Đề Xuất 3/2023 # 13 Bí Kíp Cực Hay Đánh Bay Đọc Hiểu N2 Jlpt # Top 10 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 3/2023 # 13 Bí Kíp Cực Hay Đánh Bay Đọc Hiểu N2 Jlpt # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về 13 Bí Kíp Cực Hay Đánh Bay Đọc Hiểu N2 Jlpt mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tip đọc hiểu N2 số 1

Luôn nhớ chủ ngữ của câu là gì và nằm sau trợ từ nào. (Nếu là “に” thì luôn nhớ vị ngữ thường chia về thể bị động và như vậy sẽ giúp loại trừ lựa chọn trong đáp án trả lời).

Trong trường hợp là chủ ngữ ẩn, không xuất hiện trong câu, thì chủ ngữ đó mặc định là “tôi” hoặc “chúng ta” (để trả lời cho câu hỏi cho chủ thể hành động – ai làm gì).

Tip đọc hiểu N2 số 2

Gạch chân liên từ nối mang nghĩa “tuy vậy”, “mặc dù vậy”, “tuy nhiên”, vì tác giả sẽ chốt ý của bài ngay vế sau đó.

Tip đọc hiểu N2 số 3

Lưu ý: Câu hỏi hỏi về nội dung và lý do của phần được gạch dưới, sẽ có gợi ý nằm ở ngay trước hoặc sau nội dung được gạch dưới.

Rất hiếm khi phần gợi ý trả lời nằm xa phần gạch dưới. Hầu hết các trường hợp nếu đọc qua nội dung ngay trước và sau phần gạch dưới, bạn sẽ tìm được câu trả lời.

Tip đọc hiểu N2 số 4

Kiểm tra kỹ nội dung nếu xuất hiện dạng câu nghi vấn phủ định.

Ví dụ:「~ではないだろうか「Aではないだろうか。」は「私はAだと思う。」という意味で、自分の意見を控え目に(ひかえめ)に言う表現です。

例文: 彼は笑っているけれど、本当はとても悲しいのではないだろうか。

→ (私は、)彼はとても悲しんでいると思う。

この控えめな表現にこそ、筆者の本音・主張があります。もちろん、試験問題にもよく絡んできます。

Tip đọc hiểu N2 số 5

Nếu xuất hiện từ nối ‘Tuy nhiên” – しかし thì đoạn văn ngay sau đó thường có nội dung rất quan trọng.

Tip đọc hiểu N2 số 6

Luôn ghi nhớ rằng: Mục đích của đọc hiểu là nắm được chính xác ý quan điểm, ý kiến của tác giả.

Đặc biệt là đoạn văn chứa các mẫu câu「~はずだ」「~に違いない」「~ではないだろうか」「~と思う」「~と考える/考えられる」「~に他ならない」.. thì thường là nội dung chính.

Tip đọc hiểu N2 số 7

Chú ý các dạng câu định nghĩa (~ nghĩa là ~~とは~。)

Dạng câu định nghĩa thường khởi đầu để triển khai chặt chẽ những nội dung tiếp theo, cũng như chính suy nghĩ của tác giả.

Tip đọc hiểu N2 số 8

Với những định nghĩa có từ quá khó không hiểu ta có thể xem qua phần giải thích nội dung đó (nếu có). Còn không có thể lược bỏ phần ví dụ nếu không còn nhiều thời gian.

Tip đọc hiểu N2 số 9

Câu hỏi dạng đúng-sai thì chỉ cần nắm bắt được phần viết sai, chứ không nhất thiết phải là đáp án.

Đây là chính là phương pháp loại trừ. Trước hết phải chú ý vào phần sai, không có trong bài để loại trước, chỉ cân nhắc những phương án còn lại.

Nếu trong những phương án còn lại có từ trong nội dung bài, vẫn phải chú ý xem thể chia của động từ có giống trong bài không, có xuất hiện từ nào không có hay không đồng nghĩ trong bài không để tránh bị bẫy.

Tip đọc hiểu N2 số 10

Tip đọc hiểu N2 số 11

Nếu gặp cách diễn đạt :「『AではなくB』『AよりむしろB』『AよりB』『AというよりB thì nên xem kỹ B

Tác giả đang định nhắn đến người đọc quan điểm của chính mình bằng nhiều cách.

Tóm lại, tùy vào cách so sánh với A sẽ làm nổi bậc B – chính là quan điểm của tác giả.

Nghĩa là, quan điểm tác giả được thể hiện hết trong B. Phần này cũng nên xem kỹ.

Tip đọc hiểu N2 số 12

Nếu lặp lại nhiều lần cách diễn đạt cùng một nội dung thì đó là trọng tâm quan điểm của tác giả.

Trong đoạn văn cũng có khi gặp cách diễn đạt “Ngôn từ thì khác nhau nhưng nội dung tác giả đang đề cập thì giống nhau”

Cho dù thế nào thì tác giả cũng muốn người đọc hiểu được nội dung chủ yếu về quan điểm của mình

Chính vì vậy, tác giả sẽ giải thích dưới nhiều góc độ để người đọc hiểu được những gì mình muốn trình bày.

Tip đọc hiểu N2 số 13

Điều rất quan trọng là luôn phải áp dụng phương pháp loại trừ. Nghĩa là những phần trong câu trả lời luôn chứa một hai từ không có trong bài.

Bí kíp đọc hiểu N3/N2

——————————————————————————

CÁC DẠNG BÀI THƯỜNG GẶP TRONG BÀI THI ĐỌC HIỂU N2 JLPT

Trong bài đọc của N1, N2, N3 rất ít khi nguyên văn ý trong bài được bê vào câu trả lời. thường người ta sẽ thay động từ chính bằng một từ khác tương tự như vậy. Khi thấy có ý lặp lại trong bài với từ khóa “giống” nghĩa thường đó chính là câu trả lời.

1.この文章の内容として最も適切なものは どれですか。(Nội dung đoạn văn)

2.この文章で筆者が最も言いたいことは何ですか。(Ý tác giả)

3.これ、それ、あれ は何を指しているか。(Chỉ thị từ)

4.誰?何?正しい答えを選ぼう (Ai ? cái gì ? đáp án đúng ?)

5.何々について (Phần gạch chân)

6.なぜ、どうして….. (tại sao)

Cách giải quyết:

Câu hỏi 1. và 2. là nội dung và ý tác giả :

Chú ý đến những mẫu câu thể hiện ý tác giả, suy nghĩ của tác giả :

1.~と思います。

2.~はずです ( ~はずだ)。

3.~のです (~のである、 ~のだ )。

4.~でしょう

5.~しよう

6.~て ください

7.~かもしれない

8.~てほしい

Các bước làm bài đọc hiểu N2:

Bước 1: Xác định câu hỏi.

Đọc lướt qua đoạn văn , gạch chân những mẫu câu có cấu trúc trên , ngoài ra gạch chân thêm các câu sau nghịch từ : しかし、でも、が、けれど、けれども、

Trong bất kỳ ngôn ngữ nào đi chăng nữa thì một đoạn văn , một bài văn cũng được viết dưới 2 dạng : diễn giải, quy nạp.

Nhưng bài văn Diễn giải thì vẫn có kết luận ở cuối đoạn, cuối bài.

Thế nên hãy chú ý câu cuối của đoạn văn, bài văn đó. Rất có thể đến 80 – 90% đó chính là nội dung chính của đoạn văn, bài văn đó.

Nên hãy gạch chân câu cuối cùng này.

Bước 2: Là đọc câu đáp án. Sau đó quay lại phần gạch chân đọc để check đáp án.

Chú ý : Nếu đọc nhanh thì có thể tìm đáp án bằng phương pháp loại trừ ( loại đáp án sai còn lại là đáp án đúng ).

Nếu đọc chậm thì tìm đáp đúng, khớp với bài nhất.

Câu hỏi 3: Thì chia làm 2

– これ Kore : thì đáp án thường nằm ngay trong câu đó. Vì hiểu đơn giản: Kore là cái này

Thì trong câu đại khái là: Kore ha N desu.

– それ、あれ Sore, Are : Đáp án thường nằm ở ngay câu trước đó (phần ít nằm ở cấu trước nữa)

Ví dụ đơn giản để hình dung ra tại sao lại như thế:

Việt Nam có rất nhiều món ăn ngon như phở , bánh cuốn , bún chả , nem cuốn , gỏi cuốn , phở cuốn , bún bò Huế …. Đặc biệt là món Phở rất nổi tiếng . Bạn đã từng ăn món đó chưa ?

ベトナムは フォーとか ブンチャーとかをはじめ 美味しい食べ物が多いです。

特にフォーがすごく有名なんです。それを食べたことがありますか。

Trong đoạn văn ngắn trên cho thấy sore là từ chỉ thị thay cho cái gì ?

Vậy nên Sore, Are thường là chỉ thị từ thay thế cho danh từ xuất hiện ngay trước nó.

Câu 4: Ai, cái gì, cái nào đúng, chọn đáp án đúng.

Đáp án hay chứa (nằm trong) mẫu câu: Bị động, sai khiến, bị động sai khiến, ~てほしい

Câu 5: Về cái gì ?

Nên chú ý đến từ khóa được nhắc đến trước từ ~ついて 

Đáp án thường nằm trong câu mà có tư khóa trước đó.

Câu 6: Tại sao ?

Hãy gạch chân những liên từ thuận từ ( そのため、それで、だから、ですから、で、よって、こうして、このため、このために、このようなわけで、すると、したがって、そうして、そうすると、しらば、そうだとすれば、その結果、だって、それゆえに、だったら… )

Liên từ thuận ngữ chỉ lí do, nguyên nhân – kết quả. Nên chú đến phần có những liên từ trên. Đáp án thường nằm trong câu chứa liên từ nguyên nhân – kết quả

Hi vọng rằng 13 bí kíp này sẽ giúp được các bạn trong kì thi JLPT sắp tới !!!

Đề Thi Thật Jlpt N2

JLPT Luyện nghe chân kinh

Làm sao để luyện nghe cho tốt ?

Vâng, mở file lên và nghe @@.

Chỉ đơn giản là vậy, nhưng đó chỉ là “luyện nghe”, chứ chưa phải là “luyện nghe cho tốt”.

Sau bao nhiêu lần thi và thi rớt, chợt ngộ ra rằng, luyện nghe hiệu quả là nghe xong, phải “còn chút gì để nhớ”.

Nếu chỉ mở file lên rồi nghe, ngồi đồng hàng giờ đồng hồ (sau đó, check lại đáp án), thì cái ta đạt được sau mấy tiếng đồng hồ chỉ là “tròn tròn chéo chéo”, các số liệu về bao nhiêu câu đúng bao nhiêu câu sai (chưa kể, các câu đúng nhiều khi chỉ là bắt kiến bò bỏ vào, chưa chắc năng lực lúc đó đã làm đúng câu đó @@. Nếu tự mãn về những câu mình đánh chẳng may bị trúng thì lại vướng vào cái vòng “ảo tưởng sức mạnh”, khổ lắm).

Luyện hiệu quả cần chút phương pháp và cần chút công phu.

Bước 1: Ta dùng năng lực của mình nghe và chọn đáp án. (Sao cũng được, miễn sau một số giây nhất định phải lòi ra được a, b, c hay d)

Bước 2: Kiểm tra lại đáp án mình chọn và đáp án thật của đề, đúng thì vui, sai cũng không buồn.

Bước 3: Nghe lại file đó một lần nữa. Vừa nghe vừa đọc script. Sau bước 3 này, phải phân định được, mạch suy luận của ta sai chỗ nào? Câu cú nào ta không nghe được. Câu cú ta không nghe được đó vì “nó biết mình mình không biết nó”, hay “mình biết nó mà mình ko nghe được”.

Dù là lí do gì, những chỗ câu cú ta nghe không được đó, nên tua lại đoạn đó và nghe lặp đi lặp lại ít nhất 2 lần (chỉ đoạn đó thôi) .

Cần mẫn nữa thì chép phần câu cú, từ vựng ta nghe ko được sau bước 3 vào Flashcard (hay thẻ ghi nhớ) và ôn thẻ ghi nhớ liên tục, liên tục,…chuyển động thẳng đều mãi mãi !

Đáp Án Jlpt N3 Kỳ 07/2016 Phần Dokkai (Đọc Hiểu)

Chỉ để gợi nhớ và tham khảo.

問題4 24 正解3 小林が手紙でもっとも言いたがるものは何か。 来月、発表会があって私も出るので、お誘いのメールを書いています。 3私の発表を見に来てほしい。

25 正解2 小林は冷蔵庫を使っている人が8月3日まで何をやってくれるといったのか。

26 正解4 Tác giả cho rằng kỹ thuật mà người cảnh sát sử dụng khi giới thiệu tuyến đường cho người hoàn toàn không biết đường là gì? 4 Trước hết giải thích thứ tự xếp hạng đường tạo ân tượng rồi mới giải thích.

27 正解4 びっくりした là vì sao? 4 Con đường trước đây cảm giác rất dài thì giờ rất ngắn.

問題5 28 正解3 この問題 là vấn đề gì? 3 Đất gần trường cấp 2 vì khó vòa được nên không có cách nào cắt cỏ.

29 正解4 “Có chỗ khác với ngày xuân” là chỉ việc gì? 4 Dê gặm cỏ không thoải mái như màu xuân.

30 正解2 Trong đoạn văn có “bất kể mành đất đã yên tĩnh hơn” có thêm hiệu quả gì khác. 2 Cuối cùng người dân xung quanh và học sinh cấp 2 đã giao lưu với nhau.

31 正解2 “Tôi tuần 3 ngày ăn tối cà ri” là vì sao. 2 Vì nghè nói cà ri tốt cho sức khỏe nên cố gắng ăn càng nhiều càng tốt.

32 正解4 “Có vẻ sáng sớm ăn cà ri cũng rất tốt” là vì sao. 4 Làm cho thân thể tỉnh thức.

33 正解3 Suy nghĩ về hiệu quả của gia vị, khi hầm cà ri cần chú ý điều gì. 3 Không nên hầm quá lâu.

問題6 34 正解1 Tôi sống ở thành phố nhỏ như thế nào? 1 Phòng ốc nhiều lên, cây cối giảm đi.

35 正解1 その時 là chỉ lúc nào. 1 Là thời điểm một công ty xây dựng tuyên bố kế hoạch xây dựng nhà ở cỡ lớn.

36 正解3 Người dân thị trấn vì sao bảo vệ tự nhiên 花山池緑地? 3 Vì nơi đây có cây cối và sinh vật quý nên mọi người muốn bảo hộ vùng đất có giá trị này.

37 正解1 Để bảo vệ tự nhiên 花山池緑地 thì mọi người trong hội bảo vệ 花山池緑地 đã làm gì. 1 Để không thay đổi môi trường hiện hữu phải ưu tiên cây cối.

問題7 38 正解1 タニット muốn tham gia ban giao lưu quốc tế.

39 正解2 Người muốn tham gia hội giao lưu quốc tế thì phải chú ý điều gì. 大学の授業を休んで参加することになる国際交流授業に申し込むことができません。 これまで国際交流授業に参加したことがある人も申し込めますが、申し込みが多かった場合、初めての人に行ってもらいます。

ーおわりー

Tổng Hợp Đề Thi Jlpt N2 Các Năm

Tổng hợp đề thi JLPT N2 các năm Sau đây cùng chia sẻ với các bạn tổng hợp đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT N2. Đề thi N2 được chúng tôi cập nhật liên tục theo các năm.

Cập nhật đề thi JLPT N2: Tổng hợp đề thi JLPT chính thức các năm cấp độ N2 từ tháng 7 – 2010 đến tháng 7 – 2019

Với bản cập nhật lần này mình sẽ không gộp toàn bộ đề các năm thành một nữa, vì như thế file sẽ rất nặng và khó khăn khi mọi người muốn tìm đề của một năm nào đó.

Mỗi một thư mục tương ứng với một kì thi của một năm, sẽ gồm có các tệp sau. – Một File Đề thi chính thức của năm đó bản chuẩn. – Một file đáp án (gồm cả Script nghe đính kèm giải thích đáp án từ Moji Goi đến hết Dokkai nhưng bằng tiếng Trung nha cái này để xem đáp án bài điền sao). – Một file nghe bản nghe chuẩn dạng Mp3 hoặc Wma.

Đề chính thức JLPT N2_7 – 2010 : Here Đề chính thức JLPT N2_12 – 2010 : Here Đề chính thức JLPT N2_7 – 2011 : Here Đề chính thức JLPT N2_12 – 2011 : Here Đề chính thức JLPT N2_7 – 2012 : Here Đề chính thức JLPT N2_12 – 2012 : Here Đề chính thức JLPT N2_7 – 2013 : Here Đề chính thức JLPT N2_12 – 2013 : Here Đề chính thức JLPT N2_7 – 2014 : Here Đề chính thức JLPT N2_12 – 2014 : Here Đề chính thức JLPT N2_7 – 2015 : Here Đề chính thức JLPT N2_12 – 2015 : Here Đề chính thức JLPT N2_7 – 2016 : Here Đề chính thức JLPT N2_12 – 2016 : Here Đề chính thức JLPT N2_7 – 2017 : Here Đề chính thức JLPT N2_12 – 2017 : Here Đề chính thức JLPT N2_7 – 2018 : Here Đề chính thức JLPT N2_12 – 2018 : Here Đề chính thức JLPT N2_7 – 2019 : Here

====

Đề thi JLPT N2_2012: Here Đề thi JLPT N2_2010: Here

Bạn đang đọc nội dung bài viết 13 Bí Kíp Cực Hay Đánh Bay Đọc Hiểu N2 Jlpt trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!