối thoại ○ Xu thế quốc tế hoá nền kinh tế thế giới ○ Tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới có xu hướng phát triển chậm và không đều nhau song song các nước và khu vực

TMQT_1_107: Nội dung của quan hệ kinh tế quốc tế không bao gồm? ○ Thương mại quốc tế ○ Hợp tác quốc tế về kinh tế và khoa học công nghệ ● Quan hệ ngoại giao quốc tế ○ Hợp tác đầu tư quốc tế

TMQT_1_108: Chức năng của thương mại quốc tế ○ Làm thay đổi cơ cấu giá trị sử dụng của sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân ○ Nâng cao hiệu quả của nền kinh tế quốc dân ○ Cả a và b ● Tất cả đều sai

TMQT_1_109: Những nguyên tắc sau nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc cơ bản điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế ○ Nguyên tắc tối huệ quốc ● Độc lập bình đẳng không can thiệp vào nội bộ của nhau ○ Nguyên tắc ngang bằng dân tộc hay chế độ đãi ngộ quốc gia ○ Tất cả đều sai

TMQT_1_110: Lý thuyết nào sau đây không phải là lý thuyết về đầu tư quốc tế ● Lý thuyết về bàn tay vô hình của A.Smith ○ Lý thuyết lợi ích cận biên ○ Lý thuyết triết trung ○ Lý thuyết chu kỳ sống quốc tế của sản phẩm

TMQT_1_111: Nhiệm vụ của chính sách thương mại quốc tế ○ Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước xâm nhập và mở rộng thị trường ra nước ngoài ○ Bảo vệ thị trường nội địa ○ Cả a và b đều sai ● Cả a và b đều đúng

TMQT_1_112: Đặc điểm của ngoại thương Việt Nam? ○ Tốc độ tăng trưởng khá cao ○ Thị trường của hoạt động ngoại thương ngày càng mở rộng ○ Xây dựng được các mặt hàng có qui mô lớn và được thị trường chấp nhận ● Cả b và c

TMQT_1_113: Để đánh gia hiệu quả hoạt động của một hệ thống tiền tệ quốc tế người ta sử dụng tiêu thức ○ Điều chỉnh ● Khả năng sinh lời ○ Dự trữ ○ Độ tin cậy

TMQT_1_114: Việt Nam là thành viên của các tổ chức kinh tế nào? ○ ASEAN ○ EURO ○ APEC ● Cả a và c

TMQT_1_115: Trong xu hướng vận động của nền kinh tế quốc tế hiện nay, các quốc gia đang phát triển cần phải làm gì để có khả năng hòa cùng nhịp với nền kinh tế thế giới? ○ Hoàn thiện hệ thống chính trị luật pháp ○ Xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất kinh tế cho phù hợp ○ Giải quyết một cách triệt để các vấn nạn xã hội, tập quán kinh tế lạc hậu ● Tất cả các phương án trên

TMQT_1_116: Hoạt động nào sau đây không được coi là hoạt động thương mại quốc tế? ○ Việt Nam xuất khẩu gạo sang Mỹ ○ Malaysia nhập lao động từ Trung Quốc ● Một Việt kiều gửi tiền về nước cho người thân ○ Một dịch vụ viễn thông của Anh được đưa ra sử dụng tại Việt Nam

TMQT_1_117: Phát biểu nào sau đây là đúng? ○ Lý thuyết về lợi thế so sánh của David Ricardo là sự kế thừa phát triển lý thuyết về lợi thế tuyệt đối của Adam Smith ○ Một nước gặp bất lợi về tất cả các mặt hàng thì không thể tham gia vào thương mại quốc tế ● Quá trình quốc tế trên cơ sở lợi thế tuyệt đối sẽ không làm thay đổi sản phẩm toàn thế giới ○ Theo lý thuyết của Adam Smith thì giá cả không hoàn toàn do chi phí quyết định

TMQT_1_118: ODA là? ○ Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ○ Chỉ là khoản hỗ trợ không hoàn lại của các tổ chức chính phủ nước ngoài cho các nước nhận viện trợ ● Là một dạng của đầu tư gián tiếp ○ Không phải là các câu trên

TMQT_1_119: Việt Nam năm 2006 có số vốn đầu tư FDI vào khoảng? ○ 12 tỷ USD ○ 15 tỷ USD ○ 8 tỷ USD ● 10 tỷ USD

TMQT_1_120: Việc đánh giá thuế quan nhập khẩu ở một nước nhỏ thì sẽ làm giá cả nội địa của sản phẩm đó? ○ Giảm một lượng đúng bằng toàn bộ thuế quan ● Tăng một lượng đúng bằng toàn bộ thuế quan ○ Giảm một lượng nhỏ hơn toàn bộ thuế quan ○ Tăng một lượng lớn hơn toàn bộ thuế quan

788 Câu Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô – P1

Bộ đề thi trắc nghiệm (có đáp án) môn Kinh tế vĩ mô. Nội dung bao gồm 788 câu hỏi trắc nghiệm (kèm đáp án) được phân thành 8 phần như sau:

Các câu trắc nghiệm đã được kiểm duyệt nhiều lần, cả về nội dung lẫn hình thức trình bày (lỗi chính tả, dấu câu…) và được đánh mã số câu hỏi rất phù hợp cho nhu cầu tự học, cũng như sưu tầm. Mời các bạn tham gia tìm hiểu phần 1 gồm 99 câu trắc nghiệm + đáp án bên dưới.

MACRO_2_P1_1: Kinh tế vĩ mô là môn học nghiên cứu (chọn 2 đáp án đúng): ○ Thị trường quốc gia về từng sản phẩm như gạo, thịt lợn. ● Các tổng lượng phản ánh hoạt động của nền kinh tế. ● Nền kinh tế tổng thể. ○ Nghiên cứu về hành vi của các doanh nghiệp lớn trong nền kinh tế.

MACRO_2_P1_2: Kinh tế vĩ mô nghiên cứu: ○ Thị trường quốc gia về từng sản phẩm như gạo, thịt lợn. ○ Mức giá chung và lạm phát. ○ Tỉ lệ thất nghiệp và cán cân thanh toán. ● Tất cả các điều trên.

MACRO_2_P1_3: Kinh tế vĩ mô ít đề cập nhất đến: ● Sự thay đổi giá cả tương đối. ○ Sự thay đổi mức giá chung. ○ Thất nghiệp. ○ Mức sống.

○ Tăng trưởng GDP danh nghĩa. ○ Tăng trưởng GDP thực tế. ● Tăng trưởng GDP thực tế bình quân đầu người ○ Tăng trưởng khối lượng tư bản.

MACRO_2_P1_5: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là: ○ Tổng giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ tạo ra trên lãnh thổ một nước trong một thời kỳ nhất định ● Tổng giá trị của tất cả các hàng hoá và dịch vụ cuối cùng tạo ra trên lãnh thổ một nước trong một thời kỳ nhất định ○ Tổng giá trị của tất cả các hàng hoá và dịch vụ cuối cùng do các công dân trong nước sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định. ○ Tổng giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ sản xuất ra tại một thời điểm nhất định, ví dụ ngày 31 tháng 12 năm 2009.

MACRO_2_P1_6: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam đo lường thu nhập. ○ Mà người Việt Nam tạo ra ở cả trong và ngoài nước tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam. ○ Của khu vực dịch vụ trong nước. ○ Của khu vực sản xuất vật chất trong nước. ● Tổng sản phẩm được tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam không kể là người Việt Nam hay người nước ngoài tạo ra

MACRO_2_P1_7: Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) của Việt Nam đo lường thu nhập. ● Mà người Việt Nam tạo ra ở cả trong và ngoài nước. ○ Tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam. ○ Của khu vực dịch vụ trong nước. ○ Của khu vực sản xuất vật chất trong nước.

MACRO_2_P1_8: Một ví dụ về chuyển giao thu nhập trong hệ thống tài khoản quốc gia là: ○ Tiền thuê. ● Trợ cấp cho đồng bào miền Trung sau cơn bão số 6. ○ Kinh phí mà nhà nước cấp cho Bộ giáo dục & Đào tạo để trả lương cho cán bộ công nhân viên. ○ Câu 2 và 3 đúng.

MACRO_2_P1_9: Giá trị hao mòn của nhà máy và các trang thiết bị trong quá trình sản xuất hàng hoá và dịch vụ được gọi là: ○ Tiêu dùng. ● Khấu hao. ○ Đầu tư. ○ Hàng hoá trung gian.

MACRO_2_P1_10: 10 Khoản mục nào sau đây được coi là đầu tư trong hệ thống tài khoản thu nhập quốc dân? ● Một người thợ gốm mua một chiếc xe tải mới để chở hàng và đi dự các buổi trưng bày nghệ thuật vào cuối tuần. ○ Gia đình bạn mua 100 cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. ○ Gia đình bạnmua một ngôi nhà 100 năm tuổi nằm trong khu di tích lịch sử được bảo vệ. ○ Tất cả các câu trên đều đúng.

MACRO_2_P1_11: Sản phẩm trung gian có thể được định nghĩa là sản phẩm: ○ Được bán cho người sử dụng cuối cùng. ● Được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ khác. ○ Được tính trực tiếp vào GDP. ○ Được mua trong năm nay, nhưng được sử dụng trong những năm sau đó.

MACRO_2_P1_12: Lợi nhuận do một công ty Việt Nam tạo ra tại Mátxcơva sẽ được tính vào: ○ Cả GDP và GNP của Việt Nam. ○ GDP của Việt Nam và GNP của Nga. ○ Cả GDP và GNP của Nga. ● GNP của Việt Nam và GDP của Nga.

MACRO_2_P1_13: Lợi nhuận do một công ty Nhật Bản tạo ra tại Việt Nam sẽ được tính vào: ○ Cả GDP và GNP của Việt Nam. ● GDP của Việt Nam và GNP của Nhật Bản ○ Cả GDP và GNP của Nhật Bản. ○ GNP của Việt Nam và GDP của Nhật Bản.

MACRO_2_P1_14: Giả sử hãng Honda vừa xây một nhà máy mới ở Vĩnh Phúc, thì: ● Trong tương lai, GDP của Việt Nam sẽ tăng nhanh hơn GNP. ○ Trong tương lai, GDP của Việt Nam sẽ tăng chậm hơn GNP. ○ Trong tương lai, cả GDP và GNP của Việt Nam đều giảm vì một phần thu nhập tạo ra phải trả cho người nước ngoài. ○ Đã có sự tăng lên về đầu tư nước ngoài gián tiếp tại Việt Nam.

MACRO_2_P1_15: Giả sử rằng khối lượng tư bản trong năm của một nền kinh tế tăng lên. Điều gì đã xảy ra? ○ Đầu tư ròng lớn hơn tổng đầu tư. ● Đầu tư ròng lớn hơn không. ○ Khấu hao lớn hơn đầu tư ròng. ○ Khấu hao mang giá trị dương.

○ Cho chính phủ vay tiền. ○ Cho người nước ngoài vay tiền. ○ Cho các nhà đầu tư vay tiền. ● Đóng thuế.

MACRO_2_P1_17: Giá trị sản lượng của một hãng trừ đi chi phí về các sản phẩm trung gian được gọi là: ○ Xuất khẩu ròng. ● Giá trị gia tăng. ○ Lợi nhuận. ○ Khấu hao

MACRO_2_P1_18: Sự chênh lệch giữa tổng đầu tư và đầu tư ròng: ○ Giống như sự khác nhau giữa GNP và GDP. ○ Giống như xuất khẩu ròng. ● Giống như sự khác nhau giữa GNP và NNP. ○ Không phải những điều trên.

MACRO_2_P1_19: Muốn tính GNP từ GDP của một nước chúng ta phải: ○ Trừ đi chuyển giao thu nhập của chính phủ cho các hộ gia đình. ○ Cộng với thuế gián thu. ○ Cộng với xuất khẩu ròng. ● Cộng với thu nhập ròng của dân cư trong nước kiếm được ở nước ngoài.

MACRO_2_P1_20: Muốn tính thu nhập quốc dân NI từ GNP, chúng ta phải trừ đi: ○ Khấu hao. ● khấu hao và thuế gián thu. ○ Khấu hao, thuế gián thu và lợi nhuận công ty. ○ Khấu hao, thuế gián thu, lợi nhuận công ty và đóng bảo hiểm xã hội.

○ Chính sách tài khóa. ○ Chính sách tiền tệ. ○ Lạm phát. ● Tất cả các câu trên.

MACRO_2_P1_22: Các mục tiêu của chính sách kinh tế vĩ mô bao gồm: ○ Thất nghiệp thấp. ○ Giá cả ổn định. ○ Tăng trưởng kinh tế nhanh một cách bền vững. ● Tất cả các câu trên.

○ Chi tiêu chính phủ mua hàng hóa và dịch vụ. ○ Chuyển giao thu nhập của chính phủ cho các hộ gia đình. ● NHNN Việt Nam mua trái phiếu chính phủ. ○ Chính phủ vay tiền bằng cách phát hành trái phiếu.

MACRO_2_P1_24: Vấn đề nào sau đây không được các nhà kinh tế vĩ mô quan tâm nghiên cứu ○ Các yếu tố quyết định lạm phát. ● Thị phần tương đối giữa ACB và SACOMBANK trên thị trường. ○ Tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam. ○ Cán cân thương mại của Việt Nam.

MACRO_2_P1_25: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê tốc độ tăng GDP thực tế của Việt Nam năm 2006 là: ○ 7,8%. ○ 8,4%. ● 8,2%. ○ 6,6%

MACRO_2_P1_26: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê tốc độ tăng GDP thực tế của Việt Nam năm 2005 là ○ 7,8%. ● 8,4%. ○ 8,2%. ○ 6,6%

MACRO_2_P1_27: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê tốc độ tăng GDP thực tế của Việt Nam năm 2006 là 8,2%. Điều đó có nghĩa là: ○ GDP danh nghĩa của năm 2006 bằng 108,2% so với năm gốc. ○ GDP danh nghĩa của năm 2006 bằng 108,2% so với năm 2005. ○ GDP tính theo giá cố định của năm 2006 bằng 108,2% so với năm gốc. ● GDP tính theo giá cố định của năm 2006 bằng 108,2% so với năm 2005.

MACRO_2_P1_28: Sự thay đổi của khối lượng tư bản bằng: ○ Đầu tư cộng khấu hao. ○ Đầu tư nhân khấu hao. ● Đầu tư trừ khấu hao. ○ Đầu tư chia khấu hao.

○ Các doanh nghiệp mua máy móc và thiết bị mới. ● Việc mua cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. ○ Hộ gia đình mua nhà ở mới. ○ Sự gia tăng của lượng hàng tồn kho trong các doanh nghiệp.

○ Chính phủ mua một máy bay ném bom. ● Khoản tiền trợ cấp xã hội mà bà của bạn nhận được. ○ Chính phủ xây một con đê mới. ○ Thành phố Hà Nội tuyển dụng thêm một nhân viên cảnh sát mới.

MACRO_2_P1_31: Thành phần lớn nhất trong GDP của Việt Nam là: ● Tiêu dùng. ○ Đầu tư. ○ Mua hàng của chính phủ. ○ Xuất khẩu ròng.

MACRO_2_P1_32: Theo cách tiếp cận chi tiêu trong việc tính GDP, khoản tiền mà thành phố Hà Nội chi để nâng cấp các đường giao thông nội thị được tính là: ○ Tiêu dùng. ○ Đầu tư. ● Mua hàng của chính phủ. ○ Xuất khẩu ròng.

MACRO_2_P1_33: Theo cách tiếp cận chi tiêu trong việc tính GDP, khoản mục chi tiêu của các hộ gia đình mua nhà ở mới được tính là: ○ Tiêu dùng. ● Đầu tư. ○ Mua hàng của chính phủ. ○ Xuất khẩu ròng.

MACRO_2_P1_34: Theo cách tiếp cận chi tiêu trong việc tính GDP cho năm 2006, một lô hàng may mặc được sản xuất vào năm 2006 và được bán trong năm 2007 được tính là: ○ Tiêu dùng. ● Đầu tư. ○ Mua hàng của chính phủ. ○ Xuất khẩu ròng.

MACRO_2_P1_35: Theo cách tiếp cận chi tiêu trong việc tính GDP, khoản mục chi trả lương cho công nhân viên chức làm việc cho bộ máy quản lý nhà nước được tính là: ○ Tiêu dùng. ○ Đầu tư. ● Mua hàng của chính phủ. ○ Không được tính vào GDP.

MACRO_2_P1_36: Khoản mục nào sau đây không được tính một cách trực tiếp trong GDP của Việt Nam theo cách tiếp cận chi tiêu? ○ Dịch vụ giúp việc mà một gia đình thuê. ○ Dịch vụ tư vấn luật mà một gia đình thuê. ● Sợi bông mà công ty dệt 8-3 mua và dệt thành vải. ○ Giáo trình bán cho sinh viên.

MACRO_2_P1_37: Khoản mục nào sau đây được tính một cách trực tiếp trong GDP theo cách tiếp cận chi tiêu? ○ Công việc nội trợ. ○ Hoạt động mua bán ma tuý bất hợp pháp. ○ Giá trị hàng hóa trung gian. ● Dịch vụ tư vấn.

MACRO_2_P1_38: Những khoản mục nào sau đây sẽ được tính vào GDP năm nay? ● Máy in mới sản xuất ra trong năm nay được một công ty xuất bản mua. ○ Máy tính cá nhân sản xuất trong năm trước được một sinh viên mua để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ. ○ Một chiếc ôtô mới được nhập khẩu từ nước ngoài. ○ Nhà máy giày Thượng Đình vừa xuất khẩu một lô hàng được sản xuất từ năm trước.

MACRO_2_P1_39: Khoản mục nào sau đây không được tính vào GDP năm 2006 của Việt Nam? ○ Một chiếc xe đạp sản xuất năm 2006 tại công ty xe đạp Thống nhất. ○ Dịch vụ cắt tóc trong năm 2006. ○ Dịch vụ của nhà môi giới bất động sản trong năm 2006. ● Một căn hộ được xây dựng năm 2005 và được bán lần đầu tiên trong năm 2006.

MACRO_2_P1_40: Những khoản mục nào sau đây không được tính vào GDP của năm nay? ○ Máy tính cá nhân sản xuất từ năm trước được một sinh viên mua để chuẩn bị cho thi học kỳ. ○ Một chiếc ôtô mới được nhập khẩu từ nước ngoài. ○ Nhà máy giày Thượng Đình vừa xuất khẩu một lô hàng được sản xuất từ năm trước. ● Tất cả các câu trên.

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nghiệp Vụ Ngoại Thương

Câu hỏi trắc nghiệm Nghiệp vụ ngoại thương

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

CÂU HỎI TỰ LUẬN

Mục đích thực hành Incoterms – các điều kiện Incoterms

Mục đích: Incoterms làm rõ sự phân chia trách nhiệm, chi phí và rủi ro trong quá trình chuyển hàng từ người bán đến người mua

Phạm vi sử dụng của Incoterms

Chủ yếu qui định trách nhiệm của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa hữu hình của xuất nhập khẩu

– các điều kiện thương mại trong Incoterms quốc tế chủ yếu là ?

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Đáp án : A (International Commercial Terms)

Đáp án : B (Phòng Thương Mại Quốc Tế – ICC – International Chamber of Commerce)

Những yếu tố cần tham khảo khi quyết định lưa chọn điều kiện Incoterms nào?

Tình hình thị trường

Giá cả

Khả năng thuê phương tiện vận tải và mua bảo hiểm

Khả năng làm thủ tục thông quan XNK

Các quy định và hướng dẫn của nhà nước

Cả 5 câu trên

Đáp án: F

Đáp án: D

Chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa(Incoterms chỉ là nguyên tắc để giải thích các điều kiện cơ sở giao hàng và không giải thích các điều kiện khác trong hợp đồng. Việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa thông qua việc chuyển giao chứng từ như vận đơn đường biển, hoặc phụ thuộc vào quy định của các bên ký hợp đồng)

Giải thoát trách nhiệm hoặc miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng

Vi phạm hợp đồng (như không thanh toán đúng thời hạn, không giao hàng đúng thời hạn)

Đáp án: C (6 lần sửa đổi, bổ sung: 1953,1967,1976,1980,1990,2000)

Incoterms-các điều kiện thương mại quốc tế đề cập?

Nhóm E: nghĩa vụ tối thiểu của người bán: chuẩn bị hàng tại cơ sở của mình (EXW)

Nhóm F:tăng nghĩa vụ của người bán: chuyển giao hàng hóa cho người vận tải do người mua chỉ định(FCA, FAS, FOB)

Nhóm C:nghĩa vụ người bán tăng thêm:ký hợp đồng vận tãi và trả cước phí (CFR, CPT) và chi phí bảo hiểm với điều kiện (CIF, CIP)

Nhóm D: nghĩa vụ lớn nhất của người bán:giao hàng đến đích (DAF,DES,DEQ,DDU,DDP)

Đáp án: B

Điều kiện Incoterm nào chỉ áp dụng cho phương tiện vận tải thủy?

FAS

FOB

CFR/CF/C &F/CNF

CIF

DES

DEQ

Đáp án: D

Điều kiện Incoterm nào chỉ áp dụng cho phương tiện đường bộ đường sắt?

(DAF)

Biên giới phân chia trách nhiệm chi phí rủi ro giữa nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu theo điều kiện Incoterm?Trong phương thức thanh toán quốc tế phương thức thanh toán chuyển tiền là gì?

Nhà NK ở tp HCM, XK café đi Mỹ, hàng được đóng trong container, chọn điều kiện thương mại Incoterms thích hợp khi người bán thuê phương tiện vận tải để chở hàng đến cảng đến? (CPT)

Nhà đàm phán không nên sử dụng kiểu đàm phán mềm khi?

Kiểu đàm phán “hợp tác” là kiểu đàm phán?

Mục tiêu “cất giữ” trong đàm phán đó là?

Chiến thuật nghe chủ động? dùng cách ghi nào trong chiến thuật nghe chủ động?

Khi báo giá hàng cho khách, người bán lẻ dùng loại thư nào sau đây?

Loại vận đơn nào sau đây được sử dụng ở Việt Nam

Loại thư nào sau đây do nhà NK viết trong hợp đồng ngoại thương?Cách ghi nào sau đây là sai (đúng)?Nhân tố nào sao đây không phải là nhân tố chủ quan?

Nhân tố nào không phải là nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái

Sự biến động của thị trường tài chính tiền tệ khu vực và thế giới

Tỉ lệ lạm phát và sức mua của đồng tiền bản địa

Chênh lệch cán cân thanh toán quốc gia

Cả 3 câu trên sai

Đáp án: A

Đáp án: A (Phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp)

Đáp án: B ( Phương pháp trực tiếp là phương pháp thể hiện tỷ giá của một đơn vị ngoại tệ bằng một số lượng tiền tệ trong nước)

Căn cứ vào phương thức quản lý ngoại tê, tỷ giá hối đối có mấy loại:

2

3

4

5

Đáp án: A Tỷ giá chính thức ;

Tỷ giá kinh doanh của các ngân hàng thương mại (tỷ giá mua bán tiền mặt, tỷ giá mua bán tiền chuyển khoản)

Căn cứ vào thời điểm công bố, tỷ giá hối đoái gồm:

Tỷ giá mở cửa

Tỷ giá chính thức

Tỷ giá đóng cửa

Câu A và C

Đáp án: D

Căn cứ vào cách xác định tỷ giá, tỷ giá hối đối gồm:

Tỷ giá danh nghĩa và tỷ giá thực

Tỷ giá mở cửa và tỷ giá đóng cửa

Tỷ giá chính thức và tỷ giá kinh doanh

Cả 3 câu sai

Đáp án: A

Đáp án: D

s

s

Hãy sắp xếp sau cho phù hợp các định nghĩa sau

Là phương thức thanh toán, trong đó người bán (NB/nhà xuất khẩu) mở một tài khoản (1 quyển sổ) ghi nợ người mua (NM/nhà nhập khẩu), sau khi đã hoàn thành việc giao hàng hay cung cấp dịch vụ, theo đó đến thời hạn đã được thỏa thuận giữa hai bên, NM trả tiền cho NB

Là phương thức thanh toán không sử dụng tiền làm phương tiện, mà dùng hàng hóa đổi lấy hàng hóa

Sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ giao hàng, NB lập và kí phát hối phiếu gửi đến NH nhờ thu hộ số tiền ghi trên hối phiếu (B/E)

NM(nhà NK, người trả tiền, người nhận dịch vụ),yêu cầu NH phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho NB(nhà XK, người nhận tiền, người cung cấp dịch vụ) tại một địa điểm xác định trong thời gian xác định

Người mua đến NH tại nước NB ký quỹ, mở tài khoản tín thác 100% trị giá lô hàng, đồng thời ký kết với NH bản ghi nhớ yêu cầu NH chỉ thanh toán tiền hàng cho NB khi họ xuất trình bộ chứng từ đầy đủ và hợp lệ

Là sự thỏa thuận mà trong đó NH mở thư tín dụng theo yêu cầu của khách hàng cam kết sẽ trả một số tiền nhất định cho người thứ ba hoặc chấp nhận HP do người thứ ba ký phát trong phạm vi số tiền đó, khi người thứ ba này xuất trình cho NH một bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những quy định đề ra trong thư tín dụng

Phương thức tín dụng chứng từ (Documentary Credits)

Phương thức chuyển tiền (Remittance)

Đáp án: a-vi;b-v;c-iii;d-ii;e-iv;f-i

Đáp án: E

Đáp án: D

Đáp án: C

Đáp án: B (Hàng đổi hàng- Barter; Nghiệp vụ song phương xuất-nhập; Nghiệp vụ Buy – Back)

Đáp án: D

Đáp án: E

Đáp án: A

Trong phương thức nhờ thu trơn (clean Collection), Ngân hàng đóng vai trò rất quan trọng đúng hay sai?

Đúng

Sai

Đáp án: B (NH chỉ đóng vai trò người trung gian đơn thuần)

Đáp án: D

Đáp án: A (Điện báo – T/T telegraphic transfers

Thư – M/T mail transfers)

Đáp án: B

Đáp án: A

Đáp án: D

Đáp án: D

Tỷ giá mở cửa là tỷ giá căn cứ vào?

Tỷ giá chính thức là tỷ giá căn cứ vào?

Đặc điểm của hối phiếu không phải là?

Tính trừu tượng

Tính bắt buộc

Tính lưu thông

Tính liên tục

Đáp án: D

Tính trừu tượng, bắt buộc, lưu thông của hối phiếu?

Loại hối phiếu nào có tính lưu thông cao nhất?

HP đích danh

HP trả cho người cầm phiếu

HP theo mệnh lệnh

HP trả tiền ngay

Đáp án: B

Đáp án: A

Ai là người trả số tiền ghi trên hối phiếu trong phương thức tín dụng?

Nếu hối phiếu hợp lệ mà không được thanh toán, người hưởng lợi có được khiếu nại hay không?

Không

Đáp án: A

Đáp án: A

Điều

Phương thức thanh toán trong mua bán đối lưu?

Phương thức nhờ thu, ghi sổ, chuyển tiền?

Trong các phương thức thanh toán quốc tế sau, phương thức nào đảm bảo an toàn cho người bán

Chuyển tiền trả trước

L/C có điều khoản đỏ

CAD

L/C không hủy ngang

Tất cả đúng

Đáp án: E

Đáp án: A

Đáp án:A

Đáp án: B

Nhà XK L/C giáp lưng an toàn hơn L/C chuyển nhượng? vì sao?

Thư tín dụng đối ứng dùng trong trường hợp nào?

L/C được mở dựa trên

Người NK

Hối phiếu

Hợp đồng ngoại thương

Cả 3 câu trên

Đáp án: C

L/C giáp lưng được sử dụng trong các trường hợp sau:

L/C gốc không có chữ chuyển nhượng

Điều khoản L/C gốc không cho phép chuyển nhượng theo điều 48 – UCP500

Điều khoản giao hàng khác nhau

Nhà XK không được thông báo về tất cả các điều khoản giao hàng

BCT của L/C gốc không giống với BCT của L/C giáp lưng

Khi NH đồng ý mở L/C giáp lưng trên cơ sở L/c gốc

Tất cả các câu trên

Đáp án: G

Đáp án: C

Đáp án: E

Đáp án: A

Đáp án: D

Đáp án: C

Đáp án: A

Đáp án: B

Trong điều khoản quy cách..(chương 6)

Cách ghi nào sau đây dực vào mẫu hàng?

Điều khoản số lượng của hợp đồng ngoại thương cách ghi nào sau đây không phải là cách ghi phỏng chứng?

Khái niệm phương tiện vận tải đường thủy?

4 loại vận đơn?(tên tiếng anh)

Loại L/c ít áp dụng ở VN?

Loại vận đơn nào được sử dụng ở VN-L/C gốc được mở là NNK – người mở L/C giáp lưng là NXK – 2 ngân hàng thanh toán độc lập là NH phát hành L/C gốc và NH phát hành L/c giáp lưng

Chức năng của B/L bản gốc là gì?

Trong điều kiện của hợp đồng ngoại thương cách ghi nào sau đây là cách ghi tên hàng, nguồn gốc, xuất xứ (là cách ghi đầy đủ)

Trong điều kiện quy cách, chất lượng hàng hóa của HĐNT cách ghi nào sau đây là cách ghi dựa vào mẫu hàng(sample)

Bill olf Lading là loại vận đơn của phương tiện vận tải nào?

Các loại vận đơn? Trong bộ chứng từ hàng hóa, hóa đơn dùng để thanh toán sơ bộ tiền hàng gọi là gì? Hóa đơn dùng để thanh toán toàn bộ tiền hàng gọi là gì?

Chức năng củaa B/L bản ORIGNAL không phải là?

Chức năng củaa B/L bản COPY là?(tên tiếng anh)

Ngân hàng không chấp nhận loại thanh toán B/L nào?

Ngày lập hóa đơn trùng với ngày nào?

Khi không thanh toán theo L/C chuyển nhượng, HĐTM do ai phát hành?

Biên giới phân chia trách nhiệm rủi ro, chi phí giữa nhà XK, NK theo điều kiện Incoterms..?

Điều kiện thương mại quốc tế FOB là gì?

Điều kiện Incoterm nào chỉ sử dụng cho phương tiện vận tải thủy?

Nguyên tắc giao tiếp trong đàm phán

Đôi bên cùng có lợi

Công khai bình đẳng

Xác định đúng mục tiêu và lập phương án đàm phán

Cả 3 câu trên đúng

Đáp án: D

Đáp án: D

Đáp án: C

Đáp án: E

Đáp án: D

Đáp án: C

Best Alternative TO NO Agreement

Có cách viết thư thương mại

Thư chào hàng, báo giá (offer)

Thư hoàn giá (counter – offer)

Thư chấp nhận (acceptance)

Thư đặt hàng (order)

Thư xác nhận (confirmation)

Thư chào hàng (Letter of Enquiry)

Tất cả các câu trên

Đáp án: F

Người nhận trả giá, người mua không đồng ý thì người bán sẽ dùng loại thư nào để đáp lại?

Loại thư nào sau đây do nhà NK viết

Trong hợp đồng ngoại thương, cách ghi nào là sai?

HP bất hợp lệ thì đòi ai?

Trong phương thức tín dụng chứng từ, người cam kết trả tiền cho người bán / người hưởng lợi là:

Người mua

Người xin mở L/C

Ngân hàng mở L/C

Ngân hàng thông báo

Trong phương thức tín dụng chứng từ,khi người bán & người mua thỏa thuận qua phương thức thanh toán này thì người mua tiến hành lâp hồ sơ đề nghị ngân hàng cấp L/C cho người bán ở nước ngoaì. Vì thế mình chọn câu C: ngân hàng mở L/C

Kết quả: F

Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

30 Câu Trắc Nghiệm Modul 3 Âm Nhạc Đại Trà

Rate this post

Đáp án trắc nghiệm modul 3 Âm Nhạc đại trà. Theo các thầy cô khó tìm đáp án trên trang hôm nay page chia sẻ bộ đáp án Đáp án trắc nghiệm modul 3 Âm nhạc đại trà cho Cán bộ giáo viên, 45 câu trắc nghiệm modul 3 Âm nhạc đại trà, Đáp án modul 3 âm nhạc,..

Đáp án mô đun 3 cập nhật liên tục

Ngân hàng câu trắc nghiệm modul 3 Âm nhạc đại trà

Bài tập trắc nghiệm

Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây không đúng về đánh giá năng lực?

Đánh giá mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng trong khi học.

Đánh giá việc đạt kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết vấn đề thực tiễn.

Chọn đáp án đúng nhất

Nguyên tắc nào sau đây được thực hiện khi kết quả học sinh A đạt được sau nhiều lần đánh giá vẫn ổn định, thống nhất và chính xác ?

Đảm bảo độ tin cậy.

Đảm bảo tính linh hoạt.

Đảm bảo tính hệ thống.

Chọn đáp án đúng nhất

Ở cấp độ lớp học, kiểm tra đánh giá nhằm mục đích nào sau đây ?

Hỗ trợ hoạt động dạy học.

Xây dựng chiến lược giáo dục.

Điều chỉnh chương trình đào tạo.

Chọn đáp án đúng nhất

Theo quan điểm phát triển năng lực, đánh giá kết quả học tập lấy việc kiểm tra khả năng nào sau đây của học sinh làm trung tâm của hoạt động đánh giá ?

Ghi nhớ được kiến thức.

Tái hiện chính xác kiến thức.

Hiểu đúng kiến thức.

Vận dụng sáng tạo kiến thức.

Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào sau đây không đúng khi phát biểu về hình thức đánh giá thường xuyên ?

Đánh giá diễn ra trong quá trình dạy học.

Đánh giá chỉ để so sánh HS này với HS khác.

Đánh giá nhằm điều chỉnh hoạt động dạy học.

Đánh giá vì sự tiến bộ của người học.

Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá chẩn đoán.

Đánh giá bản thân.

Đánh giá đồng đẳng.

Đánh giá tổng kết.

Chọn đáp án đúng nhất

Khái niệm đánh giá thường xuyên.

Mục đích của đánh giá thường xuyên.

Nội dung của đánh giá thường xuyên.

Phương pháp đánh giá thường xuyên

Chọn đáp án đúng nhất

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, ban hành ngày 12/12/2011.

Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH, ban hành ngày 08/10/2014.

Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH, ban hành ngày 03/10/2017.

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, ban hành ngày 26/12/2018.

Chọn đáp án đúng nhất

Trong đánh giá năng lực học sinh, “xem đánh giá như là một phương pháp dạy học” có nghĩa là:

Đánh giá luôn gắn liền với phương pháp dạy học.

Phương pháp đánh giá tương ứng với phương pháp dạy học.

Đánh giá để cả thầy và trò điều chỉnh phương pháp dạy và học.

Trong quá trình dạy học, đánh giá và dạy học luôn đan xen nhau.

Chọn đáp án đúng nhất

Theo quan điểm đánh giá năng lực, đánh giá kết quả học tập cần tập trung vào hoạt động đánh giá nào sau đây?

Ghi nhớ được kiến thức.

Tái hiện chính xác kiến thức.

Hiểu đúng kiến thức.

Vận dụng sáng tạo kiến thức.

đáp án modul 3 Âm nhạc đại trà

Chọn đáp án đúng nhất

Chọn những phát biểu đúng về đánh giá năng lực?

Là đánh giá vì sự tiến bộ của người học so với chính họ.

Xác định việc đạt hay không đạt kiến thức, kĩ năng đã học.

Nội dung đánh giá gắn với nội dung được học trong từng môn học cụ thể.

Thực hiện ở mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng đến đánh giá trong khi học.

Mức độ năng lực của HS càng cao khi số lượng câu hỏi, bài tập, niệm vụ đã hoàn thành càng nhiều.

Đánh giá năng lực là đánh giá khả năng học sinh vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

Chọn đáp án đúng nhất

Mục đích của kiểm tra, đánh giá trong giáo dục là:

Đi đến những quyết định về phân loại học sinh.

Xem xét để có những quyết định về điều chỉnh các mục tiêu dạy học.

Có được những thông tin để đi đến những quyết định đúng đắn về bản thân.

Thu thập thông tin làm cơ sở cho những quyết định về dạy học và giáo dục.

Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học thực hành phương pháp và công cụ kiểm tra nào đánh giá năng lực học sinh hiệu quả nhất?

(Chọn phương án đúng nhất)

Trắc nghiệm kết hợp với vấn đáp.

Quan sát kết hợp với vấn đáp.

Quan sát kết hợp với trắc nghiệm.

Tự luận kết hợp với trắc nghiệm.

Chọn đáp án đúng nhất

Khi xây dựng bảng kiểm, khó khăn nhất là:

(Chọn phương án đúng nhất)

Phân tích năng lực ra các tiêu chí để đánh giá.

Đặt tên cho bảng kiểm.

Xác định số lượng tiêu chí đánh giá.

Xác định điểm cho mỗi tiêu chí đánh giá.

Chọn đáp án đúng nhất

Diễn ra trong quá trình dạy học.

Để so sánh các học sinh với nhau.

Nhằm điều chỉnh, cải thiện hoạt động dạy học.

Động viên, khuyến khích hoạt động học tập của học sinh.

Chọn đáp án đúng nhất

Để phát hiện và ghi nhận sự tiến bộ của học sinh, giáo viên cần thực hiện:

Đánh giá định kì và cho điểm

Đánh giá thường xuyên và cho điểm

Đánh giá thường xuyên và nhận xét

Đánh giá định kì và nhận xét.

Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về phương pháp quan sát trong đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông?

Khối lượng quan sát không được lớn và thường cần sự hỗ trợ của công nghệ thông tin.

Thu thập được thông tin kịp thời, nhanh chóng và thường dùng thang đo, bảng kiểm.

Chỉ thu được những biểu hiện trực tiếp, bề ngoài của đối tượng.

Đảm bảo khách quan và không phụ thuộc sự chủ quan của người chấm.

Chọn đáp án đúng nhất

Lợi thế nổi bật của phương pháp hỏi đáp trong đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông là (Chọn phương án đúng nhất)

Quan tâm đến cá nhân HS và tạo không khí học tập sôi nổi, sinh động trong giờ học.

Bồi dưỡng HS năng lực diễn đạt bằng lời nói; bồi dưỡng hứng thú học tập qua kết quả trả lời.

Giúp cho việc thu thập thông tin của GV được kịp thời, nhanh chóng cả những thông tin chính thức và không chính thức

Có khả năng đo lường được các mục tiêu cần thiết và khả năng diễn đạt, phân tích vấn đề của người học.

Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ đánh giá kết quả học tập nào sau đây được dùng phổ biến cho phương pháp kiểm tra viết ở trường phổ thông?

Thang đo, bảng kiểm.

Sổ ghi chép sự kiện, hồ sơ học tập.

Phiếu đánh giá theo tiêu chí, hồ sơ học tập.

Câu hỏi tự luận, câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ đánh giá nào sau đây hiệu quả nhất để đánh giá các mức độ đạt được về sản phẩm học tập của người học?

Bảng kiểm.

Bài tập thực tiễn.

Thang đo.

Phiếu đánh giá theo tiêu chí.

Đáp án câu hỏi modun 3 Âm nhạc đại trà

Chọn đáp án đúng nhất

Những Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng với định hướng chung về đánh giá kết quả giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Âm nhạc năm 2018? Chọn các phương án đúng

Giáo viên đánh giá phẩm chất và năng lực dựa vào những yêu cầu cần đạt

Chú trọng kiểm tra viết

Chú trọng đánh giá quá trình (đánh giá vì sự tiến bộ của người học), kết hợp hài hòa giữa đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết

Căn cứ để đánh giá là hệ thống kiến thức, kĩ năng được quy định trong chương trình môn Âm nhạc.

Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng về việc sử dụng hồ sơ học tập để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học. Chọn các phương án đúng

Hồ sơ học tập là bộ sưu tập có hệ thống các hoạt động học tập của HS trong thời gian liên tục hoặc theo nhiệm vụ cụ thể.

Hồ sơ học tập có thể được sử dụng như là bằng chứng về quá trình học tập và sự tiến bộ của người học.

Hồ sơ học tập cho biết bản thân người học tiến bộ đến đâu và cần hoàn thiện ở mặt nào.

Hồ sơ học tập là công cụ đánh giá thông qua việc ghi chép những sự kiện thường nhật trong quá trình tiếp xúc với người học.

Chọn đáp án đúng nhất

Để xây dựng đường phát triển năng lực trong dạy học môn Âm nhạc cần dựa trên cơ sở nào sau đây?

Yêu cầu cần đạt của chương trình.

Nội dung dạy học trong chương trình.

Đối tượng học sinh ở các vùng miền khác nhau.

Chọn đáp án đúng nhất

Quan niệm nào sau đây là đúng về đường phát triển năng lực Âm nhạc của học sinh?

Là sự mô tả các mức độ phát triển của ba thành tố năng lực Âm nhạc mà học sinh cần đạt được.

Là sự mô tả các mức độ phát triển của ba thành tố năng lực âm nhạc mà học sinh đã đạt được.

Là sự mô tả các mức độ phát triển khác nhau của năng lực âm nhạc mà học sinh cần hoặc đã đạt được.

Là sự mô tả mức độ phát triển khác nhau của các thành tố năng lực âm nhạc trong sự phát triển các năng lực chung.

Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi

Bài tập

Rubric

Hồ sơ học tập

Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ nào sau đây phù hợp nhất cho việc sử dụng để đánh giá NL thể hiện âm nhạc?

Bảng hỏi ngắn

Phiếu rubric

Hồ sơ học tập

Phiếu học tập

Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn Âm nhạc, để đánh giá NL Giải quyết vấn đề và sáng tạo, GV nên sử dụng các công cụ là

Bài tập và rubrics.

Hồ sơ học tập và câu hỏi.

Bảng hỏi ngắn và bảng kiểm.

Thang đo và thẻ kiểm tra.

Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn Âm nhạc, để đánh giá sản phẩm của học sinh GV sẽ sử dụng công cụ đánh giá nào sau để đạt được mục đích đánh giá

Bảng kiểm

Phiếu học tập

Rubric và thang đánh giá

Bài kiểm tra

Chọn đáp án đúng nhất

Những phát biểu nào sau đây đúng về việc sử dụng bảng kiểm để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học môn Âm nhạc?

Thường được sử dụng khi quá trình đánh giá dựa trên quan sát.

Là những yêu cầu cần đánh giá thông qua trả lời câu hỏi có hoặc không.

Là bộ sưu tập có hệ thống các hoạt động học tập của học sinh trong thời gian liên tục.

Thuận lợi cho việc ghi lại các bằng chứng về sự tiến bộ của học sinh trong một mục tiêu học tập nhất định.

Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng về việc sử dụng câu hỏi mở để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học môn Âm nhạc?

Câu hỏi mở thường dùng để đánh giá khả năng tổ chức, diễn tả và bảo vệ quan điểm của người học.

Câu hỏi mở có thể đánh giá các kĩ năng nhận thức ở tất cả mức độ, bao gồm cả kĩ năng ra quyết định.

Câu hỏi mở có thể thể sử dụng để đo các kỹ năng phi nhận thức, ví dụ thái độ, giao tiếp,…

Sử dụng câu hỏi mở để đánh giá mang lại sự khách quan và mất ít thời gian chấm điểm.

Chọn đáp án đúng nhất

Một GV tổ chức cho HS thiết kế, chế tạo một nhạc cụ đơn giản từ đồ dùng đã qua sử dụng, có đưa ra các tiêu chí cụ thể về nội dung, trình bày, ý tưởng, có trọng số điểm cho từng tiêu chí. Để đánh giá sản phẩm của HS đạt được mức nào theo các tiêu chí đưa ra thì GV cần xây công cụ đánh giá nào sau đây?

Câu hỏi

Bài tập

Rubric

Hồ sơ học tập

Chọn đáp án đúng nhất

Bảng hỏi KWLH

Hồ sơ học tập

Rubric

Bài tập

Đáp án câu hỏi tự luận modul 3 Âm nhạc đại trà

(đang cập nhật)

Bài tập cuối khóa Kế hoạch bài dạy modul 3 Âm nhạc đại trà

Thông tin liên hệ: Hoàng Trần

Zalo/sdt: 0354.103.022

Thầy Hoàng – Giáo viên trường PTDTBT THCS Nậm Ban. Facebook:https://www.facebook.com/netsinh Fanpage:https://www.facebook.com/Blogtailieu Youtube:https://www.youtube.com Nhóm Vui học mỗi ngày

Gửi file đóng góp mail: Blogtailieu.com@gmail.com

https://drive.google.com/drive/folders/1ZActMRNbJAK4v_m5ceYF2kSZCTTbX4gj?usp=sharing

Bạn đang đọc nội dung bài viết 332 Câu Trắc Nghiệm Thương Mại Quốc Tế – P3 trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!