Đề Xuất 3/2023 # 11 Câu Phân Tích Kế Hoạch Bài Dạy Môn Ngữ Văn Thcs, Các Môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử Địa, Gdcd, Gdtc. # Top 9 Like | Maubvietnam.com

Đề Xuất 3/2023 # 11 Câu Phân Tích Kế Hoạch Bài Dạy Môn Ngữ Văn Thcs, Các Môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử Địa, Gdcd, Gdtc. # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về 11 Câu Phân Tích Kế Hoạch Bài Dạy Môn Ngữ Văn Thcs, Các Môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử Địa, Gdcd, Gdtc. mới nhất trên website Maubvietnam.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Rate this post

Blog tài liệu chia sẻ 11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn học môn Ngữ văn, toán học, vật lý, tin học, Lịch sử – địa lý,hóa học, sinh học, thể dục, giáo dục công dân, âm nhạc, mỹ thuật. 11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Ngữ văn  sẽ giúp các thầy cô trong nghiên cứu, 11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn sẽ cập nhật mỗi chủ nhật hàng tuần.

Bài giảng powerpoint Lớp 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi

Tổng hợp Giáo án điện tử Môn lý – Bài giảng powerpoint

Tổng hợp giáo án điện tử ngữ văn lớp 6, bài giảng Power point

Đáp án modul 1 GDPT 2018 dành cho cán bộ giáo viên.

Đáp án modul 1 môn Toán

Đáp án modul 1 môn ngữ văn

Đáp án modul 1 môn khoa học tự nhiên (sinh hóa lý)

Đáp án modul 1 môn Giáo dục thể chất (gdtc) cấp THCS

Đáp án modul 1 môn tin học cấp THCS

Đáp án modul 1 môn Lịch sử – địa lý cấp THCS

Đáp án modul 1 môn  địa lý cấp THCS

Đáp án modul 1 môn Lịch sử  cấp THCS

Đáp án modul 1 môn Giáo dục thẩm mỹ (gdtm) cấp THCS

Đáp án modul 1 môn Giáo dục công dân (gdcd) cấp THCS

Đáp án modul 1 môn âm nhạc cấp THCS

Đáp án modul 1 môn mỹ thuật cấp THCS

11 câu phân tích kế hoạch bài dạy THCS

11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Ngữ Văn THCS

Trả lời:

HS đọc hiểu được một văn bản thông tin

HS viết được văn bản thuyết minh

HS thuyết minh được về một danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử…

a) Đọc hiểu: biết đọc hiểu một văn bản thông tin, cụ thể:

– Phân tích được thông tin cơ bản của văn bản Động Phong Nha- Đệ nhất kì quan động; giải thích được ý nghĩa của nhan đề trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.

– Nhận biết và phân tích được tác dụng của cách trình bày thông tin trong văn bản Động Phong Nha – Đệ nhất kì quan động

– Nhận biết và phân tích được quan hệ giữa phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ (tranh ảnh, bản đồ…) dùng để biếu đạt thông tin trong văn bản Động Phong Nha – Đệ nhất kì quan động.

– Liên hệ với những hiểu biết về danh lam thắng cảnh của bản thân

– Nhận biết được nghĩa và cách dùng tên viết tắt của các tổ chức quốc tế quan trọng như: UN, UNESCO, UNICEF, WHO, WB, TMF, ASEAN, WTO,…

– Nhận biết được câu đơn, câu ghép, các kiểu câu ghép, các kết từ để nối câu ghép; sự khác nhau giữa cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp; cách dùng dấu câu khi dẫn trực tiếp và gián tiếp.

b) Kĩ năng viết

– Biết cách trích dẫn văn bản của người khác

c) Kĩ năng nói và nghe

– Nghe và nhận biết được tính hấp dẫn của bài trình bày; chỉ ra được những hạn chế (nếu có) của bài thuyết minh về một danh lam thắng cảnh.

Câu 2: Học sinh sẽ được thực hiện các “hoạt động học” nào trong bài học?

Trả lời:

HS được thực hiện các “hoạt động học”:

* Hoạt động đọc hiểu

– Khởi động

– Hình thành kiến thức

+ Đọc hiểu nội dung khái quát của văn bản “Động Phong Nha – Đệ nhất kì quan động”

+ HS tìm hiểu tác động của văn bản

+ HS liên hệ, mở rộng, vận dụng

+ HS tự đọc văn bản thông tin

* Hoạt động viết

– Khởi động

– Hình thành kiến thức: HS thực hành viết văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

* Hoạt động nghe nói:

– HS trao đổi về bài tập đã chuẩn bị ở nhà (bài trình bày trên máy tính hoặc đề cương bài nói); yêu cầu mỗi nhóm thống nhất nội dung và hình thức bài nói để thuyết trình trước lớp.

Câu 3: Thông qua các “hoạt động học” sẽ thực hiện trong bài học, những “biểu hiện cụ thể” của những phẩm chất, năng lực nào có thể được hình thành, phát triển cho học sinh?

Trả lời:

* Phẩm chất: Góp phần giúp học sinh biết yêu mến và tự hào về những danh lam thắng của quê hương, đất nước; có ý thức bảo vệ và tuyên truyền giới thiệu về những cảnh đẹp ấy. HS có hiểu biết và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ

* Năng lực

– Đọc- hiểu:

+ Có năng lực ngôn ngữ (đọc); giao tiếp, hợp tác (hoạt động nhóm); tìm hiểu tự nhiên, xã hội (nêu được một số thông tin về những địa điểm du lịch qua mạng internet)

+ Phân tích được thông tin cơ bản của văn bản, giải thích được ý nghĩa nhan đề trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản

+ Nhận biết và phân tích được đặc điểm của văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh; chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó

+ Nhận biết và phân tích được tác dụng của cách trình bày thông tin trong văn bản theo trật tự thời gian

+ Nhận biết và phân tích được quan hệ giữa phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ(tranh ảnh, bản đồ…) dùng để biếu đạt thông tin trong văn bản

+ Nhận biết được nghĩa và cách dùng tên viết tắt của các tổ chức quốc tế quan trọng như: UN, UNESCO, UNICEF, WHO, WB, TMF, ASEAN, WTO,…

+ Nhận biết sự khác nhau giữa cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp; cách dùng dấu câu khi dẫn trực tiếp và gián tiếp.

+ Nhận biết được câu đơn, câu ghép, các kiểu câu ghép, các kết từ để nối câu ghép

+ Nêu được tác động của văn bản

+ Liên hệ, mở rộng, vận dụng được những điều đã đọc từ văn bản để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống

+ Biết vận dụng những kiến thức và kĩ năng từ bài học chính để tự đọc hiểu văn bản thông tin tương tự.

– Viết: có năng lực ngôn ngữ:

+ Huy động những hiểu biết về cách viết văn thuyết minh

+ Thực hành viết văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

+ Có hiểu biết và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, biết cách trích dẫn văn bản của người khác

– Nói và nghe:

+ Nghe và nhận biết được tính hấp dẫn của bài trình bày (bằng ngôn ngữ nói); chỉ ra được những hạn chế (nếu có) của bài thuyết minh về một danh lam thắng cảnh (bằng ngôn ngữ nói)

Câu 4: Khi thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

Trả lời

HS được sử dụng: máy tính hoặc điện thoại kết nối mạng, phiếu học tập, xem tranh ảnh, video…

– Máy tính/điện thoại có kết nối internet, máy chiếu, bộ loa

– Văn bản dạy học: Động Phong Nha- đệ nhất kì quan động (lấy theo https://phongnhaexplorer.com/phong- nha/dong- phong- nha- 5.html)

– Video khám phá Phong Nha (theo địa chỉ video https://www.youtube.com/watch?)

Câu 5: Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để hình thành kiến thức mới?

Trả lời:

HS đọc ngữ liệu văn bản, xem tranh ảnh, video trên trang web, hoàn thành phiếu học tập

– Điền vào phiếu học tập đã có

– Truy cập Internet đọc văn bản và xem video giới thiệu Động Phong Nha và trả lời thông tin cập nhập về nội dung bài học; mục đích, tác dụng của video trong bài học.

– Truy cập Internet giải thích tên của các tổ chức quốc tế

Câu 6: Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là gì?

Trả lời:

– Phiếu học tập về các nội dung theo yêu cầu để tìm hiểu văn bản và động Phong Nha (nhan đề, nội dung bố cục, ngôn ngữ, phương tiện chuyển tải thông tin, tác giả, đối tượng văn bản hướng tới và sức thu hút của văn bản…)

– Vẽ sơ đồ tư duy về các địa điểm được nhắc đến trong bài học theo trình tự xuất hiện trong bài

– Hiếu biết bước đầu về các tổ chức Quốc tế quan trọng, giới thiệu ngắn gọn về chức năng các tổ chức đó

– Tìm thông tin trích dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp, dấu câu sử dụng trong trích dẫn

– Ghi lại các từ ngữ ca ngợi động Phong Nha

– Xác định câu ghép

– Sưu tầm trên internet hai văn bản nói về động Phong Nha. Nhận xét về cách dẫn trực tiếp, gián tiếp, câu ghép trong hai văn bản vừa tìm được

– Viết và nói bài thuyết minh về một danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử có sử dụng sơ đồ, bảng biểu

Câu 7: Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh?

Trả lời:

Giáo viên cần nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh về:

– Hoạt động hình thành kiến thức:

+ Quá trình học tập của học sinh của mỗi cá nhân hay nhóm.

+ Thái độ, hành vi và biểu hiện của học sinh trong quá trình xây dựng bài.

– Chốt lại những hoạt động của học sinh:

+ Những biểu hiện về sự tự tin của học sinh khi sây dựng kiến thức.

+ Năng lực và phẩm chất của học sinh.

– GV giao nhiệm vụ, mở, tổng kết, đánh giá ý kiến của học sinh và chốt ý chính.

Câu 8: Khi thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

Trả lời

Khi thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới trong bài học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu như:

– Đọc lại thông tin từ văn bản, kết hợp với liên tưởng, tưởng tượng

– Sử dụng máy tính để lập kế hoạch

– Giấy, bút chì, bút màu… vẽ một chi tiết trong động Phong Nha

– Máy tính, điện thoại truy cập Internet để sưu tầm văn bản viết về động Phong Nha, thực hành đọc hiểu với một trong các văn bản đó

Câu 9: Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để luyện tập/vận dụng kiến thức mới?

Trả lời:

Tìm hiểu được một số thông tin về những địa điểm du lịch qua nhiều kênh thông tin khác nhau như: sách, báo, video, tranh ảnh…về danh lam thắng cảnh, qua thực tế, qua mạng internet…

Câu 10: Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới là gì?

Trả lời:

Viết, nói được văn bản thuyết minh về danh lam thắng cảnh (xác định được đối tượng thuyết minh, chỉ ra được các nguồn sẽ lấy thông tin để viết bài)

Câu 11: Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới của học sinh?

Trả lời:

– Kết hợp đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết, đánh giá định tính và định lượng, đánh giá bằng cách sử dụng các công cụ khác nhau như câu hỏi, bài tập. Đánh giá tổng kết thông qua mức độ đạt được các yêu cầu tiết học. Thông qua học sinh trả lời các câu hỏi qua quan sát các em thực hiện các hoạt động học.

– Chú trọng đánh giá kết quả học tập theo mục tiêu bài học trong suốt tiến trình dạy học thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập (đánh giá lớp học). Chú trọng phát triển kỹ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của HS với nhiều hình thức, theo hướng dẫn, hoặc tự xác định tiêu chí để có thể tìm được nguyên nhân và nêu cách sửa chữa các sai sót.

– Nội dung kiến thức:

+ Xác định được đối tượng

+ Đảm bảo về cấu trúc, nội dung thuyết minh

– Trình bày:

+ Ngôn ngữ: rõ ràng, lưu loát. diễn cảm

+ Phi ngôn ngữ: cử chỉ, điệu bộ, nét mặt…

11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Toán cấp THCS

Câu 1.

Vận dụng kiến thức Toán vào thực tiễn và các môn học khác

Câu 2.

Hoạt động khởi động

Mục đích là tạo tâm thế học tập cho học sinh, giúp các em ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với học bài mới.

Kết thúc hoạt động này, giáo viên không chốt về kiến thức mà chỉ giúp học sinh phát biểu được vấn đề để chuyển sang các hoạt động tiếp theo nhằm tiếp cận, hình thành những kiến thức, kĩ năng mới, qua đó tiếp tục hoàn thiện câu trả lời hoặc giải quyết được vấn đề.

  Hoạt động hình thành kiến thức

  Mục đích là giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức, kỹ năng mới và bổ sung vào hệ thống kiến thức, kỹ năng của mình.

  Giáo viên giúp học sinh hình thành được những kiến thức mới thông qua các hoạt động khác nhau như: nghiên cứu tài liệu; tiến hành thí nghiệm, thực hành; hoạt động trải nghiệm sáng tạo…

  Kết thúc hoạt động này, trên cơ sở kết quả hoạt động học của học sinh thể hiện ở các sản phẩm học tập mà học sinh hoàn thành, giáo viên cần chốt kiến thức mới để học sinh chính thức ghi nhận và vận dụng.

   Hoạt động luyện tập

   Mục đích của hoạt động này là giúp học sinh củng cố, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng vừa lĩnh hội được.

   Trong hoạt động này, học sinh được luyện tập, củng cố các đơn vị kiến thức vừa học thông qua áp dụng kiến thức vào giải quyết các câu hỏi/bài tập/tình huống/vấn đề nảy sinh trong học tập hay thực tiễn.

   Kết thúc hoạt động này, nếu cần, giáo viên cần giúp học sinh lĩnh hội cả về tri thức lẫn phương pháp, biết cách thức giải quyết vấn đề đặt ra trong “Hoạt động khởi động”.

    Hoạt động vận dụng

    Mục đích là giúp học sinh vận dụng được các kiến thức, kỹ năng đã học để phát hiện và giải quyết các tình huống/vấn đề nảy sinh trong cuộc sống gần gũi, ở gia đình, địa phương.

    Giáo viên cần gợi ý để học sinh phát hiện những hoạt động, sự kiện, hiện tượng nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày, mô tả yêu cầu cần đạt (về sản phẩm) để học sinh lưu tâm thực hiện.

    Hoạt động này không cần tổ chức ở trên lớp và không đội hỏi tất cả học sinh phải tham gia. Tuy nhiên, giáo viên cần quan tâm, động viên để có thể thu hút nhiều học sinh tham gia một cách tự nguyện; khuyến khích những học sinh có sản phẩm chia sẻ với các bạn trong lớp.

     Hoạt động tìm tòi mở rộng

     Mục đích là giúp học sinh không ngừng tiến tới, không bao giờ dừng lại với những gì đã học và hiểu rằng ngoài những kiến thức được học trong nhà trường còn rất nhiều điều có thể và cần phải tiếp tục học, góp phần học tập suốt đời.

     Giáo viên cần khuyến khích học sinh tiếp tục tìm tòi và mở rộng kiến thức ngoài sách vở, ngoài lớp học. Học sinh tự đặt ra các tình huống có vấn đề nảy sinh từ nội dung bài học, từ thực tiễn cuộc sống, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết bằng những cách khác nhau.

     Cũng như Hoạt động vận dụng, hoạt động này không cần tổ chức ở trên lớp và không đòi hỏi tất cả học sinh phải tham gia. Tuy nhiên, giáo viên cần quan tâm, động viên để có thể thu hút nhiều học sinh tham gia một cách tự nguyện; khuyến khích những học sinh có sản phẩm chia sẻ với các bạn trong lớp.

     Câu 3.

     Cẩn thận, nhanh nhẹn, sáng tạo

     Các năng lực

     + Năng lực đặc thù: năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng công cụ và phát triển toán học, năng lực tư duy và lập luận logic

     + Năng lực chung: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác.

     Câu 4.

     Giáo viên giúp học sinh hình thành được những kiến thức mới thông qua các hoạt động khác nhau như: nghiên cứu tài liệu; tiến hành thí nghiệm, thực hành; hoạt động trải nghiệm sáng tạo…

     Câu 5.

     Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/ học liệu để hình thành kiến thức

     – Học sinh làm các thao tác sau:

     + HS nhìn rồi thực hành theo yêu cầu SGK

     + HS viết, đọc phần lập luận của mình

     Câu 6.

     Kết thúc hoạt động này, giáo viên không chốt về kiến thức mà chỉ giúp học sinh phát biểu được vấn đề để chuyển sang các hoạt động tiếp theo nhằm tiếp cận, hình thành những kiến thức, kĩ năng mới, qua đó tiếp tục hoàn thiện câu trả lời hoặc giải quyết được vấn đề.

     Câu 7.

     Chú trọng đánh giá kết quả học tập theo mục tiêu bài học trong suốt tiến trình dạy học thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập (đánh giá lớp học). Chú trọng phát triển kỹ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của HS với nhiều hình thức như theo lời giải/đáp án mẫu, theo hướng dẫn, hoặc tự xác định tiêu chí để có thể phê phán, tìm được nguyên nhân và nêu cách sửa chữa các sai sót.

     Câu 8.

     – Trong hoạt động này, học sinh được luyện tập, củng cố các đơn vị kiến thức vừa học thông qua áp dụng kiến thức vào giải quyết các câu hỏi/bài tập/tình huống/vấn đề nảy sinh trong học tập hay thực tiễn. Giáo viên cần gợi ý để học sinh phát hiện những hoạt động, sự kiện, hiện tượng nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày, mô tả yêu cầu cần đạt (về sản phẩm) để học sinh lưu tâm thực hiện.

     – Khi thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới trong bài học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu như: sách giáo khoa, phiếu bài tập, các băng giấy.

     Câu 9.

     – Trong hoạt động này, học sinh được luyện tập, củng cố các đơn vị kiến thức vừa học thông qua áp dụng kiến thức vào giải quyết các câu hỏi/bài tập/tình huống/vấn đề nảy sinh trong học tập hay thực tiễn.

     – Giáo viên cần gợi ý để học sinh phát hiện những hoạt động, sự kiện, hiện tượng nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày, mô tả yêu cầu cần đạt (về sản phẩm) để học sinh lưu tâm thực hiện.

     Câu 10.

     Giáo viên cần khuyến khích học sinh tiếp tục tìm tòi và mở rộng kiến thức ngoài sách vở, ngoài lớp học. Học sinh tự đặt ra các tình huống có vấn đề nảy sinh từ nội dung bài học, từ thực tiễn cuộc sống, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết bằng những cách khác nhau.

     Câu 11:

     – Kết hợp đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết, đánh giá định tính và định lượng, đánh giá bằng cách sử dụng các công cụ khác nhau như câu hỏi, bài tập. Đánh giá tổng kết thông qua mức độ đạt được các yêu cầu tiết học. Thông qua học sinh trả lời các câu hỏi qua quan sát các em thực hiện các hoạt động học.

     – Chú trọng đánh giá kết quả học tập theo mục tiêu bài học trong suốt tiến trình dạy học thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập (đánh giá lớp học). Chú trọng phát triển kỹ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của HS với nhiều hình thức như theo lời giải/đáp án mẫu, theo hướng dẫn, hoặc tự xác định tiêu chí để có thể phê phán, tìm được nguyên nhân và nêu cách sửa chữa các sai sót.

     11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn KHOA HỌC TỰ NHIÊN THCS

     11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Hóa học cấp THCS

     11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Vật lý cấp THCS

     Sau khi học xong bài học, học sinh cần:

     – Tiến hành được thí nghiệm, quan sát và nhận xét được hiện tượng của thí nghiệm, chứng minh trong phản ứng hóa học khối lượng của các chất được bảo toàn

     – Biết vận dụng định luật để làm bài tập .

     – Viết được phương trình chữ của các phản ứng hóa học

     – Viết được công thức về khối lượng của phản ứng hóa học

     – Tập hợp nhóm theo đúng yêu cầu, nhanh, trật tự

     Câu 2. Học sinh sẽ được thực hiện các “hoạt động học” nào trong bài học?

     Trong bài học, học sinh sẽ được thực hiện các hoạt động:

     Hoạt động 1: khởi động

     – Xem Clips và trả lời các câu hỏi

     Hoạt động 2: Thí nghiệm kiểm chứng tổng khối lượng các chất trước và sau phản ứn

     – Hoạt động theo nhóm do giáo viên phân công

     – Tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn trong phiếu học tập

     – Báo cáo kết quả

     – Theo dõi các nhóm báo cáo và nhận xét

     – So sánh về tổng khối lượng các chất phản ứng và tổng khối lượng các chất sản phẩm trong các phản ứng hóa học ?

     Hoạt động 3: Luyện tập, củng cố

     – Hoàn thành bài tập 1 trong phiếu học tập số 2.

     – Tham gia trò chơi theo nhóm củng cố lại kiến thức của bài học

     Câu 3. Thông qua các “hoạt động học” sẽ thực hiện trong bài học, những “biểu hiện cụ thể” của những phẩm chất, năng lực nào có thể được hình thành, phát triển cho học sinh?

     Thông qua các “hoạt động học” sẽ thực hiện trong bài học có thể hình thành, phát triển cho học sinh những phẩm chất năng lực sau:

     1/ Phẩm chất

     – Chăm chỉ: chăm học, ham học hỏi, có ý thức tự giác trong học tập

     – Trách nhiệm: có ý thức trách nhiệm trong các hoạt động, không ỷ lại, tôn trọng tập thể

     2/ Năng lực:

     + Năng lực chung:

     – Học sinh tích cực chủ động trong học tập nghiên cứu tìm hiểu nội dung bài học.

     – Học sinh nghiêm túc và tích cực trong hoạt động nhóm, phát biểu được ý tưởng của bản thân và của nhóm về các nội dung bài học.

     – Rèn luyện khả năng tư duy, đặc biệt là tư duy linh hoạt, độc lập và sáng tạo.

     – Tập hợp nhóm theo đúng yêu cầu, nhanh và đảm bảo trật tự.

     – Hỗ trợ các thành viên trong nhóm các tiến hành thí nghiệm.

     – Ghi chép kết quả làm việc nhóm một cách chính xác, có hệ thống.

     + Năng lực chuyên biệt:

     –  Phát biểu được nội dung của định luật bảo toàn khối lượng: “Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”

     – Giải thích được cơ sở khoa học của định luật bảo toàn khối lượng (dựa vào bản chất phản ứng hóa học dẫn đến sự bảo toàn số lượng nguyên tử các nguyên tố trong phản ứng hóa học).

     – Viết được biểu thức liên hệ giữa khối lượng của các chất trong một số phản ứng cụ thể. –

     – Tiến hành thí nghiệm, quan sát và nhận xét được hiện tượng của thí nghiệm từ đó rút ra được kết luận về sự bảo toàn khối lượng các chất trong phản ứng hóa học.

     – Vận dụng được các kiến thức để giải quyết một số bài tập đơn giản.

     Câu 4. Khi thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

     Khi thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/ học liệu:

     – Sách giáo khoa

     – Phiếu học tập

     – Hóa chất, dụng cụ thí nghiệm gồm:

     + Dd BaCl2 , dd Na2SO4, dd

     NaOH, dd phenolphthalein, dd CuSO4, dd FeCl3

     + Cân điện tử, bảng phụ, nam châm to, bút dạ xanh, công tơ hút

     Câu 5. Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để hình thành kiến thức mới?

     * Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu để hình thành kiến thức mới:

     Đọc kênh chữ trong SGK để giải thích định luật

     Đọc phiếu học tập xác định nhiệm vụ học tập

     Xem clip để tìm kiếm thu thập thông tin, trả lời các câu hỏi của GV

     Nghe câu hỏi của giáo viên, câu trả lời của các bạn

     Làm thí nghiệm, quan sát kết quả thí nghiệm

     Làm các bài tập định tính và định lượng

     Câu 6. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là gì?

     Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là:

     Hoàn thành phiếu học tập

     Làm được thí nghiệm

     Trả lời được các câu hỏi của giáo viên

     Phát biểu được nội dung định luật bảo toàn khối lượng

     Giải thích được định luật BTKL

     Áp dụng định luật làm được các bài tập vận dụng

     Câu 7. Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh?

     Giáo viên cần nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh là:

     Giáo viên cần nhận xét, đánh giá học sinh dựa vào:

     – Mục tiêu bài học đã đưa ra ở đầu bài,

     – Đánh giá tinh thần hợp tác, tự học tự rèn, tính tự chủ, có trách nhiệm trong các hoạt động học

     – Đánh giá khả năng tư duy, phản biện của học sinh dựa vào hệ thống câu hỏi, tính chính xác trong các phiếu học tập và làm bài tập, các thí nghiệm kiểm chứng, thao tác làm thí nghiệm

     Câu 8. Khi thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

     Khi thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới trong bài học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu như:

     Phiếu học tập số 2 có ghi 2 bài tập vận dụng định luật BTKL

     Bảng phụ, bút lông

     Bảng phụ ghi 4 câu hỏi cho HS tham gia trò chơi do giáo viên tổ chức

     Câu 9. Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để luyện tập/vận dụng kiến thức mới?

     Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/ phiếu học tập để luyện tập vận dụng kiến thức mới:

     HS đọc 2 bài tập trong phiếu học tập số 2, vận dụng kiến thức đã học làm 2 bài tập này

     Nghe giáo viên giao nhiệm vụ, luật chơi

     Chia lớp thành 4 đội chơi, cử nhóm trưởng, thư kí, nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các bạn trong nhóm

     Câu 10. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới là gì?

     Sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới là:

     Học sinh phải biết áp dụng định luật bảo toàn khối lượng tính được:

     Khối lượng của các chất trong phản ứng

     – Viết được công thức về khối lượng của phản ứng

     – Phát biểu được định luật bảo toàn khối lượng

     Câu 11. Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới của học sinh?

     *Giáo viên phải luôn thể hiện sự quan tâm, động viên của mình đối với học sinh, để các em không e ngại khi chưa làm đúng, giúp các em mạnh dạn trao đổi, đặt câu hỏi với giáo viên và với bạn cùng nhóm với mình để cùng nhau tìm các giải pháp, câu trả lời chính xác.

     – Kết hợp đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết.

     – Đánh giá định tính và định lượng.

     – Đánh giá bằng cách sử dụng các công cụ khác nhau như câu hỏi, bài tập, quan sát.

     – Đánh giá tổng kết thông qua mức độ đạt được các yêu cầu tiết học.

     – Thông qua học sinh trả lời các câu hỏi qua quan sát các em thực hiện các hoạt động học.

     11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Lý cấp THCS (Bài điểm 90)

     Câu 2. Học sinh sẽ được thực hiện các “hoạt động học” nào trong bài học?

     – Hoạt động tìm hiểu về lực.

     – Hoạt động tìm hiểu kết quả tác dụng của lực.

     – Hoạt động vận dụng.

     – Hoạt động biểu diễn lực.

     – Hoạt động tìm hiểu về ma sát.

     – Hoạt động đo lực cản trong nước.

     – Hoạt động phân biệt khối lượng trọng lượng.

     – Hoạt động Khảo sát mối quan hệ độ giãn lò xo vào khối lượng vật treo.

     – Hoạt động vận dụng.

     Câu 3. Thông qua các “hoạt động học” sẽ thực hiện trong bài học, những “biểu hiện cụ thể” của những phẩm chất, năng lực nào có thể được hình thành, phát triển cho học sinh?

     – Các phẩm chất: Trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm.

     – Các năng lực được hình thành:

     + Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác; Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, Năng lực tự chủ, tự học.

     + Năng lực đặc thù:Năng lực sử dụng ngôn ngữ vật lí; Năng lực kiến thức vật lí; Năng lực phương pháp thực nghiệm; Năng lực trao đổi thông tin; Năng lực cá nhân của HS.

     Câu 4. Khi thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

     Câu 5. Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để hình thành kiến thức mới?

     Câu 5: Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu (đọc/nghe/nhìn/làm) để hình thành kiến thức mới bằng cách:

     – Lắng nghe giáo viên nhận xét.

     – Quan sát Tranh ảnh, Thí nghiệm mà giáo viên đưa ra.

     – Theo dõi giáo viên phân tích từng tình huống.

     – Lắng nghe bổ sung, nhận xét của giáo viên, bạn bè để chỉnh sửa lỗi sai cho mình từ đó rút ra được kết luận chính xác

     – Quan sát và tiến hành thí nghiệm để giải quyết các tình huống học tập.

     Câu 6. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là gì?

     Câu 6: Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động để hình thành kiến thức mới là:

     – Biết sưu tầm tranh ảnh phục vụ bài học.

     – Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các nhiệm vụ mà GV phân công.

     – Biết quan sát thí nghiệm và ghi chép kết quả thí nghiệm để giải quyết vấn đề.

     – Hiểu và thực hiện được nội dung bài học sử dụng an toàn đồ dùng thí nghiệm.

     Câu 7. Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh?

     Câu 7: Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động để hình thành kiến thức mới của học sinh?

     Để nhận xét, đánh giá thực hiện kết quả hình thành kiến thức mới của học sinh giáo viên cần:

     – Đánh giá, nhận xét thường xuyên và kịp thời

     – Phải căn cứ vào mục tiêu và các yêu cầu cần đạt đối với từng lớp học, cấp học trong chương trình học.

     – Đánh giá phải bảo đảm toàn diện, khách quan, có phân hóa; kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và định kì; kết hợp giữa đánh giá của giáo viên, tự đánh giá và đánh giá của các bạn, đánh giá của cha mẹ học sinh.

     – Đánh giá phải coi trọng sự tiến bộ của học sinh về năng lực, phẩm chất và ý thức học tập; có tác dụng thúc đẩy và hỗ trợ học sinh phát triển các phẩm chất và năng lực; tạo được hứng thú và khích lệ tinh thần học tập của học sinh, qua đó khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động ở trong và ngoài nhà trường, để HS khám phá và thêm yêu thích môn học.

     – Chuyển từ chủ yếu đánh giá kiến thức, kĩ năng sang đánh giá năng lực của người học. Tức là chuyển trọng tâm đánh giá chủ yếu từ ghi nhớ, hiểu kiến thức… sang đánh giá năng lực vận dụng, giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đặc biệt chú trọng đánh giá các năng lực vận động có sự tư duy sáng tạo ở học sinh.

     Câu 8. Khi thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu nào?

     Câu 8:

     Khi thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới trong bài học, học sinh sẽ được sử dụng những thiết bị dạy học/học liệu: tranh ảnh, sách giáo khoa, tài liệu trên mạng internet, các phương tiện truyền thông, các vật dụng, thiết bị mà giáo viên đưa ra.

     Câu 9. Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu như thế nào (đọc/nghe/nhìn/làm) để luyện tập/vận dụng kiến thức mới?

     Câu 9: Học sinh sử dụng thiết bị dạy học/học liệu (đọc/nghe/nhìn/làm) để luyện tập/vận dụng kiến thức mới là:

     – Học sinh dựa vào vốn kiến thức mình tìm được và nội dung giáo viên hướng dẫn hình thành nên khái niệm ban đầu.

     – Áp dụng kiến thức thường xuyên trong cuộc sống: Biết ảnh hưởng của lực ma sát đến an toàn giao thông.

     Câu 10. Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới là gì?

     Câu 10: Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới là:

     Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành trong hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới là:

     – Thể hiện sự yêu thích môn học, ham học hỏi, tìm tòi, khám phá, có tinh thần trách nhiệm cao.

     – Giúp học sinh bước đầu hình thành các năng lực chung như: Học sinh thực hiện các hoạt động tìm tòi, khám phá, tra cứu thông tin và thực hiện các kiến thức mới vào trong cuộc sống hằng ngày.

     – Môn Khoa học tự nhiên còn tạo cơ hội cho học sinh thường xuyên được trao đổi, trình bày, chia sẻ và phối hợp thực hiện ý tưởng trong các bài thực hành, tăng sự đoàn kết trong tập thể.

     – Giúp học sinh bước đầu hình thành, phát triển năng lực phẩm chất như: năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh, năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng, năng lực khoa học.

     Câu 11. Giáo viên cần nhận xét, đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới của học sinh?

     Câu 11: Về kết quả thực hiện hoạt động luyện tập/vận dụng kiến thức mới của học sinh giáo viên cần nhận xét, đánh giá:

     – Giáo viên phải luôn thể hiện sự quan tâm, động viên của mình đối với học sinh, để các em không e ngại khi chưa làm đúng, giúp các em mạnh dạn trao đổi, đặt câu hỏi với giáo viên và với bạn cùng nhóm với mình để cùng nhau tìm các giải pháp, câu trả lời chính xác.

     – Đặc biệt chú ý đặc trưng của môn học khoa học tự nhiên là sự coi trọng nguyên tắc đối xử cá biệt trong quá trình giảng dạy. Luôn nhắc và yêu cầu học sinh tập trung quan sát, lắng nghe giáo viên hướng dẫn để vận dụng vào bài học cũng như trong cuộc sống.

     – Để học sinh có thể hoàn thành lượng bài tập mà học sinh không bị ức chế, nhàm chán dẫn đến không tập trung và không thích học tập, người giáo viên phải vận dụng linh hoạt, phong phú các hình thức tổ chức học tập:

     + Chia nhiệm vụ theo tổ, tổ chức các trò chơi học tập,….

     11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thê chất (gdtc) cấp THCS

     11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn tin học cấp THCS

     11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Lịch sử – địa lý cấp THCS

     11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn  địa lý cấp THCS

     11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Lịch sử  cấp THCS

     11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thẩm mỹ (gdtm) cấp THCS

     11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Giáo dục công dân (gdcd) cấp THCS

     11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn âm nhạc cấp THCS

     11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn mỹ thuật cấp THCS

     Blog tài liệu chia sẻ 11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn học môn Ngữ văn, toán học, vật lý, tin học, Lịch sử – địa lý,hóa học, sinh học, thể dục, giáo dục công dân, âm nhạc, mỹ thuật. 11 câu phân tích kế hoạch bài dạy môn Ngữ văn  sẽ giúp các thầy cô trong nghiên cứu

     Kế Hoạch Bài Dạy Modun 2 Tất Cả Các Môn

     Rate this post

     Bài viết đang cập nhật đầy đủ các môn trong thời gian cập nhật mất khoảng 10 – 15 phút. có thể …

     Kế hoạch bài học các môn ở đây nhaz

     Bài tập cuối khóa cập nhật ngày 28/12/2020

     Bài tập cuối khóa Môn ngữ văn

     KẾ HOẠCH DẠY HỌC Kế hoạch bài dạy modun 2 ngữ văn: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN

       

     download

     KẾ HOẠCH BÀI DẠY MODUL 2 THƠ NÔM ĐƯỜNG LUẬT.doc  download

     KẾ HOẠCH BÀI DẠY MODUL 2 THƠ NÔM ĐƯỜNG LUẬT.doc  download

     Modul2_VAN_THCS_CÂU ĐẶC BIỆT.doc download

     Tải link trực tiếp modul 2 môn văn

     Modul2_VAN_THCS_son tinh thuy chúng tôi download KẾ HOẠCH BÀI DẠY MODUL 2 (Nhóm 1).doc download modul 2 ngu van thpt doc tieu thanh chúng tôi download GIÁO ÁN TẬP HUẤN MODUL 2 MÔN VĂN chúng tôi download KẾ HOẠCH DẠY HỌC ngu văn modul 2 BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN Chưa chuẩn .doc download KẾ HOẠCH BÀI DẠY MODUL 2 THƠ NÔM ĐƯỜNG LUẬT.doc download Modul2_van_thcs_BÁNH TRÔI NƯỚC.doc download Modul2_van_thcs cuối khóa bản giới hạn.doc download

     Modul2_van_thcs cuối khóa Bản giáo hạn.doc download

     Bài tập cuối khóa Môn Địa lý – Lịch sử

     Bài tập cuối khóa Môn Địa lý – Lịch sử

     KẾ HOẠCH BÀI DẠY MO DUL 2

     địa lý – lịch sử Modul2_dia_su_vo_trai_dat_lop_6.docx

     KẾ HOẠCH BÀI DẠY MO DUL 2 địa lý – lịch sử Modul2_dia_su_vo_trai_dat_lop_6.docx download

     SÔNG HỒ TRÊN TRÁI ĐẤT: dia suMinh họa.doc  download

     KẾ HOẠCH BÀI DẠY MO DUL 2

     địa lý – lịch sử Modul2_Khoi nghĩa hai bà trưng download

     Bài tập cuối khóa Môn Vật lý

     KẾ HOẠCH BÀI DẠY MO DUL 2

     thpt modul 2 vật lý thpt

     KẾ HOẠCH BÀI DẠY MO DUL 2 thpt modul 2 vật lý thpt.docx  download

     KHTN THCStai lieu khoa hocMinh-hoa-ke-hoach-bai-day-Oxygen-4.pdf.pdf  download

     Bài tập cuối khóa Môn sinh học

     Bài tập cuối khóa Môn sinh học

     KẾ HOẠCH BÀI DẠY MO DUL 2

     thpt modul 2 vật lý thpt

     KẾ HOẠCH BÀI DẠY MO DUL 2 thpt modul 2 vật lý thpt.docx  download

     sinh hocSinh họcthcs.doc  download

     sinh hocmodul 2 sinh hocTHCS.doc  download

     Bài tập cuối khóa modul 2 Môn Công nghệ

     Bài tập cuối khóa modul 2 Môn Công nghệ

     Giáo án  Môn công nghệ lớp 7 download

     Bài tập cuối khóa modul 2 Môn Công dân (chưa cập nhật)

     Giáo án  Môn công dân lớp 7 download

     Bài tập cuối khóa modul 2 Môn Thể dục 

     Bài tập cuối khóa modul 2 Môn Thể dục 

     Giáo án  Môn thể dục lớp 7 download

     Bài tập cuối khóa Môn Toán

     KẾ HOẠCH BÀI DẠY MO DUL 2 modul2_toan_Khung KHBD modn chúng tôi

     

     

     

     

     KẾ HOẠCH BÀI DẠY MODUL 2  THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ – TẦN SỐ

     Modul2_toan_nhom madano.docx 

     

     

     KẾ HOẠCH BÀI DẠY MODULE 2  VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

     Modul2_toan_KHBD_de nui.docx 

     

     

     KẾ HOẠCH BÀI DẠY MODUL 2  HỆ THỨC GIỮA CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG

     Modul2_toan_KH BÀI DẠY NHÓM CUTE.docx 

     

     

     Tải xuống kế hoạch bài giảng modul 2 môn toán thcs

     Modul 2 môn toánmodul2_toan_Khung KHBD modn chúng tôi  download

     Modul 2 môn toánModul2_toan_nhom chúng tôi  download

     Modul 2 môn toánModul2_toan_KHBD_de chúng tôi download

     Modul 2 môn toánModul2_toan_KH BÀI DẠY NHÓM chúng tôi download

     Modul 2 môn toánKẾ HOẠCH DẠY HỌC BÀI TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC.doc downlo

     KẾ HOẠCH DẠY HỌC BÀI TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC.doc  download

     Kế hoạch bài dạy cuối khóa

     Môn Hóa học

     Kế hoạch bài dạy mo dun 2 THPT

     

     

     Kế hoạch bài dạy cuối khóa Hóa học : Sulfuric acid và muối sulfate

     modul 2 khtn modu Sulfuric acid và muối sulfate download

     thptKe-hoach-day-hoc-bai-ancol-chua-tim-duoc-nguon-tham-khao-ve-goi-ten-theo-UIPAC-doi-moi.doc.doc download

     Kế hoạch bài dạy cuối khóa Hóa học : Nguyên tử. Nguyên tố hoá học

     Kế hoạch bài dạy giáo án modun 2 THCS

     modul2_hoa_thcs_Nguyên tử. Nguyên tố hoá học download

     

     

     

     Kế hoạch bài dạy cuối khóa

     Môn Hóa học

     Kế hoạch bài dạy cuối khóa môn tin Đáp án câu hỏi modul 2 Môn tin

     

     

     2

     modul2_tin_thcs_dinh dang van chúng tôi  download modul 2 Tin học giao an mẫu tin học2.docx download 2-GA-tin chúng tôi download

     Đề Và Đáp Án Bài Thi Hkii, Môn Ngữ Văn 11, Năm Học 2022

     Mỗi người chúng ta từ khi sinh ra đã có những nội lực riêng biệt về tố chất, trí tuệ, năng lực, kĩ năng… Hơn ai hết, chúng ta phải hiểu rõ điều đó để có thể tỏa sáng và tạo lập được nhiều thành tích trong học tập và sự nghiệp.

     Thông điệp tác giả muốn gửi gắm: Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn, hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó.

     Học sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách. Có thể theo hướng sau:

     – Mỗi người đều có giá trị của riêng mình, giá trị là điều cốt lõi tạo nên con người bạn.

     – Giá trị của bản thân là ưu điểm, điểm mạnh vượt trội của mỗi người so với những người khác khiến mình có một cá tính riêng, dấu ấn riêng không trộn lẫn với đám đông.

     – Giá trị của bản thân không đơn thuần là điểm mạnh của bản thân mà còn là sự đóng góp, là vai trò của mỗi người với mọi người xung quanh. (VD: Bạn không cần là một đứa trẻ xuất sắc mọi mặt, nhưng bạn vẫn là niềm tự hào, là nguồn động lực của cha mẹ. Đấy chính một phần giá trị con người của bạn)

     – Giá trị của mỗi con người luôn được soi chiếu trên những trục giá trị chung của nhân loại, mà trong đó trục giá trị mang ý nghĩa quyết định chính là nhân cách. Nghĩa là điều kiện tiên quyết để khẳng định giá trị là bạn phải sống đúng với nghĩa một con người.

     – Biết được giá trị bản thân sẽ biết được điểm mạnh để phát huy, điểm yếu để hạn chế, như vậy sẽ đạt nhiều thành công trong cuộc sống.

     – Cần nỗ lực học tập rèn luyện để làm tăng giá trị bản thân, trở thành người có ích cho xã hội.

     – Không được định giá người khác khi chưa thấu hiểu họ bởi giá trị là sự tích lũy dài lâu, không phải ngày một ngày hai mà tạo ra.    

     200 Câu Trắc Nghiệm Lý Thuyết Môn Hóa Este

     200 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Hóa Este – Lipit có đáp án giúp các sỹ tử có thể kiểm tra lại và nắm chắc được những kiến thức cơ bản của chương Este – Lipit (chương đầu tiên trong chương trình Hóa học lớp 12).

     Câu 6: Chất béo động vật hầy hết ở thể rắn là do chứa? A.chủ yếu gốc axitbeos không no B.g lixero l trong phân tử C.chủ yếu gốc axit béo no. D.gốc axit béo.

     Câu 7: Từ dầu thực vật làm thế nào để có được Bơ? A.Hidro hóa axit béo B.Đehidro hóa chất béo lỏng C.Hidro hóa chất béo lỏng D.Xà phòng hóa chất béo lỏng Câu 8:Chọn phát biểu đúng? A.chất béo là triete của glixerol với axit B. chất béo là triete của glixero l với axit vô cơ C.Chất béo là Trieste của glixerol với axit béo D.Chất béo là Trieste của ancol với axit béo

     Câu 9:Có thể chuyển hóa chất béo lỏng sang chất béo rắn nhờ phản ứng?

     A.Tách nước B.Hidro hóa

     C.đề Hidro hóa D.Xà phòng hóa.

     Câu 10: phản ứng nào sau đây dùng để diều chế xà phòng? A.Đun nóng axit béo với dung dịch kiềm B.Đun Nóng glixerol với các axit béo C.Đun nóng chất béo với dung dịch kiềm D.Cả A,C đều đúng

     Câu 11: Phản ứng tương tác của ancol và axit tạo thành este có tên gọi là g ì?

     A. Phản ứng trung hòa B Phản ứng ngưng tụ

     C. Phản ứng este hóa D. Phản ứng kết hợp

     Đáp án 11 câu đầu tiên của tài liệu

     1.B 2 .C 3.B 4.A 5.A 6.C 7.C 8.C 9.B 10.D 11.C

     Hình ảnh : 200 câu trắc nghiệm lý thuyết môn Hóa Este – Lipit có đáp án

     Trắc nghiệm Este – Lipit ôn thi môn Hóa Học

     Mời quý thầy cô và các bạn học sinh tham khảo, tải thêm TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

     Bạn đang đọc nội dung bài viết 11 Câu Phân Tích Kế Hoạch Bài Dạy Môn Ngữ Văn Thcs, Các Môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử Địa, Gdcd, Gdtc. trên website Maubvietnam.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!